Центр забезпечення якості освіти

Центр забезпечення якості освіти в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова був створений у березні 2019 року при підтримці проєкту програми ERASMUS+ QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» . Центр є дорадчим органом у структурі університету, основною метою діяльності якого є впровадження, розбудова й ефективне функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Основними завданнями діяльності Центру є:

 • організаційний та методичний супровід функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • моніторинг якості освітніх програм;
 • підтримка академічної доброчесності.

Аннєнкова Ірина Петрівна

Керівник центру: Аннєнкова Ірина Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент

Кузнєцова Неля Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Заступник керівника: Кузнєцова Неля Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Контакти: вул. Дворянська,2, к. 89
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Новини

Діяльність Центру

 • План роботи Центру

 • Опитування здобувачів вищої освіти

  Аналітичний звіт про опитування здобувачів вищої освіти

 • Моніторинг якості освітніх програм

  Засідання з розгляду освітніх програм

  На регулярних засіданнях робочих груп за участі співробітників ЦЗЯО і членів НМР розглядаються проєкти нових освітніх програм (ОП), проєкти оновлених редакцій освітніх програм у зв’язку із затвердженням стандартів вищої освіти, внесенням змін до ОП за результатами опитувань здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів. У подальшому підготовлені документи подаються до розгляду та схвалення НМР і розгляду та затвердження Вченою радою університету.

  До розгляду та схвалення на засіданні НМР 23 квітня 2020 р. рекомендовані проєкти змін до ОП та проєкти нових/оновлених освітніх програм:

  • освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
   • «Біотехнології та біоінженерія» (Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»);
   • «Біологія» (Спеціальність 091 «Біологія»);
   • «Мікробіологія та вірусологія» (Спеціальність 091 «Біологія»);
   • «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (Спеціальність 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»).

  Рішення Науково-методичної ради за розглянутими освітніми програмами розміщені на сторінці НМР.

  До розгляду та схвалення на засіданні НМР 18 червня 2020 р. рекомендовані проєкти змін до ОП та проєкти нових/оновлених освітніх програм:

  • освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Хімія» (Спеціальність 102 «Хімія»);
  • освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» (Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини));
  • освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Хімія» (Спеціальність 102 «Хімія»);
  • освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Хімія)» (Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)).

  Рішення Науково-методичної ради за розглянутими освітніми програмами розміщені на сторінці НМР.

  До розгляду та схвалення на засіданні НМР 25 червня 2020 р. рекомендовані проєкти змін до ОП та проєкти нових/оновлених освітніх програм:

  • освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
   • «Історія та археологія» (Спеціальність 032 «Історія та археологія»);
   • «Філософія» (Спеціальність 033 «Філософія»);
   • «Філологія» (Спеціальність 035 «Філологія»);
   • «Економіка» (Спеціальність 051 «Економіка»);
   • «Політологія» (Спеціальність 052 «Політологія»);
   • «Психологія» (Спеціальність 053 «Психологія»);
   • «Соціологія» (Спеціальність 054 «Соціологія»);
   • «Менеджмент» (Спеціальність 073 «Менеджмент»);
   • «Право» (Спеціальність 081 «Право»);
   • «Біологія» (Спеціальність 091 «Біологія»);
   • «Фізика та астрономія» (Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»);
   • «Математика» (Спеціальність 111 «Математика»);
   • «Міжнародні економічні відносини» (Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»);
   • «Журналістика» (Спеціальність 061 «Журналістика»);
   • «Науки про Землю» (Спеціальність 103 «Науки про Землю»);
   • «Географія» (Спеціальність 106 «Географія»);
   • «Обчислювальна математика, методи математичної фізики, варіаційне числення та теорія оптимального керування та механіки» (Спеціальність 113 «Прикладна математика»);
   • «Комп’ютерні науки» (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»);
   • «Біотехнології та біоінженерія» (Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»);
  • освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
   • «Комп’ютерна інженерія» (Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»);
   • «Туризм» (Спеціальність 242 «Туризм»);
   • «Соціальна робота» (Спеціальність 231 «Соціальна робота»);
   • «Українська мова та література» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.01 «Українська мова та література»);
   • «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.032 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша болгарська»);
   • «Слов’янські мови та літератури (переклад включно ): перша російська» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська»);
   • «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»);
   • «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»);
   • «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська»);
   • «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька»);
   • «Фізика та астрономія» (Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»);
  • освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
   • «Прикладна лінгвістика (Applied Linguistics)» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика»);
   • «105 Прикладна фізика та наноматеріали» (Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»);
  • освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
   • «Середня освіта (фізика)» (Спеціальність 014 «Середня освіта (фізика)»);
   • «Українська мова та література» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.01 «Українська мова та література»);
   • «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша російська»);
   • «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»);
   • «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»);
   • «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська»);
   • «Економіка і правове регулювання бізнесу» (Спеціальність 051 «Економіка»);
   • «105 Прикладна фізика та наноматеріали» (Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»);
   • «162 Біотехнології та біоінженерія» (Спеціальність 162 «Біотехнології та Біоінженерія»);
   • «091 Біологія» (Спеціальність 091 «Біологія»);
   • «Фізика та астрономія» (Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»);
   • «Комп’ютерні науки» (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»);
   • «Комп’ютерна обробка та аналіз даних» (Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»);
   • «Соціальна робота» (Спеціальність 231 «Соціальна робота»).
  • освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
   • «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» (Спеціальність 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»);
   • «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – Французька»).
   • «Мова і література (болгарська, українська)» (Спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.032 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська»);

  За результатами розгляду ОП гарантам освітніх програм підготовлені пакети документів:

  1. Результати розгляду ОП у вигляді заповнених форм відповідного зразку. Зауваження і пропозиції робочих груп щодо конкретної ОП.
  2. Узагальнені зауваження і пропозиції щодо типових недоліків у оформленні ОП.
  3. Узагальнені зауваження і пропозиції щодо ОП певного рівня чи спеціальності (за наявності).

  Рішення Науково-методичної ради за розглянутими освітніми програмами розміщені на сторінці НМР.

Корисна інформація

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top