Кафедра фізіології, здоров'я і безпеки людини та природничої освіти

Завідувач кафедри

Ольга Анатоліївна Макаренко

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

заступник завідувача кафедри

Вадим Васильович Пєнов

кандидат педагогічних наук, доцент

Вчені секретари кафедри

старший викладач Тетяна Вікторівна Коломійчук

старший викладач Любов Миронівна Поліщук

Співробітники кафедри

Учбово-допоміжний персонал:

 • Борсук Юрій Олександрович, старший лаборант
 • Колеснік Надія Іванівна, старший лаборант
 • Довжаниця Наталія Василівна – старший лаборант

Спеціалізація кафедри: анатомія, фізіологія і здоров'я людини, цивільна безпека, природнича освіта

Основні напрямки наукової діяльності

 • Вивчення питань здоров’язберігаючої і безпечної життєдіяльності студентів університету у філософській, педагогічній, психологічній, соціологічній літературі, періодичних виданнях, мережі Інтернет тощо.
 • Виявлення проблем безпечної життєдіяльності студентів університету та формування здоров’язберігаючого средевища в освітньому закладі.
 • Розробка підходів теоретичної та практичної підготовки студентів до безпечної життєдіяльності та здоров’я на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
 • Дослідження механізмів дії фізіологічно активних речовин на системи організму за умов експериментальних патологічних станів у лабораторних тварин
 • Уточнення механізмів розвитку порушень у кістковій тканині лабораторних тварин під впливом патологічних станів або несприятливих факторів довкілля.
 • Вплив харчових факторів на стан мікробіоценозу тварин
 • Моделювання процесів функціонування медіаторних систем центральної нервової системи
 • Дослідження впливу дисбіозу та імунодефіциту на фізіологічний стан життєво важливих систем організму
Навчальні курси Навчально-методичні праці Наукові роботи співробітників Історія

Партнери кафедри, міжнародна співпраця

 • Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
 • Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
 • Львівський національний університет імені І. Франка. М. Львів, Україна
 • Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, м. Київ, Україна
 • Житомирський державний педагогічний університет, м. Житомир, Україна
 • Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна
 • Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна
 • Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса, Україна
 • Інститут очних хвороб і тканинної терапії АМН України імені В. П. Філатова, м. Одеса, Україна
 • Фізико-хімічний інститут НАН України імені О. В. Богатського, м. Одеса, Україна
 • Інститут фізіології НАН України імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Київ, Україна
 • Інститут геронтології НАН України, м. Київ, Україна
 • Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, м. Квебек, Канада
 • London Institute of Neurology, м. Лондон, Великобританія
 • Barrow Neurological Institute, м. Фінікс, Арізона, США.

Випускники кафедри фізіології людини і тварин у своєї більшості працюють в медичних і науково-дослідних установах Одеси та інших міст України: наприклад, в Одеському національному медичному університеті, в Інституті очних хвороб і тканинної терапії АМН України імені В. П. Філатова (м. Одеса), в Фізико-хімічному інституті НАН України імені О. В. Богатського (м. Одеса), в Інституті фізіології НАН України імені О. О. Богомольця (м. Київ) і таке інше. Підготовлені на кафедрі науковці (Туркін В. В., Тимофєєв І. В., Лопанцев В. Е., Топольник Є. В., Захарченко О. О., Силантьєв С. О.) були запрошені на стажування, а потім і на постійну роботу у закордонних інститутах та університетах (Québec-Université Laval (Канада), Barrow Neurological Institute (США), London Institute of Neurology (Великобританія), Washington University (США) та ін.). Звісно, випускники кафедри працюють в школах, в медичних лабораторіях різного профілю діяльності, в закладах аптечного управління.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top