Григор'єв Олександр Віталійович

grigoryev2

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології

Телефон: (38-048)723-34-75
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат політичних наук з 2020 року.
Тема дисертації: «Неліберальна демократія в системі дефектних демократій: форми прояву в сучасному політичному процесі посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи»

Доцент з 2021 року

ORCID ID

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ;

 • Членство в Асоціації юристів України (рішення №626/09/22 від 06.09.2022 р.).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
Трансформаційні процеси в політичних системах, інституціональні аспекти трансформаційних процесів, специфіка взаємодії центральних органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері розподілу владних повноважень, побудова регіональних інфраструктур управління, формальні і неформальні аспекти політичної діяльності, проблеми методології в політології.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ: 

 • Загальна теорія політики.
 • Політологія.

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.
На 1 рівні освіти (бакалавріат)

 • Загальна теорія політики.
 • Політологія.

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПС

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

 • 2011-2020 Заступник відповідальний секретар Приймальної комісії ОНУ
 • 2021-2023 Заступник голови Приймальної комісії ОНУ.

Робочі програми оновлені у відповідності до нових вимог та розміщені на сторінці факультету МВПС: http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/dystsypliny

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 • Григор’єв, О. В. (2018). Демократична перспектива Угорщини: проекція на реформи В. Орбана та партії Фідес (2010‒2018). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 24, 72-77.
 • Григор’єв, О. В. (2018). Дефекти демократії Польщі: неліберальна інституціалізація 2015‒2018 років. Політикус, 5-6, 51-55.
 • Григор’єв, О. В. (2018). Ризики ерозії ліберальної демократії: приклад Словаччини. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія. Політологія, 22-23, 146-154.
 • Григор’єв, О. В. (2018). Дефектна демократія: порівняння неліберальних трансформації Угорщини та Польщі. Studium Europy Srodkowej i Wschodniej, 10, 127-139.
 • Григор’єв, О. В. (2019). Виклики ліберальній демократії в умовах росту популізму: кейс Чехії. Прикарпатський вісник НТШ. Думка, 6 (50), 42-48.
 • HryhorievA.V. Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast / Просторовий аналіз природно-заповідного фонду Закарпатської області./ V. V. Yavorska, N. V. Chyr, A. V. Melnyk, I. V. Hevko, O. S. Chubrei, A. V. Hryhoriev/  Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2021. Vol 30 № 3. P. 597-606.  (включено до бази Web of Science Core Collection).
 • Topchiyiv, A., Sych, V., Yavorska, V., Kolomiyets, K., Hryhoriev, A., & Hevko, I. Methodological principles of systematics of recreational goods. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4), 762-771(включено до бази Web of Science Core Collection).
 • Yavorska Victoria, Nikolaeva Maya, Grigoriev Oleksandr. Development of health tourism in Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(9):998-1006. eISSN 2391-8306.
 • Григор’єв О.В., Буяновська Л.Ю., Яворська В.В. Сучасний стан геодемографічних процесів в Одеському регіоні на засадах нового адміністративного устрою. Вісник ОНУ. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 27. Випуск 2(41). 2022.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.

 1. Григор’єв, О. В. (2018). Європейські моделі неліберальної демократії: порівняння Польщі та Угорщини. In Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті (рр. 121- 124). Дніпро: Наукове об’єднання «Відкрите суспільство».
 2. Григор’єв, О. В. (2018). Неліберальна траєкторія Польщі: керована демократія як результат інституційних змін. In Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи (рр. 89-93). Львів: Львівська фундація суспільних наук.
 3. Григор’єв, О. В. (2019). Порушення ліберального консенсусу: порівняння кейсів Чехії та Словаччини. Україна ‒ Європейський Союз: від партнерства до асоціації: український щорічник з європейських інтеграційних студій, 3, 108-117.
 4. Григор’єв, О. В. (2019). Симптоми демократичної деконсолідації Румунії. In Матеріали ІV всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих учених Соціально-політичні проблеми сучасності (рр. 31-34). Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля.
 5. Григор’єв, О. В. (2019). Крихкість принципів ліберальної демократії: приклад Болгарії. In Матеріали VІІІ політологічних читань імені професора Богдана Яроша (рр. 30-32). Луцьк: Вежа-Друк.
 6. Григор’єв, О. В. (2019). Порушення ліберального консенсусу в країнах V4: порівняння кейсів країн-учасниць. In Collection of the scientific materials International scientific conference «Stability in an unstable world» (рр. 88-93). Lviv ‒ Olsztyn: Ivan Franko National University of Lviv, Warmia and Mazury University in Olsztyn.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Національна академія державного управління при президентові України. Одеський регіональний інститут державного управління. Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національної безпеки. 19 лютого-21 березня 2018 року. Довідка №01/13/197 від 28.03.2018. 90 академічних годин (3 кредити)
Наказ № 101-18 від 18.01.2023 про зарахування отримання 2 вищої освіти як підвищення кваліфікації (диплом бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство» В20№1004530 від 2 липня 2020 року 191 кредит ЄКТС)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top