Курси кафедри

 • Спеціальність 014.05 Середня освіта, спеціалізація 014.05 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)

  Галузь знань – 01. Освіта/Педагогіка

  Спеціальність – 014. Середня освіта

  Спеціалізація - 014.05 Середня освіта

  (Біологія та здоров´я людини)

  Освітньо-професійна програма - Середня освіта (Біологія та здоров´я людини)

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  Обов´язкові курси
  ОК 19 Методика розв'язування задач
  ОК 21 Загальна цитологія, гістологія, БІР
  ОК 27 Біохімія
  ОК 31 Генетика та молекулярна біологія
  ОК 36 Біотехнологія
  ОК 41 Курсова робота з педагогіки або Методики навчання біології
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 43 Рослинництво
  ВК 44 Генетична інженерія
  ВК 45 Культура клітин в біотехнології
  ВК 46 Проблеми мутагенезу
  ВК 47 Генетика індивідуального розвитку
  ВК 48 Генетика поведінки
  ВК 49 Генетика імунітету рослин
  ВК 50 Екологічна генетика та фармакогенетика
  ВК 51 Механізми диференціації клітин
  ВК 69 Екологічна біохімія
  ВК 70 Ензими в біологічних і медичних дослідженнях
  ВК 71 Біохімія спадкових захворювань
  ВК 72 Еволюційна біохімія
  ВК 73 Біохімія продуктів харчування
  ВК 74 Біохімія протеолізу
  ВК 75 Біохімічна токсикологія
  ВК 77 Стовбурні клітини в біології
  ВК 105 Медична біохімія
  Рівень освіти – другий (магістерський)
  Обов´язкові курси
  ОК 14 Підготовка кваліфікаційної роботи (науково-дослідна практика, підготовка та захист роботи)
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 04  (ОК 3*) Біоетика та біобезпека
  ВК 5 Біонанотехнології
  ВК 27  (ВК44*) Генетика людини та молекулярні методи діагностики особливостей і патологій
  ВК 28  (ВК49*) Медична генетика
    Примітка:
  * номер вибіркового компонента зі загально-факультетського переліку дисциплін для здобувачів другого рівня вищої освіти
 • Спеціальність 162 Біотехнології і біоінженерія

  Галузь знань – 16 Хімічна та біоінженерія

  Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

  Освітньо-професійна програма Біотехнології та біоінженерія

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  Обов´язкові курси
  ОК20 Біохімія
  ОК22 Генетика і молекулярна біологія
  ОК30 Біофізика
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 2.4 Біохімічна токсикологія
  ВК 3.2 Проблеми мутагенезу
  ВК 3.4 Екологічна генетика та фармакогенетика
  Рівень освіти – другий (магістерський)
  Обов´язкові курси
  ОК5 Біоетика, біобезпека та біозахист
  ОК9 Сучасні методи дослідження біологічних об'єктів
  Вибіркові (варіативні) курси          
  ВК 43 Рослинництво
  ВК 44 Генетична інженерія
  ВК 45 Культура клітин в біотехнології
  ВК 46 Проблеми мутагенезу
  ВК 47 Генетика індивідуального розвитку
  ВК 48 Генетика поведінки
  ВК 49 Генетика імунітету рослин
  ВК 50 Екологічна генетика та фармакогенетика
  ВК 51 Механізми диференціації клітин
  ВК 69 Екологічна біохімія
  ВК 70 Ензими в біологічних і медичних дослідженнях
  ВК 71 Біохімія спадкових захворювань
  ВК 72 Еволюційна біохімія
  ВК 73 Біохімія продуктів харчування
  ВК 74 Біохімія протеолізу
  ВК 75 Біохімічна токсикологія
  ВК 76 Функціональна біохімія
  ВК 77 Стовбурні клітини в біології
  ВК 105 Медична біохімія
  Рівень освіти – третій (PhD, доктор філософії)     
  Вибіркові (варіативні) курси          
  ВК.06 Молекулярні маркери
  ВК.07 Геноміка (теоретичні та практичні аспекти)
  ВК.08 Сучасні ДНК-технології
  ВК.09  ДНК-типування біологічних об’єктів
 • Спеціальність 206 Садово-паркове господарство

  Галузь знань – 20. Аграрні науки та продовольство

  Спеціальність 206. Садово-паркове господарство

  Освітньо-професійна програма Садово-паркове господарство

  Рівень освіти – перший (бакалаврський)
  Обов´язкові курси
  ОК11 Хімія біоорганічна
  ОК17 Загальна цитологія
  ОК 19 Генетика з основами селекції
  ОК 25 Біохімія
  ОК 27 Генетика і молекулярна біологія
  ОК 30 Біотехнологія
  ОК 32 Біофізика (Мод.1.Основи біофізики. Мод. 2. Іонізуючі випромінювання та біосистеми)
  ОК 33 Генетика популяцій
  ОК 34 Теорія еволюції
  ОК37 Навчально-виробнича практика
  ОК38 Виробнича практика
  ОК39 Курсова робота
  Спеціальні курси
  ВК 2.3. Біонанотехнології
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 43 Рослинництво
  ВК 44 Генетична інженерія
  ВК 45 Культура клітин в біотехнології
  ВК 46 Проблеми мутагенезу
  ВК 47 Генетика індивідуального розвитку
  ВК 48 Генетика поведінки
  ВК 49 Генетика імунітету рослин
  ВК 50 Екологічна генетика та фармакогенетика
  ВК 51 Механізми диференціації клітин
  ВК 69 Екологічна біохімія
  ВК 70 Ензими в біологічних і медичних дослідженнях
  ВК 71 Біохімія спадкових захворювань
  ВК 72 Еволюційна біохімія
  ВК 73 Біохімія продуктів харчування
  ВК 74 Біохімія протеолізу
  ВК 75 Біохімічна токсикологія
  ВК 76 Функціональна біохімія
  ВК 77 Стовбурні клітини в біології
  ВК 105 Медична біохімія
  Рівень освіти – другий (магістерський)
  Обов´язкові курси
  ОК 2 Біоетика та біологічна безпека
  ОК13 Геноміка та транскриптоміка
  ОК14 Виробнича практика (переддипломна)
  ОК15 Виробнича (асистентська ) практика
  ОК 16 Кваліфікаційна робота
  Вибіркові (варіативні) курси
  ВК 23 Біохімія вітамінів та коферментів
  ВК 24 Патологічна біохімія
  ВК 25 Медична ензимологія
  ВК 26 Біохімія мембран та механізми транспорту речовин
  ВК 27 Біохімія регуляторних процесів
  ВК 28 Ксенобіохімія
  ВК 29 Біохімічна фармакологія
  ВК32 Біохімія оксидантних процесів
  ВК44 Генетика людини та сучасні методи діагностики особливостей і патологій
  ВК45 ПЛР діагностика схильності до хвороб та визначення  індивідуальних особливостей людини
  ВК46 Цитогенетична діагностика спадкових патологій людини
  ВК47 Детекція ГМО-конструкцій у сировині та харчових продуктах
  ВК48 Оцінка генотоксичної дії речовин за допомогою тест-об’єктів.
  ВК49 Медична генетика
  ВК50 Біохімічна генетика
  ВК51 Генетика кількісних ознак
  ВК53 Генетика риб
  ВК54 Цитогенетика
  ВК55 Позахромосомна спадковість
  ВК56 Генетичні аспекти старіння
  ВК57 Нейрогенетика:молекулярно-генетичний аналіз когнітивних процесів
  Рівень освіти – третій (PhD, доктор філософії)
  ОК 5 Історія, концепції та сучасні досягнення біології
  ВК 9 Молекулярні маркери
  ВК 10 Геноміка (теоретичні та практичні аспекти)
  ВК 11 Сучасні ДНК-технології
  ВК 12 ДНК-типування біологічних об’єктів
 • Курси кафедри для інших фaкультетів

  Предмети, які викладаються по факультетам (крім біологічного):

  Галузь знань – 22. Охорона здоров´я

  Спеціальність 226 Фармація. Промислова фармація

  Освітньо-професійна програма Фармація. Промислова фармація

  Рівень освіти – другий (магістерський)

  Обов´язкові курси
  ЗП 06 Біологія з основами генетики
  ЗП 18 Біологічна хімія
  Вибіркові (варіативні) курси
   ВД04 Сучасні проблеми молекулярної біології
   ВД39 Функціональна біохімія
 •  

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top