Кафедра політології

Запрошуємо ознайомитись із актуальними подіями кафедри, а також із відгуками наших випускників

Контактна інформація

Телефон: (0482) 68-43-73 – кафедра політології
web-site: politolog.onu.edu.ua 

koch2

Завідувачка кафедри політології, доктор політичних наук, професор Коч Світлана Вадимівна (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Кафедра політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова була створена в 1991 році, у зв'язку із введенням в університеті спеціальності "політологія".За цей період було підготовлено понад, 800 професійних політологів, значна кількість котрих займає сьогодні відповідальні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, центральних і регіональних ЗМІ, дипломатичних представництвах України, закладах науки, та вищої освіти. 

Викладачі й співробітники кафедри

Успішну підготовку політологів забезпечують 15 висококваліфікованих викладачів, з-поміж яких 5 - професорів, 10 - доцентів. Усі без винятку викладачі мають базову політичну, філософську, історичну освіти, що відповідає профілю дисциплін, які читаються ними, зокрема 4 - доктори наук та 11- кандидатів наук. Мають досвід підготовки та проведення виборчих кампаній різного рівня».

Список членів кафедри політології

 kolektiv

Спеціальність

0-52«Політологія»

Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр. Освітньо-науковий рівень: доктор філософії.

Науково-педагогічна традиція кафедри започаткована Наказом МОН України № 42 від 4 березня 1992 р. «Про організацію підготовки соціологів та політологів в Одеському державному університеті». Діяльність кафедри зосереджена на підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у політичній сфері, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, із застосуванням фахових досліджень та здійснення інновацій.

Випускники кафедри - фахівці в сфері політичних відносин (зв’язки з громадськістю та пресою, консультанти в апараті органів державної влади та місцевого самоврядування, консультанти з суспільно-політичних питань в політичних партіях та громадських організаціях), орієнтовані в своїй діяльності на специфіку Одеського регіону як поліетнічного за складом населення та прикордонного за розташуванням.

На високому науковому рівні викладаються професійно-орієнтовані курси: 

 • історія політичних вчень
 • загальна теорія політики
 • історія і теорія політичних партій
 • державне управління та місцеве самоврядування
 • політична культура і ідеологія
 • цивілізація як середовище політогенезу
 • політична глобалістика
 • етнополітологія
 • технологія політичного процесу
 • політична антропологія
 • прикладна політологія
 • політичне прогнозування
 • політична модернізація та транзитивні процеси
 • політичні еліти і політичне лідерство
 • політична міфологія
 • меморіальна політика ЄС та в державах Європи тощо.

Здобувачі вищої освіти проходять виробничу практику в органах державної влади, муніципальних та регіональних органах самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях.

Наукова діяльність кафедри зосереджена на розробці проблем

Викладачі кафедри є виконавцями виконавці наукової теми: «Динаміка локальних політичних процесів в умовах глобальної світ-системної трансформації» № державної реєстрації - 0123U102703. Науковий керівник проф., д.філос.н. Попков Василь Васильович.

Кафедра політології протягом останніх років є центром неформальної освіти для молоді Одеського регіону: проводиться «Зимова школа майбутнього політолога».

Поєднанню навчання та дослідження здобувачів в межах освітньої концепції кафедри сприяє видання наукового альманаху молодих вчених «Соціально-політичні студії».

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top