Наші досягнення

Наукові розробки кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології неодноразово були нагороджені за інноваційну цінність, що підтверджено отриманими патентами на винахід та на корисну модуль

Патенти на винахід

 1. Патент на винахід № 116299. Спосіб здійснення дефенолізації промислових стоків / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – Режим доступу base.uipv.org
 2. Патент на винахід № 116299. Спосіб здійснення дефенолізації промислових стоків / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – Режим доступу base.uipv.org
 3. Патент України на винахід . Мікробіологічний спосіб очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків/ Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О., Баранов О.О. – Опубл. 11.11.2019., Бюл. 21/2019.
 4. Патент України на винахід № 120324. Метод очистки води від ароматичних ксенобіотиків / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. – Опубл. 11.11.2019., Бюл. 21/2019.
 5. Патент України на винахід № 120325. Метод очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. – Опубл. 11.11.2019., Бюл. 21/2019.
 6. Патент України на винахід № 119612. Штам Bacillus megaterium ONU 500 з антагоністичною активністю проти збудників хвороб сільськогосподарських рослин та з ріст-стимулювальною активністю. Опубл. 10.07.2019., Бюл. 21/2019. library.ukrpatent.org
 7. Заявка на патент України на винахід № а202007670 від 02.12.2020 «Штам Bacillus velezensis ОNU553 – продуцент ліпопептидних антибіотиків, антагоніст Staphylococcus aureus та ентеробактерій з ріст-стимулювальною активністю». Іваниця В.О., Штеніков М.Д., Остапчук А.М., Горшкова О.Г., Теслюк Н.І., Титаренко Н.В., Гудзенко Т.В

Патенти на корисну модель

 1. Патент України на корисну модель № 86838. Біофлокуляційний спосіб глибокого очищення води від іонів цинку / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Баранов О.О. Опубл.: 10.01.14., Бюл. № 1, 2014.
 2. Патент України на корисну модель № 90119. Спосіб мікробіологічного очищення води від іонів цинку / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Баранов О.О. Опубл.: 12.05.14., Бюл. № 9, 2014.
 3. Патент України на корисну модель № 90550. Спосіб визначення нафтодеструктивної активності мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Горшкова О.Г., Конуп І.П., Пузирьова І.В.. Опубл.: 26.05.14., Бюл. № 10, 2014.
 4. Патент України на корисну модель№ 95965. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням бактерії-антагоніста /Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Іваниця В.О. Опубл.: 12.01.2015, Бюл. 1.
 5. Патент України на корисну модель. – № 95964. Спосіб модифікації середовища YMA для виділення ендофітної мікробіоти винограду/ Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Маринова І.І., Іваниця В.О.. Опубл.: 12.01.2015., Бюл. 1.
 6. Патент України на корисну модель № 95966. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням суміші штамів Lactobacillus plantarum зі стимулюючою активністю. /Ліманська Н.В., Коротаєва Н.В., Мерліч А.Г., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Опубл.: 12.01.2015., Бюл. 1.
 7. Патент України на корисну модель № 82921. Спосіб захисту рослин від хвороби «чорна ніжка» з використанням лактобацил та автолізату ервіній /Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Іваниця В.О., Товкач Ф.І., Басюл О.В, Коротаєва Н.В. Опубл. 27.08.2013. – 4 c.
 8. Патент України на корисну модель № 82922. Спосіб захисту коренеплодів та бульб від м’якої гнилі з використанням лактобацил та автолізату ервіній /Сергєєва Ж.Ю., Крилова К.Д., Ліманська Н.В., Васильєва Н.Ю., Іваниця В.О., Товкач Ф.І., Басюл О.В, Коротаєва Н.В. Опубл. 27.08.2013. – 4 c.
 9. Патент України на корисну модель №106378. Спосіб мікробіологічної очистки розчинів від іонів свинцю / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. - Опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
 10. Патент України на корисну модель №107790. Спосіб очистки води від іоногенних поверхнево-активних речовин / Волювач О.В., Лаврєнова Є.Р. Номер заявки №u 201511912. – Опубл.:24.06.2016., Бюл. № 12.
 11. Патент України на корисну модель № 111699. МПК А23В 4/22.Спосіб захисту м’яса і м’ясопродуктів/ Віннікова Л.Г., Кишеня А.В., Ямборко Г.В., Ліманська Н.В. Номер заявки № а 2015 12711; заявл. 22.12.2015; опубл. 25.05.2016. – Бюл. № 10.
 12. Патент України на корисну модель №102265. Спосіб очищення води від хрому (VI) з використанням мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № U201503500. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.
 13. Патент України на корисну модель №102370. Спосіб виготовлення поверхнево-активного біопрепарату / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.
 14. Патент України на корисну модель №102337. Склад поживного середовища для продукування поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними мікроорганізмами / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.
 15. Патент України на корисну модель №106378. Спосіб мікробіологічної очистки розчинів від іонів свинцю / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. - Опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8
 16. Патент України на корисну модель №126114. Cпосіб мікробіологічної очистки води від фенолу. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В.., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Драгуновська О.І. - Опубл. 11.06.2018., Бюл. №11.
 17. Патент України на корисну модель №129676. Біологічний метод очистки води від органічних забруднювачів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В.., Конуп І.П., Бєляєва Т.О., Драгуновська О.І. - заявка на патент №u201804344 від 20.04.2018. Опубл. 12.11.2018., Бюл. № 21/2018.
 18. Патент України на корисну модель №129673. Спосіб мікробіологічної очистки води від фенолу і N-цетилпіридинію бромистого / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О., Чабан М., Ракитська С.І. - заявка на патент №u201804337 від 20.04.2018. Опубл. 12.11.2018., Бюл. № 21
 19. Патент на винахід 118401 UA, МПК C10L 9/00, C22B 41/00. Спосіб десульфурізації вугілля з попутним вилученням германію. Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Барба І.М. Бюл. № 1/2019. Заявл. 27.04.2017. Опубл. 10.01.2019.
 20. Заявка на патент України на корисну модель № u202007671 від 02.12.2020 «Штам Bacillus velezensis ОNU553 – продуцент ліпопептидних антибіотиків, антагоніст Staphylococcus aureus та ентеробактерій». Іваниця В.О., Штеніков М.Д., Остапчук А.М., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В.
 21. Патент України на корисну модель №147051. Cпосіб очистки водних розчинів від аліфатичних спиртів. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В. - Номер заявки №u202007021. - Опубл. 7.04.2021., Бюл. №14

Інші досягнення

Участь у конкурсах з отриманням грамот та винагород:

 1. У фіналі Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2020» винаходу «Мікробіологічний спосіб очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків» (патент № 120325, автори Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Беляєва Т.О., Конуп І.П.) присуджено перше місце в номінації «Переробка промислових та побутових відходів».
 2. Патенти №№ 90119, 102265, 102337, 102370, 90550, 76922 у 2016 році визнані Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (м. Київ) як кращі винаходи-2015 України в галузі екології (www.sips.gov.ua, www.ukrpatent.org, www.iіі.ua), одержано грамоту.
 3. Співробітник кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Жумінська Г.І. у 2016 році стала лауреатом щорічної премії Президента України для молодих учених за роботу «Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу».
 4. У регіональному конкурсі інноваційних проектів 2016 р., присвяченому Дню науки України (ІНВАЦ, м. Одеса) за проект «Високофективний прискорений спосіб детоксикації свинець-вмісних концентрованих розчинів іммобілізованими клітинами непатогенних мікроорганізмів», що став переможцем у номінації “Кращий інноваційний екологічний проект-2015“ і “Кращий інноваційний екологічний проект-2016“, одержано грамоту від Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
title_665607bfbcffd9055901401716914111
title_665607bfbd00211991188311716914111
title_665607bfbd00619619940791716914111
title_665607bfbd00917372620621716914111

Нагороди наших студентів

З кожним роком зростає активність наукової діяльності студентів. Організований науковий гурток у складі студентів ІІІ – V курсів. Є позитивна тенденція до збільшення кількості студентів, які беруть участь у студентських олімпіадах, конкурсах та конференціях молодих вчених та посідають призові місця і отримують нагороди.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top