Кафедра французької філології

https://www.auf.org

Марінашвілі Мальвіна Джангізівна - завідувач кафедри французької філології, доцент, кандидат філологічних наук 

 

На кафедрі працюють 8 викладачів, з них 1 професор, 7 доцентів.

kafedra 2017 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – завідувач кафедри французької філології, доцент, кандидат філологічних наук
 • Весна Тетяна Василівна – доцент, кандидат філологічних наук
 • Драгомирецький Олексій Олександрович – доцент, кандидат філологічних наук
 • Князян Маріанна Олексіївна – професор, доктор педагогічних наук
 • Коккіна Ліліта Рейнісівна – доцент, кандидат філологічних наук
 • Млинчик Андрій Венедиктович – доцент, кандидат філологічних наук
 • Панченко Інна Володимирівна - доцент, кандидат філологічних наук
 • Телецька Тетяна Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук
 • Агаєва Ольга Василівна – старший лаборант

Загальна характеристика кафедри

Кафедра французької філології готує бакалаврів та магістрів філології, викладачів французької та англійської мов i літератур для середніх і вищих навчальних закладів. Кафедра забезпечує також викладання французької мови як другої та третьої іноземної на факультеті РГФ.

Студенти відділення французької філології беруть участь у студентських наукових конференціях, успішно виступають на Всеукраїнських Олімпіадах з французької мови, міжнародних конкурсах поетичного перекладу.

Історія кафедри французької філології починається у 1936 р., коли був створений факультет французької мови в Одеському педагогічному інституті іноземних мов. Кафедра французької філології в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова існує з 1960 р., коли Одеський педагогічний інститут іноземних мов увійшов до складу університету як "факультет романо-германської філології".

З 1968 по 1995 рік на кафедрі працювали лектори з Франції. Починаючи з 1996 р., на підставі угоди між Одеським державним університетом імені І.І. Мечникова і Посольством Франції в Україні на кафедрі викладачами працюють французькі стажисти – фахівці з викладання французької мови як іноземної. На кафедрі працювали такі дипломовані спеціалісти: Режан Фійон, Аврора Гравіна, Софі Майо, Еманюель Жінес, Манюель Беттоні, Ніколя Потро, Сільвер Форж, Кевін Віньро (Sophie Maillot, Emmanuelle Gines, Manuel Bettoni, Nicolas Potreau, Sylvere Forge, Olivia Durand, Kevin Vignerot).

З 2000 р. на відділенні французької філології поновив свою діяльність створений у 1970 р. франкомовний студентський театр «Liberte» (керівник – доцент Телецька Т.В.) , який бере участь у щорічних міжнародних театральних конкурсах. Його спектаклі, гра акторів та рівень володіння французькою мовою неодноразово відзначалися жюрі конкурсу: спеціальна премія за кращу театральну постановку на Х Всеукраїнському конкурсі франкомовних театрiв у Києві (2001 р.); І премія i поїздка студентського театру у Францію на міжнародний театральний фестиваль у Сен-Луі (2006 р.); ІІ премія за режисуру на І Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва «Мрій-Дім» у м. Прилуки Чернігівської області (2012 р.). У 2014 р. трупа студентського театру презентувала виставу “Les femmes de la Barbe Bleue”, яка пройшла конкурсний відбір на Х Міжнародному фестивалю студентських франкомовних театрів. Фестиваль відбувався у Дніпропетровську 20-22 березня 2014 р., де колектив отримав почесну ІІ премію i був запрошений 16-17 квітня 2014 р. до Київського національного лінгвістичного університету для показу своєї конкурсної вистави у рамках святкування 10-річного ювілею Міжнародного фестивалю студентських франкомовних театрів в України.

З 1 по 5 червня 2015 р. студентський театр «Liberte» взяв участь у ІІ Міжнародному театральному фестивалі студентських франкомовних театрів, що відбувся у місті Познань (Польща). За виставу « Adajio» (за однойменною п’єсою Emanuelle del Piane) трупу було запрошено відвідати театр “Rideau de Bruxelles” (Бельгія) протягом сезону 2015-2016 років.

24-26 березня 2016 р. трупа "Alliance" студентського франкомовного театру "Liberté" ОНУ імені І.І.Мечникова під керівництвом доцента Телецької Т.В. взяла участь у ХІІ Міжнародному фестивалі франкомовного студентського театру з виставою "Медальйон" Марі-Терез Пікар. Виконавець ролі хлопця в виставі, учасник трупи "Alliance" переміг в номінації "Краща чоловіча роль", за що був премійований поїздкою до Авіньона (Франція) на театральний фестиваль.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри французької філології, аспіранти та студенти беруть учать у розробці науково-дослідної теми «Системне та когнітивно-дискурсивне дослідження романських мов».
17-18 вересня 2015 р. на базі кафедри було проведено П’яту Всеукраїнську наукову конференцію романістів "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства", присвячену 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 55-річчю факультету романо-германської філології та 55-річчю кафедри французької філології.

Студенти відділення французької філології також активно займаються науковою роботою і досягають добрих результатів, беручи участь у конкурсах наукових студентських робот (2015, 2016 і 2017 р. студентка Князян Д. – І місце), студентській Олімпіаді з французької мови (2016 р. студентка Абрамова М. – ІІІ місце; 2017 р. студентка Боголій М. – ІІІ місце).
Студенти відділення французької філології прийняли участь у конкурсі з французької мови "Plume d’or (Золоте перо)", що проводився Альянс Франсез м. Одеси 22 березня 2017 р., у якому Князян Д. (IV курс) посіла І місце та Романко Г. і Сушина Д. (IV курс) поділили ІІ місце..

Навчальна діяльність

 • Крім французької як основної, другої та третьої іноземної мови, викладачі кафедри викладають такі теоретичні дисципліни:
 • Основи теорії мовних комунікацій (доцент Млинчик А.В.)
 • Вступ до романської філології (доцент Драгомирецький О.О.)
 • Історія французької мови (доцент Весна Т.В.)
 • Основи наукового дослідження (доцент Телецька Т.В.)
 • Лексикологія французької мови (доцент Телецька Т.В.)
 • Лінгвокраїнознавство (доцент Коккіна Л.Р.)
 • Переклад ділового мовлення (доцент Млинчик А.В.)
 • Теоретична фонетика французької мови (доцент Млинчик А.В.)
 • Теоретична граматика французької мови (доцент Марінашвілі М.Д.)
 • Стилістика французької мови (доцент Панченко І.В.)
 • Методика викладання іноземної мови (професор Князян М.О.)
 • Теорія та практика перекладу (доцент Марінашвілі М.Д.)
 • Актуальні проблеми романістики (доцент Драгомирецький О.О.)

За результатами науково-дослідної роботи розроблені i викладаються теоретичні спецкурси, які доповнюють основну програму навчання:

 • Сучасні граматичні течії (доцент Марінашвілі М.Д.)
 • Синтез, аналіз та резюме франкомовного тексту (доцент Млинчик А.В.)
 • Нормативний синтаксис простого і складного речення (доцент Панченко І.В.)
 • Міжкультурна комунікація. (доцент Весна Т.В.)
 • Ділова французька мова (доцент Млинчик А.В.)

Підготовка кадрів

На кафедрі французької філології за період з 2002 були захищені кандидатські дисертації:

 1.  Весна Т.В. "Ідеологічний та національно-культурний компоненти в семантичній структурі лексики політичного дискурсу (на матеріалі франко- і російськомовної преси 90-х років)". (27.09.2002 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова). Науковий керівник – доц. Костильова Е.І.
 2. Рульова О.О. "Номінативний аспект дитячого мовлення (на матеріалі французької, грецької, англійської та української мов) (25.10.2002 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова). Науковий керівник – доц. Костильова Е.І.
 3. Драгомирецький О.О. "Семантичні типи і структура референції висловлювань гіпотетичної модальності (на матеріалі французької, англійської і української мов)" (23.04.2004 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова). Науковий керівник – доц. Марінашвілі М.Д.).
 4. Телецька Т.В. "Предметна модальність і модальність вірогідності у мові та мовленні (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов)" (17.06.2005 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова). Науковий керівник – доц. Костильова Е.І.
 5.  Коккіна Л.Р. Засоби вираження семантичної категорії пасивності в оригіналі та перекладі (на матеріалі українських перекладів французьких художніх текстів) (28.05.2010 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Науковий керівник – доц. Марінашвілі М.Д.).

 Дем'янова Н.О. "Лінгвістична структура і гендерні особливості звертань в українській та французькій мовах". (21.09.2012 р. ПНПУ імені К.Д. Ушинського). Науковий керівник – проф. Корольова Т.М.

Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра французької філології підтримує давні традиції співпраці з ВНЗ, громадськими і культурно-просвітницькими організаціями Франції.  Колектив кафедри брав активну участь у створенні в Одесі громадської організації «Альянс Франсез» (1991 р.), на чолi якої були доценти кафедри А.А. Гриценко і А.В. Млинчик. В даний час кафедра продовжує активно співпрацювати з «Альянс Франсез» при Французькому центрі документації і освіти в Одесі.  Завдяки Посольству Франції в Україні і « Альянс Франсез» кафедра французької філології має багату бібліотеку французької наукової, методичної і художньої літератури.

Викладачі та аспіранти кафедри мають можливість на конкурсній основі отримати стипендію Посольства Франції для проходження науково-професійного стажування у Франції: університет Прованса Екс-Марсель 1; університет Лотарінгії у м. Мец (Франція); мовна школа «Azurlingua» у м. Ніцца. Тісні зв’язки з «Альянс Франсез» м. Одеси, з Міжнародною культурною асоціацією «Французька мова без кордонів» дозволяють студентам факультету підвищити рівень володіння мовою завдяки навчанню у Міжнародних літніх таборах і мовних школах Франції.

Викладачі кафедри французької філології є членами Української асоціації викладачів французької мови, міжнародної асоціації викладачів французької мови, української асоціації франкофонів та асоціації «Альянс Франсез» в Одесi.
 
Кафедра французької філології є координатором співробітництва підрозділів університету та Бюро Університетського Агентства Франкофонії у Центральній i Східній Європі.  Програми Агентства спрямовано на підтримку мобільності студентів, викладачів і науковцiв; на заохочування i фінансування контактів між університетами-членами Агентства Франкофонії; на підтримку конференцій, семінарів, включаючи дистанційне навчання, професійні та наукові стажування, спільне керівництво дисертаціями i дипломними роботами, створення наукових об’єднань тa ін.
 
12 липня 2014 року у рамках святкування Національного свята Франції посол Франції в Україні пан Ален Ремі вручив віце-президенту "Альянс франсез", старшому викладачу кафедри французької філології  О.В.Гарачуку орден Французької Pеспубліки «За заслуги» як відзнаку  за популяризацію в Україні французької мови i культури. 
 
12-13 жовтня 2015 року кафедра французької філології стала базою для проведення науково-практичного семінару з проблем викладання французької мови як іноземної для викладачів вищих навчальних закладів півдня України, організованого Посольством Франції в Україні. 

11-12 квітня 2016 р. на пропозицію директора представництва УАФ у м. Кишиневі, пані Роксани Туркану, викладачі кафедри французької філології взяли участь у роботі семінару для викладачів французької мови ОНУ імені І.І. Мечникова на тему "Вчимо та викладаємо французьку мову разом з каналом TV5Monde". Керівником семінару була пані Клаудія Візан, відповідальна за проекти представництва УАФ у м. Кишиневі.

13-14 червня 2016 р. на пропозицію Посольства Франції в Україні викладачі кафедри французької філології взяли участь у роботі семінару для викладачів французької мови університетів України, який було проведено на факультеті РГФ ОНУ. Керівником семінару був пан Ерве Дешам, викладач французької мови як іноземної університету м. Ліона, Франція.

8 листопада 2016 р. факультет романо-германської філології відвідали пан Фабріс Пето, Аташе Посольства Франції в Україні з питань співробітництва в галузі французької мови, який вступив на посаду у жовтні 2016 р., та пан Сільвен РІГОЛЛЕ, Аташе Посольства Франції в Україні з питань університетського і наукового співробітництва.

6-7 червня 2017 р. факультет романо-германської філології відвідали професор Університету Париж 13, керівник Лабораторії "Лексика. Словники. Обробка даних" пані Габріель Ле Таллек Ллоре та член Комісії з наукових досліджень і Академічної ради Університету Париж 13 пан Олег Курбатов.

24 жовтня 2017 р. факультет романо-германської філології відвідали пан Фабріс ПЕТО, Аташе Посольства Франції в Україні з питань співробітництва в галузі французької мови, пані Роксана Туркану-ТОЛОМЕ, керівник Кишинівського відділення Університетського Агентства Франкофонії, пані Клаудія Вішан, відповідальна за проекти Кишинівського відділення УАФ, та пані Діана БАНГУРА, директор «Альянс Франсез» м. Одеси, які взяли участь у відкритті Центру французької мови, обладнаного технічними засобами, отриманими у дарунок від Кишинівського відділення УАФ.

24-25 жовтня 2017 р. на факультеті РГФ перебувала викладач-методист французької мови як іноземної пані Крістін Пераццо, як керівник навчально-методичного семінару на тему "Аутентичні документи на заняттях французької мови як іноземної", що проходив на кафедрі французької філології з ініціативи та за підтримки Кишинівського відділення Університетського Агентства Франкофонії.

30 листопада 2017 р. факультет романо-германської філології відвідала Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон у супроводі пані Марі-Аннік Дюар, координатора Французьких Альянсів в Україні, та пані Діани БАНГУРИ, директора «Альянс Франсез» м. Одеси.

Колектив кафедри активно працює над удосконаленням навчального процесу i бере участь у методичних семінарах з модернiзацiї методiв викладання французької мови, які організовує Посольство Франції в Україні.

Навчально-методичні видання кафедри (2008-2017 рр.)

 1. Князян М.О. Самостійна робота з французької мови в кредитно-модульній системі організації навчального процесу (для студентів 1-2 курсів факультету РГФ): Навчальний посібник. 2008
 2. Князян М.О. Організація самостійної роботи з практичної граматики французької мови” (для студентів 1-2 курсів): Навчальний посібник. 2008
 3. Голубенко Л.М., Цокур О.С., Князян М.О. Магістерська робота з іноземної філології (поради і рекомендації): Навчальний посібник. 2008
 4.  Князян М.О. Методичні рекомендації “Організація самостійної роботи з практичної фонетики французької мови” (для студентів денного та заочного відділень факультету романо-германської філології). 2008
 5. Панченко І.В., Марінашвілі М.Д.,Телецька Т.В., Млинчик А.В., Волошина Н.І. Le francais par les textеs. Lecture analytique: Навчальний посібник з аналітичного читання. 2009
 6. Драгомирецький О.О., Гарачук О.В. Актуальні проблеми романської філології: Методичні вказівки до спецкурсу для студентів французького та іспанського відділення факультету РГФ V курсу. 2009
 7.  Телецька Т.В., Панченко І.В. Series lexicales du francais moderne: Методичні вказівки з курсу лексикології французької мови для студентів ІІІ курсу відділення французької філології. 2009
 8.  Марінашвілі М.Д. Науково-дослідна робота студента: Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт з французької філології. 2010
 9. Князян М.О., Панченко І.В. Домашнє читання: для студентів відділення французької філології факультету РГФ: Навчальний посібник. 2010
 10. Князян М.О., Голубенко Л.М., Цокур О.С. Організація педагогічної практики на факультеті романо-германської філології: Методичні рекомендації. 2010
 11.  Князян М.О. Науково-дослідницька діяльність студентів з методики навчання іноземних мов: Навчальний посібник. 2011
 12.  Князян М.О. Система організації наукової роботи аспірантів із спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти: Методичні рекомендації. 2011
 13.  Коккіна Л.Р. Анімаційні стрічки як засіб активізації усного та письмового мовлення: Методичні вказівки до педагогічної практики студентів 4-5 курсів відділення французької філології. 2011
 14. Марінашвілі М.Д., Панченко І.В., Коккіна Л.Р.: Навчальний посібник з кореспонденції французькою мовою (для студентів ІІІ-V курсів факультету романо-германської філології). Частина І. 2012
 15.  Драгомирецький О.О., Коккіна Л.Р. Глобальне моделювання (соціокультурний компонент розвитку мовленнєвої діяльності): Методичний посібник. 2012
 16. Князян М.О., Телецька Т.В. Засоби дидактизації викладання навчальної дисципліни "Лексикологія французької мови": Навчальний посібник. 2013.
 17. Марінашвілі М.Д., Панченко І.В., Коккіна Л.Р.: Навчальний посібник з кореспонденції французькою мовою (для студентів ІІІ-V курсів факультету романо-германської філології). Частина ІІ. 2013.
 18.  Драгомирецький О.О. Домашнє читання (за романом Philippe Claudel "La petite fille de Monsieur Linh"): Навчальний посібник для студентів II-III курсів відділення англійської філології денної та заочної форм навчання. 2013.
 19. Дем’янова Н.О. Французьке ділове мовлення: Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу відділення французької філології. 2013.
 20. Князян М.О., Весна Т.В., Млинчик А.В. Домашнє читання (на матеріалі творів Андре Моруа, Гі де Мопассана, Проспера Меріме, Ерве Базена: навчальний посібник для студентів ІІ курсу відділення французької філології. 2014.
 21. Марінашвілі М.Д. Науково-дослідна робота студента-філолога: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія» 2015.
 22.  Коккіна Л.Р. Le monde du travail: Навчальний посібник для студентів ІІІ-V курсів факультету романо-германської філології. 2015.
 23.  Драгомирецький О.О., Гарачук О.В.: Методичні вказівки з домашнього читання "Atelier de lecture" для студентів І курсу відділення французької філології та ІІ курсу відділення англійської філології. 2016
 24. Коккіна Л.Р. Збірник вправ до курсу «Практика перекладу» для студентів ІV курсу відділення французької філології факультету РГФ. 2017.

 Адреса

м. Одеса, Французький Бульвар 24/26, к. 125
65058, Україна.
Телефон: +38 (0482) 687953

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт Французького культурного центру ОНУ імені І.І.Мечникова: http://fr.onu.edu.ua/

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56a499c9d3217105272441582736537
title_5e56a499c9ef64615102431582736537
title_5e56a499ca46b20451492321582736537
title_5e56a499ca6ad21044763961582736537
Top