Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія»

Інформація оновлена 27.09.2016

Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія»

 
 
Керівний склад підрозділу
 
 
 
Директор – доктор фізико-математичних наук, професор Андрієвський Cергій Михайлович
 
Заступник директора обсерваторії з наукової роботи – кандидат фiзико-математичних наук Кошкiн Микола Іванович
Вчений секретар - кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Драгунова Аліна Вікторівна
 
Історія підрозділу.  
 
Астрономічна обсерваторія заснована 3 серпня (15 серпня нового стилю) 1871 року у складі Імператорського Новоросійського університету. Першим директором був завідувач кафедри астрономії університету професор Беркевич Л.Ф., спеціаліст з метеорології та небесної механіки, при якому обсерваторія провела експедиційні спостереження проходження планети Меркурій по диску Сонця й низку інших робіт.
Астрофізичну спрямованість роботам обсерваторії надав  її директор (1881-1912) професор Кононович О.К. А з ім'ям наступного директора (1913-1933), академіка АН України, члена-кореспондента АН СРСР Орлова О.Я. пов'язано дуже багато починань і подальший розвиток обсерваторії як великої наукової  установи на півдні України.
В 1920-1933 роках, після ліквідації університету в Одесі, обсерваторія мала статус Одеської державної астрономічної обсерваторії Наркомпросу України. 
В 1933 році, із поновленням Одеського університету, обсерваторія знову увійшла до його складу.  Новий директор професор Покровський К.Д., член-кореспондент АН СРСР, очолював обсерваторію у 1934-1944 роках. 
З 1945 по 1983 рік директором обсерваторії був професор Цесевич В.П., член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки й техніки України. При Цесевичі В.П. обсерваторія побудувала дві позаміські спостережні станції в селах Крижанівка та Маяки, три високогірні станції у Вірменії, на Північному Кавказі та в Туркменії, здобула статус наукової установи 2-ї категорії, склад її науковців виріс з 15 до 150 осіб. Були проведені дослідження і отримані значні наукові результати фундаментального та прикладного характеру, а установа збагатилась рядом нових телескопів з дзеркалами діаметром від 20 до 80 см, сучасними приладами для спостережень, тощо.
В 1957-1960 роках обсерваторія була головною в СРСР по вивченню метеорних явищ (Крамер Ю.Н.), мала три доручення Міжнародного Астрономічного Союзу по вивченню змінних зір (Романов Ю.С., Макаренко К.М., Мандель О.Ю. та ін.), тощо.
В 1984-1989 роках директором був кандидат фізико-математичних наук Медведєв Ю.О., а з 1990 по 2006 рік – доктор фізико-математичних наук професор Каретніков В.Г., який одночасно очолював кафедру астрономії університету. В 1993 році обсерваторія здобула статус науково-дослідного інституту I категорії при Одеському державному університеті зі збереженням професійної назви "Астрономічна обсерваторія". 
Серед видатних учених, якi працювали в обсерваторiї, можна назвати Абалакiна В.К., Альбицького В.О., Аксентьєву З.М., Астаповича I.С., Васильєва О.С., Вiтковського I.I., Гамова Г.А., Ганського О.П., Григоревського В.М., Дiварi М.Б., Жардецького В.С., Комарова М.С., Крамера Ю.Н., Новопашенного Б.В., Савченка К.М., Стойко-Радiленка М.М., Стратонова В.В. та багатьох iнших. 
За останнi роки в обсерваторiї чисельнiсть спiвробiтникiв обсерваторії скоротилась, проте збільшилась кількість кандидатів і докторів наук. Була проведена комп'ютеризацiя спостережень i обчислень. Працює низка телескопів: АЗТ-3 та 60-см телескоп з ПЗЗ-приймачами, нові автоматизовані – швидкісний КТС та сучасний багатофункціональний телескоп ОМТ-80 на спостережній станції в с. Маяки, супутниковий КТ-50 з ТВ ПЗЗ-камерою в Одесі, 80-см телескоп з двоканальним електрофотометром у Туркменiї, телескоп з діаметром головного дзеркала 1 м, оснащений двоканальним електрофотометром, в Словаччині. Виконуються роботи по спорудженню 1-метрового лазерно-локацiйного теодоліта ТПЛ-1М та 70-см телескопа для спостережень штучних супутникiв Землi, вже працює сучасний метеорний патруль на спостережнiй станцiї Крижанiвка. В другій половині ХХ століття в обсерваторiї було накопичено велику колекцію (бiльш як 100 тисяч) фотографiчних платiвок iз зображеннями зоряного неба, яка є третьою у свiтi за кількістю і яка є суттєвим внеском обсерваторії як учасниці Віртуальної Астрономічної Обсерваторії України. Наукова бібліотека обсерваторії має бiльш як 200 тисяч одиниць зберiгання. 
 
Напрямки наукових досліджень.
 
В НДІ АО ОНУ ще в минулому сторіччі започаткована наукова школа "Одеська наукова астрономічна школа". Науковими керівниками школи були професори Цесевич В.П., Каретніков В.Г., зараз її очолює професор Андрієвський С.М..  Наукові дослідження НДІ АО ОНУ всебічно охоплюють широкий загал об’єктів і наукових проблем, на вирішення яких направлені зусилля міжнародної астрономічної спільноти – це і моніторинг ближнього космічного простору, і проблеми темної енергії і темної матерії, і визначення еволюційних шляхів матерії у Всесвіті взагалі, і в Галактиці зокрема, та інших пов’язаних з ними завдань. Історично напрямки наукової діяльності склалися таким чином:
- Визначення координат небесних тіл (зір, планет тощо) започатковано в 1920 році Дюковим І.О. і продовжено Циммерманом М.В. в 1924-1929 роках. Однак найбільші ряди спостережень отримані кандидатом наук, доцентом Новопашенним Б.В., який був керівником робіт в 1929 - 1976 роках. Пізніше керівником цих робіт були професор Чернієв Л.Ф. і кандидат наук Волянська М.Ю.. Зараз дослідження з астрометрії та небесної механіки проводять кандидат наук Базєй О.А., Базєй Н.В., Кара І.В. та ін. 
- Дослідження змінних зір (фізичних і подвійних) виникло в 1937 році, але значно було розширене  доктором наук, професором Цесевичем В.П. і  очолювалось ним з 1945 до 1983 року. Визначні  результати в дослідженнях змінних зір свого часу були отримані кандидатами наук Рубльовим С.В., Манделем О.Ю., Макаренко К.М., Шульбером О.М.,  Ланге Г.О., д.ф.-м.н. Андроновим І.Л., та ін. Зараз в рамках цього напрямку працюють доктори наук Андрієвський С.М., Каретніков В.Г., Ковтюх В.В., Коротін С.А., кандидати наук Удовіченко С.М., Назаренко В.В. та інші.
- Просторовий розподіл, фізичні характеристики і еволюція міжпланетної речовини в Сонячній системі та метеорних тіл започатковано доктором наук, професором Крамером Ю.Н. в 1956 році й очолювалось ним до 1994 року. Зараз роботами напрямку займаються співробітники відділу фізики малих тіл Сонячної системи (канд.ф.-м. наук Горбаньов Ю.М. та ін.). В 90-х роках започатковані дослідження пилової складової речовини навколоземного простору, які до 1993 року очолював доктор наук, професор Діварі М.Б., пізніше дослідження продовжили кандидат наук, ст. науковий співробітник Загинайло Ю.І. та Шакун Л.С.
- Дослідження руху та обертання штучних супутників Землі у 1957-1958 роках організував доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім продовжив його учень доктор наук, професор Григоревський В.М., який керував напрямком до 1976 року. В 1976-1999 роках керівником наукового напрямку був кандидат наук Медведєв Ю.О. В ці роки було також виконано багато прикладних досліджень щодо фотометрії ШСЗ співробітниками відділу космічних досліджень Добровольським О.В., Коробко А.О. та іншими. Зараз вивчення руху ШСЗ виконується відділом під керівництвом кандидата наук Кошкіна М.І.
- Дослідження фізичних характеристик та еволюції зір диску і гало Галактики й інших галактик виникло у 1968-70 роках під керівництвом доктора наук, професора Комарова М.С. й очолювалося ним до 2003 року. Зараз наукове керівництво напрямком здійснює зав. відділом фізики зір та Галактики доктор наук Мішеніна Т.В.. Успішно працюють також доктори наук Андрієвський С.М., Ковтюх В.В., Коротін С.А., кандидати наук Гопка В.Ф., Горбаньова Т.І. та ін.
- Дослідження  темної  енергії  і темної матерії    в    багатовимірній   космології започатковано в 2009 році і очолюється доктором наук Жуком О.І..
- Розробку нових систем телескопів, методів і засобів астрономічних спостережень і реєстрації даних з 1968 року очолював доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім - кандидати наук Іванов В.Н., Фащевський М.М. та пров. інженер Паулін Л.С.. Зараз розробкою астрономічного устаткування займаються також співробітники НДІ АО ОНУ Драгомирецький В.В., Рябов А.В., Подлесняк С.В., Бондаренко Ю.М. та ін.
 
 
              
 

Основні наукові результати і розробки.

 
Науковцями НДІ АО ОНУ розроблені власні високоточні методики отримання параметрів зоряних атмосфер (температури і світності), модернізовані методи дослідження хімічного складу зір, розроблено методику і підтверджено  результатами визначення приналежності зір різним підструктурам Галактики, створені багаторівневі моделі атомів кальцію, калію, стронцію і барію та ін., які були застосовані для аналізу спектрів перших зір Галактики за методикою, яка враховує відхилення від припущення локальної термодинамічної рівноваги (неЛТР підхід), тощо.  
Вперше побудовано розподіли для 25 хімічних елементів в Галактиці від вуглецю до диспрозію, а для розподілу заліза була досягнута точність, якої раніше досягнути не вдавалося. Це дозволило виділити тонку структуру радіального розподілу на інтервалі галактоцентричних відстаней від 4000 до 16000 пк – наявність трьох зон, кожна з яких характеризується власним значенням градієнту і середнього значення вмісту, а також довести існування своєрідного розриву у розподілі на галактоцентричній відстані 11 000 пк. 
На основі статистичної моделі Галактики вперше показано, що зроблені фахівцями обсерваторії оцінки  середньої маси оксигену і заліза, яка викидається в кожному типі Наднових (SNe) в галактичному диску суттєво обмежують відповідні попередні моделі різних типів Наднових. Статистичний аналіз радіальних градієнтів в галактичному диску дозволяє оцінити середню масу кисню і заліза, викинутих у вибухах Наднових. Нами вперше отримано: 1) середня маса кисню, яка викидається за колапсом ядра Наднових SNe (CC SNe)  (які зосереджені в спіральних рукавах) становить близько 0.27  сонячної маси ; 2)  середня маса заліза, яка викидається «запізнілими» Надновими типу Ia (SNeIa,  попередники яких є довгоживучі зорі з віком  від 100 млн. до декількох млрд років, що не концентруються в спіральних рукавах) становить 0.58  Mо; 3) верхня маса заліза, яка викидається швидкими SNeIa (Наднові, чиї попередники молоді/короткоживучі зорі, вік яких  100  млн. років, які зосереджені в спіральних рукавах) становить  0.23 Mо на подію; 4) відповідна середня маса заліза, отримана від CC Наднових  – 0.04  Mо на подію ; 5) короткоживучі Наднові (з колапсом ядра або швидкі SNeIa ) поставляють  85 % від всього заліза галактичного диску.
Отримані однорідні дані про хімічний склад більш як 600 зір – це безпрецедентний результат!;  виконано визначення та дослідження поведінки Na, Al, Cu, Zn, Y, Zr, Ba (неЛТР підхід), La, Ce, Nd, Sm, Eu у зорях, що належать до товстого та тонкого дисків Галактики і групи Геркулеса. Показано вперше, що більший розкид в поведінці елементів нейтронного захвату порівняно з альфа-елементами зумовлений вторинністю їх виробництва та відсутністю залежності металічність – вік для зір тонкого диску. Запропоновано вперше, що хід залежності нікелю від металічності на значеннях, вище сонячних, може бути наслідком залежності виходу нестабільного ізотопу нікелю 56Ni, який э основним джерелом заліза, від металевості. Зі спектрального матеріалу, отриманого  на спектрометрі SOPHIE 1.93 м телескопу ОВП (Франція), для 5 зір в діапазоні металевості -0.8 <[Fe/H] < -3 вперше по розширеному списку ліній  визначено вміст 8 елементів нейтронного захвату.
Запропоновано сценарій виробництва літію в деяких зоряних системах на еволюційних етапах, коли один з компонентів є молодою нейтронною зорею (NS). В таких системах джерелом літію є результат опромінювання поверхні оптичної зорі  високоенергетичними частками, прискореними до релятивістських швидкостей у внутрішній частині диска навколо NS.
Побудовані тривимірні гідродинамічні моделі акреційних дисків, їх прецесії та зоряних вітрів у тісних подвійних зоряних системах та на основі власних розроблених моделей. При розрахунках тривимірного гідродинамічного обміну речовини в системі β Lyr додано зоряний вітер донора. Обчислення показали, що завдяки взаємодії потоку речовини, що витікає з точки Лагранжа L1, з вітром акретора навколо акретора формується оптично та геометрично товста оболонка. В центрі диску над полюсами акретора відбувається вільний рух вітру. Поза зоною розповсюдження вітру над товстим акреційним диском виникають джетоподібні структури. Речовина, що витікає із зовнішньої межі диску, взаємодіє з вітром донора, що призводить в області між точкою L1 та зовнішньою межею диску в напрямі орбітальної фази 0.25 до формування стоячої ударної хвилі, яка може бути причиною рентгенівського випромінювання від системи β Lyr.
Визначені умови утворення при злитті зір протопланетних об'єктів – широких конфігурацій типу Земної групи, групи Юпітера і групи пояса Койпера. 
Побудовані залежності зміни ефективної температури, прискорення сили тяжіння на поверхні, мікротурбулентної швидкості і атмосферного вмісту заліза від фази пульсації для кількох десятків цефеїд. 
В дослідженнях молодого для нашої наукової школи космологічного напрямку на прикладі нелінійної моделі гравітації, у якій одночасно розглядаються квадратична та четверна нелінійності, описаний новий тип інфляції нашого Всесвіту, названий “відскоковою інфляцією” (“bouncing inflation”), який відкриває нові можливості для опису ранніх етапів еволюції нашого Всесвіту. Досліджено границю слабкого поля в нелінійних f(R) гравітаційних моделях, розглянуто збурення метричних коефіцієнтів і визначені умови, при яких ці моделі задовольняють гравітаційним тестам. Отримано поправки першого і другого порядку для метричних коефіцієнтів у багатовимірних моделях Калуци-Клейна з різними типами компактифікації і знайдено експериментальні обмеження на ці моделі. Описано взаємну динаміку галактик Чумацький шлях та Андромеди і утворення Хабблівських потоків в околиці нашої Локальної групи.
Отримано багаторічні моніторингові спостереження штучних супутників Землі та створені бази даних координатної та фотометричної інформації про ШСЗ; розроблено методики і визначено типи обертання, орієнтація у просторі та форми космічних апаратів за їхніми кривими блиску. В рамках координованих оптичних спостережень ШСЗ на 9 телескопах української мережі УМОС поповнено каталог положень ШСЗ. За 2013 рік отримано 55569 положень 280 ШСЗ на низьких орбітах. За результатами спостережень на декількох вітках та власної чисельної моделі руху ШСЗ був розрахований каталог орбіт у вигляді векторів стану та кеплерових елементів орбіти; за елементами орбіт розраховано уточнені ефемериди у форматі подібному ILRS. У 2013 році на КТ-50 отримано криві блиску та щільні траєкторні вимірювання 151 ШСЗ у 928 проходженнях. Підготовлений до випуску третій том Атласу кривих блиску ШСЗ за 2011-2013 рр. який включає 1800 кривих блиску 324 штучних тіл та інформацію щодо їхніх початкових орбіт, розмірів та геометричної форми. Закінчено розробку та випробування програмного забезпечення для автоматичної роботи у дистанційному режимі нового супутникового телескопа КТС на станції в Маяках. 
Продовжено роботи по накопиченню координатних та фотометричних спостережень астероїдів та метеорів на телескопах ОМТ-80, “Метеорному патрулі Шмідта” та різних короткофокусних камерах. До базисних спостережень метеорів щорічно залучається станція на о. Зміїний.
 
Міжнародне співробітництво.
 
Астрономічна обсерваторія  має тісні стосунки з усіма астрономічними організаціями України. Також укладені Угоди про науково-технічне співробітництво з Державним астрономічним інститутом ім. П.К.Штернберга МДУ (Москва), Головною астрономічною обсерваторією РАН (Санкт-Петербург), Фізико-технічним інститутом Туркменії (Ашгабат), Белградською астрономічною обсерваторією (Сербія), Вигорлатською астрономічною обсерваторією в м. Гуменне (Словаччина), Шанхайською астрономічною обсерваторією АН Китаю, тощо. 
Обсерваторія бере участь у багатьох міжнародних спостережних програмах, співробітники НДІ АО ОНУ часто відвідують закордонні обсерваторії (Франція, Бразилія, Литва, США, Португалія, Іспанія, Італія, Швейцарія та ін.) для проведення спільних наукових досліджень, спостережень, участі в конференціях. В 2009-2012 рр. НДІ АО ОНУ виконував НДР за міжнародними угодами: «Вміст легких елементів та елементів, що утворилися в процесах нейтронних захватів в атмосферах гігантів кулястих скупчень як тестування власної еволюції зорі та еволюції кулястих скупчень» (Литва);  "Астрометрія і фотометрія навколоземних космічних об’єктів" (Китай); «Фотометрія для ефективного вивчення взаємодії планет і їхніх супутників у Сонячній Системі» (В’єтнам).

Опубліковані роботи співробітників НДІ АО ОНУ за 2015 – 2010 роки

2015

1.Akarsu O., Bouhmadi-Lopez M., Brilenkov M., Brilenkov R., Eingorn M., Zhuk A.\ 2015.\ Are dark energy models with variable EoS parameter w compatible with the late inhomogeneous Universe?// Journ. Cosmol. Astroarticle Phys., 2015, 7, 038, 14 pages.

2.Andronov I.~L., Kim Y., Kim Y.-H., Yoon J.-N., Chinarova L.~L., Tkachenko M.~G.\ 2015.\ Phenomenological Modeling of Newly Discovered Eclipsing Binary 2MASS J18024395 + 4003309 = VSX J180243.9+400331.// Journ. Astron. Space Sci., 2015, 32, 127-136. 

3.Andrych K.D., Andronov I.L., Chinarova L.L., Marsakova V.I. ”asymptotic parabola” fits for smoothing generally asymmetric light curves // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.158-160

4.Bazyey A.A. a modification of gauss' method for preliminary determination of a celestial body's orbit // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 161-162

5.Bonifacio P., Caffau E., Zaggia S., François P., Sbordone L., Andrievsky S.M., Korotin S.A.\ 2015.\ Chemical abundances of giant stars in the Crater stellar system.// Astron. Astrophys., 2015, 579, L6, 7 pages. 

6.Bouhmadi-López Mariam; Brilenkov Maxim; Brilenkov Ruslan; Morais João; Zhuk Alexander. Scalar perturbations in the late Universe: viability of the Chaplygin gas models // Journal of Journ. Cosmol. Astroarticle Phys., 2015, Vol. 12. 18 pages. 

7.Brilenkov R.D. Discrete cosmology application concerning dark matter halos// Odessa Astron. Publs., 2015, v.28, is. 2, p.113.

8. Brilenkov, M.,Eingorn, M.,Zhuk, A. Lattice Universe: examples and problems// Europ. Phys. Journ. C, 2015, Vol. 75, id. 217, 10 pages.

9.Burgazli A., Eingorn M., Zhuk A. Rigorous theoretical constraint on constant negative EoS parameter w and its effect for the late Universe//Europ. Phys. Journ. C, 2015, vol. 75, id. 118, 9 pages.

10.Donskykh G.I., Ryabov M.I., Sukharev A.L., Aller M.F. the study of extragalactic sources 3c 446 and 3c 345 with using  the singular spectrum and wavelet analysis // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 217-221

11.Donskykh G., Ryabov M., Sukharev A., Aller M. Using the methods of wavelet analysis and singular spectrum analysis in the study of the variability of flux of radio sources 3C120 and BL Lac in the radio range // Extragalactic jets from every angle, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, 2015, Volume 313, pp. 76-78

12.Dragomiretsky V. V., Ryabov A. V., Koshkin N. I. The study of timing relationships which arise when using a television CCD camera Watec WAT-902H2 Supreme in astronomical investigations // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p.10-12 

13.Jerzykiewicz M.; Handler G.; Daszynska-Daszkiewicz J.; Pigulski A.; Poretti E.; Rodriguez E.; Amado P. J.; Kolaczkowski Z.; Uytterhoeven K.; Dorokhova T. N.; Dorokhov N.I.;...; Movchan A.I.; and 17 colleagues.\ The 2003-4 multisite photometric campaign for the Beta Cephei and eclipsing star 16 (EN) Lacertae with an Appendix on 2 Andromedae, the variable comparison star.//Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, Volume 454, Issue 1, p.724-740

14.Kashuba S. G., Gorbanev Yu. M., Andrievsky S. M., Marsakova V. I., Troianskyi V. V. The quantity and quality of observational nights monitored with using the astronomical instruments at the suburban observation stations of Astronomical Observatory of Odessa National University // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p.16-20

15.Kashuba S.V., Andrievsky S.M., Chehonadskih F.A., Korotin S.A., Kovtyukh V.V., Luck R.E. Investigation of diffuse interstellar bands of organic molecules in the spectra of cepheid stars // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 166-167

16.Komendant V.H., Ryabov M.I., Sukharev A.L. study of quasi–periodic variations in drag of artificial satellite during 23–24 solar cycles // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 277-280

17.Kondratyev V.N., Korovina Yu.V., Mishenina T.V.  nuclear magics at magnetorotational supernova explosion // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.168-170

18.Korotin S.A., Andrievsky S.M., Hansen C.J., Caffau E., Bonifacio P., Spite M., Spite F., Francois P. Grid of theoretical NLTE equivalent widths of four Ba II lines and barium abundance in cool stars.// Astron. Astrophys., 2015, 581, A70. 10 pages

19.Koshkin N., Burlak N., Petrov M., Strakhova S. the study of indicatrices of space object coatings  in a controlled laboratory environment  // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 281-284

20.Kovtyukh V. The 15th anniversary of the Odessa branch of the Isaac Newton Institute (INI) // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 95-97 

21.Kovtyukh V., Szabados L., Chekhonadskikh F., Lemasle B., Belik S.\ 2015.\ Discovery of blue companions to two southern Cepheids: WW Car and FN Vel //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015,  448, 3567-3571. 

22.Lemasle B., Kovtyukh V., Bono G., François P., Saviane I., Yegorova I., Genovali K., Inno L., Galazutdinov G., da Silva R. Type II Cepheids in the Milky Way disc. Chemical composition of two new W Virginis stars: DD Vel and HQ Car // Astron. Astrophys., 2015, 579, A47, 18 pages. 

23.Lepine J., Scarano S., Andrievsky S., de Barros D.A., Junqueira T.C. The role of resonances in the evolution of galactic disks // Highlights of Astronomy, 2015, 16, v.10, pp.320-320. 

24.Lyubimkov L.S., Lambert D.L., Korotin S.A., Rachkovskaya T.~M., Poklad D.B. Carbon abundance and the N/C ratio in atmospheres of A-, F- and G-type supergiants and bright giants //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, v. 446, 3447-3460. 

25.Martin R.P., Andrievsky S.M., Kovtyukh V.V., Korotin S.A. Yegorova I.A., Saviane I.  Oxygen, α-element and iron abundance distributions in the inner part of the Galactic thin disc//Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015,  449, 4071-4078. 

26.Mishenina T. V., Paramonova O. P. The sulphur abundance behaviour in the galactic disc stars // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 50-54

27.Mishenina T., Pignatari M., Carraro G., Kovtyukh V., Monaco L., Korotin S., Shereta E., Yegorova I., Herwig F. New insights on Ba overabundance in open clusters. Evidence for the intermediate neutron-capture process at play? //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, v. 446, 3651-3668. 

28.Mishenina T.; Gorbaneva T.; Pignatari M.; Thielemann F.-K.; Korotin S. A. Mn abundances in the stars of the Galactic disc with metallicities -1.0 < [Fe/H] < 0.3 //Mont. Not. Roy. Astron. Soc., 2015, Volume 454, Issue 2, p.1585-1594

29.Nazarenko V.V., Nazarenko S.V. three-dimensional numerical hydrodynamical simulation of low/hard and high/soft states in accretion discs of microquasars and quasars on base of undefined precession // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 171-174

30.Protsyuk Yu., Yizhakevych O., Kovylianska O., Protsyuk S., Andruk V., Kashuba S., Kazantseva L. data processing of plates containing images of uranus and neptune from ukrvo digital archive: structure, quality analysis. // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 204-206

31.Schildknecht T.,  Koshkin N., Korobeinikova E., Melikiants  S., Shakun L., Strakhova S., Linder E., Silha J., Hager M. Photometric Monitoring of Non-resolved Space Debris and Databases of Optical Light Curves // Proceedings of the Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference, held in Wailea, Maui, Hawaii, September 15-18, 2014, Ed.: S. Ryan, The Maui Economic Development Board, id.25 (2015)

32.Shakun L. S., Marsakova V. I., Golubovskaya T. A., Terpan S. S., Melikyants S. M., Korobeynikova E. A. Light pollution in LEO-satellite tracking // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 91-94

33.Shulga O.; Voloshchuk Y.; Kolomiyets S.; Cherkas Y.; Kimakovskay I.; Kimakovsky S.; Knyazkova E.; Kozyryev Y.; Sybiryakova Y.; Gorbanev Y.; and 5 coauthors. Present State and Prospects for the Meteor Research in Ukraine//Highlights of Astronomy, 2015, Volume 16, pp. 184-184

34.Siqueira-Mello C., Andrievsky S.M., Barbuy B., Spite M., Spite F., Korotin S.A. High-resolution abundance analysis of HD 140283.// Astron. Astrophys., Volume 584, id.A86, 19 pp. \ 2015.\

35.Skúladóttir Á, Andrievsky S.M., Tolstoy E., Hill V., Salvadori S., Korotin S.A., Pettini M.  Sulphur in the Sculptor dwarf spheroidal galaxy. Including NLTE corrections.// Astron. Astrophys., 2015, 580, A129, 17 pages. 

36.Sukhov P.P., Sukhov K.P.  Identification of geostationary satellites by their  photometric and dynamic features / some problems // Odessa Astron. Publs, 2015, V. 28, part 1, p.65-68.

37.Tkachenko M.G., Andronov I.L., Chinarova L.L. revision of the henomenological characteristics of the algol-type stars using the nav algorithm // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.181-185 

38.Troianskyi V. V., Bazyey O. A. The solar-radiation pressure effects on the orbital evolution of asteroid moons // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p. 76-77 

39.Troianskyi V.V. effect of non-sphericity of gravitational field of the asteroid on the its satellites orbits evolution. // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p. 199-205

40.Udovichenko S.N. Photometry and modulation of light curves in the Blazhko star V365 Her  // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 2, p.186-187

41.Usenko I. A., Miroshnichenko A. S., Klochkova V. G., Tavolzhanskaya N. S. H-alpha line as an indicator of envelope presence around the cepheid polaris Aa (alpha UMi) // Odessa Astron. Publs., 2015, v. 28, part 1, p.78-81

42.Usenko I.A., Klochkova V.G. Spectroscopic studies of three Cepheids with high positive pulsation period increments: SZ Cas, BY Cas, and RU Sct.\ Astronomy Letters, 2015, 41, 351-373. 

43.Usenko, I. A. Spectroscopic studies of yellow supergiants in the open cluster NGC 129 // Astronomy Letters, 2015, Volume 41, Issue 9, pp.501-516

44.Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V. Spectroscopic studies of four southern-hemisphere G-K supergiants: HD 192876 (α1 Cap), HD 194215 (HR 7801), HD 206834 (c Cap), and HD 222574 (104 Aqr)// Astronomy Letters,2015,Volume 41, Issue 11, pp.660-676

45.Yushchenko Alexander V.; Gopka Vira F.; Kang Young-Woon; Kim Chulhee; Lee, Byeong-Cheol; Yushchenko Volodymyr A.; Dorokhova Tatyana N.; Doikov Dmytry N.; Pikhitsa Petro V.; Hong Kyeongsoo; and 3 colleagues.\ The Chemical Composition of ρ Puppis and the Signs of Accretion in the Atmospheres of B-F-Type Stars.\ Astron. Journ, 2015, 149, article id. 59, 22 pp.

46.Zaitsev S. V.; Kiselev N. N.; Rosenbush V. K.; Kolesnikov S. V.; Shakhovskoy D. N. Polarimetry of Saturnian satellite Enceladus // Advances in Astronomy and Space Physics, 2015, Vol. 5, p. 29-32

47.Бушуев Ф. И., Калюжный Н. А., Сибирякова Е. С., Шульга А. В., Горбанёв Ю. М. Метод и первые результаты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных  геостационарных спутников //Радиофизика и радиоастрономия. 2015, Т. 20, № 3, c. 238–246

48.Сухов П.П., Сухов К.П. О некоторых проблемах идентификации геостационарных спутников по фотометрическим признакам // Кинематика и физика небесных тел, 2015,  т. 31,  № 6,  с.70-77.   

49.Зайцев С.В., Киселев Н.Н., Розенбуш В.К., Колесников С.В. Поляриметрия спутника Сатурна Реи.// Кинематика и физика небесных тел, 2015, т. 31, №.6, с.23-31.

50.Зайцев С.,  Киселев Н.,  Розенбуш В., Величко Ф.,  Колесников С. 2014. Поляриметрия Галилеевых спутников Юпитера около оппозиции в 2012-2014 гг. // Вісник Київського університету. Серія: радіофізика та електроніка, Вип.1/2(20/21), с. 49-51. 

51.Шульга О. В., Кравчук С. Г., Cибірякова Є. С., Білінський А. І., Благодир Я. Т., Вовчик Є. Б., Єпішев В. П., Кара І. В., Козирєв Є. С., Кошкін М. І., Кудак В.І., Куліченко М. О., Любич І. В., Мажаєв О. Е., Мартинюк-Лотоцький К. А., Романюк Я. О., Терпан С. С., Шакун Л. С.. Розвиток української мережі оптичних станцій УМОС як складового елементу системи контролю навколоземного космічного простору// Космічна наука і технологія. 2015. Т. 21. № 3, с.74-82.

2014 рік

Andrievsky, S.M., Luck, R.E., Korotin, S.A.Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 437, Issue 3, p.2106-2110

Andronov I. L., Marsakova V.I., Kudashkina L.S., Chinarova L.L..  Inter-Longitude Astronomy  project: long period variable stars // Advances in Astronomy and Space Physics, 4, 3-8 (2014)

Andronov I.L., Andrych K.D. Determination of size of the emitting regionin eclipsing cataclysmic variable stars // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27,p.38-40

Arlot J.-E., Emelianov N.,  …, Koshkin N., …, Shakun L. at al.The PHEMU09 catalogue and astrometric results of the observationsof the mutual occultations and eclipses of the Galilean satellites of Jupiter made in 2009// Astron. and Astrophys. - 2014, v.572, A120, pp 1-9

Brilenkov R., Eingorn  M., Zhuk  A.  Different approaches for dark matter halos of clusters of galaxies // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p.23

Brilenkov M., Eingorn M., Jenkovszky L., ZhukA. Scalar perturbations in cosmological models with quark nuggets  // European Physical Journal C, 2014, C 74 (2014) 3011 [7 pages],

BurgazliA.Yu., Eingorn M.V., Zhuk A.I. cosmological perturbations in presence of scalar fields // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p. 24-25

Burlak N., Koshkin N., Korobeynikova E., Melikyants S., Shakun L., Strakhova S. The research of variation of the period and precession of the rotation axis of egs (ajisai) satellite by using photometric measurement // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p.83-86

Cerniauskas, A., Kucinskas, A., Bonifacio, P., Andrievsky, S.~M., Korotin, S.~A., Dobrovolskas, V. Light element abundances in the Galactic globular cluster 47 Tuc.\ ArXiv e-prints arXiv:1402.4017. Memoriedella Societa Astronomica Italiana, v.85, pp.291-294(2014)

Chopovsky, A., Eingorn, M., Zhuk, A.\ 2014.\ Problematic aspects of Kaluza-Klein excitations in multidimensional models with Einstein internal spaces.// Physics Letters B,2014,Volume 736, p. 329-332.

Chopovsky, A.,Eingorn, M.,Zhuk, A.Many-body problem in Kaluza-Klein models with toroidal compactification// European Physical Journal C, 2014 C 74 (2014) 2700 [9 pages].

Dobrovolskas, V.; Kucinskas, A.; Bonifacio, P.; Korotin, S. A.; Steffen, M.; Sbordone, L.; Caffau, E.; Ludwig, H.-G.; Royer, F.; Prakapavicius, D. Abundances of lithium, oxygen, and sodium in the turn-off stars of Galactic globular cluster 47 Tucanae //Astronomy and Astrophysics, 2014, Volume 565, id.A121, 24 pp.

Dragomiretskoy, V. V.; Koshkin, N. I.; Korobeinikova, E. A.; Melikyants, C. M.; Ryabov, A. V.; Strahova, S. L.; Terpan, S. S.; Shakun, L. S. Timing of satellite observations for telescope with TV CCD camera // Bulletin of Ukrainian Earth Orientation Parameters Laboratory, Vol. 8, p. 75-78, 12/2013

Eingorn, M., Nov{\'a}k, J., Zhuk, A.\ 2014.\ \$f(R)\$ gravity: scalar perturbations in the late Universe.// The European Physical Journal C, 2014, Volume 74, article id.3005, 9 pp. 

Eingorn, M., Zhuk, A.\ 2014.\ Remarks on mechanical approach to observable Universe.\ Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2014, issue 05, article id. 024, pp. 05 (2014) 024 [19 pages].

Glazunova, L. V.; Mishenina, T. V.; Soubiran, C.; Kovtyukh, V. V.Absolute parameters and chemical composition of the binary star OU Gem// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 444, Issue 2, p.1901-1908

Gopka, V. F.; Yushchenko, A. V.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A. Lithium: Is It Possible to Generate It at the Stellar Surfaces? // The Tenth Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics. ASP Conference Series, Vol. 482. Proceedings of a conference held May 27-31, 2013 in Sejong University Convention Center, Seoul, Korea. Edited by Hee-Won Lee, Young Woon Kang, and Kam-Ching Leung. San Francisco, CA: Astronomical Society of the Pacific, 2014., p.71

Klochkova, V. G.; Panchuk, V. E.; Tavolzhanskaya, N. S.; Usenko, I. A. Instability of the kinematic state in the atmosphere of the hypergiant ρCas outside outburst // Astronomy Reports, 2014, Volume 58, Issue 2, pp.101-111

KomendantV.H., Koshkin N.I., Ryabov M.I., Sukharev A.L. influence of space weather effects on the upper atmosphere according to the drag of artificial earth satellites // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, p.89-90

Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Lepine, J. R. D.; Maciel, W. J.; Kovtyukh, V. V. Oxygen abundance distribution in Galactic disc // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 444, Issue 4, p.3301-3307

Lopachenko, V. V.; Rihalskiy, V. V.; Kozhuhov, A. M.; Bogdanovskiy, A. N.; Shulga, A. N.; Koshkin, N. I.; Epishev, V. P.; Blagodyr, Ya. T.; Murga, V. V.; Ryschenko, V. S. The analysis of the "Sich-2" conditions by photometric observations // Bulletin of Ukrainian Earth Orientation Parameters Laboratory, Vol. 8, p. 79-86, 12|2013

Marsakova, V. I. Secular variations of the photometric parameters of Mira Ceti variables and semiregular variables // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2014, Volume 110, Issue 1, pp.23-29

Mishenina, T. V.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A.; Korotin, S. A.; Carraro, G. Y, Ba, and La abundance in the stars of open clusters and Galactic field// Memorie della Societa Astronomica Italiana, v.85, p.295-298 (2014)

Panko E.A., Andrievsky A.M., Gotsulyak A.V. morphological types of 254 rich pf galaxy clusters // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27, P.30-31

Picazzio, E.; Churymov, K. I.; Andrievsky, S. M.; Lukyanyk, I. V.; Kleshchonok, V. V.; de Almeida, A. A.; Afanasiev, V. L.Spectroscopic study of comet 9P/Tempel 1// Astronomical and Astrophysical Transactions, 2014, Vol. 28, Issue 3, p. 293-306 

Protsyuk Yu.I., Andruk V.N.,  Muminov M.M.,  Yuldoshev Q.X.,  Ehgamberdiev Sh.A., Eglitis I., Eglite M., Kovylianska O.E., Golovnya V.V., Kazantseva L.V., Kashuba S.G. method for evaluating the astrometric and photometric characteristics  of commercial scanners in their application for the scientific purpose // Odessa Astron. Publs., 2014, v.27,  p. 61-62

ShakunL.S., Koshkin N.I. Determination of visible coordinates of the low-orbit space objects and their photometry by the CCD camera with the analogue output. Initial image processing // Advances in Space Research, Vol. 53, Is. 12, 15 June 2014, 1834-1847.

Sukhov, P. P. On the photometry of geostationary satellites near the equinox dates // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2014, vol. 30, issue 2, pp. 100-104

Tetzlaff, N., Dinçel, B., Neuhäuser, R., Kovtyukh, V.V. The origin of the young pulsar PSR J0826+2637 and its possible former companion HIP 13962  // (2014) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Volume 438, Issue 4, p.3587-3593

Thygesen, A. O.; Sbordone, L.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Yong, D.; Zaggia, S.; Ludwig, H.-G.; Collet, R.; Asplund, M.; Ventura, P.; and 3 coauthors. The chemical composition of red giants in 47 Tucanae. I. Fundamental parameters and chemical abundance patterns//Astronomy & Astrophysics, 2014, Volume 572, id.A108, 21 pp

Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Fokin, A. B.; Kravtsov, V. V. Spectroscopic studies of southern-hemisphere Cepheids: Three Cepheids in Crux (BG Cru, R Cru, and T Cru)// Astronomy Letters,2014,Volume 40, Issue 7, pp.435-448

Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.,  Berdnikov, L. N  and   Kravtsov, V. V Spectroscopic studies of Cepheids i Circinus (AV Cir, BP Cir) and Triangulum Australe (R TrA, S TrA, U TrA, LR TrA). Astronomy Letters, Volume 40, Issue 12, pp.800-820

Zaitsev S.V., Kiselev N.N., Rosenbush V.K., Kolesnikov S.V., Antonyuk K.A. Polarimetry of the E-type asteroid 64 Angelina // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2014, Volume 30, Issue 3, pp 155-160.

2013 рік

Монографія: Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов, О. І. Жук, Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль. Загальна теорія відносності: горизонти випробувань..// Київ, Вид-во ВАІТЕ, 2013, 286 с.

Монографія: В. Novosyadlyj, V. Pelykh, Yu. Shtanov and A. Zhuk. Dark energy: observational evidence and theoretical models. Kyiv, Akademperiodika, 2013, 380 p. 

Навчальний посібник з грифом МОНУ (№1/11-344 від 16.01.13). Каретников В.Г. «Многоцветная астрофотометрия», Одесса, Астропринт, 2013,  224 с.

Статті:

1.Acharova, I.; Gibson, B.; Mishurov, Yu.; Kovtyukh, V. Galactic Constraints on Supernova Progenitor Models // eprint arXiv:1307.0928, 2013, 10 pages (2013, Astronomy & Astrophysics.– V.557, id.A107, 9 pp.

2.Andrievsky, S. M.; Lepine, J. R. D.; Korotin, S. A.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Maciel, W. J. Barium abundances in Cepheids// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 428, Issue 4, p.3252-3261

3.Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Korotin, S. A. Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc//Monthly Notices of the Royal Astronomical  Society, 2013, Advance Access. 5 pp.

4.Basak N.Yu., Mishenina T.V.  Analysis of the parameters and abundance of n-capture elements  for four stars with different metallicity // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p.30

5.Breus, Vitalii V.; Andronov, Ivan L.; Dubovsky, Pavol; Kolesnikov, Sergey V.; Zhuzhulina, Elena A.; Hegedus, Tibor; Beringer, Pal; Petrik, Karol; Robertson, Jeffrey W.; Ryabov, Andrey V.; and 3 coauthors. Is There a Third Component in the Intermediate Polar V405 Aur? // eprint arXiv:1308.3856, 2013, 4 pages, 5 figures, to appear in the Conference Proceedings, "Cz{,e}stochowski Ka{\l}endarz Astronomiczny 2014"

6.Brilenkov M., Eingorn M., Jenkovszky L., Zhuk A  dark side of quark bag model. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.180-182 

7.Brilenkov R., Eingorn M., Zhuk A . Schwarzschild-de sitter and mechanical approaches comparison  with respect to dark matter halos. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.179 

8.Brilenkov, Maxim; Eingorn, Maxim; Jenkovszky, Laszlo; Zhuk, Alexander Dark matter and dark energy from quark bag model // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 08, article id. 002, pp. (2013).

9.Chopovsky A. Two-body problem in kaluza-klein models with ricci-flat internal spaces // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.183 

10.Eingorn M., Novak J. scalar perturbations in f(r)-cosmologies. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.190

11.Eingorn, Maxim; Fakhr, Seyed Hossein; Zhuk, Alexander Kaluza–Klein models with spherical compactification: observational constraints and possible examples // Classical and Quantum Gravity, Volume 30, Issue 11, article id. 115004 (2013).

12.Eingorn, Maxim; Kudinova, Alexandra; Zhuk, Alexander. Dynamics of astrophysical objects against the cosmological background // Journal of Cosmology and astroparticle Physics, Issue 04, article id. 010, 20 pp. (2013). 

13.Gopka V., Yushchenko A., Kovtyukh V., Shavrina A., Yushchenko V., Vasilyeva S., Pavlenko Y., Andrievsky S.  The abundances of heavy elements in red supergiants  of Magellanic Clouds // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 54-59  

14.Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A.; Vasil'eva, S. V.; Yushchenko, A. V.; Andrievsky, S. M. On the thorium absorption lines in the visible spectra of supergiant stars in the magellanic clouds// Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, Volume 109, Issue 1, pp.41-47

15.Gorbaneva T.I.  Manganese abundances in the atmosphere of clump giants // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p. 60  

16.Gorbaneva, T. I.; Mishenina, T. V.; Orlova, L. F. Manganese content in stars of the galactic thick and thin disks // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2013, Volume 109, Issue 1, pp.38-40

17.Kang, Young-Woon; Yushchenko, Alexander V.; Hong, Kyeongsoo; Guinan, Edward F.; Gopka, Vira F. Signs of Accretion in the Abundance Patterns of the Components of the RS CVn-type Eclipsing Binary Star LX Persei // The Astronomical Journal, Volume 145, Issue 6, article id. 167, 15 pp. (2013).

18.Katsova M.M., Livshits M.A., Mishenina T.V. The Main Factors Determining

the Caracter of the Solr-Type Activity .Geomagnetism and Aeronomy, 2013, V.53 No 8, pp.937 - 940.  

19.Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V. The character of solar-type activity and the depth of the convective zone // Astronomy Reports,  2013, Volume 57, Issue 9, pp.702-713

20.Kudinova A.V. dynamical friction in the local group.// Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.197 

21.Lemasle, B.; Francois, P.; Genovali, K.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; Inno, L.; Laney, C. D.; Kaper, L.; Bergemann, M.; Fabrizio, M.; and 4 coauthors. Galactic abundance gradients from Cepheids. ? and heavy elements in the outer disk // Astronomy & Astrophysics, Volume 558, id.A31, 16 pp. (2013)

22.Luck, R. E.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. N.; Kovtyukh, V. V. Oxygen Abundances in Cepheids. //The Astronomical Journal, Volume, v. 146, Issue 1, article id. 18, 10 pp. (2013)

23.Marsakov V.A., Koval' B.B., Gozha M.L., Kovtyukh B.B., Mishenina T.V.  Open clusters and field cepheids in the galactic  disk - contradictions in properties // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.74-77 

24.Marsakov V.A., Koval V.V., Kovtyukh V.V., Mishenina T.V.  Properties of the Population of Classical Cepheides in the Galaxy.  Astron. Letters, 2013, V. 39, N12, pp.851 - 865 

25.Marsakova V.I.  T Cep, U Umi, Z Sco – Mira-type variables with cyclic period changes // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.78-82 

26.Mishenina, T. V.; Korotin, S. A.; Yegorova, I. A.; Kovtukh, V. V.; Carraro, G. Yttrium and barium in open clusters // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2013, Volume 109, Issue 1, pp.32-34

27.Mishenina, T. V.; Pignatari, M.; Korotin, S. A.; Soubiran, C.; Charbonnel, C.; Thielemann, F.-K.; Gorbaneva, T. I.; Basak, N. Yu. Abundances of neutron-capture elements in stars of the galactic disk substructures //Astronomy & Astrophysics, Volume 552, id.A128, 12 pp. (2013)

28.Mishenina, T.; Korotin, S.; Carraro, G.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A. Barium and yttrium abundance in intermediate-age and old open clusters //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013,Volume 433, Issue 2, p.1436-1443

29.Nazarenko V.V., Glazunova L.V., Nazarenko S.V.  The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of the gamma-ray bursters and X-ray bursters // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 84-86

30.Nazarenko V.V., Glazunova L.V., Nazarenko S.V.  The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of colliding stellar winds in a close binary system // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 87-89 

31.Nazarenko, V. V.; Glazunova, L. V. Three-dimensional hydrodynamical modeling of the two-component wind and accretion disk in the close binary ? Lyrae // Astronomy Reports, 2013,  Volume 57, Issue 4, pp.294-302

32.Pakuliak L., Golovnya V., Virun N., Kazantseva L., Kashuba S.  UKRVO joint digital archive: current status and perspectives // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.236

33.Paramonova O.P., Mishenina T.V., Chepizhko O.  Sulfur abundance in the galactic disc stars // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p. 94

34.Shahrukhanov O.S. effect of rotation on changes of interference fringes in the michelson interferometer. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.310

35.Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Luck, R. E.; Berdnikov, L. N. The Pulsation Mode and Distance of the Cepheid FF Aquilae // The Astrophysical Journal Letters, Volume 772, Issue 1, article id. L10, 5 pp. (2013).

36.Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Usenko, I. A.; Gorlova, N. I. The Pulsation Mode of the Cepheid Polaris // The Astrophysical Journal Letters, Volume 762, Issue 1, article id. L8, 4 pp. (2013).

37.Udovichenko S.N., Kovtyukh V.V., Egorova I.A., Belik S.I.  HQ Car is a new W Vir type star // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 120-122

38.Udovichenko S.N., Kovtyukh V.V., Egorova I.A., Belik S.I.  HQ Car is a new W Vir type star // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 120-122

39.Usenko I.A., Kravtsov  V.V., Kovtyukh V.V., Berdnikov L.N., Knyazev A.Yu., Chini R., Fokin A.B.  Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.123-126

40.Usenko I.A., Kravtsov  V.V., Kovtyukh V.V., Berdnikov L.N., Knyazev A.Yu., Chini R., Fokin A.B.  Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.123-126

41.Usenko, I. A.; Klochkova, V. G.; Tavolzhanskaya, N. S. “Spectroscopic studies of the small-amplitude Cepheid SU Cas”  2013, Astronomical Letters. –V.39. – P. 634

42.Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V.; Fokin, A. B. Spectroscopic studies of southern-hemisphere Cepheids: Six objects in Centaurus (V Cen, V737 Cen) and Sagittarius (BB Sgr, W Sgr, X Sgr, Y Sgr) // Astronomy Letters, Volume 39, Issue 7, pp.432-445 (2013)

43.Yushchenko A.V., Rittipruk P., Yushchenko V.A., Kang Y.-W.  The planetary host red giant HD47536 – chemical composition  and signs of accretion // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 131-136

44.Yushchenko A.V., Rittipruk P., Yushchenko V.A., Kang Y.-W.  The planetary host red giant HD47536 – chemical composition  and signs of accretion // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 131-136

45.Molotov I., …, Andrievsky S., Dorokhov N., et all. Current status and developments of the ISON optical network.//Proceedings of 6th European Conference on Space Debris, 22-25 April 2013, Darmstadt, Germany, European Space Agency, ISBN 978-92-9221-287-2, ISSN 1609-042X, 6 pages.

46.Kiselev, V. K. Rosenbush, V. L. Afanasiev, S. V. Kolesnikov, S. V. Zaitsev, and D. N. Shakhovskoy "Linear and circular polarization of comet C/2009 P1 (Garradd)"// Earth, Planets and Space, 2013, vol. 65 no. 10 pp. 1151-1157

47.Andrievsky S.M., Molotov I.E., Fashchevsky N.N., Podlesnyak S.V., Zhukov V.V., Kouprianov V.V., Kashuba S.G., Kashuba V.I., Mel'nichenko V.F., Gorbanev Yu.M.. A new 800 mm Automatic telescope // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p. 6 -25

48.Bondarenko Yu.N. Interesting moon's surface features. Our study and some inferences  // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.31 

49.Kara I.V. determination of the ephemeris accuracy for ajisai, lageos and etalon satellites, obtained with a simplified numerical motion model using the ilrs coordinates. // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.66 

50.Pavlenko D. Determination of the satellite's rotation using its light curve . // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.95 

51.Shakhrukhanov O.Sh.. Increase in the array television camera sensitivity.// Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.107 

52.Shakhrukhanov O.Sh. Determination of the stellar scintillation properties with  the fast-photometric camera // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.108 

53.Picazzio E., Churyumov K.I. , Andrievsky  S.M. , Lukyanyk I.V. , Kleshchonok V.V. ,  Almeida A.A.  Spectroscopic Study of Comet 9P / Tempel 1.  //Astronomical  and  Astrophysical  Transactions. – 2013. – V. 28. – T. 3. – p. 34-44

54.Shereta, E. P. Study of dwarfs and giants in the Hyades cluster. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2013,  vol. 29, issue 2, pp. 71-77

2012 рік

Підручник: 

1.Кудашкина Л.С., Марсакова В.И., Андронов И.Л., Чинарова Л.Л., Шакун Л.С. Астрономия в старших классах общеобразовательных школ (2 –е издание). (Prirucka pre vedenie astronomickeho kruzku).  Перепрацьовано:  M. Maturkanic, S. Stefecek, P.Dubovsky, Z. Komarek. Видавник: Вигорлацька обсерваторія в Гуменному. Словаччина, 2012, 264 с. 

Учбові посібники:

1.Фащевский Н.Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика. Одесса, Астропринт, 2011, 200с. (підписано до друку 01.12.2011, вийшла з друку в 2012 році).

Статті:

1.Acharova, I. A.; Mishurov, Yu. N.; Kovtyukh, V. V. Galactic restrictions on iron production by various types of supernovae // Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 2012, Volume 420, Issue 2, pp. 1590-1605.

2.Andrievsky S.M., Garbuzov G.A., Doikov D.N   Are the s-cepheids crossing the instability strip for the first time? // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.56-59 

3.Andrievsky, S. M.; Lepine, J. R. D.; Korotin, S. A.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Maciel, W. J. Barium abundances in Cepheids // Mon. Not. Roy. Astron. Soc., Advance Access. 10 pp., 11/2012

4.Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Lepine, J. R. D. Reddenings of Cepheids // Publ. Astron. Soc. Pacif., 2012, Volume 124, issue 919, pp.934-938 

5.Andronov I.L. , Chinarova L.L. Two-component variability of the semi-regular pulsating star  U Delphini // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.148-149

6.Basak N.Yu., Mishenina T.V. Lines selection to determine the chemical composition of stars in the range -3 ? [Fe/H] ? -0.7 // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.159 

7.Bazey N.V., Bazey A.A Gravity field in external parts of the solar system // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p. 7-8 

8.Britavskiy, N. E.; Andrievsky, S. M.; Tsymbal, V. V.; Korotin, S. A.; Martin, P.; Andrievska, A. S. Chemical composition of semi-regular variable giants. III. // Astron.& Astrophys., 2012, Volume 542, id.A104,., 06/2012,  7 pp

9.Chekhonadskikh, F. A. Abundances and absolute stellar magnitudes for F and G supergiants of Magellanic Clouds // Kinem. Phys.Celest.Bodies, 2012, vol. 28, issue 3, pp. 128-136

10.Chopovsky A.V., Eingorn M.V., Zhuk A.I.. Multidimensional solitons with spherical compactification // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.126 

11.Chopovsky, Alexey; Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander Weak-field limit of Kaluza-Klein models with spherical compactification: Experimental constraints// Physical Review D, vol. 85, Issue 6, id. 064028, 03/2012, 8 p.

12.Chopovsky, Alexey; Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander. Exact and asymptotic black branes with spherical compactification // Physical Review D, vol. 86, Issue 2, id. 024025, 6 p. 07/2012

13.Dobrovolskas, V.; Kucinskas, A.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. A.; Mishenina, T. V.; Bonifacio, P.; Ludwig, H.-G.; Caffau, E. Barium abundance in red giants of NGC 6752. Non-local thermodynamic equilibrium and three-dimensional effects // Astron. & Astrophys., 2012, Volume 540, id.A128, 9 pages, 04/2012

14.D'Orazi, V.; Biazzo, K.; Desidera, S.; Covino, E.; Andrievsky, S. M.; Gratton, R. G. The chemical composition of nearby young associations: s-process element abundances in AB Doradus, Carina-Near and Ursa Major // Mon. Not. Roy. Astron. Soc.,, 2012, Volume 423, Issue 3, pp. 2789-2799.

15.Eingorn M. and Zhuk A., The negative result of gravitational tests for multidimensional Kaluza-Klein models //  Ukr. J. Phys, 2012, Vol. 57, N 4, p.443-456.

16.Eingorn M. Significance of tension for Kaluza-Klein models: critical remarks  // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.127-128 

17.Eingorn M., Kudinova A., Zhuk A.  Non-relativistic limit of Randall-Sundrum model: solutions, applications and constraints.// Gen. Relativ. Gravit., 2012,  Volume 44, Issue 9, pp.2257-2270

18.Eingorn M., Zhuk A. Remarks on gravitational interaction in Kaluza–Klein models //Physics Letters B, 2012, Volume 713, Issue 3, p. 154-159.

19.Eingorn M., Zhuk A. Significance of tension for gravitating masses in Kaluza-Klein models // Physics Letters B, 2012, Volume 716, Issue 1, p. 176-178.

20.Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander.  Hubble flows and gravitational potentials in observable Universe // J. Cosmol. and Astropart. Phys., Issue 09, article id. 026, 2012, 21 p.

21.Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander. Asymptotic latent solitons, black strings, and black branes in f(R) gravity//Physical Review D, vol. 85, Issue 6, id. 064030, 5 p., 03/2012

22.Fakhr S.H., Eingorn M., Zhuk A. Fine tuning problem in five-dimensional brane world models // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.129 

23.Glazunova L.V. Chemical evolution in algols // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.163 

24.Gopka V., Shavrina A., Vasilyeva S., Yushchenko A., Andrievsky S., Yushchenko V. Preliminary study of red supergiant RM_1-667 in the Large Magellanic Cloud // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.64-65

25.Gopka V.F.,    Shavrina A.V.,   Vasilyeva S.V., Andrievsky S.M. About chemical composition  of supergiant  PMMR145  in Small   Magellanic Cloud. Osmium. // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.167-168

26.Gopka V.F., Shavrina A.V., Yushchenko A.V., Yushchenko V.A. The nature of magnetic chemically peculiar stars phenomenon and the origin of lithium // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p. 9-17

27.Gorbaneva, T. I.; Mishenina, T. V.; Soubiran, C.  Europium abundances in cool dwarf stars of the galactic thick and thin disks// Kinem. and Phys. Celest. Bodies, 2012, vol. 28, issue 3, pp. 121-127 

28.Guglya L., Ryabov M., Panishko S., Suharev A. Dynamic characteristics of the main indexes of space weather and their application to the analysis monitoring observations flux densities of power radio sources on RT «URAN-4» // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.207-209

29.Kang, Young-Woon; Yushchenko, Alexander; Hong, Kyengsoo; Kim, Sungeun; Yushchenko, Volodymyr Chemical Composition of the Components of Eclipsing Binary Star ZZ Bootis // Astron. Journ., 2012, Volume 144, Issue 2, article id. 35, 11 pp. (2012) 

30.Karetnikov V.G. Alexander Yakovlevich Orlov (Odessa period – 1912-1934) // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.81-83

31.Korobeynikova E., Koshkin N., Shakun S., Burlak N., Melikyants S., Terpan S., Strakhova S. The photometric model of artificial satellite Ajisai and determination of its rotation period // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.216-218

32.Kovtyukh V.V., Gorlova N.I., Hillen M. Discovery of the first super-lithium rich beat cepheid: V371 Per // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.52-55 

33.Kovtyukh, V. V.; Gorlova, N. I.; Belik, S. I. Accurate luminosities from the oxygen ?7771-4 A triplet and the fundamental parameters of F-G supergiants // Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 2012, Volume 423, Issue 4, pp. 3268-3273.

34.Kovtyukh, V. V.; Luck, R. E.; Chekhonadskikh, F. A.; Belik, S. I. Mode identification of three low-amplitude classical Cepheids: V1334 Cyg, V440 Per and V636 Cas // Mon. Not. Roy. Astron. Soc.,, 2012, Volume 426, Issue 1, pp. 398-401.

35.Kudinova A.V., Eingorn M.V., Zhuk A.I. Dynamics of cosmic bodies in the open Universe // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.130 – 132

36.Marsakova V.I., Andronov I.L. Miras or SRa's – the transient type variables // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.60-63 

37.Mishenina, T. V.; Soubiran, C.; Kovtyukh, V. V.; Katsova, M. M.; Livshits, M. A. . Li abundance in the stars with solar-type activity // Mem. Soc. Astron. It. Suppl., 2012, v.75, pp.282-289

38.Mishenina, T. V.; Soubiran, C.; Kovtyukh, V. V.; Katsova, M. M.; Livshits, M. A.. Activity and the Li abundances in the FGK dwarfs//Astron. & Astrophys., Volume 547, id.A106, 8 pp. 11/2012 

39.Mishenina, T. V.; Soubiran, C.; Kovtyukh, V. V.; Katsova, M. M.; Livshits, M. A. Li abundances in the FGK dwarfs (Mishenina+, 2012) // VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/547/A106. Originally published in: 2012A&A...547A.106M, 10/2012

40.Mishenina, T. V.; Soubiran, C.; Korotin, S. A.; Gorbaneva, T. I.; Basak, N. Yu Chemical composition of stars in kinematical substructures of the galactic disk // Assembling the Puzzle of the Milky Way, Le Grand-Bornand, France, Edited by C. Reyle; A. Robin; M. Schultheis; EPJ Web of Conferences, Volume 19, id.05006, 2012, 3 p.

41.Panko E., Andrievsky S. Isolated clusters of  PF catalogue // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.134-137

42.Pavlenko D. Determination of the light curve of the artificial satellite by rotation path as preparation to the inverse problem solution»: 2012, Odessa astronomical publications, Odessa, v. 25, p. 219-221.

43.Ryabov M., Donskyh А., Suharev А., Aller М. Variability of the extragalactic radio sources 3С120, СТА102, DA55 AND OJ287 on centimeter waves and its connections with the data of VLBI observations // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p. 200 -202 

44.Shevchenko J.A., Eingorn M.V., Zhuk A.I. Relativistic effects in a system of gravitationally interacting non-dust-like particles // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 2, p.141 

45.Spite, M.; Andrievsky, S. M.; Spite, F.; Caffau, E.; Korotin, S. A.; Bonifacio, P.; Ludwig, H.-G.; Francois, P.; Cayrel, R. NLTE determination of the calcium abundance and 3D corrections in extremely metal-poor stars // Astron.& Astrophys., 2012, Volume 541, id.A143 (A&A Homepage), 05/2012, 9pp.

46.Spite, M.; Andrievsky, S. M.; Spite, F.; Caffau, E.; Korotin, S. A.; Bonifacio, P.; Ludwig, H.-G.; Francois, P.; Cayrel, R. NLTE Corrections of the Ca lines (Spite+, 2012) // VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/541/A143. Originally published in: 2012A&A...541A.143S

47.Udovichenko S.N Investigation of the photometric system of CCD-photometer and the AZT-3 telescope // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.32-34 

48.Udovichenko, S. N. Photometric activity of the Herbig Ae star WW Vul // Perem. Zvezdy, 32, 1 (2012)

49.Ulyanov O.O., Andrievsky S.M., Gopka V.F., Shavrina A.V Some evolutionary aspects of the binary stellar systems containing neutron star // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.35-39 

50.Usenko I.A., Knyazev A.Yu., Berdnikov L.N., Kravtsov V.V  Fundamental parameters and chemical composition of cepheid X Sgr // Odessa Astron. Publs., 2012, v.25, is. 1, p.40-44

51.Vavilova, I. B.; Pakulyak, L. K.; Shlyapnikov, A. A.; Protsyuk, Yu. I.; Savanevich, V. E.; Andronov, I. L.; Andruk, V. N.; Kondrashova, N. N.; Baklanov, A. V.; Golovin, A. V.; ….; Kashuba, S.G.; and 13 coauthors Astroinformation resource of the Ukrainian virtual observatory: Joint observational data archive, scientific tasks, and software // Kinem. Physics  Celest. Bodies, 2012,  vol. 28, issue 2, pp. 85-102

52.Zaitsev, S. V.; Kiselev, N. N.; Rosenbush, V. K.; Velichko, F. P.; Kolesnikov, S. V.; Antonyuk, K. A.; Psarev, V. N. Polarimetric observations of the Galilean satellites near opposition in 2011//Advances in Astronomy and Space Physics, 2012, Vol. 2, p. 177-179

53.Кацова М.М., Лившиц М.А., Мишенина Т.В. Основные факторы, определяющие характер активности солнечного типа. // Труды  XVI конференции  "Солнечная и солнечно-земная физика", Санкт-Петербург, ГАО РАН,  24-28 сентября 2012 года,  с.559- 564

54.Кошкин Н.И., Коробейникова Е.А., Лопаченко В.В., Меликянц С.М., Страхова С.Л., Шакун Л.С. О характере движения микроспутника с парусом в атмосфере (“NanoSail-D”). // Космічна наука і технологія, 2012, т.18, № 1, сс.31-38.

55.Кошкин Н.И., Шакун Л.С. Об определении параметров вращения эталонного ИСЗ Аджисай по фотометрическим наблюдениям. Материалы межд. научно-просвет. конференции «Русский космос»,  Тирасполь, 2011, с. 75-91.

2011 рік

1.Andrievsky S., M. Spite, S. Korotin, F. Spite, P.Bonifacio, R. Cayrel, P. Francois and V. Hill.  NLTE strontium abundances in extremely metal poor halo stars // in proceeding of “11th International Symposium on Nuclei in the Cosmos” PoS(NIC XI)094, 5 p.

2.Andrievsky, S. M.; Spite, F.; Korotin, S. A.; Francois, P.; Spite, M.; Bonifacio, P.; Cayrel, R.; Hill, V. NLTE strontium abundance in a sample of extremely metal poor stars and the Sr/Ba ratio in the early Galaxy // Astronomy & Astrophysics, Volume 530, id.A105 

3.Andronov, Ivan L.; Kim, Yonggi Kim; Yoon, Joh-Na; Breus, Vitalii V.; Smecker-Hane, Tammy A.; Chinarova, Lidia L.; Han, Wonyong/ Two-Color CCD Photometry of the Intermediate Polar 1RXS J180340.0+401214 // Journal of the Korean Astronomical Society, vol. 44, no. 3, pp. 89-96

4.Eingorn, Maxim; de Medeiros, Orival R.; Crispino, Luis C. B.; Zhuk, Alexander. Latent solitons, black strings, black branes, and equations of state in Kaluza-Klein models // Physical Review D, vol. 84, Issue 2, id. 024031, 8 pages, 2011

5.Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander. Weak-field limit of f(R) gravity in three and more spatial dimensions // Physical Review D, vol. 84, Issue 2, id. 024023, 2011

6.Gajdos, S.; Kashuba, S.; Kashuba, V.; Gorbanev, Y.; Podlesnyak, S.; Stogneeva, I.; et al. Observations and Orbits of Comets // Minor Planet Electronic Circ., 2011-Q05 (2011). 

7.Gajdos, S.; Kashuba, S.; Kashuba, V.; Gorbanev, Y.; Podlesnyak, S.; Stogneeva, I.; Observations and Orbits of Comets // Minor Planet Electronic Circ., 2011-D36 (2011).                  

8.Glazunova, L. V. .Absolute parameters of the close binary BW Boo with a superasynchronous A2m primary component. Astronomy Letters, Volume 37, Issue 6, pp.414-419

9.Glazunova, L. V.; Mkrtichian, D. E.; Rostopchin, S. I., TX UMa: new orbit, spin rotation and chemical composition of components.// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 415, Issue 3, pp. 2238-2244.

10.Kara, I. V.; Kozyryev, Y. S.; Sybiryakova, Y. S.; Shulga, O. V. NAO catalog of geocentric state vectors of geosynchronous space objects. // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2011, Volume 107, Issue 1, pp.98-102

11.Kashuba, S.; Kashuba, V.; Gorbanev, Y.; Podlesnyak, S.; Stogneeva, I. Comet Observations [583 Odessa-Mayaki] // Minor Planet Circular 76273, 2 (2011)

12.Klochkova, V. G.; Mishenina, T. V.; Panchuk, V. E.; Korotin, S. A.; Marsakov, V. A.; Usenko, I. A.; Tsymbal, V. V. Chemical composition of high proper-motion stars based on short-wavelength optical spectra. Astrophysical Bulletin, 2011, Volume 66, Issue 1, pp.28-46 

13.Klochkova, V.; Mishenina, T.; Korotin, S.; Marsakov, V.; Panchuk, V.; Tavolganskaya, N.; Usenko, I. Spectroscopy of high proper motion stars in the ground-based UV // Astrophysics and Space Science, Online First  (2011)

14.Korotin S.A., T.V. Mishenina, T. I. Gorbaneva, C. Soubiran. NonLTE barium abundance in thin and thick disks of the Galaxy.  // in proceeding of “11th International Symposium on Nuclei in the Cosmos” PoS(NIC XI)100, 4 p.

15.Korotin, S.; Mishenina, T.; Gorbaneva, T.; Soubiran, C. The non-local thermodynamic equilibrium barium abundance in dwarf stars in the metallicity range of -1 < [Fe/H] < +0.3. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 415, Issue 3, pp. 2093-2100.

16.Kovtyukh, V. V.; Wallerstein, G.; Andrievsky, S. M.; Gillet, D.; Fokin, A. B.; Templeton, M.; Henden, A. A. Neutral and ionized emission lines in the type II Cepheid W Virginis // Astronomy and Astrophysics, Volume 526, id.A116 (2011)

17.Kovtyukh, V. V.; Wallerstein, G.; Andrievsky, S. M.; Gillet, D.; Fokin, A. B.; Templeton, M.; Henden, A. A. W Virginis high-resolution spectra (Kovtyukh+, 2011)// VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/526/A116. Originally published in: 2011A&A...526A.116K (2011)

18.Lepine, J. R. D.; Cruz, P.; Scarano, S., Jr.; Barros, D. A.; Dias, W. S.; Pompeia, L.; Andrievsky, S. M.; Carraro, G.; Famaey, B. Overlapping abundance gradients and azimuthal gradients related to the spiral structure of the Galaxy // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 417, Issue 1, pp. 698-708.

19.Luck, R. E.; Andrievsky, S. M.; Kovtyukh, V. V.; Gieren, W.; Graczyk, D. The Distribution of the Elements in the Galactic Disk. II. Azimuthal and Radial Variation in Abundances from Cepheids // The Astronomical Journal, Volume 142, Issue 2, article id. 51 (2011).

20.Lyubimkov, Leonid S.; Lambert, David L.; Korotin, Sergey A.; Poklad, Dmitry B.; Rachkovskaya, Tamara M.; Rostopchin, Sergey I. Nitrogen enrichment in atmospheres of A- and F-type supergiants // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, Volume 410, Issue 3, pp. 1774-1786. 

21.Mishenina T.V., T. I. Gorbaneva, N. Pranzos, C. Soubiran, N.Yu. Basak  Analysis of neutron capture elements in thin and thick disks of the Galaxy .// in proceeding of “11th International Symposium on Nuclei in the Cosmos” PoS(NIC XI)102, 5 p. 

22.Mishenina, T. V.; Gorbaneva, T. I.; Basak, N. Yu.; Soubiran, C.; Kovtyukh, V. V. The copper and zinc abundances in stars of galactic sub-structures // Astronomy Reports, 2011, Volume 55, Issue 8, pp.689-703

23.Spite, M.; Caffau, E.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. A.; et.al.. First stars. XIV. Sulfur abundances in extremely metal-poor stars. // Astronomy & Astrophysics, Volume 528, id.A9 (2011)

24.Spite, M.; Spite, F.; Bonifacio, P.; Caffau, E.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Cayrel, R.; Francois, P. Preliminary determination of the Non-LTE Calcium abundance in a sample of extremely metal-poor stars* // SF2A-2011: Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics Eds.: G. Alecian, K. Belkacem, R. Samadi and D. Valls-Gabaud, pp.353-355

25.Stogneeva, I.; Kashuba, S.; Kashuba, V.; Gorbanev, Y.; Podlesnyak, S. Minor Planet Observations [583 Odessa-Mayaki] // Minor Planet Circular 76742, 1 (2011), 

26.Usenko, I. A.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V.; Kniazev, A. Yu.; Chini, R.; Hoffmeister, V. H.; Stahl, O.; Drass, H. Spectroscopic studies of southern-hemisphere cepheids: WW Car, SX Car, UZ Car, UY Car, GX Car, HW Car, YZ Car// Astronomy Letters, Volume 37, Issue 10, pp.718-725

27.Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V. Spectroscopic studies of Cepheids (S Cru, AP Pup, AX Cir, S TrA, T Cru, R Mus, S Mus, U Car) and semiregular bright supergiants (V382 Car, HD 75276, R Pup) in the southern hemisphere. // Astronomy Letters, Volume 37, Issue 7, pp.499-507

28.Vavilova, I. B.; Pakuliak, L. K.; Protsyuk, Yu. I.; Virun, N. V.; Kashuba, S. G.; Pikhun, A. I.; Andrievsky, S. M.; Mazhaev, A. E.; Kazantseva, L. V.; Shlyapnikov, A. A.; and 5 coauthors Ukrainian Virtual Observatory: Current Status and Perspectives of Development of Joint Archives of Observational Data // Kosmichna Nauka i Tekhnologiya, 2011,  volume 17, p. 1

29.Кацова М.М., Мишенина Т.В. Активность К звезд с разными скоростями вращения.    Труды Всероссийской ежегодной конференции по физике Солнца «Солнечная и солнечно-земная физика –  2010», с.-пб.,  2010, с.189 - 192

30.Мишенина Т.В. Обогащение элементами нейтронного захвата звезд галактических подструктур. Ученые записки Казанского университета //  2011, том 153, кн. 2, стр. 33-42  

Опубліковані роботи директора НДІ АО ОНУ

2015 - 2016

Ivanova, Oleksandra V.; Luk`yanyk, Igor V.; Kiselev, Nikolay N.; Afanasiev, Viktor L.; Picazzio, Enos; Cavichia, Oscar; de Almeida, Amaury A.; Andrievsky, Sergei M./2016/Photometric and spectroscopic analysis of Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 activity/Planetary and Space Science, Volume 121, p. 10-17

Caffau, E.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Origlia, L.; Oliva, E.; Sanna, N.; Ludwig, H.-G.; Bonifacio, P./2016/GIANO Y-band spectroscopy of dwarf stars: Phosphorus, sulphur, and strontium abundances/Astronomy & Astrophysics, Volume 585, id.A16, 6 pp

Siqueira-Mello, C.; Andrievsky, S. M.; Barbuy, B.; Spite, M.; Spite, F.; Korotin, S. A./2015/High-resolution abundance analysis of HD 140283/Astronomy and Astrophysics, V. 584, P. 86

Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Hansen, C. J.; Caffau, E.; Bonifacio, P.; Spite, M.; Spite, F.; François, P./2015/ Grid of theoretical NLTE equivalent widths of four Ba ii lines and barium abundance in cool stars/ Astronomy and Astrophysics, V. 581, P. 70

Skuladottir, A.; Andrievsky, S. M.; Tolstoy, E.; Hill, V.; Salvadori, S.; Korotin, S. A.; Pettini, M./2015/Sulphur in the Sculptor dwarf spheroidal galaxy. Including NLTE corrections/Astronomy and Astrophysics, V. 580, P. 129

Bonifacio, P.; Caffau, E.; Zaggia, S.; François, P.; Sbordone, L.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. A./2015/ Chemical abundances of giant stars in the Crater stellar system/ Astronomy and Astrophysics, V. 579, P. 6

Martin, R. P.; Andrievsky, S. M.; Kovtyukh, V. V.; Korotin, S. A.; Yegorova, I. A.; Saviane, Ivo/2015/ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 449, P. 4071

Lepine, Jacques; Scarano, Sergio; Andrievsky, Sergei; de Barros, Douglas A.; Junqueira, Thiago C./2015/ The role of resonances in the evolution of galactic disks/Highlights in Astronomy, V.16, P.320

Kashuba, S. V.; Andrievsky, S. M.; Chekhonadskikh, F. A.; Korotin, S. A.; Kovtyukh, V. V.; Luck, R. E./2015/ Investigation of Diffuse Interstellar Bands of Organic Molecules in the Spectra of Cepheid Stars/Odessa Astronomical Publications, V.28, Issue 1, P.166

Kashuba, S. G.; Gorbanev, Yu. M.; Andrievsky, S. M.; Marsakova, V. I.; Troianskyi, V. V./2015/ The Quantity and Quality of Observational Nights Monitored with Using the Astronomical Instruments at the Suburban Observation Stations of Astronomical Observatory of Odessa National University/ Odessa Astronomical Publications, V.28, Issue 1, P.16

2014

Thygesen, A. O.; Sbordone, L.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Yong, D.; Zaggia, S.; Ludwig, H.-G.; Collet, R.; Asplund, M.; Ventura, P.; D'Antona, F.; Meléndez, J.; D'Ercole, A. /2014/ The chemical composition of red giants in 47 Tucanae. I. Fundamental parameters and chemical abundance patterns / Astronomy & Astrophysics, Volume 572, id.A108, 21 pp

Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Lépine, J. R. D.; Maciel, W. J.; Kovtyukh, V. V. /2014/ Oxygen abundance distribution in the Galactic disc / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 444, Issue 4, P. 3301

Lépine, J. R. D.; Scarano, S., Jr.; Barros, D. A.; Junqueira, T. C.; Dias, W. S.; Andrievsky, S. /2014/ The role of the corotation resonance in the secular evolution of disks of spiral galaxies / Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) V. 44, P. 180

Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Korotin, S. A. /2014/ Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 437, Issue 3, P.2106

Cerniauskas, A.; Kucinskas, A.; Bonifacio, P.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. A.; Dobrovolskas, V./2014/ Light element abundances in the Galactic globular cluster 47 Tuc/ Memorie della Societa Astronomica Italiana, V.85, P.291

Picazzio, E.; Churyumov, K. I.; Andrievsky, S. M.; Luk'yanyk, I. V.; Kleshchonok, V. V.; de Almeida, A. A.; Afanasiev, V. L. /2014/ Spectroscopic study of comet 9P/Tempel 1 ./Astronomical & Astrophysical Transactions, V. 28, Issue 3, P. 293

2013

Luck, R. E., Andrievsky, S. M., Korotin, S. N., Kovtyukh, V. V. /2013/ Oxygen Abundances in Cepheids / The Astronomical Journal, V.146, P.10

Jacques R.D. Lepine, Sergei Andrievsky, Douglas A. Barros, Thiago C. Junqueira, Sergio Scarano Jr /2013/ Bimodal chemical evolution of the Galactic disk and the Barium abundance of Cepheids/Setting the scene for GAIA and LAMOST Proceedings IAU Symposium No. 298 P.6

Gopka, V. F., Shavrina, A. V., Yushchenko, V. A., Vasil'eva, S. V., Yushchenko, A.V., Andrievsky, S. M. /2013/On the thorium absorption lines in the visible spectra of supergiant stars in the magellanic clouds/ Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory , V.109, P.41

Andrievsky, S. M., Lépine, J. R. D., Korotin, S. A., Luck, R. E., Kovtyukh, V. V., Maciel, W. J. /2013/ Barium abundances in Cephe Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 428, P. 3252

2012

Andrievsky, S. M., Luck, R. E., Kovtyukh, V. V., Lepine, J. R. D./ 2012/ Publications of the Royal Astronomical Society, V. 124, P. 134

D'Orazi, Valentina, Biazzo, Katia, Desidera, Silvano, Covino Elvira, Andrievsky Sergei M., Gratton Raffaele G./2012/The chemical composition of nearby young associations: s-process element abundances in AB Doradus, Carina-Near, and Ursa Major/ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 423, P. 2789

Britavskiy, N. E., Andrievsky, S. M,; Tsymbal, V. V., Korotin, S. A., Martin, P,; Andrievska, A. S./2012/ Chemical composition of semi-regular variable giants. III/ Astronomy and Astrophysics, V. 542, P. 104

Spite, Monique, Andrievsky, S. M., Spite, F., Caffau, Elisabetta, Korotin, S. A., Bonifacio, Piercarlo, Ludwig, Hans-G., François, Patrick, Cayrel, Roger./ 2012/ NLTE determination of the calcium abundance and 3D corrections in extremely metal-poor stars./ Astronomy and Astrophysics, V. 541, P. 143

Dobrovolskas, V., Kucinskas, A., Andrievsky, S. M., Korotin, S. A., Mishenina, T. V., Bonifacio, P., Ludwig, H.-G., Caffau, E./2012/ Barium abundance in red giants of NGC 6752. Non-local thermodynamic equilibrium and three-dimensional effects. /Astronomy and Astrophysics, V. 540, P. 128.

Spite, M., Spite, F., Bonifacio, P., Caffau, E,; Andrievsky, S., Korotin, S., Cayrel, R., François, P. /2011/ Preliminary determination of the Non-LTE Calcium abundance in a sample of extremely metal-poor stars./ SF2A-2011: Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics Eds.: G. Alecian, K. Belkacem, R. Samadi and D. Valls-Gabaud, P. 353.

Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Vasilyeva, S. V.; Andrievsky, S. M./2012/ About Chemical Composition of Supergiant PMMR145 in Small Magellanic Coud. Osmium / Odessa Astronomical Publications, V. 25, P.167

Panko, E., Andrievsky, S. /2012/ Isolated Clusters of PF Catalogue /Odessa Astronomical Publications, V. 25, P. 134

Gopka, V., Shavrina, A., Vasilyeva, S., Yushchenko, A., Andrievsky, S., Yushchenko, V /2012/Preliminary Study of Red Supergiant RM_1-667 in the Large Magellanic Cloud/Odessa Astronomical Publications, V. 25, P. 64

Andrievsky, S. M., Garbuzov, G. A., Doikov, D. N. /2012/ Are the s-Cepheids Crossing the Instability Strip for the First Time?/Odessa /Astronomical Publications, V. 25, P. 56

Ulyanov, Oleg O., Andrievsky, Sergei M., Gopka, Vera F, Shavrin, Angelina V. /2012/Some Evolutionary Aspects of the Binary Stellar Systems /Odessa Astronomical Publications, V. 25, P. 35

Spite, M., Spite, F.,Bonifacio, P., Caffau, E., Andrievsky, S., Korotin, S., Cayrel, R., François, P. /2012/Preliminary determinatio SF2A-2011: /Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics Eds.: G. Alecian, K. Belkacem, R. Samadi and D. Valls-Gabaud, P. 353

2011

Lépine, J. R. D., Cruz, P., Scarano, S., Jr., Barros, D. A., Dias, W. S., Pompéia, L., Andrievsky, S. M,; Carraro, G,; Famaey, B. /2011/Overlapping abundance gradients and azimuthal gradients related to the spiral structure of the Galaxy./ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V. 417, P. 698.

Luck, R. E., Andrievsky, S. M., Kovtyukh, V. V., Gieren, W., Graczyk, D. /2011/ The distribution of the elements in the galactic disk. II. Azimuthal and radial variation in abundances from Cepheids./ The Astronomical Journal, V. 142, P. 51.

Vavilova, I. B., Pakuliak, L. K., Protsyuk, Yu. I., Virun, N. Kashuba, S. G., Pikhun, A. I., Andrievsky, S. M., Mazhaev, A. E., Kazantseva, L. V., Shlyapnikov, A. A. Shulga, A. V. Zolotukhina, A. V., Sergeeva, T. P., Miroshnichenko, A. P., Andronov, I. L., Breus, V. V., Virnina, N. A. /2011/ Ukrainian Virtual Observatory: Current Status and Perspectives of Development of Joint Archives of Observations./ Kosmichna Nauka i Tekhnologiya, V. 17, No. 4, P. 74.

Andrievsky, S. M., Spite, F., Korotin, S. A., François, P., Spite, M., Bonifacio, P., Cayrel, R., Hill, V. / 2011/ NLTE strontium abundance in a sample of extremely metal poor stars and the Sr/Ba ratio in the early Galaxy./ Astronomy and Astrophysics, V. 530, P. 105.

Spite, M., Caffau, E., Andrievsky, S. M., Korotin, S. A.,Depagne, E., Spite, F., Bonifacio, P., Ludwig, H.-G., Cayrel, R., François, P., Plez, B., Andersen, J., Barbuy, B., Beers, T. C., Molaro, P., Nordström, B., Primas, F. / 2011/ Astronomy and Astrophysics, V. 528, P. 9.

Kovtyukh, V. V., Wallerstein, G., Andrievsky, S. M., Gillet, D., Fokin, A. B., Templeton, M., Henden, A. A./ 2011/ Neutral and ionized emission lines in the type II Cepheid W Virginis./ Astronomy and Astrophysics, V. 526, P. 116.

Kovtyukh, V. V., Wallerstein, G., Andrievsky, S. M.., Gillet, D.., Fokin, A. B., Templeton, M., Henden, A. A .W Virginis high-resolution spectra (Kovtyukh+, 2011) VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/526/A116. Originally published in: 2011A&A.526A.116K

Gomez, Thomas, Wallerstein, G., Huang, W., Clementini, G., Andrievski, S., Kovtyukh, V./ 2011/ Metal Abundance Calibration of the Ca II Triplet Lines in RR Lyrae Stars./ American Astronomical Society, V. 43, P. 2011

Andrievsky, S. M./ 2011/ 140th Anniversary of Odessa Astronomical Observatory./ Odessa Astronomical Publications, V. 24, P. 6.

Gopka, V. F., Ulyanov, O. M., Andrievsky, S. M., Shavrina, A. V., Yushchenko, V. A./ 2011/ Some statistical picture of magnetic CP stars evolution. / Odessa Astronomical Publications, V. 23, P. 41

2010

Britavskiy, N.E., Andrievsky, S.M., Korotin, S.A., Martin, P./ Chemical composition of semi-regular variable giants. II./ Astronomy and Astrophysics, V. 519, P. 74.

Andrievsky, S.M., Kovtyukh, V.V., Wallerstein, G., Korotin, S.A., Huang, W./ 2010\ KP Cyg: An Unusual Metal-Rich RR Lyr Type Star of Long Period./ Publications of the Astronomical Society of the Pacific, V. 122, P. 877.

Andrievsky, S.M., Kovtyukh, V.V., Wallerstein, G., Korotin, S.A., Huang, W./ 2010\ KP Cyg: An Unusual Metal-Rich RR Lyr Type Star of Long Period./ Publications of the Astronomical Society of the Pacific, V. 122, P. 877.

Gopka, V.F., Ulyanov, O.M., Yushchenko, A.V., Shavrina, A.V., Andrievsky, S.M./ 2010/ The Nature of Magnetic Chemically Peculiar Stars Through the Prism of Inexplicable Facts./ American Institute of Physics Conference Series, V.1269, P. 454.

Spite, M., Spite, F., Bonifacio, P., Hill, V., Andrievsky, S., Cayrel, R., Francois, P., Korotin, S./ 2010/ Evolution of [O/Mg], [Na/Mg], [Al/Mg], and [K/Mg] n the Galaxy, from a NLTE analysis./ IAU Symposium, V. 265, P. 380.

Andrievsky, S.M., Spite, M., Korotin, S.A., Spite, F., Bonifacio, P.,Cayrel, R., Francois, P., Hill, V./ 2010/ Non-LTE abundances of Mg and K in extremely metal-poor stars and the evolution of [O/Mg], [Na/Mg],[Al/Mg], and [K/Mg] in the Milky Way./ Astronomy and Astrophysics, V. 509, P. 88.

Andrievsky, S., Spite, M., Korotin, S.,Spite, F., Bonifacio, P., Cayrel, R., Francois, P., Hill, /2010/ NLTE strontium abundances in extremely metal poor halo stars / Proceedings of the 11th Symposium on Nuclei in the Cosmos. 19-23 July 2010. Heidelberg, Germany. Published online at Published online at http://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=100

 
 
Адреса, контактні дані:  
65014 м. Одеса, вул. Маразліївська, 1 в,
тел:+38 (048) 722-03-96 
факс: +38(048) 722-84-42 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
сайт: www.astro-observ.odessa.ua
 
 

 
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a9026284dd4a18435885271519396392
title_5a9026284de7f10042579401519396392
title_5a9026284dfab5690393831519396392
title_5a9026284e0d718176501681519396392
Top