Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та спеціалізації за рівнями вищої освіти

032 – Історія та археологія (акредитація до 2024 року)

033 – Філософія (акредитація до 2027 року)

034 – Культурологія (акредитація до 2027 року)

та трьома освітніми рівнями: бакалаврським, магістерським, освітньо-науковим.

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання.

Бакалаври за спеціальністю 032 Історія та археологія:
Випускники придатні до діяльності у сфері історії та археології, освітньої діяльності; можуть виконувати професійну діяльність в архівах, музеях, громадських організаціях.

Випускники мають можливість продовжити освіту на магістерській програмі з історії та археології.

Магістри за спеціальністю 032 Історія та археологія:
Професіонали в галузі історії. Наукові співробітники (історія). Історики. Професіонали в галузі археології. Наукові співробітники (археологія). Археологи. Викладачі. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Викладачі середніх навчальних закладів (історіі). Наукові співробітники. Методист. Інші професіонали в галузі навчання.

Археолог; науковий співробітник (археологія); історик, консультант з питань історії; науковий співробітник (історія); викладач історії загальноосвітнього навчального закладу; викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та інших діяльностях. Можлива подальша підготовка на магістерському рівні за іншими спеціальностями. Випускники мають можливість продовжити навчання за докторською програмою (PhD) з історії та археології.

Доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія:
Голова секції (творчої). Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої). Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.). Завідувач лабораторії (освіта). Викладачі. Викладачі університетів та закладів вищої освіти. Доцент. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (асистент, викладач вищого навчального закладу). Професіонали в галузі історії. Науковіспівробітники (історія). Історики. Професіонали в галузі археології. Наукові співробітники (археологія). Археологи

Можливість подальшого продовження освіти за науковою програмою доктора наук. Навчання протягом життя.

Бакалавра за спеціальністю 033 Філософія:
Посади викладача філософських, релігієзнавчих та культурологічних дисциплін в загальноосвітніх закладах (школи, ліцеї, гімназії), освітніх закладах середньої професійної освіти.

Експерт із суспільно-політичних питань. Консультант аналітичного центру при органах державної влади, бізнес-структурах, громадських фондах. Фахівець з релігієзнавства. Посади наукового співробітника в музеях та бібліотеках.

Право одержати вищу освіту за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або магістра.

Магістра за спеціальністю 033 Філософія:
Робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові посади в державних установах, підприємствах. Викладач у вищій школі та інших навчальних закладах. Науковий співробітник. Експерт із суспільно-політичних питань. Фахівець з релігієзнавства.

Доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія:
Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.). Голова секції (творчої). Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої). Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.). Завідувач лабораторії (освіта). Викладачі. Викладачі університетів та закладів вищої освіти. Доцент. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (асистент, викладач вищого навчального закладу). Професіонали в галузі філософії. Наукові співробітники (філософія). Філософи.

Можливість подальшого продовження освіти за науковою програмою доктора наук. Навчання протягом життя.

Бакалавра за спеціальністю 034 Культурологія:
Фахівець з культурології. Посади: екскурсовод, музейний робітник, працівник ЗМІ, спеціаліст в культурних центрах.

Організатор культурних проектів. Консультант з питань культури аналітичного центру при органах державної влади, бізнес-структурах, громадських фондах. Посади наукового співробітника в музеях та бібліотеках. Методист у загальноосвітніх закладах (школи, ліцеї, гімназії), освітніх закладах середньої професійної освіти.

Право одержати вищу освіту за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або магістра.

Магістра за спеціальністю 034 Культурологія:
Робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові посади в державних установах, підприємствах. Викладач у вищій школі та інших навчальних закладах. Науковий співробітник. Експерт у сфері культурної діяльності. 

Форми навчання

денна; заочна.

Факультет готує фахівців як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Предмети ЗНО

  • 032 - Історія та археологія: Українська мова та література; Історія України; Географія або іноземна мова
  • 033 – Філософія: Українська мова та література; Історія України; Математика або іноземна мова
  • 034 – Культурологія: Українська мова та література; Історія України; Іноземна мова або географія

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top