Навчально-методичні праці

 • Бондаренко О. Ю.

  1. Бондаренко О.Ю. Геоботаніка : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.
  2. Бондаренко О.Ю. Урбоекологія : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  3. Бондаренко О.Ю. Геоботаніка : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с.
  4. Бондаренко О.Ю. Урбоекологія : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 43 с.
  5. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Квітникарство та газони : методичні рекомендації для практичних робіт до дисципліни для студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко, Ю.С. Назарчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 50 с.
  6. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка» / Паузер О.Б., Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса: Принт мастер, 2021. - 72 с.
  7. Бондаренко О.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи і рослинного світу України (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання; спеціальність 014.05 – Середня освіта та здоров’я людини). – Одеса, 2019. – 42 с.
  8. Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. Методичні вказівки до навчальної літньої практики з ботаніки (для студентів які навчаються за скороченим терміном навчання). – 2018. Одеса, 49 с.
  9. Ботаніка. Морфологія та систематика рослин / Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». Ч.2. Систематика судинних рослин / Т.В. Васильєва, С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, О.Ю. Бондаренко. – Одеса, 2018. – 60 с.
  10. Ботаніка. Морфологія рослин : [методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 1 курсу біологічного факультету, які поглиблено вивчають англійську мову] / С.Г. Коваленко, В.В. Немерцалов, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко. – Одеса, 2017. – 45 с.
  11. Бондаренко О.Ю., Петрунь Н.В., Васильєва Т.В., Слюсаренко О.М. Система квіткових рослин за А. Л. Тахтаджяном: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної практики з ботаніки / за загальною редацією О.М. Слюсаренка. – Одеса: Одеський національній університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 52 с.
  12. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Назарчук Ю.С., Бондаренко О.Ю. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 3-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 60 с.
 • Герасим’юк В. П.

  1. Герасимюк В.П. Електронні методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Геоботаніка з основами ботаніки” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ В.П. Герасимюк. –Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 51 с. – 134 КБ.
  2. Герасимюк В.П. Електронні методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Альгологія“ для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальностей: 014 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”, 091 “Біологія”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія”, 206 “Садово-паркове господарство” / В.П. Герасимюк, Ф.П. Ткаченко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 28 с. – 84 КБ.
  3. Ткаченко Ф. П. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: методичні вказівки до великого спецпрактикуму /Ф. П. Ткаченко, В. П. Герасимюк, Ю. С. Назарчук, О. А. Бабенко. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  4. Ткаченко Ф.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Ботаніка. Систематика нижчих рослин” / Ф.П. Ткаченко, Ю.С. Назарчук, В.П. Герасимюк, О.Б. Куцин. – Одеса: Принтмастер, 2015. – 56 с.
  5. Слюсаренко О.М. Словник ботанічних термінів / О.М. Слюсаренко, Т.В. Васильєва, В.П. Герасимюк, С.Г. Коваленко, Г.А. Швець, В.В. Немерцалов, Ю.С. Назарчук; за ред. С.Г. Коваленко. – Одеса: Печатний дім, 2012. – 204 с.
  6. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В.В., Назарчук Ю.С. Ботаніка. Морфологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Біологія». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2011. – 52 с.
 • Кадуріна А.О.

  1. Кадуріна А. О., Моргун О. Л. Ілюстрований словник-довідник архітектурно-мистецьких і садово-паркових термінів. Т. 1. Теорія та історія архітектури. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2023. – 122 с.: ілл.
  2. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Основи озеленення населених місць: методичні вказівки для студентів 4-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  3. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
  4. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 32 с.
  5. Кадуріна А.О. Ландшафтна графіка та моделювання: методичні вказівки для студентів 2-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 44 с.
  6. Кадуріна А.О. Ландшафтна графіка та моделювання: методичні вказівки для студентів 2-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
  7. Кадуріна А.О. Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури: методичні вказівки для студентів 1-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
  8. Методичні вказівки до графічної роботи з дисципліни «Ландшафтний дизайн і дизайн обладнання середовищних систем» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» кваліфікаційного рівня «магістр» ОПП підготовки «Дизайн архітектурного середовища». Розробники: Моргун О.Л., Кадуріна А.О. – Одеса: Видавництво ОДАБА, 2019. – 41 с.
  9. Методичні вказівки для практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Історія садово-паркового мистецтва» для студентів 4-го курсу напряму «Архітектура» кваліфікаційного рівня «бакалавр». Розробники: Кадуріна А.О., Моргун О.Л. – Одеса: Видавництво ОДАБА, 2013. – 36 с.
  10.  Роздатковий матеріал з дисципліни «Архітектурна графіка» для самостійної роботи студентів 1-го курсу напряму «Архітектура» кваліфікаційного рівня «бакалавр». Розробники: Кадуріна А.О., Завадська О.І. – Одеса: Видавництво ОДАБА, 2009. – 65 с.
  11. Методичні вказівки з дисципліни «Архітектурна графіка» для студентів 1-го курсу напряму «Архітектура» кваліфікаційного рівня «бакалавр». Розробники: Єксарьова Н.М., Кадуріна А.О., Завадська О.І. – Одеса: Видавництво ОДАБА, 2009. – 43 с.
  12. Методичні вказівки з дисципліни «Художньо - конструкторська графіка і моделювання комплексного обладнання міського середовища» для студентів 5-го курсу спеціальності 7.120.103 «Дизайн архітектурного середовища». Розробник: Кадуріна А.О. – Одеса: Видавництво ОДАБА, 2008. – 34 с.
 • Назарчук Ю. С.

  1. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Квітникарство та газони : методичні рекомендації для практичних робіт до дисципліни для студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 52 с.
  2. Методичні вказівки до виконання та основних вимог щодо оформлення курсових та дипломних робіт проєктного спрямування для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / А.О. Кадуріна, Д. А. Ківганов, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с.
  3. Назарчук Ю. С. Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Ю. С. Назарчук, А. О. Кадуріна. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 24 с.
  4. Методичні вказівки до навчальної практики з квітникарства та декоративної дендрології для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Ю. С. Назарчук, О. Ю. Бондаренко. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 48 с.
  5. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин". Частина 3. Фізіологія мінерального живлення, ріст і розвиток рослин, фізіологія стійкості рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.
  6. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин". Частина 2. Фізіологія фотосинтезу та дихання рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І. П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  7. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 1. Фізіологія рослинної клітини та водообміну рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І. П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  8. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка» / Паузер О.Б., Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С., Якуба І.П. – Одеса: Принт мастер, 2021. – 72 с.
  9. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Основи озеленення населених місць: методичні вказівки для студентів 4-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  10. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
  11. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 32 с.
  12. Малий практикум з фізіології та біохімії рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Якуба І.П., Назарчук Ю.С. – Одеса : Принт мастер, 2019. – 72 с.
  13. Ткаченко Ф.П., Назарчук Ю.С. Мікологія: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2017. – 27 с.
  14. Ткаченко Ф.П., Герасим’юк В.П., Назарчук Ю.С., Бабенко О.А. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: методичні вказівки до великого спецпрактикуму. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  15. Ткаченко Ф.П., Назарчук Ю.С., Герасим’юк В.П., Куцин О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Ботаніка. Систематика нижчих рослин.». – Одеса: Принт мастер, 2015. – 56 с.

   

 • Попова О. М.

  1. Науково-дослідна робота школярів з біології : методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю – 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація – 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини») / Попова О. М. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 48 с.
  2. Попова О. М. Анатомія рослин. Курс лекцій: для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 110 с.
  3. Попова О. М. Анатомія рослин: тестові завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 38 с.
  4. Попова О. М. Морфологія рослин: тестові і контрольні завдання з курсу «Ботаніка»: методичні вказівки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  5. Попова О. М. Морфологія рослин: короткий ілюстрований курс лекцій з дисципліни «Ботаніка». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 236 с.
  6. Попова О. М. Рослинні ресурси. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.040102. Біологія. – Одеса: ОНУ, 2015. – 42 с.
 • Ружицька О. М.

  1. Гладкій Т. В., Гудзенко Т. В., Ружицька О. М., Ткаченко М. В. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 Біологія– Одеса, ОНУ, 2020. – 35 с. http://biologywiki.onu.edu.ua/index.php/ua/spetsialnosti/spetsialnist-091/iii-riven-vo-phd091
  2. Ружицька О. М., Ткаченко М. В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів біологічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія та біохімія». – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2023. – 31 с. – 0,62 МБ http://biologywiki.onu.edu.ua/index.php/ua/spetsialnosti/spetsialnist-091/ii-riven-vo-mahistr/osvitnya-p
  3. Виробнича (асистентська) практика : електрон. метод. рекомендації до організації та проведення асистентської практики для студентів біологічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія». / уклад.: Т. В. Гладкій, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 46 с. – 1,1 МБ http://www.biologywiki.onu.edu.ua/index.php/ua/spetsialnosti/spetsialnist-091/ii-riven-vo-mahistr/osvitnya-prohrama-091mag-bio/179-091-ok-mahistry-biolo
  4. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 1. Фізіологія рослинної клітини та водообміну рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І. П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  5. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин". Частина 2. Фізіологія фотосинтезу та дихання рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  6. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин". Частина 3. Фізіологія мінерального живлення, ріст і розвиток рослин, фізіологія стійко сті рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.
  7. Малий практикум з фізіології та біохімії рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Якуба І.П., Назарчук Ю.С. – Одеса: Принт мастер, 2019. – 72 с.
  8. Ружицька О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фотосинтез». – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 44 с.
  9. Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Екофізіологія рослин» / (для студентів денної та заочної форм навчання). – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 58 с.
  10. Якуба І. П., Ружицька О. М., Паузер О. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регулятори росту рослин» для студентів біологічного факультету усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 24 с.
  11. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. Л., Джуртубаєв М. М., Заморов В. В., Алєксєєва Т. Г., Запорожченко О. В., Гладкій Т. В., Ружицька О. М., Ямборко Г. В., Афонін С. А. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету. – Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 42 с.
  12. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2. «Рослинні тканини». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  13. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 3. Анатомія вегетативних органів. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 48 с.
  14. Ружицька О. М., Швець Г. А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі». – Одеса: Принтмастер, 2013. – 24 с.
  15. Хаустова Н. Д., Заморов В. В., Ружицька О. М., Гладкій Т. В., Білоконь С. В. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів біологічного факультету заочної форми навчання. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013. – 21 с.
 •  
 • Ткаченко Ф. П.

  1. Герасимюк В.П. Електронні методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Альгологія“ для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальностей: 014 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”, 091 “Біологія”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія”, 206 “Садово-паркове господарство” / В.П. Герасимюк, Ф.П. Ткаченко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 28 с. – 84 КБ.
  2. Ткаченко Ф.П., Назарчук Ю.С. Мікологія: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2017. – 27 с.
  3. Ткаченко Ф.П., Герасим’юк В.П., Назарчук Ю.С., Бабенко О.А. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: методичні вказівки до великого спецпрактикуму. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
  4. Ткаченко Ф.П., Назарчук Ю.С., Герасим’юк В.П., Куцин О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Ботаніка. Систематика нижчих рослин.». – Одеса: Принт мастер, 2015. – 56 с.
 • Якуба І. П.

  1. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка» / Паузер О.Б., Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С., Якуба І.П. – Одеса: Принт мастер, 2021. - 72 с.
  2. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 1. Фізіологія рослинної клітини та водообміну рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І. П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  3. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин". Частина 2. Фізіологія фотосинтезу та дихання рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
  4. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу "Фізіологія та біохімія рослин". Частина 3. Фізіологія мінерального живлення, ріст і розвиток рослин, фізіологія стійкості рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.
  5. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з вибіркового курсу "Живлення рослин" / Паузер О.Б., Якуба І.П. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
  6. Малий практикум з фізіології та біохімії рослин / Паузер О.Б., Ружицька О.М., Якуба І.П., Назарчук Ю.С. – Одеса: Принт мастер, 2019. – 72 с.
  7. Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Екофізіологія рослин» / (для студентів денної та заочної форм навчання). – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 58 с.
  8. Якуба І. П., Ружицька О. М., Паузер О. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регулятори росту рослин» для студентів біологічного факультету усіх форм навчання. – Одеса: Принт мастер, 2015. – 24 с.
  9. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3 «Дихання рослин». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 36 с.
  10. Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 1 «Анатомія рослинної клітини». – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  11. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 2 «Рослинні тканини». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 44 с.
  12. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Назарчук Ю. С., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Анатомія рослин». Частина 3 «Анатомія вегетативних органів». – Одеса: Принт мастер, 2013. – 48 с.
  13. Методичні вказівки до лабораторних занять з нормативного курсу «Анатомія рослин» / [Швець Г. А., Паузер О. Б., Назарчук Ю. С., Якуба І. П.] – 2-е вид. – Одеса: Принт мастер, 2013. – 24 с.
  14. Швець Г. А., Паузер О. Б., Ружицька О. М., Якуба І. П. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 4. – Одеса: Принт мастер, 2012. – 64 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top