Наукові роботи співробітників кафедри

 • Бондаренко О. Ю.

  1. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Види рослин розплідників м. Одеси та м. Роздільна у І половині ХХ сторіччя (за матеріалами MSUD) // Рослини та урбанізація: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 лютого 2023 р.). Дніпро, 2023. – С. 14-16.
  2. Шеванова А.А., Бондаренко О.Ю. Деревно-чагарникова компонента міста Березівка // Рослини та урбанізація: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 лютого 2023 р.). Дніпро, 2023. – С. 51-54.
  3. Бондаренко О.Ю.ПроVincetoxicum intermedium Taliev. (Asclepiadaceae) в пониззі межиріччя Дністер-Тилігул // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 26-28 квітня 2023 р.). – Львів: Галич-Прес, 2023. – С. 56-57
  4. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Види рослин школи садівництва м. Одеси (ХІХ-ХХ ст.) (за матеріалами MSUD) // Агроекологічний журнал. – 2023, № 1. – С. 47 – 57.
  5. БондаренкоО.Ю.Sorghum halepense(L.) Pers. Вздовж шляхів територіального значення у пониззі межиріччя Дністер – Тилігул // Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. (Серія: «Conservation Biology З-75 in Ukraine». – Вип. 29). – Київ; Чернівці : ДрукАрт, 2023. – 57-59 с.Myronov S. L., Bondarenko O. Yu.About the finding of Oxybaphusnyctagineus (Michx.) Sweet on the Dniester residence // The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. – р. 82-85.
  6. MyronovS.L., BondarenkoO.Yu. Sorghumhalepense(L.) Pers. infloraofDniesterembankment (Odesaregion) // VIІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – С. 10-13.
  7. Степаненко О.С., Бондаренко О.Ю.Асортимент квітково-декоративних рослин клумб Київського району м. Одеса // VIІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – 62-64.
  8. BondarenkoО.Yu., Myronov S.L. Cenchruslongispinus (Hack.) Fernald on anthropogenicly transformed areas of the Dniester district //Вісник ОНУ. Біологія. 2022. Т. 27, вип. 1(50). С. 111-120.
  9. Бондаренко О.Ю. Інвазійні види флори трансформованих ділянок залізничних колій у пониззі межиріччя Дністер–Тилігул // Агроекологічний журнал. – 2022, № 4. – С. 27 – 33.
  10. Bondarenko О.Yu., MyronovS. L.EuphoriadavidiiSubils (Euphorbiaceae) infloraofrailwaytracksofDniesterbaybar // Вісник ОНУ. Біологія, 2021. – Т. 26, вип. 2(49). – С. 101-108.
  11. Бондаренко О.Ю. Про знахідку Euphorbiavaldevillosocarpa Arvat & Nyar (Euphorbiaceae) в пониззі межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник ОНУ. Біологія. 2021. Т. 26, вип. 1 (48). – С. 127 – 134.
  12. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Петро Степанович Шестеріков – дослідник, бібліотекар, гербарист // VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. – С. 190 – 193.
  13. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О.Ю. Гербарні збори Філіппа Зальцмана в історичній колекції Е.Е. Ліндеманна гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – С. 320-322.
  14. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О.Ю. Вільгельм Філіп Шимпер та його гербарні збори в історичній колекції Е.Е. Ліндеманна гербарію Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (MSUD) // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – C. 236 – 238.
  15. Vasylieva T. V., Kovalenko S. G., Bondarenko O.Yu., Nemertsalov V. V. Collections of investigators of XIX century hungarian flora in e.e. Lindemann’s herbarium (MSUD) // ВісникОНУ. Біологія. 2020. Т. 25, вип. 1(46). – С. 146 – 155.
  16. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. Стан та перспективи існування гідрофільної флори у долинах малих річок долини Хаджибейського лиману (Одещина) // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тезидоп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 128-130.
  17. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори Карла Ледебура з гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова (MSUD) (до 155 річчя ОНУ імені І.І. Мечникова)// Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць. – Житомир: 2020. – С. 370-373.
  18. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Збори слухачок Одеських Вищих Жіночих Педагогічних Курсів в історичному Гербарії ОНУ (MSUD) (до 155-річчя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) // VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2020. – С. 179-182.
  19. KovalenkoSvitlana, BondarenkoOlena, VassilyevaTetiana, IvanovaNataliia. Herbierdel’Université NationaleI.I.Metchnikovd’Odessa: collectionde Michel Gandoger // Третя міжнародна франкофонна конференція в Україні «Мови, науки та Практики» 3-4 жовтня 2019 р. Матеріали конференції (французькою мовою). – Одеса, 2019. – Р. 116-118.
  20. Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г. Збори адвентивних рослин в історичних колекціях гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ: Наш формат, 2019. – С. 24-28.
 • Герасимюк В. П.

  1. Герасимюк В.П. Альгологічні дослідження мікрофітобентосу північно-західної частини Чорного моря / В.П. Герасимюк // Альгологія. – 2023. –Т. 33, № 2. – С. 127-146 
  2. Gerasimiuk V.P. Microscopic Cryophilic Algae of the Weddell Sea and of the Bellingshausen Sea (theAntarctic) / V. P. Gerasimiuk // Hydrobiological journal. - 2022. – Vol. 58, № 5. – P. 42-51. https
  3. Герасимюк В.П. Флора Аеропортівського лісопарку міста Одеса /В.П.Герасимюк, Н.В. Герасимюк// Вісник ОНУ. Біологія.– 2022. – Т. 27, вип.1(50).– С. 24-36. 
  4. Герасимюк В.П. Енциклопедія Куяльницького лиману [в 8 т.]: Т. 2. Водорості / В.П. Герасимюк, А. А. Еннан, Г.Н. Шихалєєва. – Одеса: Астропринт, 2020. – 446 с.
  5. Gerasimiuk V.P. Microscopic Algae of Some Lakes of the North-Western Black Sea Coast (Ukraine) / V.P. Gerasimiuk // International Journal on Algae. – 2020. – Vol. 22, № 4. – P. 317-326.
  6. Герасимюк В.П. Сучасний стан фітопланктону Придунайських озер / В.П. Герасимюк // Вісник ОНУ. Біологія. – 2020. – Т. 25. – Вип. 2(47). – С. 25-36. 
  7. Gerasimiuk V.P. Microphytobenthos of the Red Sea Coast in the Area of Sharm-el-Sheikh / V.P. Gerasimiuk // InternationalJounal on Algae. – 2019.– Vol. 21, № 2. – P. 137-148.
  8. Gerasimiuk V.P. Microalgae of the North-Western Black Sea Coast Estuaries / V.P. Gerasimiuk // International Journal on Algae. – 2018. – Vol. 20, № 2. – P. 109-120.
  9. Gerasimiuk V.P. Algae of Ponds of the Kuyalnik Estuary Coast (North-Western Black Sea, Ukraine) / V.P. Gerasimiuk, G.N. Shikhaleeva, A.A. Ennan, P.M. Tsarenko, A.N. Kiryushkina // International Journal on Algae. – 2018. – Vol. 20, № 4. – P. 393-408. 
  10. Shikhaleeva G.N. Studies of the Kuyalnik Estuary and Temporary Water Bodies of its Vicinities (North-Western Black Sea Coast, Ukraine)/ G.N. Shikhaleeva, V.P. Gerasimiuk, A.N. Kiryushkina, A.A. Ennan, P.M. Tsarenko // International Journal on Algae. – 2017. – Vol. 19, № 3. – P. 195-214.
  11. Gerasimiuk V.P. Microphytobenthos of the Gulf of Tartus (Mediterranean Sea, Syria)/ V.P.Gerasimiuk // International Journal on Algae. – 2017.– Vol. 19, № 3.– Р. 249-258.
  12. Gerasimiuk V.P. Microscopical Algae of Zmiinyi Island (the Black Sea, Ukraine) / V.P. Gerasimiuk // International Journal onAlgae. – 2016. – Vol. 18, № 3. – P. 217-224.
  13. Gerasimiuk V.P. Species Diversity of Microphytobenthos of the Red Sea (Egypt) / V.P. Gerasimiuk, O.A. Kovtun // International Journal on Algae. – 2014. – Vol. 16, № 1. – P. 57-67.
  14. Borisova O.V. AlgaeofUkraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, EcologyandGeography / O.V. Borisova, V.P. Gerasimiuk, D.O. Kapustin, G.G. Lilitska, O.A. Petlovany, P.M. Tsarenko, O.M. Vynogradova, S.P. Wasser. – Vol. 4. Charophyta. – Koeltz Scientific Books, 2014. – 703 p.
  15. Gerasimiuk V.P. Diatom Fouling of the Little Picked Whales in the Antarctic Waters / V.P. Gerasimiuk, V.L. Zinchenko // Hydrobiological journal. – 2012. – Vol. 48, № 1. – P. 28-34.
  16. Gerasimiuk V.P. Algal species New for the Ukraine/ V.P. Gerasimiuk // International Journal on Algae. – 2011. – Vol. 13, № 2. – P. 124-127.
  17. Gerasimiuk V.P. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 2. Bacillariophyta / V.P. Gerasimiuk, O.V. Gerasymova, M.O. Struk, G.V. Terenko, O.P. Tsarenko, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser. – Rugell: A. R. G. Gantner Verlag K. G., 2009. – 413 p.
  18. Gerasimiuk V.P. Algae of marine littoral and inland water bodies of Galindez Island (Argentine Island, Antarctic) / V.P. Gerasimiuk // International Journal onAlgae. – 2008. – Vol. 10, № 1. – P. 1-13.https
  19.  Гусляков Н.Е. Атлас диатомовых водоростей бентоса северо-западной части Черного моря и прилегающих водоемов / Н.Е. Гусляков, О.А. Закордонец, В.П. Герасимюк. – К.: Наук. думка, 1992.– 252 с.
  20. Замбриборщ Ф.С. ЛагуныСеверо-Западного Причерноморья, ихжизнь и хозяйственное значение/ Ф.С.Замбриборщ, А.В.Чернявский, Ф.П. Ткаченко, А.Н. Иванов, Л.В. Маликова, О.Л. Соловьева, В.П. Герасимюк, Н.И. Стахорская, С.М. Милютина.– Одесса, 1986.–135 с.– Рук. деп. в УкрНИИНТИ 19.09.86, №2228-Ук86.
 • Кадуріна А. О.

  1. Кадуріна А.О. Символіка Стамбульського парку в Одесі. Схід та Захід // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Вид-во Уманського НУС, 2023. – Вип. 102, Ч. 1. – С. 116 – 126.
  2. Кадуріна А.О. Символічний природний код українських садиб (Пирогове, м. Київ) // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Вид-во Уманського НУС, 2022. – Вип. 100, Ч. 1. – С. 161 – 168.
  3. Kadurina A.O., Morgun E.L., Shalamova K.I. The symbolic of Langeron arch in Alexandrovsky park (T.G. Shevchenko park) in Odessa // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 21. – Одеса: Астропринт, 2021. – С. 105 – 114.
  4. Кадуріна А.О., Назарчук Ю.С. Символіка споруд Дюківського парку в Одесі. Спадщина сільськогосподарської виставки 1950-х рр. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: Вид-во Уманського НУС, 2020. – Вип. 97, Ч. 1. – С. 181 – 190.
  5. Кадурина А.О. Символика парка «Софиевка» в Умани // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. О.М. Голубця. – Харків: ХДАДМ, 2020. – №1. – С. 33 – 42.
  6. Кадуріна А.О. Символіка троянд в садово-парковому мистецтві різних історичних епох // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 20. – Одеса: Астропринт, 2020. – С. 148 – 157.
  7. Кадурина А.О. Кессоны и их символы. Трансформация во времени // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. В.Я. Даниленко. – Харків: ХДАДМ, № 2, 2019. – С. 53 – 60.
  8. Кадурина А. Символика в архитектурном декоре (на примере г. Одессы): Монография / Антонина Кадурина. – Одесса: Астропринт, 2015. – 272 с.: илл.
  9. Кадурина А.О. Феноменологический уровень восприятия архитектурно-художественной среды (на примере Пассажа в Одессе) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. В.Я. Даниленка. – Харків: ХДАДМ, 2014. – №2. – С. 16 – 20.
  10. Кадурина А.О. Теоретические принципы расшифровки архитектурной символики на семиотическом уровне (на примере архитектуры Одессы) // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 1, 2014. – С. 83 – 87.
  11. Кадурина А.О., Гринченко Е.Ю., Гагина Е.И. Символика здания русского технического общества в Одессе сквозь призму разных эпох Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук.праць АХІ ОДАБА. Випуск 14. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 14 – 22.
  12. Кадурина А. О. Типы зданий и их символы в архитектуре Одессы: Монография. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 262 с.: илл.
  13. Кадурина А. О. Информационный код архитектуры Одессы в символах: Монография. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 244 с.: илл.
  14. Кадурина А.О. Символика в архитектуре и философия эпох // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / підзаг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 2, 2013. – С. 122 – 128.
  15. Кадурина А.О., Моргун Е.Л. Финансы и кредит. История финансовых учреждений в Одессе сквозь призму символов // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / підзаг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 6, 2012. – С. 79 – 85.
  16. Кадурина А.О. Символика Одесского театра оперы и балета // Проблеми теорії та історії архітектури Украї-ни: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 12. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 54 – 64.
  17. Кадурина А.О., Гринченко Е.Ю. Символика маскаронов на усадьбе Демидовых-Сан-Донато в Одессе // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / підзаг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, №1, 2012. – С. 125 – 131.
  18. Кадурина А.О. Символика Пассажа в Одессе, как зеркало смены эпох // Проблеми теорії та історії архітектури Украї-ни: Зб. наук.праць АХІ ОДАБА. Випуск 11. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 30–41.
  19. Кадурина А.О. Пантеон античних богов в архитектуре Одессы// Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, 2011. – С. 182–190.
  20. Кадурина А.О., Чабан А.Е. Символика храма Св. Татьяны в Одессе. Каноны и новаторство // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук.праць АХІ ОДАБА. Випуск 10. – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 54–63.
 • Кузнецов В.О

  1. Кузнєцов В.О. Життя та науково-педагогічна діяльність ботаніка, історика науки та педагога, професора Дмитра Олександровича Байкова (1818 - 1884). Вісник Одеського національного університету. Біологія. Т. 28, вип. 1(52). 2023. С. 161-176.
  2. Кузнєцов В.О. Сучасні підходи до формування спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти. Scientific and pedagogical internship “Topical issues, achievements, and innovations in teaching natural science disciplines in the European Union” : Internship proceedings, March 21 – April 30, 2022. Wloclawek, Republic of Poland : Cuiavian University in Wloclawek, 2022. C. 14-19.
  3. Кузнєцов В.О. Професор Олександр Давидович Нордман і його внесок у створення урболісівничої освіти в Одесі (перша половина ХІХ ст.).Scientific and pedagogical internship “The European approach and its Ukrainian modernization in training teachers in the field of historical, political, philosophical and socіological sciences” : Internship procee- dings, September 6 – October 17, 2021. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 18-23.
  4. Кузнєцов В.О., Ткаченко Ф.П. Альгологічні дослідження в Одеськомууніверситеті (1965–2015). Становлення школи професора І.І. Погребняка / Альгологія, Т. 31, № 3. С. 279-295. (1,5п.л.). (SCOPUSA)
  5. Kuznetsov V. A., Tkachenko F. P. A Century of Algological Researches of the South of Ukraine: Algological School of Odessa University in 1865-1965. International Journal on Algae.pages 89-102 (DOI: 10.1615 / InterJAlgae. V.22. i1.80). (SCOPUS A)
  6. Кузнєцов В.О., Вендель А.О. Platanusacerifolia Willd. у зеленому будівництві Південних міст України і перспективи його використання у штучних лісових масивах. Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 15 квітня 2021 р.). Біла Церква: БНАУ, 2021. С. 64-67.
  7. Кузнецов В.А., Ткаченко Ф.П. Альгологические исследования в Одесском университете в период 1890-1933 гг. / Альгология, Т.29 2019, №1. С. 108-124 (1,2 п.л.). (СКОПУС)
  8. Кузнецов В.А., Ткаченко Ф.П. История развития альгологической школы в Одесском университете в период 1865-1890 гг. / Альгология, 2018, №1. С 95-106 (0,8 п.л.). (СКОПУС)
  9. Kuznetsov V.O., Kuznetsov D.V. The life and scientific-pedagogical activity of L. V. Pisarzhevsky in the Novorosiysk (Odessa) University and the Kiev Polytechnic Institute (1874 -1916) // European Applied Sciences, March-April, 2017, 2 - pp. 10-14. (0,7 д.а.)
  10. Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного. / В.О. Кузнєцов // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. - № 4. – С. 108-118. (0,8 д.а).
  11. Кузнєцов В.О. Розділ 3. Буремні події Другої світової. Одеський державний університет у 1941-1944 роках // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова : історія та сучасність (1865-2015) / кол. авт.; гол. ред І.М. Коваль ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 962 с.іл. - С. 340-366 (2,7 п.л.).
  12. Кузнецов В.А., Кузнецова Н.В. Профессор Юрий Петрович Мирюта: жизнь и научно-педагогическая деятельность (25.02.1905-22.10.1976) // Мірюта Юрій Петрович – видатний генетик вавіловської плеяди вчених (до 110 річчя від дня народження) / За ред. Ф.М. Парій. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – 278 с. – С. 28-62. (1,97 п.л.).
  13. Kuznetsov V.A., Kuznetsova N.V. Urban forestry specialists training in Odessa: historical experience and current problems. Proceedings of the 2 European Conference on Education and Applied Psychology (May 14, 2014). “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GMBH, Vienna, 2014. P. 68-75
  14. Kuznetsov V.A. Professor Yakov Yulievich Bardakh (1857-1929) : Pioneer of bacteriological research in Russia and Ukraine. Journal of Medical Biography the Royal Society of Medicine Journals.2014, V. 22 (3). P.136-144.
  15. Кузнєцов В.О. Наукова школа як предмет міждисциплінарного дослідження. Педагогічнаосвіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: У 3 т. – Т. 2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування :Зб. наук. пр. / За ред.. М.Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 239-249.
  16. Kuznetsov V. History of the microbiological school foundation at the university of Odessa.// 3-rd Ukrainian Polish Weigl Conference “Microbiology on service for human” (Odessa National I.I. Mechnykov University, Ukraine: 14-17 September 2009). – Odessa, 2009. -Abstract - Р. 22-23.
  17. Кузнецов В.А., Попова Е.Н. Результаты интродукции дендрофлоры отдела Pinophyta в Сухостепную подзону Одесской области (1794-2009 гг.). Биоразнообразие и интродукция растений: материалы Международной научной конференции, посвященной 75-летию Центрального Ботанического Сада НАН Азербайджана, Баку, 23-24 сентября 2009 г. – Баку, 2009. Т. 2. С. 186-191.
  18. Кузнєцов В.О., Попова О.М.Сучасні проблеми ботанічного музеєзнавства Сучасний музей. Наукова й експозиційнадіяльність :матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / ред. О.П. Затуловська, І.А. Піддубний, І.В. Скільський. – Чернівці: ДрукАРТ, 2008. – С. 87-92.
  19. Попова О.М., Кузнєцов В.О. Місце гербаріїв у системі культурно-наукових установ України. Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. Вип. 24. С. 21-26.
 • Назарчук Ю. С.

  1. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Види рослин школи садівництва м. Одеси (ХІХ-ХХ ст.) (за матеріалами MSUD) // Агроекологічний журнал. – 2023, № 1. – С. 47 – 57
  2. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Тальнівський» по вул. Замкова, 84 в м. Тальне Черкаської області. Том 2, книга 3. Звіт про дослідження зелених насаджень (Шифр: 208-КНД.ДЗН) / ФОП Матвєєв Андрій Валерійович; наук. кер. Ізотов А.О., розробила Назарчук Ю.C. – Смт. Єланець, 2021. – 133 арк.
  3. Назарчук Ю.С. Особливості впливу препарату Радіфарм на проростання насіння Acerpalmatum (Thunb.) Thunb. f. sanguinea місцевої репродукції // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 3 березня 2021 р.). – Дніпро, 2021. – 208 с. С. 137-138.
  4. Назарчук Ю.С. Санітарний стан дерев парку «Грецький» (м. Одеса) // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 5 березня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – 167 с. С. 159.
  5. Назарчук Ю. С., Паузер О. Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (CupressusarizonicaParl.) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparislawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 163-169.
  6. Ходосовцев О. Є., Дармостук В. В., Назарчук Ю. С. Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 165-177. doi:10.14255/2308-9628/16.122/6.
  7. Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій / [Федорончук Н. О., Полторак В. М., Безвушко Г. І., Деркач О. М., Балацька Т.І., Роженко М. В., Назарчук Ю. С.], за ред. О. Є. Рубеля, А. О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (ІнтерТрейлс), Чорноморське відділення Української екологічної академії наук. – Одеса: СПД «Хавроненко В. В.», 2013. – 235 с.
  8. Словник ботанічних термінів / Слюсаренко О. М., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. та ін.; підзаг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса: Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
  9. Nadyeina O., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchuk Yu. S., Dymytrova L. V. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine – Assessment, Conservation and Perspectives. – Book of abstracts, The 7th Symposium of the International Association for Lichenology (IAL-7) “Lichens: from genome to ecosystems in a changing world”. – Bangkok, 2012. – P. 86.
  10. Nadyeina O., Dymytrova L. V., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchuk Yu. S. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine: Perspectives on Assessing, Conserving, and Educating. – Biology International. – 2011. – 50. P. 72-81.
  11. Назарчук Ю. С. Лишайники степової зони південного заходу України :автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Юлія Сергіївна. – К., 2011. – 24 с.
  12. Надєіна О. В., Димитрова Л. В., Ходосовцев О. Є., Назарчук Ю. С. Що вам відомо про степові лишайники: маленький всесвітпід ногами // Науково-популярне видання-посібник. – Одеса :Deluxe, 2010. – 20 с.
  13. Назарчук Ю. С. Лишайники // ОстрівЗміїний. Рослинний і твариннийсвіт. – Одеса :Астропринт, 2008. –C. 69 – 81.
  14. Назарчук Ю. С. Субстратна пристосованість лишайників степівпівденного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 87-92.
  15. Назарчук Ю. С.Лишайники Акерманськоїсередньовічноїфортеці // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 71-75.
  16. Назарчук Ю. С. Новілокалітети Neofusceliaryssolea (Ach.) Essl. Та Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale// Матеріали II Міжнародної конференції „Біологія: від молекули до біосфери”. – Харків, 19 – 21 листопада 2007 року. – Х.: Планета-Принт, 2007. – 416 с. –С. 291-292.
  17. Nazarchuk Julia S. The mediterranean species of lichens at north-western part of the Black sea coast // Abstract book of the International Conference «Origin and Evolution of Biota in Mediterranian Climate Zones an Integrative Vision» (Zurich, 14 – 15 July, 2007). – P. 31-32.
  18. Назарчук Ю. С. Лишайники в Гербарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (MSUD): состояние и проблемы сохранения // Конференция по систематике и морфологии растений, посвященная 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 17 – 19 мая, 2007 г.). – М.: Т-во научных изданий КМК, 2007. – 297 с. С. 262-263.
  19. Назарчук Ю. С., Кондратюк С.Я. Лишайники острова Зміїний (Україна) // Укр. ботан. журн., 2007. – Т. 64, № 6. – С.859 – 866.
  20. Назарчук Ю. С. Особливості ліхенофлори заплавних лісів північно-західного Причорномор’я // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 70-76.
 • Попова О. М.

  1. Попова О.М., Левчук Л.В.Лікарські рослини дендрологічної колекції ботанічного саду ОНУ в освітній програмі «Фармація» // Вісник ОНУ. Біологія. – 2023. – Т. 28, вип. 1(52). – С. 19-38.
  2. Попова О.М. Поширення в Україні рідкісного виду Pisolithusarhizus (Boletales, Basidiomycota) //Укр. ботан. журн., 2021, №2. С.139-144.
  3. Попова О.М. Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації // Вісник ОНУ. Сер. Географічні та геологічні науки. –2017. –Т. 22, вип. 2. – С. 29-47.
  4. Попова Е.Н. Феномен дальней диссеминации орхидей в национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесская область, Украина) Академику Л.С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей. – Бендеры. Eco-TIRAS, 2016.–С. 207-215.
  5. Попова Е.Н., Русев И.Т., Осипова М.М., Яремченко О.А. Ценность экосистем Куяльницкого лимана и перспективы их сохранения в системе природно-заповедного фонда Украины. Академику Л.С. Бергу– 140 лет: Сб. науч. статей.– Бендеры. Eco-TIRAS, 2016.– С. 473-489.
  6. Попова О.М.Морфометрія та топонімія гідрологічних об’єктів національного природного парку «Тузловські лимани» // Вісник Одеського національного університету. Сер. Геогр. та геол. науки. –2016. –Т.21,вип 2 (29).–С. 64-84.
  7. Попова О. М.Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду Одеського регіону для охорони екосистем та созофітів в контексті геоботанічного районування //Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 34-53.
  8. Попова О.М., Рогозін С.Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Irispontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції //Укр. ботан. журн. – 2015. –Т. 72, № 5. –С. 439-444.
  9. Попова О.М., Абрашкіна І. В. Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Міський сад» (м. Ізмаїл, Одеська область) // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2015. – Т. 13. –С. 85-92.
  10. Попова О.М. Знахідки CephalantheradamasoniumіPlatanthera× hybrida (Orchidaceae) в Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження. // Укр. ботан. журн. – 2015. –Т. 72, №4. –С. 357-363.
  11. Аркушина Г.Ф., Попова О.М. Конспект флори судинних рослин м. Кіровограда. – Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2010. – 232 с.
  12. Кузнєцов В., Попова О. Видатний ботанік і педагог Лідія Андріївна Шапошнікова (28.02.1911-25.11.1988) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип. 40. – Київ, 2009. – С. 161-169.
  13. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Осадча Л. П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси // Наукові записки Державного природничого музею. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 145-156.
  14. Попова О. М., Ужевська С. П., Юрченко Ю. Ю. Реєстр природно-заповідного фонду Одеської області. – Одеса, 2006. – 110 с.
  15. Попова О.М.Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин міжнародного рівня охорони // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 36. – С. 85-90.
  16. Попова О.М.Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин Червоної книги України// Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. , вип. 1. – С. 81-87.
  17. Попова О. М. Нові знахідки орхідей (Orchidaceae) в Одеській області // Вісник ОНУ. – Сер. Біологія. – Т. 8, вип.2. – 2003. – С. 51-54.
  18. Попова О.М., Кузнецов В.О. Збори злаків з території Одеської області в колекції Л. А. Шапошникової (гербарій Одеського національного університету) // Вісник Луганського держ. педагогічного ун-ту ім. Тараса Шевченка.– № 11 (67). – 2003. – С.131-137.
  19. Попова О. М. Судинні рослини Одеської області з Червоної книги України, Світового та Європейського Червоних списків // Вісник Одеського національного університету. Сер. Біологія. – 2002. – Т. 7, вип. 1. – С. 278-290.
  20. Лукьянчук И.И., Попова Е.Н., Юргелайтис Н.Г. Дикорастущая полезная флора юга Украины: Справочник. – Одесса: АО БАХВА, 1996, – 112 с.
 • Ружицька О. М.

  1. Ружицька О.М. Життєздатність насіння плівчастих видів пшениці за впливу штучного старіння та тривалого зберігання // VII Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 100-річчю кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І.П. ЧУЧМІЯ Уманського НУС (4 листопада 2022 року) – Умань, 2022. – C. 127 – 129.
  2. Ружицька О. М. Морфофізіологічні показники та вміст проліну в поростках пшениці м’якої та спельти за моделювання водного дефіциту та засолення // Сучасні проблеми генетики, біотехнології і біохімії сільськогосподарських рослин: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (21 жовтня 2020 р. / СГІ–НЦНС. – м. Одеса, Україна): Одеса: СГІ–НЦНС, 2020. – С. 120 – 122.
  3. Кузнєцова Н. В., Аннєнкова І.П., Ружицька О.М. Про необхідність узгодження підходів щодо надання кваліфікації науково-педагогічного працівника //Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 23–24 квітня 2020. Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. Том 1. - С. 236-239.
  4. Ружицька О. М., Кириленко Н. А., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні характеристики зернівок культурних плівчастих пшениць // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієвічитання, 18-20 березня 2019 року). – Умань, 2019. – С. 215.
  5. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність та вмістбілка в зерні пшениці спельти і полбиза умов дефіциту мінерального живлення // Тезисимпозіуму з міжнародною участю «Сталі Підходи до Підвищення Врожайності та Харчової Цінності Пшениці» (27 червня, 2018 р., Львівський національний університет імені Івана Франка). – С. 41-42.
  6. Борисова О. В., Ружицька О. М. Фракційний склад білка та активність інгібіторів трипсину у зернітвердої пшениці та двозернянки // Тезидоповідей IV Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня, 2018, м. Харків, Україна). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 29-30.
  7. Кузнєцова Н. В., Ружицька О. М. Питаннянауково-педагогічноїпідготовкиздобувачіввищоїосвітиступеня доктора філософії в умова хре формування системи освіти України // KELM. Knowledge. Education. Law. Management. – 2018. – № 3 (23). – wrzesien. – С. 101-110.
  8.  Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність і біохімічний склад зерна озимої спельти та полбиза умовпівдня степової зони України // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50; № 2 (292). – С. 161-169.
  9. Ружицька О. М., Борисова О. В. Проростання та рістпроростків насіння Triticumaestivum та Triticumspelta в умовахсольовогостресу // Мат-ли XIV з’їзду Укр. ботан. тов-ва (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.). – Київ: УБТ, Ін-т ботаніки НАНУ, 2017. – С. 163.
  10. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність та якість зерна озимої пшениці спельтиза умовпівдня степової зониУкраїни // Фізіологіярослин: досягнення та новінапрямки розвитку: зб. наук. праць / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологіврослин; [гол. ред. В.В. Моргун]. – К.: Логос, 2017. – С. 525-532.
  11.  Кириленко Н. А., Ружицька О. М., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні особливості стебел та листківплівчастихпшеницьTriticumspelta L. та T. dicoccum (Schrank) Schuebl. // Вісник ОНУ. СеріяБіологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (38). – С. 50-61.
  12. Ружицька О. М., Борисова О. В.  Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельтиза умов Півднястепової зони України // Вісник ОНУ. Біологія. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (36). – С. 47-58.
  13. Борисова О.В., Ружицька О. М.  Фізіолого-біохімічніпоказникипроростківпшеницьTriticumaestivum L. та Triticumspelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університету. СеріяБіологія. – 2015. – Вип. 23 (№ 1129). – С. 81-88. – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1129.html
  14. Borysova O., Ruzhitskaya О. Hulled wheats’ (Triticumspelta, Triticumdicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics [Електронний ресурс] // Біологічні студії. – 2015. – Т.9, №1. – С.125-134. – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bist_2015_9_1_13.pdf
  15. Ruzhitskaya O., Borysova O. Germination and quality of spelt seeds under south-western Ukraine conditions // Genetics and Plant Physiology, Conference “Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges” (24-26 September 2014, Sofia, Bulgaria) – Sofia, the Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences, 2014. – Special Issue (Part 2), 4 (3–4). – Р. 216-224.
  16. Ружицька О. М., Заболотна А. П. Показники росту та насіннєвої продуктивності рослин деяких гексаплоїдних видів роду Triticum // Bісник Одеського національного університету. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 1-2 (26-27). – С. 46-57.
  17.  Chumychkina O., Ruzhitskaya O. Influence of hydration conditions upon seed germination after long-term storage // Agrisafe final conference “Climate change: challenges and opportunites in agriculture” (March 21-23, 2011, Budapest, Hungary) – Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2011. – P. 59-63.
  18.  Ружицька О. М., Чумичкіна О. В. Проростання хронологічно старогонасіння озимої м’якої пшениці заумов уповільнення його гідратації // Фізіологіярослин: проблеми та перспективи розвитку / НАНУкраїни, Ін-т фізіології рослині генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К.:Логос, 2009. – Т. 1. – С. 687-693.
  19.  Ружицкая О. Н., Игнатова С. А. Восстановление способности к прорастанию потерявших всхожесть семян озимой мягкой пшеницы // Фізіологія та біохімія культурних рослин. – 2007. – Т. 39, № 3. – С. 249-254.
  20. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А., Безверхая Н. А. Способность к прорастанию в условиях invitro изолированных зародышей невсхожих семян пшеницы // Біологічний вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 122-128.
 • Ткаченко Ф. П.

  1. Ткаченко Ф.П., Артеменко А,О. Макрофітобентос Березанського лиману, його узмор’я та о. Березань // Альгологія. 2022. 32(3): 251-263.
  2. Теренько Г.В., Ткаченко Ф.П., Герасимюк В.П. Фітопланктон прибережного комплексу водойм Національного природного парку «Білобережжя Святослава» (Україна) // Гідробіол. журн. 2022. 58(2): 45-56.
  3. Ткаченко Ф.П.,Касьянов Є.О. Ceratophyllumtanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах Кінбурнської коси (НПП «Білобережжя Святослава // Вісник ОНУ. Біологія. 2022. 27 (1(50): 137-142.
  4. Ткаченко Ф.П. Нова знахідка Pleurocladialacustris A. Braun (Phaeophyceae) у Дніпровському лимані Чорного моря (Україна). Альгологія. 2021. 31(1): 71-76.
  5. Ткаченко Ф. П., Якуба И. П. Содержание фукоксантина в некоторых водорослях Черного моря (Phaeophyceae, Ochrophyta). – Альгология, 2019. – Т. 29, № 3. – С. 278-286.
  6. Кузнецов В. О., Ткаченко Ф. П. Альгологические исследования в Одесском университете в период 1890-1933 гг. // Альгология. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 108-124.
  7. Tkachenko F. P., Sidorenko M. V. Macrophytobenthos of artifical ponds in the parks of Odessa city // Вісник ХНУ. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 31. – С. 31-38.
  8. Ткаченко Ф. П., Сардарян К. Б. Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку (чек-лист, поширення, екологія). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 110 с.
  9. Ткаченко Ф. П., Третяк И. П. Макрофитобентос ботанического заказника общегосударственного значения «Филлофорное поле Зернова» (Украина) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 238-246.
  10. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым) // Альгология. – 2015. – Т. 25. – С. 115-124.
  11. Ткаченко Ф. П. Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья // Альгология. – 2014. – Т. 24, № 3. – С. 376-379.
  12. Ткаченко Ф. П., Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. Нове місце знаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – С. 716-720.
  13. Ткаченко Ф. П., Ковтун О. О. Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море) // Чорномор. ботан. журн. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 37-47.
  14. Ткаченко Ф. П., Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. Макрофитобентос ІІ малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 3. – С. 295-302.
  15. Ткаченко Ф. П., Куцин Е. Б. Виды рода Vaucheria DC. водоемов северо-западного Причорноморья (Украина) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 190-197.
  16. Ткаченко Ф. П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря). – Одеса: Астропринт, 2011. – 104 с.
  17. Eduard F. Kostylev, Fedor P. Tkachenko, Irina P. Tretiak. Establishment of “Zernov’s Phyllophora field” marine reserve: Protection and restoration of unique ecosystem // Ocean & Costal Management. – 2010. – Vol. 53, № 5-6. – P. 203-208.
  18. Tkachenko F. P., Tretiak I. P., Kostilev E. F. Macrophytobenthos of the Phyllophora Field in present conditions (the Black Sea, Ukraine) // International Journal on Algae. – 2009. – Vol. 11, N 1. – P. 64-72.
  19. Ткаченко Ф. П., Третяк І. П., Костильов Е. Ф. Водорості-макрофіти як показники екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря // Чорноморськ. ботан. журн. – 2008. – Т. 4, № 2. – С. 222-229.
  20. Борисова Е. В., Ткаченко Ф. П. Материалы к флоре Charales юго-запада Украины // Альгология. – 2008. – Т. 18, № 3. – С. 287-298.
 • Якуба І. П.

  1. Yu. Rudka, S. Medinets, I. Yakuba, Ye. Gazyetov, V. Medinets, Yu. Nazarchuk, O. Pauzer Heavy metal accumulation in aquatic plants growing in water bodies of the Lower Dniester catchment (Ukraine) // XVI International Scientific Conference "MONITORING OF GEOLOGICAL PROCESSES AND ECOLOGICAL CONDITION OF THE ENVIRONMENT”. - European Association of Geoscientists & Engineers. - Volume 2022. - p.1 – 5.
  2. Алескєрова М.Т., Паузер О.Б., Якуба І.П. Застосування арахідонової кислоти як засобу підвищення продуктивності овочевих культур в умовах півдня україни // Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти, присвячена 130-річчу кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені І.В.Каразіна - Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції (12-13 лютого , 2020 р., м. Харків, Україна). – Харків :ХНУ ім. В.Н.Каразіна , 2020. – С. 82-83.
  3. Ткаченко Ф.П., Якуба И.П., Содержание фукоксантина в некоторых черноморских бурых водорослях (Phaeophyceae, Orchophyta) // Аlgologia. 2019, 29(3): 278—286.
  4. Якуба І.П., Паузер О.Б. Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом // Фізіологія рослин і генетика. 2018. - Т. 50 № 6.-С.484-498.
  5. Лопухова М.А., Кучер Г.М., Паузер О.Б. Якуба І.П. Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки Агромаром//ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2018. Т. 23, вип. 1(42).- С.9-20.
  6. Лопухова М. А., Паузер О. Б., Якуба І. П., Артюх М. М. Якість соку та вина з винограду Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки лози біопрепаратом Агромар // Мікробіологія і біотехнологія. - 2018. - № 4. - С 42–50.
  7. Якуба І.П., Паузер О.Б., Бурикіна С.І. Накопичення марганцю рослинами ріпаку за різних доз NPK на південному чорноземі // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН Украпїни, Укр. т-во фізіологів; голов ред. В.В.Моргун. – Київ, Логос. – 2017. - С.655-661.
  8. Якуба І.П., Паузер О.Б. Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату Фітоцид // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія.- 2017. - №2(69). - С.113-119.
  9. Крижановська Н.Ю., Паузер О.Б., Якуба І.П. Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м.Миколаєва // Питання біоіндикації та екології – 2015. – Вип.20,№1. – С.126-142.
  10. Якуба І.П.,  Коваленко О. В. Баланс мікроелементів в системі ґрунт-рослина в умовах північно-західного Причорномор’я / Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати - 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 р.) - К: ТОВ "НВП "Інтерсервіс, 2016. - С. 207-208.
  11. Швець Г.А., Ружицька О.М., Паузер О.Б., Якуба І.П. Викладання дисциплін з фізіології рослин у підготовці студентів напрямку «Біологія» в ОНУ імені І.І Мечникова. / Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: Матеріали. – Харків (Україна). – 2013. – С. 55-56.
  12. Бурикіна С.І., Коваленко О.В., Якуба І.П. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12-13. – С. 11-18.
  13. Якуба І.П., Паузер О.Б., Швець Г.А. Вміст деяких мікроелементів у насінні ріпака за використання різних систем добрив / Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. С. 470-472.
  14. Якуба І.П., Паузер О.Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: Ф50 у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр.. т-во фізіологів рослин; голов. Ред. В.В.Моргун. – К.: Логос, 2009. ISBN 978-966-171-147-0 Т.1. – 706 с.: с іл..- Бібліогр. в кінці ст.
  15. Якуба І.П., Паузер О.Б., Швець Г.А., Цандур М.О. Оцінка забезпеченості сільськогосподарських культур марганцем на південному чорноземі (за вмістом мікроелементу в ґрунті) / Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. – Одеса: СМИЛ, 2007. – 220 с.
  16. Якуба І.П., Цандур М.О., Бурикіна С.І. Вміст та доступність марганцю в ґрунті в залежності від окультуреності, сезонів року та зрошення / Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9, частина ІІ. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 178 с.
  17. Якуба І.П., Паузер О.Б., Бурикіна С.І. Накопичення марганцю листками та зерном озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками за різних систем удобрення // Живлення рослин: теорія і практика. (Зб. наук пр., присвяч. 100-річчу від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П.А. Власюка) / Головн ред. В.В.Моргун. К.: Логос, 2005. – С. 153 – 161.
  18. Якуба І.П. Фізіологічні показники ефективності позакореневого підживлення огірка марганцем на півдні Одещини // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ, 2005. – ип..6. – С. 199-209.
  19. Якуба І.П., Швець Г.А., Феоктистов П.О. Накопичення марганцю листками та зерном твердої й м’якої озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками // Вісник ОНУ. – 2004. – Т.9, вип. 1. – С. 88 – 98.
  20. Паузер О.Б., Швець Г.А., Якуба І.П. Вміст і динаміка рухомого марганцю на полях півдпя Одещини // Агарарний вісник Причорномор’я. Біологічні, сільгосп. та вет. Науки Вип. 4(15). – Одеса, 2002. – С.37-41.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top