Відділ аспірантури і докторантури

Підготовка кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії і докторів наук є основним стратегічним завданням відділу аспірантури та докторантури ОНУ. Цей відділ був заснований як науковий підрозділ університету у 1956 році.. На той час кількість аспірантів ОНУ складала всього 74 особи, а викладачів 216 осіб, серед яких було лише 25 професорів та 58 доцентів. Це був своєрідний стартовий відлік розвитку Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, який набув сьогодні багаторазового збільшення.

Починаючи з 2016 року відділ аспірантури і докторантури працює за новими правилами, визначеними «Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
Цей порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

Згідно з новими правилами особи навчаються в аспірантурі чотири роки, в докторантурі –два. Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ складає 45 кредитів ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) та здійснюється переважно в перші два роки навчання в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Для провадження освітньої діяльності на освітньо-науковому рівні вищої освіти Одеський національний університет отримав ліцензію на підготовку докторів філософії за денною та вечірньою формами навчання за такими спеціальностями:

 

з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

1

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

5

2

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

15

3

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

12

4

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

38

5

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

14

6

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

8

7

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

20

8

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

15

9

06 Журналістика

061 Журналістика

5

10

07  Управління та адміністрування

073 Менеджмент

14

11

 08 Право

081 Право

24

12

09 Біологія

091 Біологія

25

13

10 Природничі науки

102 Хімія

15

14

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

15

15

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

19

16

10 Природничі науки

106 Географія

8

17

11 Математика та статистика

111 Математика

7

18

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

10

19

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

13

20

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

20

21

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

9

Для підготовки докторів філософії через докторантуру отримання ліцензії не передбачено, натомість умовою для отримання бюджетного фінансування є наявність діючих докторських спеціалізованих вчених рад з вибраної спеціальності.

Співробітники ОНУ, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою шляхом прикріплення до відповідної кафедри терміном на п’ять років. При цьому вони мають в повному обсязі виконати відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план аспірантури.

Одеський національний університет іменi І.І.Мечникова пропонує також контрактні форми навчання в аспірантурі та докторантурі.

Прийом до аспірантури в ОНУ відбувається двічі на рік: в березні (лише за кошти фізичних та юридичних осіб) та в серпні, коли передбачений також вступ на місця державного замовлення. Правила прийому та вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на поточний рік розміщуються на сайті університету в розділі «Абітурієнту».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

 1. Заява у паперовому варіанті (подається вступником особисто)
 2. Копії усіх наукових публікацій
 3. Лист-згода наукового керівника
 4. Особовий листок з обліку кадрів
 5. Резюме (CV)
 6. Рекомендація для вступу до аспірантури (за наявності)
 7. Копія диплома про повну вищу освіту (магістра або спеціаліста) з додатком до нього
 8. Копія паспорта або посвідки на постійне проживання
 9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 10. Копія військового квитка або приписного свідоцтва
 11. Договір (за умови вступу на місця з фінансуванням за рахунок фізичних або юридичних осіб)
 12. Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Контактна інформація:

Завідувач відділу – доцент Ружицька Ольга Миколаївна

Ст.інспектор – Шевченко Лариса Дмитрівна

Ст.інспектор - Лукашук Світлана Борисівна

Ст.інспектор – Лавренюк Тетяна Іванівна

телефон – (38-048) 723 8409

електронна пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Іноземні громадяни мають звертатися до Інституту міжнародної освіти ОНУ за адресою:

пров.Маяковського, 7, ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (38-048) 723 8477.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5aae9beb62ad415604798471521392619
title_5aae9beb62bf615976033721521392619
title_5aae9beb62d1313569987191521392619
title_5aae9beb62ed620010905181521392619
Top