Навчальні курси

Навчальні курси, які викладаються на кафедрі ботаніки, фізіології рослин та садово-паркового господарства

 • Спеціальність 091 Біологія

  Обов'язкові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ОК Вступ до університетських студій
  • ОК Ботаніка
  • ОК Фізіологія та біохімія рослин
  • ОК Навчальна практика з ботаніки
  • ОК Навчально-виробнича практика (з ботаніки)
  • ОК Виробнича практика

  Вибіркові освітні компоненти: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  Блок дисциплін №1 (Біорізноманіття та охорона навколишнього середовища)

  • ВК 3 Екологія рослин
  • ВК 4 Спеціальний практикум

  Вибіркові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ВК13  Історія біології
  • ВК52  Загальна мікологія
  • ВК53  Геоботаніка з основами географії рослин
  • ВК54  Основи ландшафтного озеленення
  • ВК55  Озеленення інтер'єрів та фітодизайн
  • ВК56  Лікарські рослини
  • ВК57  Тропічні та субтропічні рослини
  • ВК58  Рекультивація порушених ландшафтів
  • ВК59  Урбоекологія        
  • ВК60  Географія рослин
  • ВК61  Охорона рослинного світу
  • ВК62  Основи насіннєзнавства  
  • ВК63  Стійкість рослин до абіотичних факторів
  • ВК64  Екологічна фізіологія рослин
  • ВК65  Регулятори росту рослин
  • ВК66  Інтегрований захист рослин
  • ВК67  Живлення рослин
  • ВК68  Альтернативні добрива   

  Обов'язкові курси: Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  • ОК Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
  • ОК Біологічні ресурси, раціональне використання та охорона
  • ОК Науково-дослідна практика
  • ОК Виробнича (асистентська) практика

  Вибіркові: Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  • ВК 21 - Біологічні основи стійкості рослин до шкідників та збудників захворювань
  • ВК 22 - Практична мікологія

  Вибіркові: PhD (ІІІ рівень вищої освіти)

  • ВК 08 - Фітопатологія (ценотичні аспекти)
  • ВК 14 - Біологічні колекції в науковій і освітній діяльності
 • Спеціальність 014.05 Середня освіта, спеціалізація 014.05 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)

  Обов'язкові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ОК Ботаніка
  • ОК Фізіологія та біохімія рослин
  • ОК Рослинний світ України (у складі курсу Тваринний і рослинний світ України)
  • ОК Навчальна практика з ботаніки

  Вибіркові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ВК13  Історія біології
  • ВК52  Загальна мікологія
  • ВК53  Геоботаніка з основами географії рослин
  • ВК54  Основи ландшафтного озеленення
  • ВК55  Озеленення інтер'єрів та фітодизайн
  • ВК56  Лікарські рослини
  • ВК57  Тропічні та субтропічні рослини
  • ВК58  Рекультивація порушених ландшафтів
  • ВК59  Урбоекологія
  • ВК60  Географія рослин
  • ВК61  Охорона рослинного світу
  • ВК62  Основи насіннєзнавства    
  • ВК63  Стійкість рослин до абіотичних факторів
  • ВК64  Екологічна фізіологія рослин
  • ВК65  Регулятори росту рослин
  • ВК66  Інтегрований захист рослин
  • ВК67  Живлення рослин
  • ВК68  Альтернативні добрива     

  Обов'язкові курси: Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  • ОК Біологія та екологія рослин та тварин

  Вибіркові: Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  • ВК 22 - Практична мікологія
 • Спеціальність 206 Садово-паркове господарство

  Обов'язкові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ОК Історія садово-паркового мистецтва
  • ОК Історія створення урбодендроценозів в ландшафтах сухостепової України
  • ОК Ботаніка
  • ОК Ландшафтна графіка та моделювання
  • ОК Декоративна дендрологія та дендропроєктування
  • ОК Ландшафтне проєктування та дизайн
  • ОК Фізіологія рослин
  • ОК Квітникарство та газони
  • ОК Основи агрохімії
  • ОК Технології вирощування садивного матеріалу та розмноження рослин
  • ОК Агротехніка в садово-парковому господарстві та садівництві
  • ОК Основи озеленення населених місць
  • ОК Збудники хвороб декоративних рослин (у складі курсу Збудники хвороб та шкідники декоративних рослин)
  • ОК Реконструкція та реставрація садів та парків
  • ОК Навчальна практика з ботаніки
  • ОК Навчальна практика з квітникарства та декоративної дендрології
  • ОК Виробничо-технологічна практика
  • ОК Виробнича практика на об'єктах ландшафтного будівництва

  Вибіркові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ВК13  Історія біології
  • ВК52  Загальна мікологія
  • ВК53  Геоботаніка з основами географії рослин
  • ВК54  Основи ландшафтного озеленення
  • ВК55  Озеленення інтер'єрів та фітодизайн
  • ВК56  Лікарські рослини
  • ВК57  Тропічні та субтропічні рослини
  • ВК58  Рекультивація порушених ландшафтів
  • ВК59  Урбоекологія
  • ВК60  Географія рослин
  • ВК61  Охорона рослинного світу
  • ВК62  Основи насіннєзнавства    
  • ВК63  Стійкість рослин до абіотичних факторів
  • ВК64  Екологічна фізіологія рослин
  • ВК65  Регулятори росту рослин
  • ВК66  Інтегрований захист рослин
  • ВК67  Живлення рослин
  • ВК68  Альтернативні добрива     
  • ВК95 Основи марикультури
 • Спеціальність 162 Біотехнології і біоінженерія

  Вибіркові курси: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ВК13  Історія біології
  • ВК52  Загальна мікологія
  • ВК53  Геоботаніка з основами географії рослин
  • ВК54  Основи ландшафтного озеленення
  • ВК55  Озеленення інтер'єрів та фітодизайн
  • ВК56  Лікарські рослини
  • ВК57  Тропічні та субтропічні рослини
  • ВК58  Рекультивація порушених ландшафтів
  • ВК59  Урбоекологія
  • ВК60  Географія рослин
  • ВК61  Охорона рослинного світу
  • ВК62  Основи насіннєзнавства    
  • ВК63  Стійкість рослин до абіотичних факторів
  • ВК64  Екологічна фізіологія рослин
  • ВК65  Регулятори росту рослин
  • ВК66  Інтегрований захист рослин
  • ВК67  Живлення рослин
  • ВК68  Альтернативні добрива     
  • ВК90  Анатомія і фізіологія рослин
 • Курси, які викладаються на інших факультетах

  Геолого-географічний факультет 

  Спеціальність 014.07 Середня освіта, спеціалізація 014.07 Середня освіта (Географія)

  Вибіркові освітні компоненти: Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  • ВК 2.3 Геоботаніка з основами ботаніки

  Факультет хімії та фармації 

  Спеціальність 226 Фармацевтична ботаніка 

  Обов'язкові курси: Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  • ОК Фармацевтична ботаніка
  • ОК Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top