Силабуси

 1. Сучасна освіта: філософія та терміносистеми Завантажити
 2. Новітня література англомовних країн Завантажити
 3. Актуальні міждисциплінарні парадигми та напрями Завантажити
 4. Політична лінгвістика Завантажити
 5. Теорія перекладу Завантажити
 6. Соціолінгвістичні аспекти перекладу Завантажити
 7. Англійська мова Завантажити
 8. Стратегії та аналіз в усному та письмовому перекладі Завантажити
 9. Техніка перекладу з другої іноземної мови Завантажити
 10. Техніка усного перекладу Завантажити
 11. Техніка письмового перекладу Завантажити
 12. Когнітивна лінгвістика Завантажити
 13. Стилістичні аспекти перекладу Завантажити
 14. Синтаксичні аспекти перекладу Завантажити
 15. Професійні навички, компетентності, цінності Завантажити
 16. Сучасний ІКТ у перекладі Завантажити
 17. Диверсифікація у перекладацькій діяльності Завантажити
 18. Стратегії синхронного перекладу Завантажити
 19. Біблейний інтертекст в аспекті перекладу Завантажити
 20. Лінгвокультура, ідентичність, переклад Завантажити
 21. Редагування перекладу Завантажити
 22. Галузевий переклад Завантажити
 23. Переклад конференцій Завантажити
 24. Український художній переклад: історія та сьогодення Завантажити

Top