Кафедра теорії та практики перекладу

Завідувач кафедри − Олена Прокопівна Матузкова, доктор філологічних наук, професор

Викладачі кафедри

staff trasnlate

Загальна інформація

Перший набір на перекладацьке відділення нашого факультету відбувся в 1996 році, а в 1998 році було прийнято рішення про створення кафедри теорії та практики перекладу і перекладацьке відділення почало функціонувати як самостійний підрозділ факультету.

Створення кафедри було б неможливим без трудомісткої роботи вихованців наукової школи доктора філологічних наук, професора Валерії Андріївни Кухаренко, які з 1986 року спільно з Інститутом мовознавства Академії Наук колишнього СРСР розробляли загальнодержавну тему "Комунікація і переклад ". Таке співробітництво заклало фундаментальну наукову, методичну і кадрову базу для створення кафедри перекладу в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова.

У 1980-х н а факультеті романо-германської філології функціонував спеціалізований рада по захисту кандидатських дисертацій не тільки за фахом 10.02.04 - германські мови, а й за фахом 10.02.20 - порівняльне історичне, типологічне, порівняльне мовознавство і теорія перекладу. У цей період захистили дисертації молоді вчені , до яких вже через 10 років стануть біля витоків створення кафедри теорії та практики перекладу. Так, Олена Прокопівна Матузкова захистила кандидатську дисертацію на тему «Гіпо-гіперонімічні відносини в оригіналі і перекладі художнього тексту» (1988), Марина Дмитрівна Кириллова - дисертацію на тему « Довжина і структура речення в оригіналі і перекладі художньої англомовної прози» (1986), Людмила Степанівна Яровенко представила дослідження «Слово широкої семантики в мові та мовленні» (1984).

Створення відділення перекладу ви явило необхідність концентрації наукових і творчих зусиль колективу і постійних професійних пошуків - це було повязано в першу чергу, з тим, що підготовка майбутніх перекладачів принципово відрізняється від підготовки майбутніх філологів-викладачів. Виникла необхідність в розробці нових програм і планів, написання і профільної навчально-методичної літератури.

Керуючись програмою діяльності Одеського університету в питаннях підготовки кадрів за спеціальністю « Переклад», Рада факультету РГФ розглянула та затвердила питання про створення на базі факультету кафедри теорії та практики перекладу. У грудні 1998 р Міністерство освіти і науки України підтримало рішення про створення названої кафедри. На посаду завідувача була призначена тоді кандидат, а зараз доктор філологічних наук, професор Олена Прокопівна Матузкова, яка і сьогодні залишається незмінним керівником кафедри.

Пліч-о-пліч з Оленою Прокопівною з самого початку працювали кандидати філологічних наук, доценти Людмила Степанівна Яровенко, Марина Дмитрівна Кириллова, викладачі Олена Ярославна Колесникова, Анжела Євгенівна Болдирєва. Згодом склад кафедри поповнився випускниками як філологічного (Світлана Василівна Єрьоменко, Ольга Володимирівна Коваленко, Катерина Вікторівна Безпалова), так і перекладацького (Ольга Сергіївна Гринько, Ірина Валеріївна Раєвська, Анастасія Петрівна Негру, Наталя Олегівна Горбатюк, Вікторія Сергіївна Фарапонова) відділеннях факультету РГФ.

У 1999 році на факультеті романо-германської філології відкривається центр вивчення італійської мови, і на кафедрі починають працювати викладачі з Італії. Завдяки їхній плідній співпраці з українськими колегами, студенти, які вивчають італійську як друга іноземна мова, показують прекрасні результати на профільних всеукраїнських олімпіадах - стають їх переможця ми і призерами, виграють гранти на навчання в Італії. На кафедрі перекладу успішно функціонує єдиний в Україні лекторат з італійської мови, який останні два роки представляє Олесандра Борджіа.

У 2002 на факультеті РГФ починає працювати викладач з Греції Нанушка Подковирофф, яка також є викладачем Одеської філії грецького фонду культури. Нанушка Подковирофф викладає новогрецьку мову як другу і третьої іноземної мови. Вона є творцем Центру вивчення грецької мови і культури , який забезпечений сучасним обладнанням, бібліотекою, відео та аудіо матеріалами. Студенти , які вивчають грецьку мову, регулярно проходять стажування в Греції. Під керівництвом Нанушка Подковирофф в Грецькому фонді культури вони також мають можливість здати спеціальний іспит для отримання сертифікатів, що підтверджують їх рівень володіння грецькою мовою. Наші студенти - багаторазові призери і переможці всеукраїнських олімпіад з грецької мови.

Кафедра теорії та практики перекладу пишається і унікальними центрами компетентностей - спеціально обладнаними аудиторіями, призначеними для технічного забезпечення різних видів перекладу. На старших курсах студенти-перекладачі регулярно працюють на професійному обладнанні, необхідному для вироблення навичок синхронного і послідовного перекладу. Кожне робоче місце обладнане пультами, навушниками та мікрофонами, які використовуються в реальній роботі перекладача. Наші аудиторії також забезпечені проекторами і комп'ютерами - це дозволяє не тільки викладачам урізноманітнити свій лекційний матеріал, а й дає можливість студентам створювати і демонструвати свої проекти в форматі презентацій. Крім того, студенти-перекладачі мають можливість освоїти і користуватися сучасними програмами для автоматизації процесу перекладу, що серйозно підвищує їх можливості на ринку праці. На кафедрі теорії та практики перекладу також працює ресурсний центр перекладознавства, доступний як для студентів, так і для викладачів.

У розпорядженні студентів і інші ресурсні центри компетентностей факультету (американський, іспанська, німецька, французька, центр мистецтвознавства).

На сьогоднішній день на кафедрі під керівництвом Олени Прокопівни Матузкової працюють 12 викладачів , серед них - 1 професор, доктор наук; 8 доцентів, кандидатів наук ; 1 старший викладач і 2 викладача. Всі вони - випускники Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Ось уже майже 25 років наша кафедра готує професійних висококваліфікованих перекладачів трьох іноземних мов (англійської-німецького-французького, англійського-новогрецької-іспанської, англійської-італійського-німецького).

Завдяки тісній співпраці кафедри теорії та практики перекладу з різними організаціями, в тому числі і з Одеською міською радою, Будинком-театром «Маски», Комітетом виборців України та іншими організаціями , студенти-перекладачі мають прекрасну можливість практикувати і вдосконалювати свої навички різних видів перекладу. Вони регулярно беруть участь в заходах, присвячених Дню міста, в освітніх виставках DEC Education , в традиційному щорічному одеському фестивалі «Комедіада», а також переводять на різних міжнародних і всеукраїнських конференціях. На таких заходах студенти використовують навички різножанрового письмового перекладу, а також вдосконалюють різні види усного перекладу (послідовний, синхронний) і, тим самим, отримують безцінний досвід для подальшої професійної діяльності . При цьому студенти працюють з делегаціями різних країн, що дає їм можливість практикуватися в перекладі з використанням всіх трьох досліджуваних мов .

Щороку студенти 4-го курсу проходять перекладацьку практику. Перекладацька практика на відділенні перекладу - це робота з реальними замовниками. Тексти, з якими працюють наші студенти під час перекладацької практики, публікуються на сайтах організацій-замовників або використовують ся в їх роботі. Наприклад , в рамках перекладацької практики студенти працювали з матеріалами для сайтів Одеського академічного театру музичної комедії імені М. П. Драгоманова . Водяного та Одеського національного академічного театру опери і балету , сайту Одеської регіональної філії «Комітету виборців України». Результатом їх роботи зараз розміщені на сайтах цих організацій. Студенти нашої кафедри також проходять педагогічну та асистентську практику, які включають в себе викладання основного і другої мови в освітніх установах міста, а також на факультеті романо-германської філології ОНУ імені І.І.Мечникова.

Головним пріоритетом кафедри теорії та практики перекладу є студенти. Всі співробітники кафедри прагнуть не тільки дотримуватися високих стандартів викладання перекладу і суміжних дисциплін, а й створити розташовує і комфортну для студентів атмосферу.

Крім університетських стін викладачі та студенти нашої кафедри також спілкуються в спеціально створених бесідах в популярних месенджерах ( Telegram і Viber ) . Актуальні новини кафедри теорії та практики перекладу публікуються на кафедральних сторінках в Instagram і Facebook

Викладачі нашої кафедри регулярно організовують так звані «перекладацькі посиденьки», де студенти і викладачі діляться своїм перекладацьким досвідом. На такі заходи нерідко запрошуються гості - випускники різних років і відомі в перекладацьких колах люди. «Посиденьки» проходять в інтерактивному форматі і неформальній обстановці , тому і студенти, і викладачі охоче приймають в них участь. Крім того, викладачі кафедри перекладу проводять перекладацькі майстер-класи : на них зачіпаються актуальні перекладацькі проблеми, які не входять до навчальної програми, проте актуальні і затребувані на ринку праці. Такі «позакласні» заходи сприяють професійному розвитку наших студентів, усвідомленого розуміння теоретичних основ перекладу , вдосконалення необхідних компетентностей , а головне - створюють атмосферу співробітництва і взаєморозуміння між усіма учасниками освітнього процесу.

Щорічно виходить збірник студентських перекладів «Натхнення», в якому публікуються художні переклади студентів нашої кафедри. Студенти самостійно вибирають матеріали для роботи - це робить процес перекладу ще більш захоплюючим і допомагає розкрити їх творчий потенціал. Під керівництвом викладачів кафедри, студенти-перекладачі також займаються написанням наукових статей - їх роботи публікуються в щорічному «Збірнику наукових статей студентів і викладачів відділення перекладу", а також в авторитетному фаховому журналі категорії «Б» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова «Записки з романо-германської філології». Найбільш яскраві наукові роботи студентів нашої кафедри беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт і займають там призові місця. Так, студентка нашого відділення І.Діброва зайняла 2-е місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з романо-германських мов і літератур в 2018/2019 навчальному році (науковий керівник - проф. О.П.Матузкова).

Кафедра теорії та практики перекладу з упевненістю дивиться в майбутнє . У 2020 році після обговорення всіма учасниками навчального процесу був затверджен і введений в дію документ «Стратегічні пріоритет и розвитку кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І.І.Мечникова на 2020-2025 роки»

Міжнародне співробітництво

Для здійснення якісного і професійного перекладу необхідно не тільки прекрасне знання мови, а й розуміння культурних особливостей країн мов через занурення в мовне середовище. Саме тому ми вітаємо і всіляко заохочуємо участь студентів у міжнародних програмах академічної мобільності . Наші студенти регулярно беруть участь в міжнародних програмах, таких як Еразмус +, і отримують стипендії у вищих навчальних закладах Італії та Греції.

Студенти, які вивчають ново грецький, активно співпрацюють з Грецьким Фондом Культури. В рамках цієї співпраці студенти здійснюють переклад для делегацій з Греції і Кіпру, відвідують різні заходи і лекції, де можуть не тільки вдосконалювати свої мовні навички, але й розширювати свої знання про країну досліджуваної мови.

В рамках угоди про культурне співробітництво з Посольством Італії в Україні, на факультеті РГФ постійно діє лекторій італійської мови. Студенти кафедри теорії та практики перекладу вивчають італійську мову як з викладачами кафедри, так і з кваліфікованими лекторами-носіями мови з Італії. Залучення до навчального процесу носіїв мови є надзвичайно ефективним, оскільки групи, де викладають ці фахівці демонструють досить високий рівень оволодіння мовою і, відповідно, якість навчання, тому, кафедра теорії та практики перекладу буде надалі прагнути залучати таких фахівців до викладання.

Позитивним моментом є те, що Посольства Греції та Італії в Україні систематично передають для кафедри і ресурсних центрів періодичні видання своїх країн. Викладачі залучають студентів до участі в конкурсах, що проводяться під егідою посольств, культурних центрів та асоціацій викладачів в Україні.

Доцент кафедри Раєвська І. В. систематично проходить курси підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови в профільних вищих навчальних закладах Італії (Перуджа, Рим) і в Україні в рамках організованих Посольством Італії навчальних програмах.

Неодноразово студенти кафедри вітали Послів Італії і спілкувалися з ними на цікаві для них теми щодо стажування в Італії, можливостей подальшого працевлаштування та культурного обміну. Викладачі та студенти кафедри постійно беруть участь в організованих Посольством та Інститутом культури Італії фестивалях, виставках, презентаціях.

Наші студенти гідно представляють університет на Всеукраїнській Олімпіаді з італійської мови і отримай ю т стипендії на навчання у ВНЗ Італії від Міністерства закордонних справ Італії. Крім того, в рамках проведення щорічного Тижня італійської мови, студенти мають можливість брати участь у міжнародних заходах, прослуховувати лекції італійських професорів і приймати їх в стінах університету.

Також студенти кафедри теорії та практики перекладу подають заявки і отримують стипендії в рамках проекту Еразмус + на навчання в Болонському університеті, університеті Ка 'Фоскарі і Фоджі. Наша кафедра приймала і іноземних студентів з перерахованих ВНЗ, які прослуховували курси з перекладу англійської та італійської мов, а також проходили виробничу практику під керівництвом доцента Раєвської І.В.

Активізація міжнародної діяльності кафедри буде здійснюватися шляхом розширення міжнародних наукових зв'язків, академічної мобільності і шляхом відкриття спільних освітніх програм підготовки магістрів.

Навчальна діяльність

Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів факультету романо-германської філології такій важливій і потрібній професії як перекладачі з англійської та німецької (англійської та новогрецької, англійської та італійської) мов на українську. Викладачі кафедри навчають майбутніх перекладачів майстерному володінню сучасним іноземним мовам і особливостям перекладу з однієї мови на іншу , а також знайомлять з теоретичними курсами, такими як введення до перекладознавства, порівняльна стилістика, порівняльна граматика і іншими. Професор і доценти кафедри також пропонують студентам цілий ряд спецкурсів з перекладознавства. Матеріали , обмін досвідом та методичні напрацювання, які співробітники кафедри отримують під час стажувань та конференцій , потім застосовуються в навчальному процесі.

Першочерговим завданням колективу кафедри є якісна підготовка кваліфікованих фахівців в області перекладознавства. В умовах глобалізації та зміцнення міжнародних зв'язків спеціальність «перекладач» користується незмінним попитом на ринку праці України. Це, в свою чергу, породжує відповідну реакцію ринку освітніх послуг. На території південного регіону України функціонують численні навчальні заклади різних рівнів акредитації, форм власності та професійних напрямків, які пропонують навчання перекладу. Це створює атмосферу творчої конкуренції. Для факультету РГФ та кафедри теорії і практики перекладу конкурентну перевагу на насиченому ринку освітніх послуг забезпечується наступними аспектами : збереження вагомого кадрового потенціалу, який забезпечує «марку» ОНУ ім. І.І. Мечникова; орієнтація на новітні викладацькі технології; оновлення центрів компетентностей і ресурсного фонду; створення умов творчого зростання молодих спеціалістів ; неперервна професійна освіта ( CPD ) всіх викладачів кафедри .

Фахівці кафедри забезпечують викладання е ряду теоретичних і практичних дисциплін в рамках ах спеціальності 035 Філологія для освітньої програми 035.041 "Германські мови і літератури (переклад включно ) : перший - англійська " і в рамках освітньої програми 035.041.01 " Переклад з англійської мови та другої іноземної на українську" . Крім того, доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П. читає лекційний курс "Лінгвокультура і переклад в сучасному парадигмальному просторі" для здобувачів третього рівня освіти спеціальності 035 Філологія.

ОП 035.041 "Германські мови і літератури (переклад включно): перша - англійська "

На освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» програми 035.041 "Германські мови і літератури (переклад включно): перша - англійська" співробітники кафедри викладають такі нормативні дисципліни:

 • Основний іноземна мова (англійська)
 • Вступ до перекладознавства
 • Основи редагування перекладу
 • Граматичні проблеми перекладу
 • Порівняльна стилістика іноземної та української мов
 • Друга іноземна мова (італійська, новогрецька)
 • Практика перекладу основного мови
 • Практика перекладу другої іноземної мови (італійська, новогрецька)
 • Лінгвокраїнознавство основного мови (англійської)
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови ( італійська, новогрецька )
 • Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу
 • Переклад ділового мовлення
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури

На освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і «магістр» програми 035.041 "Германські мови і літератури (переклад включно): перша - англійська" співробітники кафедри викладають такі дисципліни за вибором:

3 курс:

 • Основи перекладацької майстерності (Матузкова О.П., Болдирєва А.Є.)
 • Студентська наукова робота з перекладу: практичні поради (Єрьоменко С.В.)
 • Контрастивні дослідження оригіналу і перекладу текстів сучасної англомовної прози (Кириллова М.Д.)

4 курс:

 • Культурологічні проблеми перекладу (Матузкова О.П.)
 • Термінологія ЄС як інтеграційна система (Гринько О.С.)
 • Термінологія міжнародних організацій та інституцій (перекладацький аспект) (Раєвська І. В.)
 • Морська документація в аспекті перекладу (Яровенко Л.С.)
 • Основи професії гіда перекладача (Безпалова К.В.)

Магістри 1 року навчання:

 • Лінгвокультура і переклад (Матузкова О.П.)
 • Англійська комунікативний стиль: лінгвокультурний і перекладацький аспекти (Матузкова О.П.)
 • Проблеми перекладу нормативних документів (Раєвська І. В.)
 • Стратегії науково-технічного перекладу (Яровенко Л.С.)

Магістри 2 року навчання:

 • Сучасна британська ідентичність: лінгвокраїнознавчий аспект (Матузкова О.П.)
 • Сучасний український художній переклад: персоналії, видавництва та онлайн видання (Єременко С.В.)
 • Гумор: лінгвістичний і перекладацький параметри (Болдирєва А.Є.)

Кафедра теорії та практики перекладу також здійснює викладання третьої іноземної мови (італійського та новогрецької) на інших відділеннях факультету РГФ.

ОП 035.041 .01 "Переклад з англійської мови та другої іноземної на українську"

На освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» співробітники кафедри викладають наступні нормативні дисципліни:

 • Теорія перекладу
 • Соціолінгвістичні аспекти перекладу
 • Стилістичні аспекти перекладу
 • Синтаксичні аспекти перекладу
 • Лінгвокультура, ідентичність, переклад
 • Професійні навики, компетенції, цінності
 • Сучасні ІКТ в перекладі
 • Диверсифікації в перекладацькій діяльності
 • Редагування перекладу
 • Галузевий переклад
 • Основний іноземна мова (англійська)
 • Стратегії та аналіз в усному і письмовому перекладі
 • Техніка перекладу з другої іноземної мови (італійського, новогрецької)

На освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» співробітники кафедри викладають такі дисципліни за вибором:

спеціалізація "Усний переклад":

 • Техніка усного перекладу
 • Стратегії синхронного перекладу
 • Переклад конференцій

спеціалізація "Письмовий переклад":

 • Техніка письмового перекладу
 • Біблійний інтертекст в аспекті перекладу
 • Український художній переклад: історія і сучасність

Викладачі кафедри керують перекладацькою, педагогічної та асистентської практики, а також забезпечують наукове керівництво студентів при написанні наукових робіт (курсових і магістерських), підготовку конкурсних студентських робіт на різні олімпіади, а також доповідей на щорічні студентські наукові конференції.

Навчально-методична діяльність

Колективом викладачів розроблені і вдосконалені ряд базових теоретичних і практичних курсів та спецкурсів для здобувачів першого - бакалаврського, другого - магістерського і третього - аспірантського рівня вищої освіти.

На кафедрі щорічно публікуються і перевидаються методичні вказівки та навчальні посібники. Так, у 2009 році видано навчальний посібник "Основи написання наукової студентської роботи з філології", що отримало Гриф Міністерства освіти і науки України (Матузкова О.П., Голубенко Л.М., Єрьоменко С.В.).

За останні 10 років викладачі кафедри опублікували наступні навчальні та навчально-методичні видання (монографії, навчальний посібник, навчально-методичні посібники, методичні вказівки):

 • Матузкова Е.П. Идентичность и лингвокультура: методология изучения: монография. – Одесса: Издательство КП ОГТ, 2014. – 333 с.
 • Єрьоменко С.В. Vocabulary Builder. Part I. Навчальний посібник з лексики для студентів першого курсу відділення перекладу факультету РГФ. – Одеса, 2011. – 90 с.
 • Коваленко О.В. Reading English Science Fiction. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів третього курсу відділення перекладу факультету РГФ. – Одеса, 2011. – 120 с.
 • Безпалова Е.В. “Вводный фонетический курс английского языка” для студентів 1 курсу відділення "Перекладу" (І семестр). – Одеса, 2013. – 65 с.
 • Болдирева А.Є. Learning to listen. Навчально-методичнгий посібник для студентів ІІ курсу відділення перекладу. – Одеса, 2013. – 54 с.
 • Матузкова О.П. Методичні вказівки з практики перекладу для студентів перекладацького відділення заочної форми навчання. – Одеса, 2015. – 60 с.
 • Методичні рекомендації для студентів-заочників перекладацького відділення Під загальною редакцією О.П.Матузкової (Укладачі: доц. Яровенко Л.С., Кириллова М.Д., Гринько О.С., Єрьоменко С.В., Безпалова К.В., Болдирєва А.Є., викладачі Васильєва Л.В., Маркунін О.Л.). – Одеса, 2015. – 56 с.
 • Болдирєва А.Є.Training your listening (for upper-intermediate students) для студентів відділення перекладу. – Одеса, 2016. – 46 с.
 • Яровенко Л.С., Кириллова М.Д. Методичні рекомендації з граматики англійської мови для студентів 2-го курсу відділення перекладу факультету РГФ. – Одеса, 2016. – 48 с.
 • Матузкова Е.П.Переводим на английский профессионально: Учебное пособие по основам теории и практики перевода. – Одеса: Изд-во КП ОМД, 2017. – 92 с.
 • Матузкова Е.П. Перевод с английского: основы теории и практики: учебное пособие для студентов 3-4 курсов переводческих отделений и факультетов высших учебных зведений. – Одесса, Изд-во КП ОГТ, 2018.- 114 с.
 • Шліпацька А.О. Методичні вказівки з домашнього читання: для студентів ІІІ курсу відділення перекладу . – Одеса: Изд-во КП ОМД, 2018. – 33 с.

Щорічно на кафедрі виходять: Збірник власних перекладів викладачів і студентів "Натхнення". - Одеса; Збірник наукових статей студентів і викладачів відділення перекладу. - Одеса.

Для забезпечення безперервного підвищення кваліфікації і поглиблення знань про інновації та останні тенденції в сфері освіти і перекладу викладачі кафедри постійно (РЕГУЛЯРНО)??? беруть участь в он-лайн семінарах, вебінарах, а також відвідують майстер-класи та різні курси в режимі офлайн :

Болдирєва А.Є. - онлайн курс з отриманням сертифікату: "How to teach online" на ресурсі British Council Future Learn (квітень 2020) .

Горбатюк Н.О. - онлайн курс з отриманням сертифікатів: HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS " (травень 2020) , оффлайн тренінг« CAT-програми й щоденні інструменти перекладача » (грудень 2019 ) .

Гринько О.С. - тренінг «CAT-програми й щоденні інструменти перекладача» (грудень 2019), Курс «Аргументатівна риторика» в Центрі комунікативних технологій «Аргентум» (березень-квітень 2018); курс «Критичного мислення» (травень-червень 2019); в якості запрошеного лектора читала лекцію на тему «Переклад як інструмент маніпуляцій» в Центрі комунікативних технологій «Аргентум» (червень 2019, жовтень 2019).

Негру А . П . - онлайн - курс и з отриманням сертифікатів : 'How to teach online' (Leeds University) (квітень 2020) ; 'Transforming Digital Learning: Learning Design Meets Service Design' (Deakin University) (травень 2020).

Раєвська І. В. - тренінг Західноєвропейський центр багатопартійної демократії / Школа демократії (EECMD / Odesa ) - (жовтень 2019 - лютий 2020) ; ОБСЄ / БДІПЛ Сповнений Е-курс для спостерігачів за виборами на англійській мові з фінальним опитуванням і отриманням номірного сертифіката (лютий 2020 року).

Фарапонова В.С. - онлайн курси з отриманням сертифікатів (2020 рік ):

 1. Business English: Marketing and Sales (Режим доступу Сoursera);
 2. Digital Skills: Digital Marketing (Режим доступу: Futurelearn); 
 3. English for Healthcare ( Режим доступу: Futurelearn);
 4. Easy way to technical writing ( Режим доступу: Stepik);
 5. Excel для новачків ( Режим доступу: Stepik);
 6. How To Teach Online: Providing Continuity For Students ( Режим доступу: Futurelearn);
 7. Переклад офіційно ділової документації (частина 1) (Режим доступу: Udemy);
 8. Переклад офіційно ділової документації (частина 2) (Режим доступу: Udemy).

Планується відвідання щорічної літньої школи-майстерні Ukrainian Translation Industry Conference (UTIC) у липні 2020 року.

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри ведеться в рамках міжкафедральної наукової теми «Лінгвокультура та ідентичність в руслі когнітивно-дискурсивних досліджень». Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Матузкова Олена Прокопівна, Номер Державної реєстрації 0119 U 002440 Наказ №671-18 від 01.04.2019. Термін виконання: 01.04.2019-31.12.2023.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, публікуючи як тези доповідей, так і статті в авторитетних фахових наукових виданнях України, а також у виданнях, внесених в міжнародні наукометричні бази даних, монографії , посібника. В рамках наукової кафедральної теми захищені і готуються до захисту кандидатські дисертації.

При кафедрі успішно працює аспірантура, керівництво якої здійснюється доктором філологічних наук, професором О. П. Матузковою. Під її керівництвом вже захистили кандидатські дисертації наступні випускники аспірантури: О. В. Коваленко «Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на прикладі художньої прози В. Скотта)»; А.Є. Болдирєва «Мовні засоби створення гумористичного ефекту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі романів П. Г. Вудхауза)»; С.В. Єрьоменко «Лінгвістичні засоби реконструкції особистості Вінстона Черчилля у британській документалістиці», О.С. Гринько "Концепт-архетип в прозі У.Голдинга". Також, під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Яровенко Л.С. була захищена кандидатська дисертація випускниці аспірантури Пімонова Т.Г. « Вербалізація концепту WEALTH / POVERTY в англомовній картині світу (лінгвокогнітивний дослідження на матеріалі лексикографічних джерел) » .

Крім того, професор кафедри О.П.Матузкова є вченим секретарем ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

Також професор Е.П.Матузкова і доцент Єременко С.В. є членами редакційної колегії наукового видання , внесеного до Переліку наукових спеціалізованих видань України (Категорія Б) «Записки з романо-германської філології», який постійно (РЕГУЛЯРНО)??? публікується з 1997 року і по теперішній час.

Викладачі кафедри є членами різних наукових і професійних асоціацій:

 • Українська асоціація перекладачів UATI : Горбатюк Н.О., Гринько О.С., Негру А.П., Фарапонова В.С., Раєвська І. В.
 • Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики : Матузкова О.П., Єременко С.В.
 • Українська асоціація дослідників науки : Раєвська І.В. Фарапонова В.С.

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції і від парні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним проблемам перекладу.

У період з 1984 по 2015 й працівники кафедри захистили кандидатські і докторські дисертації:

1984р. Яровенко Людмила Степанівна захистила кандидатську дисертацію за темою «Слово в мові та мовленні» (спеціальність 10.02.04 - германські мови; науковий керівник - д-р філол. Наук, проф. В.А. Кухаренко) в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова.

1986р. Кирилова Марина Дмитрівна захистила кандидатську дисертацію за темою: "Довжина і структура речення в оригіналі і перекладі художнього прозового тексту" (спеціальність 10.02.20 - порівняльно-історичне, типологічне, порівняльне мовознавство і теорія перекладу; науковий керівник - д-р філол. Наук, проф. В.А. Кухаренко) в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова

1989 р. Матузкова Олена Прокопівна захистила кандидатську дисертацію за темою: « Гіпо-гіперонімічні відносини в оригіналі і перекладі англомовної художньої прози» ( спеціальність 10.02.20 - порівняльно-історичне, типологічне, порівняльне мовознавство і теорія перекладу; науковий керівник - д-р філол . наук, проф. В.А. Кухаренко) в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова

2002 р. Коваленко Ольга Володимирівна захистила кандидатську дисертацію за темою «Хронологічно маркована лексика як фактор тексту (на матеріалі історичних романів В. Скотта» (спеціальність 10.02.04 - германські мови; науковий керівник - к-т філол. Наук, доц. О. П.Матузкова) в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

2007 р. Болдирєва Анжела Євгенівна захистила кандидатську дисертацію за темою «Мовні способи створення гумористичного ефекту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі романів П.Г.Вудхауса)» спеціальність 10.02.04 - германські мови; науковий керівник- к-т філол. наук, доц. О.П.Матузкова) в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

2009 р. Єременко Світлана Василівна захистила кандидатську дисертацію за темою «Лінгвістичні способи реконструкції особистості Вінстона Черчилля у британській документалістиці» спеціальність 10.02.04 - германські мови; науковий керівник - к-т філол. наук, доц. О.П.Матузкова) в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

2010 р. Раєвська Ірина Валеріївна захистила кандидатську дисертацію за темою «Субдіалекти міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови» (спеціальність 10.02.05 - романські мови; науковий керівник - к-т філол. Наук, проф. І.І.Магушінец) в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2012 р. Колесникова Олена Ярославівна захистила кандидатську дисертацію за темою: "Комулятівний образ художнього тексту: когнітивний та функціональний аспекти (на матеріалі англомовної літератури кі нця ХХ - початку ХХІ ст.)" (Спеціальність 10.02.04 - германські мови; науковий керівник- доктор філол. наук, проф. В.А.Кухаренко) в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

2013 р. Безпалова Катерина Вікторівна захистила кандидатську дисертацію за темою "Просодичні особливості англомовних традиційних та альтернативних проповідей (експериментально-фонетичне дослідження)" (Спеціальність - 10.02.04 - германські мови; науковий керівник - к-т філол. Наук, доц. Кравченко Н.О.) в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

2014 р. Гринько Ольга Сергіївна захистила кандидатську дисертацію за темою "Концепт - архетип в прозі У.Голдинга" (Спеціальність - 10.02.04 - германські мови; науковий керівник - к-т філол. Наук, доц. Матузкова О.П.) в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

Докторські дисертації:

2015 р. Матузкова Олена Прокопівна захистила докторську дисертацію по темі «Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-дискурсивний аспект» (спеціальність 10.02.04 - германські мови; науковий консультант - д-р філол. Наук, проф. Колегаєва І.М. ) в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Професійна етика та академічна доброчесність

Функціонування кафедри і професіональна комунікація регламентуються документами , які пройшли обговорення і були затверджені на засіданнях кафедри та Вченої ради факультету РГФ:

 • Положення про етику академічного спілкування кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Завантажити: PDF)
 • Кодекс академічної доброчесності кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для співробітників кафедри і здобувачів вищої освіти (Завантажити: PDF)

Контактна інформація

Кабінет 166а, Французький бульвар 24/26,
Одеса, 65058, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook
Instagram
Телефон: 048 746 50 48

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6dd342041b215691152741601033026
title_5f6dd342042b111703969381601033026
title_5f6dd342043ad501891071601033026
Top