Навчально-методичні праці кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики

 • Алєксєєва Т. Г.

  1. Топтіков В. А. , Білоконь С. В., Алєксєєва Т. Г. Теорії еволюції: навчальний посібник. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023. 164 с.
  2. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене зі статтю успадковування [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання, спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / уклад. С.В. Білоконь, Т.Г. Алєксєєва, О.Л. Січняк ; за ред. О.Л. Січняка. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 22 с.
  3. Генетичний аналіз кількісних ознак [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Генетика кількісних ознак» для другого (магістр) рівня вищої освіти / уклад. Т. Г. Алєксєєва. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2023. 51 с.
  4. Підготовка магістерських робіт [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 51 с.
  5. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене успадковування : метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва, С. Л. Мірось, О. Л. Січняк. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 31 с.
  6. Алєксєєва Т. Г. Загальна цитологія : навч.-метод. посіб. / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 123 с.
  7. Алєксєєва Т. Г. Прикладна генетика. Змістовий модуль 1. Генетичний аналіз еукаріот : метод. рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 80 с.
  8. Білоконь С.В., Алєксєєва Т. Г. Проблеми мутагенезу : метод. вказівки до лабор. занять з дисципліни «Проблеми мутагенезу» для студентів біол. ф-ту усіх форм навчання. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 49 с.
  9. Підготовка магістерських робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультета / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. 50 с.
  10. Білоконь С.В., Алєксєєва Т. Г. Drosophila melanogaster як тест-система in vivo для виявлення генотоксичної дії потенційно-небезпечних препаратів та речовин : методичні вказівки до розділу великого спеціального практикуму. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. 34 с.
  11. Алєксєєва Т. Г., Білоконь С. В. Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки до великого спец. практикуму. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 58 с.
  12. Методичні вказівки з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету денної та заочної форми навчання / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 42 с.
  13. Топтіков В. А., Алєксєєва Т. Г., Ковтун О. А. Гідролітичні ферменти травної системи Rapana venosa. Saarbrüken : LAP LAMBERT Academi Publishing, 2017. – 65 p. (англійською мовою)
  14. Топтіков В. А., Ковтун О. А., Алєксєєва Т. Г. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально-методичний посібник. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2014. 70 с.
  15. Алєксєєва Т. Г. Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин: методичні вказівки. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2014. 52 с.
  16. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, О. В. Запорожченко, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій, С. А. Афонін. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2014. 30 с.
  17. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, В. В. Заморов, Т. Г. Алєксєєва, О. В. Запорожченко, Т. В. Гладкій, О. М. Ружицька, Г. В. Ямборко, А. С. Афонін. Під редакцією О. В. Запорожченка. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2014. 42 с.
  18. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка». Одеса. Університет Мечникова, 2011. 16 с.
  19. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт (методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання біологічних спеціальностей) / В. М. Тоцький, О. В. Запорожченко, Т. Г. Трочинська. Одеса: Університет Мечникова, 2009. 42 с.
 • Білоконь С. В.

  1. Січняк О. Л., Білоконь С. В. Історія, концепції та сучасні досягнення біології: навчальний посібник. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023. 206 с.
  2. Топтіков В. А., Білоконь С. В., Алєксєєва Т. Г. Теорії еволюції: навчальний посібник. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023. 164 с.
  3. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене зі статтю успадковування [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання, спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / уклад. С.В. Білоконь, Т.Г. Алєксєєва, О.Л. Січняк ; за ред. О.Л. Січняка. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 22 с. (у друці)
  4. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене успадковування : метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва, С. Л. Мірось, О. Л. Січняк. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 31 с.
  5. Білоконь С. В., Алєксєєва Т. Г. Проблеми мутагенезу : метод. вказівки до лабор. занять з дисципліни «Проблеми мутагенезу» для студентів біол. ф-ту усіх форм навчання. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 49 с.
  6. Білоконь С. В., Алєксєєва Т. Г. Drosophila melanogaster як тест-система in vivo для виявлення генотоксичної дії потенційно-небезпечних препаратів та речовин : методичні вказівки до розділу великого спеціального практикуму. Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2020. 32 с.
  7. Алєксєєва Т.Г., Білоконь С.В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Політенні хромосоми Drosophila melanogaster». Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. 42 с.
  8. Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки: навчальний посібник. Одеса : Одеський національний університет iмені І. І. Мечникова, 2017. 155 с.
  9. .Атлас Drosophila melanogaster (колекція кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ імені І. І. Мечникова : методичні вказівки / Н. Д. Хаустова, Н.А. Стрельцова, О. М. Благодарова, С.В. Білоконь, С.В. Чеботар. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. 47 с.
  10.  Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету. / В.М. Тоцький, С.В. Білоконь, С.Л. Мірось, М.М. Джуртубаєв, О.В. Запорожченко, Т.Г. Алєксєєва, Т.В. Гладкій, С.А. Афонін. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. 30 с.
  11. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / В.М. Тоцький, С.В. Білоконь, С.Л. Мірось, М.М. Джуртубаєв, В.В. Заморов, Т.Г. Алєксєєва, О.В.Запорожченко, Т.В. Гладкій, О.М. Ружицька, Г.В. Ямборко, С.А. Афонін. Під редакцією О. В. Запорожченка. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – 42 с.
  12. Хаустова Н.Д., Білоконь С.В. Конспект лекцій «Генетика поведінки» Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. 76 с. (російською мовою)
  13. Мірось С.Л., Гудзенко Т.В., Філіпова Т.О., Тоцький В.М., Білоконь С.В. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях. Конспект лекцій. Одеса, 2013. 32 с.
  14. Хаустова Н.Д., Білоконь С.В. Білки і молекулярно-біологічні процеси. Тексти лекцій з дисципліни „Молекулярна біологія” для студентів заочної форми навчання. Одеса: Астропринт, 2010. 28 с.
  15. Хаустова Н.Д., Білоконь С.В. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ «Генетичний аналіз дрозофіли». Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2008. 9 с. (російською мовою)
 • Будняк О.К.

  1. Біохімія мембран: спецкурс для студентів біол. спец. : 8.070501 "Мікробіологія та вірусологія", 8.070502 "Біологія" / О. В. Запорожченко, Л. М. Карпов, О. К. Будняк. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2003. – Ч. 1. – 2003. – 47 с. : рис., табл.
  2. Запорожченко О.В, Карпов Л.М., Петров С.А., Будняк О.К., Федорко Н.Л. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання з курсу «Біофізики». – Вид. «Астопрінт», Одеса, 2003. – 44 с.
  3. Запорожченко А.В., Петров С.А., Сорокин А.В., Захариева З.Е., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С. Методические указания к лабораторным работам по энзимологии для студентов биологического факультета. – Одесса, 2007.– Изд-во: “Альянс-Юг” – 47 с.
  4. Будняк O.K., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Запорожченко О.В., Петров С.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання із курсу біохімії. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 78 с.
  5. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для работы в биохимической лаборатории (при выполнении экспериментальных исследований по БСП, производственной практике, курсовым и дипломным работам). Методичні вказівки. – Одесса: Изд- во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 91 с.
  6. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 64 с.
  7. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот). Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 62 с.
  8. Методические указания к лабораторным работам по Биоорганической химии. Физико-химические свойства углеводов и липидов. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт-мастер, 2008. – 64 с.
  9. Методические указания для работы в биохимической лаборатории. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. – 92 с.
  10. Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Захарієва З.Є., Будняк О.К., Сорокін А.В., Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». – Одесса – 2008. – Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 87с.
  11. Чернадчук С.С., Захариева З.Е.,Федорко Н.Л., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания к лабораторным работам по БСП (методы оценки оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов). Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010. – 53 с.
  12. Федорко Н.Л.,Захариева З.Е., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы оценки состояния оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов». Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010.– 67 с.
  13. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2011. – 87 с.
  14. Вовчук И.Л., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Одесса: Изд-во “ПРИНТ-мастер”. – 2011. – 87 с.
  15. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Вовчук И.Л., Будняк А.К., Чернадчук С.С., Петров С.А., Запорожченко А.В., Сорокин А.В., Кокошкина О.А.Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Основные свойства и методы выделения оксидоредуктаз». – Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2012. – 52 с.
  16. Петров С.А., Запорожченко О.В., Будняк О.К., Чернадчук С.С., Федорко Н.Л. Вітамінологія. Підручник. – Одеса: Вид-во «ВМВ».– 2013.– 228 с.
 • Задерей Н. С.

  1. Задачі з біології. Частина І. Моногібридне, дигибридне схрещування: методичні рекомендації до самостійної роботи / Н.С. Задерей. ‒ Одеса: «Видавець С. Л. Назарчук», 2022. ‒ 43с.
  2. Збірник задач з генетики та молекулярної біології / Н. С. Задерей. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2017. – 69 с.
  3.  Біотехнологія рослин: навчально – методичний посібник / Н. С. Задерей. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2015. – 84 с.
  4. Фармакогенетика: навчально – методичний посібник / Н. С. Задерей. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2015. – 86 с.
 • Запорожченко О.В.

  1. Вовчук І.Л., Запорожченко О.В. Методи вивчення нуклеїнових кислот. Учбовий посібник до курсу великого спеціального практикуму. Частина 2. Учбовий посібник. – Одеса: “Астропрінт”, 2001. - 32 с.
  2. Запорожченко О.В., Федорко Н.Л., Вовчук І.Л. Ензимологія. Методичні вказівки до загального курсу з ензимології для студентів спеціальності “Мікробіологія». Методичні вказівки. – Одеса: “Астропрінт”, 2002. – 30 с.
  3. Біохімія мембран : спецкурс для студентів біол. спец. : 8.070501 "Мікробіологія та вірусологія", 8.070502 "Біологія" / О. В. Запорожченко, Л. М. Карпов, О. К. Будняк. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2003. – Ч. 1. – 2003. – 47 с.: рис., табл.
  4. Методи вивчення нуклеїнових кислот і нуклеотидів : учбовий посібник до великого спец. практикуму. Розд. 2 / І. Л. Вовчук, О. В. Запорожченко, Л. М. Карпов. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2003. – 39 с. 
  5. Методичні вказівки з великого спецпрактикуму "Енергетика мембран" : для студ. біол. ф-ту / О. В. Запорожченко [та ін.] ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2003. – 36 с.
  6. Будняк O.K., Сорокін А. В., Федорко Н.Л., Запорожченко О.В., Петров С.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання із курсу біохімії. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 78 с.
  7. Запорожченко О. В., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Біохімія зерна та продуктів його переробки. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 63 с.
  8. Запорожченко О.В, Карпов Л.М., Петров С.А., Будняк О.К., Федорко Н.Л. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання з курсу «Біофізики». – Вид. «Астопрінт», Одеса, 2003. – 44 с.
  9. Запорожченко А.В., Петров С.А., Сорокин А.В., Захариева З.Е., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С. Методические указания к лабораторным работам по энзимологии для студентов биологического факультета. Одесса – 2007. – Изд-во: “Альянс-Юг”. – 47 с.
  10. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К.Методические указания для работы в биохимической лаборатории (при выполнении экспериментальных исследований по БСП, производственной практике, курсовым и дипломным работам). Методичні вказівки. – Одесса: Изд– во:“ПРИНТ-мастер”, 2008. – 91 с.
  11. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 64 с.
  12. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008.– 62 с.
  13. Методические указания к лабораторным работам по Биоорганической химии. Физико-химические свойства углеводов и липидов. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. – 64 с.
  14. Методические указания для работы в биохимической лаборатории. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. – 92 с.
  15. Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Захарієва З.Є., Будняк О.К., Сорокін А.В.,Кокошкіна О.О.,Запорожченко О.В Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз» Одесса – 2008.– Изд-во: “ПРИНТ -мастер”. – 87с.
  16. Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания к лабораторным работам по БСП (методы оценки оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов). Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010.– 53 с.
  17. Федорко Н.Л.,Захариева З.Е., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы оценки состояния оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов». Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010. – 67 с. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Методичні вказівки. – Одесса: Изд– во: “ПРИНТ-мастер”, |2011. – 87 с.
  18. Вовчук И.Л., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Одесса: Изд-во “ПРИНТ-мастер”. – 2011. – 87 с.
  19. Петров С.А., Запорожченко О.В., Галкін Б.М., Філіпова Т.О.,Чернадчук С.С. Ферменти захисту і агресії мікроорганізмів \\ Монографія. – Одеса: Изд-во «Фенікс» – 2011. – 118 с.
  20. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Вовчук И.Л., Будняк А.К., Чернадчук С.С., Петров С.А., Запорожченко А.В., Сорокин А.В., Кокошкина О.А.Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Основные свойства и методы выделения оксидоредуктаз». – Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2012.– 52 с.
  21. Петров С.А., Запорожченко О.В., Будняк О.К., Чернадчук С.С., Федорко Н.Л. Вітамінологія. Підручник. – Одеса: Вид-во «ВМВ».– 2013.– 228 с.
  22. Вовчук І.Л., Запорожченко О.В., Карпов Л.М. Методи дослідження нуклеїнових кислот. Методичний посібник. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 33 с.
  23. Вовчук І.Л., Запорожченко О.В., Карпов Л.М. Методи дослідження нуклеотидів. Методичний посібник. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 39 с.
  24. Методичний посібник з біологічної хімії. Н.Л. Федорко, С.А. Петров, О.М. Андрієвський, О.В. Запорожченко, О.І. Станев. – Одеса: Принт мастер, 2018. – 60 с.
 • Січняк О. Л.

  1. Січняк О.Л., Білоконь С.В. Історія, концепції та сучасні досягнення біології: навчальний посібник Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024. 206 с.
  2. Генетика поведінки [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання / уклад. С.В. Білоконь, О.Л. Січняк. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024. 58 с.
  3. Позахромосомна спадковість. Походження клітинних органел [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до самостійної роботи з курсу «Позахромосомна спадковість» для студ. другого (магістер.) рівня вищої освіти / уклад. О. Л. Січняк. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. 24 с.
  4. Генетика риб. Ч. 1. Детермінація та диференціація статі у риб [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до самостійної роботи з курсу «Генетика риб» для студ. другого (магістер.) рівня вищої освіти / уклад. О. Л. Січняк. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. 33 с.
  5. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене зі статтю успадковування [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання, спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / уклад. С.В. Білоконь, Т.Г. Алєксєєва, О.Л. Січняк ; за ред. О.Л. Січняка. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 22 с.
  6. Цитогенетична діагностика спадкової патології людини / уклад. О. Л. Січняк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 84 с.
  7. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене успадковування : метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / уклад. С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва, С. Л. Мірось, О. Л. Січняк. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 31 с.
  8. Січняк О.Л. Генетика з основами селекції рослин: навч. посіб. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 192 с.
  9. Січняк О.Л., Капрельянц Л.В., Килименчук О.О. Генетика: навч. посібн. для студ. ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» … денної й заочної форм навчання. Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 148 с.
  10. Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2017. 212 с.
  11. Січняк О.Л. Медична генетика: конспект лекцій. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2016. – 124 с.
  12. Січняк О.Л. Конспект лекцій з дисципліни «Популяційна біологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності «біологія». Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2011. 68 с.
  13. Мірось С.Л., Січняк О.Л. Конспект лекцій з дисципліни «Імуногенетика» для студентів заочної форми навчання спеціальності біологія. Одеса: КП ОМД, 2007. 73 с.
  14. Січняк О.Л. Нехромосомна спадковість. Конспект лекцій. Одесса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2004. 176 с.
  15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Рослинництво” (для студентів І курсу денної форми навчання) / уклад. Т.П. Бланковська, О.Л. Січняк. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2004. 44 с.
  16. Розв’язування задач з популяційної генетики. Методичний посібник / уклад. О.Л. Січняк. Одеса: Астропринт, 2003. 52 с. 
 • Сорокін А.В.

  1. Будняк O.K., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Запорожченко О.В., Петров С.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання із курсу біохімії. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 78 с.
  2. Запорожченко О. В., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Біохімія зерна та продуктів його переробки. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 63 с.
  3. Запорожченко А.В., Петров С.А., Сорокин А.В., Захариева З.Е., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С. Методические указания к лабораторным работам по энзимологии для студентов биологического факультета. – Одесса, 2007.– Изд-во: “Альянс-Юг” – 47 с.
  4. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для работы в биохимической лаборатории (при выполнении экспериментальных исследований по БСП, производственной практике, курсовым и дипломным работам). Методичні вказівки. – Одесса: Изд- во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 91 с.
  5. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 64 с.
  6. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот). Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 62 с.
  7. Методические указания к лабораторным работам по Биоорганической химии. Физико-химические свойства углеводов и липидов. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт-мастер, 2008. – 64 с.
  8. Методические указания для работы в биохимической лаборатории. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. – 92 с.
  9. Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Захарієва З.Є., Будняк О.К., Сорокін А.В., Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». – Одесса – 2008. – Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 87с.
  10. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2011. – 87 с.
  11. Вовчук И.Л., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Одесса: Изд-во “ПРИНТ-мастер”. – 2011. – 87 с.
  12. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Вовчук И.Л., Будняк А.К., Чернадчук С.С., Петров С.А., Запорожченко А.В., Сорокин А.В., Кокошкина О.А.Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Основные свойства и методы выделения оксидоредуктаз». – Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2012. – 52 с.
 • Федорко Н.Л.

  1. Запорожченко О.В., Федорко Н.Л., Вовчук І.Л. Ензимологія. Методичні вказівки до загального курсу з ензимології для студентів спеціальності “Мікробіологія». Методичні вказівки. – Одеса: “Астропрінт”, 2002. – 30 с.
  2. Будняк O.K., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Запорожченко О.В., Петров С.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання із курсу біохімії. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 78 с.
  3. Запорожченко О. В., Сорокін А.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Біохімія зерна та продуктів його переробки. – Методичні вказівки, Одеса, 2003. – 63 с.
  4. Запорожченко О.В, Карпов Л.М., Петров С.А., Будняк О.К., Федорко Н.Л. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, лабораторні роботи та завдання з курсу «Біофізики». – Вид. «Астопрінт», Одеса, 2003. – 44 с.
  5. Запорожченко А.В., Петров С.А., Сорокин А.В., Захариева З.Е., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С. Методические указания к лабораторным работам по энзимологии для студентов биологического факультета. – Одесса, 2007.– Изд-во: “Альянс-Юг” – 47 с.
  6. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для работы в биохимической лаборатории (при выполнении экспериментальных исследований по БСП, производственной практике, курсовым и дипломным работам). Методичні вказівки. – Одесса: Изд- во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 91 с.
  7. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 64 с.
  8. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот). Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 62 с.
  9. Методические указания к лабораторным работам по Биоорганической химии. Физико-химические свойства углеводов и липидов. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт-мастер, 2008. – 64 с.
  10. Методические указания для работы в биохимической лаборатории. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. – 92 с.
  11. Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Захарієва З.Є., Будняк О.К., Сорокін А.В., Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». – Одесса – 2008. – Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 87с.
  12. Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания к лабораторным работам по БСП (методы оценки оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов). Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010. – 53 с.
  13. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы оценки состояния оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов». Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010.– 67 с.
  14. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2011. – 87 с.
  15. Вовчук И.Л., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Одесса: Изд-во “ПРИНТ-мастер”. – 2011. – 87 с.
  16. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Вовчук И.Л., Будняк А.К., Чернадчук С.С., Петров С.А., Запорожченко А.В., Сорокин А.В., Кокошкина О.А.Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Основные свойства и методы выделения оксидоредуктаз». – Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2012. – 52 с.
  17. Петров С.А., Запорожченко О.В., Будняк О.К., Чернадчук С.С., Федорко Н.Л. Вітамінологія. Підручник. – Одеса: Вид-во «ВМВ».– 2013.– 228 с.
  18. Ружицька О.М.,Гладкій Т.В., Федорко Н.Л., Задерей Н.С. Наскрізна програма практики студентів спеціальності 8.04010201 «Біологія» освітній ступень вищої освіти «Магістр».– 2015 (сайт университета).
  19. Методичний посібник з біологічної хімії. Н.Л. Федорко, С.А. Петров, О.М. Андрієвський, О.В. Запорожченко, О.І. Станев. – Одеса: Принт мастер, 2018. – 60 с.
 • Чернадчук С.C.

  1. Запорожченко А.В., Петров С.А., Сорокин А.В., Захариева З.Е., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С. Методические указания к лабораторным работам по энзимологии для студентов биологического факультета. – Одесса, 2007.– Изд-во: “Альянс-Юг” – 47 с.
  2. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для работы в биохимической лаборатории (при выполнении экспериментальных исследований по БСП, производственной практике, курсовым и дипломным работам). Методичні вказівки. – Одесса: Изд- во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 91 с.
  3. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот) Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 64 с.
  4. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания к лабораторным работам по биоорганической химии (физико-химические свойства аминокислот, белков. нуклеиновых кислот). Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2008. – 62 с.
  5. Методические указания к лабораторным работам по Биоорганической химии. Физико-химические свойства углеводов и липидов. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт-мастер, 2008. – 64 с.
  6. Методические указания для работы в биохимической лаборатории. Авторы: Запорожченко А.В., Петров С.А., Чернадчук С.С., Захариева З.Е.., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Сорокин А.В., Будняк А.К. – Одесса: Принт мастер, 2008. – 92 с.
  7. Вовчук І.Л., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Захарієва З.Є., Будняк О.К., Сорокін А.В., Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». – Одесса – 2008. – Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 87с.
  8. Чернадчук С.С., Захариева З.Е.,Федорко Н.Л., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания к лабораторным работам по БСП (методы оценки оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов). Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010. – 53 с.
  9. Федорко Н.Л.,Захариева З.Е., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Петров С.А., Запорожченко А.В. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы оценки состояния оксидантной и антиоксидантной систем биологических объектов». Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”. – 2010.– 67 с.
  10. Запорожченко А.В., Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Вовчук И.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В., Будняк А.К. Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2011. – 87 с.
  11. Вовчук И.Л., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А., Петров С.А., Запорожченко А.В.\\ Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Методы определения активности трансфераз и гидролаз». Одесса: Изд-во “ПРИНТ-мастер”. – 2011. – 87 с.
  12. Петров С.А., Запорожченко О.В., Галкін Б.М., Філіпова Т.О., Чернадчук С.С. Ферменти захисту і агресії мікроорганізмів. Монографія. – Одеса: Изд-во «Фенікс», 2011. – 118 с.
  13. Петров С.А., Вовчук І.Л., Галкин Б.М., Чернадчук С.С., Фурман Ю.В., Мосягін В.В. Екологія суспільства. Підручник. – Одеса: Вид-во «Альянс-Юг». – 2012. – 188 с.
  14. Федорко Н.Л., Захариева З.Е., Вовчук И.Л., Будняк А.К., Чернадчук С.С., Петров С.А., Запорожченко А.В., Сорокин А.В., Кокошкина О.А.Методические указания для выполнения экспериментальных исследований по большому специальному практикуму «Основные свойства и методы выделения оксидоредуктаз». – Методичні вказівки. – Одесса: Изд-во: “ПРИНТ-мастер”, 2012. – 52 с.
  15. Петров С.А., Запорожченко О.В., Будняк О.К., Чернадчук С.С., Федорко Н.Л. Вітамінологія. Підручник. – Одеса: Вид-во «ВМВ».– 2013.– 228 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top