Наукові роботи кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики

 • Алєксєєва Т. Г.

  1. Nesterkina M., Bilokon S., Alieksieieva T., Kravchenko I., Hirsch A.K.H. Genotoxic and mutational potential of monocyclic terpenoids (carvacrol, carvone and thymol) in Drosophila melanogaster. Toxicology Reports. 2023. 10. 327-333. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2023.02.009
  2. Serga S., Maistrenko O.M., Kovalenko P Tsila O., Hrubiian N., Bilokon S., Alieksieieva T., Radionov D., Betancourt A. J., Kozeretska I. Wolbachia in natural Drosophila simulans (Diptera: Drosophilidae) populations in Ukraine. Symbiosis. 2023. 89. 187-196. https://doi.org/10.1007/s13199-023-00899-8
  3. Бакума А. О., Алєксєєва Т. Г., Ткаченко Ф. П. Ефективність різних методів екстракції ДНК, придатної для ПЛР із гербарних зразків водоростей роду Cladophora Kütz. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2023. Т. 83, No 1–2. 37-35 с. https://journals.chem-bio.com.ua/index.php/biology/article/view/183
  4. Toptikov V., Alieksieieva T., Kovtun O. Population genetic indices of veined rapa whelk groups of the Black Sea remote regions. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. "The Wetlands Diversity". 2022. Vol. 24(2). P. 45-60. https://magazines.ulbsibiu.ro/trser/trser24/trser_24.2_45-60
  5. Алєксєєва Т. Г., Топтіков В. А., Січняк О. Л. Роль антиоксидантних ферментів у функціонуванні механізмів старіння на прикладі ячменю. Вісник ОНУ. Біологія. 2022. Т. 27. Вип. 1(50). С.73-87. 
  6. Nesterkina M., Bilokon S., Alieksieieva T., Chebotar S., Kravchenko I. Toxic effect and genotoxicity of carvacrol ethers in Drosophila melanogaster. Mutat Res Fund Mol Mech Mutagen. 2020. Vol. 821. 111713. https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2020.111713
  7. Алєксєєва Т. Г., Шерен А. В., Білоконь С. В. Оцінка впливу харчових барвників на Drosophila melanogaster Meigh. Вісник ОНУ. Біологія. 2020. Т. 25. Вип. 1(46). С.55-66. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.1(46).205811
  8. Шестопал О. Л., Замбріборщ І. С., Шпак Д. В., Алєксєєва Т. Г., Афіногенов О. А. Оцінка регенераційного потенціалу гібридного матеріалу рису посівного (Oryza sativa L.). Вісник ОНУ. Біологія. 2020. Т. 25. Вип. 1(46). С.88-96. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.1(46).205812
  9. Toptikov V. A., Alieksieieva T.G., Totsky V. N., Kovtun O. A. Genetic Structure in Different Subsequent Generations of Sexually Mature Rapana venosa Mollusks from the Same Biotope. Cytology and Genetics. 2019. Vol. 53. No. 1. P. 13–22. https://doi.org/10.3103/S0095452719010110
  10. Nesterkina M., Bilokon S., Alieksieieva T., Chubyk I., Kravchenko I. The influence of monoterpenoids and phenol derivatives on Drosophila melanogaster viability. Journal of Asia-Pacific Entomology. 2018. V. 21, I. 3. P. 793-796. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.06.004
  11. Toptikov V. A., Totsky V. N., Alieksieieva T. G., Kovtun O. A. Population Genetic Structure of Veined Rapa Whelk Communities in the Northwestern Black Sea. Cytology and Genetics. 2017.Vol. 51. No. 4. P. 253–262. https://doi.org/10.3103/S0095452717040107
  12. Toptikov V. A., Kovtun O. A., Alieksieieva T. G., Totsky V. N. Adaptive Potential of Rapana venosa Speciemens of Different Age, Sex and Size. Hydrobiological Journal. 2017. V. 53, i. 5. P. 29-37. DOI: 10.1615/HydrobJ.v53.i5.30
  13. Топтіков В. А., Тоцький В. М., Алєксєєва Т. Г., Ковтун О. О. Особливості асоціативних зв’язків між негомологічними алелями ген-ензимних систем в різних угрупованнях Rapana venosa Чорного моря. Вісник ОНУ. Біологія. 2016. – Т. 21. - Вип. 1(38). – С. 100-113. - https://doi.org/10.18524/2077-1746.2016.1(38).67852
  14. Тoptikov V. A., Totsky V. N., Alieksieieva T. G., Kovtun O. A. Hydrolytic enzymes expressivity in different parts of the Rapana digestive system. Ukr. Biochem. J. 2016. Vol. 88, № 3. Р. 5-17. https://doi.org/10.15407/ubj88.03.005
  15. Toptikov V. A., Tots’kiy V. N., Alekseyeva T. G., Kovtun O. A. Peculiarities of Proteinase Activity in Digestive Tract of the Veined Rapa Whelk (Rapana venosa) from the North-Western Section of the Black Sea. Hydrobiological Journal. V. 51. 2015. I. 1. P. 79 – 89. DOI: 10.1615/HydrobJ.v51.i1.70
  16. Д’яченко Л. Ф., Алєксєєва Т. Г., Тоцький В. М., Топтіков В. А. Експресивність деяких оксидоредуктаз та естераз у гаплоїдних та диплоїдних тканинах Ginkgo biloba. Физиология и биохимия культурных растений. 2012. Т. 44, № 1. С. 69–77.
  17. Трочинська Т. Г. Експресія та кореляційні зв’язки цитометричних ознак клітин генеративних структур пшениці, жита та їх гібридів в онтогенезі рослин. Вісник ОНУ. Серія Біологія. 2009. Т. 14, вип. 14. С. 49–62.
  18. Трочинська Т. Г. Успадковування кількісних ознак клітин чоловічих та жіночих генеративних структур за гібридизації пшениці і жита. Вісник ХНАУ. Серія Біологія. 2009. Вип. 2(17). С. 78–88.
  19. Trochinskaya T. G., Blankovskaya T. Ph., Totskiy V. N. Quantitative Characters of Male Generative Structure Cells of Wheat, Rye and Wheat-Rye hybrids during Microsporogenesis. Cytology and Genetics. 2010. Vol. 4. P. 233 – 238. https://doi.org/10.3103/S0095452710040080
  20. Blankovskaya T. F., Trochinskaya T. G. Cytological markers of rRNA gene expression during microsporogenesis in rye, wheat and wheat-rye hybrids. Cytology and Genetics. V. 39, I. 2, 2005, P. 22-26. - DOI: 10.3103/s0095452710040080
 • Білоконь С. В.

  1. Nesterkina M., Bilokon S., Alieksieieva T., Kravchenko I., Hirsch A.K.H. Genotoxic and mutational potential of monocyclic terpenoids (carvacrol, carvone and thymol) in Drosophila melanogaster. Toxicology Reports. 2023. 10. 327-333. https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2023.02.009 
  2. Serga S., Maistrenko O.M., Kovalenko P Tsila O., Hrubiian N., Bilokon S., Alieksieieva T., Radionov D., Betancourt A. J., Kozeretska I. Wolbachia in natural Drosophila simulans (Diptera: Drosophilidae) populations in Ukraine. Symbiosis. 2023. 89. 187-196. https://doi.org/10.1007/s13199-023-00899-8 
  3. Кульбачук Н. В., Матвіюк С. В., Білоконь С. В., Січняк О. Л. Мінливість каріотипу дітей із синдромом Дауна, які проживають в Одеській області Запорожский медицинский журнал  2021. Т. 23, № 1(124). С. 77-82. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.1.224888 
  4. Алєксєєва Т. Г., Шерен А.В., Білоконь С.В. Оцінка впливу харчових барвників на Drosophila melanogaster Meig. Вісник ОНУ. Біологія. 2020. Т. 25, вип. 1(46) С.55-66.
  5. Miros S. L. Koocherov V. A., Bilokon. S. V, Sechnyak A. L. Stability of the strains of basidiomycetes during storage in the collection Food Science and Technology. 2020. Т. 14. № 1. Р. 39-45. https://doi.org/10.15673/fst.v14i1.1647 
  6. Nesterkina М.,  Bilokon S., Alieksieieva Т., Chebotar S.,  Kravchenko І. Toxic effect and genotoxicity of carvacrol ethers in Drosophila melanogaster Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, Volume 821, May - August 2020 https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2020.111713
  7. Кротюк Д.А.,  Лугових Н.П., Білоконь С.В., Мірось С.Л., Січняк О.Л. Асоціація груп крові системи АВ0 з інфікованістю вірусом гепатиту С Східноукраїнський медичний журнал. 2020. Т. 8, № 2. С. 153-160. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2020;8(2):153-160 
  8. Nesterkina М., Bilokon S., Alieksieieva Т., Chubyk І., Kravchenko І. The influence of monoterpenoids and phenol derivatives on Drosophila melanogaster viability Journal of Asia-Pacific Entomology. 2018. Т. 21. Р.793-796. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.06.004 
  9. Чепрас О. Г., Ісакова Л. С., Прокоф’єва М. В., Мірось С. Л., Білоконь С. В. Пристосованість Drosophila melanogaster за додавання до кормової суміші Рleurotus ostreatus Вісник Одеського національного університету. – 2018. – Т. 23, вип.1 (42). – С. 33-46.
  10. Добрєва Л. М. Білоконь С.В., Січняк О.Л. Розповсюдженість груп крові АВ0 серед населення м. Одеси Одеський медичний журнал 2018. № 4 (168) С. 22-25.
  11. Білоконь С. В., Мірось С. Л., Анісімова В. М., Шкарупа О. В., Матвіюк С.В. Хромосомні аберації у жінок з безпліддям Scientific-discussion 2017. №3 (3). Р.8-14. 
  12. Білоконь С. В. Drosophila melanogaster Mg. як тест-об’єкт за скринінгу ксенобіотиків на акарицидну активність Біологічний вісник МДПУ. 2015. №1. С.145-155.
  13. Білоконь С. В. Життєздатність Drosophila melanogaster за вживання біологічно-активних речовин препаратів «Вин-Віта» та «Комбуча» Природничий альманах.  2014  Вип. 20.  С.47-54.
  14. Корецька О. Ю., Білоконь С. В., Лунга М. І. Розповсюдженість груп крові АВ0 і RH серед населення Кілійського району Одеської області Вісник Одеського національного університету. 2013. Т. 31, вип.2. С. 63-70.
  15. Білоконь С. В. Сінокос І. Л., Ніжевич А. О. Пристосованість та репродуктивна функція Drosophila melanogaster за впливу гербіцидів Природничий альманах. Біологічні науки. Херсон, 2013.  Вип. 18. С. 38- 44.
  16. Білоконь С. В., Скляр В.С. Генотоксичний ефект гербіцидів і плодючість Drosophila melanogaster Вісник Одеського національного університету. 2012. Т. 17, вип. 4 (29). С. 57-61.
  17. Копитчук Т. Є. Білоконь С. В., Січняк О. Л. Вплив гербіцидів на життєздатність Drosophila melanogaster. I. Визначення генотоксичного ефекту гербіцидів методом ДЛМ Вісник ОНУ. Біологія. 2011. Т. 16, вип. 6. С. 47-51.
  18. Белоконь С. В., Хаустова Н. Д., Тоцкий В. Н. Локус Adh и приспособленность мутантов cn и vg в экспериментальных популяциях Drosophila melanogaster Meig. Цитология и генетика. 2007. № 2. С. 24- 29.
  19. Белоконь С. В., Хаустова Н. Д., Тоцкий В. Н., Бондаренко И. А.Эффективность размножения и компоненты приспособленности Drosophila melanogaster, мутантных по генам cn и vg. Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології.  Київ: Логос, 2007. С. 329-333.
  20. Белоконь С. В. Приспособленность мутантов cn и vg D. melanogaster в динамике замещения их генотипов Вісник ОНУ.  2006. Т.11, вип. 6. 2006. С. 165-173.
 • Будняк O.K.

  1. Петров С.А., Будняк О.К., Караванський Ю.В. Вплив тіаміну та його похідних на виживаність предличинок Danio rerio за різних температур // Гідробіологічний журнал, том 57, 2021, № 1. – С. 80-85.
  2. Petrov S.A., ZaharovА. V., Stanev O.I., Budnyak O.K. Thiaminase process is present in the brain of mammals // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 35 - 38. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.272
  3. Yakimenko V.E., Budnyak О.K., Chernadchuk S.S., ZaharovА.V., Petrov S.A. Thiochrome Activates DNA-Polymerase // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 39 - 43. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.261
  4. Petrov S.A., Fedorko N.L., Budnyak A.K., Yakimenko V.E., Chernadchuk S.S., Sorokin A.V., Andrievskyi A.M., Zakharov A.V., Nikolaienko K.V., Baydan A.V., Zarovnaya I.I., Gorbenko I.S., Cherepneva-Khlyustova S.O. Vitabolonica. New Direction In The Vitaminology // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 17 - 22. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.252
  5. Будняк О. К., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Ожерельєва К. Ю., Петров С. А. Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – Вип. 30. – 2018. – С. 14-20.
  6. Petrov, О. Budnyak, K. Ozherelyeva, O.Bytlan, K. Nikolaienko Ascorbic acid methabolism in the organism under the lack of oxygen supply to the tissues // Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):583-590.
  7. A. Petrov, V.V. Zamorov, O.V. Ustyanskaya, A.K. Budnyak, S.S. Сhernadchuk, A.M. Andrievskiy, O.A. Semyonova, Yu.V. Karavanskiy, V.Ye. Yakimenko, I.O. Kravchuk. Administration of thiamine and thiochrome enhanced reproduction of Chlorella, Drosophila melanogaster, and Danio //Journal of Nutritional Science and Vitaminology. – 62. – 2016. – P. 6-11.
  8. Чернадчук С.С., Петров С.А, Будняк О. К., Сорокін А. В., Якименко В. Є., Кравчук І. О. Активність амінотрансфераз в органах щурів при гіпоксії замкненого простору за дією тіамінброміду // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №5/1(10). – С. 27-30.
  9. Чернадчук С.С., Рустамова А. О., Будняк О. К., Петров С.А. Стан процесів вільно радикального перекісного окиснення у щурів з гострою крововтратою //Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №4/1(9). – С. 16-20.
  10. Чернадчук С.С., Петров С.А., Будняк О. К., Сорокін А. В., Кравчук І. О., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В. Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №7/1(12). – С. 7-12.
  11. Будняк О. К., Петров С. А., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В., Кравчук І. О. Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – №7/1(12). – С. 7-12.
  12. Semenova O.O., Budnyak O.K., Petrov S. A. The mehanisms inhibition pyruvate– and oxoglutarate dehydrogenase complex in mussels // European Scientific Journal November 2014/SPECIAL/ edition vol. 2 . – ISSN^ 1857–7881(Print) e –ISSN 1857–7431. – P. 200-202.
  13. Шихалеева Г. Н., Будняк А. К., Шихалеев И. И., Иващенко О. Л. Модифицированная методика определения пролина в растительных объектах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2014. – Вип. 21 (№1112). – С. 168-172.
  14. Семенова О.О., Петров С.А., Будняк О. К. The mehanisms inhibition pyruvate– and oxoglutarate dehydrogenase complex in mussels // European Scientific Journal November 2014/SPECIAL/ edition vol. 2 ISSN^ 1857–7881(Print) e-ISSN 1857-7431. P. 200-202.
  15. Захарієва З.Є., Будняк О.К., Федорко Н.Л., Сорокін А.В., Чернадчук С.С., Данілова О.І., Запорожченко О.В. Біохімічні показники у щурів в умовах їх утримування на раціоні з підвищеним вмістом жирів та додаванням кормових добавок з ріпаку // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 4(29). – С. 17-24.
  16. Будняк О.К., Сорокін А.В., Захарієва З.Є., Петров С.А. Сезонні зміни вмісту флавінів та активності сукцінатдегідрогенази в органах чорноморських мідій Mytilus Galloprovincialis // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2010. – №3 (44). – С. 28-31.
  17. Будняк А.К., Захариева З.Е., Петров С.А. Метаболизм витамина С в органах черноморских мидий Mytilus Galloprovincialis под действием липоевой кислоты // Вісник ОНУ (Біологія). – 2010. – Т. 15., Вип. 6. – С. 5-8.
  18. Будняк О.К., Узлякова І.В., Чернадчук С.С., Воробйова Т.А., Петров С.А. Вплив ліпоєвої кислоти на вміст різних форм аскорбінової кислоти в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis // Биологический вестник. – 2009. – Т.13, № 10. – С. 5-9.
  19. Будняк О.К., Захарієва З.Є., Федорко Н., Запорожченко О.В. Содержание малонового диальдегида в тканях Mytilus galloprovincialis в присутствии ионов ртути и кадмия в бреде обитания // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2008. – Т. 13, Вип. 4. – С. 25-30.
  20. Карпов Л. М., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А. Протекторное действие витаминного комплекса на содержание коферментных форм витаминов В2 и РР при аллоксановом диабете у крыс разного возраста // Биологический вестник, 2006. – Т.10, № 1. – С. 80-83.
 • Задерей Н. С.

  1. Задерей, Н. С. Сучасні підходи до вивчення біології у центрах STEM-освіти / Н. С. Задерей // Наукові записки Малої академії наук України. ‒ 2022. ‒ №1(20). ‒ С. 39–48. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-20-04
  2. Задерей Н. С. Сучасні технології навчання в закладах STEM-освіти / Н. С. Задерей , М. А. Васильєв  // ІІІ Всеукраїнський відкритий науково практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (Київ, 15–16 червня 2021). ‒ Київ, 2021. ‒ С. 380. https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2509/1/Innovatsiini_transformatsii_v_suchasnii_osviti.pdf
  3. Задерей Н.С. Застосування сучасних освітніх технологій при вивченні біології у середній школі / Н.С. Задерей // Всеукраїнська науково-практична конференція «Розробка та впровадження педадогічних технологій дистанційного навчання на базі освітнього центру з використнням сучасних електронних засобів комунікації» на базі комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей», (Київ, 28 жовтня 2021), - Київ, 2021. https://us02web.zoom.us/j/83369252936?pwd=cXQyUThDVndXT2VoWE1BOTM2dTJ5dz09
  4. Задерей Н. С. Сучасні технології навчання в закладах STEM-освіти / Н.С. Задерей // ІІІ Всеукраїнський відкритий науково – практичний онлайн – форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (Одеса, 15 – 16 червня 2021). – Одеса: ОНУ, 2021. – С. 86.
  5. Задерей Н. С. STEM-освіта в Рішельєвському ліцеї / Н.С. Задерей // Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи: матеріали ІІ Всеукр. науково-методичної Інтернет-конф. (Одеса, 15-16 жовтня 2020 ) . – Одеса: ОНУ, 2020. – С. 145.
  6. Задерей Н. С. Культивування in vitro рослин з родини Kalanchoe / Н.С. Задерей // Методико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров'я людини: матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 9 – 11 квіт. 2020). – Тернопіль: ТНМУ, 2020. – ч.І. – С..74 -76.
  7. Задерей Н. С. Особливості організації STEM-освіти в Одеській області / Н. С. Задерей, С. А. Тувіченко // Методико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров'я людини: матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 9 – 11 квіт. 2020). – Тернопіль: ТНМУ, 2020. – ч.ІІІ. – С..87 - 89.
  8. Задерей Н. С. STEM-освіта в Рішельєвському ліцеї / Н.С. Задерей // Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи: матеріали ІІ Всеукр. науково-методичної Інтернет-конф. (Одеса, 15-16 жовтня 2020). – Одеса: ОНУ, 2020. – С. 145.
  9. Ліманська Н., Вплив бактерій Lactobacillus plantarum ONU 12 на проростання насіння томатів / Ліманська Н., Задерей Н., Задерей О., Іваниця Н. // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Біологічні дослідження – 2014», (Житомир, 4 – 5 березня 2014). Житомир, 2014. – С. 181-182.
  10. Задерей Н.С. Екогенетичні реакції дрозофіли при впливі високочастотних електромагнітних коливань / Н. С. Задерей, М. М. Чабан // Вісник Одеського національного університету. – 2008. –т.13. -В.4. – С.135-142.
  11. Задерей Н.С. Життєдіяльність дрозофіли за тривалого вживання екстракту чистотілу/ Н. С. Задерей, Н. Г. Гандірук, В. М. Тоцький // Вісник Одеського національного університету. – 2006. – т.11. –В.6. –С.174 – 180.
  12. Задерей Н.С. З історії біотехнології / Н. С. Задерей // Біологія і хімія в школі. – 2005. - №5. – С.49-52.
  13. Задерей Н.С. Організація учнівської екологічної експедиції / Н. С. Задерей // Біологія і хімія в школі. – 2004. - №3. – С.31-34.
  14. Задерей Н.С. Роль фізіологічно активних речовин у дедиференціації клітин еспарцету в культурі in vitro/ Н. С. Задерей // Вісник Одеського державного університету. – 2000. – т.5. - В.1. – С.91-97.
  15. Задерей Н.С. Культивування тканин і індукція морфогенезу in vitro у еспарцету/ Н. С. Задерей // Автореф. канд. дис. – Київ. – 1997. – 20с.
  16. Задерей Н.С. Множественные молекулярные формы пероксидазы и морфогенетические процессы у эспарцета при культивировании эксплантов / Н. С. Задерей, С. А. Игнатова, В. Н. Тоцкий // Цитология и генетика. – 1996. – т.75, №2. – С. 46- 52.
  17. Задерей Н.С. Особенности пролиферации и регенерации тканей эспарцета / Н. С. Задерей, С. А. Игнатова //Методы биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений. Одесса: СГИ. – 1992. – С. 49 – 58.
  18. Задерей Н.С. Условия выделения протопластов из мезофилла листа эспарцета / Н. С. Задерей, С. А. Игнатова // Научно-технический бюллетень Всесоюзного селекционно-генетического института. – 1990. - №1(75). – С. 52-55.
 • Запорожченко О.В.

  1. Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В., Станєв О.І. Вплив рентгенівського опромінювання і нікотинової кислоти на алкогольдегідрогеназну активність в тканинах щурів // Аграрний вісник Причерномор’я. – Вип. 62. – 2012. – С. 96-100.
  2. Захарієва З.Є., Будняк О.К., Федорко Н.Л., Сорокін А.В., Будняк О.Л., Чернадчук С.С., Данілова О.І., Запорожченко О.В. Біохімічні показники у щурів в умовах їх утримування на раціоні з підвищеним вмістом жирів та додаванням кормових добавок з ріпаку //Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 4(29). – С. 17-24.
  3. Запорожченко О.В. Біохімічні показники у щурів в умовах їх утримування на раціоні з доданням кормових добавок з ріпаку // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17. – Вип. 3(28). – С.19-26.
  4. Кокошкина О.А., Запорожченко А.В. Влияние общего рентгеновского облучения и никотиновой кислоты на пируватдегидрогеназную активность в тканях крыс // Аграрний вісник Приченомор’я, біологічні науки. – 2010. – Вип. 52. – С. 36-44.
  5. Кокошкіна О. О., Запорожченко О. В. Вміст деякіх метаболітів нікотинату в тканинах щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення // Вістник ОНУ (Біологія). – 2008. – Т. 11, вип. 9. – С. 38-44.
  6. Будняк О.К., Захарієва З.Є., Федорко Н., Запорожченко О.В. Содержание малонового диальдегида в тканях Mytilus galloprovincialis в присутствии ионов ртути и кадмия в бреде обитания // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2008. – Т. 13, Вип. 4. – С. 25-30.
  7. Станєв О.І., Запорожченко О.В., Карпов Л.М., Коломійчук С.Г., Кокошкіна О.А. Дія харчових добавок із біомаси різних штамів Spirulina platensis на вміст метаболітів енергетичного обміну в органах щурів // Досягнення біології та медицини. – 2008. – № 1 (1). – С. 23-26.
  8. Запорожченко А.В., Розанов А.А., Петросян А.Л., Петров С.А. Катаболізм 1-14С-α-кетокислот у травній системі щурів // Вісник ОНУ. – 2006. – Т II, Вып. 6. – С. 51-55.
  9. Станєв О.І., Запорожченко О.В., Карпов Л.М., Коломійчук С.Г., Кокошкіна О.О. Вплив різних штамів спіруліни на вміст лактату, малату та пірувату в органах щурів за цукрового діабету // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2006. - № 748, вип. 4. – С. 48-53.
  10. Станєв О.І., Запорожченко О.В., Карпов Л.М., Коломійчук С.Г., Кокошкіна О.О., Прєснова Л.А. Вплив різних штамів спіруліни на вміст лактату, малату та пірувату в органах щурів за гемолітичної анемії // Вісник ОНУ (Біологія). – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 45-51.
  11. Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В. Активність лактатдегідрогенази, малатдегідрогенази і алкогольдегідрогенази в тканинах щурів за введення нікотинової кислоти // Вістник ОНУ (Біологія). – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 38-44.
  12. Тоцький В.М., Запорожченко О.В., Петров С.А. Генетико–биохимические проблемы витаминологии // Укр. біохім. Жур. – 2004. – Т.76, № 4. – С. 54-63.
  13. Будняк O.K., Бабаянц О.В., Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В., Петров С.А., Магла М.Г. Вміст деяких біологічно активних сполук в тканинах грибів Pleurotus ostreatus // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, Вып. 6. – С. 7-11.
  14. Вміст нікотинамідних коферментів та активність ЛДГ в органах щурів за введення їм вітамінів та інгібіторів біосинтезу білка / О.В. Запорожченко, Л.М. Карпов, А.В. Сорокін, О.О. Кокошкіна // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2003. – Т. 8, вип. 6: Біологія. – С. 12-17.
  15. Будняк O.K., Бабаянц О.В., Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В., Петров С.А., Магла М.Г. Вміст деяких біологічно активних сполук в тканинах грибів Pleurotus ostreatus // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, Вып. 6. – С. 7-11.
  16. Запорожченко О.В., Кокошкіна О.О. Вміст нікотинамідних коферментів у пухлинних і прилеглих до них тканинах жінок різного віку // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2002. – Т. 7, вип. 1 : Біологія. – С. 218-221.
  17. Кокошкіна О.О., Запорожченко О.В. Вміст нікотинамідних коферментів у тканинах опромінених щурів за профілактичного вживання деяких харчових додатків // Укр. біохім. журн., 2002. - Т. 74, №4а (додаток 1). – С. 45.
 • Січняк О.Л.

  1. Штреблєва Ю.М., Омельченко О.Р., Січняк О.Л. Цитогенетичні ефекти поверхнево-активних речовин. Вісник ОНУ. Біологія. 2023. Т. 28. Вип. 1(52). С. 41-52.
  2. Алєксєєва Т.Г., Топтіков В.А., Січняк О.Л. Роль антиоксидантних ферментів у функціонуванні механізмів старіння на прикладі ячменю. Вісник ОНУ. Біологія. 2022. Т. 27. Вип. 1(50). С. 73-87.
  3. Кульбачук Н.В., Матвіюк С.В., Білоконь С.В., Січняк О.Л. Мінливість каріотипу дітей із синдромом Дауна, які проживають в Одеській області. Запорожский медицинский журнал. 2021. Т. 23. № 1(124). С. 77-82.
  4. Miros S.L., Koocherov V.A., Bilokon S.V., Sechnyak A.L. Stability of the strains of basidiomycetes during storage in the collection. Food Science and Technology. 2020. Т. 14. № 1. Р. 39-45.
  5. Січняк О.Л., Мірось С.Л. Довганюк К.О. Цитогенетичні ефекти Fusarium graminearum Schwabe на злакові культури. Вісник ОНУ. Біологія. 2019. Т. 24. Вип. 1(144). С. 65-74
  6. Січняк О.Л. Регулярність мейозу в ранніх генераціях гібридів м’якої пшениці зі штучною спельтою. Вісник ОНУ. Біологія. 2018. Т. 23. Вип. 1(42). С. 23-32.
  7. Січняк О.Л., Мірось С.Л. Цитогенетичні ефекти екзо- та ендометаболітів шіі-таке в кореневій меристемі ячменю. Вісник ОНУ. Біологія. 2016. Т. 21. Вип. 2(39). С. 88-94.
  8. Копитчук Т.Є., Січняк О.Л. Цитогенетичні ефекти фунгіцидів у кореневій меристемі ячменю. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т.20. Вип. 1(36). С. 92-101.
  9. Січняк О.Л., Васильєв О.А. Стійкість до борошнистої роси пшенично-чужорідних гібридів та батьківських форм. Вісник ОНУ. Біологія. 2014. Т. 19. №1(34). С. 43-49.
  10. Січняк О.Л., Копитчук Т.Є. Вплив гербіцидів на мейоз ярого ячменю. Вісник ОНУ. Біологія. 2013. Т. 17. Вип. 1(30). С. 46-50.
  11. Kopytchuk Т.Е., Sechnyak A.L. Regularity of mitosis in different varieties of winter bread wheat under the action of herbicides. Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. 2012. T. XIХ. Is. 1. Р. 80-83.
  12. Sechnyak A.L., Vasiliev A.A., Tkachenko I.S. Resistance to brown leaf rust of hybrids between wheat and amphiploids wheat-Thinopyrum. Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. 2011. T. XVIII. Is. 2. Р. 136-139.
  13. Sechnyak A.L., Vasiliev A.A., Mandrychenko T.A., Golub J.V. Resistance of alloplasmic wheats to brown leaf rust. Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Biologie. 2010. T. XVII. Is. 2. Р. 292-295.
  14. Сечняк А.Л., Голуб Ю.В. Адаптивность аллоплазматических линий пшеницы при гибридизации. Цитология и генетика. 2010. Т. 44. № 1. С. 30-35.
  15. Січняк О.Л. Особливості мікроспорогенезу за гібридизації пшениці і Aegilops triuncialis L. Вісник ОНУ. Біологія. 2008. Т.13. Вип. 14. С. 88-94.
  16. Січняк О.Л., Мандриченко Т.А., Тоцький В.М. Зміни спектра пероксидази алоплазматичних ліній м’якої пшениці за гібридизації. Вісник ОНУ. Біологія. 2007. Т.12. 131-144.
  17. Сечняк А.Л., Прокопович Е.Л., Файт В.И. Цитогенетические процессы при гибридизации Triticum aestivum и Haynatricum. Цитология и генетика. 2003. Т.37. №5. С.72-79.
  18. Сечняк А.Л., Топтиков В.А., Дьяченко Л.Ф. Проблемы формирования генетической коадаптации при создании синтетических генотипов. Цитология и генетика. 2002. Т.36. №6. С.70-77.
  19. Тоцкий В.Н., Хаустова Н.Д., Алшибли Н.М., Сечняк А.Л. Генетико-биохимические механизмы онтогенетической и филогенетической адаптации. Цитология и генетика. 2002. Т.36. №3. С.69-75.
  20. Symonenko V.K., Motsny I.I., Sechnyak A.L., Kulbida M.P. The use of wheat-alien and Aegilops-rye amphiploids for introgression of genetic material to wheat. Euphytica. 1998. V. 100. № 1-3. Р. 313-321
 • Сорокін А.В.

  1. Петров С.А., Андриевский А.М., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Сорокин А.В., Чернадчук С.С., Кокошкина О.А., Якименко В.Е., Захаров А.В., Николаенко К.В., Задерей А.В., Байдан А.В. Тиаминовый витаболом. Особенности функционирования // Сборник научных трудов «Биохимия и молекулярная биология» - Вып.3.Механизмы регуляции процессов жизнедеятельности в норме и патологии. − Минск: «ИВЦ Минфина», 2019. − С.233-236.
  2. Петров С.А., Андриевский А. М., Федорко Н. Л., Чернадчук С. С., Будняк О. К., Сорокин А. В., Кокошкіна О.О., Захаров А. В., Задерей О.В. Якименко В. Е. Біохімічні функції катаболітів тіаміну в організмі // Медична та клінічна хімія. 2019. - Т. 21. - №3(додаток). - С. 123-124.
  3. Petrov S.A., Fedorko N.L., Budnyak A.K., Yakimenko V.E., Chernadchuk S.S., Sorokin A.V., Andrievskyi A.M., Zakharov A.V., Nikolaienko K.V., Baydan A.V., Zarovnaya I.I., Gorbenko I.S., Cherepneva-Khlyustova S.O. Vitabolonica. New Direction In The Vitaminology // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 17 - 22. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.252
  4. Будняк О.К., Чернадчук С.С., Сорокін А.В., Ожерельєва К.Ю., Петров С.А. Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – Вип. 30. – 2018. – С. 14-20.
  5. Чернадчук С.С., Петров С.А, Будняк О. К., Сорокін А.В., Якименко В. Є., Кравчук І. О. Активність амінотрансфераз в органах щурів при гіпоксії замкненого простору за дією тіамінброміду // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №5/1(10). – С. 27-30.
  6. Чернадчук С.С., Петров С.А., Будняк О. К., Сорокін А.В., Кравчук І. О., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В. Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №7/1(12). – С. 7-12.
  7. Будняк О. К., Петров С. А., Чернадчук С. С., Сорокін А.В., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В., Кравчук І. О. Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – №7/1(12). – С. 7-12.
  8. Захарієва З.Є., Будняк О.К., Федорко Н.Л., Сорокін А.В., Будняк О.Л., Чернадчук С.С., Данілова О.І.,Запорожченко О.В. Біохімічні показники у щурів в умовах їх утримування на раціоні з підвищеним вмістом жирів та додаванням кормових добавок з ріпаку //Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 4(29). – С. 17-24.
  9. Будняк О.К., Сорокін А.В., Захарієва З.Є., Петров С.А. Сезонні зміни вмісту флавінів та активності сукцінатдегідрогенази в органах чорноморських мідій Mytilus Galloprovincialis // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту. Сер. Біол. – 2010. – №3 (44). – С. 28-31.
  10. Захарієва З.Є., Будняк О. К., Сорокін А.В., Будняк О.Л., Петров С. А. Вміст метаболітів вітаміну С в органах мідій Mytilus Galloprovincialis за дії сульфату міді // Вісник ОНУ (Серія Біологія). – Т.14, Вип. 8.– 2009. – С. 7-15.
  11. Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Сорокин А.В., Петров С.А. Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот // Вісник ХНУ. – 2007. – № 768, Вип. 5. – С. 35-39.
  12. Будняк А. К., Захариева З.Е., Сорокин А.В., Петров С. А. Состояние окислительно–восстановительной системы в органах черноморских мидий Mytilus Galloprovincialis в присутствии солей цинка и меди в среде обитания // Вісник ОНУ (Серія Біологія). – 2007. – Т. 12, вип. 5. – С. 19-25.
  13. Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В. Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот // Вісник ХНУ. – 2007. – № 768., Вип. 5. – С. 35-39.
  14. Карпов Л. М., Будняк А.К., Сорокин А.В., Кокошкина О.А. Протекторное действие витаминного комплекса на содержание коферментных форм витаминов В2 и РР при аллоксановом диабете у крыс разного возраста // Биологический вестник, 2006. – Т.10, № 1. – С. 80-83.
 • Федорко Н.Л.

  1. Петров С.А., Андриевский А.М., Будняк А.К., Федорко Н.Л., Сорокин А.В., Чернадчук С.С., Кокошкина О.А., Якименко В.Е., Захаров А.В., Николаенко К.В., Задерей А.В., Байдан А.В. Тиаминовый витаболом. Особенности функционирования // Сборник научных трудов «Биохимия и молекулярная биология» - Вып.3.Механизмы регуляции процессов жизнедеятельности в норме и патологии. − Минск:«ИВЦ Минфина», 2019. − С.233-236.
  2. Петров С.А., Андриевский А. М., Федорко Н. Л., Чернадчук С. С., Будняк О. К., Сорокин А. В., Кокошкіна О.О., Захаров А. В., Задерей О.В. Якименко В. Е. Біохімічні функції катаболітів тіаміну в організмі // Медична та клінічна хімія. 2019. – Т. 21. – №3(додаток). – С. 123-124.
  3. Petrov S.A., Fedorko N.L., Budnyak A.K., Yakimenko V.E., Chernadchuk S.S., Sorokin A.V., Andrievskyi A.M., Zakharov A.V., Nikolaienko K.V., Baydan A.V., Zarovnaya I.I., Gorbenko I.S., Cherepneva-Khlyustova S.O. Vitabolonica. New Direction In The Vitaminology // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 17 - 22. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.252
  4. Федорко Н.Л., Петров С.А., Николаенко К.В. Вміст рибофлавіну та його коферментних форм в мозку щурів різного віку. // Journal of Education, Health and Sport. – – 7(7). – Р.800-812.
  5. Федорко Н.Л., Прокоф'єва Н.Ю., Келар А.Е., Петров С.А. Вплив гіпоксії замкненого простору на вміст рибофлавіну та його коферментів в органах білих щурів // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – № 8/1(13). – С.16-19.
  6. Захарієва З.Є., Будняк О.К., Федорко Н.Л., Сорокін А.В., Будняк О.Л., Чернадчук С.С., Данілова О.І., Запорожченко О.В. Біохімічні показники у щурів в умовах їх утримування на раціоні з підвищеним вмістом жирів та додаванням кормових добавок з ріпаку //Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 4(29). – С. 17-24.
  7. Устянська О.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Регуляція активності тіамінзалежних ферментів з печінки щурів коферментами та метаболітами тіаміну // Вісник морської медицини. – 2011, № 3(53). – С. 154-156.
  8. Устянська О.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Регуляція активності 2–оксоглутаратдегідрогенази з печінки щурів коферментами і метаболітами тіаміну // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 42-48.
  9. Орлова Л.Д., Федорко Н.Л., Петров С.А. Активность тринсиноподобних протеиназ у змей // Ученые записки Таврического национ. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 144-148.
  10. Захарієва З.Є., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Петров С.А. Вплив вітаміну В6 на активність на алкогольдегідрогенази в органах щурів // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2008. – Т. 13, Вип.4. – С. 42-45.
  11. Будняк О.К., Захарієва З.Є., Федорко Н.Л., Запорожченко О.В Содержание малонового диальдегида в тканях Mytilus galloprovincialis в присутствии ионов ртути и кадмия в бреде обитания // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2008. – Т. 13, Вип. 4. – С. 25-30.
  12. Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Сорокин А.В., Петров С.А. Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот // Вісник ХНУ. – 2007. – № 768, Вип. 5. – С. 35-39.
  13. Федорко Н.Л., Захарієва З.Є., Чернадчук С.С., Петров С.А. Вплив нікотинової кислоти на активність амінотрансфераз в органах щурів // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 44. – С. 43-45.
  14. Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В. Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот // Вісник ХНУ. – 2007. – № 768., Вип. 5. – С. 35-39.
  15. Федорко Н.Л., Петров С.А. Взаємодія коферментів 2–оксоглутаратдегідрогенази на рівні мультиензимного комплексу та в мітохондріях печінки // Вісник Одеського національного університету. Серія : Біологія. – 2004. – Т. 9, Вип. 1. – С. 47-56.
  16. Федорко Н.Л. Вітамінно–коферментна корекція активності піруватдегідрогеназного комплексу в органах щурів в онтогенезі // Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія. – 2003. – Т. 8, Вип. 1. – С. 28.
  17. Петров С.А., Федорко Н.Л., Семерюкова I. А. Накопичення тіаміну та його метаболітів у клітинах і мітохондріях печінки щурів // Укр. біох.ж. – 1991. – Т. 63, № 3. – С. 109-113.
  18. Розанов А.Я., Петров С.А. Федорко Н.Л. Онтогенетические особенности накопления и обновления тиамина в органах пищеварительной системы белых крыс // Физиологич. Журн. – 1989. – 35, №1. – С. 68-71.
 • Чеботар С. В.

  1. Чубик I.Ю. Видова приналежність мідій північно-західного регіону Чорного моря за результатами молекулярно-генетичного аналізу / I.Ю. Чубик, Г.О. Чеботар, А. Бік, С.В. Чеботар // Гідробіологічний журнал. – 2022. – Т. 58, № 1. – С. 71-80.
  2. Chebotar G. Application of molecular markers for determination of genetic polymorphism in Rapana venosa populations / G. Chebotar, S. Chebotar, D. Krasnytska, V. Chekalov, V. Gudimov, I. Chubik, V. Toptikov // Hydrobiological Journal. – 2021. – Vol. 57, Is. 4. – P. 92-104.
  3. Okhrymovych O. Evaluation of effects of Rht-b1a/b/e alleles by using the isogenic lines of bread winter wheat / O. Okhrymovych, G. Chebotar, S. Chebotar, I. Motsny // Zemdirbyste-Agriculture. – 2021. – Vol. 108, № 2. – P. 141–146.
  4. Бакума А.О. Alleles of Ppd-1 genes that control sensitivity to photoperiod in a number of bread wheat genotypes / А.О. Бакума, Г.О. Чеботар, А.В. Ткачук, С.В. Чеботар, Т.З. Москалець, В.В. Москалeць // Plant varieties studying and protection. – 2020. – Vol. 16, № 3. – 253–261.
  5. Чеботар Г.О. Апробація маркерного аналізу гена TaSnRK2.8-A на сортах пшениці м’якої озимої / Г.О. Чеботар, О.Є. Олійник, Ю.О. Лавриненко, С.В. Чеботар // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2020. – Т. 25, вип. 2 (47). – С. 83– 94.
  6. Охримович О. Молекулярна будова Е генів сої та їхні функціональні мутації / О. Охримович, С. Чеботар, Г. Чеботар, Д. Жарікова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна – 2020. – Випуск 82. – С. 3–13.
  7. Zharikova D.O. Polymorphisms in SSR-loci associated with E genes in soybean mutant lines offer perspective for breeding / D.O. Zharikova, G.O. Chebotar, E.A. Aksyonova, I.V. Temchenko, S.V. Chebotar // Agricultural science and practice. – 2019. – V. 6 (3). – Р. 45– 55.
  8. Chebotar G. Haplotypes of Ppd-D1 gene and alleles of Ppd-A1 and Ppd-B1 in Ukrainian wheat varieties / G. Chebotar, A. Bakuma, V. Filimonov, S. Chebotar // Вісник Львівського університету. Серія біологічна – 2019. – Випуск 80. – С.82– 89.
  9. Бакума А. О. Алельний стан генів системи Ppd-1 та Vrn-1 у сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України / А. О. Бакума, Г. О. Чеботар, Ю. О. Лавриненко, С. В. Чеботар // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2019. – Т. 24, вип. 1 (44). – C. 49–64.
  10. Bakuma A. O. Effects of the Ppd-D1a allele on growth rates and agronomical traits in wheat detected by the application of analogous lines / A. O. Bakuma, Yu. A. Popovych, I. I. Motsnyi, G. O. Chebotar, S. V. Chebotar // Cytol. Genet. – 2018. – Vol. 52, № 5. – P. 343–352.
  11. Zharikova D. Polymorphism of soybean cultivars and breeding lines revealed by marker Satt100 associated with the E7 locus, that involved in determination of time to flowering / D. Zharikova, S. Ivanyuk, G. Chebotar, O. Korniychuk, S. Chebotar // Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics. – Lithuania, Vilnius: Springer Nature, 2018. – Р. 220–225.
  12. Motsnyy I. I. Degree of phenotypic dominance and heritability of the plant height in wheat hybrids with different alleles of Rht genes / I. I. Motsnyy, A. I. Goncharova, G. O. Chebotar, S. V. Chebotar // Cytol. Genet. – 2017. – Vol. 51, № 1. – P. 18–25.
  13. Чеботарь Г.А. Трансгеноз в работах по созданию засухоустойчивых растений / Г.А. Чеботарь // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – 2017. – Вип. 30 (70). – С. 112–127.
  14. Chebotar G. A. Pleiotropic effects of gibberellin-sensitive and gibberellin-insensitive dwarfing genes in bread wheat of the southern step region of the Black Sea / G. A. Chebotar, S. V. Chebotar, I. I. Motsnyy // Cytol. Genet. – 2016. – Vol. 50, № 1. – P. 20–27.
  15. Кичигіна Г. К. Біоінформативний аналіз нуклеотидних послідовностей алелів генів короткостебловості пшениці Rht-B1 та Rht-D1 / Г. К. Кичигіна, Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар // Вісник ОНУ. Серія біологія. – 2016. – Том 21, № 2 (39). – С. 79–87.
  16. Чеботар Г. О. Зв’язок між генами короткостебловості та морозостійкістю / Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар, О. І. Нагуляк, І. І. Моцний, Ю. М. Сиволап // Физиология растений и генетика. – 2015. – Том. 47, № 1. – С. 36–46.
  17. .Chebotar G. O. Clarification of the Rht8-Ppd-D1 gene linkage on the 2D chromosome of winter bread wheat / G. O. Chebotar, S. V. Chebotar, I. I. Motsnyy, Yu. M. Sivolap // Cytol. Genet. – 2013. – Vol. 47, no. 2. – P. 70–74.
  18. Chebotar S. V. Phenotypic effects of alleles of the common wheat puroindoline genes / S. V. Chebotar, K. O. Kurakina, O. M. Khokhlov, G. O. Chebotar, Yu. M. Sivolap // Cytol. Genet. – 2012. – Vol. 46, no. 4. – P. 202– 209.
  19. Чеботар Г. О. Алелі гена Ppd-D1 у зразках колекції Aegilops tauschii і м’якої пшениці / Г. О. Чеботар, С. В. Чеботар, Д. О. Бабенко, І. І. Моцний, А. Б. Щербань, Ю. М. Сиволап // Biopolymers and Cell. – 2012. – Vol. 28, № 2. – P. 149–155.
  20. Chebotar G. O. Gibberellin-signaling pathways in plants / G. O. Chebotar, S. V. Chebotar // Cytol. Genet. – 2011. – Vol. 45, № 4. – P. 259–268.
 • Чернадчук С.С.

  1. Yakimenko V.E., Budnyak О.K., Chernadchuk S.S., ZaharovА.V., Petrov S.A. Thiochrome Activates DNA-Polymerase // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 39 - 43. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.261
  2. Petrov S.A., Fedorko N.L., Budnyak A.K., Yakimenko V.E., Chernadchuk S.S., Sorokin A.V., Andrievskyi A.M., Zakharov A.V., Nikolaienko K.V., Baydan A.V., Zarovnaya I.I., Gorbenko I.S., Cherepneva-Khlyustova S.O. Vitabolonica. New Direction In The Vitaminology // Journal of Integrated OMICS, Vol 9, No 1 (2019). – Р. 17 - 22. DOI: 10.5584/jiomics.v9i1.252
  3. Будняк О.К., Чернадчук С.С., Сорокін А.В., Ожерельєва К.Ю., Петров С.А. Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – Вип. 30. – 2018. – С. 14-20.
  4. С.А. Петров, С.С. Чернадчук, С.Н. Филянин, П.П. Порван. Особенности метаболизма тиамина при стрессовых и патологических состояниях // Современные проблемы биохимии. – 2016. – Ч.1. – С.282-285.
  5. A. Petrov, V.V. Zamorov, O.V. Ustyanskaya, A.K. Budnyak, S.S. Сhernadchuk, A.M. Andrievskiy, O.A. Semyonova, Yu.V. Karavanskiy, V.Ye. Yakimenko, I.O. Kravchuk. Administration of thiamine and thiochrome enhanced reproduction of Chlorella, Drosophila melanogaster, and Danio //Journal of Nutritional Science and Vitaminology. – 62. – 2016. – P. 6-11.
  6. Чернадчук С.С., Петров С.А, Будняк О. К., Сорокін А. В., Якименко В. Є., Кравчук І. О. Активність амінотрансфераз в органах щурів при гіпоксії замкненого простору за дією тіамінброміду // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №5/1(10). – С. 27-30.
  7. Чернадчук С.С., Рустамова А. О., Будняк О. К.,Петров С.А. Стан процесів вільно радикального перекісного окиснення у щурів з гострою крововтратою // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №4/1(9). – С. 16-20.
  8. Чернадчук С.С., Петров С.А., Будняк О. К., Сорокін А. В., Кравчук І. О., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В. Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору // Scientific Journal «ScienсeRise». – 2015. – №7/1(12). – С. 7-12.
  9. Устянська О.В., Вовчук І.Л., Радіонов Д.Б., Чернадчук С.С., Петров С.А. Вивчення взаємодії тіаміну та його метаболітів з частково очищеним катепсином L // Ученые записки Таврического национального университета. Серия "Биология, химия" – 2012.– Т. 25 (64) – №4 – С. 209-214.
  10. Чернадчук С.С. Содержание эстрадиола в тканях тела матки женщин с онкопатологией // Фізіологічний журнал. – 2010. – Т 56. – № 2. – С. 146-147.
  11. Захарієва З.Є., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Петров С.А. Вплив вітаміну В6 на активність на алкогольдегідрогенази в органах щурів // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2008. – Т. 13, Вип.4. – С. 42-45.
  12. Vovchuk I.L., Сhеrnаdсhuk S.S., Реtгоv S.А. Estrogens, trypsin–like proteases and carboxypeptidases А аnd В in womb body tumors // Вioсhеmistгу (Moscow) Supplemental Series B: Biomedical Chemistry.– – V. 1, № 3. – Р. 262-266.
  13. Чернадчук С.С., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Сорокин А.В., Петров С.А. Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот // Вісник ХНУ. – 2007. – № 768, Вип. 5. – С. 35-39.
  14. Федорко Н.Л., Захарієва З.Є., Чернадчук С.С., Петров С.А. Вплив нікотинової кислоти на активність амінотрансфераз в органах щурів // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 44. – С. 43-45.
  15. Вовчук И.Л., Петров С.А., Чернадчук С.С. Эстрогены, трипсиноподобные протеазы и карбоксипептидазы А и В при новообразованиях тела матки женщин // Биомедицинская химия – 2007.– Т. 53., В. 2. – С. 205-211.
  16. Петров С.А., Захариева З.Е., Федорко Н.Л., Чернадчук С.С., Сорокин А.В. Влияние витамина В6 на активность некоторых ферментов цикла трикарбоновых кислот // Вісник ХНУ. – 2007. – № 768., Вип. 5. – С. 35-39.
  17. Вовчук І.Л., Чернадчук С.С. Активность тканевых катепсин-L-подобных протеиназ у женщин с онкопатологией тела матки // Укр. Биохим. Журн. – 2004. – № 2. – С. 56-60.
  18. Чернадчук С.С. Загальний вміст фенолстероїдів у жінок з доброякісними та злоякісними пухлинами ендометрію // Вісник ОНУ – 2004. – Т. 7.– № – С. 23-239.
  19. Чернадчук С.С., Вовчук І.Л. Активність лужної фосфатази в пухлинних тканинах тіла матки // Вісник ОНУ – 2003. – Т. 8.– № 6.– С.185-189.
  20. Vovchuk I.L., Benderskaya N., Chernadchuk S., Motruk N., Razdrazhuk G., Bondar S. The study of content of estrogens in the tumor tissue of women’s reproductive system // Ргосееdings of the 1-st Eurasion Congress on Моlесulаг Вiotесhnologу. Тuгkеу, 2001. – Vоl. 1. – Р. 288-290.
 • Патенти, авторські свідоцтва

  2020

  Чеботар С.В., Попович Ю.А., Чеботар Г.О. Патент на корисну модель. Спосіб визначення рівня ізогенності ліній-аналогів пшениці за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Реєстраційний номер У202000096 від 03.01.2020

  2019

  Страшнюк В. Ю., Тагліна О. В., Білоконь С.В., Алєксєєва Т. Г. Пат. 137874 Україна, G01N 33/554 (2006.01) Патент на корисну модель. Спосіб визначення токсичної дії хімічної речовини ; заявл. 15.04.2019 ; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21. – 4 с.

  2018

  Топтіков В.А. Спосіб виявлення оксидоредуктаз аскорбінової кислоти на електрофореграмах. Корисна модель № 126652. 25.06.2018, Бюл.№ 12. UA № 126652 U МПК (2018.01) G01N 33/84 (2006.01) G01N 1/00.

  2013

  Іваниця В.О., Бобрешова Н.С., Дуденко Ю. Ю., Мірось С. Л,. Гудзенко Т.В., Райко І.В. Спосіб отримання міцелію лікувального гриба Ganoderma lucidum (Сurt: Fr.) P. Karst. // Патент України на корисну модель № 77077 опбул. 25.01.2013. – бюл. № 2.

  Іваниця В.О., Бобрешова Н.С., Дуденко Ю. Ю., Васильєва Т.В., Мірось С.Л., Ужевська С.П., Гудзенко Т.В., Драгуновська О.І. Поживний субстрат для отримання посівного міцелію лікувального гриба Ganoderma lucidum (Сurt: Fr.) P. Karst. // Патент України на корисну модель № 78917 опбул. 10.04.2013. – бюл. № 7.

  2012 та раніше

  Іваниця В.О., Бобрешова Н.С., Мірось С. Л., Дуденко Ю. Ю., Багаєва О.С. Пат. 75376 U України МПК А01G 1/04. Спосіб отримання зернового міцелію лікувального гриба Ganoderma lucidum (Сurt: Fr.) P. Karst. – №.u 201206789; Подано 05.06.2012.; Опбул. 26.11.2012. – бюл. № 22. – 4 с.

  Чеботар Г. А. Державний реєстр патентів України на корисні моделі. Патент на корисну модель №69103 Спосіб визначення алелю короткостебловості Rht-B1e в генотипах м’якої пшениці Бюл. № 8 від 25.04.2012 – 4 с. Пат. 75376 U України МПК А01G 1/04.

  Чеботар С.В., Сударчук Л.В., Сиволап Ю.М. Спосіб детекції модифікованої житньої транслокації 1RS.1BL в селекційних формах м’якої пшениці // Деклараційний патент на винахід № 59084 Бюл. № 9, 2011 ; винахід № 59084. – 16 с.

  Бабаянц О. В., Бушулян М. А., Мірось С. Л., Хареба О. В.Сорт гливи звичайної Бригантина. А/с № 0448 // Каталог сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур Селекційно-генетичного інституту. – Одеса, 2008. – С. 167.

  Бабаянц О. В., Бушулян М. А., Мірось С. Л., Хареба В. В. Сорт гливи звичайної Днестр. А/с № 0449. // Каталог сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур Селекційно-генетичного інституту. – Одеса, 2008. – С. 168.

  Бабаянц О. В., Бушулян М. А., Мірось С. Л., Абросімова Г. Л., Хареба В. В., Бабаян Л. Т. Сорт гливи звичайної Кардинал. А/с № 0450 // Каталог сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур Селекційно-генетичного інституту. – Одеса, 2008. – С. 169.

  Мірось С. Л., , Бабаянц О. В., Бушулян М. А.Сорт гливи звичайної Отрада. А/с № 0451. // Каталог сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур Селекційно-генетичного інституту. – Одеса, 2008. – С. 172.

  Чеботар С. В., Сиволап Ю. М. Пат. на корисну модель №10230 Україна. (51) 7 G01N33/48 Спосіб реєстрації сортів жита за ДНК-типуванням. Пат. 10230 Заявл. 23. 03. 2005; Опубл. 15. 11. 2005, Бюл. № 11. – 3 с

  Чеботар С. В., Сиволап Ю. М. Спосіб визначення новизни сортів та ліній м’якої пшениці за ДНК-типуванням. Пат. на корисну модель №19828 Україна, (51) МПК (2006) С12Q 1/28, G01N27/26, G01 N 33/53 Пат. 19828 Заявл. 02.03.2004; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 4 с.

  Топтиков В.А., Сиволап Ю.М. Способ мечения радиоактивным предшественником дезоксирибонуклеиновой кислоты проростков кукурузы. Авт. св-во СССР SU 938672 А, G 01 № 33/60. 27.05.1980.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top