Сторінка абітурієнта

Панорама биологического факультета

Біологічний факультет

Навчання на біологічному факультеті здійснюється на денному і заочному відділеннях;
для отримання третього рівня вищої освіти - на денному і вечірньому відділеннях

Навчання забезпечується за державним замовленням і на контрактній основі.
Студенти, які навчаються за державним замовленням, мають право на отримання стипендії:

 • звичайної (ординарної)
 • підвищеної
 • іменної: стипендії Кабінету Міністрів України, стипендії Президента України та Верховної Ради

Біологічний факультет здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

На біологічному факультеті ОНУ І.І. Мечникова ви зможете здобути професію, яка необхідна завжди і всюди – це вчитель біології і основ здоров’я людини.

Навчаючись за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини», Ви можете здобути перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти

Випускники біологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» можуть виконувати професійні роботи викладачів середніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів заочних шкіл і відділень, професіоналів в галузі методів навчання, консультантів з питань здорового способу життя, організаторів позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагога-валеолога.

Спеціальність 091 Біологія

Спеціальність 091 Біологія: У нас навчать літати

Навчаючись за спеціальністю 091 Біологія» Ви можете здобути перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (доктор філософії) рівні вищої освіти

На другому рівні вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія реалізуються дві освітні програми: ОП Біологя і ОП Мікробіологія і вірусологія

На біологічному факультеті за спеціальністю 091 Ви отримаєте знання і вміння, які надають можливість проявити себе у численних галузях сучасного життя:

 • Передові наукові дослідження
 • Прогресивна генна інженерія
 • Нанотехнології
 • Виробництво революційних біопрепаратів
 • Можливість проникнення в таємницю виникнення життя
 • Сучасні дослідження незвіданого підводного світу
 • Розробка перспективних моделей сільського господарства
 • Синтез двох наук, які змінюють свідомість – біоінформатика
 • Педагогічна діяльність
 • Перспективне сільське і рибне господарство
 • Управління заповідними територіями
 • Сучасна медична діагностика
 • Судова медицина, криміналістика
 • Ландшафтний дизайн
 • Екологічна служба
 • Харчова промисловість, виноробство
 • Санепідемстанція
 • Оператор сучасних тест-систем
 • Генна інженерія та селекція

Спеціальність 162 Біотехнології і біоінженерія

Навчаючись за спеціальністю 162 Біотехнології і біоінженерія Ви можете здобути перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (доктор філософії) рівні вищої освіти

Випускники ОНУ імені І. І. Мечникова за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія можуть здійснювати науково-дослідні, проектно- та виробничо-технологічні роботи, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності у сфері охорони здоров’я, у системі агропромислового комплексу, на підприємствах харчової промисловості і працювати на посадах молодшого наукового співробітника, (біоінженерія) інженера-дослідника, інженера із стандартизації та якості, інженера-лаборанта, інженера-технолога, інженера з охорони праці, біотехнолога.

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство

На спеціальності 206 Садово-паркове господарство (Галузь знань «Аграрні науки та продовольство») Ви можете здобути перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Після завершення навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове-господарство» (перший рівень ВО) випускники здатні виконувати наступні роботи:фахівець садово-паркового господарства; інженер садово-паркового господарства, фахівець з квітникарства; інженер з рекреаційного благоустрою; озеленювач; робітник зеленого будівництва; садівник.

Навчання студентів включає широкий обсяг комбінацій навчальних занять та різних видів практик, базами для яких є державні та приватні підприємства, а також Ботанічний сад ОНУ імені І.І. Мечникова імені Липського! Чекаємо на Вас! Зробимо Світ кращим!

Здобувачі, які навчаються на біологічному факультеті, мають змогу пройти спеціалізацію на наступних кафедрах:

Перелік конкурсних предметів (вступна компанія 2021)

Додаток 4
до Правил прийому на навчання
до ОНУ імені І.І.Мечникова в 2021 році

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Код спеці-альностіНазва спеціальностіКонкурсні предметиПідготовчі курси коефіцієнтМінімальний бал з кожного предмету ЗНОМінімальний конкурсний бал бюджет/контракт
1 предметКоефі-цієнт2 предметКоефі-цієнт3 предмет (за вибором вступника)Коефі-цієнт
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Українська мова 0,3 біологія 0,38 історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2 0,02 100 балів 125/100 балів
091 Біологія Українська мова 0,3 біологія 0,38 історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2 0,02 100 балів 125/100 балів
162 Біотехнології та біоінженерія Українська мова 0,3 біологія 0,4 історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2 0 100 балів 125/100 балів
206 Садово-паркове господарство Українська мова 0,3 математика 0,28 історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,3 0,02 100 балів 125/100 балів

Додаток 3
до Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова у 2021 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОКР молодшого спеціалістаСпеціальності ОС бакалавраСпеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/Вступне випробуванняКурсТермін навчанняКількість місць
НазваКодНазваЗа кошти державно-го бюджетуЗа кошти фізичних, юридичних осіб
Споріднена в межах галузі знань спеціальність 091 Біологія Біологія ЗНО з української мови, ЗНО з математики, Іспит за фахом 1 Курс 2р 10м    

ДЕННА, Бакалавр (з нормативним терміном навчання)

Споріднені спеціальностіСпеціальності ОС бакалавраСпеціалізація (освітня програма)Вступне випробуванняКурсТермін навчанняКількість місць*
КодНазваЗа кошти державно-го бюджетуЗа кошти фізичних, юридичних осіб
Біологічний факультет
Споріднена в межах галузі знань спеціальність 091 Біологія Біологія ЗНО з української мови, ЗНО за вибором абітурієнта, Іспит за фахом 2 Курс 2р 10м -  
Споріднена в межах галузі знань спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія ЗНО з української мови, ЗНО за вибором абітурієнта, Іспит за фахом 2 Курс 2р 10м -  
Споріднена в межах галузі знань спеціальність 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) Середня освіта (біологія та здоров’я людини) ЗНО з української мови, ЗНО за вибором абітурієнта, Іспит за фахом 2 Курс 2р 10м -  
Споріднена в межах галузі знань спеціальність 206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство ЗНО з української мови, ЗНО за вибором абітурієнта, Іспит за фахом 2 Курс 2р 10м -  

ЗАОЧНА, Бакалавр (з нормативним терміном навчання)

Споріднені спеціальностіСпеціальності ОС бакалавраСпеціалізація (освітня програма)Вступне випробуванняКурсТермін навчанняКількість місць*
КодНазваЗа кошти державного бюджетуЗа кошти фізичних, юридичних осіб
Біологічний факультет
Споріднена в межах галузі знань спеціальність 091 Біологія Біологія ЗНО з української мови, ЗНО за вибором абітурієнта, Іспит за фахом 3 Курс 2р 10м    

** Для вступу з неспоріднених спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста проводиться додатковий іспит у вигляді співбесіди

 • Гуртожиток

  ІНФОРМАЦІЯ для іногородніх абітурієнтів та студентів, щодо поселення у гуртожиток

  1. Іногороднім абітурієнтам, які вступають до ОНУ імені І.І. Мечникова, за необхідності надається місце для проживання на термін складання іспитів;
  2. Студмістечко ОНУ імені І.І. Мечникова забезпечує всіх іногородніх студентів місцем проживання:
   • очна форма навчання – протягом року;
   • заочна форма навчання – на термін сесії.
  3. Для поселення необхідно зібрати пакет документів та написати заяву на ім'я декана факультету – під час зарахування;
  4. Перелік документів для реєстрації студента у гуртожитку:
   • паспорт, листок вибуття;
   • 2 ксерокопії паспорта;
   • справка з деканату (із указаням терміну навчання);
   • квітанція за оплату бланка заяви про реєстрацію по місцю проживання;
   • квітанція держпошлини за реєстацію;
   • санпропусник ( в гуртожит. № 6)
   • 3 фотокартки (3х4).
  5. Для військовозонбов'язаних:
   • копія ідентифікаційного коду;
   • приписне свідоцтво та копія воєного квитка;
   • форма № 17 (2-й відділ, м. Одеса, вул. Щепкина, 12);
   • копія паспорта 1,2, 11 сторінк
   • конверт з маркою по Україні для воєнкомату

  Карта общежития №7

Де нас шукати?

Приймальна комісія: Французький бульвар 24/26
телефон: (0482) 68-12-84, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Біологічний факультет
Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: (048-2) 68-80-62

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top