Кафедра зарубіжної літератури факультету

Завідувач кафедри доктор філологічних наук,

професор Силантьєва Валентина Іванівна

Викладацький склад

На кафедрі працюють 9 викладачів, з них:

1 – доктор філологічних наук, професор;
6 – кандидати філологічних наук, доценти;
2 – кандидати філологічних наук, старші викладачі;
1. Силантьєва Валентина Іванівна – завідуюча кафедрою зарубіжної літератури – доктор філологічних наук, професор

Молодий склад кафедри кафедри

Загальна характеристика кафедри

Кафедра зарубіжної літератури у тому варіанті обов'язків, можливостей і прав, в якому вона існує сьогодні, була організована в 1960 році, хоча викладання європейських літератур проводилося з моменту відкриття Новоросійського університету в 1865 р. Викладачі кафедри здійснюють лекційну роботу на філологічному та історичному факультетах Одеського національного університету, але основна їх робота пов'язана з навчальним процесом на факультеті РГФ.
 
Читання курсів історії зарубіжних літератур в Новоросійському (Одеському) університеті в різні часи здійснювали такі відомі вчені, як професор Л. Ф. Воєводський, професор О. І. Кірпічников, приват-доцент В. Ф. Лазурський, академік Ф. Є. Корш, приват-доцент М. І. Мандес. У післяреволюційний період на кафедрі російської та зарубіжної літератури, яку очолював професор Р. М. Волков, лекційні курси з історії зарубіжних літератур читали професор Б. В. Варнеке, доцент П. Є. Єршов, великий внесок в історію кафедри зробив доцент Б. О. Шайкевич, який очолював кафедру з 1944  до 1973 року. Після цього кафедрою завідували доцент М. П. Мудесіті (1973–1985), доцент В. Г. Зінченко (1985–2000), професор В. І. Силантьєва (з 2000 р. дотепер).
 
Викладачі кафедри розробили лекційні курси у відповідності до основних художньо-естетичних епох, типів художнього мислення й художніх напрямів, якими позначається мистецтво загалом і література зокрема. Лекційні курси позначені таким чином: «Антична література», «Література середніх віків та доби Відродження», «Класицизм, бароко, Просвітництво», «Література романтизму XIX ст.», «Реалізм XIX ст. і початок формування нових течій», «Література кінця XIX – початку ХХ ст.: традиційні й нові напрями та течії», «Література (англійська, німецька, французька, іспанська) ХХ ст.», «Сучасна література країн, мова яких вивчається». З вересня 2013 р. На 5 курсі всіх відділень читається курс «Новітньої зарубіжної літератури» (кінець ХХ – початок XXІ ст.»). Крім названих спеціальних курсів кафедра здійснює читання курсів узагальнюючого характеру: «Зарубіжна література і міжвидова компаративістика», «Гіпертекст і література», «Інтермедіальність в літературі», «Переддипломний семінар» і т.і.
 
Вектор наукових пошуків колективу кафедри – закономірності літературного процесу перехідних художньо-естетичних епох і питання жанрології та поетики художнього тексту. Базовим джерелом щодо розробленої теми можна вважати монографію В. І. Силантьєвої «Художественное мышление переходного времени (литература и живопись): А. П. Чехов, И. И. Левитан, В. А. Серов, К. А. Коровин» (Одеса: Астропринт, 2000), «Литература и живопись в контексте компаративистики» (Одесса: Астропринт, 2015),  та велику кількість наукових статей колективу кафедри (з каталогом видань можна ознайомитися як у приміщені кафедри, так і в науковій бібліотеці ОНУ).
 
Протягом багатьох десятиліть колектив кафедри співпрацює з Одеським Інститутом післядипломної освіти, викладачі кафедри читають лекції для вчителів; здійснюють консультації з теорії та методики викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах; розробляють завдання для олімпіад і беруть участь у їх проведенні. Останні десять років роботу за профілем кафедри  в цьому напрямку здійснює доцент Савкова Л.С.
 
Особливу сторінку наукових пошуків кафедри складають праці В. Г. Зінченка (1937 – 2009). Велика й найважливіша частина життя цього вченого була пов'язана з роботою в Одеському університеті. Він пройшов шлях від студента і лаборанта до доцента, в різні періоди обіймаючи посади завідувача кафедри зарубіжної літератури і декана факультету РГФ. В останні п'ятнадцять років він працював над новітніми розробками в області синергетики і міжкультурної комунікації. Увійшовши в колектив учених авторів Нижегородського Лінгвістичного університету імені М. Добролюбова, він брав участь в написанні серії наукових праць, а саме:

 1. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Система «литература» и методы ее изучения. – Нижний Новгород: НГЛУ, 1998. – 208 с.
 2. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Методы изучения литературы. Системный подход. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 200 с.
 3. Зинченко В. Г., Бочкарев А. Е., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Практикум по теории межкультурной коммуникации. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2005. – 172 с.'
 4. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Культура войны и культура мира: введение в теорию межкультурной коммуникации. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2006. – 144 с.
 5. Зинченко В. Г., Зусман В. Г.; Кирнозе З. И. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме. Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с.
 6. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И., Рябов Г. П. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 136 с.
 7. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход. Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 280 с. 

Вшановуючи пам'ять вченого і людини Віктора Георгійовича Зінченка,  5 – 7 травня 2011 р. в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова було проведено міжнародну наукову конференцію «Вектори розвитку літературного процесу ХХ століття й методи його дослідження». За матеріалами доповідей видано науковий збірник «Вектори розвитку сучасного літературного процесу» (Одеса: Астропринт, 2011). З його текстом можна ознайомитися у науковій бібліотеці ОНУ, а також в бібліотеці кафедри зарубіжної літератури факультету РГФ. Продовженням роботи означеного напрямку стало проведення наукової конференції «Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті» 4 – 6 травня 2012 р. і видання монографії тієї ж назви.     

Наукові зв’язки кафедри

 • з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України кафедра підтримує тісні науково-освітні зв’язки. Викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у конференціях  та наукових семінарах, організованих Інститутом літератури.
 • з кафедрою германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка у жовтні 2013 р. підписано договір про науково-дослідне та навчально-методичне співробітництво.У рамках співробітництва кафедр проводяться спільні конференції, наукові семінари тощо.

Нагорода 2013

У 2013 р. завідуючу кафедрою зарубіжної літератури професора Силантьєву Валентину Іванівну було нагороджено дипломом літературної Бунінської премії, а її повість «Провинциалка Soveticus» увійшла у «короткий список» творів, номінованих на премію. Урочиста нагорода відбулася у м. Москва 22 жовтня 2013 року, у день урочистого нагородження, який традиційно співпадає з днем народження І. О. Буніна.

avard

Відкриття Кабінету мистецтвознавства

Одним з найважливіших здобутків кафедри зарубіжної літератури в 2013 році стало офіційне відкриття Кабінету мистецтвознавства, яке відбулося 26 вересня (ауд.  94) за адресою Французький бульвар 24/26. На урочистому відкритті були присутні проректор ОНУ ім. І. І. Мечникова Олександр  Вікторович Запорожченко, декан факультету РГФ Лідія Миколаївна Голубенко, а також художниця Жанна Дрига, яка у співпраці з кафедрою організувала виставку своїх робіт до відкриття кабінету.
 
Подія була широко висвітлена у ЗМІ. Пропонуємо ознайомитися ближче з виступами доповідачів та виставкою за інтернет-адресою
 
Кабінет мистецтвознавства широко представлений в соціальних мережах за адресами: Facebook

Кабінетом мистецтв і бібліотекою при ньому завідує Валерія Володимирівна Дмитрієва

 

 • Мероприятия Кабинета Искусств 2014-2017

   

  18 декабря 2014

  «Вначале был цвет. Вначале было слово»

  Участники мероприятия: одесские художники Сергей Лиховид, Ольга Ланник, Вацлав Юташ-Зюзин, Анастасия Кирилина, Алексей Бондаренко, Алексей Кравцов.

  Специальные гости: проректор по научно-педагогической работе Запорожченко Александр Викторович.

  Краткое резюме проекта: Выставка молодых художников Одессы «Вначале был цвет. Вначале было слово». Отзывы на работы художников представили студенты-филологи университета.

   

  21 января 2015

  Лекция: «Творчество В. Маяковского в контексте европейского футуризма».

   

  28 января 2015

  продолжение лекции "Творчество В.Маяковского в контекстеевропейского футуризма".

   

  4 февраля 2015

  "Стиль и стилизация"

  Участники мероприятия: философ Дмитрий Александрович Резанов

   

  11 февраля 2015

  Название мероприятия: "Центр мировоззрения" на материале кинематографа.

  Участники мероприятия: философ Дмитрий Александрович Резанов

   

  7 марта 2015

  Название мероприятия: «Особенности авангардного мышления 20гг. ХХв.» (с демонстрацией киноматериала)

  Участники мероприятия: философ Дмитрий Александрович Резанов

   

  14 марта 2015

  Название мероприятия: «Основные направления европейской живописи ХХ века»

  Участники мероприятия: доктор филологических наук, профессор В.И. Силантьева

   

  21 марта 2015

  Название мероприятия: «Авангардное искусство ХХв. (с демонстрацией киноматериала »

  Участники мероприятия: философ Дмитрий Александрович Резанов

   

  04 апреля 2015

  Название мероприятия: Встреча с художником Львом Анатольевичем Фабричновым

  Участники мероприятия: художник Лев Фабричнов, доктор филологических наук, профессор В.И. Силантьева.

   

  14 мая 2015

  Название мероприятия: К 150 –летию ОНУ имени И.И. Мечникова и 55 летию факультета РГФ выставка живописи Полины Зиновеевой «Прекрасное просто».

  Участники мероприятия: художницаПолина Зиновеева

  Специальные приглашенные: проректор по научно-педагогической работе Запорожченко Александр Викторович, проректор по научно-педагогической работе Хмарский Вадим Михайлович

  Краткое резюме проекта:

   

  27 мая 2015

  Название мероприятия: монодрама по пьесе Зиновия Сагалова «Не верьте господину Кафке»

  Участники мероприятия: Театр «Предлагаемые обстоятельства». Режиссер- постановщик - Галина Березина.

   

  27.01.2016

  Музыка средиземноморья: этнические мелодии в нестандартных обработках.

   

  03.02.16

  «Барбизонцы» и «передвижники» в истории реализма.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  10.02.16

  Импрессионизм в европейской живописи.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  27.02.16

  Французский и русский импрессионизм.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  5.03.2016

  Европейский предмодерн.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  19.03.2016

  Реалисты в начале ХХ века.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  24.03.2016

  Творчество Маяковского в контексте европейского футуризма.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  2.04.16

  Творчество Маяковского в контексте европейского футуризма Часть 2.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  4.05.16

  Сестры Бронте в ОНУ. Акварели Светланы Стасюковой.

   

  9.05.16

  Поэзия 30-х гг. ХХ века.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  14.05.16

  Лирика периода войны.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  21.05.16

  Литературные мистификации.

  Лектор –доц. Л. С. Савкова

   

  28.05.16

  «Интеллектуальная поэзия: основные направления поиска».

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  22.10.2016

  «Импрессионизм и постимпрессионизм в европейском художественном пространстве.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  29.10.16

  Предмодерн в европейской живописи.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  5.11.16

  Предмодерн в европейской живописи. Часть ІІ.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  12.11.16

  Абстракционизм и сюрреализм в европейской живописи ХХ века.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

   

  6.12.16

  Презентация: Девятая книга Алексея Холодова «Fidelitas».

   

  15. 12.16

  Рождественская встреча

  18.03.2017

  А Бенуа, Л Бакст и К Сомов в истории модерна

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  25.03.2017

  Творчество Михаила Врубеля в контексте европейского модернизма.

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  01.04.2017

  Футуризм в искусстве ХХ века: история формирования и перспиктивы

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  05.04.2017

  Поэзия серебряного века

  08.04.2017

  Н.Гумилев и акмеисты в контексте европейского постимпрессионизма

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  22.04.2017

  Европейский авангард

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  6.05.2017

  Графика одесского художника Сергея Юхимова

  22.05.2017

  Современное искусство Одессы

  07.10.2017

  Живопись реализма в ситуации перехода к "большому модерну".

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  21.10.2017

  Премьерный показ кинофильма современного одесского режиссера

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  Режиссер фильма – Д. Резянов

  28.10.2017

  Реализм в живописи Европы

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

  4.11.2017

  Барбизонцы И Передвижники В Контексте Европейского Реализма

  Лектор – проф. В. И. Силантьева

 

Захисти дисертацій

В останні роки під керівництвом доктора філологічних наук, професора В. І. Силантьєвої були успішно захищені дисертації аспірантів:

 1. Запорожченко Ю. О. Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка: компаративний дискурс. Захист відбувся у Національній Академії наук України, інститут літератури імені Т. Г. Шевченка. – Київ, 19 жовтня 2009 р.
 2. Абабіна Н. В. Проза А. Чехова, І. Буніна та О. Купріна у літературно-художніх шуканнях перехідного періоду (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Захист відбувся у Херсонському державному університеті. – Херсон, 21 січня 2010 р.
 3. Долга Н. М. Модус перехідності в англійській та російській “малій прозі” рубежу ХІХ–ХХ ст. (неоромантизм і неореалізм). Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 21 травня 2010 р.
 4. Бежан О. А. Мотив Голокосту в новітній американській та російській літературі (В. Стайрон, Дж. С. Фоер, А. Кузнєцов, В. Гроссман). Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 12 квітня 2013 р.
 5. Штельмухова Ю. В. Концепт «чеховське» в англійській літературі початку ХХ ст. (Б. Шоу, В. Вулф). Захист відбувся у Бердянському державному педагогічному університеті. – Бердянськ, 19 лютого 2016 р.
 6. Дмитрієва В. В. Художній дискурс казки Шарля Перо в літературах Європи та України. Захист відбувся у Бердянському державному педагогічному університеті. – Бердянськ, 4 травня 2018 р.

Актуальні навчально-методичні розробки кафедри

Новая научно-исследовательская тема кафедры, над которой коллектив кафедры работает с 2011 года, звучит следующим образом: «Современные системы анализа зарубежной литературы». Осуществлены первые исследования, на конференциях разного уровня представлены доклады. Опубликована монография В. И. Силантьевой «Литература и живопись в контексте компаративистики» (Одесса, 2015), и серия статей ученых, работающих над исследованием.
 
 
 
 
В рамках темы кафедры в 2015 году была издана монография Абабиной Н. В. «Литературно-художественные поиски переходного времени (конец ХӀХ – начало ХХ веков). А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн : [монография] / Н.В. Абабина. – Одесса : Астропринт, 2015. – 204 с.»
 
 
 
 
 
 
Бежан О. А. Сучасний американський роман (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу відділення англійської філології зі спецкурсу «Сучасна література мова яких вивчається (англійська)» / О. А. Бежан. – Одеса : Астропринт, 2014. –  85 с.  
 
 
 
 
 
 
Навчально-методичній посібник «Списки художніх текстів з курсу «Зарубіжна література» для студентів факультету РГФ». – Одеса:  Астропринт,  2014. – 72 с. В 2015 році вийшли друком методичні вказівки Абабіної Н. В., Долгої Н. М. та Савкової Л. С.
 
 
 
 
 
 
Абабіна Н. В. Зарубіжна література ХІХ століття. Романтизм : методичні рекомендації для студентів ІІ курсу англійського відділення та відділення перекладу факультету романо-германської філології / Н.В. Абабіна. – Одеса : Астропринт, 2015. – 32 с.
 
 
 
 
 
 
Долга Н. М. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: традиційні й нові напрями і течії. Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів ІІІ  курсу денної та ІV курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціальностей «переклад», «мова і література: англійська») факультету романо-германської філології / Долга Н. М. – Одеса : Астропринт, 2015. – 48 с.
 
 
 
 
 
 
Савкова Л. С. Перші наукові роботи з зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт: для студентів факультету романо-7германської філології напряму підготовки «Філологія», спеціальностей 7.02030302; 8.02030302 «Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)» / Савкова Л. С. – Одеса, 2014. – 48 с.
 
 
 
 
 
 
Помогайбо Ю. А. Художественный мир современной немецкой литературы : 1990 ¬– 2010 годы : учебное пособие для студентов и аспирантов отделений немецкой филологии и общегуманитарных факультетов / Ю. А. Помогайбо . – Одесса: Астропринт, 2016. – 236 с.
 
 
 
 
 
 
Романець В. М. Організація педагогічної практики з зарубіжної літератури на факультеті романо-германської філології : Методичні рекомендації для студентів 5-го курсу денної та 6-го заочної форми навчання факультету романо-германської філології / Укладач : В. М. Романець ; Одеськ. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : «ПолиПринт», 2016. – 52 с.
 
 
 
 
 
 
 • Публікації:

  2015 рік:

  1. Абабина Н. В. Самоорганизация личности в нелинейной среде (на материале рассказов А. П. Чехова конца XIX вв.) / Абабина Н. В. // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред.. кол: В. А. Гусєва (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 3-10. 
  2. Бежан О. А. Традиції А. П. Чехова у літературі США ХХ століття (огляд драматургії) / О. А. Бежан // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Вип. 23. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2015. – С. 36–40
  3. Бежан О. А. «Чеховське» в американській прозі ХХ століття (огляд «малих» жанрових форм) / Бежан О. А. // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред.. кол: В. А. Гусєва (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 18-23.
  4. Долгая Н. Н. Герой Дж. Конрада в контексте теории «литературы переходного времени» / Долгая Н. Н. // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред.. кол: В. А. Гусєва (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 82-89.
  5. Романець В. М. Дослідження художньо-публіцистичних та філософських текстів шляхом міжпредметного зв’язку спеціальних і педагогічних дисциплін / Романець В. М. // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: - Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.4. – С. 171-177.
  6. Романець В. М.  Концептуалізація змісту педагогічних дисциплін в контексті формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури / В. М. Романець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації». – Одеса, 2015. – С. 194-197.
  7. Романець В. М. Повість В. Гюго «Останній день засудженого до смерті» в оцінці О. С. Пушкіна / Романець В. М. // Слов’янський збірник: Зб. Наук. Праць. – Вип. 18. – Чернівці: «Букрек», 2014. – С. 304 – 311. (Отримано у 2015 р., до попереднього звіту не включено).
  8. Романець В. М.  Творчість В. Гюго в оцінках та перекладах українських митців / Романець В. М. //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 226 – 231. 
  9. Савкова Л. С.  Код заглавия и текст в романе Даниэля Пеннака «Диктатор и гамак»  / Л. Савкова //  Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2015. –  С. 56-59.
  10. Савкова Л. С. Народ vs диктатор глазами писателя (по роману Даниэля Пеннака «Диктатор и гамак» (2003) / Л. Савкова // Матеріали 3-ї науково-практичної конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання», 9–11 квітня 2015 року, Одеса, ОНУ. — Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/materials/total_2015://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/materials/total_2015  
  11. Садовська Ю. В.  Мексиканський «роман про революцію» у контексті світової традиції (Маріано Асуела «Ті, хто знизу» - Ісаак Бабель «Кінармія» / Садовська Ю. В.  //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 236 – 239. 
  12. Силантьева В.И.  Феномен переходности в искусстве: литературоведческий и синергетический подходы к проблеме // Синергетика в филологических исследованиях : монография / под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 180 – 204.
  13. Синявська Л. І.  Особливості трансформації драматичних текстів / Синявська Л. І.   //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 239 – 244. 
  14. Штельмухова Ю. В. Мотив несчастливого материнства в творчестве А. П. Чехова и В. Вулф / Ю. В. Штельмухова // Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Пространство диалога (к 100-летию со дня рождения Кирилла Алексеевича Тимофеева) : Материалы IV Международной междисциплинарной научной конференции / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 2014. – С. 170–177. (Отримано у 2015 р., до попереднього звіту не включено)
  15. Штельмухова Ю. В.  Ознаки концепту «чеховське» в п’єсі Б. Шоу «Людина і надлюдина» / Штельмухова Ю. В.  //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 305-309. 

  2016 рік:

  1. Абабіна Н. В. Персонажи А. И. Куприна в контексте синергетики / Н. В. Абабіна // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 22. − Одеса : Астропринт, 2016. – С. 75−84.
  2. Абабіна Н. В. Чеховский герой в эпоху переходности / Н. В. Абабіна // Мова і культура. – Вип. 18. – Том V. (180). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 237−245.
  3. Дмитрієва В. В. Структурні особливості казки «Синя Борода» / В. В. Дмитрієва // Проблеми сучасного літературознавства. – 2016. – №21. – С. 9–17.
  4. Дмитрієва В. В. Архетипні образи казки про Синю Бороду у добу модернізму / В. В. Дмитрієва // Мова і культура. – 2016. – №18. – С. 144–151.
  5. Dmytriieva V. French Modernist “Bluebeard” Fairytale / В. В. Дмитрієва // English Language and literature studies. Vol. 6, No. 3. – 2016. – p. 16–20.
  6. Помогайбо Ю. О. Немецкий межкультурный роман (Герта Мюллер, «Качели дыхания») [тези] / Ю. О. Помогайбо // Література в контексті культури. Всеукраїнська наукова конференція: Матеріали. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 30.
  7. Помогайбо Ю. О. Немецкий межкультурный роман (Герта Мюллер, «Качели дыхания» / Ю. О. Помогайбо // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – Вип. 27. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 202 –211.
  8. Романець В. М. Синергетична світоглядна парадигма в системі вищої професійно-педагогічної освіти [тези] / В. М. Романець // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 73
  9. Романець В. М. Характеристика концептуальних підходів щодо організації світоглядної підготовки майбутнього викладача в умовах університетської педагогічної освіти / В. М. Романець // Inwencla w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych: [monografia wieloautorska]. – Siedlce, 2016. – С. 274-286.
  10. Садовська Ю. В. «Ті, хто знизу» у творах про революцію (М. Асуела, О. Фадєєв) / Ю. В. Садовська // Мова і культура (Науковий журнал). – Випуск 18. – Т. V (180). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 100–106.
  11. Садовська Ю. В. Масова та індивідуальна свідомість у “творах про революцію” (М. Асуела, О. Серафимович) / Ю. В. Садовская // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 22. − Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239–250.
  12. Садовська Ю. В. Мексиканская литература в контексте идей 1917 года (М. Асуэла) [тези] / Материалы международной научной конференции. Русская революция в литературном сознании Запада. XXVІІІ Пуришевские чтения. – М.:МПГУ, ООО «Сам Полиграфист», 2016. – С. 89−90.
  13. Силантьєва В. І. Интермедиальность в контексте межвидовой компаративістики / В. І. Силантьєва // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. : Зб. наукових праць. – К. : Логос, 2016. – С. 34 – 41.
  14. Силантьєва В. І. Традиция в перспективе переходного времени / В. І. Силантьєва // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX-XXI веков: направления и течения. Вып. 3. – Єкатеринбург : УрГПУ, 2016. – С. 68–80.
  15. Штельмухова Ю. В. Театральное окружение Б. Шоу (конец ХІХ – начало ХХ ВВ.) / Ю. В. Штельмухова // Література в контексті культури : Зб. наук. праць. Вип. 27 / ред. кол.: В. А. Гусеєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 299–306.

  2017 р.

  1. Абабіна Н. В. Персонажи А. И. Куприна в ситуации „порядка из хаоса“ / Наталя Василівна Абабіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Вип. 76. − Харків : ХНУ, 2017. − С. 172−175.
  2. Абабіна Н. В. Синергетические фазовые переходы в произведениях А.П. Чехова / Наталя Василівна Абабіна // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1 (38). – Одеса : КП ОМД, 2017. – С. 3−10.
  3. Бежан О. А. Наратив «графічного роману» в інтермедіальному дискурсі сучасної американської літератури (В. Айснер) / Олена Анатоліївна Бежан // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(38). – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Одеса: КП ОМД, 2017. – С. 20 – 27.
  4. Дмитрієва В. В. Про джерела і додаткові мотиви казки Шарля Перро «Синя Борода» / Валерія Володимирівна Дмитрієва // Збірник Херсонського національного університету. Південний архів. Філологічні науки . – №66 . – Херсон : Видавництво ХДУ, 2017. – С. 90–94.
  5. Дмитрієва В. В. Charles Perrault’s tale and its English modernist variant. Angela Carter as representative of middle-literature phenomenon / Валерія Володимирівна Дмитрієва // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(38). – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Одеса: КП ОМД, 2017. – С. 168 – 175.
  6. Дмитрієва В. В. Казка про Синю Бороду в однойменному романі Амелі Нотомб / Валерія Володимирівна Дмитрієва // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 43–48.
  7. Долга Н. М. Английский приключенческий роман в контексте неоромантизма (Р. Л. Стивенсон, Г. Р. Хаггард) / Наталія Миколаївна Долга // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 48 – 52.
  8. Помогайбо Ю. О. Современный немецкий роман для подростков (В. Херрндорф «Tschick») / Юлія Олександрівна Помогайбо // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 23. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 160 – 172. (Отримано у 2017 р., до попереднього звіту не включено).
  9. Помогайбо Ю. О. Множественная идентичность в мультикультурной литературе Германии (О. Грязнова, Ю. Рабинович) / Юлія Олександрівна Помогайбо // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 173 – 178.
  10. Романець В. М. Iнтелектуально-творчий суб’єктний зв’язок студентів з розвивально-виховним середовищем університету / Валентина Михайлівна Романець // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 32. – Львівський національний університет iменi Iвана Франка, 2017. – С.154 – 161.
  11. Романець В. М. Рыцарь в жизни, академик в профессии / Валентина Михайлівна Романець // Виктор Георгиевич Зинченко : Научное наследие литературоведа. Воспоминания / науч. редактор. В. И. Силантьева; сост. Н. В. Абабина, А. А. Боровиков, Л. Н. Голубенко [и др.] – Одесса : Астропринт, 2017. – С. 471 – 473. 
  12. Романець В. М. Молитва как метафора бесконечности в поэзии и прозе В. Гюго / Валентина Михайлівна Романець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 189-193.
  13. Садовська Ю.В. Інтелігенція в революції ( М. Асуела «Ті, хто знизу», О. Фадєєв «Розгром») / Юлія Володимирівна Садовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Випуск 75. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 201 – 205.
  14. Силантьєва В. І. Чехов в критических эссе и в прозе В. Вульф / Валентина Іванівна Силантьєва // Материалы Международной научной конференции ХХІХ Пуришевские чтения [Зарубежные писатели о русской литературе]. – М. : МПГУ, 2017. – С. 95 – 97. 
  15. Силантьєва В. І. О Викторе Георгиевиче Зинченко – учёном и человеке / Валентина Іванівна Силантьєва // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(38). – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Одеса: КП ОМД, 2017. – С. 184 – 189.
  16. Силантьєва В. І. Векторы научных поисков Виктора Георгиевича Зинченко: портрет учёного / Валентина Іванівна Силантьєва // Виктор Георгиевич Зинченко : Научное наследие литературоведа. Воспоминания / науч. редактор. В. И. Силантьева; сост. Н. В. Абабина, А. А. Боровиков, Л. Н. Голубенко [и др.] – Одесса : Астропринт, 2017. – С. 13 – 20.
  17. Силантьєва В. І. Международная научная конференция «Жанрология, поэтика, и современные системы анализа литературы», посвящённые памяти Виктора Георгиевича Зинченко 28-29 апреля 2017 года / Валентина Іванівна Силантьєва, Степанова Анна Аркадіївна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Вип. 1(13). – Дніпро : ДНУ, 2017. – С. 280–289.
  18. Синявська Л. І. Способи трансформації драматичних текстів / Леся Іванівна Синявська // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 24. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 40 – 52. (Отримано у 2017 р., до попереднього звіту не включено).
  19. Синявська Л. І. Мой преподаватель и коллега / Леся Іванівна Синявська // Виктор Георгиевич Зинченко : Научное наследие литературоведа. Воспоминания / науч. редактор. В. И. Силантьева; сост. Н. В. Абабина, А. А. Боровиков, Л. Н. Голубенко [и др.] – Одесса : Астропринт, 2017. – С. 477 – 479.
  20. Синявська Л. І. Роль заголовка в драматургічному тексті / Леся Іванівна Синявська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 199–202.
  21. Шистовська А. А. The concept of intertextuality and approaches to it / Анастасія Андріївна Шистовська // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 24. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 51 – 59.
  22. Шистовська А. А. Інтертекстуальність п’єси Б. Шоу «Пігмаліон» / Анастасія Андріївна Шистовська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 238–242.

  Тези:

  1. Абабіна Н. В. Мифопоэтическое мышление на рубеже веков: А.И. Куприн / Наталя Василівна Абабіна // Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 11−15. 24.
  2. Холодов О. Б. Система мифопоэтических аллюзий в рассказе А. П. Чехова «Тина» / Олексій Борисович Холодов // Міф у художній свідомості та культурі ХХ століття : матеріали Міжнародної наукової конф. – Херсон: вид. дім «Гельветика», 2017. – С. 171-175.
 
Адреса кафедри
Французький бульвар, 24/26. Кімн. 108.
Кабiнети мистецтва кімн. 94 та 95.
Одеса, 65058, Україна.
Телефон: +38 (0482) 68-12-88
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e8c63554567e11395738101586258773
title_5e8c6355457802029753871586258773
title_5e8c63554587e6400056461586258773
Top