Попков Василь Васильович

Попков Василь Васильович зав. кафедри політології доктор філософських наук, професор
доктор філософських наук, професор

Керує кафедрою політології з 2013 р. Кафедра політології є випускаючою кафедрою ФМВПС за спеціальністю «Політологія» (рівень бакалавріату та магістратури).

Виконує навчально-педагогічне навантаження на 3-х факультетах ОНУ:

 • ФМВПС (1 й 3 курси бакалавріат, 1й курс магістратури; 1 і 4 курс бакалври з/в, 1 курс магістратури з/в);
 • Факультет журналістики (2й курс бакалавріат, 1й курс магістратури);
 • РГФ (2 курс бакалаврат).
 • 2 лекційних курси аспірантам PHD (052- Політологія).

Предмети:

На ФМВПС (спеціальність 052 «Політологія»):

 • Вступ до фаху
 • Політична культура та ідеологія
 • Цивілізація як середовище політогенезу
 • Політична глобалістика

На ф-ті Журналістики:

 • Політологія
 • Політичні системи світу

На РГФ:

 • Теорія цивілізацій

Для аспірантів PHD:

 • Цивілізація як середовище політогенезу
 • Політична глобалістика

Публікації

Всього – 142; За останні 5 років — 42 публікації;

З них - 1 колективна монографія, розділи в 2-х колективних монографіях, 4 навчально-методичних посібника.

Здійснював керівництво підготовкою та виданням колективної монографії в рамках спеціалізованої комплексної теми кафедри політології «Дослідження політичної реальності в контексті нелінійної соціокультурної динаміки" (комплексної). За підсумками дослідження опублікована кафедральна колективна монографія «Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХІ столітті».

Має 10 успішно захищених кандидатських дисертацій (А. Музиченко; В. Гайдаєнко; А. Йовчу; А. Завгороднюк; В. Кольцов; Агайе. Хаджех-Паша (Іран); Раїд Дженадія (Палестина); Альванус Алі Юсіф (Сирія); Аль-Кузаї Джабер (Ірак), Алркабі Алі Насер (Ірак).

Член 2-х спеціалізованих рад із соціальної філософії (ОНУ імені І.І. Мечникова, також Одеський Педуніверситет ім. К.Д. Ушинського).

Виступив у якості офіційного опонента на захисті 3-х докторських (доктор оф сайенс) дисертацій.

Спів-керівник методологічного семінару ФМВПС.

Міжнародна діяльність:

 1. Наукове відрядження до Сорбонського Університету (Париж, Франція, 2013 р)
 2. 7 наукових відряджень до КНР:1-Далянь, 2-Пекін, 2 — Тяньцзінь, 2-Шанхай (2003 — 2019 р.р.) Сертифікат Запрошеного професора Шанхайського університету (КНР) — 2019 р.
 3. Три наукових відрядження до ФРН (університет м Регенсбург, Берлінський університет, Керівництво студентської делегацією м. Вальдкрайбург).
 4. Організація Міжнародної конференції «Китай - Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс - один шлях», (Одеса, 27 – 28.05.2019 р).

Нагороди та визнання

 1. Нагороджений Подякою МОН із занесенням до Наказу по Міністерству, двома почесними Відзнаками Одеського міського голови, 2-ма відзнаками студентської вдячності.
 2. Академік АН ВШ України. Член Спілки журналістів України. Учасник телевізійних програм, автор публікацій у періодичній пресі, включаючи міжнародний суспільно-політичній журнал “Китай”.
 3. Запрошений професор Шанхайського університету (КНР)

Публікації (за останні 5 років)

 1. Предмет політичної глобалістики. (Посібник для студентів гуманітарних факультетів). Одеса: «Освiта України», 2015 -31с.
 2. Историко-цивилизационная методология А. Тойнби и современный глобальный политический процесс. Посібник для студентів гуманітарних факультетів.(У співавторстві) Одеса: «Освiта України», 2015.288 с.
 3. Политическая культура современного Китая — новый подход к решению проблем мировой цивилизации. Тези міжнародної конференції. //China. Daliаn Forum Annual Meeting. 2015, 505 с., С.154-158.
 4. The conflict prevention strategy and modern Ukraine. International Conference of Youth aspirations. Germany. Berlin.November, 2015 – 7 p,
 5. Социокультурный смысл глобальных изменений в ХХ1 веке. // Актуальнi проблеми економіки і менеджменту: теорiя, iновації та сучасна практика: монографія, книга четверта — Херсон: Гринь, 2016. - 627 с., с 455-489.
 6. Університет як чинник політичної культури. // Ювілейна збірка наукових праць присвячена 150-річчю Одеського національного університету ім І.І. Мечникова. ОНУ 2015, 378 с., с . 94-103.
 7. Проблема разрешения социальных конфликтов: украинские приоритеты и китайский пример.// Форум Китайской Академии Общественных Наук. Сборник статей. - КАОН, Институт по Исследованию Окраиннных Районов Китая. - КНР, Пекин, 2016. С. 40-49.
 8. Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества. // Перспективи. Серiя: Соцiологiя. - 2016. - №1 (67). - С. 94-99.
 9. Социокультурный контекст устойчивого развития общества. //Міжнародна наукова конференція “Методологія та технологія сучасного філософського пізнання” Одеса, Південноукраїнський педагогичний університет ім. К.Д. Ушинського. 27.05. 20016. - 4 с.
 10. Політична наука: західні тренди розвитку і українська специфіка. Одеській національний университет ім І.І. Мечникова (В співавторстві) // “Політична наука в Україні 1991 — 2016”.в 2 т., Т. 1.Київ: Паламентське видавництво, 2016, с. 512-524.
 11. Публічна політика та глобальне врядування. // Всеукраїнська науково-практична конференція: “Європейський союз: минуле — сучасне — майбутнє”. Одескька міськрада, ОРИДУ НАДУ, Представництво МЗС України. 2016 — 4 с.
 12. Феномен глобальної міграції в контексті трансформації соціальної реальності ХХ1 століття // Соціально-єкономшчний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти: матеріали щоріч. наук-практ. Конф. 26. 05. 2017. - 118 с., С. 88-92
 13. Индикативные характеристики политической реальности первой половины ХХ1 столетия.// Міжнародна наукова конференція, присв'ячена 200-річчу Університиету Ушинського. “Концепти соціокультурної трасформації сучасного суспільства”. Одеса, 26-27 травня 2017 р. - 4 с.
 14. Миграционные процессы в условиях глобализации //“Суспільні науки: шсторія, сучасність, майбутне.” Міжнародна науково-практична конференцшя. 5-6 травня 2017. Київ, 2017, с. 79-83.
 15. Социокультурные ориентиры ХХ1 века. // Актуальнi проблеми економiки і менеджменту: теорiя, iновации та сучасна практика: монографiя, книга п'ята. — Херсон: Гринь, 2017. - 623 с., с 357-379.
 16. Universities as factor of civil culture. // ASSR.ORG (c) 2017 XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine August 23-26, 2017Organized byInternational Association of Social Science Research. - 5 с.
 17. Aristotle's “politia” and democratic practices of XXI century // Institute of Social Sciences Odessa Metchnicov national University.Studium For East European Studies. University of Warsaw.International Conference. June 28-29.2017 — 5 с.
 18. Онтологический смысл диалектики централизма и децентралиации (В співавторстві) // Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. – 2017. – № 2. – С. 97-103.
 19. Цивилизационные аспекты глобального политического процесса. Исламский фактор. (В співавторстві).Уч. Посібник // Одеса,«Освіта України” - , 2018.- 4,65 др. арк.
 20. Предмет политической глобалистики. (В співавторстві). Уч. посібник.//Одеса, “Освита України” - 2018. - 32 с.
 21. Принцип инклюзивности в глобальном политическом процессе (В співавторстві).// Вісник Одеського національного університету Том 23 Вип. 2 Одеса 2018 — 10с.
 22. A ristotle’s methodology for political culture of XX1 century.//Диалог медиастудии. Вып. 23, 2017. Одесса. ОНУ им. И.И. Мечникова. Ф-т журналистики. С. 7-20
 23. Мир постмодерна, или наша жизнь как глобальный трансформер.// Матеріали 1У Міжнародної наукової конференції «Методологія та технологія сучасного наукового пізнання» 25-26 травня 2018. МОН України. Пшвденноукраїнський національний педагогичний університет К.Д.Ушинського. - 5 с.
 24. Социализм с китайской спецификой – проект ХХ1 века // «Вечерняя Одесса», № 47-48, (10747-10778) 29 апреля 2019. - 6 с.
 25. China: the new format of globalization.//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Китай-Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва» 27-28 травня 2019. Одеса, ОНУ ім. И.И. Мечникова — 7 с.
 26. Шанхайские впечатления //«Вечерняя Одесса» № 103-104 (10803-10804) 12.09.2019 — 5 с.
 27. Одесситы в Китае. Феномен развивающейся страны //www.znavsi.info 2019 — 6 с.
 28. Онтологический смысл диалекетики централизма и децентралицации ( В співавторстві) //Наукове пізнання: методологія та технологія №2 (39) 2017 (опубл в 2019) с. 97-103.
 29. Гонконг: эхо цветных революций уходящей эпохи. // “Вечерняя Одесса» №135-136 (10835-10836) 28.11.2019 — 6 с.
 30. М. Бердяєв про національну російську інтерпретацію марксистської концепції революції . (Досвід герменевтичного аналізу) // Політичне життя №4, 2019. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - 10 с.
 31. Национальное и общечеловеческое: современное прочтение Н. Бердяева.//Перспективи, №4, 2019, с. 104-113
 32. CENTRAL ASIA IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICAL PRIORITIES OF THE XXI CENTURY//SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 4-6 March 2020 .p: 156-170
 33. Сянган: эхо цветных революций уходящей эпохи // «Китай». Ежемесячный журнал. Изд. «Женьминь хуабао», №2 (172). Февр. 2020.с. 34-35
 34. Китай: закон о национальной безопасности в ОАР Сянган и глобальные вызовы // «Вечерняя Одесса», №71 (10918), 14.07. 2020 — 6 с.
 35. Китай в контексті світо-системної теорії І. Валерстайна //XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ"КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ" 5 листопада 2020 року Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ
 36. Вступ до колективної монографії “Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХ1 столітті”. - ОНУ І. І Мечникова, Одеса, 2020 - 296 с., с. 4-7
 37. Висновки до колективної монографії “Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХ1 столітті”. ОНУ Мечникова І І, Одеса, 2020 - 296 с., с. 267-274
 38. Смисловий аспект трансформації політичної реальності // “Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХ1 столітті”. ОНУ Мечникова І І, Одеса, 2020 - 296 с., с. 33-63
 39. Мир-системная теория Валлерстайна и судьба системной альтернативы// МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Науковий журнал Виходить один раз на рік Випуск 33 2020 Одеса «Астропринт» 2020 с. 52-68
 40. Естественность — вот залог политического успеха. //Вечерняя Одесса, № 124 (10971), 17 ноября, 2020 г.
 41. Counter-systemic trends in the modern political history.// EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE (ISSN 2336-5439, e-ISSN 2336-5447) , V. 6, 2020. 12 с.
 42. UKRAINIAN-FRENCH DISCOURSE: PECULIARITIES OF POLITICAL REALITY INTERPRETATIONS // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 178 -190

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top