Кафедра французької філології

https://www.auf.org

Завідувач кафедри – Марінашвілі Мальвіна Джангізівна, кандидат філологічних наук, доцент

Викладачі й співробітники кафедри

kafedra 2017 

Загальна інформація

Історія кафедри французької філології починається з 1936 р., коли був створений факультет французької мови в Одеському педагогічному інституті іноземних мов. Кафедра французької філології в Одеському університеті імені І.І. Мечникова існує з 1960 р., коли Одеський педагогічний інститут іноземних мов увійшов до складу університету як факультет, що отримав назву "факультет романо-германської філології".

Завідувачами кафедри французької філології в різні періоди, починаючи з утворення інституту іноземних мов, були: Єлизавета Іполитівна Еудар-Бабайцева, Петро Петрович Дав, Галина Олександрівна Богданова, Аксентій Аксентієвич Гриценко, Людмила Василівна Байдак. У 1985-2008 рр. кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Костильова Еля Іванівна, кавалер ордену "Академічна пальмова гілка" (Франція). Вона зробила великий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів кафедри. Під її керівництвом захищено кандидатські дисертації доцентів кафедри А.В.Млинчика, М.Д.Марінашвілі, І.В.Панченко, Т.В.Весни, Т.В.Телецької.

З 2008 р. кафедру французької філології очолює кандидат філологічних наук, доцент М.Д. Марінашвілі, наукова діяльність якої пов'язана з дослідженнями в галузі перекладознавства, контрастивної лінгвістики, граматики французької мови. Вона є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць. У 2007-2010 рр. очолювала навчально-методичну комісію факультету РГФ. Є науковим керівником дипломних робіт студентів, наукових робіт аспірантів. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. В період з 2001 по 2006 рр. була членом Спеціалізованої Вченої ради К 41.051.02 на факультеті РГФ. Член Вченої ради факультету РГФ і Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова. З 2001 року керує науково-дослідною темою кафедри французької філології. Є головою журі з французької мови ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Нагороджена грамотою Південного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки та Ради ректорів ЗВО Одеського регіону за багаторічну наукову діяльність, вагомий внесок у розвиток науково-технічного потенціалу в регіоні.

Кафедра французької філології підтримує давні традиції співпраці з ЗВО, громадськими і культурно-просвітницькими організаціями Франції. Колектив кафедри стояв біля витоків створення в Одесі громадської організації "Альянс Франсез" (1991 р.), на чолi якої були доценти кафедри А.А. Гриценко і А.В. Млинчик. В даний час кафедра продовжує активно співпрацювати з "Альянс Франсез" м. Одеса. Завдяки Посольству Франції в Україні і "Альянс Франсез" кафедра французької філології має багату бібліотеку французької наукової, методичної і художньої літератури.

З 1967 по 1995 рр. на кафедрі працювали французькі викладачі. Починаючи з 1996 р., на підставі угоди між ОНУ імені І.І. Мечникова і Посольством Франції в Україні на кафедрі щорічно проходять стажування французькі дипломовані фахівці в галузі викладання французької мови як іноземної.

Договори стажерів

Викладачі та аспіранти кафедри мають можливість на конкурсній основі отримати стипендію Посольства Франції для проходження науково-професійного стажування у Франції: університет Прованса (м. Марсель); університет Лотарінгії у м. Мец; "Альянс Франсез" у Парижі; університет Пуатьє. Тісні зв’язки з Міжнародною культурною асоціацією "Французька мова без кордонів" дозволяють студентам факультету підвищити рівень володіння мовою завдяки навчанню у Міжнародних літніх таборах і мовних школах Франції.

Викладачі кафедри є членами "Асоціації викладачів французької мови України" і організації "Альянс Франсез" в Одесi.
Кафедра французької філології є координатором співробітництва підрозділів університету та Бюро Університетського Агентства Франкофонії у Центральній i Східній Європі (УАФ). Програми Агентства спрямовано на підтримку мобільності студентів, викладачів і науковцiв; на заохочування i фінансування контактів між університетами-членами Агентства Франкофонії; на підтримку конференцій, семінарів, включаючи дистанційне навчання, професійні та наукові стажування, спільне керівництво дисертаціями i дипломними роботами, створення наукових об’єднань тa ін.
У жовтні 2017 р. на факультеті романо-германської філології було відкрито Центр французької мови (каб. 170), обладнаний технічними засобами навчання, отриманими у дарунок від відділення УАФ у м. Кишинів.

title_5f8f817de19f98973010911603240317
title_5f8f817de1af713190212271603240317
title_5f8f817de1bf02922845971603240317
title_5f8f817de1cea17962019391603240317

Навчальна діяльність

Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці фахівців рівнів вищої освіти бакалавра та магістра за кількома напрямками. Передусім, це навчання студентів факультету романо-германської філології, майбутніх викладачів французької та англійської мов і перекладачів з французької мови. Викладачі кафедри також вводять студентів у науково-філологічний світ, знайомлячи їх з теоретичними курсами вступу до романської філології, історії мови, теоретичної граматики та ін.; пропонують студентам низку спецкурсів за тематикою власних досліджень.

Фахівці кафедри викладають теоретичні та практичні навчальні дисципліни.

За освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня бакалавра:

 • Основна іноземна мова (французька)
 • Друга іноземна мова (французька)
 • Третя іноземна мова (французька)
 • Вступ до романської філології
 • Історія французької мови
 • Теоретична граматика
 • Теоретична фонетика
 • Лексикологія
 • Стилістика
 • Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
 • Основи наукового дослідження
 • Основи теорії мовних комунікацій
 • Методика викладання іноземної мови
 • Практика перекладу
 • Переклад ділового мовлення

За освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня магістра:

 • Основна іноземна мова та практика перекладу з основної мови
 • Друга іноземна мова
 • Третя іноземна мова
 • Теорія і практика перекладу
 • Методика викладання іноземної мови у вищій школі
 • Міжкультурна комунікація
 • Актуальні проблеми романістики
 • Сучасні граматичні течії

Для аспірантів викладається дисципліна за вибором:

 • Основні напрями французької лінгвістики XX-XXI ст.

Фахівці кафедри викладають такі спеціальні курси:

 • Французьке ділове мовлення
 • Нормативний та афективний синтаксис французької мови
 • Синтез, аналіз та резюме французькомовного тексту

Викладачами кафедри розроблено низку спецкурсів, які пропонуються як вибіркові дисципліни у 2020/2021 навчальному році:

Для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра:

 • Техніки соціально-педагогічного впливу на учнів у навчальному процесі
 • Французька пунктуація
 • Лінгвокраїнознавство: Канада. Заморські території та департаменти Франції
 • Основи термінознавства: досвід франкомовних країн
 • Сучасна французька лексикографія
 • Функціонально-семантичні особливості модальних дієслів французької мови
 • Аргументативний дискурс
 • Сучасний політичний та медіа дискурс Франції
 • Французький парфумерний дискурс
 • Особливості французького мовленнєвого етикету
 • Особливості франкомовної письмової комунікації в сфері туризму
 • Афективний синтаксис сучасної французької мови

Для здобувачів вищої освіти ступеня магістра:

 • Педагогічні інновації в лінгводидактиці
 • Міжкультурна комунікація
 • Французький академічний дискурс
 • Основи усного перекладу

Викладачі кафедри здійснюють керівництво педагогічною, перекладацькою та асистентською практиками, а також забезпечують наукове керівництво студентами при написанні курсових і дипломних робіт.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри розробляють науково-дослідну тему № 202 "Семантико-когнітивне і функціонально-прагматичне дослідження французької мови" (термін виконання: 01.04.2019 р.-31.12.2023 р.) (наказ ОНУ № 721-18 від 03.04.19 р.). Номер державної реєстрації 0119U002444. Науковий керівник – доцент Марінашвілі М.Д.
За проблематикою науково-дослідної теми викладачі видають статті, тези, навчальні посібники, апробують результати своїх досліджень на Всеукраїнських та зарубіжних конференціях.

В межах науково-дослідної теми кафедри було захищено такі кандидатські дисертації:

 • Весна Т.В. "Ідеологічний та національно-культурний компоненти в семантичній структурі лексики політичного дискурсу (на матеріалі французько- і російськомовної преси 90-х років)", спец.: 10.02.15 – загальне мовознавство (Одеса, 2002). Науковий керівник – доцент Костильова Е.І.
 • Рульова О.О. "Номінативний аспект дитячого мовлення (на матеріалі французької, грецької, англійської та української мов)", спец.: 10.02.15 – загальне мовознавство (Одеса, 2002). Науковий керівник – доцент Костильова Е.І.
 • Драгомирецький О.О. "Семантичні типи і структура референції висловлювань гіпотетичної модальності (на матеріалі французької, англійської та української мов)", спец.: 10.02.15 – загальне мовознавство (Одеса, 2004). Науковий керівник – доцент Марінашвілі М.Д.
 • Удовенко І.В. "Структурно-семантичні і функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки", спец.: 10.05.05 – романські мови (Київ, 2005). Науковий керівник – доцент Марінашвілі М.Д.
 • Телецька Т.В. "Предметна модальність і модальність вірогідності в мові та мовленні (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов)", спец.: 10.02.15 – загальне мовознавство (Одеса, 2005). Науковий керівник – доцент Костильова Е.І.
 • Браницька Я.В. "Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект", спец.: 10.02.05 – романські мови (Київ, 2009). Науковий керівник – доцент Марінашвілі М.Д.
 • Коккіна Л.Р. "Засоби вираження семантичної категорії пасивності в оригіналі та перекладі (на матеріалі українських перекладів французьких художніх текстів)", спец.: 10.02.16 – перекладознавство (Київ, 2010). Науковий керівник – доцент Марінашвілі М.Д.

Конференції

Третя Всеукраїнська наукова конференція романістів

П’ята всеукраїнська наукова конференція романістів

У 2010 р. та 2015 р. на базі кафедри французької філології проведено, відповідно, Третю та П’яту Всеукраїнські наукові конференції романістів "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства".

title_5f8f817de20003000506501603240317
title_5f8f817de20fa6832227771603240317
title_5f8f817de21f214526378551603240317
title_5f8f817de22eb11164596341603240317
title_5f8f817de23e311617889771603240317
title_5f8f817de24db16729415081603240317
title_5f8f817de264020421215871603240317
title_5f8f817de273d7873049811603240317
title_5f8f817de283713715029591603240317
title_5f8f817de292f19468230251603240317

У жовтні 2019 р. викладачі кафедри за підтримки Посольства Франції в Україні та Університетської Агенції Франкофонії провели Третю Міжнародну франкофонну конференцію в Україні "Мови. Науки та Практики", в який взяли участь понад 200 науковців та викладачів різних галузей діяльності з понад 20 країн світу: Алжиру, Бельгії, Білорусі, Буркіна Фасо, Вірменії, Греції, Єгипту, Конго, Кот-д'Івуар, Лівану, Литви, Мадагаскару, Марокко, Молдови, Польщі, Сенегалу, Тунісу, Туреччини, Франції, України, Чехії, Чорногорії.

title_5f8f817de2bb418049268561603240317
title_5f8f817de2cae8040767211603240317
title_5f8f817de2dbb16543452851603240317
title_5f8f817de2ec615550357951603240317
title_5f8f817de2fc47338597281603240317
title_5f8f817de30c212094702471603240317
title_5f8f817de31be13216081201603240317
title_5f8f817de32b815614798141603240317
title_5f8f817de33b419957921681603240317
title_5f8f817de34af17427823581603240317
title_5f8f817de36093625392561603240317
title_5f8f817de370a2844185531603240317
title_5f8f817de380915725824121603240317
title_5f8f817de390b8074937361603240317
title_5f8f817de3a0a4354447831603240317
title_5f8f817de3b093223998551603240317
title_5f8f817de3c0821265149641603240317
title_5f8f817de3d067277293801603240317

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним проблемам лінгвістики та перекладознавства.

Контактна інформація

Кабінет 125, Французький бульвар 24/26, 65058, м. Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка у Facebook

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8f817e023c314757669771603240318
title_5f8f817e024c010277800311603240318
title_5f8f817e025bb6543409241603240318
Top