Наукові школи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

1. Одеська наукова астрономічна школа.
науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Андрієвський С.М.
2. Фізика гетерогенних середовищ.
науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Драган Г.С.
3. Проблеми фізики напівпровідників.
науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Сминтина В.А.
4. Теорія класичних і квантових рідин.
науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Адамян В.М.
5. Теплофізика і хімічна фізика дисперсних систем.
науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Калінчак В.В.
6. Теорія функцій дійсної та комплексної змінної.
науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Кореновський А.О.
7. Морська мікробіологія і екологічна біотехнологія.
науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, доктор біолог. наук, професор Іваниця В.О.
8. Генетичний поліморфізм і механізми адаптації.
науковий керівник - доктор біолог. наук, професор Чеботар С.В.
9. Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах Степової зони.
науковий керівник - доктор біолог. наук, професор Красєха Є.Н.
10. Проблеми інженерної геодинаміки.
науковий керівник - доктор геол.-мін. наук, проф. Черкез Є.А.
11. Суспільно-географічні засади планування територій.
науковий керівник - доктор географ. наук, проф. Топчієв О.Г.
12. Координаційна хімія металів з органічними молекулами.
науковий керівник - доктор хім. наук, проф. Сейфулліна І.Й.
13. Металокомплексні сполуки в каталізі.
науковий керівник - доктор хім. наук, проф. Ракитська Т.Л.
14. Одеська школа історії, теорії та історіографії міжнародних відносин.
науковий керівник - доктор політ. наук, проф. Коваль І.М.
15. Давня історія, археологія та етнологія.
науковий керівник - доктор істор. наук, проф. Сминтина О.В.
16. Одеська школа сугестивної лінгвістики.
науковий керівник - доктор філол. наук, проф. Ковалевська Т.Ю.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6c584b1f8412053812321571210628
title_5da6c584b20ec14193701711571210628
title_5da6c584b220412162421541571210628
title_5da6c584b231f775747211571210628
Top