Кафедра педагогічної освіти та соціальної реабілітації

vilamde lilia

Завідувачка кафедри педагогічної освіти та соціальної реабілітації

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Вєйландє Лілія Вольдемар-Вікторівна

Кафедра педагогічної освіти та соціальної реабілітації була заснована 01.09.2023 (наказ №81-02 від 30.08.2023р.) у результаті реорганізації структурних підрозділів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 

Кафедра продовжує багаторічні традиції розвитку педагогічної освіти на півдні України, започатковані видатними фундаторами педагогічної науки М.М.Ланге, М.І.Гордієвським, А.Г.Готалов-Готлібом, продовжені у воєнні та післявоєнні роки Д.Г.Елькіним, І.І.Кобиляцьким, за часів незалежності України О.М.Якубовською, О.С.Цокур.

Сьогодні кафедра педагогічної освіти та соціальної реабілітації  наслідує педагогічні здобутки кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Прагнення слідувати сучасним тенденціям та вимогам часу дозволило розширити коло наукових інтересів кафедри та приділити увагу напряму соціально-педагогічної реабілітації.  

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

Науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (форми навчання: денна, заочна) 

На високому науково-методичному рівні здійснюється викладання педагогічних дисциплін для студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів освіти інших спеціальностей факультетів університету.

Наукова тема кафедри «Технології забезпечення якості професійної освіти в умовах освітньої реформи» (№ державної реєстрації 0124U002193). Керівник теми: к.пед.наук, доцент Вєйландє Л.В.-В. Виконується у період з 2024 по 2028 рр.

Програма розвитку кафедри педагогічної освіти та соціальної реабілітації 2023-2028 рр.

Професорсько-викладацьким складом кафедри викладаються базові педагогічні дисципліни:

 • Педагогіка
 • Методика виховної роботи
 • Основи педагогічної майстерності
 • Педагогіка і психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи
 • Історія, концепції та інновації у галузі освіти та педагогіки
 • Сучасні освітні, інформаційні та цифрові технології
 • Теорія професійної освіти та методика викладання у вищій школі

Співробітниками кафедри розроблено сучасні авторські курси для бакалаврів та  магістрів:

 • Андрагогіка
 • Професійна культура та імідж менеджера освіти
 • Тренінг особистісно-професійного росту
 • Освітні вимірювання та методи статистичної обробки даних
 • Анімаційна позашкільна робота
 • Освітня політика та соціально-правові засади управління закладом освіти
 • Педагогіка вищої школи та журналістська освіта
 • Педагогіка вищої школи та методика викладання фізики у закладах вищої освіти
 • Управління самостійною, проєктною та науково-дослідною діяльністю
 • Педагогічна інноватика та майстерність викладача
 • Освітній менеджмент та моніторинг якості освіти
 • Протидія та попередження корупції у закладах освіти
 • Конструювання тестових завдань та тестів
 • Педагогічний менеджмент
 • Організація виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності
 • Тренінгові технології у вищій школі
 • Превентивна педагогіка та інклюзивна освіта
 • Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності

Викладачі кафедри здійснюють керівництво навчальною, виробничою  та асистентською практикою, а також забезпечують наукове керівництво студентами при написанні наукових  робіт.

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» відкрита в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова з 2017 року. Метою програми є підготовка висококваліфікованих, інноваційно налаштованих, конкурентоспроможних та мобільних на ринку освітніх послуг фахівців освітніх, педагогічних наук.  Випускників програми можуть реалізувати себе у викладацькій, навчально-виховній, науково-методичній та організаційній діяльності в системі вищої освіти України.

Придатність до працевлаштування наших випускників:

 • Викладач закладів вищої освіти
 • Викладач закладу фахової передвищої освіти 
 • Професіонал в галузі методів навчання
 • Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Наші випускники мають право продовжувати здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.

Контакти

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, кабінет 92 (3 поверх)

Кафедра педагогічної освіти та соціальної реабілітації

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +38 097 313 88 02

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top