Коч Світлана Вадимівна

koch2

Завідувачка кафедри політології, доктор політичних наук, професор

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Google Scholar

Дані профорієнтації: закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова в 1993 році. Спеціальність за дипломом: історик, викладач історії.

Кандидат політичних наук, 2000. Тема дисертації: «Етнічність в сучасному політичному процесі». Спеціальність 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Доктор політичних наук, 2019. Тема дисертації «Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності». Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Додаткові професійні обов'язки 

 • Заступник декану ФМВПС з наукової роботи
 • Вчений секретар Вченої ради ФМВПС
 • Гарант освітньої програми за спеціальністю 052 «Політологія»на третьому рівні(доктор філософії) 

Член Спеціалізованої вченої ради Д11.051.13 з правом захисту докторських дисертацій за спеціальністю «Політологія»

Сфера наукових інтересів:

 • Етнічні процеси, етнічна ідентичність в різних соціокультурних середовищах.
 • Культурна, соціальне, політичне простір: зони перетину і взаємовпливу.
 • Етнічний лобізм в контексті соціально-політичної комунікації. 
 • Моделі центр-периферійних відносин з позицій етнокультурних і соціально-політичних реалій.
 • Конструювання «образу території», трансформації «змісту» просторового середовища.
 • Стратегії поведінки етнічних груп в різних просторових і комунікаційних середовищах

Розроблені курси лекцій :

 • Дипломатична і консульська служба;
 • Історія дипломатичної служби;
 • Теорія та історія міжнародних відносин;
 • Міграційна політика ЄС;
 • Історія і теорія політичних партій;
 • Взаємодія з органами державної влади;
 • Країнознавство;
 • Етнографія;
 • Етнополітологія;
 • Етносоціологія;
 • Сучасні етнічні процеси;
 • Етнічна демографія;
 • Етнічна психологія.

Навчальні курси що викладаються в 2020-2021:

 1. Країнознавство;
 2. Дипломатична і консульська служба;
 3. Взаємодія з органами державної влади;
 4. Міграційна політика ЄС;
 5. Історія і теорія політичних партій;
 6. Політична лімологія.

Оновні накові публікаці

Монографії

 • Коч С. В. Транскордоння: простір соціально-політичного порядку: монографія. Одеса: Фенікс, 2019. 357 с. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/27910/1/transkord.pdf

Розділи в монографіях:

 • Koch S. The National Self-Determination Projects of Greece and Bulgaria: The Role of Ethnic Bessarabian Diasporas. Europe and the Black Sea Region. A History of Early Knowledge Exchange (1750 – 1850). / D. Gutmeyr, K. Kaser (Eds.). Wien: Lit Verlag GmbH. 2018. P. 289 – 310. URL: www.academia.edu
 • Коч С. В. Узун Ю.В. Регіоналізм у зовнішній політиці України та її сусідів в епоху пост-правди. В Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост-правди» / Під заг. редакцією О. І. Брусиловської. Київ : Вадекс, 2018. С. 100 – 137. URL: www.academia.edu
 • Коч С. В. Греки. В Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. / Ред.: А. Киссе, А. Пригарина, В.Н. Станко. Одесса: PostScriptUm СМИЛ. 2012. Раздел 2. Очерк 5. С. 329 – 388. URL:www.google.ru
 • Коч С. В. Добрососедство и межэтническое взаимодействие. В Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных райнов Одесщины. Раздел 3. Очерк 1 – 2 / Ред.: А. И. Киссе, А. А. Пригарин, В. Н. Станко. Одесса: PostScriptUm СМИЛ, 2014. С. 637 – 684. URL: www.google.ru
 • Наукові публікації

  • Koch S., Uzun Yu. Decentralization vs Centralization: Scenarios of Regional Development of Ukraine in the Context of Internal Stability Establishment Przegląd Strategiczny. 2020. № 13. C. 243-262. (SCOPUS) URL: studiastrategiczne.amu.edu.pl
  • Узун Ю. В., Коч С. В. Результати реформи децентралізації на прикладі ситуації в регіонах Південно-Західного прикордоння України. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. Наук. пр. Вип. 1. В 2-х ч. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2020. частина 1. 299 с. - С. 150-171
  • Коч С. В. Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності: дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Світлана Вадимівна Коч; наук. консультант М. А. Польовий; Державний заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". Одеса, 2019. 532 с. URL: dspace.pdpu.edu.ua
  • Коч С. В, Узун Ю. В. Південно-західне прикордоння України в процесі державної децентралізації. Міжнародні та політичні дослідження. 2020. Вип. 33. С.106-142. URL: heraldiss.onu.edu.ua
  • Коч С.В. Моделі соціально-політичної комунікації в прикордонні (на прикладі прикордонних просторів в країнах Східної Європи). Міжнародні та політичні дослідження. 2019. Вип. 32. С.103-124. URL:heraldiss.onu.edu.ua
  • Коч С. В. Любов, яка рухає кордони: діаспоральна політика Туреччини. Сучасне суспільство. Збірник наукових праць. 2018. № 2 (16). С. 119 – 134. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua
  • Коч С. В. Кліважування простору північного Причорномор’я: геополітичні суперечки в епоху пост-правди. Політичне життя. № 4. С. 90 – 96 DOI: http://dx.doi.org
  • Коч С. В. Меморіальна політика сусідів України: від стратегії національного суверенітету до «великих держав» [Memorial Policy of Ukraine’s Neighbours: from Strategy of National Sovereignty to “Great States”]. Politicus. 2018. № 4. С. 46 – 50. URL: politicus.od.ua/
  • Коч С. В. Национальное возрождение Греции и Болгарии: роль этнических диаспор Бессарабии. Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Одесса – Велико Търново: Симекс-принт, 2018. Т.13. С. 221 – 241. URL: www.google.rubia. Evropský Politický a Právní Diskurz. 2018, V. 5, Iss. 6. Р. 116 – 126. URL: eppd13.cz
  • Коч С. В. Трансграничное позиционирование культурной идентичности [Transboundary Space Positioning Of Cultural Identity]. Administrarea Publică” nr.4. Оctombrie – Decembrie. Молдова. С. 121 – 126.
  • Кoch S. “Оur” and “Foreign” in Bessarabia: Communicational Environment and Commemorative Practices. Between the Worlds: People, Spaces and Rituals. Popov, R., M. Maeva, M. Slavkova, Y. Erolova. (eds.). E-collection of Conference Proceedings. Sofia: IEFSEM – BAS, 2018. pp. 236-254.
  • URL:www.academia.edu/41491428
  • Коч С. В. Республика Болгария и «болгары зарубежья»: формирование политики взаимодействия. Вісник Oдеського національного університету. Серія: Соціологія та політичні науки. Т. 23. Випуск 2 (31). C. 135 – 157. UR www.google.ru/url
  • Коч С. В. Узун Ю. В. Децентралізація: критерії оцінювання регіональної політики та результати в Україні. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика: зб. наук. пр. Вип. IV. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23 листопада 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ – Тернопіль: «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. С. 237 – 250.
  • Коч С. В. Трансформации идентификационных стратегий болгар Украины: социально политические условия и адаптационные практики. Політичне життя. 2017. № 4. С. 58 – 70.
  • Коч С. В., Узун Ю. В.Трансформации социальных практик локальных этнокультурных групп Одессы. Соціальні та політичні трансформації у центральній та східній Європі (1917 – 2017): чинники, досягнення, проблеми. Студіум Східної Європи Варшавського університету. 2017. С. 64 – 65.
  • Коч С.В., Узун Ю.В. Адаптация этнокультурных групп в Одессе: социальные практики «новых диаспор». Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь лауреата Гос. премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук В. Н. Станко / Ред. А. А. Пригарин. Одесса: Ирбис, 2017. С. 634 – 646. URL: dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/11827/554-573.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Коч С.В. Субъетивно-объективные отношения в процесах структурирования пограничья (на материалах исследования Бессарабии). Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь лауреата Гос. премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук В. Н. Станко / отв ред. А. А. Пригарин. Одесса: Ирбис, 2017. С. 554 – 573. URL: dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/11827/554-573.pdf?sequence=1&isAllowed=y;
  • Коч С.В. «Свои» и «чужие» в бессарабии: коммуникационная средаи коммеморативные практик. XII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Ижевск, 3–6 июля 2017 г. / Отв. ред.: А.Е. Загребин, М.Ю. Мартынова. – Москва; Ижевск: ИЭА РАН, УИИЯЛ УрО РАН, 2017. С. 319
  • Коч С.В. Социально-культурная презентация региональных этнокультурных групп как механизм лоббирования интересов (на примере Одессы). Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архитектура, урбаністика Вип. ІІІ. Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ – Тернопіль: «Бескиди», 2017. В 2-х ч. Ч. 1. С. 305 – 310.
  • Коч С. В. Идентификационни стратегии на българите в Украйна. Българска етнология Българска Академия на науките Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. София: Академично изд. «Проф. Марин Дринов». 2016. Год. ХLІI Кн. 4. Българите в Бесарабия и Таврия. С. 520 – 537. URL bulgarianethnology.org
  • Коч С.В. Региональная система Бессарабии: геополитические статусы и практика. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче врегулювання, практична реалізація (зб. наук. праць) Вип ІІ. Мін-во освіти і науки України, Київ. Нац.. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – Київ «Економічна думка», 2016. В 2-х ч. Ч.1. С. 193 – 199;
  • Коч С. В. Болгарська етнокультурна група Одеси: досвід соціокультурної адаптації. Дриновський збірник. Том 9. Харків – Софія. 2016. С. 128 – 135. URL: periodicals.karazin
  • Коч С. В. Субъектно-объектные отношения в процессах структурирования пограничья (на материалах исследования Бессарабии). Перекрёстки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет. 2015. № 1 – 2. С. 11 – 32. (CASE; EBSCO-CEEAS; Indexed in the MLA International Bibliography).
  • Коч С. В. Этническое лоббирование как социальная практика в пограничье (на материалах исследования Бессарабии). Перекрёстки. Журнал исследований восточноевропейского Пограничья. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2014. № 1 – 2. С. 46 – 65. (CASE; EBSCO-CEEAS; Indexed in the MLA International Bibliography). URL:
  • Коч С. В. Функциональные возможности пограничья в исследовательских стратегиях. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. Випуск 64. С. 447 – 451.
  • Коч С. В. Політико-правові аспекти історичних джерел українського демократичного транзиту: вибори до установчих зборів УНР 1917 року. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. Збірник наукових праць. Одеса, 2014. Випуск 7. С. 89 – 103.
  • Коч С. В., Пригарин О.А. Материальное воплощение этнического и проблема движения традиции. Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сборник научных трудов. Омск: Изд-й дом «Наука», 2013. С. 89 – 94.
  • Коч С. В. Механизм социальной презентации диаспор: этнические лобби и группы давления (на примере Одесской области). Постфактум: історико-антропологічні студії. Етнічне, соціальне, політичне: перехрестя просторів. Одеса: ОО РИА «Смил». 2013. № 3. С. 31 – 46.
  • Коч С. В. Методологические проблем локально-региональных и приграничных исследований. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Київ: Ин-т Держави і права ім В.М.Корецького НАН України, 2013. Випуск 61. С.460 – 467.
  • Коч С. В. Диаспоры Юга Украины в системе региональных геополитических отношений. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія, Філософія. Політологія. Збірник наукових праць. Випуск 4. Одеса, 2012. С. 139 – 148.
  • Коч С. В. Узун Ю.В. Консолідована демографічна політика ЄС як засіб подолання «геронтофобії» та «синдрому Доріана Грея». Вісник Одеського національного університету. 2012. Том 17. Вип. 2 (16) (Серія: Соціологія, політологія). С. 116 – 127. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С. В. Диаспоры в миграционном процессе Европы. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. К.: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2012. С.553 – 558. URL : dspace.
  • Коч С. В. Локальная идентичность в кризисной ситуации (на материалах истории греческой диаспоры Украины). Человек в истории и культуре. Сб. науч. работ в честь лауреата Гос. премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук В. Н. Станко / Ред. А. А. Пригарин. Одесса: СМИЛ. 2012. С. 374 – 383. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С. В. Методологические проблемы этнографических исследовний в городе: на примере изучения греков Измаила. Этнография Крыма ХІХ – ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. Вып. 2 / Отв.ред. М.А.Араджиони, Ю.Н. Лаптев. Симферополь, 2012. С. 76 – 87;
  • Коч С. В. Социально-экономические модели адаптации этнических групп (на примере «старых» и «новых» диаспор юго-западного региона Украины). Предупреждение насильственних конфликтов в мультикультурных сообществах и формирование культуры мира / под ред. М. Араджиони. Київ : ЧП «Золоті Ворота», 2011. С. 61 – 71;
  • Коч С. В. Міграційні процеси як фактор соціально-політичного розвитку. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія, Філософія. Політологія. Збірник наукових праць. Випуск 2. Одеса 2011. С.94 – 98.
  • Коч С. В. Трансформации в этническом самосознании болгар Бессарабии ХІХ – ХХ в. Българите в Северното Причерноморите. Изследования и материали. Одесса – Велико Търново. 2009. Т. 10. С. 369 – 376. URL: bulgari-istoria-2010.com
  • Коч С. В. Особенности процессов этнической идентичности в среде болгар-переселенцев Одесской области. Дриновський збірник. Том 3. Харків – Софія, 2009. С. 286 – 294. URL:  history.karazin.ua/
  • Коч С. В. Динаміка етномовної ситуації на території Півдня Бессарабії у XVIII – ХХ ст. Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин: перспективи реалізації в Україні. Одеса: Друкарський дім. 2008. С. 145 – 157.
  • Коч С. В. Закономірності формування національно-мовної політики. Актуальні проблеми політики. Зб. Наук. Праць. Одеса, Фенікс, 2007. Вип. 32. С.264 – 271;
  • Коч С. В. Особливості процесу символізації суспільно-політичної сфери. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. Київ: Ин-т Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – С.664 – 671.
  • Коч С. В. Стереотип поведения и его взаимосвязь с толерантностью. Человек в истории и культуре. Сб. научных работ в честь 70-летия лауреата Гос. Премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук, В. Н. Станко / ред. А. А. Пригарин. Одесса : Друк, 2007. С. 332 – 339.
  • Коч С. В. Узун Ю.В. Моделі устрою територіально політичних систем з позицій центр-периферійних відносин. Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія та політичні науки. Том 11. Вип.10. 2006. С. 239 – 256. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С. В. Механізм функціонування етнічної ідентичості діаспори на прикладі греко-болгарських поселень Півдня України. Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Одеса – Велико търново : Друк. 2006. Т. 9. С. 257 – 264.
  • Коч С. В. Самаритаки Е. Экспедиционные исследования в бывших «греко-болгарских» колониях Юго-западной Украины: предварительная публикация.Одеська болгаристика. Науковий щорічник. № 3 – 4, 2005 – 2006. С. 49 – 53;
 • Навчально-методичні посібники

  • Коч С.В. Країнознавство: методичні вказівки та завдання до навчального курсу.- Одеса: ТОВ «Удача», 2019. 49 с. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С.В. Дипломатична та консульська служба: методичні вказівки та завдання до навчального курсу. Одеса: ТОВ «Удача», 2019. 31 с. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С.В. Узун Ю.В. Взаємодія з органами державної влади: методичні вказівки та завдання до навчального курсу. Одеса: ТОВ «Удача», 2019. 44 с. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С.В. Узун Ю.В. Міграційна політика ЄС: методичні вказівки та завдання до навчального курсу. - Одеса: ТОВ «Удача», 2019. 43 с. URL: dspace.onu.edu.ua
  • Коч С.В. Методичні вказівки і робоча програма до спеціального курсу Етнополітологія. Методичні вказівки і робоча програма. Одеса, 2003. 30 с.
  • Коч С.В. Методичні вказівки і робоча програма до спеціального курсу Етносоціології. Методичні вказівки і робоча програма – Одеса, 2003. – 30 с.
  • Коч С.В. Етнчна психологія. Програми професійно-орієнованих дисциплін. Спеціальність «Етнологія» Одеса: Гермес, 2003. С. 91 –97
  • Коч С.В. Сучасні етнічні процеси. Програми професійно-орієнованих дисциплін. Спеціальність «Етнологія». Одеса: Гермес, 2003. С.77 –82
  • Коч С.В. Етнічна демографія. Програми професійно-орієнованих дисциплін. Спеціальність «Етнологія». Одеса: Гермес, 2003. С.83 –90
  • Коч С.В. Етнографія України. Курс лекцій Одеса, 2006. 
  • Коч С.В. Етнопсихологія. Методичні вказівки і робоча програма з спеціального курсу Одеса, 2006. 
  • Коч С.В. Сучасні етнічні процеси. Методичні вказівки і робоча програма з спеціального курсу Одеса, 2007.
  • Коч С.В. Етнодемографія. Методичні вказівки Одеса 2010
  • Коч С.В. Теорія та історія політичних партій. Методичні вказівки і робоча програма для студентів спеціальності «політологія» ІСН. – Одеса 2013 
  • Коч С.В. Методичні вказівки з написання та оформлення курсової роботи / С.В.Коч, Ю.В.Узун, М.І.Ніколаєва, М.А.Шевчук.  Методичні вказівки з написання та оформлення курсової роботи студентам інституту соціальних наук. Спеціальність «політологія» та «соціологія» – Одеса, 2013 30с.
 • Участь у проектах

  1. Стажер програми «Соціальні трансформації в Прикордоння: Білорусь, Україна, Молдова» 2013 – 2014. Вільнюс ЄГУ.
  2. Учасник міжнародно-наукової програми «Греки України: історія і культура» спільно з Одеською філією фонду грецької культури. В рамках проекту досліджувалися компактні поселення греків Півдня України, міські діаспори греків в Україні
  3. Учасник міжнародної програми «Словенія-Україна: порівняльні аспекти прибережних регіонів (18 - 20 століття)» спільно з науково-дослідним центром Приморського університету м Копер (Словенія). Науково-дослідна тема М 355 - 2011 року.
  4. Учасник етнографічних експедицій, що проводилися на півдні України і мали на меті вивчення особливостей культурної спадщини різних етнічних груп: греків, болгар, молдаван, росіян старовірів та ін.
 • Наукове експертне консультування

  • Експертна робота сумісно з «Європейським центром з питань меншин» в межах Програми Східного партнерства: «Национальные меньшинства и этнокультурные вопросы. Беларусь-Молдова-Украина», 15 и 16 мая, 2017.
  • Участь в науково-консультативному дослідженні «Неурядові організації, рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні та традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості». Період дослідження: з 14.06.2018 до 30.11.2019 рр.
  • Співвиконавці: Перегуда Є. В., д.п.н., проф., керівник колективу; Гербут Н. А., к.п.н., доцент, Коч С. В, к.п.н., доц, Семко В. Л., к.п.н., доц., Узун Ю. В., к.п.н., доц. Яхно О. О., к.п.н.). (Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за результатами. URL: mtot.gov.ua
 • Робота за науковою темою кафедри: №130 «Регіональна специфіка світового політичного процесу: історія, теорія та практика». № державної реєстрації - 0114 U 006048.

 • МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ (2016-2020)

  2020

  1. Міжнародний «Урбаністичний Форум — 2020». Тема: Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади) (Київ, 19 листопада 2020, zoom). Дововідь: Результати реформи децентралізації на прикладі ситуації в регіонах Південно-Західного прикордоння України.
  2.  Міжнардна конференція «Balkan and Baltic States in United Europe — History, Religion, and Culture IV Religiosity and Spirituality in the Balkan and Baltic Cultural Space: History and Nowadays» (November 11-13, 2020, Latvia, Riga (zoom)). Доповідь: Поліфморфізм соціально-політичних структур в Балкано-Балтійському регіоні: отмодерних територіальних систем до мережевих соціально-культурним системам.
  3.  Міжнародна наукова конференція «Європа в ХХI столітті: бачення нових та старих членів ЄС», 6-7 лютого 2020 в Колегіум Полонікум (Слубіца, Польща; Франкфурт-на-Одері, Німеччина). Доповідь: Фантомные и воображаемые границы как фактор социально-политических процессов в Восточной Европе.

  2019

  1. Міжнародна науково-практична конференція «Китай-Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва». 27-28 травня 2019 р. Одеса, Доповідь: Факторы роста геополитической субъекности КНР в процессах глобального изменения мирового порядка.
  2. Конґресу ASEEES/МАГ, 2019 ASEEES Summer Convention theme is "Culture Wars", ZAGREB14-16 June 2019 Доповідь: «Love» that Moves Borders: Commemorative Practices of Post-Empires in Ukrainian Borderland.
  3. Міжнародна науково-практична конференція «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне» (VIII чтения памяти И.А. Анцупова) 30.10 –1. 11 2019 г. Тараклия. Молдова. Доповідь: Пограничье Карпато-Днестровских земель в объективах еврорегионализма и национализмов.
  4. Пята міжнародна науково-практична конференція Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика (Київ, 22-23 листопада 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. Нац.. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Доклад: Модерні територіальні системи VS транскордонна регіоналізація
  5. Міжнародна науково-практична конференція: “Угода про асоціацію між Україною та ЄС і словацько-українське транскордонне співробітництво: наслідки та можливості” 26- 27 листопада 2019 р. м.Ужгород. Доповідь: “Комеморативні практики пост-імперій в українському прикордонні”
  6.  Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура. П’ята міжнародна конференція (Київ, 22 листопада 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. Нац.. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Доповідь: Транскордоннні транснаціональні утворення в процесах єврорегіоналізації: економічні цілі, політичні засади, нормативно-правове регулювання.
  7.  Международная научная конференция «Академия диалога: культурные разломы и политические границы в Центральной и Восточной Европе». 28-29 ноября 2019 г. РАНХиГС, Калининград. Доклад: “Фантомные и воображаемые границы в Восточной Европе: политологическое и антропологическое измерения»

  2018

  1. International Conference «Between the Worlds: People, Spaces and Rituals» (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – Bulgarian Academy of Sciences SOFIA, October 30-31, 2017) Доклад: «Оurs» and «foreign» in Bessarabia: communicational environment and commemorative practice
  2. Міжнародна наукова конференція присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І. Мечникова «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини  Південно-Східної Європи» Одеса, 27–29 вересня 2018 р. Доповідь: «Державна політика Республіки Болгарії щодо болгарських етнічних спільнот за кордоном»
  3. Участь у науково-практичному семінарі з питань проблем регіонального розвитку, проведеному в Центрі міжнародного розвитку ОНУ за участю делегації Інституту стратегічних досліджень та представників обласної державної адміністрації та ЗМІ (24.05. 2018)
  4. Звітня наукова конференція професорсько-викладацького складу кафедри. Доповідь: «Етнічні діаспори та локальні групи як суб’єкти транскордонної взаємодії».
  5. Круглий стіл щодо презентації монографії «Міжнародні відносини та зовнішня політика держав в еру пост-правди». Одеса. Дом вчених 24.10.2018. Доповідь: «Регіоналізм у зовнішній політиці України та її сусідів в епоху пост-правди»
  6. Четверта Міжнародна науково-практична конференція 23 листопада 2018 р. Київ. «Регіональна політика: історія, політико-правові основи, архітектура, урбаністика». Доповідь: Децентралізація: критерії оцінювання регіональної політики та результати в Україні
  7. Міжнародна наукова конференція (IX Дриновські читання) 22–23 листопада 2018 р. Харків. «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій та культур». Доповідь «Меморіальна політика суміжних держав у Причорноморському регіоні: геополітичні суперечки в епоху пост-правди».

  2017

  1.  ХVI Українсько-австрійська літня школа, 18 серпня 2017 р. лекція «Соціально-культурна характеристика етнічних груп Одещини»
  2.  Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету. Доповідь: Соціально-політичний ресурс етнокультурної системи в Бесарабії
  3.  Научная конференция «Человек в истории и культуре». Чтения памяти В.Н.Станко 16 – 19 февраля 2017 г. Доклад: Субъетивно-объективные отношения в процесах структурирования пограниччя (на матеріалах исследования Бессарабии)
  4.  Научная конференция «Человек в истории и культуре». Чтения памяти В.Н.Станко 16 – 19 февраля 2017 г. Доклад:: Адаптация этнокультурных групп в Одессе: социальные практики «новых диаспор» Узун Ю.В., Коч С.В.
  5.  Финальная конференция ПВП ЕЦВМ I Международные правозащитные механизмы и их роль в противодействии дискриминации и защите меньшинств в странах восточного приграничья Европейского Союза Организовано Европейским Центром по Вопросам Меньшинств в рамках Программы Восточного Партнерства: Национальные меньшинства и этнокультурные вопросы. Беларусь-Молдова-Украина. 15 и 16 мая, 2017 Сессия: Mеждународное сотрудничество – этнически родственное государство Доклад: Механизмы влияния Республики Болгарии на социальные процессы внутри болгарской диаспоры Украины
  6.  Міжнародна наукова конференція Соціальні та політичні трансформації у центральній та східній Європі (1917 - 2017): чинники, досягнення,проблеми. ОНУ імені І.І.Мечникова (28 – 29  червня 2017 р.) Доповідь: Трансформація соціальних практик локальних етнокультурних груп Одеси.
  7.  XII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Ижевск, 3–6 июля 2017 г. Секция 34 «Миграции и общественные стереотипы» Доклад: «Свои» и «чужие» в Бессарабии: коммуникационная среда и коммеморативные практики.
  8.  European Conference on Social and Behavioral Sciences (Odessa, Ukraine - August 23-23, 2017) Доклад: Lobbying as a Technology of Socio-Cultural Presentation of Ethno-Cultural Group (on example of Odessa) Лоббирование как технология социально-политической презентации этнокультурной группы (на примере Одессы)
  9.  International Conference «Knowledge Exchange. Europe and the Black Sea Region, ca. 1750 – 1850» University of Graz, Southeast European History and Anthropology Доклад: Роль этнических диаспор Бессарабии в реализации проектов национального самоопределения Греции и Болгарии
  10.  International Conference «Between the Worlds: People, Spaces and Rituals» (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – Bulgarian Academy of Sciences SOFIA, October 30-31, 2017) Доклад: «Оurs» and «foreign» in Bessarabia: communicational environment and commemorative practices
  11. Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (Київ 22-23 листопада 2017 р.)  Доклад: Социально-культурная презентация региональных этнокультурных групп как механизм лоббирования интересов (на примере Одессы.)

  2016

  1. Семінар «Боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі; розвиток толерантності та її ефективність». м. Одеса 15 лютого 2016 р. Організований Європейським Центром з питань меншин
  2. Міжнародна наукова конференція VІІІ «Дриновські читання» присвячені 100-річчю від дня народження професора С.І.Сідельнікова та 10 річчю Центра болгаристики та балканських досліджень імені М.Дринова. 29 – 31 березня 2016 р. Харківський національний університет імені В.Н.Кразіна. Доповідь: Коллективная память в процессе формирования идентификационных стратегий болгар Украины.
  3. Конференція «Нетерриторіальне культурное самоврядування: українська перспектива», 2 - 3 червня 2016 р. Конференцію організовано спільно Європейським Центром з питань меншин (в рамках проекту Східного Партнерства ЕЦПМ), Інститутом етнонаціональних і політичних досліджень ім. І.Ф.Кураса Національної Академії Наук України та Школою соціальних і політичних наук Університету Глазго
  4. Конґресу ASEEES/МАГ, 26-28 червня 2016 р. «Images of the Other» отриманням гранту на участь у конвенції Асоціації східноєвропейських та євразійський студій та Міжнародної асоціації гуманітаріїв  у Львові 26-28 червня 2016 р. Доповідь: National Strategies of Memory and Practices of Local Memorialization under the Conditions of Stable Multicultural Borderland (the example of Bessarabia)” [Национальные стратегии памяти и практики локальной мемориализации в условиях устойчивого поликультурного пограничья (на примере Бессарабии)]
  5. ІХ Международная конференция «Болгари в Північному Причерномор’ї» (Одеса, вересень 2005Конференция Болгари в Северном Причерноморье. Доклад: «Социально-экономическая инфраструктура болгарской этнокультурной группы Украины: механизмы социального действия».
  6. Научный семинар «Этнология Одессы в исторической и современной перспективе» Центр исследований миграции, этнологии и социологии и кафедра антропологии философского факультета Западно-Чешского университета (Пльзень) 20 – 21 окрября. Одесса. Доклад: «Одесский конфликт и конфликт в Одессе»
  7. Друга міжнародна конференція Регіональна політика: історичні витоки, законодавче врегулювання, практична реалізація  (Київ, 14-15 грудня 2016 р.)  Доповідь: Региональная система Бессарабии: геополитические статусы и практика
 • Останні стажування

  • 2020 р. Навчальний курс «Academic Writing and Plagiarizm», що проводився викладачами Швеції (Університет м.Лунд) за програмою Erasmus+ в ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • 2017 р. стажування в ОРІДУ НАДУ при Президенті України на кафедрі європейської інтеграції.
  • 2013 р підвищення кваліфікації в Приморському університеті м Копер (Словенія). Наказ № 1658-18 від 12.06.2013.
  • Стажування за програмою «Соціальні трансформації в Прикордоння: Білорусь, Україна, Молдова» 2013 – 2014. Вільнюс ЄГУ.
  • 2007 р. стажування в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України.
 • Офіційний опонент

  • кандидатської дисертації Конопельського В.Я. «Конституювання української політичної нації у перехідному суспільстві». Спеціалізована вченої ради К 41.086.02 (23.00.02 – політичні інститути та процеси), 15.03.2002.
  • кандидатської дисертації Кушніренко І.Ю. «Міжнаціональна толерантність в політичному процесі сучасної України». Спеціалізована рада Д 41.086.02 (00.02 - політичні інститути і процеси), 24.10.2008.
  • кандидатської дисертації Баланюк Д.М. «Стратегія міграційної політики в період національно-державного будівництва». Спеціалізована рада К 41.086.02 (00.02 - політичні інститути і процеси), 2009.
  • кандидатської дисертації Гаджиєвої Д. В. «Міжнародні чинники створення і діяльності інститутів політичного транзиту». Спеціалізована рада Д 41.086.02. (23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку), 20.06.2014;
  • кандидатської дисертації Cоколової О.М. «Демографічна політика як фактор соціально-політичних процесів в європейських країнах». Спеціалізована вчена рада Д 41.053.06за ( 23.00.02 - політичні інститути і процеси), 24.04. 2015;
  • кандидатської дисертації Головченко А. В. «Політика держав Центрально-Східної Європи в контексті глобального процесу демократизації». Спеціалізована вчена рада Д 41.086.02 (23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку) , 26.06.2015.
  • докторської дисертації Стебліни Н.О. «Цифровізація державної політики як дискурс сучасності» Спеціалізована вчена рада Д 11.051.13 (23.00.02 – політичні інститути і процеси), 13.05. 2021
 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top