Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації створений відповідно рішення Вченої ради Інституту інноваційної та післядипломної освіти у квітні 2013 року. На сьогодні Центр є структурним підрозділом Факультету психології та соціальної роботи.

Метою діяльності Центру є задоволення індивідуальних потреб фахівців у особистому та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму , здатних компетентно і відповідально виконувати фахові функції. Центр організовує, проводить та приймає участь у науково-методичних, науково-практичних конференціях, семінарах.

На сьогодні Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації пропонує слухачам короткострокові та довготривалі навчальні програми з удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції.

Постійно діючі програми підвищення кваліфікації Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації

Назва програмиТривалість програми
1 «Клінічна психологія» 3 місяці
2 «Психосоціальна корекція наслідків травматичних подій» 2 місяці
3 «Соціально-психологічний супровід професійної діяльності співробітників закладів соціального обслуговування» 1-2 місяці
4 «Діагностика та оцінка персоналу», «Професійна психодіагностика» 2-6 місяців
5 «Методи психодрами та арт-терапії в консультуванні» 1 місяць
6 «Прикладна та судова психофізіологія» 1 місяць
7 «Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа» 1 м. – теор.підг. 6 м. – практ.підг. та супровід
8 «Дитяча нейропсихологія» 1 м. – теор.підг. 4 м. – практ.підг.
9 «Пропедевтичний курс загальної психології» 1-2 місяці
10 «Психологічна діагностика та корекція посттравматичних стресових станів» 1-2 місяці
11 «Консультування у когнітивно-поведінковій психології. Основи когнітивно-поведінкової терапії у роботі з тривожними розладами» 1-2 місяці

За запитом замовника можуть бути розроблені програми підвищення кваліфікації за іншими спрямуваннями в межах ліцензованих спеціальностей ОНУ імені І.І.Мечникова.
Навчання у Центрі здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня).

Навчання за програмами Центру може проводитися по місцю формування навчальної групи.

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять встановлюються в залежності від складності, мети та змісту навчальної програми відповідно до потреб замовника на підставі укладеного з ним договору.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top