Навчальні курси кафедри фізіології, здоров'я і безпеки людини та природничої освіти

 • Спеціальність 091 Біологія

  Галузь знань – 09 Біологія

  Спеціальність 091 Біологія.

  Освітньо-професійна програма Біологія

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  Обов´язкові курси
  ОК 15 Анатомія людини
  ОК 21 Основи медичних знань та перша долікарська допомога
  ОК 24 Фізіологія людини і тварин
  ОК 29 Лабораторний практикум з біології
  ОК 37 Навчально-виробнича практика
  ОК 38 Виробнича практика
  ОК 39 Курсова робота
  Спеціальні курси
  ВК 2.1. Хвороби цивілізації
  ВК 2.1. Фізіолгія центральної нервової системи
  ВК 2.1. Фізіологія вищої нервової діяльності
  ВК 2.1. Нутриціологія
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 6 Основи когнітивної педагогіки
  ВК 9 Основи охорони праці
  ВК 10 Безпека життєдіяльності
  ВК 12 Основи валеології
  ВК 14 Інструментальні методи досліджень
  ВК 15 Фізіко-хімічні методи досліджень І (загальні лабораторні методи
  ВК 36 Фізіологія вегетативної нервової системи
  ВК 37 Морфологія людини
  ВК 38 Вікова фізіологія
  ВК 39 Екологічна фізіологія
  ВК 40 Фізіологія серцево-судинної системи
  ВК 41 Фізіологічні основи когнітивних функцій
  ВК 42 Фізіологія видільної системи
  ВК 98 Фізіологія і патофізіологія системи крові
  ВК 99 Фізіологія сенсорних систем
  ВК 100 Фізіологія ЦНС та гігієна розумової діяльності
  Рівень освіти – другий (магістерський)
  Обов´язкові курси
  ОК10 Гуморальні регулятори біологічних процесів
  ОК14 Виробнича практика (переддипломна)
  ОК15 Виробнича (асистентська ) практика
  ОК 16 Кваліфікаційна робота
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 05 Цивільний захист і охорона праці в галузі
  ВК 06 Культура здоров’я та безпеки
  ВК 7. Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка
  ВК 8 Теорія і практика оздоровлення людини
  ВК 11 Менеджмент в закладах освіти
  ВК 13 Нейродидактика
  ВК 14 Патологічна фізіологія
  ВК 16 Діетологія та раціональне хачування
  Рівень освіти – третій (PhD, доктор філософії)
  ВК 03 Інноваційні технології викладання у вищій школі
  ВК 19 Патологічна фізіоліогія клітини та обміну речовин
  ВК 20 Типові патологічні процеси
 • Спеціальність 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

  Галузь зань – 01. Освіта/Педагогіка

  Спеціальність – 014. Середня освіта

  Спеціалізація - 014.05 Середня освіта

  (Біологія та здоров´я людини)

  Освітньо-професійна програма - Середня освіта (Біологія та здоров´я людини)

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  Обов´язкові курси
  ОК 14 Інклюзивна освіта
  ОК 15 Валеологія та моніторинг здоров´я школяра
  ОК 17 Методика навчання біології та основ здоров’я
  ОК 18 Основи здоров´язбережувальної діяльності в освітніх закладах
  ОК 22 Анатомія людини
  ОК 23 Основи медичних знань та перша долікарська допомога
  ОК 28 Фізіологія людини та тварин
  ОК 29 Основи дієтології та раціонального харчування
  ОК 35 Вікова фізіологія та шкільна гігієна
  ОК 39 Виробнича практика, педагогічна (з основ здоров´я)
  ОК 40 Виробнича практика, педагогічна (з біології)
  ОК 41 Курсова робота з педагогіки або Методики навчання біології
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 4 Технології корекційно-розвиваючого навчання
  ВК 6 Основи когнітивної педагогіки
  ВК 9 Основи охорони праці
  ВК 10 Безпека життєдіяльності
  ВК 14 Інструментальні методи досліджень
  ВК 15 Фізіко-хімічні методи досліджень І (загальні лабораторні методи
  ВК 36 Фізіологія вегетативної нервової системи
  ВК 37 Морфологія людини
  ВК 39 Екологічна фізіологія
  ВК 40 Фізіологія серцево-судинної системи
  ВК 41 Фізіологічні основи когнітивних функцій
  ВК 42 Фізіологія видільної системи
  ВК 98 Фізіологія і патофізіологія системи крові
  ВК 99 Фізіологія сенсорних систем
  ВК 100 Фізіологія ЦНС та гігієна розумової діяльності
  Рівень освіти – другий (магістерський)
  Обов´язкові курси
  ОК 03 Цивільний захист і охорона праці в галузі
  ОК 04 Методика виховної роботи у закладах загальної середньої освіти
  ОК 05 Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я
  ОК 06 Теорія та методика біологічної і валеологічної освіти у середній школі
  ОК 07 Теорія і практика оздоровлення людини
  ОК 09 Психофізіологія
  ОК 10 Еволюція фізіологічних систем
  ОК 12 Методика навчання осіб з особливими освітніми потребами
  ОК 13 Педпрактика у школі
  ОК 14. Переддипломна практика. Кваліфікаційна робота
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 07 (10*) Менеджмент в закладах освіти
  ВК 11 (10*) Культура здоров’я та безпеки
  ВК 13 (13*) Нейродидактика
  14 (10*) Науково-дослідницька робота з біології учнів старшої школи
  ВК 15 (7*) Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка
  ВК16 ( 14*) Патологічна фізіологія
  ВК 17 (16*) Діетологія та раціональне хачування

  Примітка: номер вибіркового компонента зі загально-факультетського переліку дисциплін для здобувачів другого рівня вищої освіти

 • 162 Біотехнології та біоінженерія

  Галузь зань – 16 Хімічна та біоінженерія

  Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

  Освітньо-професійна програма Біотехнології та біоінженерія

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  ВК 12 Основи валеології
  ВК 14 Інструментальні методи досліджень
  ВК 15 Фізіко-хімічні методи досліджень І (загальні лабораторні методи
  ВК 36 Фізіологія вегетативної нервової системи
  ВК 37 Морфологія людини
  ВК 38 Вікова фізіологія
  ВК 39 Екологічна фізіологія
  ВК 40 Фізіологія серцево-судинної системи
  ВК 41 Фізіологічні основи когнітивних функцій
  ВК 42 Фізіологія видільної системи
  ВК 91 Анатомія і фізіологія людини
  ВК 98 Фізіологія і патофізіологія системи крові
  ВК 99. Фізіологія сенсорних систем
  ВК 100 Фізіологія ЦНС та гігієна розумової діяльності
  Рівень освіти – другий (магістерський)
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 05 Цивільний захист і охорона праці в галузі
  ВК 06 Культура здоров’я та безпеки
  ВК 07 Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка
  ВК 08 Теорія і практика оздоровлення людини
  ВК 11 Менеджмент в закладах освіти
  ВК 13 Нейродидактика
  ВК 14 Патологічна фізіологія
  ВК 16 Діетологія та раціональне хачування
  Рівень освіти – третій (доктор філософії)
  ВК 03 Інноваційні технології викладання у вищій школі
 • 206.Садово-паркове господарство

  Галузь зань – 20. Аграрні науки та продовольство

  Спеціальність 206. Садово-паркове господарство

  Освітньо-професійна програма Садово-паркове господарство

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 12 Основи валеології
  ВК 14 Інструментальні методи досліджень
  ВК 15 Фізіко-хімічні методи досліджень І (загальні лабораторні методи
  ВК 36 Фізіологія вегетативної нервової системи
  ВК 37 Морфологія людини
  ВК 38 Вікова фізіологія
  ВК 39 Екологічна фізіологія
  ВК 40 Фізіологія серцево-судинної системи
  ВК 41 Фізіологічні основи когнітивних функцій
  ВК 42 Фізіологія видільної системи
  ВК 91 Анатомія і фізіологія людини
  ВК 98 Фізіологія і патофізіологія системи крові
  ВК 99. Фізіологія сенсорних систем
  ВК 100 Фізіологія ЦНС та гігієна розумової діяльності
 • Дисципліни на інших факультетах ОНУ

  Предмети, які викладаються по факультетам (крім біологічного):

  Галузь знань – 22. Охорона здоров´я

  Спеціальність 226 Фармація. Промислова фармація

  Освітньо-професійна програма Фармація. Промислова фармація

  Рівень освіти – другий (магістерський)

  Обов´язкові курси

  ЗП 07

  Анатомія та фізіологія людини
  ЗП 12 Патологічна фізіологія
    Вибіркові (варіативні) курси
  ВД32  Патофізіологія хвороб цивілізації
  ВД52  Нутріціологія

  Галузь знань 10. Природничі науки

  102 Хімія

  Освітньо-професійна програма Фармацевтична хімія

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)

  ВК 04 Фізіологія з основами анатомії

  Галузь знань 10. Природничі науки

  102 Хімія

  Освітньо-наукова програма Хімія

  Рівень освіти – третій (доктор філософії з хімії)

  Вибіркові (варіативні) курси
  ВД 1.3 Інноваційні технології викладання у вищій школі

  Галузь знань 01 Освіта /Педагогіка

  Спеціальність 014. Середня освіта

  Предметна спеціальність – 014.06 Середня освіта (Хімія)

  Освітньо-професійна програма Середня освіта. Хімія

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)

  Обов´язкові курси
  ПП.02 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

  Галузь знань 01 Освіта /Педагогіка

  Спеціальність 014. Середня освіта

  Предметна спеціальність – 014.08 Середня освіта (фізика)

  Освітньо-професійна програма Середня освіта. Фізика

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)

  Обов´язкові курси
  Екологія
  Безпека життєдіяльності та охорона праці
  Цивільний захист
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВБ 1.02 Анатомія і фізіологія людини
  • РГФ - Безпека життєдіяльності та Основи охорони праці, Валеологія.
  • Філол. – Безпека життєдіяльності та Основи охорони праці, Цивільний захист та Охорона праці в галузі.
  • Журналістики та видавничої справи - Безпека життєдіяльності та захист журналіста, Медіабезпека та захист журналіста.
  • ФМВПС (соц., політ., МЕВ, МВ) – Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Цивільний захист та медицина катастроф.
  • ЕПФ - Безпека життєдіяльності. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Цивільний захист та основи медицини катастроф, Цивільний захист.
  • ГГФ – Цивільний захист, Охорона праці в галузі, Основи охорони праці та Безпека життєдіяльності, Безпека життєдіяльності в туризмі.
  • МФІТ – Цивільний захист, Безпека життєдіяльності та Основи охорони праці, Функціонально-лабораторна діагностика патологічних станів людини. Охорона праці в галузі.
  • Психологи, Соціальна робота – Безпека життєдіяльності та Основи охорони праці, Цивільний захист.
  • Історії та філософії (+культурологія). – Цивільний захист та медицина катастроф, Безпека життєдіяльності та охорона праці.
  • Коледж - Безпека життєдіяльності, Захист вітчизни, Основи медичних знань, Валеологія.
  • Хімічний – Цивільний захист та охорона праці в галузі.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top