Кадук Наталя Іванівна

kaduk

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології

Телефон: +38(067)7814473

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат політичних наук з 2011 року. Спеціальність 23.00.02. – «політичні інститути та процеси».

Тема дисертації: «Трансформація політичного режиму в Україні у контексті демократичного транзиту».

Доцент з 2014 року

ORCID ID: 0000-0001-8502-0040

УЧАСТІ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ;

 1. Голова Наукового товариства студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2017-2021 рр.).
 2. Участь в роботі комітету освіти міжнародної організації «Association of Bulgarians around the world», м.Варна, Болгарія. (2017-2020 рр.)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Трансформація політичного режиму в Україні, процеси демократизації, міжнародні відносини та світова політика, інтеграційні процеси і Європі, міжнародна та європейська безпека, роль і місце Європейського Союзу в світі, стратегія розширення ЄС, європейська інтеграція України.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ:

 • «Методика викладання політичних наук»
 • «ЄС та його політичні інститути»
 • «Теорії та стратегії європейської інтеграції»
 • «ЄС в системі міжнародних відносин ХХІ ст..»
 • «Міжнародні організації»
 • «Міжнародні відносини: теорія та сучасність»
 • «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін»
 • «Теорія та історія міжнародних відносин»
 • «Міжнародні відносини та світова політика»
 • «Теорія міжнародних відносин»

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.

На 1 рівні освіти (бакалавріат)

Спеціальність 052 – «Політологія»

 1. «Міжнародні організації»
 2. «Міжнародні відносини: теорія та сучасність»
 3. «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін»
 4. «Теорія та історія міжнародних відносин»

Спеціальність 292 – «Міжнародні економічні відносини»

 1. «Міжнародні організації»
 2. «Міжнародні відносини та світова політика»
 3. «Теорія міжнародних відносин»

На 2 рівні освіти (магістратури)

Спеціальність 052 – «Політологія»

1. «Методика викладання політичних наук»
2. «ЄС в системі міжнародних відносин ХХІ ст.»

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПС

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

Редакторська робота

Членство в редакційній колегії видань ОРІДУ НАДУ при Президентові України:

 1. Матеріали щорічної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів» URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nsOMq3zsKRgcrI1nsOSTuxRUdlTEN_A (Видання матеріалів конференції 2016-2020 років).
 2. Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування «Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль» (Видання матеріалів конференції 2017-2019 років).

Наукова робота

 1. Науково-дослідна робота «Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації», 0118U001598, бюджетна, 2018-2020 рр., відповідальний виконавець (ОРІДУ НАДУ при Президентові України).

Адміністративно-організаційна робота

 • Заступник декана ФМВПС зі спеціальності 052 «Політологія» ОНУ імені І.І. Мечникова (з 2023 р.).
 • Член Вченої ради ФМВПС ОНУ імені І.І. Мечникова (з 2023 р.).

Інше включаючі за межами ОНУ

 1. Секретар конкурсної комісії для обрання на посади науково-педагогічних працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2017-2020).
 2. Член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2017-2018 рр.).
 3. Член Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2017-2018 рр.).

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЗА 2018 – 2023 РОКИ

 1. Кадук Н.І. ЄС в глобальних процесах сучасності : конспект лекцій. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 162 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1aGI4qkjm3Gh5wZfZrMVEUV2_raJfvNAJ
 2. Кадук. Н.І. Європейська політика згуртування: вироблення та впровадження : конспект лекцій. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 68 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1aGI4qkjm3Gh5wZfZrMVEUV2_raJfvNAJ
 3. Європейський Союз в глобальних процесах сучасності : метод. вказівки та реком. до вивчення дисц. для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» вибіркова компонента «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування». / уклад. : В. М. Кривцова, Н. І. Кадук]. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 38 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/10ugo_HY9xde28-XCX25Qf7_OQeBlDprn
 4. Організаційно-правові механізми імплементації Угоди про Асоціацію : метод. вказівки та реком. до вивчення дисц. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» вибіркова компонента «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» / уклад. : В. М. Кривцова, Н. І. Кадук. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 30 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/10ugo_HY9xde28XCX25Qf7_OQeBlDprn
 5. Кадук Н.І. Методика викладання політичних наук. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2023. 38 с. (електронне видання) URL: https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/fmvps/navchalni_materialy/metod_zabezpecheni/magistr/metod-vkazivky_metodyka_vykladannya_politychnykh_nauk.pdf
 6.  Кадук Н.І. ЄС та його політичні інститути. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2023. 35 с. (електронне видання) URL: https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/fmvps/navchalni_materialy/metod_zabezpecheni/magistr/metod-vkazivky_ies_ta_iogo_politychni_instytuty.pdf

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Sych, T.V., Kryvtsova, O.M., Kaduk, N.I., Nesprava, M.V., Panchenko, G.O. Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2021. 28(2), р.132-139. URL: http://visnyk.kh.ua/en/article/derzhavne-upravlinnya-v-sistemi-osviti-teoretichni-ta-metodichni-pidkhodi-ta-praktichni-rekomendatsiyi (Scopus).
 2. Olena Kryvtsova, Valentyna Kryvtsova, Alla Bashtannyk, Hanna Panchenko, Natalia Kaduk, Maiia Nikolaieva Problems оf Transition From State to Public Management of the Quality of Higher Education in Ukraine AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVIII. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_08.pdf (Web of Science)
 3. Кадук Н.І. Особливості розвитку дефектних демократій в контексті євроінтеграційних процесів ПОЛІТІКУС. 2019. №3. С.27-31. (Фахове видання категорії «Б»).
 4. Кадук Н.І. Концептуальні засади неліберальної демократії. Регіональні студії. 2019. №18. С.16-19. (Фахове видання категорії «Б»).
 5. Кадук Н.І. Політичний простір Європейського Союзу в контексті процесів транснаціоналізації на сучасному етапі розвитку Регіональні студії. 2023. Вип.32. С.52-56. (Фахове видання категорії «Б»).

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:

Опонування

Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Григор’єва Олександра Віталійовича на тему «Неліберальна демократія в системі дефектних демократій: форми прояву в сучасному політичному процесі посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи», подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. (захист - 13.11.2019. р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). https://www.pdpu.edu.ua/doc/vr/2019/grigorev/V2.pdf (2019 р.)

Офіційний опонент на дисертаційне дослідження АЛРКАБІ Алі Насер Абд Аль Хассана «Принципи функціонування західних політичних інститутів в контексті глобального розвитку», яке подано на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (2014 р.).

Офіційний опонент на дисертаційне дослідження Мілюкової Анастасії Олександрівни «Політико-інституційні трансформації в перехідних суспільствах: закономірності та український досвід», подане на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (2014 р.).

Рецензування

 1. Відгук на автореферат дисертації Грабіни Ганни Вікторівни «Субкультура влади як фактор політичних перетворень в межах хвиль демократизації», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (захист - 05.03.2018. р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.053.06 ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). (2018 р.)
 2. Відгук на автореферат дисертації Капталана Івана Михайловича: «Політичні партії як суб’єкти цивільного права», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. (2015 р.).
 3. Відгук на автореферат дисертації Максименко Ірини Володимирівни на тему «Вплив Великобританії, Франції та ФРН на становлення політики Європейського Союзу: економічний, безпековий та зовнішньополітичний виміри» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (2014 р.).
 4. Відгук на автореферат дисертації Альванус Алі Йосiф «Ісламський фактор політичних процесів на Близькому Сході та Центральній Азії (кінець ХХ – початок ХХI століття)», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (2014 р.).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ.

Швейцарсько-український освітній проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». - Свідоцтво тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей від 18 березня 2016 р., реєстраційний №18032016-20.

Training for public servants from the Odessa Regional Institute of Public Administration “Public Administration in Poland - tasks and responsibilities” Warsaw, 18-22 April, 2016 (Навчальний семінар «Державне управління в Польщі – завдання та обов’язки», 18-22 квітня 2016 року, м. Варшава, Республіка Польща, Національна школа публічної адміністрації (KSAP) - Сертифікат від 22 квітня 2016 р., реєстраційний № 20/04/2016. (30 годин / 1 кредит ЄКТС).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.

Участь у наукових конференціях з публікацією тез доповідей:

 • Кадук Н.І. Особливості Ініціативи ЄС «Східне Партнерство» на сучасному етапі розвитку Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали VIІ щоріч. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14 груд. 2018 р.). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 15–19. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1R8hLPAB8GQvCDmAGxcbTYiFI42HL5lu
 • Кадук Н. Особливості імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах сьогодення Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (м. Одеса, 11 жов. 2019 р.). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 166–167.
 • Кадук Н.І., Ніколаєва М.І. Концептуальні підходи до розуміння спільної зовнішньої політики ЄС Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали VIІІ щоріч. наук.-практ. конф. 19 грудня 2019 р. / за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 16-20. URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nsOMq3zsKRgcrI1n-sOSTuxRUdlTEN_A
 • Кадук Н.І. Шляхи вдосконалення державної політики України у сфері європейської інтеграції Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 17-ї наук.-практ. конф. 14 травня 2020 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. Д. : ДРІДУ НАДУ. 2020. С. 92- 94.
 • Кадук Н.І. Реформа державного управління як складова євроінтеграційних процесів Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали XІ наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів. 29 трав. 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 15-18. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Internet_konf_DU-2020.pdf
 • Кадук Н. Перспективи розвитку євроінтеграційних процесів в Україні в контексті Cтратегії національної безпеки України 2020 року Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (до 25-річчя заснування інституту). 9 жов. 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 189.
 • Кадук Н. Особливості реалізації євроінтеграціного курсу України в постпандемічному світі Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової. Київ : НАДУ, 2020. 312 с. С.98-99.
 • Кадук Н.І., Ніколаєва М.І. Відносини України-США в контекстіпріоритетів зовнішньої та безпекової політики адміністрації Дж. Байдена Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали ІХ щоріч. наук.-практ. конф. Одеса, 18 грудня 2020 р. / за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. 228 с. С. 16-19. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1FBdAL5EHglSqYO84fWGvL_o5lP6UNqY2
 • Кривцова О.М., Кадук Н.І. Європейська інтеграція у вимірі транскордонної взаємодії: політико-управлінський аспект The world of science and innovation. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 381-386. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-10-12-marta-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
 • Кадук Н. Особливості стратегічного планування у сфері національної безпеки Республіки Польща на сучасному етапі розвитку. Discovering New Horizons in Science and Prospects for Implementation of Innovations: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, July 7-8, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, Рр.110-113. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2022/07/Conference-Proceedings-July-7-8-2022-1.pdf
 • Ніколаєва М. І., Кадук Н. І. Відносини Європейського Союзу з НАТО в умовах сьогодення. Актуальні проблеми міжнародного права: Всеукраїнська науково-практична конференція (Харків, 10 березня 2023 року): збірник матеріалів / за ред. Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленка, В. М. Шамраєвої. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 246 с. С.78-80.
 • Ніколаєва М., Кадук Н. Перспективи розвитку Європейського політичного співтовариства Політичні трансформації сучасного суспільства : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 лютого 2023 р.). Полтава : ПДАУ, 2023. 281 с. С. 187-192. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykmaterialivivvseukrayinskoyinaukovo.pdf

Участь у наукових дискусіях:

 • Експертноме обговорення на тему: «Вполювати російського спрута у Чорному морі. Чого остерігатися Україні?», онлайн (30 січня 2023 р.)
 • Публічна онлайн-дискусія «Між асоціацією та членством: економічна інтеграція з ЄС вже зараз» (01 лютого 2023 р)
 • Публічна онлайн-дискусія «Спрощення процедур торгівлі в Україні 2022: Митні процедури, проблеми та очікування бізнесу під час війни», (20.02.2023 р.)
 • Онлайн-діалог “Творимо спільне майбутнє: освіта та інституційна спроможність як передумова євроінтеграції” (20 квітня 2023 р.),
 • Публічне обговорення: "Бачення України 2030: національна пам'ять та система охорони здоров’я", (22 червня 2023 р.).

ЕКСПЕРТНА РОБОТА:

(консультативна, дорадча, науково-експерта, виступи на телебачнні тощо)

 1. Надання науково-методичної допомоги щодо організації функціонування органів публічної влади на демократичних засадах в контексті європейського досвіду шляхом проведення лекцій та короткострокових тематичних семінарів з проблематики міжнародних відносин, національної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та АРК, організованих відділом підвищення кваліфікації ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2008-2021 рр.).
  http://oridu.odessa.ua/?rozd=11
  https://www.facebook.com/upkkoridu/

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Навчальний онлайн-спецпроект «Угода про асоціацію Україна-ЄС» за фінансової підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» (на платформі EdEra — студія онлайн-освіти), травень-червень 2019 р. (15 годин /0,5 кредита ЄКТС) – Сертифікат.
 2. Участь в роботі І-шої школи для молодих вчених у рамках ХІІІ Конгресу Української Асоціації Європейських студій в Одеському регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 18 жовтня 2019 р., очна, Сертифікат від 18.10.2019 р. (6 годин / 0,2 кредита ЄКТС)
 3. Участь у тематичному семінарі підвищення кваліфікації «Зовнішня політика України та особливості співпраці з міжнародними партнерами». Організований Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, 4-5 листопада 2019 р., очна, Сертифікат від 05.11.2019 р., (15 годин / 0,5 кредита ЄКТС).
 4. Навчання за онлайн-курсом «Європейська зовнішня політика: просто про складне», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (викладачі курсу В.Романова та К.Зарембо), Жовтень-листопад 2019 р., дистанційна, Сертифікат експертного рівня від 20.11.2019 р. /Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c3d9042500064ab89a21e5e25c5f6ae3/, (30 годин / 1 кредит ЄКТС), 5 тижнів https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+EUFP101 +2019_T3/3a1d555ca7384c5bba8a7d59ca598713/
 5. Навчання за онлайн-курсом «Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку», наданий автором курсу Анатолієм Ткачуком через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, листопад-грудень 2019 р., дистанційна, Сертифікат від 11.01.2020 р. /Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/66f122d61c414f0c9ae91d67fff28854 (30 годин / 1 кредит ЄКТС). 5 тижнів https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+DC101 +2019_T3/course/)
 6. Навчання за онлайн-курсом «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю», наданий викладачем курсу Радмілою Сегол через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, березень-квітень 2020 р., дистанційна, Сертифікат від 24.04.2020 р. /Автентичність сертифікату може бути перевірена за посиланням https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/00d1e5876fcc4e4fa94e75c8e3c524d1/ (18 годин / 0,6 кредита ЄКТС) 3 тижні - https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+ILAP101+2020_T1/course/
 7. Навчання за онлайн-курсом «Дистанційна робота для публічних службовців», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, червень 2020 р., дистанційна, Сертифікат від 03.07.2020 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/downloads/17edfcb5c77a41988c9a3843f55f7fbf/Certificate.pdf, (14,5 годин / 0,5 кредита ЄКТС), 3 тижні, https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:UNDP+WO101+2020_T2/course/
 8. Навчання за онлайн-курсом «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, січень 2021 р., дистанційна, Сертифікат від 05.02.2021 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7a86d7f920384c9c9da6cf6ce05a4f7 (4,5 годин / 0,15 кредита ЄКТС).
 9. The 8 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (March 10-12, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Сертифікат від 12.03.2021. (24 годин / 0,8 кредита ЄКТС).
 10.  Навчання за онлайн курсом «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, жовтень 2021 р., дистанційна, Сертифікат від 03.11.2021 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e678bc11160f455f9ef83bf12e3b811e (60 годин / 2 кредита ЄКТС).
 11. Навчання за онлайн курсом «Освітні інструменти критичного мислення», наданий викладачем Сергієм Терно через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, листопад-грудень 2021 р., дистанційна, Сертифікат від 20.12.2021 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c67b7dabae264ba2acd0de656aaa2ad6 (60 годин / 2 кредита ЄКТС).
 12. Навчання за онлайн курсом «Критичне мислення для освітян», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, листопад 2022 р., дистанційна, Сертифікат від 01.12.2022 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/616bb7a0daea47c092500f46dadc925d (30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top