Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія»

Керівний склад підрозділу

Андрієвський Cергій Михайлович
Директор – доктор фізико-математичних наук, професор Андрієвський Cергій Михайлович

Заступник директора обсерваторії з наукової роботи – кандидат фiзико-математичних наук Кошкiн Микола Іванович

Вчений секретар - кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Драгунова Аліна Вікторівна

 • Історія підрозділу

  Астрономічна обсерваторія заснована 3 серпня (15 серпня нового стилю) 1871 року у складі Імператорського Новоросійського університету. Першим директором був завідувач кафедри астрономії університету професор Беркевич Л.Ф., спеціаліст з метеорології та небесної механіки, при якому обсерваторія провела експедиційні спостереження проходження планети Меркурій по диску Сонця й низку інших робіт.

  Астрофізичну спрямованість роботам обсерваторії надав її директор (1881-1912) професор Кононович О.К. А з ім'ям наступного директора (1913-1933), академіка АН України, члена-кореспондента АН СРСР Орлова О.Я. пов'язано дуже багато починань і подальший розвиток обсерваторії як великої наукової установи на півдні України.

  В 1920-1933 роках, після ліквідації університету в Одесі, обсерваторія мала статус Одеської державної астрономічної обсерваторії Наркомпросу України.

  В 1933 році, із поновленням Одеського університету, обсерваторія знову увійшла до його складу. Новий директор професор Покровський К.Д., член-кореспондент АН СРСР, очолював обсерваторію у 1934-1944 роках.

  З 1945 по 1983 рік директором обсерваторії був професор Цесевич В.П., член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки й техніки України. При Цесевичі В.П. обсерваторія побудувала дві позаміські спостережні станції в селах Крижанівка та Маяки, три високогірні станції у Вірменії, на Північному Кавказі та в Туркменії, здобула статус наукової установи 2-ї категорії, склад її науковців виріс з 15 до 150 осіб. Були проведені дослідження і отримані значні наукові результати фундаментального та прикладного характеру, а установа збагатилась рядом нових телескопів з дзеркалами діаметром від 20 до 80 см, сучасними приладами для спостережень, тощо.

  В 1957-1960 роках обсерваторія була головною в СРСР по вивченню метеорних явищ (Крамер Ю.Н.), мала три доручення Міжнародного Астрономічного Союзу по вивченню змінних зір (Романов Ю.С., Макаренко К.М., Мандель О.Ю. та ін.), тощо.

  В 1984-1989 роках директором був кандидат фізико-математичних наук Медведєв Ю.О., а з 1990 по 2006 рік – доктор фізико-математичних наук професор Каретніков В.Г., який одночасно очолював кафедру астрономії університету. В 1993 році обсерваторія здобула статус науково-дослідного інституту I категорії при Одеському державному університеті зі збереженням професійної назви "Астрономічна обсерваторія".

  Серед видатних учених, якi працювали в обсерваторiї, можна назвати Абалакiна В.К., Альбицького В.О., Аксентьєву З.М., Астаповича I.С., Васильєва О.С., Вiтковського I.I., Гамова Г.А., Ганського О.П., Григоревського В.М., Дiварi М.Б., Жардецького В.С., Комарова М.С., Крамера Ю.Н., Новопашенного Б.В., Савченка К.М., Стойко-Радiленка М.М., Стратонова В.В. та багатьох iнших.

  За останнi роки в обсерваторiї чисельнiсть спiвробiтникiв обсерваторії скоротилась, проте збільшилась кількість кандидатів і докторів наук. Була проведена комп'ютеризацiя спостережень i обчислень. Працює низка телескопів: АЗТ-3 та 60-см телескоп з ПЗЗ-приймачами, нові автоматизовані – швидкісний КТС та сучасний багатофункціональний телескоп ОМТ-80 на спостережній станції в с. Маяки, супутниковий КТ-50 з ТВ ПЗЗ-камерою в Одесі, 80-см телескоп з двоканальним електрофотометром у Туркменiї, телескоп з діаметром головного дзеркала 1 м, оснащений двоканальним електрофотометром, в Словаччині. Виконуються роботи по спорудженню 1-метрового лазерно-локацiйного теодоліта ТПЛ-1М та 70-см телескопа для спостережень штучних супутникiв Землi, вже працює сучасний метеорний патруль на спостережнiй станцiї Крижанiвка. В другій половині ХХ століття в обсерваторiї було накопичено велику колекцію (бiльш як 100 тисяч) фотографiчних платiвок iз зображеннями зоряного неба, яка є третьою у свiтi за кількістю і яка є суттєвим внеском обсерваторії як учасниці Віртуальної Астрономічної Обсерваторії України. Наукова бібліотека обсерваторії має бiльш як 200 тисяч одиниць зберiгання.

 • Напрямки наукових досліджень

  В НДІ АО ОНУ ще в минулому сторіччі започаткована наукова школа "Одеська наукова астрономічна школа". Науковими керівниками школи були професори Цесевич В.П., Каретніков В.Г., зараз її очолює професор Андрієвський С.М.. Наукові дослідження НДІ АО ОНУ всебічно охоплюють широкий загал об’єктів і наукових проблем, на вирішення яких направлені зусилля міжнародної астрономічної спільноти – це і моніторинг ближнього космічного простору, і проблеми темної енергії і темної матерії, і визначення еволюційних шляхів матерії у Всесвіті взагалі, і в Галактиці зокрема, та інших пов’язаних з ними завдань. Історично напрямки наукової діяльності склалися таким чином:

  • Визначення координат небесних тіл (зір, планет тощо) започатковано в 1920 році Дюковим І.О. і продовжено Циммерманом М.В. в 1924-1929 роках. Однак найбільші ряди спостережень отримані кандидатом наук, доцентом Новопашенним Б.В., який був керівником робіт в 1929 - 1976 роках. Пізніше керівником цих робіт були професор Чернієв Л.Ф. і кандидат наук Волянська М.Ю.. Зараз дослідження з астрометрії та небесної механіки проводять кандидат наук Базєй О.А., Базєй Н.В., Кара І.В. та ін.
  • Дослідження змінних зір (фізичних і подвійних) виникло в 1937 році, але значно було розширене доктором наук, професором Цесевичем В.П. і очолювалось ним з 1945 до 1983 року. Визначні результати в дослідженнях змінних зір свого часу були отримані кандидатами наук Рубльовим С.В., Манделем О.Ю., Макаренко К.М., Шульбером О.М., Ланге Г.О., д.ф.-м.н. Андроновим І.Л., та ін. Зараз в рамках цього напрямку працюють доктори наук Андрієвський С.М., Каретніков В.Г., Ковтюх В.В., Коротін С.А., кандидати наук Удовіченко С.М., Назаренко В.В. та інші.
  • Просторовий розподіл, фізичні характеристики і еволюція міжпланетної речовини в Сонячній системі та метеорних тіл започатковано доктором наук, професором Крамером Ю.Н. в 1956 році й очолювалось ним до 1994 року. Зараз роботами напрямку займаються співробітники відділу фізики малих тіл Сонячної системи (канд.ф.-м. наук Горбаньов Ю.М. та ін.). В 90-х роках започатковані дослідження пилової складової речовини навколоземного простору, які до 1993 року очолював доктор наук, професор Діварі М.Б., пізніше дослідження продовжили кандидат наук, ст. науковий співробітник Загинайло Ю.І. та Шакун Л.С.
  • Дослідження руху та обертання штучних супутників Землі у 1957-1958 роках організував доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім продовжив його учень доктор наук, професор Григоревський В.М., який керував напрямком до 1976 року. В 1976-1999 роках керівником наукового напрямку був кандидат наук Медведєв Ю.О. В ці роки було також виконано багато прикладних досліджень щодо фотометрії ШСЗ співробітниками відділу космічних досліджень Добровольським О.В., Коробко А.О. та іншими. Зараз вивчення руху ШСЗ виконується відділом під керівництвом кандидата наук Кошкіна М.І.
  • Дослідження фізичних характеристик та еволюції зір диску і гало Галактики й інших галактик виникло у 1968-70 роках під керівництвом доктора наук, професора Комарова М.С. й очолювалося ним до 2003 року. Зараз наукове керівництво напрямком здійснює зав. відділом фізики зір та Галактики доктор наук Мішеніна Т.В.. Успішно працюють також доктори наук Андрієвський С.М., Ковтюх В.В., Коротін С.А., кандидати наук Гопка В.Ф., Горбаньова Т.І. та ін.
  • Дослідження темної енергії і темної матерії в багатовимірній космології започатковано в 2009 році і очолюється доктором наук Жуком О.І..
  • Розробку нових систем телескопів, методів і засобів астрономічних спостережень і реєстрації даних з 1968 року очолював доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім - кандидати наук Іванов В.Н., Фащевський М.М. та пров. інженер Паулін Л.С.. Зараз розробкою астрономічного устаткування займаються також співробітники НДІ АО ОНУ Драгомирецький В.В., Рябов А.В., Подлесняк С.В., Бондаренко Ю.М. та ін.
 • Основні наукові результати і розробки

  Науковцями НДІ АО ОНУ розроблені власні високоточні методики отримання параметрів зоряних атмосфер (температури і світності), модернізовані методи дослідження хімічного складу зір, розроблено методику і підтверджено результатами визначення приналежності зір різним підструктурам Галактики, створені багаторівневі моделі атомів кальцію, калію, стронцію і барію та ін., які були застосовані для аналізу спектрів перших зір Галактики за методикою, яка враховує відхилення від припущення локальної термодинамічної рівноваги (неЛТР підхід), тощо.

  Вперше побудовано розподіли для 25 хімічних елементів в Галактиці від вуглецю до диспрозію, а для розподілу заліза була досягнута точність, якої раніше досягнути не вдавалося. Це дозволило виділити тонку структуру радіального розподілу на інтервалі галактоцентричних відстаней від 4000 до 16000 пк – наявність трьох зон, кожна з яких характеризується власним значенням градієнту і середнього значення вмісту, а також довести існування своєрідного розриву у розподілі на галактоцентричній відстані 11 000 пк.

  На основі статистичної моделі Галактики вперше показано, що зроблені фахівцями обсерваторії оцінки середньої маси оксигену і заліза, яка викидається в кожному типі Наднових (SNe) в галактичному диску суттєво обмежують відповідні попередні моделі різних типів Наднових. Статистичний аналіз радіальних градієнтів в галактичному диску дозволяє оцінити середню масу кисню і заліза, викинутих у вибухах Наднових. Нами вперше отримано:

  1. середня маса кисню, яка викидається за колапсом ядра Наднових SNe (CC SNe) (які зосереджені в спіральних рукавах) становить близько 0.27 сонячної маси;
  2. середня маса заліза, яка викидається «запізнілими» Надновими типу Ia (SNeIa, попередники яких є довгоживучі зорі з віком від 100 млн. до декількох млрд років, що не концентруються в спіральних рукавах) становить 0.58 Mо;
  3. верхня маса заліза, яка викидається швидкими SNeIa (Наднові, чиї попередники молоді/короткоживучі зорі, вік яких 100 млн. років, які зосереджені в спіральних рукавах) становить 0.23 Mо на подію;
  4. відповідна середня маса заліза, отримана від CC Наднових – 0.04 Mо на подію;
  5. короткоживучі Наднові (з колапсом ядра або швидкі SNeIa ) поставляють 85 % від всього заліза галактичного диску.

  Отримані однорідні дані про хімічний склад більш як 600 зір – це безпрецедентний результат!; виконано визначення та дослідження поведінки Na, Al, Cu, Zn, Y, Zr, Ba (неЛТР підхід), La, Ce, Nd, Sm, Eu у зорях, що належать до товстого та тонкого дисків Галактики і групи Геркулеса. Показано вперше, що більший розкид в поведінці елементів нейтронного захвату порівняно з альфа-елементами зумовлений вторинністю їх виробництва та відсутністю залежності металічність – вік для зір тонкого диску. Запропоновано вперше, що хід залежності нікелю від металічності на значеннях, вище сонячних, може бути наслідком залежності виходу нестабільного ізотопу нікелю 56Ni, який э основним джерелом заліза, від металевості. Зі спектрального матеріалу, отриманого на спектрометрі SOPHIE 1.93 м телескопу ОВП (Франція), для 5 зір в діапазоні металевості -0.8 <[Fe/H] < -3 вперше по розширеному списку ліній визначено вміст 8 елементів нейтронного захвату.

  Запропоновано сценарій виробництва літію в деяких зоряних системах на еволюційних етапах, коли один з компонентів є молодою нейтронною зорею (NS). В таких системах джерелом літію є результат опромінювання поверхні оптичної зорі високоенергетичними частками, прискореними до релятивістських швидкостей у внутрішній частині диска навколо NS.

  Побудовані тривимірні гідродинамічні моделі акреційних дисків, їх прецесії та зоряних вітрів у тісних подвійних зоряних системах та на основі власних розроблених моделей. При розрахунках тривимірного гідродинамічного обміну речовини в системі β Lyr додано зоряний вітер донора. Обчислення показали, що завдяки взаємодії потоку речовини, що витікає з точки Лагранжа L1, з вітром акретора навколо акретора формується оптично та геометрично товста оболонка. В центрі диску над полюсами акретора відбувається вільний рух вітру. Поза зоною розповсюдження вітру над товстим акреційним диском виникають джетоподібні структури. Речовина, що витікає із зовнішньої межі диску, взаємодіє з вітром донора, що призводить в області між точкою L1 та зовнішньою межею диску в напрямі орбітальної фази 0.25 до формування стоячої ударної хвилі, яка може бути причиною рентгенівського випромінювання від системи β Lyr.

  Визначені умови утворення при злитті зір протопланетних об'єктів – широких конфігурацій типу Земної групи, групи Юпітера і групи пояса Койпера.

  Побудовані залежності зміни ефективної температури, прискорення сили тяжіння на поверхні, мікротурбулентної швидкості і атмосферного вмісту заліза від фази пульсації для кількох десятків цефеїд.

  В дослідженнях молодого для нашої наукової школи космологічного напрямку на прикладі нелінійної моделі гравітації, у якій одночасно розглядаються квадратична та четверна нелінійності, описаний новий тип інфляції нашого Всесвіту, названий “відскоковою інфляцією” (“bouncing inflation”), який відкриває нові можливості для опису ранніх етапів еволюції нашого Всесвіту. Досліджено границю слабкого поля в нелінійних f(R) гравітаційних моделях, розглянуто збурення метричних коефіцієнтів і визначені умови, при яких ці моделі задовольняють гравітаційним тестам. Отримано поправки першого і другого порядку для метричних коефіцієнтів у багатовимірних моделях Калуци-Клейна з різними типами компактифікації і знайдено експериментальні обмеження на ці моделі. Описано взаємну динаміку галактик Чумацький шлях та Андромеди і утворення Хабблівських потоків в околиці нашої Локальної групи.

  Отримано багаторічні моніторингові спостереження штучних супутників Землі та створені бази даних координатної та фотометричної інформації про ШСЗ; розроблено методики і визначено типи обертання, орієнтація у просторі та форми космічних апаратів за їхніми кривими блиску. В рамках координованих оптичних спостережень ШСЗ на 9 телескопах української мережі УМОС поповнено каталог положень ШСЗ. За 2013 рік отримано 55569 положень 280 ШСЗ на низьких орбітах. За результатами спостережень на декількох вітках та власної чисельної моделі руху ШСЗ був розрахований каталог орбіт у вигляді векторів стану та кеплерових елементів орбіти; за елементами орбіт розраховано уточнені ефемериди у форматі подібному ILRS. У 2013 році на КТ-50 отримано криві блиску та щільні траєкторні вимірювання 151 ШСЗ у 928 проходженнях. Підготовлений до випуску третій том Атласу кривих блиску ШСЗ за 2011-2013 рр. який включає 1800 кривих блиску 324 штучних тіл та інформацію щодо їхніх початкових орбіт, розмірів та геометричної форми. Закінчено розробку та випробування програмного забезпечення для автоматичної роботи у дистанційному режимі нового супутникового телескопа КТС на станції в Маяках.

  Продовжено роботи по накопиченню координатних та фотометричних спостережень астероїдів та метеорів на телескопах ОМТ-80, “Метеорному патрулі Шмідта” та різних короткофокусних камерах. До базисних спостережень метеорів щорічно залучається станція на о. Зміїний.

 

Міжнародне співробітництво

Астрономічна обсерваторія має тісні стосунки з усіма астрономічними організаціями України. Також укладені Угоди про науково-технічне співробітництво з Державним астрономічним інститутом ім. П.К.Штернберга МДУ (Москва), Головною астрономічною обсерваторією РАН (Санкт-Петербург), Фізико-технічним інститутом Туркменії (Ашгабат), Белградською астрономічною обсерваторією (Сербія), Вигорлатською астрономічною обсерваторією в м. Гуменне (Словаччина), Шанхайською астрономічною обсерваторією АН Китаю, тощо.

Обсерваторія бере участь у багатьох міжнародних спостережних програмах, співробітники НДІ АО ОНУ часто відвідують закордонні обсерваторії (Франція, Бразилія, Литва, США, Португалія, Іспанія, Італія, Швейцарія та ін.) для проведення спільних наукових досліджень, спостережень, участі в конференціях. В 2009-2012 рр. НДІ АО ОНУ виконував НДР за міжнародними угодами: «Вміст легких елементів та елементів, що утворилися в процесах нейтронних захватів в атмосферах гігантів кулястих скупчень як тестування власної еволюції зорі та еволюції кулястих скупчень» (Литва); "Астрометрія і фотометрія навколоземних космічних об’єктів" (Китай); «Фотометрія для ефективного вивчення взаємодії планет і їхніх супутників у Сонячній Системі» (В’єтнам).

Опубліковані роботи співробітників НДІ АО ОНУ за 2017 – 2013 роки

 • 2019

  1. Akarsu, O., Chopovsky, A., Shulga, V., Yalcinkaya, E., Zhuk, A.\ 2019.\ Weak field limit of higher dimensional massive Brans-Dicke gravity: observational constraints.\ arXiv e-prints arXiv:1907.04234. 2019arXiv190704234A
  2. Andrievsky S. M., Shereta A., Khrapaty S. V., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Kashuba V. I. Diffuse interstellar band 6202 å as an indicator of organic matter in cosmos: cepheid spectra / OAP, 2019, v.32, pp.52-54, DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182049
  3. Berdnikov L.N., Pastukhova E.N., Kovtyukh V.V., Lemasle B., Kniazev A.Yu., Usenko I.A., Bono D., Grebel E., Hajdu G., Zhuiko S.V., Udovichenko S.N., and Keir L.E.,.\ Search for Evolutionary Changes in the Periods of Cepheids: V1033 Cyg, a Classical Cepheid at the First Crossing of the Instability Strip.\ Astronomy Letters, 2019, 45, 227-236. 2019AstL...45..227B, 10.1134/S1063773719040017
  4. Berdnikov, L. N.; Kniazev, A. Yu.; Kovtyukh, V. V.; Kravtsov, V. V.; Mishenina, T. V.; Pastukhova, E. N.; Usenko, I. A. Search for Evolutionary Changes in the Periods of Cepheids: BG Cru//Astronomy Letters, Volume 45, Issue 7, pp.445-452 Pub Date: July 2019, 10.1134/S1063773719070028
  5. Caffau E., Monaco L., Bonifacio P., Korotin S., Andrievsky S., Cristallo S., Spite M., Spite F., Sbordone L., François P., Cescutti  G. and Salvadori S. The CEMP star SDSS J0222-0313: the first evidence of proton ingestion in very low-metallicity AGB stars?.\ Astronomy and Astrophysics, 2019, 628, A46. 2019A&A...628A..46C, 10.1051/0004-6361/201935680 
  6. Caffau, E.; Bonifacio, P.; Oliva, E.; Korotin, S.; Capitanio, L.; Andrievsky, S.; Collet, R.; Sbordone, L.; Duffau, S.; Sanna, N.; Tozzi, A.; Origlia, L.; Ryde, N.; Ludwig, H.-G. Systematic investigation of chemical abundances derived using IR spectra obtained with GIANO//Astronomy & Astrophysics, 2019, Volume 622, id.A68, 14 pp. 10.1051/0004-6361/201834318, 10.1051/0004-6361/201834318 
  7. Eingorn, M., Duygu Guran, N., Zhuk, A.\ 2019.\ Analytic expressions for the second-order scalar perturbations in the {$\Lambda$}CDM Universe within the cosmic screening approach.\ Physics of the Dark Universe, 2019, 26, 100329. 2019PDU....2600329E 10.1016/j.dark.2019.100329
  8. Eingorn, Maxim; Emrah Yukselci, A.; Zhuk, Alexander. Effect of the spatial curvature of the Universe on the form of the gravitational potential //European Physical Journal C 79, 655. 2019EPJC...79..655E
  9. Jeong, Yeuncheol; Yushchenko, Alexander; Gopka, Vira; Yushchenko, Volodymyr; Rittipruk, Pakakaew; Jeong, Kyung Sook; Demessinova, Aizat. The Barium Star HD204075: Iron Abundance and the Absence of Evidence for Accretion // Journal of Astronomy and Space Sciences, Vol. 36, p. 105-114, 10.5140/JASS.2019.36.3.105
  10. Kniazev, A.~Y., Usenko, I.~A., Kovtyukh, V.~V., Berdnikov, L.~N.\ 2019.\ The MAGIC Project. I. High-Resolution Spectroscopy on Salt Telescope and the Cepheid RsNor as a Test Object.\ Astrophysical Bulletin 74, 208-220. 2019AstBu..74..208K,  10.1134/S199034131902010X
  11. Kolesnikov S.V. Development of Equipment and Techniques of the Polarimetric Method as an Effective Method Of Astrophysical Research. I //Journal of Physical Studies, 2019, Vol. 23, id. 3901, 10.30970/jps.23.3901
  12. Konovalova N. A., Gorbanev Yu. M., Davruqov N. H. Evolution of comet-like orbits of meteoriteproducing groups and their parent bodies / OAP, 2019, v.32, pp.151-157, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182510
  13. Konovalova, N.~A., Gorbanev, Y.~M., Davruqov, N.~K.\ 2019.\ On the Annual Occurrence of Large and Small Sporadic Meteoroids and Meteorites.\ 50th Lunar and Planetary Science Conference, LPI Contribution No. 2132, id.1502; 2019LPI....50.1502K
  14. Koshkin N. (ed.), Korobeynikova E. at al. (2019) Atlas of light curves of space objects. Part 5 (2016-2018). 295 pages (http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23814) DOI: 10.13140/RG.2.2.25562.18881
  15. Koshkin N., Melikyants S., Korobeinikova E., Shakun L., Strakhova S., Kashuba V., Romanyuk Ya., Terpan S. Simulation of the orbiting spacecraft to analysis and understand their rotation based on photometry / OAP, 2019, v.32, pp.158-161, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.183899
  16. Kovtyukh, V., Lemasle, B., Kniazev, A., Berdnikov, L., Bono, G., Usenko, I., Grebel, E.~K., Hajdu, G., Pastukhova, E. The MAGIC project - II. Discovery of two new Galactic lithium-rich Cepheids.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.488, 3211-3221. 2019MNRAS.488.3211K, 10.1093/mnras/stz1872
  17. Kovtyukh, V.V., Andrievsky, S.M., Martin, R.P., Korotin, S.A., Lepine, J.R.D., Maciel, W.J., Keir, L.E., Panko, E.A\ Elemental abundances in the centre of the Galactic nuclear disc.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.489, 2254-2260. 2019MNRAS.489.2254K, 10.1093/mnras/stz2316 
  18. Kulichenko M. O., Shulga O. V., Gorbanev Yu. M. Results of positional and photometric measurements of meteor trajectories observed in mykolaiv 2017-2018 / OAP, 2019, v.32, pp.165-167, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.181908 
  19. Kuratova A. K., Miroshnichenko A. S., Zharikov S. V., Manset N., Khokhlov S. A., Raj A., Kusakin A. V., Reva I. V., Kokumbaeva R. I., Usenko I. A., Knyazev A. Y. Spectroscopic monitoring of the B(e) objects FS cma and MO Cam / OAP, 2019, v.32, pp.63-65, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182100 
  20. Maciel, W.J., Andrievsky, S.\ 2019.\ Galactic radial abundance gradients: cepheids and photoionized nebulae.\ arXiv e-prints arXiv:1906.01686. 2019arXiv190601686M
  21. Mishenina T., Basak N., Kovtyukh V. Chemical imprints in atmospheric abundances in planet- hosting stars / OAP, 2019, v.32, pp.66-69, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.181736
  22. Mishenina, T., Pignatari, M., Gorbaneva, T., Bisterzo, S., Travaglio, C., Thielemann, F.-K., Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron capture elements: Sr.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.484, 3846-3864. 10.1093/mnras/stz178
  23. Mishenina, T., Pignatari, M., Gorbaneva, T., Travaglio, C., Côté, B., Thielemann, F.-K., Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron-capture elements: Mo and Ru.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.489, 1697-1708. 10.1093/mnras/stz2202
  24. Nazarenko V. V. The on- and off-state generations in the case of the thick accretion disk and undefined precession period. 3-d numerical hydrodynamical simulations in accretion disk in microquasar cyg x-1 / OAP, 2019, v.32, pp.70-74, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182111
  25. Oszkiewicz, Dagmara; Kryszczyńska, Agnieszka; Kankiewicz, Paweł; Durech, Josef; Marciniak, Anna; Moskovitz, Nick; Skiff, Brian; Geier, Stefan; Fedorets, Grigori; Włodarczyk, Ireneusz; Troianskyi, Volodymyr. The unusual V-type asteroid (2579) Spartacus// European Planetary Science Congress 2018, held 16-21 September 2018 at TU Berlin, Berlin, Germany, id.EPSC2018-846 (2018); 2018EPSC...12..846O
  26. Oszkiewicz, Dagmara; Kryszczyńska, Agnieszka; Kankiewicz, Paweł; Moskovitz,  Nicholas A.; Skiff, Brian A.; Leith, Thomas B.; Ďurech, Josef; Włodarczyk, Ireneusz; Marciniak, Anna; Geier,  Stefan;  Fedorets G.;  Troianskyi, Volodymyr; Fцhring, Dуra. Physical and dynamical properties of the unusual V-type asteroid (2579) Spartacus //Astronomy & Astrophysics, 2019, v. 623, id.A170, 7 pp.; 10.1051/0004-6361/201833641
  27. Pavlenko, E., Niijima, K.; Mason, P.; Wells, N.; ... Troianskyi, V.; Kashuba, V.: 2019.\ ASASSN-18fk: A new WZ Sge-type dwarf nova with multiple rebrightenings and a new candidate for a superhumping intermediate polar.\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso 49, 204-216. 2019CoSka..49..204P
  28. Picazzio, Enos; Luk'yanyk, Igor V.; Ivanova, Oleksandra V.; Zubko, Evgenij; Cavichia, Oscar; Videen, Gorden; Andrievsky, Sergei M. Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 dust environment from photometric observation at the SOAR Telescope //Icarus, 2019, Volume 319, p. 58-67. 10.1016/j.icarus.2018.09.008, 10.1016/j.icarus.2018.09.008
  29. Salvadori S., Bonifacio P., Caffau E., Korotin S., Andreevsky S., Spite, M., Skúladóttir, Á. Probing the existence of very massive first stars// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 487, Issue 3, 2019, Pages 4261-4284 https://doi.org/10.1093/mnras/stz1464
  30. Simon, A., Pavlenko, E.; Shugarov, S.; Vasylenko, V.; Izviekova, I.; Reshetnyk, V.; Godunova, V.; Bufan, Yu.; Baransky, A.; Antonyuk, O.; Baklanov, V.; Troianskyi, V.; Udovichenko, S.; Keir, L. Gaia18aak is a new SU UMa-type dwarf nova.\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso, 2019, 49, 420-423. 2019CoSka..49..420S
  31. Troianskyi, Volodymyr; Kashuba, Volodymyr; Krugly, Yu. Photometry of Selected Asteroids on the OMT-800 Telescope // The Minor Planet Bulletin (ISSN 1052-8091). Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Vol. 46, No. 2, pp. 109-110 (2019); 2019MPBu...46..109T
  32. Udovichenko S. N., Kovtyukh V. V., Keir L. E. Lithium-rich classical cepheid v1033 cyg: evolutionary status / OAP, 2019, v.32, pp.83-86, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182232
  33. Usenko I. A., Kniazev A. Yu., Katkov I. Yu., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V., Miroshnichenko A. S., Turner D. G. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. Iii. Collinder 394 and bb sgr / OAP, 2019, v.32, pp.91-96, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182233
  34. Usenko I. A., Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V. Pulsational activity of the small–amplitude cepheid Polaris (α Umi) in 2018-2019 / OAP, 2019, v.32, pp.87-90, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182238
  35. Yalçınkaya E., Zhuk, A.\ 2019.\ Weak-field limit of Kaluza-Klein model with non-linear perfect fluid.\ Gravitation and Cosmology, Volume 25, Issue 4, p.349-353, 10.1134/S0202289319040145
  36. Єпішев В.П., Кудак В.І., Мотрунич І.І., Найбауер І.Ф., Періг В.М., Сухов П.П., Кожухов Д.М., Мамарєв В.М. "Аналіз розвитку і можливостей оптичних систем, розміщених на космічних апаратах стратегічного призначення США і Росії ".  Аерокосмічні технології, НТЖ, Випуск 3(3) – Київ, НЦУ та ВКЗ, 2019. – с.5 – 12.
  37. Кошкін М., Шакун Л. Програмно-апаратний комплекс оптичного дистанційного зондування космічних об’єктів на орбіті Землі / ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ УНІВЕРСИТЕТІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ МОН УКРАЇНИ. Т. 2, Київ, 2018, с.188.
  38. Кудак, В. І.; Шакун, Л. С.; Періг, В. М.; Саваневич, В. Є. Comparison of the geosynchronous objects position accuracy with different software. Scientific Herald of Uzhhorod University.Series Physics, Uzhhorod National University, 2019, 45, 134-140. DOI: 10.24144/2415-8038.2019.45.134-140
 • 2017

  1. Akarsu, Ozgur; Chopovsky, Alexey; Eingorn, Maxim; Fakhr, Seyed Hossein; Zhuk, Alexander. Brane world models with bulk perfect fluid and broken 4D Poincare invariance // eprint arXiv:1709.02368, 09/2017, 10 pages, 7 figures 2017arXiv170902368A
  2. Akarsu, Ozgur; Chopovsky, Alexey; Zhuk, Alexander. Black branes and black strings in the astrophysical and cosmological context// eprint arXiv:1711.08372, General Relativity and Quantum Cosmology, 2017arXiv171108372A
  3. Andrievsky S.M., Korotin S.A., Hill V., Zhukova A.V. Zirconium abundances in the central part of the dsph fornax galaxy // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 54-56, DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117154
  4. Andrievsky S.M., Korotin S.A., Hill V., Zhukova A.V. Barium abundance in the central part of the dSph Fornax galaxy// eprint arXiv:1710.04930, 2017arXiv171004930A
  5. Andronov, Ivan L.; Tkachenko, Mariia G.; Chinarova, Lidia. "Comparative Analysis of Phenomenological Approximations for the Light Curves of Eclipsing Binary Stars with Additional Parameters"//Astrophysics, 2017, vol.60, No.1, p.57-69, DOI 10.1007/s10511-017-9462-0
  6. Andrych K.D., Andronov I.L., Chinarova L.L. statistically optimal modeling of flat eclipses and exoplanet transitions.the “wall-supported polynomial” (WSP) algoritms // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 57-62. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.118521
  7. Brilenkov R, Eingorn M., Zhuk A., Dark and visible matter distribution in Coma cluster: theory vs observations. Astronomical and Astrophysical Transactions, 30 (2017) N1, 81-94; arXiv:1507.07234 [astro-ph.CO]. arxiv.org/pdf/1507.07234
  8. Cerniauskas, A.; Kucinskas, A.; Klevas, J.; Prakapavicius, D.; Korotin, S.; Bonifacio, P.; Ludwig, H.-G.; Caffau, E.; Steffen, M. Abundances of Na, Mg, and K in the atmospheres of red giant branch stars of Galactic globular cluster 47 Tucanae//Astronomy & Astrophysics, Volume 604, id.A35, 12 pp. 10.1051/0004-6361/201630305
  9. Doikov D.N., Andrievsky S.M. ionisation loss and shock excitation of atoms in cold remnants of type ii supernovae. // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 63-68. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.118314
  10. D'Orazi, V.; Desidera, S.; Gratton, R. G.; Lanza, A. F.; Messina, S.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S.; Benatti, S.; Bonnefoy, M.; Covino, E.; Janson, M. A critical reassessment of the fundamental properties of GJ 504: chemical composition and age // Astronomy & Astrophysics, 2017, Volume 598, id.A19, 11 pp. 10.1051/0004-6361/201629283
  11. Duffau, S.; Caffau, E.; Sbordone, L.; Bonifacio, P.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Babusiaux, C.; Salvadori, S.; Monaco, L.; Francois, P.; and 41 coauthors. The Gaia-ESO Survey: Galactic evolution of sulphur and zinc// Astronomy & Astrophysics, 2017,Volume 604, id.A128, 14 pp. 10.1051/0004-6361/201730477
  12. Duffau, S.; Caffau, E.; Sbordone, L.; Bonifacio, P.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Babusiaux, C.; Salvadori, S.; Monaco, L.; Francois, P.; and 41 coauthors VizieR Online Data Catalog: S abundances for 1301 stars from GES (Duffau+, 2017)?// VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/604/A128. Originally published in: 2017A&A...604A.128D, 2017yCat..36040128D
  13. Eingorn, Maxim; Kiefer, Claus; Zhuk, Alexander. Cosmic screening of the gravitational interaction // International Journal of Modern Physics D, 2017, Volume 26, Issue 12, id. 1743012, 10.1142/S021827181743012X
  14. Gorbanev Yu.M., Stogneeva I.A., Shestopalov V.A., Knyazkova E.F., Kimakovskaya I.I., Kimakovsky S.R., Golubaev A.V. the effect of major meteor streams on the total ozone in the earth's atmosphere // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.209-218 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114643
  15. Gorbaneva T.I., Mishenina T.V. molybdenum and ruthenium abundances in cool stars of the galactic disc // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.76-77 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114274
  16. Han, Kiyoung; Kim, Yonggi; Andronov, Ivan L.; Yoon, Joh-Na; Chinarova, Lidia L. Quasi-Periodic Oscillation of a Magnetic Cataclysmic Variable, DO Draconis//Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, vol. 34, issue 1, pp. 37-44 10.5140/JASS.2017.34.1.37
  17. Jeong, Yeuncheol; Yushchenko, Alexander V.; Doikov, Dmytry N.; Gopka, Vira F.; Yushchenko, Volodymyr O. Chemical Composition of RR Lyn - an Eclipsing Binary System with Am and ? Boo Type Components// Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, Vol. 34, No. 2, p. 75-82. 10.5140/JASS.2017.34.3.199
  18. Kaliuzny, M. P.; Bushuev, F. I.; Sibiriakova, Ye. S.; Shulga, O. V.; Shakun, L. S.; Bezrukovs, V.; Kulishenko, V. F.; Moskalenko, S. S.; Malynovsky, Ye. V.; Balagura, O. A. Monitoring of the orbital position of a geostationary satellite by the spatially separated reception of signals of digital satellite television // Science and Innovation (ISSN 1815-2066), 2017, v.13, No.1, p.45-49. 2017SciIn..13a..45K
  19. Kashuba S., Andruk V., Kashuba V. On the digitisation of odessa collection of astronomical negatives. Examination of the epson perfection v700 photo scanner // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.174-177 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114277
  20. Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V.; Nizamov, B. A. Activity of the Baby Sun // Life and Universe. V.N.Obridko, M.V.Ragulskaya, Eds. BBM, SPb. 2017. ISBN: 978-5-9651-1061-2, p. 63-72. 2017liun.book...63K
  21. Kondratyev V.N., Nurtayeva U.M., Zhomartova A.Zh., MisheninaT.V.SYNTHESIS OF MAGNETIZED NUCLEI AT SUPERNOVA EXPLOSION // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.91-92 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114335 22. Koshkin N., Savanevych V., Pohorelov A., Shakun L., Zhukov V., Korobeynikova E., Strakhova S., Moskalenko S., Kashuba V., Krasnoshchokov A.UKRAINIAN DATABASE AND ATLAS OF LIGHT CURVES OF ARTIFICIAL SPACE OBJECTS // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.226-229 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117655
  22. Koshkin, N.; Shakun, L.; Burlak, N.; Korobeynikova, E.; Strakhova, S.; Melikyants, S.; Terpan, S.; Ryabov, A. Ajisai spin-axis precession and rotation-period variations from photometric observations // Advances in Space Research, 2017, Volume 60, Issue 7, p. 1389-1399. 10.1016/j.asr.2017.06.045
  23. Kulichenko, N.; Pomazan, A. V.; Maigurova, N. V.; Bodryagin, D. V.; Bacci, P.; Maestripieri, M.; Tesi, L.; Fagioli, G.; Bonomi, R.; Facchini, M.; … Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S. ,…and 223 coauthors. Observations and Orbits of Comets // Minor Planet Electronic Circ., No. 2017-N58 (2017). 2017MPEC....N...58K
  24. Lemasle, B.; Groenewegen, M. A. T.; Grebel, E. K.; Bono, G.; Fiorentino, G.; Francois, P.; Inno, L.; Kovtyukh, V. V.; Matsunaga, N.; Pedicelli, S.; and 4 coauthors. Detailed chemical composition of classical Cepheids in the LMC cluster NGC 1866 and in the field of the SMC // Astronomy & Astrophysics, 2017, Volume 608, id.A85, 36 pp. 10.1051/0004-6361/201731370
  25. Mishenina T., Klochkova V., Panchuk V., Basak N., Kovtyukh V., Korotin S., Velichko A. THREE GIANTS – MEMBERS OF THE OPEN CLUSTER M 67 // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.108-112 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114355
  26. Mishenina, T.; Pignatari, M.; Cot'e, B.; Thielemann, F.-K.; Soubiran, C.; Basak, N.; Gorbaneva, T.; Korotin, S. A.; Kovtyukh, V. V.; Wehmeyer, B.; and 7 coauthors. Observing the metal-poor solar neighbourhood: a comparison of galactic chemical evolution predictions// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, Volume 469, Issue 4, p.4378-4399. 10.1093/mnras/stx1145
  27. Nazarenko V.V., Nazarenko S.V.3D NUMERICAL HYDRODYNAMICAL MODELS OF THE PRECESSING THICK ACCRETION DISK AND ON- AND OFF-STATE GENERATIONS IN MICROQUASARS // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 113-116 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114365
  28. Savastru S.V., Marsakova V.I., Andrych K.D., Dubovsky P. IMPROVED EPHEMERIS of Poorly Studied Eclipsing Binary GSC 3950-00707 = 2MASS J20355082+5242136 // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 126-127 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.115819
  29. Shakun L., Koshkin N., Korobeynikova E., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Melikyants S., Golubovskaya T., Terpan S. ACCURACY OF SATELLITE OPTICAL OBSERVATIONS AND PRECISE ORBIT DETERMINATION // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.242-245 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117660
  30. Sukhov, P. P.; Epishev, V. P.; Sukhov, K. P.; Karpenko, G. F.; Motrunich, I. I. The Results of Complex Research of GSS "SBIRS-Geo 2" Behavior in the Orbit//Space Science and Technology (Kosmicheskaya nauka i tekhnologiya), 2017. Vol. 23. No. 1, p. 63-70. 2017KosNT..23a..63S
  31. Tvardovskyi D.E., Marsakova V.I., Andronov I.L EFFECTS OF THE MASS TRANSFER AND PRESENCE OF THE THIRD COMPONENTS IN CLOSE BINARY STELLAR SYSTEMS // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 135-139 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.115463
  32. Udovichenko S.N., Keir L.E.PHOTOMETRY AND BLAZHKO EFFECT IN RR LYR-TYPE STAR AE LEO // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.140-142 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114381
  33. Usenko I.A. Spectroscopic studies of yellow supergiants in the Cepheid instability strip// Astronomy Letters, 2017, Volume 43, Issue 4, pp.265-283. 10.1134/S1063773717040090
  34. Usenko I. A., Miroshnichenko A. S. and Danford S., Spectroscopic Studies of the Unique Yellow Supergiant ? Aqr in the Cepheid Instability Strip”, Astronomy Letters 43, 751, 2017. 10.1134/S1063773717110068
  35. Usenko I.A., Kniazev A.Yu., Kovtyukh V.V., Belik S.I., Berdnikov L.N. spectroscopical study of faint southern cepheids with southern african large telescope (SALT). First results. // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 143-145. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117156
  36. Usenko I.A., Kovtyukh V.V., Miroshnichenko A.S., Danford S. Pulsational activity of the small–amplitude cepheid polaris ( ?UMi) in 2016-2017 // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.146-148 DOI:10.18524/1810-4215.2017.30.114382
  37. Usenko, I. O.; Kovtyukh, V. V.; Miroshnichenko, A. S.; Danford, S. Polaris: history of pulsation activity since discovery. // Science and Innovation (ISSN 1815-2066), 2017, v.13, No.1, p.109-113. 2017SciIn..13a.109U
  38. Valeev, A. F.; Antonyuk, K. A.; Pit, N. V.; Moskvitin, A. S.; Grauzhanina, A. O.; Gadelshin, D. R.; Kolesnikov, S. V.; Zhuzhulina, E. A.; Burlakova, T. E.; Galazutdinov, G. A.; and 8 coauthors. Search for and study of photometric variability in magnetic white dwarfs // Astrophysical Bulletin, 2017, Volume 72, Issue 1, pp.44-50. 10.1134/S1990341317030051
  39. Voitko А.S., Troianskyi V.V. RESONANCES IN SATURN’S SYSTEM // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.250-251. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117157
  40. Zhuk, Alexander; Chopovsky, Alexey; Fakhr, Seyed Hossein; Shulga, Valerii; Wei, Han. Weak-field limit of Kaluza-Klein models with spherically symmetric static scalar field: observational constraints// The European Physical Journal C, 2017, Volume 77, Issue 11, article id. #721, 7 pp. 10.1140/epjc/s10052-017-5311-x
  41. Yushchenko, A. V.; Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A.; Vasileva, S. V.; Andrievsky, S. M.; Raikov, A. A.; Kim, S.; Rittipruk, P.; Jeong, Y.; Kang, Y.-W. Peculiarities of the abundance of chemical elements in the atmosphere of PMMR23-red supergiant in the Small Magellanic Cloud due to interstellar gas accretion // Kinematics and Physics of Celestial Bodies,2017, vol. 33, issue 5, pp. 199-216. 10.3103/S0884591317050075
  42. Yushchenko, Alexander V.; Jeong, Yeuncheol; Gopka, Vira F.; Vasil`eva, Svetlana V.; Andrievsky, Sergey M.; Yushchenko, Volodymyr O. Chemical Composition of RM_1-390 - Large Magellanic Cloud Red Supergiant // Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, Vol. 34, p. 199-205. 10.5140/JASS.2017.34.3.199
  43. Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами Одесса Астропринт 2017 - 180 с.( ISBN 978-966-927-260-7 )
  44. Жизнь и Вселенная. Коллективная монографія под редакцией В.Н. Обридко и М.В. Рагульской, Москва, 2017, 334 с. ISBN 978-5-9651-1061-2. Глава 5. М.М. Кацова, М.А. Лившиц, Т.В. Мишенина, Б.А. Низамов. Активность самого раннего Солнца. стр. 63 – 73
 • 2016

  1. Andrievsky, S. M.; Martin, R. P.; Kovtyukh, V. V.; Korotin, S. A.; Lépine, J. R. D. Oxygen, α-element and iron abundance distributions in the inner part of the Galactic thin disc – II // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 461, Issue 4, p.4256-4259
  2. Andronov, I. L.; Tkachenko, M. G.; Chinarova, L. L. Phenomenological modelling of eclipsing binary stars // Proceedings of the 47th Conference on Variable Stars Research, vol. 176, held 27-29 November, 2015 in Ostrava, Czech Republic, 2015. 2016, p. 35-49
  3. Andronov, Ivan L.; Tkachenko, Mariia G.; Chinarova, Lidia L. Phemenological Modelling of a Group of Eclipsing Binary Stars // Physics Journal, 2016, Vol.2, No.2, p. 140-150
  4. Antonyuk, K. A.; Kolesnikov, S. V.; Pit, N. V.; Valyavin, G. G.; Valeev, A. F.; Burlakova, T. E.; Galazutdinov, G. A. Detection of circular polarization and low-amplitude photometric variability of the white dwarf WD1748+508 // Astrophysical Bulletin, Volume 71, Issue 4, pp.475-478
  5. Bono G., Braga V.F., Pietrinferni A., Magurno D., Kovtyukh V., et al. Classical Cepheids and RR Lyrae stars: similar, but not too much. // Memoria Societa Astr. Italiano. – 2016 – V.75. – P. 282-305.
  6. Bouhmadi-López, Mariam; Morais, João; Zhuk, Alexander. The late Universe with non-linear interaction in the dark sector: The coincidence problem // Physics of the Dark Universe, 2016, Volume 14, p. 11-20.
  7. Bouhmadi-López, Mariam; Sravan Kumar, K.; Marto, João; Morais, João; Zhuk, Alexander. K-essence model from the mechanical approach point of view: coupled scalar field and the late cosmic acceleration // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 07, article id. 050 (2016).
  8. Burgazli, Alvina; Zhuk, Alexander; Morais, João; Bouhmadi-López, Mariam; Sravan Kumar, K. Coupled scalar fields in the late Universe: the mechanical approach and the late cosmic acceleration // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 09, article id. 045 (2016). 14 pages.
  9. Caffau, E.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Origlia, L.; Oliva, E.; Sanna, N.; Ludwig, H.-G.; Bonifacio, P. GIANO Y-band spectroscopy of dwarf stars: Phosphorus, sulphur, and strontium abundances // Astronomy & Astrophysics, 2016, Volume 585, id.A16, 6 pp.
  10. Eingorn, Maxim; Kiefer, Claus; Zhuk, Alexander. Scalar and vector perturbations in a universe with discrete and continuous matter sources // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 09, article id. 032 (2016)
  11. Glazunova L. V. The chemical composition of the active stars. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp.63-69
  12. Gorbaneva T. I., Mishenina T. V. Strontium abundances in cool dwarf stars of galactic thin and thick disks. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, p. 70
  13. Ivanova, Oleksandra V.; Luk`yanyk, Igor V.; Kiselev, Nikolay N.; Afanasiev, Viktor L.; Picazzio, Enos; Cavichia, Oscar; de Almeida, Amaury A.; Andrievsky, Sergei M. Photometric and spectroscopic analysis of Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 activity // Planetary and Space Science, 2016, Volume 121, p. 10-17.
  14. Kaliuzhnyi M., Bushuev F., Shulga O., Sybiryakova Ye., Shakun L., Bezrukovs V., Moskalenko S., Kulishenko V., Malynovskyi Ye. International network of passive correlation ranging for orbit determination of a geostationary satellite. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 203-206
  15. Kashuba, S. V.; Andrievsky, S. M.; Chekhonadskikh, F. A.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Korotin, S. A.; Krełowski, J.; Galazutdinov, G. A. An investigation of the 661.3 nm Diffuse Interstellar Band in Cepheid spectra //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access, 2016, Volume 461, Issue 1, p.839-844
  16. Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V.; Nizamov, B. A. Superflare G and K Stars and the Lithium abundance // eprint arXiv:1609.05793, 09/2016 The 19th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun (CS19), Uppsala, Sweden, 06-10 June 2016, id.124, 5p.
  17. Kiselev N., Rosenbush V., Zaitsev S., Afanasiev V., Kolesnikov S., Shakhovskoy D.. Polarimetric properties of icy moons of the outer planets.// Astrophysics, 2016. Pp.203-209
  18. Kolesnikov S. V., Breus V. V., Kiselev N. N., Andronov I. L. A technique for simultaneous measurement of circular and linear polarization with a single-channel polarimeter. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 74-77
  19. Komendant V.H., Koshkin N.I., Ryabov M.I., Sukharev A.L. On the dynamics of drag of artificial satellite // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 207-210
  20. Kondratyev V. N., Mishenina T. V. Nucleosynthesis at magnetorotational supernova explosion and galactic chemical evolution. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 60-62
  21. Koshkin, N.; Korobeynikova, E.; Shakun, L.; Strakhova, S.; Tang, Z. H. Remote Sensing of the EnviSat and Cbers-2B satellites rotation around the centre of mass by photometry // Advances in Space Research, 2016, Volume 58, Issue 3, p. 358-371.
  22. Kovtyukh, V.; Lemasle, B.; Chekhonadskikh, F.; Bono, G.; Matsunaga, N.; Yushchenko, A.; Anderson, R. I.; Belik, S.; da Silva, R.; Inno, L. The chemical composition of Galactic beat Cepheids // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 460, Issue 2, p.2077-2086
  23. Mishenina, T. V.; Korotin, S. A.; Carraro, G.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A. On the subject of the Ba overabundance in the open clusters stars // Journal of Physics: Conference Series, Volume 665, Issue 1, article id. 012025 (2016), 4p.
  24. Mishenina, T.; Kovtyukh, V.; Soubiran, C.; Adibekyan, V. Zh. Behaviour of elements from lithium to europium in stars with and without planets // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 462, Issue 2, p.1563-1576
  25. Nazarenko V. V., Nazarenko S. V. 3D numerical hydrodynamical simulations of a radiation-driven jet launch and disappearing over low/hard state. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 82-86
  26. Pinigin G.I., Poshalova, Zh. A.; Rostopchina-Shakhovskaya, A. N.; Bondar, N. I.; Kazantseva, L. V.; Andrievsky, S. M.; Karetnikov, V. G. Astronomical Observatories in Ukraine relevance to the Unesco Astronomy World Heritage Initiative //Astronomy and World Heritage: across time and continents, edited by Mikhail Ya. Marov, Kazan: Publishing House of Kazan University, 274 p., p.203-211
  27. Shakun L., Korobeynikova E., Koshkin N., Melikyants S., Strakhova S., Terpan S., Burlak N., Golubovskaya T., Dragomiretsky V., Ryabov A. The observations of artificial satellites and space debris using KT-50 telescope in the Odessa University. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 217-220
  28. Tkachenko, Mariia G.; Andronov, Ivan L.; Chinarova, Lidia L. Phenomenological Parameters of the Prototype Eclipsing Binaries Algol, β Lyrae and W UMa // eprint arXiv:1612.01204, Journal of Physical Studies, 2016, 20, N4, 10 pages, 4 figures (2016, V.20, No. 4, 4902, 1)
  29. Troianskyi V.V. Resonances in asteroid systems. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, p. 221-223
  30. Udovichenko S. N. Photometric observations of a new eclipsing binary NSVS 8213217. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 98-99
  31. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. Effective temperature and radial velocity of the small-amplitude cepheid Polaris (α UMi) in 2015. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 100-102
  32. Usenko I.A. Spectroscopic studies of the classical Cepheid ζ Gem: Analysis of the velocity field in the atmosphere and manifestation of the presence of a circumstellar envelope // Astronomy Letters, 2016, Volume 42, Issue 6, pp.393-412
  33. Yushchenko V., Yushchenko A., Gopka V., Shavrina A., Kovtyukh V., Hong K.S., Mkrtichian D., A-Thano N. HIP 13962 – the possible former member of binary system with supernova. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 229-232
  34. Zhuk, A. Perfect fluids coupled to inhomogeneities in the late Universe // Gravitation and Cosmology, 2016, vol. 22, issue 2, pp. 159-165
  35. Горбанев Ю.М., Князькова Е.Ф., Шульга А.В., Куличенко Н.А., Козак П.Н., Мозговая А.М., Голубаев А.В. “Украинская оптическая метеорная сеть” // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник “Радиотехника”. 2016. Вып. 185. С. 5 – 8.
 • 2015

  1. Akarsu O., Bouhmadi-Lopez M., Brilenkov M., Brilenkov R., Eingorn M., Zhuk A.\ 2015.\ Are dark energy models with variable EoS parameter w compatible with the late inhomogeneous Universe?// Journ. Cosmol. Astroarticle Phys., 2015, 7, 038, 14 pages.
  2. Andronov I.~L., Kim Y., Kim Y.-H., Yoon J.-N., Chinarova L.~L., Tkachenko M.~G.\ 2015.\ Phenomenological Modeling of Newly Discovered Eclipsing Binary 2MASS J18024395 + 4003309 = VSX J180243.9+400331.// Journ. Astron. Space Sci., 2015, 32, 127-136.
  3. Andrych K.D., Andronov I.L., Chinarova L.L., Marsakova V.I. ”asymptotic parabola” fits for smoothing generally asymmetric light curves // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.158-160
  4. Bazyey A.A. a modification of gauss' method for preliminary determination of a celestial body's orbit // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 161-162
  5. Bonifacio P., Caffau E., Zaggia S., François P., Sbordone L., Andrievsky S.M., Korotin S.A.\ 2015.\ Chemical abundances of giant stars in the Crater stellar system.// Astron. Astrophys., 2015, 579, L6, 7 pages.
  6. Bouhmadi-López Mariam; Brilenkov Maxim; Brilenkov Ruslan; Morais João; Zhuk Alexander. Scalar perturbations in the late Universe: viability of the Chaplygin gas models // Journal of Journ. Cosmol. Astroarticle Phys., 2015, Vol. 12. 18 pages.
  7. Brilenkov R.D. Discrete cosmology application concerning dark matter halos// Odessa Astron. Publs., 2015, v.28, is. 2, p.113.
  8. Brilenkov, M.,Eingorn, M.,Zhuk, A. Lattice Universe: examples and problems// Europ. Phys. Journ. C, 2015, Vol. 75, id. 217, 10 pages.
  9. Burgazli A., Eingorn M., Zhuk A. Rigorous theoretical constraint on constant negative EoS parameter w and its effect for the late Universe//Europ. Phys. Journ. C, 2015, vol. 75, id. 118, 9 pages.
  10. Donskykh G.I., Ryabov M.I., Sukharev A.L., Aller M.F. the study of extragalactic sources 3c 446 and 3c 345 with using the singular spectrum and wavelet analysis // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 217-221
  11. Donskykh G., Ryabov M., Sukharev A., Aller M. Using the methods of wavelet analysis and singular spectrum analysis in the study of the variability of flux of radio sources 3C120 and BL Lac in the radio range // Extragalactic jets from every angle, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, 2015, Volume 313, pp. 76-78
  12. Dragomiretsky V. V., Ryabov A. V., Koshkin N. I. The study of timing relationships which arise when using a television CCD camera Watec WAT-902H2 Supreme in astronomical investigations // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p.10-12
  13. Jerzykiewicz M.; Handler G.; Daszynska-Daszkiewicz J.; Pigulski A.; Poretti E.; Rodriguez E.; Amado P. J.; Kolaczkowski Z.; Uytterhoeven K.; Dorokhova T. N.; Dorokhov N.I.;...; Movchan A.I.; and 17 colleagues.\ The 2003-4 multisite photometric campaign for the Beta Cephei and eclipsing star 16 (EN) Lacertae with an Appendix on 2 Andromedae, the variable comparison star.//Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, Volume 454, Issue 1, p.724-740
  14. Kashuba S. G., Gorbanev Yu. M., Andrievsky S. M., Marsakova V. I., Troianskyi V. V. The quantity and quality of observational nights monitored with using the astronomical instruments at the suburban observation stations of Astronomical Observatory of Odessa National University // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p.16-20
  15. Kashuba S.V., Andrievsky S.M., Chehonadskih F.A., Korotin S.A., Kovtyukh V.V., Luck R.E. Investigation of diffuse interstellar bands of organic molecules in the spectra of cepheid stars // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 166-167
  16. Komendant V.H., Ryabov M.I., Sukharev A.L. study of quasi–periodic variations in drag of artificial satellite during 23–24 solar cycles // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 277-280
  17. Kondratyev V.N., Korovina Yu.V., Mishenina T.V. nuclear magics at magnetorotational supernova explosion // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.168-170
  18. Korotin S.A., Andrievsky S.M., Hansen C.J., Caffau E., Bonifacio P., Spite M., Spite F., Francois P. Grid of theoretical NLTE equivalent widths of four Ba II lines and barium abundance in cool stars.// Astron. Astrophys., 2015, 581, A70. 10 pages
  19. Koshkin N., Burlak N., Petrov M., Strakhova S. the study of indicatrices of space object coatings in a controlled laboratory environment // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 281-284
  20. Kovtyukh V. The 15th anniversary of the Odessa branch of the Isaac Newton Institute (INI) // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 95-97
  21. Kovtyukh V., Szabados L., Chekhonadskikh F., Lemasle B., Belik S.\ 2015.\ Discovery of blue companions to two southern Cepheids: WW Car and FN Vel //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, 448, 3567-3571.
  22. Lemasle B., Kovtyukh V., Bono G., François P., Saviane I., Yegorova I., Genovali K., Inno L., Galazutdinov G., da Silva R. Type II Cepheids in the Milky Way disc. Chemical composition of two new W Virginis stars: DD Vel and HQ Car // Astron. Astrophys., 2015, 579, A47, 18 pages.
  23. Lepine J., Scarano S., Andrievsky S., de Barros D.A., Junqueira T.C. The role of resonances in the evolution of galactic disks // Highlights of Astronomy, 2015, 16, v.10, pp.320-320.
  24. Lyubimkov L.S., Lambert D.L., Korotin S.A., Rachkovskaya T.~M., Poklad D.B. Carbon abundance and the N/C ratio in atmospheres of A-, F- and G-type supergiants and bright giants //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, v. 446, 3447-3460.
  25. Martin R.P., Andrievsky S.M., Kovtyukh V.V., Korotin S.A. Yegorova I.A., Saviane I. Oxygen, α-element and iron abundance distributions in the inner part of the Galactic thin disc//Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, 449, 4071-4078.
  26. Mishenina T. V., Paramonova O. P. The sulphur abundance behaviour in the galactic disc stars // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 50-54
  27. Mishenina T., Pignatari M., Carraro G., Kovtyukh V., Monaco L., Korotin S., Shereta E., Yegorova I., Herwig F. New insights on Ba overabundance in open clusters. Evidence for the intermediate neutron-capture process at play? //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, v. 446, 3651-3668.
  28. Mishenina T.; Gorbaneva T.; Pignatari M.; Thielemann F.-K.; Korotin S. A. Mn abundances in the stars of the Galactic disc with metallicities -1.0 < [Fe/H] < 0.3 //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, Volume 454, Issue 2, p.1585-1594
  29. Nazarenko V.V., Nazarenko S.V. three-dimensional numerical hydrodynamical simulation of low/hard and high/soft states in accretion discs of microquasars and quasars on base of undefined precession // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 171-174
  30. Protsyuk Yu., Yizhakevych O., Kovylianska O., Protsyuk S., Andruk V., Kashuba S., Kazantseva L. data processing of plates containing images of uranus and neptune from ukrvo digital archive: structure, quality analysis. // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 204-206
  31. Schildknecht T., Koshkin N., Korobeinikova E., Melikiants S., Shakun L., Strakhova S., Linder E., Silha J., Hager M. Photometric Monitoring of Non-resolved Space Debris and Databases of Optical Light Curves // Proceedings of the Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, held in Wailea, Maui, Hawaii, September 15-18, 2014, Ed.: S. Ryan, The Maui Economic Development Board, id.25 (2015)
  32. Shakun L. S., Marsakova V. I., Golubovskaya T. A., Terpan S. S., Melikyants S. M., Korobeynikova E. A. Light pollution in LEO-satellite tracking // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 91-94
  33. Shulga O.; Voloshchuk Y.; Kolomiyets S.; Cherkas Y.; Kimakovskay I.; Kimakovsky S.; Knyazkova E.; Kozyryev Y.; Sybiryakova Y.; Gorbanev Y.; and 5 coauthors. Present State and Prospects for the Meteor Research in Ukraine//Highlights of Astronomy, 2015, Volume 16, pp. 184-184
  34. Siqueira-Mello C., Andrievsky S.M., Barbuy B., Spite M., Spite F., Korotin S.A. High-resolution abundance analysis of HD 140283.// Astron. Astrophys., Volume 584, id.A86, 19 pp. \ 2015.\
  35. Skúladóttir Á, Andrievsky S.M., Tolstoy E., Hill V., Salvadori S., Korotin S.A., Pettini M. Sulphur in the Sculptor dwarf spheroidal galaxy. Including NLTE corrections.// Astron. Astrophys., 2015, 580, A129, 17 pages.
  36. Sukhov P.P., Sukhov K.P. Identification of geostationary satellites by their photometric and dynamic features / some problems // Odessa Astron. Publs, 2015, V. 28, part 1, p.65-68.
  37. Tkachenko M.G., Andronov I.L., Chinarova L.L. revision of the henomenological characteristics of the algol-type stars using the nav algorithm // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.181-185
  38. Troianskyi V. V., Bazyey O. A. The solar-radiation pressure effects on the orbital evolution of asteroid moons // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 76-77
  39. Troianskyi V.V. effect of non-sphericity of gravitational field of the asteroid on the its satellites orbits evolution. // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 199-205
  40. Udovichenko S.N. Photometry and modulation of light curves in the Blazhko star V365 Her // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.186-187
  41. Usenko I. A., Miroshnichenko A. S., Klochkova V. G., Tavolzhanskaya N. S. H-alpha line as an indicator of envelope presence around the cepheid polaris Aa (alpha UMi) // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p.78-81
  42. Usenko I.A., Klochkova V.G. Spectroscopic studies of three Cepheids with high positive pulsation period increments: SZ Cas, BY Cas, and RU Sct.\ Astronomy Letters, 2015, 41, 351-373.
  43. Usenko, I. A. Spectroscopic studies of yellow supergiants in the open cluster NGC 129 // Astronomy Letters, 2015, Volume 41, Issue 9, pp.501-516
  44. Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V. Spectroscopic studies of four southern-hemisphere G-K supergiants: HD 192876 (α1 Cap), HD 194215 (HR 7801), HD 206834 (c Cap), and HD 222574 (104 Aqr)// Astronomy Letters,2015,Volume 41, Issue 11, pp.660-676
  45. Yushchenko Alexander V.; Gopka Vira F.; Kang Young-Woon; Kim Chulhee; Lee, Byeong-Cheol; Yushchenko Volodymyr A.; Dorokhova Tatyana N.; Doikov Dmytry N.; Pikhitsa Petro V.; Hong Kyeongsoo; and 3 colleagues.\ The Chemical Composition of ρ Puppis and the Signs of Accretion in the Atmospheres of B-F-Type Stars.\ Astron. Journ, 2015, 149, article id. 59, 22 pp.
  46. Zaitsev S. V.; Kiselev N. N.; Rosenbush V. K.; Kolesnikov S. V.; Shakhovskoy D. N. Polarimetry of Saturnian satellite Enceladus // Advances in Astronomy and Space Physics, 2015, Vol. 5, p. 29-32
  47. Бушуев Ф. И., Калюжный Н. А., Сибирякова Е. С., Шульга А. В., Горбанёв Ю. М. Метод и первые результаты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных геостационарных спутников //Радиофизика и радиоастрономия. 2015, Т. 20, № 3, c. 238–246
  48. Сухов П.П., Сухов К.П. О некоторых проблемах идентификации геостационарных спутников по фотометрическим признакам // Кинематика и физика небесных тел, 2015, т. 31, № 6, с.70-77.
  49. Зайцев С.В., Киселев Н.Н., Розенбуш В.К., Колесников С.В. Поляриметрия спутника Сатурна Реи.// Кинематика и физика небесных тел, 2015, т. 31, №.6, с.23-31.
  50. Зайцев С., Киселев Н., Розенбуш В., Величко Ф., Колесников С. 2014. Поляриметрия Галилеевых спутников Юпитера около оппозиции в 2012-2014 гг. // Вісник Київського університету. Серія: радіофізика та електроніка, Вип.1/2(20/21), с. 49-51.
  51. Шульга О. В., Кравчук С. Г., Cибірякова Є. С., Білінський А. І., Благодир Я. Т., Вовчик Є. Б., Єпішев В. П., Кара І. В., Козирєв Є. С., Кошкін М. І., Кудак В.І., Куліченко М. О., Любич І. В., Мажаєв О. Е., Мартинюк-Лотоцький К. А., Романюк Я. О., Терпан С. С., Шакун Л. С.. Розвиток української мережі оптичних станцій УМОС як складового елементу системи контролю навколоземного космічного простору// Космічна наука і технологія. 2015. Т. 21. № 3, с.74-82.
 • 2014

  1. Andrievsky, S.M., Luck, R.E., Korotin, S.A.Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 437, Issue 3, p.2106-2110
  2. Andronov I. L., Marsakova V.I., Kudashkina L.S., Chinarova L.L.. Inter-Longitude Astronomy project: long period variable stars // Advances in Astronomy and Space Physics, 4, 3-8 (2014)
  3. Andronov I.L., Andrych K.D. Determination of size of the emitting regionin eclipsing cataclysmic variable stars // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27,p.38-40
  4. Arlot J.-E., Emelianov N., …, Koshkin N., …, Shakun L. at al.The PHEMU09 catalogue and astrometric results of the observationsof the mutual occultations and eclipses of the Galilean satellites of Jupiter made in 2009// Astron. and Astrophys. - 2014, v.572, A120, pp 1-9
  5. Brilenkov R., Eingorn M., Zhuk A. Different approaches for dark matter halos of clusters of galaxies // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p.23
  6. Brilenkov M., Eingorn M., Jenkovszky L., Zhuk A. Scalar perturbations in cosmological models with quark nuggets // European Physical Journal C, 2014, C 74 (2014) 3011 [7 pages],
  7. Burgazli A.Yu., Eingorn M.V., Zhuk A.I. cosmological perturbations in presence of scalar fields // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p. 24-25
  8. Burlak N., Koshkin N., Korobeynikova E., Melikyants S., Shakun L., Strakhova S. The research of variation of the period and precession of the rotation axis of egs (ajisai) satellite by using photometric measurement // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p.83-86
  9. Cerniauskas, A., Kucinskas, A., Bonifacio, P., Andrievsky, S.~M., Korotin, S.~A., Dobrovolskas, V. Light element abundances in the Galactic globular cluster 47 Tuc.\ ArXiv e-prints arXiv:1402.4017. Memoriedella Societa Astronomica Italiana, v.85, pp.291-294(2014)
  10. Chopovsky, A., Eingorn, M., Zhuk, A.\ 2014.\ Problematic aspects of Kaluza-Klein excitations in multidimensional models with Einstein internal spaces.// Physics Letters B,2014,Volume 736, p. 329-332.
  11. Chopovsky, A.,Eingorn, M.,Zhuk, A.Many-body problem in Kaluza-Klein models with toroidal compactification// European Physical Journal C, 2014 C 74 (2014) 2700 [9 pages].
  12. Dobrovolskas, V.; Kucinskas, A.; Bonifacio, P.; Korotin, S. A.; Steffen, M.; Sbordone, L.; Caffau, E.; Ludwig, H.-G.; Royer, F.; Prakapavicius, D. Abundances of lithium, oxygen, and sodium in the turn-off stars of Galactic globular cluster 47 Tucanae //Astronomy and Astrophysics, 2014, Volume 565, id.A121, 24 pp.
  13. Dragomiretskoy, V. V.; Koshkin, N. I.; Korobeinikova, E. A.; Melikyants, C. M.; Ryabov, A. V.; Strahova, S. L.; Terpan, S. S.; Shakun, L. S. Timing of satellite observations for telescope with TV CCD camera // Bulletin of Ukrainian Earth Orientation Parameters Laboratory, Vol. 8, p. 75-78, 12/2013
  14. Eingorn, M., Nov{\'a}k, J., Zhuk, A.\ 2014.\ \$f(R)\$ gravity: scalar perturbations in the late Universe.// The European Physical Journal C, 2014, Volume 74, article id.3005, 9 pp.
  15. Eingorn, M., Zhuk, A.\ 2014.\ Remarks on mechanical approach to observable Universe.\ Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2014, issue 05, article id. 024, pp. 05 (2014) 024 [19 pages].
  16. Glazunova, L. V.; Mishenina, T. V.; Soubiran, C.; Kovtyukh, V. V.Absolute parameters and chemical composition of the binary star OU Gem// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 444, Issue 2, p.1901-1908
  17. Gopka, V. F.; Yushchenko, A. V.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A. Lithium: Is It Possible to Generate It at the Stellar Surfaces? // The Tenth Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics. ASP Conference Series, Vol. 482. Proceedings of a conference held May 27-31, 2013 in Sejong University Convention Center, Seoul, Korea. Edited by Hee-Won Lee, Young Woon Kang, and Kam-Ching Leung. San Francisco, CA: Astronomical Society of the Pacific, 2014., p.71
  18. Klochkova, V. G.; Panchuk, V. E.; Tavolzhanskaya, N. S.; Usenko, I. A. Instability of the kinematic state in the atmosphere of the hypergiant ρCas outside outburst // Astronomy Reports, 2014, Volume 58, Issue 2, pp.101-111
  19. Komendant V.H., Koshkin N.I., Ryabov M.I., Sukharev A.L. influence of space weather effects on the upper atmosphere according to the drag of artificial earth satellites // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p.89-90
  20. Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Lepine, J. R. D.; Maciel, W. J.; Kovtyukh, V. V. Oxygen abundance distribution in Galactic disc // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 444, Issue 4, p.3301-3307
  21. Lopachenko, V. V.; Rihalskiy, V. V.; Kozhuhov, A. M.; Bogdanovskiy, A. N.; Shulga, A. N.; Koshkin, N. I.; Epishev, V. P.; Blagodyr, Ya. T.; Murga, V. V.; Ryschenko, V. S. The analysis of the "Sich-2" conditions by photometric observations // Bulletin of Ukrainian Earth Orientation Parameters Laboratory, Vol. 8, p. 79-86, 12|2013
  22. Marsakova, V. I. Secular variations of the photometric parameters of Mira Ceti variables and semiregular variables // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2014, Volume 110, Issue 1, pp.23-29
  23. Mishenina, T. V.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A.; Korotin, S. A.; Carraro, G. Y, Ba, and La abundance in the stars of open clusters and Galactic field// Memorie della Societa Astronomica Italiana, v.85, p.295-298 (2014)
  24. Panko E.A., Andrievsky A.M., Gotsulyak A.V. morphological types of 254 rich pf galaxy clusters // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, P.30-31
  25. Picazzio, E.; Churymov, K. I.; Andrievsky, S. M.; Lukyanyk, I. V.; Kleshchonok, V. V.; de Almeida, A. A.; Afanasiev, V. L.Spectroscopic study of comet 9P/Tempel 1// Astronomical and Astrophysical Transactions, 2014, Vol. 28, Issue 3, p. 293-306
  26. Protsyuk Yu.I., Andruk V.N., Muminov M.M., Yuldoshev Q.X., Ehgamberdiev Sh.A., Eglitis I., Eglite M., Kovylianska O.E., Golovnya V.V., Kazantseva L.V., Kashuba S.G. method for evaluating the astrometric and photometric characteristics of commercial scanners in their application for the scientific purpose // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p. 61-62
  27. Shakun L.S., Koshkin N.I. Determination of visible coordinates of the low-orbit space objects and their photometry by the CCD camera with the analogue output. Initial image processing // Advances in Space Research, Vol. 53, Is. 12, 15 June 2014, 1834-1847.
  28. Sukhov, P. P. On the photometry of geostationary satellites near the equinox dates // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2014, vol. 30, issue 2, pp. 100-104
  29. Tetzlaff, N., Dinçel, B., Neuhäuser, R., Kovtyukh, V.V. The origin of the young pulsar PSR J0826+2637 and its possible former companion HIP 13962 // (2014) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 438, Issue 4, p.3587-3593
  30. Thygesen, A. O.; Sbordone, L.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Yong, D.; Zaggia, S.; Ludwig, H.-G.; Collet, R.; Asplund, M.; Ventura, P.; and 3 coauthors. The chemical composition of red giants in 47 Tucanae. I. Fundamental parameters and chemical abundance patterns//Astronomy & Astrophysics, 2014, Volume 572, id.A108, 21 pp
  31. Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Fokin, A. B.; Kravtsov, V. V. Spectroscopic studies of southern-hemisphere Cepheids: Three Cepheids in Crux (BG Cru, R Cru, and T Cru)// Astronomy Letters,2014,Volume 40, Issue 7, pp.435-448
  32. Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu., Berdnikov, L. N and Kravtsov, V. V Spectroscopic studies of Cepheids i Circinus (AV Cir, BP Cir) and Triangulum Australe (R TrA, S TrA, U TrA, LR TrA). Astronomy Letters, Volume 40, Issue 12, pp.800-820
  33. Zaitsev S.V., Kiselev N.N., Rosenbush V.K., Kolesnikov S.V., Antonyuk K.A. Polarimetry of the E-type asteroid 64 Angelina // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2014, Volume 30, Issue 3, pp 155-160.
 • 2013

  1. Монографія: Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов, О. І. Жук, Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль. Загальна теорія відносності: горизонти випробувань..// Київ, Вид-во ВАІТЕ, 2013, 286 с.
  2. Монографія: В. Novosyadlyj, V. Pelykh, Yu. Shtanov and A. Zhuk. Dark energy: observational evidence and theoretical models. Kyiv, Akademperiodika, 2013, 380 p.
  3. Навчальний посібник з грифом МОНУ (№1/11-344 від 16.01.13). Каретников В.Г. «Многоцветная астрофотометрия», Одесса, Астропринт, 2013, 224 с.
 • Статті

  1. Acharova, I.; Gibson, B.; Mishurov, Yu.; Kovtyukh, V. Galactic Constraints on Supernova Progenitor Models // eprint arXiv:1307.0928, 2013, 10 pages (2013, Astronomy & Astrophysics.– V.557, id.A107, 9 pp.
  2. Andrievsky, S. M.; Lepine, J. R. D.; Korotin, S. A.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Maciel, W. J. Barium abundances in Cepheids// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 428, Issue 4, p.3252-3261
  3. Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Korotin, S. A. Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, Advance Access. 5 pp.
  4. Basak N.Yu., Mishenina T.V. Analysis of the parameters and abundance of n-capture elements for four stars with different metallicity // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p.30
  5. Breus, Vitalii V.; Andronov, Ivan L.; Dubovsky, Pavol; Kolesnikov, Sergey V.; Zhuzhulina, Elena A.; Hegedus, Tibor; Beringer, Pal; Petrik, Karol; Robertson, Jeffrey W.; Ryabov, Andrey V.; and 3 coauthors. Is There a Third Component in the Intermediate Polar V405 Aur? // eprint arXiv:1308.3856, 2013, 4 pages, 5 figures, to appear in the Conference Proceedings, "Cz{,e}stochowski Ka{\l}endarz Astronomiczny 2014"
  6. Brilenkov M., Eingorn M., Jenkovszky L., Zhuk A dark side of quark bag model. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.180-182
  7. Brilenkov R., Eingorn M., Zhuk A . Schwarzschild-de sitter and mechanical approaches comparison with respect to dark matter halos. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.179
  8. Brilenkov, Maxim; Eingorn, Maxim; Jenkovszky, Laszlo; Zhuk, Alexander Dark matter and dark energy from quark bag model // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 08, article id. 002, pp. (2013).
  9. Chopovsky A. Two-body problem in kaluza-klein models with ricci-flat internal spaces // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.183
  10. Eingorn M., Novak J. scalar perturbations in f(r)-cosmologies. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.190
  11. Eingorn, Maxim; Fakhr, Seyed Hossein; Zhuk, Alexander Kaluza–Klein models with spherical compactification: observational constraints and possible examples // Classical and Quantum Gravity, Volume 30, Issue 11, article id. 115004 (2013).
  12. Eingorn, Maxim; Kudinova, Alexandra; Zhuk, Alexander. Dynamics of astrophysical objects against the cosmological background // Journal of Cosmology and astroparticle Physics, Issue 04, article id. 010, 20 pp. (2013).
  13. Gopka V., Yushchenko A., Kovtyukh V., Shavrina A., Yushchenko V., Vasilyeva S., Pavlenko Y., Andrievsky S. The abundances of heavy elements in red supergiants of Magellanic Clouds // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 54-59
  14. Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A.; Vasil'eva, S. V.; Yushchenko, A. V.; Andrievsky, S. M. On the thorium absorption lines in the visible spectra of supergiant stars in the magellanic clouds// Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, Volume 109, Issue 1, pp.41-47
  15. Gorbaneva T.I. Manganese abundances in the atmosphere of clump giants // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p. 60
  16. Gorbaneva, T. I.; Mishenina, T. V.; Orlova, L. F. Manganese content in stars of the galactic thick and thin disks // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2013, Volume 109, Issue 1, pp.38-40
  17. Kang, Young-Woon; Yushchenko, Alexander V.; Hong, Kyeongsoo; Guinan, Edward F.; Gopka, Vira F. Signs of Accretion in the Abundance Patterns of the Components of the RS CVn-type Eclipsing Binary Star LX Persei // The Astronomical Journal, Volume 145, Issue 6, article id. 167, 15 pp. (2013).
  18. Katsova M.M., Livshits M.A., Mishenina T.V. The Main Factors Determining
  19. the Caracter of the Solr-Type Activity .Geomagnetism and Aeronomy, 2013, V.53 No 8, pp.937 - 940.
  20. Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V. The character of solar-type activity and the depth of the convective zone // Astronomy Reports, 2013, Volume 57, Issue 9, pp.702-713
  21. Kudinova A.V. dynamical friction in the local group.// Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.197
  22. Lemasle, B.; Francois, P.; Genovali, K.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; Inno, L.; Laney, C. D.; Kaper, L.; Bergemann, M.; Fabrizio, M.; and 4 coauthors. Galactic abundance gradients from Cepheids. ? and heavy elements in the outer disk // Astronomy & Astrophysics, Volume 558, id.A31, 16 pp. (2013)
  23. Luck, R. E.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. N.; Kovtyukh, V. V. Oxygen Abundances in Cepheids. //The Astronomical Journal, Volume, v. 146, Issue 1, article id. 18, 10 pp. (2013)
  24. Marsakov V.A., Koval' B.B., Gozha M.L., Kovtyukh B.B., Mishenina T.V. Open clusters and field cepheids in the galactic disk - contradictions in properties // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.74-77
  25. Marsakov V.A., Koval V.V., Kovtyukh V.V., Mishenina T.V. Properties of the Population of Classical Cepheides in the Galaxy. Astron. Letters, 2013, V. 39, N12, pp.851 - 865
  26. Marsakova V.I. T Cep, U Umi, Z Sco – Mira-type variables with cyclic period changes // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.78-82
  27. Mishenina, T. V.; Korotin, S. A.; Yegorova, I. A.; Kovtukh, V. V.; Carraro, G. Yttrium and barium in open clusters // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2013, Volume 109, Issue 1, pp.32-34
  28. Mishenina, T. V.; Pignatari, M.; Korotin, S. A.; Soubiran, C.; Charbonnel, C.; Thielemann, F.-K.; Gorbaneva, T. I.; Basak, N. Yu. Abundances of neutron-capture elements in stars of the galactic disk substructures //Astronomy & Astrophysics, Volume 552, id.A128, 12 pp. (2013)
  29. Mishenina, T.; Korotin, S.; Carraro, G.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A. Barium and yttrium abundance in intermediate-age and old open clusters //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013,Volume 433, Issue 2, p.1436-1443
  30. Nazarenko V.V., Glazunova L.V., Nazarenko S.V. The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of the gamma-ray bursters and X-ray bursters // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 84-86
  31. Nazarenko V.V., Glazunova L.V., Nazarenko S.V. The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of colliding stellar winds in a close binary system // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 87-89
  32. Nazarenko, V. V.; Glazunova, L. V. Three-dimensional hydrodynamical modeling of the two-component wind and accretion disk in the close binary ? Lyrae // Astronomy Reports, 2013, Volume 57, Issue 4, pp.294-302
  33. Pakuliak L., Golovnya V., Virun N., Kazantseva L., Kashuba S. UKRVO joint digital archive: current status and perspectives // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.236
  34. Paramonova O.P., Mishenina T.V., Chepizhko O. Sulfur abundance in the galactic disc stars // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p. 94
  35. Shahrukhanov O.S. effect of rotation on changes of interference fringes in the michelson interferometer. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.310
  36. Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Luck, R. E.; Berdnikov, L. N. The Pulsation Mode and Distance of the Cepheid FF Aquilae // The Astrophysical Journal Letters, Volume 772, Issue 1, article id. L10, 5 pp. (2013).
  37. Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Usenko, I. A.; Gorlova, N. I. The Pulsation Mode of the Cepheid Polaris // The Astrophysical Journal Letters, Volume 762, Issue 1, article id. L8, 4 pp. (2013).
  38. Udovichenko S.N., Kovtyukh V.V., Egorova I.A., Belik S.I. HQ Car is a new W Vir type star // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 120-122
  39. Udovichenko S.N., Kovtyukh V.V., Egorova I.A., Belik S.I. HQ Car is a new W Vir type star // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 120-122
  40. Usenko I.A., Kravtsov V.V., Kovtyukh V.V., Berdnikov L.N., Knyazev A.Yu., Chini R., Fokin A.B. Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.123-126
  41. Usenko I.A., Kravtsov V.V., Kovtyukh V.V., Berdnikov L.N., Knyazev A.Yu., Chini R., Fokin A.B. Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.123-126
  42. Usenko, I. A.; Klochkova, V. G.; Tavolzhanskaya, N. S. “Spectroscopic studies of the small-amplitude Cepheid SU Cas” 2013, Astronomical Letters. –V.39. – P. 634
  43. Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V.; Fokin, A. B. Spectroscopic studies of southern-hemisphere Cepheids: Six objects in Centaurus (V Cen, V737 Cen) and Sagittarius (BB Sgr, W Sgr, X Sgr, Y Sgr) // Astronomy Letters, Volume 39, Issue 7, pp.432-445 (2013)
  44. Yushchenko A.V., Rittipruk P., Yushchenko V.A., Kang Y.-W. The planetary host red giant HD47536 – chemical composition and signs of accretion // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 131-136
  45. Yushchenko A.V., Rittipruk P., Yushchenko V.A., Kang Y.-W. The planetary host red giant HD47536 – chemical composition and signs of accretion // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 131-136
  46. Molotov I., …, Andrievsky S., Dorokhov N., et all. Current status and developments of the ISON optical network.//Proceedings of 6th European Conference on Space Debris, 22-25 April 2013, Darmstadt, Germany, European Space Agency, ISBN 978-92-9221-287-2, ISSN 1609-042X, 6 pages.
  47. Kiselev, V. K. Rosenbush, V. L. Afanasiev, S. V. Kolesnikov, S. V. Zaitsev, and D. N. Shakhovskoy "Linear and circular polarization of comet C/2009 P1 (Garradd)"// Earth, Planets and Space, 2013, vol. 65 no. 10 pp. 1151-1157
  48. Andrievsky S.M., Molotov I.E., Fashchevsky N.N., Podlesnyak S.V., Zhukov V.V., Kouprianov V.V., Kashuba S.G., Kashuba V.I., Mel'nichenko V.F., Gorbanev Yu.M.. A new 800 mm Automatic telescope // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p. 6 -25
  49. Bondarenko Yu.N. Interesting moon's surface features. Our study and some inferences // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.31
  50. Kara I.V. determination of the ephemeris accuracy for ajisai, lageos and etalon satellites, obtained with a simplified numerical motion model using the ilrs coordinates. // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.66
  51. Pavlenko D. Determination of the satellite's rotation using its light curve . // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.95
  52. Shakhrukhanov O.Sh.. Increase in the array television camera sensitivity.// Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.107
  53. Shakhrukhanov O.Sh. Determination of the stellar scintillation properties with the fast-photometric camera // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.108
  54. Picazzio E., Churyumov K.I. , Andrievsky S.M. , Lukyanyk I.V. , Kleshchonok V.V. , Almeida A.A. Spectroscopic Study of Comet 9P / Tempel 1. //Astronomical and Astrophysical Transactions. – 2013. – V. 28. – T. 3. – p. 34-44
  55. Shereta, E. P. Study of dwarfs and giants in the Hyades cluster. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2013, vol. 29, issue 2, pp. 71-77
 

Адреса, контактні дані:

65014 м. Одеса, вул. Маразліївська, 1 в,
тел:+38 (048) 722-03-96
факс: +38(048) 722-84-42
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: astro-observ-odessa0.1gb.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8e86131a6b818922945331603175955
title_5f8e86131a7ba19512468791603175955
title_5f8e86131a8b612509338651603175955
Top