Кафедра соціальної роботи

 hlivnuk

Завідувачка кафедри соціальної роботи кандидат політичних наук, доцент 
Хлівнюк Тетяна Петрівна

Кафедра соціальної роботи була заснована 27 лютого 2013 року (наказ № 10-02 від 27.02.2013 р.) у складі Інституту Інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Створення кафедри соціальної роботи обумовлено становленням соціальної роботи в Україні, що викликало необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі соціальної роботи. З 01.01.2018року увійшла до складу новоствореного факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова.

За часів існування кафедри її очолювали доктор політичних наук, професор Дунаєва Лариса Миколаївна, доктор психологічних наук, професор Снігур Людмила Анатоліївна, кандидат політичних наук професор Нікогосян Ольга Олександрівна, кандидат наук, доцент Піщевська Елеонора Володимирівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

На сьогодні підготовка соціальних працівників здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Навчальні програми бакалаврату і магістратури розроблені з дотриманням принципу міждисциплінарної інтеграції різних сфер знань про людину і соціум та поєднують теоретичну й практичну фахову підготовку.

Фахівець з соціальної роботи працює:

 • Спеціалістом органів державного та місцевого управління з соціальних питань
 • Спеціалістом державних соціальних служб
 • Працівником соціально-психологічної служби загальноосвітніх та вищих авчальних закладів
 • Інспектором центрів зайнятості та працевлаштування, фахівці кадрових агенцій
 • Фахівецем центрів соціальної профілактики, соціальної реабілітації, соціального обслуговування
 • Працівником ФПУ, Міністерства соціальної політики України
 • Менеджером проектів громадських організацій
 • Експертом та консультант з питань соціальної політики політичних партій та профспілкових організацій
 • Менеджером по персоналу, психолог підприємств, тренери, інспектор відділів кадрів державних та приватних підприємств
 • Тренером консалтингових компаній
 • Співробітником науково-дослідних інститутів, дослідницьких центрів
 • Викладачем вищих навчальних закладів.

Чому ми пропонуємо отримати вищу освіту з соціальної роботи саме нашій кафедрі:

 • Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри;
 • Займаються розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні різних форм та методів підготовки фахівців;
 • Ми навчаємо за сучасними програмами, серед яких багато дисциплін психологічного блоку;
 • Потужна складова нашого навчання – практично орієнтовані дисципліни та практики в різних закладах соціальної роботи і недержавних організаціях;
 • Ми навчаємо в невеликих групах, багато працюємо індивідуально, надаємо можливість користуватись електронними інформаційними ресурсами, проводити наукові дослідження;
 • Наші викладачі – спеціалісти високого класу зі значним практичним досвідом;
 • Ми пропонуємо багато вибіркових дисциплін, що охоплюють різні напрями соціальної роботи і проблеми різних категорій клієнтів;
 • Ми надаємо можливість отримати якісну підготовку з іноземних мов;
 • Ми розвиваємо програми взаємодії з різними Європейськими університетами і підтримуємо мобільність студентів.

Організації-партнери для проходження навчальної та виробничої практик:

 • Карітас Одеса УГКЦ;
 • Департамент освіти та науки Одеської міської ради;
 • Служба у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації;
 • Соціальна служба для дітей, сім’ї та молоді;
 • Товариство Червоного Хреста;
 • Громадський Рух «Віра, Надія, Любов»;
 • Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації громадян без визначеного місця проживання «Шлях до Дому»;
 • Одеський обласний благодійний Фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»;
 • КЗ «Обласний притулок для дітей» «Світанок»;
 • Територіальні центри;
 • Пенсійні фонди;
 • Центри зайнятості населення;
 • Управління праці та соціального захисту.

Кафедрою налагоджена наукова співпраця із закордонними установами та закладами освіти, а саме:

 • Вища школа управління та адміністрації (м. Ополе, Польща);
 • Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Польща);
 • Гданський університет (Польща);
 • Університет Данубіус (Словацька Республіка);
 • Університет Риджайн (Канада), відділення соціальної роботи;
 • Університет прикладних наук, м. Оснабрюк (Німеччина);
 • Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія);
 • Великотирновський університет імені Св. Кирилла та Мефодія (Болгарія)
 • Геронтологічний медико-соціальний центр «Гиппократ» (Мюнхен, Німеччина).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top