Наукова діяльність

Інформація оновлена 17.09.2015

Наукова діяльність

 

Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців університету упродовж 150 років його існування забезпечила створення численних визнаних у світі наукових шкіл педагогів, фізиків, математиків, біологів, філологів, філософів. Усіх їх єднає розуміння необхідності спрямувати свої зусилля на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток соціально-економічної та гуманітарної сфер життя українського суспільства.

Наукова діяльність Одеського національного університету імені І.І. Мечникова здійснюється відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Згідно з наказом МОН від 13 грудня 2007 року університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Розвиток наукових досліджень є пріоритетним в діяльності університету.

Наукові дослідження в ОНУ виконуються на 15 факультетах, інститутах та Центрах (92 кафедрах) та підрозділах Науково-дослідної частини, до структури якої входять:

 • НДІ «Астрономічна обсерваторія», заснована у 1871 р.,
 • Науково-дослідний інститут фізики – перший науковий інститут фізичного профілю в Україні, створений у 1926 році,
 • Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних технологій – єдиний в Україні інститут такого профілю,
 • 11 наукових і науково-навчальних Центрів  
 • 16 науково-дослідних лабораторій.

Наукові дослідження також забезпечують:

 • Наукова бібліотека, заснована у 1817 році, яка має фонд більш 3,6 млн. томів;
 • Ботанічний сад, заснований у 1867 році;
 • Гідробіологічна станція, заснована в 1902 році;
 • Петрографо-мінералогічний музей, заснований у 1865 році;
 • Зоологічний музей, заснований на початку ХІХ століття;
 • Палеонтологічний музей, створений 1873 р.

В університеті діють 22 відомі наукові школи.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ba38448c9bc18948027301537442888
title_5ba38448c9cdd3912355641537442888
title_5ba38448c9df312693822761537442888
title_5ba38448c9f07987247581537442888
Top