Дисципліни

Загальна кількість кредитів ЄКТС складає: 

 • 240 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки бакалавра
 • 90 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки магістра

Факультет забезпечує викладання дисциплін професійної та практичної підготовки:

 • Основна іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
 • Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька)
 • Третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, румунська, китайська)
 • Латинська мова
 • Історія основної іноземної мови
 • Стилістика
 • Лексикологія
 • Лінгвокраїнознавство основної та другої мов
 • Теоретична граматика
 • Вступ до германської/романської філології
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія зарубіжної літератури
 • Методика викладання іноземної мови та літератури
 • Педагогіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Переклад ділового мовлення
 • Основи теорії мовних комунікацій
 • Літературознавство
 • Мовознавство та ін.

Студенти також вивчають дисципліни загальногуманітарної підготовки (філософія, політологія, соціологія, основи права, психологія, етика та естетика, релігієзнавство, історія України та української культури, українська мова за професійним спрямуванням, література та живопис, основи мистецтвознавства) та спецкурси за фахом (психолінгвістика, гендерна лінгвістика, когнітивні дослідження, лінгвокультура та переклад, міжкультурна комунікація та ін.).

Факультет романо-германської філології має комп'ютерний клас, де створено умови для застосування інформаційних технологій при вивченні іноземної мови та перекладу, у лінгвістичних дослідженнях, для виконання курсових і дипломних робіт. На факультеті функціонує також кабінет мистецтвознавства, лабораторія експериментальної фонетики, спеціально обладнаний кабінет синхронного перекладу та ресурсні лінгвокраїнознавчі центри англійської, німецької, французької, іспанської, новогрецької, італійської та китайської мов.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e569eeb1e7c56136763871582735083
title_5e569eeb1e8f41287720461582735083
title_5e569eeb1ea1e21157244331582735083
title_5e569eeb1eb4c20575982221582735083
Top