Наукова бібліотека

Інформація оновлена 09.09.2016
 

Наукова бібліотека

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

 

Електронні ресурси Наукової бібліотеки:

Електронне замовлення літератури: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/
 
Репозитарій  наукових публікацій ОНУ: http://dspace.onu.edu.ua:8080
 
Електронна бібліотека старовинних та рідкісних видань: http://rarebook.onu.edu.ua:8081
 
Сайт журналу «Вісник ОНУ. Серія :Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство»: http://vislib.onu.edu.ua
 
Сайт журналу «Biblio-колегіум»: http://minilib.onu.edu.ua
 
Імідж каталог: http://lib.onu.edu.ua/ua/imidzh-katalog/
 
Описи архівів: http:/lib.onu.edu.ua/ua/opisaniya-arhivov/
 
 
Віртуальні виставки: http://lib.onu.edu.ua/ua/virtualnye-vystavki/
 
Періодичні видання ОНУ: http://lib.onu.edu.ua/ua/periodicheskie-izdaniya-onu-arhiv/
 

Електронні видання (lib.onu.edu.ua): 

 
 1. Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни : інформ. вид. / гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. та бібліогр. ред. : Г. П. Бахчиванжи, А. С. Ложешник. –  Одеса, 2015. – 437 с.
 2. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної преси (2010 – 2015 рр.) : інформ. вид. / ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. І. М. Коваль ; упоряд. : О. В. Суровцева, Т. С. Кара ; відп. ред. М. О. Подрезова . – Одеса, 2015. – 738 с.
 3. Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информ.-справ. изд.;  Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиогр. указ. / ОНУ им. И.И. Мечникова, Фак. РГФ, Научная б-ка;  авт.- сост.  В. М. Романец ; сост. : Н. В. Мусиенко, Т. М. Шершун ; науч. ред. Л. Н. Голубенко ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. : Е. С. Мурашко, В. П. Пружина. – Одесса :  Астропринт,  2010. – 399 с. : ил.
 4. Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси 2000 – 2010 рр. : iнформ. вид. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наукова б-ка; авт.–упоряд. : С. О. Мерзлякова, О. В. Суровцева ; вiдп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с.
 5. Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород України : інформ. вид. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; авт.-упоряд. : Г. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина ; відп. ред.  М. О. Подрезова .  – Одеса : Астропринт, 2010. – 143 с. : іл.

Керівний склад підрозділу

Директор – Подрезова Марина Олексіївна
Заступник директора з наукової роботи – Пружина Валентина Павлівна
Заступник директора з загальних питань – Суровцева Олена Володимирівна
Заступник директора з інноваційних технологій – Ременяк Владислав Васильович

Історія підрозділу

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова була заснована у 1817 році як бібліотека Рішельєвського ліцею. Одними з перших книг бібліотеки були книги грецькою, латинською та французькою мовами, що придбали у Франції на кошти у розмірі 15 тис. франків, які пожертвував новому навчальному закладу в Одесі генерал-губернатор Новоросійського краю герцог Арман Емануель де Рішельє.
 
Після перетворення Рішельєвського ліцею в Імператорський Новоросійський університет, у 1865 році, бібліотека ліцею увійшла до складу університету як фундаментальна. За період свого 200-річного існування Наукова бібліотека ОНУ пройшла ряд перетворень. У період з 1920 по 1923 рік вона була “Головною бібліотекою вищої школи”, що очолювала мережу місцевих вузівських бібліотек. 
 
З 1923 по 1930 рік – “Центральна наукова бібліотека м. Одеси”, що обслуговувала всіх науковців міста. З 1930 по 1933 рік бібліотека була адміністративно об’єднана з Одеською публічною бібліотекою під загальною назвою “Одеська державна наукова бібліотека”. І нарешті, з відновленням університетів на Україні, в 1933 році бібліотека відродилась як університетська й увійшла в структуру Одеського державного університету як одна з його складових частин.
 
З 1976 року НБ – методичний центр вузівських бібліотек м. Одеси, а 1987 р. одержує статус Зональної наукової бібліотеки і здійснює допомогу та методичне керівництво 36 бібліотеками ВНЗ Півдня України. 
Сьогодні фонд бібліотеки нараховує близько 4 млн. примірників. Це – унікальні зібрання джерел інформації, що включають: книги, брошури, періодичні видання, видання на електронних носіях тощо. Виняткове науково-культурне значення мають 17 іменних колекцій, які заповіли університету видатні вчені, державні діячі, ректори, професори. Особливу цінність має відділ періодики. Завдяки науковості та універсальності своїх фондів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова на сьогодні є одним із найважливіших соціальних інститутів у регіоні. 
Щорічно близько 55 тис. читачів користуються послугами 14 спеціалізованих читальних залів та 13 абонементів. НБ ОНУ – науково-дослідна установа університету (Постанова Ради Народних Комісарів № 198 від 14 лютого 1945 року), що займається науковою роботою з вивчення фонду бібліотеки, інформаційного розкриття колекцій рідкісних та цінних видань, реконструкцією “розпорошених” книжкових зібрань, краєзнавчими студіями, біографічними дослідженнями, пов’язаними з історією університету та їх бібліографічним забезпеченням, бере участь у створенні національної бібліографії України та Державного реєстру книжкових пам’яток України.
 
Один із пріоритетних напрямків діяльності Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – перехід на нові технології формування та використання інформаційних ресурсів. Сьогодні бібліотека оснащена 138 комп’ютерами та 3 серверами. У бібліотеці комп’ютеризовані внутрішні процеси та використовується комп’ютерна бібліотечна програма “Absotheque Unicode”. Працює Інформаційний зал-інтернет та електронних документів, впроваджена система автоматизованого обслуговування, надається можливість електронного замовлення.

Напрямки наукових досліджень

Основні напрямки: підготовка і видання наукових довідкових видань; участь у створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання; участь у створенні національної бібліографії України; репертуару української книги та періодики; комплексне вивчення історичних колекцій, реконструкція «розсіяних» колекцій; дослідження з історії університету, бібліотеки та формування окремих колекцій; підготовка та видання «Вісника Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство»; створення та супроводження університетського репозитарію відкритого доступу як платформи для інтеграції у світовий інформаційний науковий простір; проведення наукометричного та бібліометричного дослідження, моніторингу світових інформаційних ресурсів, збір та аналіз інформації про світові та національні рейтинги вузів; сприяння просуванню періодичних видань університету в наукометричні бази даних світу; інформаційно-консультативна робота. 

Основні наукові результати і розробки.

 • Впровадження у науковий обіг значного обсягу наукової інформації шляхом створення та подальшого ведення наукових каталогів, оцифрування інформаційної продукції та видання монографій, довідкових посібників, збірників наукових праць, тощо. 
 • Науково-бібліографічне розкриття фондів Наукової бібліотеки, укладання систематизованого репертуару української книги й періодики. 
 • Розвиток інформаційної аналітики як інструментарію з моніторингу й аналізу цитування вчених та індексів впливовості періодичних видань університету в міжнародному науковому просторі. 
 • Організація та поповнення репозитарію ОНУ. 
 • Створення Імідж-каталогу, що включає: каталог стародруків, іменні колекції, алфавітний каталог книг українською та російською мовами (XVIII ст. – до 1970 р.), а також каталог періодичних видань та видань, які продовжуються (XVIII ст. – до 1970 р.). 

Міжнародне співробітництво.

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  плідно співпрацює з Дослідницьким центром польської бібліографії Естрейхерів в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща). Предметом та метою співпраці є взаємний обмін науковою інформацією, що стосується бібліографічного опису полоніків XVI-XIX століть. 
Підтримуються контакти з університетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинів, Молдова), Науковою бібліотекою ім. М. І. Лобачевського Казанського федерального університету (м. Казань, Росія), Національною бібліотекою Білорусі (м. Мінськ, Білорусь), Академічною бібліотекою Латвійського Університету (м. Рига, Латвія)
У 2015 р. за межами України вийшла друком 1 стаття співробітника Відділу рідкісних книг та рукописів НБ ОНУ загальним обсягом 0,71 друк. арк.:
Алексеенко М. В. Славистическое книжное собрание профессора Виктора Ивановича Григоровича в библиотеке Одесского университета // В. И. Григорович и развитие славяноведения в России : материалы «круглого стола» с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения ученого, Казань, 10 апреля 2015. – Казань : изд-во Казанского ун-та, 2015. – С. 154-167.

Список основних публікацій:

 1. Видавнича спадщина Українського ренесансу (1917-1930) : каталог виставки / авт.-упоряд. : О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 86 с.
 2. Випускники Одеського (Новоросійського) університету: енцикл. слов. Вип. 2 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред. В. А. Сминтина ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. : В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Елпатьївська. – Одеса : Астропринт, 2010. – 230 с.
 3. Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство : наук. журнал / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2010. – Т. 15, вип. 21. – 235 с.; 2011. – Т. 16, вип. 21. – 315 с.; 2012. – Т. 17, вип. 1(7). – 237 с., вип. 2(8). – 150 с.; 2013. – Т. 18, вип. 1(9). – 123 с., вип. 2(10). – 137 с.; 2014. – Т. 19, вип. 1(11). – 179 с.; вип. 2(12). – 173 с.; 2015. – Т. 20, вип. 1(13). – 170 с.
 4. Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920-1933 / библиогр. ред. Е. В. Суровцева ; авт.-сост. : М. А. Подрезова, В. В. Самодурова, Е. С. Мурашко ; науч. ред. В. А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2010. – 326 с. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете).
 5. Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук. праць / упоряд. : О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 300 с.
 6. Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информ. изд. Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобибл. указ. / авт. и сост. В. М. Романец ; сост. : Н. В. Мусиенко, Т. М. Шершун ; науч. ред. Л. Н. Голубенко ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. : Е. С. Мурашко, В. П. Пружина. – Одесса : Астропринт, 2010. – 399 с.
 7. Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке / авт.-сост. : В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова и [ др.] ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 350 с. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. Психология).
 8. Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси 2000-2010 рр. : iнформ. вид. / вiдп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред. В. А. Сминтина ; авт.-упоряд. : С. О. Мерзлякова, О. В. Суровцева. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с
 9. Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки : каталог / упоряд. : Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 379 с. : іл.
 10. Розвиток православ’я на півдні України, кінець ХVIII – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліогр. покажчик / авт.-упоряд. : В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар ; наук. ред. Н. М. Діанова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 439 с.
 11. Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород України : інформ. вид. / авт.-упоряд. : Г. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 133 с.
 12. Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) / упоряд. : О. Полевщикова, В. В. Самодурова, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 303 с.
 13. Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / відп. ред. : М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2013. – 334 с.
 14. У скарбниці Наукової бібліотеки : каталог виставки особистої колекції професора Валентина Андрійовича Сминтини / упоряд. : М. О. Подрезова, Т. М. Шершун ; наук. ред. О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : Н. В. Мусієнко, О. В. Суровцева. – Одеса : Астропринт, 2010. – 107 с. – (Серія "Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського)  університету").
 15. ОНУ, 2015. – 482 с., [12] л. іл. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова ; вип. : «Славістика»). 
 16. Richelieu Armand Emmanuel Du Plessis (1766-1822 ; dus de). Lettres d`Оdessa du duc de Richelieu, 1803-1814 / editees par Elena Polevchtchikova et Dominique Triaіre ; Ferney-Voltaire : Centre international d`etude du XVIIIe siecle. – Paris, 2014. – 296 p. : ill. (Archives de l`Est).
 17. Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – Одеса, 2015. – 108 с.
 18. Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterpieces in the University Library collections: western european prints of the XV-XIX centuries : каталог-альбом / упоряд. : О. В. Полевщикова [та ін.] ; пер. англ. : О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146 с. : грав. – (Музеї Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги).
 19. Дьомін О. Б. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович : монографія /О. Б. Дьомін ; М. В. Алєксєєнко ; авт. передмови І. М. Коваль ; наук. ред. В.О. Колесник; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 482 с. , [12] арк. іл. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова ; вип. : «Славістика»).

Адреса, контактні дані.

Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Tel: 0482-348011, fax: 0482 -34-77-89
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f9894207ec7f19237857191603834912
title_5f9894207ed8013766810081603834912
title_5f9894207ee8b17049227971603834912
Top