Узун Юлія Вадимівна

uzun1

 

Кафедра політології, факультет міжнародних відносин, політології та соціології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

Французький бульвар 24/26, каб. 37

Телефон:+38 (0482) 68-51-60

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий ступінь, вчене звання, посада:

 • доктор політичних наук (2021),
 • доцент кафедри історії та світової політики (2004))
 • професор кафедри політології (2022)

Спеціальність та кваліфікація за дипломом: Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1998, спеціальність -політологія, кваліфікація за дипломом (СК №10632009 від  29.06.1998 р.) – політолог, викладач соціально-політичних дисциплін.

Захист кандидатської дисертації в 2001 році (Спеціалізована вчена рада в Одеській національній юридичній академії).

Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної думки.

Диплом кандидата наук: ДК №017648 (Рішення Президії ВАК від 12 лютого 2003 р.).

Вчене звання «доцента» кафедри історії та світової  політики ОНУ ім.  І.І. Мечникова присвоєно в 2004 р.

(Рішення Атестаційної Колегії МОН України протоколом № 5/35–Д»).

Захист докторської дисертації  в 2021 році (Спеціалізована вчена рада Д 41.053.06). Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Диплом доктора політичних наук: ДД №012855 (Наказ МОН № 320 від 7 квітня 2022 р.).

Посилання на відповідні профілі вченого:

Знання мов: українська (вільно), російська (вільно), англійська (сертифікат-В2).

Сфера наукових інтересів: 

Проблеми розвитку багаторівневих територіально-політичних систем,  системи та моделі місцевого самоврядування,багаторівневе управління, субнаціональна політика та регіоналізм, проблеми взаємодії громадянського суспільства та державних інститутів, форми громадського контролю та участі в реалізації державної влади та

управління, інструменти стабілізації розділених суспільств, проблеми  лімології та прикордонного співробітництва, теоретико-методологічні проблеми розвитку застосування історико-географічних методів в політології: геопросторові конструкти в геополітиці.

Розроблені курси лекцій: 

Політична географія; Основи геополітики; Територіальна політика в складних політичних системах; Політика національної безпеки; Державне управління та місцеве самоврядування;  Взаємодія з органами державної влади; Міграційна політика ЄС; Конституційне право України; Теорія держави та права; Політика та права людини; Вибори та виборчі системи; Порівняльний аналіз політичних систем; Теорія та практики конституціоналізму.

Курси, які викладаються згідно з ОПП:

 • ОК 22. Теорія і практики конституціоналізму: порівняльний аналіз (4 кредити, іспит)
 • ОК 37. Державне управління та місцеве самоврядування (4 кредити, залік)
 • ВБ 2.1. Вибори та виборчі системи: компаративний аналіз (4 кредити, залік)
 • ВБ 8.1. Політика і права людини (4 кредити, залік)
 • ВБ 10.1. Геополітика (4 кредити, залік)
 • ВБ 11.1. Політична географія (4 кредити, залік)

Додаткові професійні обов'язки:

Відповідальний редактор наукового журналу «Міжнародні та політичні дослідження» (раніше «Вісник ОНУ» (ISSN 2707-5206, Одеса, Україна). URL: http://heraldiss.onu.edu.ua/

Відповідальний редактор журналу «Соціально-політичні студії. Науковий альманах. Праці молодих науковців» (ISSN  2664-1933  (Print),  2664-1941   (Online)). URL: http://lib.onu.edu.ua/sotsialno-politychni-studiyi-naukovyj-almanah-pratsi-molodyh-naukovtsiv/

Основні публікації: Всього більше 70 наукових публікацій.

Публікації 2018 -2022 рр.

Докторська дисертація:

 1. Узун Ю.В. Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, 2021. 435 c.

Автореферат

 1. Узун Ю.В. Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 23.00.02. Одеса, 2021. 40 с.

Монографії

 1. Узун Ю.В. Привласнення простору: організація взаємодії в складних політичних системах : монографія / Ю. В. Узун. Одеса: Фенікс, 2021. 378 с. (22,3 автор. арк.)
 1. Узун Ю. В Регіоналізм у зовнішній політиці України та її сусідів в епоху пост-правди. Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост-правди»/ під заг. ред. О. І. Брусиловської. Київ: Вадекс. 2018. С. 100 – 137. (1,2 автор. арк.)

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема SCOPUS.

 1. Uzun Yu. Decentralization vs Centralization: Scenarios of Regional Development of Ukraine in the Context of Internal Stability Establishment. Przegląd Strategiczny. 2020. № 13. C. 243 – 262. (co-author Koch S.) DOI : 10.14746/ps.2020.1.15 (SCOPUS)
 2.  Uzun Yu. Postecular Conflicts аnd Reconstruction of Nationalisms in the States of the Balto-Black Sea-Adriatic Triangle. The Yearbook of Balkan and Baltic studies. 2022. Vol. 5, No. 1. Р. 79-111 (co-author Koch S.) URL:https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol5 (co-author Uzun Yu.) (SCOPUS)
 3.  Узун Ю.В. «Ефективне» громадянство в державах ЄC: інструмент територіально-політичної (де)конструкції. Міжнародні та політичні дослідження. 2022. Вип. 35. С.120–145. DOI: http://dх.doi.org/10.18524/2707–5206.2022.35.261281 (фахове видання категорії «Б»)
 4.  Узун Ю.В. Поліморфізація політичного простору: структурний аналіз систем. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса Cерія «Політичні науки». 2022. №7. С.10–19. DOI 10.31558/2617-0248.2022.7.2 (фахове видання категорії «Б»)
 5. Узун Ю. В. Південно-західне прикордоння України в процесі державної децентралізації. Міжнародні та політичні дослідження. 2020. Вип. 33. С.106 – 142. (співавтор Коч С. В.) (фахове видання категорії «Б»)
 6. Узун Ю. В. (Не)скромні обійми Китаю: чинники зростання геополітичної суб’єктності КНР та ознаки глобальної кризи світового порядку. Міжнародні та політичні дослідження. 2019. Вип. 32. С.171 – 207. (фахове видання категорії «Б»)
 7. Узун Ю. В. Транскордоння: локальні суб’єкти, глокальні простори. Рецензія на монографію Світлани Коч «Транскордоння: простір соціального порядку і соціальної дії» [Коч С. В. Транскордоння: простір соціального порядку і соціальної дії : монографія. – Одеса.: Фенкс, 2019. 357 с.] Міжнародні та політичні дослідження. 2019. Вип. 32. С. 296 – 300. (фахове видання категорії «Б»)
 8. Узун Ю. В. Управління міграційними процесами : глобальні та регіональні тенденції. Политикус. 2019. Вип. 2. С. 56–65. (фахове видання категорії «Б»)
 9. Узун Ю. В. Чинник концепції «Європа регіонів» в процесах децентралізації в Україні. Вісник ОНУ. Серія «Соціологія і політичні науки». Випуск «Політологія». 2018. Т. 23. Вип. 2 (31). С. 166–186. (фахове видання категорії «Б»)

Методичні розробки за 2018-2022 рр.

 1. Узун Ю.В. Взаємодія з органами державної влади: методичні вказівки та завдання для навчального курсу. Одеса: ОНУ, 2019. 44 с. (співавтор Коч С. В.) (3,2 др. арк.)
 2. Узун Ю.В. Міграційна політика країн ЄС: методичні вказівки та завдання для навчального курсу. Одеса: ОНУ, 2019. 43 с. (2,5 др.арк.) (співавтор Коч С. В.)
 3. Узун Ю.В. Геополітика: методичні вказівки та завдання для навчального курсу. Одеса: ОНУ, 2019. 154 с. (8,95 др.арк.)
 4. Узун Ю.В. Політична географія: методичні вказівки та завдання для навчального курсу. Одеса: ОНУ, 2019. 140 с. (8,35 др.арк)
 5.  Узун Ю.В. Вибори та виборчі системи: компаративний аналіз : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» / Ю.В. Узун. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 55 c. (3,5 др. арк).
 6. Узун Ю. В. Теорія та практики конституціоналізму: порівняльний аналіз : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» / Ю.В. Узун. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 56 c. (3,5 др. арк).
 7. Узун Ю. В. Політика та права людини : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» / Ю.В. Узун. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 58 c. (3,5 др. арк).

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПСhttp://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/dystsypliny

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (2018-2022 рр.):

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК НА ЗАХИСТІ:

Прибегін І. С. Національна ідентичність: концептуальні версії та їх реалізація в політичних процесах Ізраїлю. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Одеса, 2021. URL: https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/spetsializovani-vcheni-rady/183-vchena-rada-d-41-053-06/6218-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-prybegin

НАКАЗ МОН про присудження ступеня кандидата політичних наук №1017 від 27.09.2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-27-veresnya-2021-roku

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад (2018-2022 ):

 1. Офіційний опонент на захисті: Швець С. Л. Сучасний міграційний процес: позитивні та негативні наслідки для європейських країн. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, Одеса – 2019. URL: https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/spetsializovani-vcheni-rady/183-vchena-rada-d-41-053-06/3838-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-shvec
 2.  Офіційний опонент на захисті: Ахмеров О.О. Інституціональний вимір муніципальної політики: європейський досвід. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, Одеса – 2021. URL: https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/spetsializovani-vcheni-rady/183-vchena-rada-d-41-053-06/6909-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-akhmerov
 3. Науковий керівник на захисті: Прибегін І. С. Національна ідентичність: концептуальні версії та їх реалізація в політичних процесах Ізраїлю. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Одеса, 2021. URL: https://pdpu.edu.ua/sferi-diyalnosti/naukova/spetsializovani-vcheni-rady/183-vchena-rada-d-41-053-06/6218-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-prybegin

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи (2018-2022):

В 2018-2019 рp. експертна робота над проектом «Неурядові організації,рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні та традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості» з 14.06.2018 до 30.11.2019 рр. (співвиконавці: Перегуда Євген Вікторович, д.п.н., проф., керівник колективу; Гербут Надія Анатоліївна, к.п.н., доцент, Коч Світлана Вадимівна, к.п.н., доц, Семко Вадим Леонідович, к.п.н., доц., Узун Юлія Вадимівна, к.п.н., доц. Яхно Олексій Олександрович, к.п.н.). (Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за результатами Конкурсу на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів в 2018 р.; донор – Уряд Швейцарської конфедерації). URL: https://mtot.gov.ua/ua/informacino-analitichni-materiali-schodo-potochnogo-stanu-sprav-dijalnosti-mtot-stanom-na-04092019

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики (2018-2022):

 1. Узун Ю. В. Децентралізація: критерії оцінювання регіональної політики та результати в Україні. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика: [зб. наук. праць]. Вип IV. Матеріали Четвертої міжнародної конференції (Київ, 23.11.2018 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. Нац.. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ «Економічна думка», 2018. Ч. 1. С. 237 – 250. (співавтор Коч С. В.)
 2. Узун Ю. В. Факторы роста геополитической субъекности КНР в процессах глобального изменения мирового порядка. В Китай-Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 27– 28 травня 2019 р. Одеса: Фенікс, 2019. C. 66 – 74. (співавтор Коч С. В.)
 3. Узун Ю. В. Модерні територіальні системи VS транскордонна регіоналзація в Європі Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітекутар: [зб. наук. праць]. Вип V. Матеріали П’ятої міжнародної конференції (Київ, 22.11.2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ «Економічна думка», 2019. Ч. 1. С. 179 – 186. (співавтор Коч С. В.)
 4. Узун Ю. В. Результати реформи децентралізації на прикладі ситуації в регіонах Південно-Західного прикордоння України. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. Наук. пр. Вип. 1. В 2-х ч. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2020. Ч. 1. С. 150– 171. (співавтор Коч С. В.)
 5. Узун Ю.В. Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 23.00.02. Одеса, 2021. 40 с.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

 • Член міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ).
 • Член асоціації слов’янських, східноєвропейських й
 • євразійських досліджень (ASEES)

Участь у наукових конференціях (2018-2022):

 1. Виступ на засіданні Вченої Ради ОНУ 13 травня 2022 року, присвяченому 157й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Тема доповіді: Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем.
 2. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету. Доповідь: Ефективне» громадянство в державах ЄС: інструмент територіально-політичної (де)конструкції.
 3. Виступ на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень» (18 листопада 2022 року, Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса). Тема доповіді: Територіальна політика держав ЄС: стабілізація та конструювання політичних систем.
 4. Виступ на міжнародному «Урбаністичному Форумі — 2020» (Перша міжнародна науково-практична конференція: Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади) (Київ, 19 листопада 2020, zoom) із доповіддю: Результати реформи децентралізації на прикладі ситуації в регіонах Південно-Західного прикордоння України.
 5. Виступ на міжнардній конференції «Balkan and Baltic States in United Europe — History, Religion, and Culture IV Religiosity and Spirituality in the Balkan and Baltic Cultural Space: History and Nowadays» (November 11-13, 2020, Latvia, Riga (zoom)) з доповіддю: Постсекулярні конфлікти та конструювання националізмів в державах Балкано-Балтійського регіону.
 6. Виступ на міжкафедральному пленарному засіданні факультету МВПС (4 грудня, 2020 р.) з доповіддю «Постекулярні конфлікти і конструювання націоналізмів у державах Балто-Чорноморсько-Адріатичного Трикутника.
 7. Міжнародна наукова конференція «Європа в ХХI столітті: бачення нових та старих членів ЄС», 6-7 лютого 2020 в Колегіум Полонікум (Слубіца, Польща; Франкфурт-на-Одері, Німеччина). Доповідь: Фантомні та уявні кордони як чинник соціально-політичних процесів у Східній Європі.
 8. Міжнародна конференція «Угода про Асоціація між Україною та ЄС і словацько-українське транскордонне співробітництво: наслідки та можливості», 26-27 листопада 2019 р. м. Ужгород. Доповідь: Південно-Західне прикордоння України в процесах децентралізації 2014-2019 років.
 9. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура. П’ята міжнародна конференція (Київ, 22 листопада 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. Нац.. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Доповідь: Транскордонні транснаціональні утворення в процесах єврорегіоналізації: економічні цілі, політичні засади, нормативно-правове регулювання.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне» (Восьмые чтения памяти И.А. Анцупова) 30 октября –1 ноября 2019 г. Тараклия. Молдова. Доповідь: «Прикордоння Карпато-Дністровських земель в об’єктивах єврорегіоналізму та націоналізмів».
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Китай-Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва». 27-28 травня 2019 р. Одеса. Доповідь: Чинники рості геополітичної суб’єктності КНР в процесах глобальної зміни світового порядку.
 12. Міжнародна наукова конференція (IX Дриновські читання) 22–23 листопада 2018 р. Харків. «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій та культур». Доповідь «Меморіальна політика суміжних держав у Причорноморському регіоні: геополітичні суперечки в епоху пост-правди».
 13. Четверта Міжнародна науково-практична конференція 23 листопада 2018 р. Київ. «Регіональна політика: історія, політико-правові основи, архітектура, урбаністика». Доповідь: Децентралізація: критерії оцінювання регіональної політики та результати в Україні.
 14. Круглий стіл щодо презентації монографії «Міжнародні відносини та зовнішня політика держав в еру пост-правди». Одеса. Дом вчених 24.10.2018. Доповідь: «Регіоналізм у зовнішній політиці України та її сусідів в епоху пост-правди»
 15. Звітня наукова конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету. Доповідь: «Децентралізації та її форми: європейські стандарти та українські результати».
 16. Звітня наукова конференція професорсько-викладацького складу кафедри. Доповідь: «Аміністративно-територіальне реформування в Україні: політико-правові засади, цілі та результати.
 17. Участь у науково-практичному семінарі з питань проблем регіонального розвитку, проведеному в Центрі міжнародного розвитку ОНУ за участю делегації Інституту стратегічних досліджень та представників обласної державної адміністрації та ЗМІ (24.05. 2018)

Рецензуваннянавчальних видань (2018-2022):

 1. Сушко А. І. Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Сушко, А. І. Кормич, Т. М. Краснопольська ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теорій. Одеса, 2022. 56 с. URL : https://doi.org/10.32837/11300.19104.
 2. Кормич Л. І. Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська, А. В. Пехник ; НУ "ОЮА"; каф. політ. теор. Одеса, 2022. 59 с. URL: https://doi.org/10.32837/11300.19098.

Підвищення кваліфікації:

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща - Україна). Організатори: Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща), громадська організація «Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна). Форма навчання: дистанційна (платформа Zoom, Google Classroom). Дата проведення: з 12 листопада по 18 грудня 2022 р. 180 год / 6 кредитів ECTS. Сертифікат та додаток до сертифікату див.: http://conference-ukraine.com.ua/six

Стажування за наказом Одеського національного університету імені І.І Мечникова. Місце проходження: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». Довідка про стажування №1089/32/1 від 22.06.2021, 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС) - про проходження стажування за заочно-дистанційною формою навчання з 22 квітня 2021 року по 22 червня 2021 року за індивідуальною програмою стажування (тема «Територіальна політика країн Європи: проблеми стабілізації політичних систем».

Участь в навчальному тренінгу «Academic Writing and Plagiarizm», що проводився викладачами Швеції (Університет м.Лунд) за програмою Erasmus+ в ОНУ імені І. І. Мечникова з 17.02.2020 по 20.02.2020 (16 hours of classroom traning).

Сертифікат на знання англійської мови за загальним спрямуванням за рівнем В2, виданий «Центом Мовної Підготовки та Мовної Сертифікації ОНУ імені І.І. Мечникова 23 грудня 2019 року. Номер сертифікату GEO67ONU19

Подяки, нагороди:

 1. Почесна грамота Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону «за значні досягнення в реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну роботу діяльність, багаторічну бездоганну працю та з нагоди 155-річчя від дня заснування ОНУ імені І.І. Мечникова» (2020)
 2. Подяка Декану ФМВПС ОНУ «за вагомий внесок в організацію наукової роботи студентів факультету міжнародних відносин, політології та соціології» (2019)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top