Навчально-методичні праці кафедри фізіології, здоров'я і безпеки людини та природничої освіти

 • Баштан С. О.

  1. Методика навчання осіб з особливими освітніми потребами. Методичні вказівки для самостійної та практичної роботи / С. О. Баштан, Т. В. Гладкій. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 86 с.
  2. Основи медичних знань: Практикум для студентів педагогічних спеціальностей даної та заочної форм навчання / С.О. Баштан, С.П. Гвоздій, В.В. Пєнов – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2019. – 88с.
  3. Самопідготовка студентів із курсу «Вікова фізіологія та валеологія»: шляхи оптимізації / С. О. Баштан. – Ізмаїл: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2008. – 67с.
  4. Самопідготовка студентів із курсу «Анатомія, фізіологія і патологія дитини з основами генетики»: шляхи оптимізації / С. О. Баштан. – Ізмаїл: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2008. – 77с.
 • Гвоздій С. П.

  1. Поняття про фітотерапію та ароматерапію : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини». / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 44 с.
  2. Рефлексотерапія : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини» / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 38 с.
  3. Поняття про масаж та мануальну терапію : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістер.) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини» / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 44 с.
  4. Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я: методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / С. П. Гвоздій. – Одеса, ОНУ, 2021. – 68 с.
  5. Методика виховної роботи у закладах загальної середньої освіти: методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) / С. П. Гвоздій. – Одеса, ОНУ, 2021. – 36 с.
  6. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). / С. П. Гвоздій, М.В. Ткаченко – Одеса, ОНУ, 2021.– 48 с.
  7. Основи медичних знань та перша долікарська допомога: Курс лекцій для здобувачів вищої освіти немедичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Р.В. Бурденюк, С. П. Гвоздій. – Одеса, ОНУ, 2021. – 156 с.
  8. Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка: Практикум для студентів природничих спеціальностей денної та заочної форм навчання» / Бурденюк Р. В., Гвоздій С.П. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 104 с.
  9. Теорія і практика оздоровлення людини: Курс лекцій для здобувачів вищої освіти немедичного напряму / Гвоздій С. П., Іванова І. В., Бурденюк Р. В. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 372 с.
  10. Збірник ситуаційних завдань з охорони праці: Практикум для студентів гуманітарних і природничих спеціальностей закладів вищої освіти України / С. П. Гвоздій, Г. І. Стенпковська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 180 с.
  11. Основи медичних знань: Практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. О. Баштан, С. П. Гвоздій, В. В. Пєнов – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с.
  12. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, переломи, вивихи: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
  13. Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних ситуаціях: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Т. І. Шапкіна. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
  14. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Частина 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і здоров’я людини: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, О. В. Устянська – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
  15. Раціональне та здорове харчування: методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Т. І. Шапкіна. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.
  16. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти: методичні рекомендації до практичних занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 54 с.
  17. Виявлення актуальних питань безпечної життєдіяльності у студентів університету (наукове обґрунтування) / С. П. Гвоздій // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності : [метод. рек.] / О. І. Бурденюк, С. П. Гвоздій, Л. Я. Глінська та ін.; За загальною редакцією С. П. Гвоздій. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 10–20.
  18. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій воєнного характер / С. П. Гвоздій // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності : [метод. рек.] / О. І. Бурденюк, С. П. Гвоздій, Л. Я. Глінська та ін.; За загальною редакцією С. П. Гвоздій. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 249–267.
  19. Фінансово-економічна безпека. Основи фінансової грамотності / С. П. Гвоздій // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності : [метод. рек.] / О. І. Бурденюк, С. П. Гвоздій, Л. Я. Глінська та ін.; За загальною редакцією С. П. Гвоздій. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 57–74.
  20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Частина І. Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях / С.П. Гвоздій, Л.М. Поліщук– Одеса, 2013. – 32 с.
  21. Курс лекцій з функціональної та лабораторної діагностики патологічних станів людини: Навчальний посібник / І. В. Іванова, О. І. Бурденюк, С. П. Гвоздій – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011. – 143 с.
  22. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» (інформаційний пакет методичних матеріалів) / І. В. Іванова, М. О. Неізвестний, Г. І. Стенпковська, С. П. Гвоздій. – У 2-х частинах. – Частина 1. Трудові правовідносини. Зразки документів. – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011. – 36 с.
  23. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» / С. П. Гвоздій, Г.І. Стенпковська, Т.І.Шапкіна, Л.І. Глінська. – У 2-х частинах. – Частина 2. Розслідування нещасних випадків. – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2011.– 32 с.
  24. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах і роботах (для студентів усіх спеціальностей Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) / С. П. Гвоздій. – Одеса : Видавництво Одеській національний університет, 2011. – 20 с.
  25. Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести. Навч.-метод. пос. для студ. вищих навч. закладів / / І.В. Іванова, В.М. Заплатинський, С.П. Гвоздій. – 2 вид., переробл. та доповн. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 161 с. (рекомендовано МОН України).
  26. Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючи тести. Навчальний посібник / І.В. Іванова, В.М. Заплатинський, С.П. Гвоздій. – Київ: Самміт-книга, 2005. – 148с. (рекомендовано МОН України)
 • Гладкій Т. В.

  1. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Спланхнологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 63 с.
  2.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Неврологія. Естезіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 96 с.
  3. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Ангіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 52 с.
  4. Практикум з Психофізіології: Практикум. / Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 122 с.
  5. Методика навчання осіб з особливими освітніми потребами:Методичні вказівки для самостійної та практичної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта. / С. О. Баштан, Т. В. Гладкій – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021. – 112 с.
  6.  Методичні рекомендації. для виконання лабораторних робіт в умовах дистанційного навчання «Робочій зошит по курсу Нормальна фізіологія» (для іноземних студентів) / Укладачі: Т. В. Гладкій, Л. В. Еберле – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 100 с. (російською мовою)
  7. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1 - 3 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Єберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 76 с.
  8. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4 - 5 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле, О. А. Макаренко – Одеса: ОНУ І. І. Мечникова, 2021. – 97 с.
  9. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 «Біологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. В. Гладкій, Т. В. Гудзенко, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 38 с.
  10. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 «Біологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. В. Гладкій, Т. В. Гудзенко, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 38 с.
  11.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А., Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 117 с.
  12. . Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІУ. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, О. Д. Павліченко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 127 с.
  13. Практикум з Психофізіології: Практикум. / Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 102 с.
  14. Підготовка курсових робіт: методичні вказівки для студентів біологічного факультету біологічного факультету / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 52 с.
  15. Робочий зошит з Анатомії людини. Розділ 1. Опорно-руховий апарат / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, О. В. Денисенко, Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 48 с.
  16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин» (частина 3) для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040102 Біологія / Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2013 р. – 49 с.
  17. Основні фізіологічні поняття, цифри, визначення з курсу «Фізіологія людини та тварин»: Питання до тестових завдань: навчально-методичний посібник / Т. В. Гладкій, А. В. Майкова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 72 с.
  18. Методичні вказівки до великого спецпрактикуму з фізіології людини і тварин. Частина 1 / Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук, Л. М. Карпов – Одеса, 2005. – 59 с.
  19. Основи патологічної фізіології / Г. Н. Крюкова, Л. М. Карпов, Т. В. Гладкій, Л. І. Сьомік – Контрольні тестові завдання по спецкурсу. – Одеса ОНУ, 2004. – 27 с.
  20. Тестові завдання по загальному курсу «Фізіологія та патофізіологія людини» / Т. В. Гладкій, Г. В. Сіваченко, С. А. Афонін. – Одеса ОНУ, 2004. – 30 с.
  21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини та тварин» (розділ 1. «Фізіологія збудливих тканин») для студентів біологічного факультету / Т. В. Гладкій, Л. І. Сьомік, Л. М. Карпов, Т. В. Коломійчук, Г. В. Сіваченко. – Одеса ОНУ, 2003. – 21 с.
  22. Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Розділ 1. Загальна ендокринологія / Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук, Л. М. Карпов, Л. И. Сьомік, Г. В. Сіваченко, О. Д. Павліченко. – Короткий курс лекцій по спеціальному курсу. – Одеса ОНУ імені І. І. Мечникова, 2003. – 33 с.
  23. Методичні вказівки до вивчення великого спецпрактикуму по фізіології людини та тварин для студентів біологічного факультету. Розділ: Фізіологія серця / В. Д. Тараненко, Т. В. Гладкій – Одеса: ОДУ, 1987. (російською мовою)
 • Кириленко Н. А.

  1. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Спланхнологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 63 с.
  2.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Неврологія. Естезіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 96 с.
  3.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Ангіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 52 с.
  4.  Інструментальні методи дослідження в біології. Методичні вказівки для проведення практичних робіт здобувачам вищої освіти (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)) спеціальностей: 091 «Біологія», 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 162 Біотехнології і біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство / Н. А. Кириленко, О. Д. Павліченко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 21 с.
  5.  Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4-5 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле, О. А. Макаренко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 97 с.
  6.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 117 с.
  7.  Методичні вказівки «Методи анатомічних досліджень рослин» для виконання науково-дослідної роботи студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія» / Н. А. Кириленко. – Одеса, 2016. – 44 с.
  8.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія індивідуального розвитку» для студентів біологічного факультету всіх форм навчання / Н. А. Кириленко, С. Я. Бурдейна. – Одеса, 2010. – 20 с.
 • Коломійчук Т. В.

  1.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Спланхнологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 63 с.
  2.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Неврологія. Естезіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 96 с.
  3.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Ангіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 52 с.
  4.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А., Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 117 с.
  5.  Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1 - 3 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Єберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 76 с.
  6.  Робочий зошит з Анатомії людини. Розділ 1. Опорно-руховий апарат / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук., О. В. Денисенко, Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 48 с.
  7.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин» (частина 3) для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040102 Біологія / Л. М.Карпов, Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 49 с.
  8.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Фізіологія людини і тварин” (Частина 2 «Кров, кровообіг, дихання») для студентів біологічного факультету / Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2008. – 54 с.
  9.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Фізіологія людини і тварин” (Частина 1) для студентів біологічного факультету / Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2005. – 59 с.
  10.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини та тварин» (розділ 1. «Фізіологія збудливих тканин») для студентів біологічного факультету / Т. В. Гладкій, Л. І. Сьомік, Л. М. Карпов, Т. В. Коломійчук, Г. В. Сіваченко. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2003. – 21 с.
  11.  Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Розділ 1. Загальна ендокринологія / Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук, Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Г. В. Сіваченко, О. Д. Павліченко. – Короткий курс лекцій по спеціальному курсу. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2003. – 33 с 
 • Майкова Г. В.

  1.  Методи дослідження стану кишечнику та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могілевська – Одеса: Одеса: видавець С.Л. Назарчук, 2022. – 81 с.
  2.  «Анатомія людини». Ангіологія : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 091 Біологія, 226 Фармація, промислова фармація, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) / Укладачі: Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 54 с.
  3.  «Анатомія людини». Неврологія. Естезіологія : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальностей 091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта, першого і другого рівнів вищої освіти / Укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 96 с.
  4.  «Анатомія людини». Спланхнологія : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 091 Біологія, 226 Фармація, промислова фармація, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) и / Укладачі: Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 63 с.
  5.  Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4 - 5 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле, О. А. Макаренко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 97 с.
  6.  Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1 - 3 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Єберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 76 с.
  7.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 117 с.
  8.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІУ. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, О. Д. Павліченко. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 127 с.
  9.  Робочий зошит з Анатомії людини. Розділ 1. Опорно-руховий апарат / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, О. В. Денисенко, Л. М Карпов, Л. І. Сьомік– Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 48 с.
  10.  Фізіологічна фармакологія. Розділ. 1. Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії: конспект лекцій / Г. В. Майкова, Л. М. Карпов. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – 90 с.
  11.  Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студентів біологічного факультету, які отримують ОКР «Бакалавр» / С. В. Чеботарь, В. М. Тоцький, Г. В. Майкова, В. О. Іваниця, О. М. Ружицька, Т. В. Гладкій, Д. А. Ківганов, С. А. Афонін. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – 166 с.
  12.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин» (частина 3) для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040102 Біологія / Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2013 р. – 49 с.
  13.  Основні фізіологічні поняття, цифри, визначення з курсу «Фізіологія людини та тварин»: Питання до тестових завдань: навчально - методичний посібник / Т. В. Гладкій, А. В. Майкова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 72 с.
  14.  Основи патологічної фізіології (курс лекцій) / Г. М. Крюкова, Л. М. Карпов, Г. В. Майкова. – Одеса, 2005. – 84 с.
  15.  Тестові завдання по загальному курсу «Фізіологія та патофізіологія людини» / Т. В. Гладкій, Г. В. Сіваченко, С. А. Афонін. – Одеса ОНУ, 2004. – 30 с.
  16.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини та тварин» (розділ 1. «Фізіологія збудливих тканин») для студентів біологічного факультету / Т. В. Гладкій, Л. І. Сьомік, Л. М. Карпов, Т. В. Коломійчук, Г. В. Сіваченко. – Одеса ОНУ імені І. І. Мечникова, 2003. – 21 с.
  17.  Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Розділ 1. Загальна ендокринологія / Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук, Л. М. Карпов, Л. И. Сьомік, Г. В. Сіваченко, О. Д. Павліченко. – Короткий курс лекцій по спеціальному курсу. – Одеса ОНУ імені І. І. Мечникова, 2003. – 33 с.
 • Макаренко О. А.

  1. Методи дослідження стану кишечнику та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могілевська – Одеса: видавець С.Л. Назарчук, 2022. – 81 с.
  2.  Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять з курсу «Фізіологія людини». Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4 - 5 / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле, О. А. Макаренко – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 97 с.
  3.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 117 с.
  4.  Методи експериментальної стоматології. Навчально-методичний посібник / А. П. Левицький, О. А. Макаренко, С. О. Дем’яненко.– Сімферополь, ООО «Вид-во Тарпан», 2018. – 78 с. (російською мовою)
  5.  Методичні рекомендації. Методи дослідження жирів і масел. / А. П. Левицький, О. А. Макаренко, І. В. Ходаков. – Одеса, КП «Одеська міська друкарня», 2015. – 32 с. (російською мовою)
  6.  Методичні рекомендації. Експериментальні методи відтворення стоматиту / А. П. Левицький, С. А. Шнайдер, В. Я. Скиба, О. А. Макаренко, О. В. Дєньга, В. М. Почтар, О. В. Скиба, І. А. Селіванська, І. В. Гінжул, М. А. Остафійчук, С. О. Дем’яненко. – Одеса, КП «Одеська міська друкарня», 2015. – 19 с. (російською мовою)
  7.  Методичні рекомендації. Біохімічні маркери запалення тканей ротової порожнини / А. П. Левицький, О. В. Дєньга, О. А. Макаренко, С. О. Дем’яненко, Л. М. Розсаханова, О. Е. Кнава. Одеса: КП «Одеська міська друкарня», 2010. – 15 с. (російською мовою)
  8.  Методичні рекомендації. Ферментативний метод визначення дисбиоза порожнини рота для скринингу про- і пребиотиків. / А. П. Левицький, О. А. Макаренко, І. А. Селіванська, Л. М. Розсаханова, О. В. Дєньга, В. М. Почтар, К. В. Скідан, С. В. Гончарук. – Київ: ДФЦ МОЗ України, 2007. – 22 с. (російською мовою)
  9.  Методичні рекомендації. Ферментативний метод визначення адаптогенів / А. П. Левицький, Л. М. Розсаханова, О. А. Макаренко, Н. І. Ткачук – Київ: ДФЦ МОЗ України, 2007. – 17 с. (російською мовою)
  10.  Методичні рекомендації. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенеза / А. П. Левицький, О. А. Макаренко, О. В. Дєньга, О. І. Сукманський, Р. П. Подорожна, Л. М. Розсаханова, І. В. Ходаков, Ю. В. Зеленіна. – Київ: ДФЦ МОЗ України, 2005. – 50 с. (російською мовою)
  11.  Методичні рекомендації. Методи визначення фітоестрогенів / А. П. Левицький, О. А. Макаренко, В. В. Богатов, І. А. Баришева. – Київ: ДФЦ МОЗ України, 2004. – 31 с. (російською мовою)
 • Павліченко О. Д.

  1. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Спланхнологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 63 с.
  2. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Неврологія. Естезіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 96 с.
  3.  Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Анатомія людини». Ангіологія для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних, медичних, педагогічних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта). /Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 52 с.
  4. Інструментальні методи дослідження в біології. Методичні вказівки для проведення практичних робіт здобувачам вищої освіти (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / Н. А. Кириленко, О. Д. Павліченко. – Одеса: Принт мастер, 2021. – 21 с.
  5.  Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІУ. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, О. Д. Павліченко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 127 с.
  6. Практикум з психофізіології: Практикум. Укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. – 122 с.
  7.  Павліченко О. Д. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізіологія видільної системи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – 2020. – 12 с.
  8. Робочий зошит з Анатомії людини. Розділ 1. Опорно-руховий апарат / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, О. В. Денисенко, Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 48 с.
  9.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин» (частина 3) для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040102 Біологія / Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013. – 49 с.
  10. Физиология желез внутренней секреции. Раздел 1. Общая эндокринология / Т. В. Гладкий, Т. В. Коломийчук, Л. М. Карпов, Л. И. Семик, А. В. Сиваченко, О. Д. Павличенко. – Краткий курс лекций по специальному курсу. – Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2003. – 33 с.
 • Пєнов В. В.

  1. Основи здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / В.В. Пєнов. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2022. – 62 с.
  2. Основи валеології: методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи і тестові завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство / Пєнов В.В. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2022. – 89 с.
  3. Менеджмент в закладах освіти: методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Пєнов В.В. – Одеса: ОНУ, 2021. – 44 с.
  4. Основи медичних знань: Практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С.О. Баштан, С.П. Гвоздій, В.В. Пєнов – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2019. – 88 с.
  5. Методичні рекомендації з курсу «Основи валеології» до розділу «Поняття про здоров’я та методи визначення здоров’я»/ Пєнов В.В. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 26 с
  6. Методичні матеріали «Особливості надання першої допомоги при надзвичайних для життя та здоров’я станах» до розділів навчальних програм з курсів «Безпека життєдіяльності», «Основи валеології», «Охорона праці» для студентів всіх спеціальностей / Пєнов В.В.– Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 60 с.
  7. Поняття біологічної зброї та історія її застосування / В.В. Пєнов // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: [метод. рек.] / О.І. Бурденюк, С.П. Гвоздій, Л.Я. Глінська та ін.; За загальною редакцією С.П. Гвоздій. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 239-248.
  8. Принципи поведінки під час аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах (РНО)/ В.В. Пєнов // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: [метод. рек.] / О.І. Бурденюк, С.П. Гвоздій, Л.Я. Глінська та ін.; За загальною редакцією С.П. Гвоздій. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 216-227.
 • Поліщук Л. М.

  1. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах вищої освіти. / С.П. Гвоздій, Л.М. Поліщук // Методичні рекомендації до практичних занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позаурочної роботи педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І,І. Мечникова, 2019. – 54с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27746
  2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях поранення, переломи, вивихи / С.П. Гвоздій, Л.М. Поліщук // Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2019. – 48 с.http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/27745/1/domedic_assistance.pdf
  3. Безпека у суспільстві. // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: Методичні рекомендації. Електронний збірник / О.І. Бурденюк, Л.Я. Глінська, В.Л. Доброва, Л. М. Поліщук, В.В. Пенов, І. М. Радаєва, О.В. Устянська та ін. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – С.75 - 92. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29612
  4. Принципи поведінки під час аварій на різних видах транспорту // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: Методичні рекомендації. Електронний збірник / О.І. Бурденюк, Л.Я. Глінська, В.Л. Доброва, Л. М. Поліщук, В.В. Пенов, І. М. Радаєва, О.В. Устянська та ін. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – С.228 - 238. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29612
  5. Профілактика хвороб, що набули соціального значення // Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: Методичні рекомендації. Електронний збірник / О.І. Бурденюк, Л.Я. Глінська, В.Л. Доброва, Л. М. Поліщук, В.В. Пенов, І. М. Радаєва, О.В. Устянська та ін. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – С.93 - 114. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29612
  6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Частина І. Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях / С.П Гвоздій., Л. М. Поліщук. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, – 32 с. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/gvozdij.pdf
  7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. / І.В. Іванова, С.П. Гвоздій, Є.С. Майданюк, А.Г. Козикін, О.С. Багаєва, Л.М. Поліщук. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2009. - 32 с. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/ivanova.pdf
  8. Навчально - контролюючi завдання до поточного та пiдсумкового контролю знань з дисциплiни "Основи медичних знань" (методичнi рекомендацiї для студ. пед. спец.) / I. В. Iванова, О. І. Бурденюк, Л. М. Поліщук, С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. фак., Кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності. - Одеса: Одеський нац. ун-т, 2007. - 31 с. - Бiблiогр.: с. 31 (8 назв). Режим доступу; http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/bio/Ivanova_navch.pdf
 • Ткаченко М. В.

  1. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) / С. П. Гвоздій., М. В. Ткаченко. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 48 с.
  2. Практикум з Психофізіології: Практикум. / Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 122 с.
  3. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 Біологія / Т. В. Гладкій, Т. В. Гудзенко, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса: ОНУ, 2020. – 35 с.
  4. Анатомія людини. Навчальний наочний посібник. Змістові модулі 3-4. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія. / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, О. Д. Павліченко. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 127 с.
  5. Інноваційні технології навчання на уроках біології: навчально-методичний посібник / М. В. Ткаченко. – Одеса: ІНВАЦ, 2016. – 88 с.
  6. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / М. В. Ткаченко. – Одеса: ИНВАЦ, 2013. – 150 с.
  7. Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Навчальний посібник / І. П. Аннєнкова, Є. Л. Стрельцов, М. В. Ткаченко – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2011. – 182 с.
  8. Розвиток професійно значущих якостей майбутніх педагогів /технологічний підхід. Методичний посібник / М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – 78 с.
  9. Самостійна робота студентів з педагогіки в умовах модульного навчання. Методичний посібник / М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – 55 с..

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top