Кафедра зоології, гідробіології та загальної екології

Адреса кафедри: Біологічний факультет, Шампанський пр., 2, м. Одесса, 65058, Україна

Завідувач кафедри
Володимир Петрович Стойловський
доктор біологічних наук, професор

Секретар кафедри
Ольга Федорівна Делі,
доцент, кандидат біологічних наук

Співробітники кафедри

Викладачі кафедри

Учбово-допоміжний персонал

 • Богданчик Ірина Володимирівна, інженер І категорії
 • Борсук Олена Дмитрівна, старший лаборант
 • Веретеннікова Ася Олегівна, провідний спеціаліст

Спеціалізація кафедри

Зоологія, фундаментальна та прикладна гідробіологія, іхтіологія, екологія, охорона та раціональне використання біологічних ресурсів природних екосистем

Основні напрямки наукової діяльності кафедри

 • Вивчення видової різноманітності тваринного світу (фауністика, систематика), його ролі в природі і значення для людини.
 • Дослідження мінливості морфологічних особливостей тварин різних систематичних груп.
 • Паразитологія (гельмінти, паразитичні кліщі та комахи).
 • Наукове обґрунтування нових і збільшення існуючих площ національних парків, заказників, заповідників.
 • Вивчення фауни і шляхів її охорони у водно-болотних угіддях України.
 • Вивчення шляхів міграції птахів, поширення деяких видів хребетних і безхребетних тварин.
 • Комплексні гідробіологічні дослідження північно-західної частини Чорного моря і прилеглих водойм (дослідження донної іхтіофауни, макрозообентосу, зоо- та фітопланктону, фітобентосу).
 • Дослідження в галузі популяційної екології і динаміки чисельності диких тварин.
 • Вдосконалення методів диференціації внутрішньовидових угруповань диких тварин.
 • Дослідження продукції та біотичного балансу прибережних морських екосистем.
 • Розробка математичних моделей для оцінки чисельності і біомаси окремих видів тварин і рослин в водних екосистемах.
 • Дослідження в галузі збереження біологічного різноманіття природних екосистем.
 • Розробка технологічних основ розведення, утримання рідкісних і охороняємих видів тварин.
 • Основи аквакультури та етології риб.
 Навчально-методичні праці   Наукові роботи   Навчальні курси  Історія кафедри  

Партнери кафедри, міжнародне співробітництво

Кафедра з цілої низки питань співпрацює з науковими та навчальними установами України, близького та далекого зарубіжжя: Зоологічним інститутом НАН України, Київським національним університетом, Мелітопольської орнітологічної станцією, Державним Мелітопольським педагогічним університетом, Одеським протичумним інститутом, Одеської карантинної станцією, інститутом "Біотехніка", університетом Екс-Марсель (м. Марсель, Франція), Інститутом морської біології НАН України, Інститутом гідробіології НАН України (м. Київ), Інститутом ботаніки НАН України (м. Київ), Національним науково-природничим музеєм НАН України (м. Київ), Інститутом рибного господарства НААН України (м. Київ), Одеським центром Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії.

Співробітники кафедри є членами ряду українських і зарубіжних наукових товариств і робочих груп: Українського товариства Охорони птахів, Українського ентомологічного товариства, Українського паразитологического суспільства, міжнародних робочих груп з вивчення різних груп тварин.

Співробітники кафедри брали і беруть участь в міжнародних проектах WWF, BirdLife International, TACIS, EUCC, причорноморських держав, урядів України і Греції, і т.п.

Співробітники кафедри входять до складу науково-технічних рад Дунайського біосферного заповідника, Національного парку "Нижньодністровський", Ландшафтного природного парку "Тузловські лимани", Одеського зоологічного парку.

Кафедра консультує практичних працівників з питань визначення тварин, їх біології, культивування, практичного значення.

Випускники отримують знання з фундаментальної та прикладної гідробіології, іхтіології, екології, орнітології, ентомології, арахно-ентомології, паразитології, охорони та раціонального використання біологічних ресурсів природних екосистем. Студенти опановують сучасні методи досліджень екології різних груп організмів, вивчають екологію водойм, біологію та екологію окремих груп і найважливіших видів та ін.

Серед випускників кафедри є співробітники Українського науково-дослідного протичумного інституту імені І. І. Мечнікова, Українського центру екології моря (УкрНЦЕМ), Інституту морської біології НАН України, Зоологічного інституту ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ), природоохоронних установ, Азово-Чорноморської орнітологічної станції (м. Мелітополь), Центру Біотехніка, WWF-Україна, орнітологічної служби аеропортів, зоологічних парків та дельфінаріїв, Одеського центру Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії Державного агентства рибного господарства України; лабораторій різного профілю діяльності Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров’я.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top