Кафедра диференціальної і спеціальної психології

 ІМЕМ Новини ІМЕМ Кафедра математичного аналізу Кафедра математичного аналізу Кафедра комп’ютерної алгебри та дискретної математики Кафедра комп’ютерної алгебри та дискретної математики Кафедра вищої математики Кафедра вищої математики Кафедра геометрії і топології Кафедра геометрії і топології Кафедра диференціальних рівнянь Кафедра диференціальної і спеціальної психології Кафедра диференціальної і спеціальної психології Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Кафедра економічної теорії та історії економічної думки Кафедра економічної теорії та історії економічної думки Кафедра математичного забезпечення комп’ютерних систем Кафедра математичного забезпечення комп’ютерних систем Кафедра методів математичної фізики Кафедра методів математичної фізики Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики Кафедра обчислювальної математики Кафедра обчислювальної математики Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів Кафедра теоретичної механіки Кафедра теоретичної механіки Кафедра соціальної і прикладної психології Кафедра соціальної і прикладної психології Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин Спеціалізована вчена рада К41.051.05 з захисту кандидатських дисертацій Відділення заочно-дистанційного навчання ІМЕМ абітурієнтам ІМЕМ абітурієнтам Родіна Наталія Володимирівна

З 2016 року кафедру очолює професорка, докторка наук
РОДІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА

 • Експертка Національного агентства із забезпечення якості освіти зі спеціальністю 053, «Психологія»
 • Членкиня Української Психологічної Асоціації
 • Членкиня вченої ради ФПСР ОНУ імені І. І. Мечникова
 • Членкиня спеціалізованої вченої ради 41. 041.07 ОНУ імен І.І. Мечникова з 2013 року по 2021
 • Членкиня редколегії наукових журналов «Психологія та соціальна робота» та міжнародного журналу «Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools».
 • Членкиня академії «European Academy of Natural History» European scientific and industrial consortium, program «Open science partnership» (United Kingom)
 • Керівниця науково-дослідницької теми кафедри «Дослідження психології ортобіозу людини» ( 2016-2021 рр.))
 • Керівниця науково-дослідницької теми кафедри «Дослідження психологчного здоров'я особистості: саноцентричний підхід» (2021-2026 рр.)
 • Керівниця та співзасновниця проекту «Академія професійної психодіагностики»
 • Членкиня ГО «Асоціація жінок України «Дія»
 • Наукова керівниця 9 здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня «Кандидат психологічних наук» зі спеціальності 19.00.01 – Загальна психологія та історія психології
 • Авторка понад 170 наукових праць та 7 монографій.

Мета кафедри:

 • забезпечення майбутніх фахівців фундаментальною загальнопсихологічною базою, яка формує інтерес та мотивацію до дослідження внутрішнього світу людини; сприяє подальшому засвоєнню здобувачами суттєвих психологічних понять, теорій, закономірностей, напрямків психологічного знання та формує професійні шляхи відпрацювання практичних навичок психологічної диагностики та психологічного консультування.
 • Підготовка здобувачів за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».
 • Аспіранти кафедри мають можливість здобути наковий ступінь «доктор філософії» зі спеціальноістю 053 «Психологія».

Склад науково-педагогічних кадрів кафедри

Основні дисципліни кафедри диференціальної та спеціальної психології відповідно до рівнів вищої освіти та викладачі, які у 2022-2023 роках викладають ці дисципліни.

Дисципліни для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Психодіагностика;
 • Клінічна психологія;
 • Експериментальна психологія;
 • Гендерна психологія
 • Юридична психологія
 • Диференційна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Психометрика та методи обробки даних у психології
 • Патопсихологія (з нейропсихологією)

Курси вибіркового циклу:

 • Етнопсихологія
 • Психологія інтелекту
 • Візуальна психодіагностика в практичній діяльності психолога
 • Основи реабілітології з елеменами нейропсихології
 • Психологія грошової поведінки особистості
 • Перша психологічна допомога: моделі та протоколи
 • Виробнича практика

Дисципліни для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • Методологія та організація наукових досліджень особистості
 • Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров'я особистості
 • Розвиток особистісного потенціалу

Курси вибіркового циклу:

 • Психодіагностика в реабілітології
 • Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі
 • Емоційний інтелект та емоційна компетентність
 • Психологія сексуальності
 • Девіантна поведінка у кіберпросторі: корекція та реабілітація
 • Психологічні девіації монетарної поведінки особистості нейропсихології
 • Комплексна психодіагностика дітей в реабілітології
 • Асистентська практика

Дисципліни для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» третього (Phd) рівня вищої освіти:

 • Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень
 • Психологія успішності особистості в бізнесі
 • Психологія особистісного та професійного
 • Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров'я
 • Індивідуальний розвиток та детермінанті

Студенти, які навчаються на кафедрі, проходять виробничу практику.

Мета: закріплення теоретичних знань в області клінічної психології, загальної та дитячої патопсихології, нейропсихології, реабілітології, психосоматики і отримання навичок їх практичного застосування в реальних умовах професійної діяльності психолога в службі психологічної допомоги. Практика забезпечує максимальне засвоєння отриманих теоретичних знань і повноцінне застосування їх у психологічній роботі. А також надає широкий спектр можливостей працевлаштування.

Бази практики:

 • Громадська організація Асоціація дитячих, сімейних, перинатальних психологів, медиків та педагогів "Психея" (ГО "Асоціація Психея"), м. Одеса
 • МБО Реабілітаційний центр "Сходи" м. Одеса;
 • Центр корекційної та сімейної нейропсихології «NBB», м. Одеса
 • Центр Практичної нейропсихології м. Одеса
 • БО «Шлях до дому», м. Одеса

Інформація для абітурієнтів

Співробітники кафедри диференціальної і спеціальної психології навчають базовим і сучасним психологічним дисциплінам за програмами, адаптованими до сучасних вимог, та готують фахівців у галузі психології з практичним навичками, необхідними для успішної роботи.

Сфера діяльності:

 • психодіагностика;
 • консультування у напрямках: індивідуальне консультування, професійне консультування, організаційне консультування;
 • перша психологічна допомога різним верстам населення;
 • психологічна реабілітація постраждалих внаслідок психотравматичних подій та екстремальних ситуацій;
 • психологічне консультування, корекція та реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей;
 • клінічна психологія: психодіагностика та консультування;
 • патопсихологія (корекційна робота з невротичними і психосоматичними розладами, депресивними станами, суїцидальною поведінкою і т.д.);
 • корекція і реабілітація психотравм у дітей, підлітків та дорослих, пов’язаних із війною;
 • формування та розвиток емоційного інтелекту;
 • психологія сексуальності і сексуальних девіацій;
 • гендерна психологія;
 • експериментальна психологія;
 • бізнес-консультування;
 • психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі;
 • діагностична і корекційна робота з кібердевіаціями та кіберадикцієй та ін..

Сфера працевлаштування наших випускників:

 • центри психодіагностики та психологічного консультування;
 • реабілітаційні центри;
 • приватні та державні організації різного профіля;
 • психологічні та соціальні кризові центри;
 • заклади Збройних Сил України,
 • заклади Міністерства Внутрішніх Справ України;
 • науково-дослідницькі інститути;
 • департаменти роботи з персоналом;
 • робота у системі освіти: з дітьми, дорослими, в освітніх закладах тощо;
 • спеціалізовані школи – інтернати;
 • дитячі центри, які спеціалізуються на порушеннях сенсорних і моторних функцій;
 • соціальні центри;
 • дитячі центри творчого і раннього розвитку;
 • лікарні;
 • особисті кабінети (приватна практика);
 • служби екстреної допомоги;
 • центри психічного здоров’я;
 • приватні організації по роботі с різними видами хімічних та психологічних залежностей;
 • тренінгові компанії;
 • рекрутингові агентства;
 • виробничі організації (штатними психологами, запрошеними експертами);
 • відділи керування персоналом та ін..

Наукова діяльність кафедри

Наукова тема кафедри "Дослідження психології ортобіозу людини" (№ державної реєстрації: 0116U006605). Керівник теми професор Родіна Н.В. Виконувалась у період з 2016 по 2021. Звіт про виконання теми додається.

Наукова тема кафедри «Дослідження психологічного здоров'я особистості: саноцентричний підхід» (№ державної реєстрації: 0122U000260). Керівник теми професор Родіна Н.В. Виконувалась у період з 2016 по 2021. Звіт по виконанню теми за перший етап додається.

На кафедрі здійснюється навчання в аспірантурі і докторантурі за спеціальністю: 053 - Психологія;

ПРОГРАМА розвитку кафедри диференціальної і спеціальної психології 2016-2021 року

ПРОГРАМА розвитку кафедри диференціальної і спеціальної психології 2021-2026 року

Контакти

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, кабінет 108 (3 поверх)

Кафедра диференціальної і спеціальної психології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон +380970402018 (вайбер)

Печерська Марія Романівна, старший лаборант кафедри

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top