Науково-дослідна робота студентів

Інформація оновлена 17.09.2015
 
Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.
 
Завдання групи Науково-дослідної частини  по роботі зі студентами:
- здійснювати контроль за науково-дослідною роботою студентів по бюджетній, госпдоговірній тематиці, по міжнародних грантах;
- відповідати за організацію та здійснювати контроль за науково-дослідною роботою студентів в роботі наукових гуртків та наукових семінарах при кафедрах, провідних наукових школах;
- вести контроль за участю студентів в наукових конференціях;
- відповідати за організацію студентських конкурсів, конференцій, олімпіад, виставок тощо;
- готувати документацію для претендентів на здобуття стипендій для молодих вчених освітянської галузі;
- контролювати діяльність рад з науково-дослідної роботи студентів в інститутах і факультетах;
- організувати та проводити звітну наукову конференцію студентів щорічно;
- систематизувати дані науково-дослідної роботи по всім підрозділам університету.
 
Основною формою науково-дослідної роботи студентів є участь студентів в наукових дослідженнях , що проводяться кафедрами та науковими підрозділами університету по госпдоговірній та бюджетній тематиці. До таких досліджень залучаються студенти останніх курсів, які проявили здібності до ведення досліджень і активно приймають участь у науково-дослідній роботі. Студенти університету беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових напрямів кафедр стають  темами  випускних кваліфікаційних робіт. 
 
Одним із основних способів апробації наукових результатів студентів університету є участь в олімпіадах і конкурсах.
 
Важливими напрямами у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення вузівських і Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей. Олімпіади є найбільш поширеною і масовою формою організації науково-дослідної роботи студентів в університеті. Проведення студентських олімпіад дозволяє об’єктивно виявити  обдаровану студентську молодь  вже на перших курсах.
Саме тому факультетами та інститутами щорічно у січні проводяться понад 50 студентських олімпіад І етапу, в яких беруть участь до 2700 студентів.
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук проводиться кожного навчального року , у листопаді-грудні. Конкурс проводиться з метою активізації наукової роботи  студентів  як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення в університеті системи широкого залучення студентів до участі у науково-дослідній діяльності. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних робіт.
За останні 5 років 20 студентів Одеського національного університету отримали стипендії Президента України, 15 студентів – стипендії Верховної Ради України, 10 студентів – стипендії Кабінету Міністрів України. 
 
Відповідальна особа – інж. І кат. Шакун Тетяна Валеріївна,
тел. +38048 723 04 10  

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top