Кафедра практичної та клінічної психології

Псядло Едуард Михайлович - завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

завідувач кафедри

Професор, доктор біологічних наук

ПСЯДЛО ЕДУАРД МИХАЙЛОВИЧ

Кафедра практичної та клінічної психології була заснована 1 вересня 2020 року, в результаті реорганізації кафедри клінічної психології та кафедри соціальної допомоги і практичної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Історія становлення та розвитку кафедри:

У квітні 1999 року наказом ректора ОДУ імені І.І.Мечникова №15-02 в Інституті післядипломної освіти була створена кафедра клінічної психології. Під керівництвом професора, кандидата медичних наук Борисом Григоровичом Херсонським кафедра відразу стала центром розповсюдження психологічних знань серед студентської молоді. На кафедрі співпрацювали таки досвідчені та ініціативні кадри вітчизняних психологів як: доктор медичних наук, професор Розанов В.А., кандидат медичних наук, доцент Моховіков О.М., доктор біологічних наук, професор Псядло Е.М., доктор медичних наук, професор Простомолотов В.Ф., кандидат медичних наук Донець О.Ю., кандидат психологічних наук, доцент Коробіцина М.Б..

За час свого існування кафедра стала одним з провідних центрів наукових досліджень різних галузей психології. Підготовка фахівців відбувалась за спеціалізаціями: «Психологія управління та організаційне консультування», «Юридична та екстремальна психологія», «Клінічна психологія».

З 2003 року на базі кафедри була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за спеціальністю «Спеціальна психологія», а в 2006 у таких напрямах як: 19.00.04 – «Медична психологія» і 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології», що говорить про подальше підвищення якості освіти у вітчизняній системі освіти ОНУ.

У 2006 році на базі кафедри клінічної психології було створено:

 • Лабораторія психодіагностики (науковий керівник професор Псядло Е.М.)
 • Лабораторія клінічної, реабілітаційної психології і психологічних експертиз (науковий керівник доцент Коробіцина М.Б.)

З 2008 року на кафедрі розпочата робота курсів підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із вищою освітою та середньою спеціальною освітою за напрямками: «Психокорекція та психотерапія», «Клінічна психодіагностика», «Суїцидологія», «Психосоматичні розлади та їх психологічна корекція», «Психологічні проблеми невротичного пацієнта та їх корекція».

У 2016-2020 році кафедру клінічної психології очолювала кандидат психологічних наук, доцент Лаврова (Кирилішина) М.Г.

У вересни 2013 року, для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація - психологія управління та організаційне консультування), в Інституті інноваційної та післядипломної освіти була створена кафедра соціальної допомоги та практичної психології.

Завідувачем кафедри був обраний доктор біологічних наук, професор Псядло Е. М.

З 2016 року на базі кафедри була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за напрямком 19.00.05 - «Соціальна психологія та психологія соціальної роботи».

З 01.01.2018 року кафедри клінічної психології і соціальної допомоги та практичної психології увійшли до складу новоствореного факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова.

У 2020 році відбулось об’єднання кафедр та створення кафедри практичної та клінічної психології.

Мета кафедри: забезпечення якісної освіти, розвиток науково-дослідницької діяльності та формування кваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати різноманітні завдання у сфері психології на різних рівнях професійної підготовки.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність, 053 Психологія, на першому «Бакалавр», другому «Магістр» та третьому «Доктор філософії (Phd)» рівні вищої освіти.

У 2023-2024 році на кафедрі навчаються 7 здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти «Доктор філософії (Phd)» за ОНП 053 «Психологія».

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

Науково-дослідна діяльність кафедри практичної та клінічної психології здійснюється в рамках пріоритетних напрямів наукових досліджень ОНУ імені І.І.Мечникова, актуальних напрямів психології, сучасних технологій та видів діяльності практичної психології.

Наукова тема кафедри «Психологiчна та соцiальна гiгiєна i психопрофiлактика в охоронi психічного здоров’я та психологiчного благополуччя особистостi» (№ державної реєстрації НДР: 0123U103796). Керівник теми: доктор біологічних наук, професор Псядло Едуард Михайлович. Терміни виконання: з 2023 р. по 2027 р.

Наукова тема кафедри №185 «Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровід осіб, зайнятих особливими видами діяльності» (№ державної реєстрації НДР: 0118U001788). Керівник теми: доктор біологічних наук, професор Псядло Е. М. Терміни виконання: з 2018 по 2022.

Міжнародний науково - дослідницький проект Diversechance-East - «Глобальне просування навичок та виклики різноманітності в інноваційній Європі». Програма: Bridge2ERA EaP. Виконується спільно з Університетом прикладних наук, м.Оснабрюк, Німеччина. Термін виконання: з 01.07.2021 по 30.06.2023 (in accordance with Agreement N. Bridge2ERA Diverschance East FKZ 01 DK20007). https://www.hs-osnabrueck.de/bereit-fuer-eine-bunte-welt/projektbeschreibung-1/

У науково-дослідницькій роботі кафедри беруть участь також студенти денної та заочної форми навчання першого, другого та третього рівня вищої освіти (бакалаври, магістри та аспіранти).

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за наступними дисциплінами: загальна психологія, практикум із загальної психології, психологія особистості, психодіагностика, вікова психологія, клінічна психодіагностика, клінічна психотерапія, діагностика і корекція кризових станів вікового розвитку особистості, психологія мотивації та емоцій, педагогічна психологія, соціальна психологія, екологія людини, диференціальна психологія, експериментальна психологія, основи гештальттерапії, психотравматерапія, теорія та практика стабілізації, психолого-соціальні напрямки діяльності психологічних служб, основи психіатрії, основи психологічної практики, анатомія та еволюція нс людини, психометрика та методи обробки даних в психології, психологічне консультування тривожних та депресивних клієнтів, психологія агресії, психологчна гігєна та психопрофілактика в охороні психічного здоров'я та психологічного благополуччя особистості, технології та психометрія психологічного відбору, професійна орієнтація і психологічний професійний відбір, юридична психологія, кризи розвитку в психотерапевтичній практиці, основи психологічного консультування, історична психологія, історія психології, психологія управління, основи коучингу, психологія маркетингу та реклами, специфіка роботи психолога в клініці, емоційне та професійне вигорання особистості, практичні аспекти соціальної психології.

Можливі напрямки використання отриманої освіти:

 • Робота в галузях охорони здоров’я, фізичної культури та соціального забезпечення;
 • Робота в галузях освіти, науки і наукового обслуговування;
 • Робота на посаді психолога у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади), у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри);
 • Робота у інтернатах та дитячих будинках, де знаходяться діти з різними порушеннями у розвитку; реабілітаційних центрах.
 • Робота у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості та дозвілля, служба довіри, дитячі будинки, притулки, геронтологічні центри);
 • Робота в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації), в Державній службі з надзвичайних ситуаціях, консультативних пунктах.

Практичні навички та відпрацювання теоретичних знань студенти отримують на базах навчальної та виробничої практик:

 • Громадська організація Асоціація дитячих, сімейних, перинатальних психологів, медиків та педагогів "ПСИХЕЯ" (ГО "Асоціація Психея");
 • Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України м.Одеса;
 • Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектурри" м.Одеса;
 • Центр Практичної нейропсихології м. Одеса;
 • КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров'я» м. Одеса.

Для забезпечення ефективної теоретичної та практикоорієнтованої підготовки майбутніх психологів, поглиблення професійної компетентності професорсько-викладацького складу в реалізації освітніх програм кафедрою створено стійкі зв’язки із закордонними установами та закладами освіти, а саме:

 • Університет прикладних наук, м. Оснабрюк (Німеччина);
 • Великотирновський університет імені Св. Кирилла та Мефодія (Болгарія);
 • Геронтологічний медико-соціальний центр «Гиппократ» (Мюнхен, Німеччина).

Контакти

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, кабінет 69 (2 поверх)
Кафедра практичної та клінічної психології
Тел. 048 - 776-07-71
e - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top