Милосердна Iрина Михайлiвна

Кройтор Артем Вікторович к.політ.н., доцент кафедри політології

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології

Телефон: (0482) 68-43-73 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат політичних наук з 2011 року. Тема дисертації: «Кібернетичний механізм політичного управління: теорія та практика». Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Доцент з 2015 року

ORCID ID

Google Scholar

УЧАСТІ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ;
член Національної громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичних наук»

(Диплом від 10 травня 2019 року)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

 • Демократія та демократичні процеси в сучасних умовах;
 • Держава-громадянське суспільство: ефективна взаємодія в умовах розвитку
  інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Антикорупційна політика: міжнародні стандарти та участь громадянського
  суспільства;
 • Дилема безпеки в сучасному світовому порядку.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ: 
Політологія; Глобальне управління; Глобальна політика в цифрову епоху; Геополітика; Політичні технології; Виборчий процес та електоральна поведінка; Теоретичні та прикладні аспекти організації політичних процесів; Вступ до фаху; Політичне прогнозування; Політичне прогнозування міжнародних відносин.

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.

На 1 рівні освіти (бакалавріат)

 1. Вступ до фаху;
 2. Політичне прогнозування;
 3. Політичне прогнозування міжнародних відносин;
 4. Політологія

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЗА 2018 – 2023 РОКИ

 1. Милосердна І. М. Теоретичні та прикладні аспекти організації політичних процесів : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти. Одеса : Фенікс, 2021. 52 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).
 2.  Милосердна І.М., Краснопольська Т.М. Політична регіоналістика: навчально- методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / І.М. Милосердна, Т.М.Краснопольська. Одеса : Фенікс, 2021. 54 с. (Сер. «Навчально- методичні посібники»).
 3. Милосердна І.М., Завгородня Ю.В. Україна в міжнародних організаціях навчально-методичний посібник / І. М. Милосердна, Ю. В. Завгородня; НУ "ОЮА"; каф. політ. теор. Одеса, 2022. 48 с.
 4. Милосердна І. М. Геополітика : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад.: І. Милосердна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2023.  ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Юридича література, 2023. 92 с. (Серія: Навчально-методичний посібник). URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/25662/Геополітика-
  від%20видавництва.pdf?sequence=3&isAllowed=y
   
 5. Сучасні політичні процеси : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад.: Л. Кормич, І. Милосердна, А. Прохоренко ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2023. 58 с. (Серія: Навчально-методичний посібник).

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Розділи в монографіях:

 1. Myloserdna I. Theoretical background of the research of the transition to democracy process / Democratic transit in terms of security and development: Ukrainian and foreign experience : collective monograph / ed. By L.I. Kormych. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 296 p. Pres is an international publishing house which according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode: 978966397]. P.83-102. URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/57/632/1392-1?inline=1

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема SCOPUS, Web of Science.

 1. Милосердна І.М. Комунікація та зворотний зв’язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління. Актуальні проблеми політики. 2019. Вип.63. С. 153- 165 (фахове видання, категорія Б). URL : http://app.nuoua.od.ua/archive/63_2019/14.pdf
 2. Милосердна І.М. Участь громадянського суспільства у протидії корупції: досвід країн Центрально-Східної Європи. Політичне життя. 2019. № 3. С. 37–43(фахове видання, категорія Б). http://app.nuoua.od.ua/archive/64_2019/9.pdf
 3. Милосердна І.М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технології. Актуальні проблеми політики. 2019. Вип.64. С. 118-133. (фахове видання, категорія Б). 5. Милосердна І.М. , Краснопольська Т.М. Азіатсько-Тихоокеанський регіон та
 4. проекти його розвитку: кінець ХХ – початок ХХІ століття. Актуальні проблеми політики. 2020. Вип.65. С. 130-138. (фахове видання, категорія Б). URL : http://app.nuoua.od.ua/archive/65_2020/21.pdf
 5. Милосердна І.М., Каретна О.О., Ігнатьєва І.І. Роль та особливості інформаційно- комунікаційних технологій у взаємодії органів державної влади з громадянським суспільством. Науковий журнал «Politicus». 2020. №5.С. 62-68 (фахове видання, категорія Б). URL : http://politicus.od.ua/5_2020/11.pdf
 6. Милосердна І.М., Краснопольська Т.М. Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління. Актуальні проблеми політики. 2020. Вип. 66. С.58-65 (фахове видання, категорія Б). URL :
  http://app.nuoua.od.ua/archive/66_2020/11.pdf
 7. Милосердна І.М. Антикорупційна політика: міжнародні стандарти та досвід країн Східної Європи. Політичне життя. 2020. Вип.4. С.30-38. (фахове видання, категорія Б). URL : https://jpl.donnu.edu.ua/index.php/pl/article/view/9532
 8. Милосердна І. М., Краснопольська Т.М. Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави. Актуальні проблеми політики. 2021. Вип.67. С. 68-72. (фахове видання, категорія Б). URL : http://app.nuoua.od.ua/archive/67_2021/12.pdf
 9. Милосердна І.М, Краснопольська Т. М. Інтереси США в Азіатсько- Тихоокеанському регіоні: кінець ХХ – початок ХХІ століття. Актуальні проблеми політики. 2021. Вип.68. С. 106-113. (фахове видання, категорія Б). URL : http://app.nuoua.od.ua/archive/68_2021/18.pdf
 10. Милосердна І.М., Краснопольська Т. М. Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії Актуальні проблеми політики. 2022. Вип.69. С. 13-20. (фахове видання, категорія Б). http://app.nuoua.od.ua/archive/69_2022/2.pdf
 11.  Милосердна І.М., Краснопольська Т.М. Процес цифровізації в політиці: межі пізнання та особливості трансформації Актуальні проблеми політики. 2022. Вип.70. С. 106-113. (фахове видання, категорія Б). URL : http://app.nuoua.od.ua/archive/70_2022/17.pdf
 12. Myloserdna, I., Prokhorenko A., Savon K. Selected issues of implementing measures to prevent corruption during martial law. Baltic Journal of Economic Studies. 2022. 8(3), 134-142. URL : http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1812 (Web of Science)
 13. Iryna Myloserdna, Olga Kravchuk, Nataliia Shoturma, Ganna Grabina, Vitalii Vedenieiev, Anastasiia Shtelmashenko The Information Revolution in the Post-Industrial Society:Dangers in Political Processes. Postmodern Openings. 2022, Volume 13, Issue 4, pages: 113-126. URL : https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/5398/4014 (Web of Science)
 14. Милосердна І. М., Краснопольська Т. М. Індигенна демократія: від концептуалізації до інституціоналізації. Актуальні проблеми політики. 2023. Вип. 71. С. 108-116. (фахове видання, категорія Б). URL : http://app.nuoua.od.ua/archive/71_2023/15.pdf

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:
Опонування

офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Кабанцевої Ірини Анатоліївни «Антикорупційна протидія громадянського суспільства: досвід посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси; офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Гжибовської Тетяни Степанівни «Інституціоналізація політики боротьби з корупцією у країнах Східної Європи», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ.
The international scientific research (project) “Political and legal aspects of Kenyan- Ukrainian relations: present state and prospects” 2016-2023 рр., в межах кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська юридична академія».

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.

 1. Милосердна І.М. Об’єднана Європа та Євроінтеграція України Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 524 с. С. 282-283.
 2. Милосердна І.М. Глобалізація в світовій політиці: історичний та теоретичний виміри. Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 28 вересня 2018 р.) / НУ "ОЮА". Одеса, 2018. 137 с. С. 21-24.
 3. Милосердна І.М. Механізм здійснення політичного управління: кібернетичний вимір. Правове життя сучасної України : у 2 т.: матеріали Міжнар. наук.- практ.конф. (м.Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп.ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Т.1. С. 210 – 213.
 4. Милосердна І.М. Чинники та напрямки формування ефективної системи міжнародної безпеки в сучасних умовах. Правове життя сучасної України: у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т. 1. 484 с. С.213-216
 5. Милосердна І., Каретна О. Злочинність серед неповнолітніх як фактор загрози соціальній безпеці. Феномен солідарності і соціальної згуртованості в Україні та Республіці Молдова: нові виклики та контексти : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 30 червня 2020 р.) Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 57-60
 6. Милосердна І. М., Краснопольська Т. М. Співвідношення понять «індигенна демократія» та «локальна демократія». Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру» (з нагоди 30-ти річчя проголошення незалежності України та 25-ти річчя прийняття Конституції України), 21 травня 2021 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021, Т.1. С. С.168-171.
 7. Милосердна І.М. Держава-громадянське суспільство: ефективна взаємодія в умовах інформаційного суспільства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Трансформація українського суспільства в цифрову еру», 25 березня 2022 р. Одеса, 2022. С. 11-14.
 8. Милосердна І. Дилема безпеки в сучасному світовому порядку: теоретичний вимір дослідження. Матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри», 29 квітня 2022 р. Одеса. 2022. С. 15-18. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/17452
 9. Милосердна І.М. Мінливий світовий порядок: нова реальність. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права), 17 червня 2022 р., Одеса. Т.1. С. 209-212
 10. Милосердна І.М. Цифрові технології у світовому політичному процесі. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.), 2023. С. 145-147.
 11. Милосердна І. Роль Східної Європи у формуванні європейської безпеки. «Імідж України: соціально-політичні репрезентації і мовне віддзеркалення воєнних реалій у зарубіжних і вітчизняних мас-медіа»: Міжнародна науково-практична конференція 15 червня 2023 р. м. Одеса. 2023.
 12. Милосердна І.М. Регіональна безпека в системі міжнародної безпеки: теоретичний вимір дослідження. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. Т. 1. С. 173-175 URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26073

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 2. кафедра політології
 3. 28.09.2020 – 30.11.2020 р., 180 годин наказ №1761-18, від 25.09.20.
 4. На підставі договору про стажування, направлення науково-педагогічного працівника.
 5. English for Academics (5 credits ECTS: 150 hours) Certificate Number: EMI 012- ONU2021
 6. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» базовий рівень 3-15 січня 2023 р. Сертифікат6 NoGDTfE-06-Б-06256 від 15 січня 2023 року (в обсязі 30 год / 1 кредит ECTS). https://drive.google.com/file/d/1_dvOvlJfsmS8fp73_zj4fGEsweiMc0A7/view

Міжсекторальні симуляційні кризові тренуваннях у рамках проєкту “Посилення стійкості України шляхом розвитку регіонального досвіду з питань безпеки” у м. Одеса, що реалізується в межах Естонсько-української програми Стійка Україна / Resilient Ukraine, @ICDS.Tallinn , за підтримкою International Centre for Defence and Security - ICDS, Estonian Centre for International Development, Estonian Embassy in Kyiv, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium в рамках восьмого раунду програми "Development Cooperation Partnership Program" 30-31 січня 2023 року. 0,5 кредитів ECTS / 16 год.

Тренінг «Європейський Союз та Україна: компетентний педагог» у рамках реалізації проєкту «Волинський центр європейських студій: зелене та безпечне суспільство» Програми Європейського Союзу ERASMUS+, м. Луцьк, 25 квітня-26 травня 2023 р. 3 кредити ЄКТС/90 год.

 1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» і практична частина: розробка та експертиза завдань ЄФВВ предметного тесту з політології та міжнародних відносин. МОН України, «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»1 кредит ЄКТС/30 год. Червень 2023 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top