Хорошилов Олег Юрійович

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат політичних наук з 2003 року.

Тема дисертації: Формування української політичної нації: передумови та перспективи

Доцент з 2006 року

ORCID ID: 0000-0002-6697-281X

Google Scholar: 

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ;

 • Член Східноєвропейського центру мільтипартійної демократії для Східної Європи.
 • Тренер Школи мультипартійної демократії 2017 - 2021 рр. https://eecmd.org/democracy-schools/ Свідоцтво.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

 • Тактики та стратегії адаптації регіональних спільнот до політичних викликів сучасності.
 • Етнічні процеси, етнічна ідентичність у різних соціокультурних середовищах.
 • Крос культурні контакти та «культурна дистанція».
 • Політична психологія.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ:

 • Етнополітологія;
 • Політичні еліти та політичне лідерство;
 • Політична етика та політична естетика;
 • Політична думка України;
 • Політична психологія;
 • Основи української політичної регіоналістики;
 • Конструктивізм в політичному процесі.

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.

На 1 рівні освіти (бакалавріат)

 • Етнополітологія (4 кредити/120 годин)
 • Політичні еліти та політичне лідерство (4/120)
 • Політична етика та політична естетика (4/120)
 • Політична думка України (4/120)

На 2 рівні освіти (магістратури)

 • Політична психологія (4/120)
 • Основи української політичної регіоналістики (4/120)

На 3 рівні освіти (PhD)

 • Конструктивізм в політичному процесі (3/90)
 • систем сучасного світу.

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПС 

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

 • Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова 2022 р.
 • Відповідальний секретар Приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова 2023 р.Виконавець науково-дослідницький теми кафедри № 344 «Динаміка локальних
 • політичних процесів в умовах глобальної світ-системної трансформації» № держреєстрації 0123U102703
 • Заступник декана факультету міжнародних відносин, політології та соціології.
 • Гарант ОПП спеціальності 052 Політологія другого (магістерського) рівня.
 • Керівництво “Школою майбутнього політолога” 2020 - 2023 рр., рішення Вченої ради ФМВПС (протокол №1 від 08.09.2020 року.) https://www.facebook.com/firpsschool/

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЗА 2018 – 2023 РОКИ

 1. Політичні еліти та політичне лідерство. навч.-метод. посіб. / О. Ю. Хорошилов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 95 с.
 2. Етнополітологія навч.-метод. посіб. / О. Ю. Хорошилов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 130 с. 
 3. 3. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалавр.) та другого (магістер.) рівнів вищої освіти (спеціальність 052«Політологія») / уклад.: М. І. Мілова, О. Ю. Хорошилов. – Одеса: Одес. нац.    ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 37 с. – 0,9 МБ.
 4. Робочі програми з курсів розміщені за адресою: https://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/spetsialnosti-ta-spetsializatsii
 5. Основи української політичної регіоналістики. Робоча програма курсу для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 – Політологія. – ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022 р.
 6. Політична психологія. Робоча програма курсу для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 – Політологія. – ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022 р.
 7. Хорошилов О.Ю. Основи української політичної регіоналістики. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія». Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2023 (електронне видання).
 8. Хорошилов О.Ю. Політична психологія. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія». Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2023 (електронне видання).7. Робочі програми оновлені у відповідності до нових вимог та розміщені на сторінці факультету МВПС: http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/dystsypliny

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Хорошилов О.Ю. Естетичні засоби легітимації тоталітарних та неототалітарних політичних режимів // Політикус. Науковий журнал. Видавництво «Гельветика», 2023. Випуск 1. – С.66-71.
 2. Хорошилов О.Ю. Естетичний інструментарій формування уявлених спільнот: феномен національного гімну //Interpolis 2021. №34. – С.212-232.
 3. Хорошилов О.Ю. Естетика архітектури в творенні політичних спільнот: емоції, стиль, інтеграція // Політикус. Науковий журнал. Видавництво «Гельветика», 2020. Випуск 2. – С.101 – 108.
 4. Хорошилов О.Ю. Естетичні засоби конструювання простору політики: світовий досвід, українські реалії //Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХІ столітті - Одеса. Видавництво Одеського національного університету імені І.І. Мечникова , 2020. С.185 – 208. (1,2 авт.др.арк.) Загальний обсяг 15,81 др.арк.
 5. Хорошилов О.Ю. Іменний покажчик (у співавторстві) //Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХІ столітті - Одеса. Видавництво Одеського національного університету імені І.І. Мечникова , 2020. С.274 - 293 (0,3 авт.др.арк).Загальний обсяг 15,81 др.арк.

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:

 • Науковий керівник: Грабіна Г.В. Субкультура влади як чинник політичних перетворень в межах хвиль демократизації Одеса, 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream.aref.pdf
 • Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Зіскіна О.С. «Інститут соціальної держави: підходи до модернізації в умовах новітніх викликів». «22» квітня 2021 р. Спеціалізована вчена рада Д 41.053.06 в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2021/ziskin/aref.pdf
 • Голова навчально-методичної комісії факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ імені І.І. Мечникова, член НМР ОНУ імені І.І. Мечникова

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Участь у міжнародному гранті Erasmus+ Project Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection AUTUMN SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE. Грантова угода №2017 2883001-001. Mariupol, 13 – 15 September 2021. Лекція на тему: «State-Building Processes in the Baltic-Black Sea Region: Comparative Analyses of Political Systems of Lithuania and Ukraine»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Строк підвищення кваліфікації (стажування) з "27" червня 2022 року по "7" серпня 2022 року. Сертифікат № ADV-270842-VNU від 07.08.2022
Стажування без відриву від основної роботи як викладач ЗВО за програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни». Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Обсяг 180 годин – 6 кредитів ECTS. Наказ ректора ОНУ №1668-18 від 27.09.2022 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top