Наукова діяльність

Співробітники кафедри мікробіології вірусології та біотехнології ведуть активну науково-дослідну роботу у межах державного бюджету, за державним замовленням, за підтримки Фонду фундаментальних досліджень, у межах державних програм «Наука в університетах», «Комплексної програми розвитку інфраструктури і впровадження господарської діяльності на острові Зміїний і континентальному шельфі», у тісній співпраці та за договорами з НАНУ і НААНУВ на базі створеного в ОНУ Біотехнологічного науково-навчального центру та Центру обладнання та приладів спільного користування.

Завдяки участі співробітників кафедри в національних і міжнародних проектах сформовано науково-технічний парк унікальних приладів і обладнання, у тому числі:

Oбладнання з наукового напряму

МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ (PDF)

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології має в своєму розпорядженні матеріально-технічну базу, що забезпечує проведення всіх видів лабораторної, дисциплінарної та міждисциплінарної підготовки, практичної та науково-дослідної роботи студентів та аспірантів, передбачених навчальним планом.

Серед наявного обладнання наступне:

  • Хроматографічне обладнання
  • Обладнання для ПЛР
  • Обладнання для електрофорезу
  • Обладнання для культивування мікроорганізмів
  • Обладнання для мікроскопії
  • Обладнання для довгострокового зберігання штамів

Обладнання для культивування мікроорганізмів:

обладнання для культивування мікроорганізмів: ферментер Bio Flo 310, New Brunswick (Англия); термошейкер-інкубатор Innova 40R, New Brunswick Scientific, США; СО2-інкубатор мікроорганізмів NU-5500, (Nu Aire, США); шейкер Ultra Rocker Rocking Platform, США, Bio Rad; мікробіологічний інкубатор Isotherm IFA, 110 л ЕSCO, Сінгапур; високошвидкісна проточна центрифуга для концентрації біомаси, Cepa (Іспанія); ліофільна сушарка, Free Zone, Labconco, (США); центрифуги Eppendorf 5417R з охолодженням та Eppendorf Mini Spin, (Model 16k), (Німеччина); роторний випаровував Hei-VAP Value HL/HB/G3, (Німеччина);

title_666f5c50454173751778311718574160
title_666f5c504541e13782504961718574160
title_666f5c504542321408515071718574160
title_666f5c504542718412937011718574160
title_666f5c504542b13927306521718574160
title_666f5c504542f5867806391718574160

Обладнання для мікроскопії

обладнання для мікроскопії: мікроскопи бінокулярний PrimoStar PC, CarlZeiss (Німеччина), ZeissMicroscopeAxio Scope.A1 HAL100, з Microscope CameraAxiocam 503 color, тринокулярный Leica DM750 з модульною цифровою камерою Leica ICC50 E та програмним забезпеченням Leica LAS Core, LEICA MICROSYSTEMS CMS GmbH та CarlZeissPrimoStar, з кольровую цифровою камерою DigitalMicroscopyCameraAxioCam 105 та ПЗ, CarlZeiss, Німеччина;

Обладнання для ПЛР

обладнання для ПЛР: ПЛР у реальному часі Real time PCR сFХ96, CFX Manager (США/Bio Rad); Ампліфікатор MyCycler, США, BioRad; Електрофоретична камера Mini-SubCell GT System, США, BioRad; Камера для електрофорезу Mini-PROTEAN TetraCell, США, BioRad;

 

Обладнання для електрофорезу

обладнання для електрофорезу: Градієнтний гель-електрофорез, DCodeSystem for DGGE, США, BioRad; Градієнтний набір MyCycler. США, BioRad; Система гельдокументації GelDoc XR, PC, США, BioRad; Електрофоретична камера Mini-PROTEAN TetraCell, США, BioRad; Електрофоретична камера Mini-SubCell GT System, США, BioRad;

У межах бюджетного фінансування за останні роки виконано низку держбюджетних тем, у тому числі: «Вивчення закономірностей функціонування системи міжклітинної комунікації мікроорганізмів за присутності синтетичних та природних біологічно активних сполук», «Метагеномний аналіз біологічної різноманітності мікробіоти Чорного моря та її біотехнологічний потенціал», "Вивчити різноманітність та механізми взаємодії лактобацил з різних географічних зон з іншими організмами та розробити біопрепарати для стимуляції росту рослин та їх ферментування", "Розробити науково-методичні підходи та біотехнологію ремедіації прибережних морських вод від хімічного та мікробіологічного забруднення", «Наукові основи вдосконалення санітарного контролю безпеки харчової сировини і продуктів її переробки.», «Вивчення біологічної різноманітності, молекулярно-біологічних та біотехнологічних характеристик ендофітних бактерій та їх взаємодії з рослинами», "Функціонування системи міжклітинної комунікації штамів Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем біосинтезу аутоіндукторів та вторинних месенджерів", “Розробити біотехнологію очистки стічних вод від фенолу та важкоокиснювальних циклічних сполук з використанням іммобілізованих мікроорганізмів“.

Співробітниками кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології у межах договорів за Угодами про культурне та науково-технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Французької республіки виконано міжнародні теми: "Взаємодія молочнокислих бактерій з сільськогосподарськими рослинами" та "Взаємодія молочнокислих бактерій з сільськогосподарськими рослинами". У межах госпдоговору з Товариством з додатковою відповідальністю "Інтерхім" виконано тему "Оцінка безпеки біологічно-активних речовин з використанням тест-систем Muta-ChromoPlate kit".

Без фінансування виконувалася тема «Дослідження біологічних властивостей лікарських грибів та їх взаємовідносин з членистоногими і мікроорганізмами».

Створена та підтримується колекція унікальних штамів практично корисних і морських мікроорганізмів, яка стала філією Національної колекції мікроорганізмів України і отримала статус Національного надбання.

Результати НДР кафедри були представлені на цілій низці міжнародних та національних виставок, у тому числі Міжнародному форумі «Innovation market», 21-24 листопада 2017, Київ з експонатом «Біологічні методи очищення навколишнього середовища від полютантів», «Біологічні методи захисту рослин від фітопатогенних бактерій». За останні роки викладачі кафедри взяли участь більше, ніж у 20 конференціях різного рівня, на яких обговорювалися питання, що стосуються сучасних проблем біотехнології і мікробіології, а також освітянських проблем викладання біологічних дисциплін у сучасних умовах суспільства і формування вільного інформаційного простору.

Науково-дослідна робота дозволила забезпечити студентів і аспірантів дослідним матеріалом. Співпраця за договорами дала можливість отримані матеріали використати для підготовки докторських і кандидатських, а також магістерських та дипломних робіт. Крім того, на базі підприємств проводились заняття зі спецкурсів та виробнича, переддипломна і науково-дослідницька практика. Результати наукових досліджень було впроваджено у виробництво та навчальний процес.

За високі досягнення у науково-дослідній роботі викладачі, науковці і студенти кафедри отримали нагороди. Заслужений діяч науки і техніки України професор Іваниця В.О. у 2015 р. був нагороджений Орденом за заслуги 2 ступеню, у 2018 році він став членом-кореспондентом НАН України. Доцент Ліманська Н.В. нагороджена Радою ректорів ВНЗ Одеського регіону медаллю за досягнення у науці. Доцент Гудзенко Т.В. нагороджена почесною відзнакою Одеської обласної ради. Аспірантка Боброва О. у 2015 р. отримала грант Президента України. Доцент к.б.н. Жумінська Г.І. у 2016 році стала лауреатом щорічної премії Президента України для молодих учених за роботу «Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу». Іменну стипендію Д.К. Заболотного за результатами навчання та участі у науковій роботі отримала студентка Кручанова А. у 2016 р.

Наукові розробки кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології неодноразово були нагороджені за інноваційну цінність. У Всеукраїнському конкурсі «Винахід року 2015» патенти №№ 90119, 102265, 102337, 102370, 90550, 76922 визнані Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (м. Київ) як кращі винаходи-2015 України в галузі екології. У регіональному конкурсі інноваційних проектів 2016 р., присвяченому Дню науки України (ІНВАЦ, м. Одеса) за проект «Високофективний прискорений спосіб детоксикації свинець-вмісних концентрованих розчинів іммобілізованими клітинами непатогенних мікроорганізмів», що став переможцем у номінації “Кращий інноваційний екологічний проект-2015“ і “Кращий інноваційний екологічний проект-2016“, одержано грамоту від Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Чотири проекти з розробки екологічних біотехнологій знезараження та оздоровлення морських і поверхневих вод та ґрунтів у 2016 році нагороджені дипломами Південного наукового центру НАН і МОН України за участь у регіональному конкурсі інноваційних проектів, приуроченому до Дня науки України, у тому числі інноваційний проект “Очистка води від забруднення органічними речовинами ароматичної природи (антисептики, дезінфектанти) новими непатогенними монокультурами бактерій Bacillus subtilis ONU-551, Aeromonas ichthiosmia ONU-552, виділеними зі стічних вод фармацевтичних засодів” ІНВАЦ-2019, м. Одеса (автори: Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Горшкова О.Г, Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Чабан М.М.) та інноваційний проект “Склад живильного середовища для стимулювання продукування поверхнево-активних речовин мікроорганізмами-деструкторами важкоокиснювальних сполук” ІНВАЦ-2019, м. Одеса (автори: Горшкова О.Г., Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Васильєва Н.Ю., Волювач О.В., Бєляєва Т.О.). У фіналі Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2020» винаходу «Мікробіологічний спосіб очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків» (патент № 120325, автори Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Беляєва Т.О., Конуп І.П.) присуджено перше місце в номінації «Переробка промислових та побутових відходів».

image20

З метою виконання спільних науково-дослідних робіт укладено угоди про наукове співробітництво між кафедрою мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, інженерно - технологічним інститутом (ІТІ) «Біотехніка», Українським науково-дослідним інститутом реабілітації і курортології МОЗ України, Науково - дослідним інститутом екологічної медицині, інженерно-технологічним центром «Біотехніка» УААН Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України, Товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження М"; Одеським заводом шампанських вин; Випробувальним Центром ИП «СЖС УКРАИНА».

На базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології діє щорічна Міжнародна літня школа з молекулярної мікробіології і біотехнології для молодих учених України, яка проводиться спільно з Інститутом мікробіології і вірусології НАНУ, Товариством мікробіологів України. Регулярно проходять з'їзди і конференції з проблем біотехнології, мікробіології, вірусології. За останні 3 роки кафедра організувала на базі ОНУ наступні міжнародні та національні конференції, з'їзди, семінари:

  • - ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (вересень, 2017, Одеса,Україна); 120 учасників; країни-учасниці – Україна, Угорщина, Германія, Велика Британія, Швеция, Франція;
  • - Міжнародна літня школа-конфенція «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія» з тематичним напрямом «Біоінформатика» (травень, 2017); 12 учасників; країни-учасниці – Україна, Угорщина, Германія, Велика Британія, Швеция, Франція;
  • - Міжнародна молодіжна конференція «Modern problems of Microbiology and Biotechnology» (20-22 червня 2017 р.), 40 учасників; країни-учасниці - Україна і Швеція.
  • - Міжнародна англомовна конференція для молодих вчених “Actual problems of microbiology and biotechnology” (Odesa, 2015).

З кожним роком зростає активність наукової діяльності студентів нашої кафедри. Організований науковий гурток у складі студентів ІІІ – V курсів. Є позитивна тенденція до збільшення кількості студентів, які беруть участь у студентських олімпіадах, конкурсах та конференціях молодих вчених та посідають призові місця і отримують нагороди. У 2015 р. аспірантка Златогурська М.А. нагороджена грамотою за представлення доповіді «Популяційна гетерогенність ервініофага 59» та перемогу у конкурсі експериментальних робіт молодих дослідників «Молодь та сучасні проблеми мікробіології та вірусології», яка була проведена в ІМВ НАН України 24-26 листопада 2015 року. Аспірант Штеніков М.Д. став переможцем у Конференції-конкурсі молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2018», присвяченій 100-літтю Національної Академії Наук України.

image22image23image21 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top