Кафедра культурології

В.о. завідувача кафедри доктор філософських наук, професор
Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна

Номер телефону зав. кафедри 063-893-05-38

Історична довідка

Кафедра культурології була створена на філософському факультеті 1 липня 2002 року. У жовтні 2002 року завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, професора, академіка Української академії політичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту філософії, логіки і соціології Львівської філософської спілки Вернікова Марата Миколайовича.

У 2011 році кафедру очолила відмінник освіти України, доктор мистецтвознавства, професор Альбіна Петрівна Овчиннікова.

З вересня 2013 року до теперішнього часу кафедру очолює кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, доцент Олена Костянтинівна Соболевська. Вона веде активну наукову, методичну та навчальну роботу. Її наукові інтереси зосереджені в області теорії і філософії культури, філософської антропології, герменевтики, філософії мистецтва, і зокрема філософії. О. К. Соболевська має понад 70 наукових праць, у тому числі й за межами України.

Викладачі кафедри

vikladachi

 • Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна, д.філос.н., професор; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Левченко Віктор Леонідович, к.філос.н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Лопуга Ореста Іванівна, к.філос.н., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Наконечна Оксана Василівна, к. мистецтв., доцент; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Сумченко Ірина В’ячеславівна, к.філос.н., доцент
 • Чінена Ольга Віталіївна, викладач email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні дисципліни

Для бакалаврів

 • Легенди і міфи народів світу
 • Майстерність публічного мовлення
 • Культурологія туризму
 • Історія зарубіжної культури
 • Історія української культури
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Культура ХХ століття
 • Історія музики та сучасна музична культура
 • Телекомунікації та кіноіндустрія
 • Акторська майстерність та історія театру
 • Музеологія та екскурсологія
 • Основи теорії культури
 • Культура регіонів
 • Організація і методика проведення презентацій
 • Основи сценарної майстерності та режисури
 • Організація і методика шоу-проектів
 • Організація і методика проведення рекламних кампаній
 • Організація і методика культурних проектів
 • Культура спілкування та етикет
 • Стратегії інтерпретації культурних артефактів
 • Основи паблік рілейшнс
 • Філософія культури
 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Вступ до літературознавства
 • Текст як спосіб практичного вирішення культурних завдань: культурологічні та практичні основи копірайтингу
 • Культура повсякдення
 • Візуалогія
 • Медіакультура
 • Журналістська діяльність в системі сучасних міжкультурних комунікацій
 • Культура примирення
 • Історія зарубіжної літератури
 • Історія зарубіжної літератури ХХ століття
 • Діалог в культурі: теорія та практика
 • Естетика
 • Образний світ сміхової культури
 • Гра в культурі: теорія та практика
 • Основи дизайну
 • Мода як феномен культури
 • Типологія та хронологія культури
 • Авангардні пошуки в культурі та мистецтві
 • Взаємодія з засобами масової інформації
 • Іміджелогія
 • Глобалізація і сучасна культура

Перелік дисциплін для магістрів (ОПП 2023 року)

 • Мiжкультурна комунiкацiя в сферi управлiння закладами культури
 • Методика викладання культурології у закладі вищої освіти
 • Основнi культурологiчнi концепцiї' в сучаснiй Українi
 • Універсалії культури
 • Методологiчнi концепцiї культурологічних досліджень
 • Сучаснi етнiчнi процеси
 • Культура пiвденно-захiдної України
 • Культурологічні концепції західнослов’янської філософії
 • Кризові явища в культурі та шляхи їх подолання
 • Мистецтво красномовства
 • Інноваційний характер категорій сучасної гуманітаристики
 • Філософія мистецтва
 • Візантиністика: філософсько-культурологічний аспект
 • Наука в системі культурологічного знання
 • Мистецтво аргументації
 • Економіка культурних проектів
 • Формування української ідентичності в умовах сучасної культури
 • Археологія мистецтва
 • Теорія і методи соціокультурної антропології
 • Релігійні практики в постсекулярній культурі
 • Правове забезпечення менеджменту соціокультурної діяльності

Для магістрів

 • Міжкультурна комунікація в сфері управління закладами культури
 • Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі
 • Основні культурологічні концепції в сучасній Україні
 • Універсалії культури
 • Інноваційні форми сучасної культури: теорія та практика
 • Менеджмент закладів культури
 • Методологія і стилістика гуманітарного знання
 • Інноваційний характер категорій сучасної гуманітаристики
 • Театрознавство як наука
 • Культура Одеського регіону: вітчизняний та світовий контекст
 • Культура пам’яті: теорія та практика
 • Кризові явища в культурі та шляхи їх подолання
 • Наука в системі культурологічного знання
 • Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження
 • Візантиністика: філософсько-культурологічний аспект
 • Методологія постмодерну
 • Релігійні практики в постсекулярному суспільстві
 • Символ та міф в кінематографічному мистецтві ХХ ст.

Кафедра проводить практики

при підготовці бакалаврів

Ознайомча практика –  студенти знайомляться з центрами національної культури

praktikabaklavr

Звітна робота з ознайомчої культурологічної практики 2021

Музейна практика – проводиться на базі музеїв міста Одеси..

Практика по організації культурних проектів, на якій студенти розробляють власні проекти. На захист запрошуються потенційні роботодавці.

при підготовці магістрів

 • Асистентська практика.

Практика в закладах сфери культури

Кафедра уклала угоди про співробітництво з усіма Центрами культури міста Одеси (Центром Української культури, Баварським Домом, Арабським культурним центром, Центром Єврейської культури, Центром Грецької культури, Центром реабілітації), а також з творчими союзами (Союзом театральних діячів, Союзом літераторів, Союзом журналістів, Союзом художників) і усіма театрами Одеси

В рамках кафедральних практик студенти-культурологи відвідують Італію, Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію

Видається Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології, який внесено до переліку наукових фахових видань України: спеціальності – 033, 034 від 17.03.2020,

Головний редактор к.ф.н., доц. Левченко В.Л

kniga6.

Insta  

 • ХОККУКУЛЬТ: спроба вживання в іншу культуру

  Від студентів 3 курсу, спеціальність «Культурологія»

  Країни й мови. Культурне різноманіття. У єдності світу. Владислав Калінков

  Мудрість століть, в культурному відрізку — слова як зерна. Валерія Кондрашова

  Шлях пошуку душі, слід "Фауста". Юлія Барська

  Тіні вночі лякають, Страхи в серці киплять, Сміливо крокуймо. Валерія Кондрашова

  Магнолія цвіте. Вечір сонця. В квітах догорає. Дарія Кузнець

  Хоробра осінь. Зайняла палку душу,Сховала промінь.  Дарья Грабіна

  Світло, папір, час. Фотоопарат створює пам'ять, Мить назавжди. Ілля Горбатюк

  Презентації:

Науково-дослідна робота

 • На кафедрі розробляються оригінальні наукові напрями, в межах яких досягнуті вагомі результати, що мають наукову новизну.
 • В 2023 році на базі кафедри культурології відкрита наукова тема: № 342: «Роль креативних технологій у культурних процесах» (Наказ ОНУ ім. І.І. Мечникова № 749-18 від 05.05.2023р) (Номер державної реєстрації 0123U103293, 05.05.2023- 31.12.2026 рр.). Науковий керівник – д.ф.н., доц. Готинян-Журавльова В.В.
 • З 2011 по 2015 кафедра вела наукові дослідження в рамках факультетської теми: «Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів знання ті пізнання» (номер державної реєстрації НДР: 011U005724).
 • У вересні 2016 р. затверджено нову міжкафедральну тему «Дослідження процесів інтеграції й диференціації в сучасному науковому та філософському знанні», яка буде виконуватися на протязі п’яти років, з 01.01.2017 по 31.12. 2021 р. (номер комплексної теми 165, наказ ректора ОНУ імені І. І. Мечникова № 3217-18 від 13. 12. 2016 р.).

Результати наукової роботи кафедри впроваджуються у публічному просторі, в межах міських, регіональних, всеукраїнських соціокультурних проектів, вони мають значний соціальний потенціал.

Результати наукової роботи представлені викладачами кафедри під час щорічних звітних конференцій професорсько-викладацького складу, студентами та аспірантами кафедри під час виступів на студентсько-аспірантських наукових конференцій, засідань та семінарів науково-дослідних центрів кафедри та на багатьох міжнародних, Всеукраїнських та інших наукових ивентів.

З 2002 р. кафедра в співпраці з кафедрою філософії та ГО “Одеська гуманітарна традиція” видає наукове періодичне видання “Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології” (Вип.1 – 34 / Одеський Національний університет ім. І.І. Мечникова; Одеська гуманітарна традиція; [В.Л. Левченко (гол. ред.)]. – Одеса, 2002 – 2021. doksa.onu.edu.ua, що знаходиться у міжнародних наукометричних базах и є фаховим виданням з філософії та культурології МОН України. В цьому виданні друкуються як оригінальні дослідження сучасних гуманітаріїв (в тому числі з Німеччини, США, Японії, Італії, Норвегії, Литви, Сербії, Хорватії, Болгарії, Азербайджану, Казахстану), так і переклади класичної гуманітаристиці.

Також викладачі кафедри приймали активну участь у виданні наукових праць та збірок:

 • Посвящения Марату: Сборник статей / [Л.Н. Богатая, С.М. Повторева (сост.); А.В. Чайковский та ін. (ред. кол.)]. – Одесса: Печатный дом, 2012. – 176 с.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота відповідно до її наукового профілю. Основні напрями наукових досліджень:

 • Актуальні проблеми сучасної культурології.
 • Багатовимірність досліджень культури.
 • Організація культурних проектів.
 • Філософсько-субстанціональний аналіз культури.
 • Філософія мистецтва.
 • Природа сміху та сміхова культура.
 • Тенденції розвитку мистецтва: між традицією та актуальною сучасністю.
 • Міжкультурні комунікації Одещини
 • Антропологічні виміри культури: регіональні аспекти.

Участь науковців факультету у міжнародних заходах:

Кафедра встановлює постійні наукові зв’язки з зарубіжними науковими закладами, зокрема з Інститутом філософії Жешувського університету (Польща). Кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні міжнародних наукових філософсько-культурологічних конференцій, серед яких найбільш вагомими і плідними були: Міжнародна наукова конференція «Філософська і культурологічна думка в Україні в контексті сучасного світового соціокультурного процесу» (24–25 червня, м. Одеса і 1–2 липня 2004 р., м. Львів); «Степан Балей і проблеми становлення сучасної культури виховання. Філософія, культурологія, психологія, педагогіка», Одеса – Львів, 2005; Міжнародна конференція філософів слов’янських країн «Філософія в культурах слов’янських народів» (2–5 червня 2007 р., Польща, м. Жешув).

Кафедра бере активну участь в підготовці та проведенні міжнародних наукових філософсько-культурологічних конференцій, присвячених сутності феномену сміху і питанням сміхової культури (I - ХІV міжнародні наукові конференції «Про природу сміху» (Одеса, 2000 - 2020), а також міжнародних наукових конференцій, пов'язаних з питаннями методології гуманітарного знання і міждисциплінарною та трансдисциплінарною проблематикою (Міжнародна наукова конференція «Гуманітарний дискурс: дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність» (Одеса, 2015, червень).“Репрезентація міста в культурних, історичних і соціальних практиках” (2019), “ Пам'ять та ідентичність” (2017), “Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі” (2008), “Мова, текст, культура” (2004), “Техне як цивілізаційне джерело” (2011) та інш.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних вебінарах, конгресах і наукових конференціях ближнього і далекого зарубіжжя.

 • Левченко В. Л., м. Каунас, Литва (Kaunas, Lithuania), з 30 жовтня по 3 листопада 2021 р. 9th International Congress of Belarusian Studies, Доповідь «Фестиваль у місті: візуальна компонента та синтез мистецтв»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 28–29 січня 2022 року) (Готинян-Журавльова В. В.);
 • Вебінар для українських вчених, який проводила компанія Clarivate 10 лютого 2022 року за темою: «20 років Будапештській ініціативі відкритого доступу: як змінився публікаційний ландшафт (серія «Clarivate науковцям»)» із отриманням сертифікату (Готинян-Журавльова В. В.);
 • Вебінар: «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science тa InCites», який відбувся 20 січня 2022 року та у вебінарі: «Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше», який відбувся 27 січня 2022 року. із отриманням сертифікату (Лопуга О.І.);
 • Участь у вебінарі: «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science тa InCites», який відбувся 20 січня 2022 року. Наявність сертифікату. (Лопуга О.І.) Участь у вебінарі: «Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше», який відбувся 27 січня 2022 року. Наявність сертифікату. (Лопуга О.І.);
 • 11th International Congress of Belarusian Studies,(м. Гданськ, Польща, 22-24 вересня 2023 р.) (Левченко В. Л.);
 • XVII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність (14 грудня 2023 р., м. Київ, Львів, Торунь) (Золотарьова К.С., Левченко В. Л., Сумченко І. В.);
 • Наукова конференція з з міжнародною участю «Церква і віра як життєва позиція вільної людини» (м. Одеса, 28-29 жовтня 2023). (Ковальова Н. І., Левченко В. Л.)
 • Круглий стіл з міжнародною участю «Креативні технології та сучасна картина світу» (м. Одеса, 20 грудня 2023). (Готинян-Журавльова В. В., Золотарьова К.С., Ковальова Н. І., Левченко В. Л., Сумченко І. В.);
 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Про природу сміху» Тарту, Естонія, 18-21 травня 2023 р. (Левченко В. Л., Сумченко І. В.);
 • International Conference «Media Strategies in the Age of Information Wars» (м. Вільнюс, Литва, з 14 по 15 грудня 2023 р.), (Левченко В. Л.).

Викладачі кафедри публікують статті в наукових виданнях ближнього і далекого зарубіжжя:

 • Левченко В. Л. Кощунство и смех богов // Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития: материалы Пятой междунар. науч. конф. (19–20 ноября 2020 г., г. Минск). В 3 т. Т. 2 / Ин-т философии НАН Беларуси; редкол. А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2020. – С.217-219.
 • Levchenko V., Kovalova N. The Boundaries of Funniness and the Dilution of Audience Identity in the Musical-Dramatic Art // Galactica Media: Journal of Media Studies. Vol 3 No 3 (2021), рр. 61-82 (https://galacticamedia.com/index.php/gmd/issue/view/11)
 • Oresta Lopuha. Transformation of moral values in modern information space. PNAP. Scientific journal of Polonia university. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Czestochowa, 2022, 52 (2022) nr. 3. s. 84-90.
 • Kisse A.I., Hotynian V.V., Balashenko I.V., Balashenko M.I., Nachev, A.P. On the possibility of non-standard measurement of personality value orientations. Revista Amazonia Investiga, 11(50). 27-35. DOI: 10.34069/ai/2022.50.02.3

З 2003 року на кафедрі культурології здійснюється підготовка аспірантів.

Програма підвищеня кваліфікації кафедри Культурології

Аспіранти та докторанти кафедри культурології, які захистили дисертацію

П.І.Б.Керівникрік
захисту
спеціальність, за якою захищена дисертація
Докторські дисертації
1 Соболевська Олена Костянтинівна

Професор Вєрніков М.М.

2012 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
Кандидатські дисертації
1 Білянська Олена Юріївна

Професор Вєрніков М.М.

2006 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
2 Чорба Олена Павлівна

Доцент Ушакова К.В

2007 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
3 Тарасенко Андрій Андрійович Професор Овчиннікова А.П 2007 17.00.05 – образотворче мистецтво
4 Наконечна Оксана Василівна Професор Овчиннікова А.П. 2008 26.00.01 – теорія та історія культури
5 Уварова Тетяна Іванівна Професор Овчиннікова А.П. 2008 26.00.01 – теорія та історія культури
6 Щокіна Олена Петрівна

Доцент Ушакова К.В

2009 26.00.01 – теорія та історія культури
7 Сагіна Юлія Володимирівна Професор Баканурський А.Г 2009 26.00.01 – теорія та історія культури
8 Кравчик Марія Олександрівна

Професор Вєрніков М.М.

2009 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
9 Жигалкіна Світлана Станіславівна Доцент Ушакова К.В 2010 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
10 Підвисоцька Євгенія Олексіївна Доцент Ушакова К.В 2016 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії
11 Шохов Олександр Сергійович

Професор Богата Л.М.

2019 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання
12

Родян Марія Володимирівна

професор Добролюбська Ю. А

2020 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

 

Студенти спеціальності «культурологія» на  Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах

Оліфер Дарія

Всеукраїнська студентська олімпіада з теорії та історії світової й вітчизняної культури,

 2004 р.
ІV місце
Орлова Євгенія Всеукраїнська студентська олімпіада з культурології, 2006 р.

Диплом МОН

ІІІ ступеню
Коновалова Ірина

Всеукраїнська студентська олімпіада з естетики, 2006 р.

Почесна грамота
Коновалова Ірина

Всеукраїнська студентська олімпіадаз культурології, 2007 р.

Почесна грамота
Коновалова Ірина Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2008 р.

Диплом МОН

ІІ ступеню
Терешкова Тетяна Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з теорії та історії культури, 2008 р.

Диплом МОН

ІІІ ступеню
Балаценко Дар’я ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, 2012 р. Сертифікат, грамота
Фомичова Анастасія Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2014 р

Диплом МОН

І ступеню
Бобкова Анастасія Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2015 р.

Диплом МОН

ІІІ ступеню
Антушева Катерина Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософських наук, 2016 р.

Диплом МОН

ІІ ступеню
Антушева Катерина

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт іноземною мовою,2016 р.

Диплом І ступеню
Чубар Анна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософії,2018 р.

Диплом МОН

І ступеню
Троян Вікторія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософії, 2019 р.

Диплом МОН

І ступеню
Годун Єлизавета

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософії, 2020 р.

Диплом МОН

ІІІ ступеню

Золотарьова Крістіна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з культурології, 2021 р. І місце

                                                                                                                               

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top