Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації створений відповідно рішення Вченої ради Інституту інноваційної та післядипломної освіти у квітні 2013 року. На сьогодні Центр є структурним підрозділом Факультету психології та соціальної роботи.

Метою діяльності Центру є задоволення індивідуальних потреб фахівців у особистому та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму , здатних компетентно і відповідально виконувати фахові функції. Центр організовує, проводить та приймає участь у науково-методичних, науково-практичних конференціях, семінарах.

На сьогодні Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації пропонує слухачам короткострокові та довготривалі навчальні програми з удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції.

Постійно діючі програми підвищення кваліфікації Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації

 

Назва програми

Тривалість програми

1

«Клінічна психологія»

3 місяці

2

«Психосоціальна корекція наслідків травматичних подій»

2 місяці

3

«Соціально-психологічний супровід професійної діяльності співробітників закладів соціального обслуговування»

1-2 місяці

4

«Діагностика та оцінка персоналу», «Професійна психодіагностика»

2-6 місяців

5

«Методи психодрами та арт-терапії в консультуванні»

1 місяць

6

«Прикладна та судова психофізіологія»

1 місяць

7

«Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа»

1 м. – теор.підг.

6 м. – практ.підг. та супровід

8

«Дитяча нейропсихологія»

1 м. – теор.підг.

4 м. – практ.підг.

9

«Пропедевтичний курс загальної психології»

1-2 місяці

10

«Психологічна діагностика та корекція посттравматичних стресових станів»

1-2 місяці

11

«Консультування у когнітивно-поведінковій психології. Основи когнітивно-поведінкової терапії у роботі з тривожними розладами»

1-2 місяці

За запитом замовника можуть бути розроблені програми підвищення кваліфікації за іншими спрямуваннями в межах ліцензованих спеціальностей ОНУ імені І.І.Мечникова.
Навчання у Центрі здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня).

Навчання за програмами Центру може проводитися по місцю формування навчальної групи.

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять встановлюються в залежності від складності, мети та змісту навчальної програми відповідно до потреб замовника на підставі укладеного з ним договору.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top