Дяченко Ольга Вікторівна

dyachenko

Наукове ступінь, вчене звання, посада по кафедрі: кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ОНУ імені І.І. Мечникова

Телефон: 0672358728
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат політичних наук з _2019_ року. Тема дисертації: «Застосування засобів мовно-маніпулятивної політичної діяльності в сучасних політичних процесах»

Доцент з 2023 року

ORCID ID

Google Scholar

Scopus ID: інше

ResearcherID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
Розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають застосування засобів мовно-маніпулятивного впливу в сучасних політичних процесах; стратегії комунікативного впливу, проблеми політичних комунікативних технологій; питання політичної реклами; вивчає проблеми сучасної інформаційної політики і розвитку інформаційного суспільства, сутність і значення сучасних засобів масової інформації та їх ролі у процесах державотворення у політичному дослідженні.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ: 

 • Політологія;
 • Політична історія України;
 • Політична конфліктологія;
 • Політична та сучасна цифрова комунікація;
 • Інформаційні кампанії в політиці;
 • Комунікативні технології транснаціональних корпорацій;
 • Політичні комунікації;
 • Європейська безпека.

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.
На 1 рівні освіти (бакалавріат)

 1. Політологія;
 2. Політичні комунікації;
 3. Європейська безпека;
 4. Політична конфліктологія

На 2 рівні освіти (магістратури)

 1. Інформаційні кампанії в політиці.

На 3 рівні освіти (PhD)

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПС

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

 • Керівництво науковою роботою студентів.
 • Адміністративно-організаційна робота.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЗА 2018 – 2023 РОКИ

 1. Методичні вказівки до курсу «Політика та сучасна цифрова комунікація»: метод. реком. / уклад. О. В. Дяченко. Одеса : «Астропринт», 2021. 36 с.
 2. Методичні вказівки до курсу «Політологія»: метод. реком. / уклад. О. В. Дяченко. Одеса : «Астропринт», 2021. 36 с.
 3. Методичні вказівки до курсу «Інформаційні кампанії в політиці»: метод. реком. / уклад. О. В. Дяченко. Одеса, 2023. 27с.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 • Дяченко О.В. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події (24-30 квітня 2017 р.). Львівський держ. Університет безпеки життєдіяльності. Режим доступу: // http://virt.ldubgd.edu.ua/course/view.php?id=1437
 • Дяченко О.В. Загальні засади лінгвістичних стратегій під час військових конфліктів / О. Дяченко // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Центр соціально-політичних досліджень «Politicus», 2017. – С. 26-28.
 • Дяченко О.В. Стратегії та прийоми мовно-маніпулятивного впливу в ході політичного конфлікту // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць.– Одеса: Фенікс, 2017. - Вип. 59. - С. 41-52.
 • Дяченко О. Шевченко Т., Логічні помилки у районній пресі: типологія, причини їх виникнення й способи усунення // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-24 березня, 2017 р. / під заг. ред.: В. Г. Спрін. – Днепропетровськ: Середняк Т. К., 2017. – 540 с.
 • Дяченко О. В. Порушення авторського права в мережі інтернет // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів: Матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-27 травня 2017 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Одеса: ОНУ, 2017. – С. 71-77.
 • Наумкіна С., Дяченко О. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // Політологічні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХІ ст.: збірник наукових праць до ювілею доктора політичних наук, професора В. П. Горбатенка. – Житомир: ФОП Євенок О. О., 2017. – С. 74-81.
 • Дяченко О. В. Складові механізму реалізації мовної маніпуляції в політиці / О. В. Дяченко // Політичне життя. - 2018. - № 2. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2018_2_17
 • Diachenko O.V. Political language transformation in different types of political regime // Man, society, politics: topical challenges of the modernity : collective monograph /N. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 15-28.
 • Дяченко О.В. Соціальна реклама як форма соціальної комунікації // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи», 27-28 листопада 2019 р. – Одеса: Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. – С. 34 – 37.
 • Дяченко О.В. Мова ворожнечі як характеристика погіршення якості демократії в Угорщині // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 87 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. –С. 405-415.
 • Дяченко О. Посилення мови ворожнечі як наслідок відходу Польщі від ліберально-демократичного курсу Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Міжнародні відносини. 2020. № 2(406). С. 170-175.
 • Дяченко О.В. Формування україномовної блогосфери в контексті політичної комунікації в мережі Інтернет / О.В. Дяченко // Політикус : наук. журнал. – 2020. – № 6. – С. 23-28.
 • Дяченко О.В. Мовний культурно-маніпулятивний дискурс у конфліктному середовищі України //Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у XXI столітті : колективна монографія/ ред.кол. В.В. Попков ( наук. керівн.), Є.С. Огаренко, Н.Є.Степанова, О.Ю. Хорошилов.-Одеса: Одес. Нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, 2020.- С. 209-227.
 • Наумкіна С., Дяченко О. Блогосфера як потужний інструмент сучасної політичної діяльності // Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. -Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – С.76-84.
 • Denys Yakovlev, Liudmyla Bogush, Olha Diachenko The voice of the middle class and economic democracy in Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 8 Number 3. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022, р. 220 - 227.
 • Dyachenko O. V. Main models of political communication and their manifestations in the modern era //Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса, Серія: Політичні науки, 2022. - вип. 7. – С. 23-27.
 • Дяченко, О. В. (2023). Роль мови та мовних практик у «націоналізмі повсякденності». Міжнародні та політичні дослідження, (36), 149–158. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288715
 • Дяченко О. В. Роль «національних символів» у політичному дискурсі //Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса, Серія: Політичні науки, 2023. - вип. 8. – С. 38-43. https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.6

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.
У 2017-2023 рр. взяла участь у таких конференціях, круглих столах, освітніх форумах, методичних семінарах і вебінарах, як-от:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє». Доповідь «Мовні маніпуляційні стратегії у військовому конфлікті» (Одеса, 2017).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів». Доповідь «Загальні засади лінгвістичних стратегій під час військових конфліктів» (Одеса, 2017).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації». Доповідь «Логічні помилки у районній пресі: типологія, причини їх виникнення й способи усунення» (Одеса, 2017).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів». Доповідь «Порушення авторського права в мережі інтернет» (Одеса, 2017).
 • V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події. Доповідь «Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту» (Львів, 2017).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування» Доповідь «Типи маніпуляцій в інформаційному просторі держави» (Київ, 2018).
 • 74-та наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Доповідь «Соціальна реклама як форма соціальної комунікації» (Одеса, 2019).
 • IV всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів». Доповідь «Комунікативний характер політичного маніпулювання» ( Одеса, 2019).
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві»( 5 листопада 2020 рік) Тема доповіді : Проблеми впровадження інформаційних технологій в соціальній роботі

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Редакція Одеської обласної громадсько-політичної газети «Чорноморські новини» (з 18.02.2019 по 18.03.2019). Довідка.
 2. Онлайн- стажування для педагогічних і науково- педагогічних працівників “ New and innovative teaching methods” на базі Економічного університету у місті Краків, Польща. ( Uniwersytet Economics w Krakowie) З 14 вересня - 09 жовтня 2020 р. 3 модуля,120 годин (4 кредита) Certificate NR 2578/MSAP/2020

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top