Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА План роботи Вченої ради

 

 • Склад Вченої ради

  СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

  Затверджено наказом ректора університету №81-02 від 29 червня 2021 року (зі змінами, наказ №140-02 від 01.11.2021 р.)

  1. Труба Вячеслав Іванович -  Голова Вченої ради, ректор ОНУ імені І.І.Мечникова, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
  2. Ніколаєва Майя Іванівна -  перший проректор, кандидат політичних наук, доцент
  3. Іваниця Володимир Олексійович – проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
  4. Запорожченко Олександр Вікторович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
  5. Григор'єв Олександр Віталійович -проректор з навчальної діяльності та соціально-економічного розвитку, кандидат політичних наук
  6. Смітюх Андрій Володимирович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, доктор юридичних наук, професор
  7. Курандо Світлана Володимирівна – вчений секретар університету, кандидат хімічних наук,  доцент
  8. Подрезова Марина Олексіївна - директор Наукової бібліотеки, Заслужений працівник культури України
  9. Петруненко Ярослав Вікторович – головний бухгалтер, кандидат юридичних наук, доцент
  10. Голубенко Лідія Миколаївна - декан факультету романо-германської філології, кандидат філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
  11. Глебов Віктор Вікторович – декан факультету міжнародних відносин, політології та соціології, кандидат історичних наук, доцент
  12. Дунаєва Лариса Миколаївна – декан факультету психології та соціальної роботи, доктор політичних наук, профессор
  13. Заморов Веніамін Веніамінович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
  14. Іванова Олена Андріївна - декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор
  15. Кондратенко Наталія Василівна – в.о. декана філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики філологічного факультету
  16. Крючкова Наталія Михайлівна – директор Інституту міжнародної освіти, кандидат економічних наук, доцент
  17. Кушнір В’ячеслав Григорович - декан факультету історії та філософії, доктор історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
  18. Менчук Василь Васильович - декан факультету хімії та фармації, кандидат хімічних наук, доцент
  19. Нікогосян Ольга Олександрівна - директор Фахового коледжу ОНУ імені І.І.Мечникова, кандидат політичних наук, доцент
  20. Ніцук Юрій Андрійович – в.о.декана факультету математики, фізики та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
  21. Пащенко Микола Васильович - декан факультету довузівської підготовки, кандидат філологічних наук, доцент
  22. Токарчук Людмила Михайлівна – декан економіко-правового факультету, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України
  23. Яворська Вікторія Володимирівна – декан геолого-географічного факультету, доктор географічних наук, професор
  24. Пєнов Вадим Васильйович - голова профкому співробітників, кандидат педагогічних наук
  25. Івіс Сергій Борисович – голова студентського самоврядування
  26. Юраш Євген Олександрович - голова профкому студентів та аспірантів
  27. Адамян Вадим Мовсесович - доктор фізико-математичних  наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та астрономії
  28. Буяновський Андрій Олександрович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України, грунтознавства і земельного кадастру.
  29. Волков Віктор Едуардович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки
  30. Галкін Борис Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного навчально-наукового центру
  31. Гвоздій Світлана Петрівна – начальник навчального відділу, доктор педагогічних наук, доцент
  32. Голубович Інна Володимирівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
  33. Гоцульський Володимир Якович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики та фізики теплоенергетичних і хімічних процесів
  34. Євтухов В’ячеслав Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології
  35. Євчук Максим Анатолійович – голова профбюро студентів та аспірантів факультету математики, фізики та інформаційних технологій
  36. Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України
  37. Карадобрій Тетяна Володимирівна – т.в.о.голови Студентської ради економіко-правового факультету
  38. Карпенко Олена Юріївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови
  39. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри української мови
  40. Коваль Ігор Миколайович - доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин, Заслужений діяч науки і техніки України
  41. Колегаєва Ірина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови
  42. Коломієць Поліна Костянтинівна – голова Студентської ради факультету хімії та фармації
  43. Копійка Олександр Кузьмич – кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини.
  44. Коч Світлана Вадимівна – доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри історії та світової політики
  45. Кузнєцов Едуард Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій
  46. Левченко Анастасія Валеріївна – голова Студентської ради філологічного факультету
  47. Левчук Людмила Володимирівна - кандидат біологічних наук, директор Ботанічного саду
  48. Лепіх Ярослав Ілліч - доктор фізико-математичних наук, професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, Заслужений діяч науки і техніки України
  49. Луценко Олександра Віталіївна – голова профбюро студентів та аспірантів геолого-географічного факультету
  50. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології
  51. Марцинко Олена Едуардівна – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри прикладної хімії та хімічної освіти
  52. Маслій Наталія Дмитрівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова Ради молодих вчених університету
  53. Медінець Сергій Володимирович – доктор філософії у галузі «природничі науки», старший дослідник, провідний науковий співробітник Регіонального міжвідомчого Центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень
  54. Попков Василь Васильович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології
  55. Псядло Едуард Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної та клінічної психології
  56. Ружицька Ольга Миколаївна – кандидат біологічних наук¸ доцент, завідуюча відділом аспірантури та докторантури
  57. Садченко Олена Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування
  58. Сминтина Валентин Андрійович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики,   Заслужений діяч науки і техніки України
  59. Стойкова Дар'я Геннадіївна – голова профбюро студентів та аспірантів факультету міжнародних відносин, політології та соціології
  60. Стойловський Володимир Петрович - доктор біологічних  наук, професор,  завідувач кафедри зоології
  61. Стрельцова Євдокія Джонівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права
  62. Цокур Ольга Степанівна - доктор педагогічних  наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
  63. Хмарський Вадим Михайлович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України
  64. Черкез Євген Анатолійович - доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри інженерної геології і гідрогеології, заступник декана геолого-географічного факультету
  65. Якубовський Сергій Олексійович - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
  66. Янко Валентина Венедиктівна – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та морської геології
 • Нормативно-правові документи

 • Вимоги щодо присвоєння вчених звань: професора, доцента, старшого дослідника

  ПОЛОЖЕННЯ «Про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Одеського національного університету імені І.І.Мечникова»

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, а також основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності.
  2. Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі – вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівникам приймаються Вченою радою ОНУ імені І.І.Мечникова (далі – Вченою радою).
  3. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням.
  4. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
  5. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три чверті від кількості членів Вченої ради, присутніх на засіданні.
  6. Рішення Вченої ради дійсне протягом одного календарного року.
  7. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується Атестаційною колегією МОН.

  ІІ. Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів учених звань

  Вчене звання професора присвоюють працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти та:

  1. яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
  2. яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
  3. які мають:
   • стаж роботи не менше 10 років у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри, в тому числі останній календарний рік на одній кафедрі ОНУ імені І.І.Мечникова на посаді доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом (не менше 0,25 посадового окладу) або за трудовим договором (контрактом) із погодинною оплатою (не менше 120 годин). Для наукових працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, стаж роботи може становити не менше п’ятнадцяти років на посадах наукових працівників (у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах ОНУ імені І.І.Мечникова на посаді завідувача (начальника) наукового відділу (відділення, сектору, лабораторії), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря та науково-педагогічних (відповідно до абзацу першого цього підпункту).
   • не менше 3 навчально-методичних праць або 1 підручника чи навчального посібника та не менше 10 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації, з яких не менше 5 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 2 статей, які опубліковані у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладами з інших мов; 
   • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менше 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
  4. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, у тому числі, стажування у формі участі у навчально-методичних семінарах, що проводяться викладачами, фахівцями-методистами університетів країн-членів ЄС, або працюють на підставі угоди про наукове співробітництво між ОНУ імені І.І.Мечникова і науковою установою чи навчальним закладом, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
  5. які викладають навчальні дисципліни, як правило, лекції, державною мовою (для філологів – мовою спеціальності) та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри і науково-методичної ради факультету/інституту.

  Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання професора працівникам наукових підрозділів ОНУ імені І.І.Мечникова (зі спеціальності) приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цього наукового підрозділу – фахівців, яким із відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора.

  Вчене звання професора присвоюється працівникам:

  1. яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
  2. яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
  3. які працюють на посаді завідувача (начальника) наукового відділу (відділення, сектору, лабораторії), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
  4. які мають:
   • стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менше 10 років, у тому числі, останній календарний рік в ОНУ імені І.І.Мечникова на одній із зазначених посад у підпункті 1 цього розділу;
   • 15 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації, з яких не менше 10 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 3 статей, які опубліковані у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладами з інших мов (10 наукових праць можуть бути замінені опублікованою монографією англійською мовою в одному з міжнародних видавництв);
   • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або наявність у здобувача не менше 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus чи Web of Science і не є перекладами з інших мов;
  5. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або працюють на підставі угоди про наукове співробітництво між ОНУ імені І.І.Мечникова і науковою установою чи навчальним закладом, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
  6. які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

  Вчене звання професора присвоюється працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, яким не присуджено ступінь доктора наук, але:

  1. які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);
  2. яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
  3. які здійснюють навчальну діяльність у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри, в тому числі, останній календарний рік на одній кафедрі ОНУ імені І.І.Мечникова на посаді доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом (не менше 0,25 посадового окладу) або за трудовим договором (контрактом) із погодинною оплатою (не менше 120 годин);
  4. які мають:
   • не менше 3 навчально-методичних праць або 2 підручників чи навчальних посібників та 15 наукових праць, із яких не менше 8 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 4 статей, які опубліковані у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладами з інших мов;
   • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов;
  5. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, у тому числі, стажування у формі участі у навчально-методичних семінарах, що проводяться викладачами, фахівцями-методистами університетів країн-членів ЄС, або працюють на підставі угоди про наукове співробітництво між ОНУ імені І.І.Мечникова та науковою установою чи навчальним закладом, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
  6. які викладають навчальні дисципліни, як правило, лекції, державною мовою (для філологів – мовою спеціальності) та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри і науково-методичної ради факультету/інституту;
  7. які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

  Вчене звання доцента присвоюється працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти та:

  1. яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
  2. які мають:
   • стаж роботи не менше п’яти навчальних років у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри, в тому числі, останній календарний рік на одній кафедрі ОНУ імені І.І.Мечникова, зокрема за сумісництвом (не менше 0,25 посадового окладу) або за трудовим договором (контрактом) із погодинною оплатою (не менше 120 годин);
   • не менше 2 навчально-методичних праць або 1 підручника чи навчального посібника та 5 наукових праць, які опубліковані після захисту дисертації, з яких не менше 3 наукових статей уміщено у вітчизняних/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та не менше 1 статті, яка опублікована у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладом з інших мов;
   • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менше 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладами з інших мов;
  3. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, у тому числі, стажування у формі участі у навчально-методичних семінарах, що проводяться викладачами, фахівцями-методистами університетів країн-членів ЄС, або працюють на підставі угоди про наукове співробітництво між ОНУ імені І.І.Мечникова та науковою установою чи навчальним закладом, що входить до ОЕСР та/або ЄС, або взяли участь у роботі не менше ніж однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
  4. які викладають навчальні дисципліни, як правило, лекції державною мовою (для філологів – мовою спеціальності) та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри і науково-методичної ради факультету/інституту.

  Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, зарахованим на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, та:

  1. яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
  2. які мають:
   • стаж наукової роботи не менше п’яти років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах в ОНУ імені І.І.Мечникова не менше календарного року;
   • 15 наукових праць, опублікованих після захисту дисертації, з яких не менше 10 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 2 статей, які опубліковані у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладами з інших мов;
   • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менше 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus чи Web of Science, і не є перекладами з інших мов;
  3. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або працюють на підставі угоди про наукове співробітництво між ОНУ імені І.І.Мечникова та науковою установою чи навчальним закладом, що входить до ОЕСР та/або ЄС, або взяли участь у роботі не менше ніж однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної в зазначених країнах.

  Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників ОНУ імені І.І.Мечникова – фахівців, яким із відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

  Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, що належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.

  Якщо при присвоєнні вченого звання старшого дослідника в ОНУ імені І.І.Мечникова немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців із відповідної спеціальності, то Вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу з урахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які відповідають вимогам (фахівці, яким із відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора), або за клопотанням Вченої ради питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника може розглядати вчена рада іншого вищого навчального закладу чи наукової установи.

  ІІІ. Розгляд атестаційних матеріалів

  1. Атестація здобувачів учених звань професора і доцента, які ведуть навчально-методичну роботу, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напряму діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає.
  2. Атестація здобувачів ученого звання професора та старшого дослідника, які працюють у наукових підрозділах ОНУ імені І.І.Мечникова, здійснюється зі спеціальності за профілем їх основної діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням трансформації галузей науки та наукових спеціальностей відповідно до законодавства.
  3. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів учених звань здійснюється Вченою радою, за висновком кафедри, відповідного структурного підрозділу (факультету, інститут) або наукової установи. 4. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри.
  4. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати проведення відкритої лекції.
  5. За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра:
   • готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передає вченому секретареві Вченої ради;
   • або рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали.
  6. Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри). Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі ОНУ імені І.І.Мечникова після доопрацювання.
  7. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів учених звань на засіданні Вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника визначається Вченою радою.
  8. Вчений секретар після прийняття Вченою радою рішення про присвоєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів оформлює атестаційну справу здобувача вченого звання відповідно до вимог та надсилає її до МОН України.
  9. Вчена рада на запити МОН України надає додаткову інформацію і матеріали про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації.
  10. На рішення Вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання здобувач ученого звання протягом двох місяців із дня прийняття рішення Вченою радою може подати апеляцію до Вченої ради або до МОН України. У разі надходження апеляції до Вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови і членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає Вчена рада. Апеляційна комісія готує висновок, який підписують усі члени комісії.
  11. На підставі висновку апеляційної комісії Вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову в задоволенні апеляції. Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то Вчена рада може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН атестаційну справу здобувача вченого звання.

  Схвалено на засіданні Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова (протокол №8 від 25.04.2017 р.)

  Вчений секретар С.В. Курандо

 • Про порядок розгляду кандидатур на присвоєння вчених звань Вченою радою

  Про порядок розгляду кандидатур на присвоєння вчених звань Вченою радою

  ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 14.01.2016 №13 

  ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 03 ЛЮТОГО 2016 Р. ЗА № 183/28313

  ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

  ІІІ. РОЗГЛЯД АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

  1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть навчально-методичну роботу у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає.
  2. Атестація здобувачів вченого звання професора та старшого дослідника, які працюють у наукових установах або у наукових підрозділах вищих навчальних закладів, здійснюється зі спеціальності за профілем їх основної діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням трансформації галузей науки та наукових спеціальностей відповідно до законодавства.
  3. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань здійснюється вченими радами вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, наукових установ, за висновком кафедри, відповідного структурного підрозділу наукової установи.
  4. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі вищого навчального закладу має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри.
  5. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати проведення відкритої лекції.

  За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра:

  1. готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передає секретарю вченої ради вищого навчального закладу;
  2. рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали.

  Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри).

  Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі вищого навчального закладу після доопрацювання.

  6. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань відповідним структурним підрозділом наукової установи визначається вченою радою наукової установи.

  7. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника у вищому навчальному закладі, у тому числі закладі післядипломної освіти, науковій установі, визначається вченою радою.

  8. Вчений секретар після прийняття вченою радою рішення про присвоєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів оформляє атестаційну справу здобувача вченого звання відповідно до вимог розділу IV "Оформлення атестаційної справи" цього Порядку та надсилає її до МОН.

  9. Вчена рада на запити МОН надає додаткову інформацію і матеріали про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації.

  10. На рішення вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття рішення вченою радою може подати апеляцію до вченої ради або до МОН.

  У разі надходження апеляції до вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови та членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає вчена рада. 

  Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

  11. На підставі висновку апеляційної комісії вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції.

  Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то вчена рада може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН атестаційну справу здобувача вченого звання.

  Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С.Д. Криштоф

 • Порядок підготовки та перелік документів щодо присвоєння вчених звань

  ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

  І. Здобувач вченого звання професора (доцента)  звертається до вченого секретаря університету (Контакти керівництва університету) щодо перевірки виконання кваліфікаційних нормативів.

  ІІ. За наявністю виконання вимог відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  № 174 від 06.02.2017)» потрібно підготувати атестаційні документи щодо подання на розгляд Вченою радою університету.

  Послідовність  підготовки атестаційних документів

  1. Проведення здобувачем вченого звання відкритої лекції та одержання відповідної рецензії.
  2. Атестація на засіданні кафедри.

  При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри.

  На засіданні кафедри аналізується педагогічна, науково-методична, організаційна і виховна робота здобувача вченого звання, а саме:

  • заслуховується звіт за термін роботи на посаді з зазначенням навчальних курсів, з яких здобувач є провідним лектором (обов’язково із зазначенням кількості лекційних годин); здобувачем надається список друкованих праць (у тому числі навчально-методичних), виданих за час роботи на посаді, вказуються дані щодо апробації професійної діяльності (виступи з доповідями та повідомленнями на науково-методичних конференціях); дані про проходження підвищення кваліфікації; а також, вказується наявність почесних звань, державних премій і нагород та ін.
  • педагогічними працівниками кафедри надається оцінка якості проведення здобувачем лекцій, семінарських і практичних занять, та заслуховується рецензія щодо проведеної відкритої лекції;
  • завідувачем кафедри характеризуються: якість керівництва кваліфікаційними (магістерськими) роботами; участь у виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі; підготовка кандидатів наук (із зазначенням прізвищ тих, хто захистив дисертації і спеціальностей); участь у роботі спецрад по захисту дисертацій;

  та надається висновок кафедри з результатами голосування щодо присвоєння здобувачу вченого звання.

  1. Висновок кафедри та рецензія на відкриту лекцію здобувача обговорюються на засіданні Навчально-методичної комісії факультету з наданням довідки з відповідною рекомендацією.
  2. Вченою радою факультету на підставі вищезазначених документів надається рекомендація (голосування не обов’язково) Вченій раді університету щодо присвоєння викладачу вченого звання професора (доцента) кафедри.

  Всі документи оформляються відповідно до переліку (за відповідними посиланнями) та надаються вченому секретарю не пізніше,

  ніж за 10 робочих днів до засідання Вченої ради.

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

  1. Довідка про здобувача щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) 1 прим.
  2. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (за підписом зав.кафедри та секретаря)  1 прим.
  3. Висновок кафедри про рекомендацію до присвоєння вченого звання (за підписом зав.кафедри) 1 прим.
  4. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету 1 прим.
  5. Список наукових та навчально-методичних праць (наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності) 2 прим.
  6. Звіт про науково-педагогічну роботу 1 прим.
  7. Рецензія на відкриту лекцію  1 прим.
  8. Довідка про рішення навчально-методичної комісії факультету. 1 прим.
  9. Сертифікат (оригінал) відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь) та 2 прим. (копій)
  10. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах (надається відділом кадрів) 2 прим.
  11. Довідка з основного місця роботи (надається відділом кадрів) 2 прим.
  12. Копії документів, що підтверджують навчання, стажування у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС , та/або участь у наукових конференціях. (Оголошення) 2 прим.
  13. Копії дипломів (кандидата, доктора наук) 2 прим.
  14. Копія атестата доцента 2 прим.
  15. Копія паспорта (1стор.) 2 прим.

  Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1. Документи подаються до секретаря Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.

 • Перелік електронних, друкованих фахових видань та українських журналів у Scopus и Web of Science

 • Рішення Вченої ради

  2021 рік

  2020 рік

  2019 рік

 • Оголошення

 • Фотогалерея

  title_61e46852430062809869111642358866
  title_61e468524312c14949402581642358866
  title_61e468524323f14511270181642358866
  title_61e468524333b10391371501642358866
  title_61e46852434422183434421642358866
  title_61e468524354912530158941642358866
  title_61e468524364d200297811642358866
  title_61e468524376b11691138631642358866
  title_61e468524387a13045255471642358866
  title_61e468524397419741857161642358866
 • Конкурс

  Зразки документів для претендентів на заміщення вакантних посад завідувача кафедри та професора:

  1) КАФЕДРА, ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

  2) ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

 

Контактна інформація

Вчений секретар: кандидат хімічних наук, доцент Курандо Світлана Володимирівна

Адреса: вул. Дворянська, 2, кімн. 65

Телефон: (048) - 723-59-42, 117 (внутрішній)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Час прийому з питань атестаційних справ щодо здобувачів вчених звань:

 • Вівторок 14.00 - 16.00
 • Середа 11.00 - 13.00
 • Четвер 14.00 - 16.00

Засідання Вченої ради університету відбувається у останній вівторок щомісяця в залі засідань Вченої ради. Всі оголошення розміщуються на стенді «Ректорат».

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top