Кафедра політології

Контактна інформація

Телефон: (0482) 68-43-73 – кафедра політології
web-site: politolog.onu.edu.ua 

Завідувач кафедрою доктор політології доктор філософських наук, професор, академік АН ВШ України Попков Василь Васильович

Кафедра політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова була створена в 1991 році, у зв'язку із введенням в університеті спеціальності "політологія".За цей період було підготовлено понад, 800 професійних політологів, значна кількість котрих займає сьогодні відповідальні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, центральних і регіональних ЗМІ, дипломатичних представництвах України, закладах науки, та вищої освіти. 

Викладачі й співробітники кафедри

Успішну підготовку політологів забезпечують 13 висококваліфікованих викладачів, з-поміж яких 2 - професори, 9 - доцентів, 2 - старші викладачіі. Усі без винятку викладачі мають базову політичну, філософську, історичну освіти, що відповідає профілю дисциплін, які читаються ними. Мають досвід підготовки та проведення виборчих кампаній різного рівня».

Список членів кафедри політології

Спеціальність

0-52«Політологія»
Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр.

Діяльність кафедри зосереджена на двох напрямках: викладанні політології як навчальної дисципліни на всіх факультетах для всіх спеціальностей і підготовці професійних політологів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра.

Випускники кафедри політології отримують диплом європейського зразка, який дає підстави для практичної, науково-дослідної й педагогічної діяльності в державних і громадських організаціях та установах, органах місцевого самоврядування, політичних партіях, засобах масової інформації, наукових центрах соціально-політичного профілю, навчальних закладах III й IV рівня акредитації.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів PHD за спеціальністю: 052 - “Політологія” За період роботи кафедри політології захищена 31 дисертація кандидата політичних наук, 1 дисертація доктора політичних наук, 1 дисертація доктора філософських наук.

На високому науковому рівні викладаються професійно-орієнтовані курси

 • історія політичних вчень
 • загальна теорія політики
 • історія і теорія політичних партій
 • державне управління та місцеве самоврядування
 • політична культура і ідеологія
 • цивілізація як середовище політогенезу
 • політична глоблістика
 • етнополітологія
 • технологія політичного процесу
 • політична антропологія
 • прикладна політологія
 • політичне прогнозування
 • політична модернізація та транзитивні процеси
 • політичні еліти і політичне лідерство тощо.

Студенти відділення політології проходять виробничу практику в органах державної влади, муніципальних та регіональних органах самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях

Наукова діяльність кафедри зосереджена на розробці проблем

«Політична діяльність у демократичному суспільстві»; «Національне питання на півдні України: політологічний аспект»; «Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства».

В межах ФМВПС кафедра політології щорічно проводить Міжнародну наукову конференцію "Соціально-політична реальність: локальний, регіональний і глобальний виміри".

Колектив кафедри разом із Академією управління при Президенті України брав участь у підготовці тритомної праці "Багатонаціональний Одеський край" / т. I - "Етнополітична модернізація", т. II - "Етнополітична стратифікація" і т. III - "Етнополітична мобілізація".

У 2020 р. було успішно завершено комплексне кафедральне дослідження «Дослідження політичної реальності в контексті нелінійної соціокультурної динаміки" (Номер державної реєстрації НДР 0116U006604), за підсумками якого була опублікована кафедральна колективна монографія «Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХІ столітті» / [ред. кол.: В.В. Попков (наук. керівн.), Є.С.Огаренко, Н.Є. Степанова, О.Ю.Хорошилов]. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. - 15,81 д.а.

3.11.2021 завідувач кафедрою політології професор Попков В.В. прийняв участь в Міжнародної он-лайн конференції (КНР, Пекин, CASS ) SOCIAL DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF NATIONAL GOVERNANCE OF CHINA. Тема доповіді: The Global Significance of China’s Modernization

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top