Ніколаєва Майя Іванівна

Ніколаєва Майя Іванівна - кандидат політичних наук, доцент

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології

Ніколаєва Майя Іванівна 1974 року народження. Закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «політологія» у 1996 році та здобула кваліфікацію політолога, викладача соціально-політичних дисциплін.

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Політична система сучасної України: процеси інституціональних змін і стабілізації» за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути і процеси та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

Посада – доцент кафедри політології

З вересня 2012 р. – заступник директора Інституту соціальних наук зі спеціальності «політологія».

З 2008 року щорічно приймає участь у сесіях Всесвітнього парламенту болгар неурядової міжнародної організації Всесвітня Асоціація болгар.

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку світового політичного процесу; міжнародні інтеграційні процеси; участь України в міжнародних інтеграційних угрупуваннях, її взаємодія з міжнародними організаціями; політична трансформація сучасного українського суспільства; інституціональна складова політичної системи суспільства, реформування політичної системи та інституціональні перетворення в  країні; вивчення політичних процесів, пов’язаних з впровадженням інститутів демократії у політичну систему сучасної України; методологічні основи викладання суспільно-політичних дисциплін, згідно  вимог Болонського процесу.

Контактні дані:

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Публікації:

 1. Ніколаєва М.І.Загальні підходи до вивчення стабільності політичної системи України /М.І. Ніколаєва //Актуальні проблеми політики: Зб.наук.праць Вип. 8. – Одеса: Юридична література, 2000. – С. 35-39.
 2. Ніколаєва М.І. Трансформація політичної системи України: інституціональний аспект /М.І. Ніколаєва //Політологічний вісник: Зб. наук. праць. Вип. 6. - К.: Т-во “Знання” України, 2000. – С. 10-18.
 3. Ніколаєва М.І.Політична система сучасної України: інституціональний аспект аналізу /М.І. Ніколаєва //Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права імені В.Н. Корецького НАН України, 2001. – С. 526-534.
 4. Ніколаєва М.І. Інституціональне середовище політичної системи сучасної України: теорія і практика демократичного реформування /М.І. Ніколаєва //Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука: Тези доповідей на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – С.107-111.
 5. Ніколаєва М. І.Політична система сучасної України: логіка і спрямованість інституціональних змін /М.І. Ніколаєва //Політологічний вісник. Зб. наук. праць. Вип. 10. – К.: Т-во “Знання” України. – 2002. – С. 10-18.
 6. Ніколаєва М.І. Практичні заходи щодо стабілізації політичної системи сучасної України /М.І. Ніколаєва //Перспективи. 2002 – №1 (17). – С.101-105.
 7. Николаева М.И. Становление общей теории политической системы в зарубежной и отечественной политической науке//М.І. Ніколаєва//Перспективи. Зб. наук. праць. - Одеса, 2004.- №2-3(26-27).- С.115-120.
 8. Ніколаєва М.І. Політична еліта як ведучий суб’єкт інституціоналізації політичної системи. /М.І. Ніколаєва //Перспективи. Зб. наук. праць.- Одеса, 2004.- №4(28).-С.104-108.
 9. Николаева М.И. К вопросу о диалектике изменений и стабилизации общества/М.І. Ніколаєва //Держава і право. Зб. наук. праць. - К.,2005.- Вип.27.- С.617-621.
 10. Николаева М.И.Системно-институциональный  кризис советской  политической системы как результат «вызовов» внутренней и внешней среды/М.І. Ніколаєва //Держава і право. Зб. наук. праць. - К.,2005.- Вип.28.-С.576-581.
 11. Николаева М.И. Институциональные трансформации политической системы современной Украины (1991-2004 гг.) /М.І. Ніколаєва //Держава і право. Зб. наук. праць. - К.,2005.- Вип.29.-С.593-598.
 12. Ніколаєва М.І. Про стан інституціональних структур та інституціонального середовища політичної системи сучасної України /М.І. Ніколаєва//Тези доповіді на  Всеукраїнському симпозіумі «Державотворення та місцеве самоврядування в Україні в контексті сучасного конституційного процесу»(Одеса, 23 червня 2006р.).- Одеса: ОЮІ ХНУВС,  2006. - С.77-82.
 13. Ніколаєва М.І. Інформатизація навчального процесу. Використання в методичній роботі сучасних інформаційних технологій/М.І. Ніколаєва // Тези доповідей  науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення професійної майстерності працівників ОВС». (Одеса, 20 жовтня 2008 р.).- Одеса: ОДУВС,  2008. - С.35-38.
 14. Ніколаєва М.І. Демократія участі як одна з складових ефективного управління суспільством /М.І. Ніколаєва // Тези доповіді ХХІІ науково-практичної конференції «Соціально-політична взаємодія в сучасній Україні: вибір шляхів державного розвитку». (Одеса, 20 квітня 2007 р.).- Одеса: ІСН,  2007. - С.38-40.  
 15. Ніколаєва М.І. Суспільно-політичні аспекти міжнародної безпеки в сучасному світі /М.І. Ніколаєва // Матеріали круглого столу «Європейські інтеграційні процеси: досвід для України»  (Харків, 8 листопада 2011  р.).- Харків: ХРІДУ НАДУ,  2011. - С.83-85.
 16. Ніколаєва М.І. Державна регіональна політика: проблеми становлення в Україні /М.І. Ніколаєва // Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 2 листопада 2012 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 404 с. – С. 55 – 57.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top