Кафедра граматики англійської мови

Завідувач кафедри − Олена Юріївна Карпенко, доктор філологічних наук, професор

karpenko

Викладачі й співробітники кафедри

staff enggram

Загальна інформація

Кафедра граматики англійської мови була заснована у 1963 р. видатним лінгвістом, доктором філологічних наук, професором Андрієм Костянтиновичем Корсаковим, який очолював її понад 30 років. Професор Корсаков є автором понад 500 праць, зокрема «The Use of Tenses in Modern English» та «Foundations of Modern English Grammar». Під керівництвом професора А.К. Корсакова було підготовлено та успішно захищено понад 30 кандидатських та 1 докторська дисертація.

З 1989 по 2008 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Петрівна Коляда, автор понад 150 наукових праць, навчальних посібників та методичних розробок, зокрема посібників «Синтаксичний аналіз складного речення» та «Methodology of Teaching Foreign Languages». За видатні заслуги у педагогічній діяльності В.П.Коляда нагороджена у 2010 р. відзнакою «Відмінник освіти України».

З 2008 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Юріївна Карпенко, яка є автором понад 100 наукових праць, зокрема монографії «Проблематика когнітивної ономастики» та навчального посібника з грифом МОН «Когнітивна ономастика». О.Ю. Карпенко розробила новий напрям вивчення власних назв — когнітивну ономастику. Коло її наукових зацікавлень обіймає трансформацію онімів у мовній ментальності, структуру ментального лексикону, питання психолінгвістики та літературної ономастики. Під її керівництвом було захищено 10 кандидатських й 1 докторську дисертацію. О.Ю. Карпенко є членом Української ономастичної комісії Національної академії наук України, а також американського наукового суспільства The American Names Society, міжнародної ономастичної комісії ICOS та Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці фахівців за кількома напрямками. Передусім, це навчання граматики англійської мови студентів факультету романо-германської філології, майбутніх викладачів англійської та іспанської мов і перекладачів. Викладачі кафедри також вводять студентів у науково-філологічний світ, знайомлячи їх з теоретичними курсами вступу до романо-германської філології, історії мови, теоретичної граматики та ін. Професори та доценти кафедри пропонують студентам цілу низку спецкурсів за тематикою власних досліджень.

Навчальна діяльність

Фахівці кафедри викладають низку теоретичних та практичних навчальних дисциплін.

На освітньому рівні «бакалавр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Основна іноземна мова (англійська): практична граматика;
 • Друга іноземна мова (англійська);
 • Вступ до германської філології;
 • Історія англійської мови;
 • Теоретична граматика англійської мови;
 • Методика викладання іноземної мови;

На освітньому рівні «магістр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Основна мова (англійська): практична граматика;
 • Друга іноземна мова (англійська);
 • Актуальні проблеми германістики;
 • Теорія та практика перекладу;
 • Психолінгвістика;
 • Сучасні граматичні течії;

Фахівці кафедри викладають вибіркові навчальні дисципліни:

 • Третя іноземна мова (китайська);
 • Шляхи навчання та викладання граматики;
 • Психолінгвістичні аспекти нейролінгвістичного програмування;
 • Ідеонімія англійської мови;
 • Дослідження англійської морфології у когнітивній парадигмі;
 • Прагматика. Мовленнєві акти;
 • Дигітальна література: Почитаймо чи зіграймо?;
 • Ефективність мовленнєвої комунікації;
 • Когнітивна граматика;
 • Інтра- та екстра-лінгвальні детермінанти загальної привабливості;
 • Когнітивна ономастика.

Для аспірантів професорами кафедри викладаються дисципліни:

 • Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії;
 • Когнітивна ономастика;
 • Сучасні досягнення науки.

Викладачі кафедри також здійснюють керівництво педагогічною, перекладацькою та асистентською практикою, а також забезпечують наукове керівництво студентами при написанні наукових робіт.

Наукова діяльність

Науково-дослідницька тема кафедри «Когнітивно-прагматичні аспекти дослідження мовних одиниць у різних типах дискурсу» (без цільового фінансування), науковий керівник д.філол.н., проф. Карпенко О.Ю.; держ. № 0119U002445 (наказ по ОНУ № 731-18 від 03.04.19 р.), термін виконання теми – з 01.04.19 по 31.12.23. В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, монографії, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та за кордоном, а також захищені докторські та кандидатські дисертації.
Крім того, професори кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Професори кафедри є членами багатьох редакційних колегій періодичних філологічних видань. Так, Карпенко О.Ю. є головним редактором фахового збірника наукових праць «Записки з ономастики» (Index Copernicus).

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним лінгвістичним проблемам.

В період з 2008 по 2020 рр. на кафедрі захистили кандидатські дисертації:

 • 2008 р. − Александрова В.Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);
 • 2010 р. – Лимаренко О.А. Контрадикторні відношення у складному реченні в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);
 • 2010 р. – Архіпова Н.П. Когнітивно-комунікативний аспект простого речення (10.02.04 – германські мови);
 • 2010 р. – Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2012 р. – Ткаченко Г.В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу (10.02.04 – германські мови).
 • 2014 р. – Долбіна К.Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2014 р. – Насакіна С.В. Структура та функціональне навантаження власних назв у рекламних текстах фамацевтичних препаратів (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2014 р. – Пожарицька О.О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому портреті головного героя: комунікативно-парадигматичний аналіз (на матеріалі англомовних романів жанру «вестерн») (10.02.04 – германські мови).
 • 2014 р. – Абрамова Є.Ю. Граматична організація та комунікативна сутність компліменту в англомовному художньому діалозі (10.02.04 – германські мови).
 • 2014 р. – Дідур Ю.І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі (в українській, англійській та російській моваї) (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2016 р. – Серебрякова В. В. Концептуалізація поетонімосфери циклу романів С.Мейер "Сутінки" (10.02.04 - германські мови);
 • 2016 р. – Карпенко М.Ю. Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів) (10.02.04 - германські мови);
 • 2018 р. – Біла Є.С. Англомовні ароматоніми: структурний, семантичний та когнітивний виміри (10.02.04 - германські мови);
 • 2018 р. – Полянічко О.Д. Структурні, семантичні та когнітивні виміри космопоетонімів (на матеріалі англомовної науково-фантастичної прози) (10.02.04 - германські мови);
 • 2019 р. – Васильєва О.О. Структурно-семантичні особливості ідеонімів (на матеріалі англійської мови) (10.02.04 - германські мови).

Захистили докторські дисертації:

 • 2010 р. – Морозова І.Б. Таксономія елементарних комунікативних одиниць в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);
 • 2014 р. - Домброван Т.І. Синергетична модель розвитку англійської мови (10.02.04 – германські мови);
 • 2019 р. – Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі української, іспанської, англійської мов) (10.02.15 – загальне мовознавство).

Контактна інформація

Кабінет 131, Французький бульвар 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8e3a91b76c39923403561603156625
title_5f8e3a91b77c511056966491603156625
title_5f8e3a91b78c520833000361603156625
Top