Наукова програма "Феномен тоталітаризму"

 • Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова започатковано комплексну програму «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Мета програми:

  • осмислення тоталітаризму як системного явища, його типології в ХХ столітті й проявів у ХХI столітті;
  • осмислення репресій як базового механізму тоталітарної системи;
  • відновлення доль й увічнення пам'яті репресованих громадян Одещини, у тому числі співробітників і студентів університету;
  • пошук шляхів подолання спадщини тоталітаризму в сучасному суспільстві;
  • сприяння формуванню в студентському середовищі інтелектуальної свободи й здатності до емоційної співучасті.

  Завдання програми:

  • аналіз феномену тоталітаризму в його історичному, філософському, культурологічному, ідеологічному, політичному, соціологічному, психологічному, юридичному, економічному, філологічному й інших аспектах;
  • комплексний аналіз історії репресій радянського періоду, розсекречення архівних документів про репресії й уведення їх у науковий обіг;
  • дослідження історії репресій на Одещині, життєпис і поминання репресованих;
  • аналіз тоталітаризму як не перебореного минулого, пролонгованого у сучасність;
  • вироблення механізмів подолання сучасних проявів тоталітарності.

  Основні джерела:

  • архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), Центрального державного архіву вищих органів влади України (ЦДАВО), Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ), Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України (ГДА МВС), Державного архіву Одеської області (ДАОО), УСБУ в Одеській області, ГУ МВС в Одеській області та інших архівних установ;
  • література і періодика тоталітарних держав; наукові, документальні, художні твори про тоталітарні системи й репресії; література еміграції й діаспори;
  • iнтернет-ресурси.

  Основні принципи виконання програми:

  • добровільність (участь тільки на добровільній основі, самостійний вибір теми досліджень);
  • документальність (використання архівних джерел, уведення їх до наукового обігу й тим самим «розсекречення» та популяризація серед широкої громадськості);
  • неупередженість, об'єктивність і доказовість (порівняльний аналіз різних і, по можливості, численних джерел);
  • комплексність (поєднання різних наук і напрямків дослідження);
  • публічність (широке представлення результатів досліджень у наукових виданнях, розміщення в інтернеті, участь у громадських заходах);
  • емпатія (співчуття постраждалим, відновлення їхніх доль і публічне поминання).

  Напрямки роботи:

  науково-дослідний:                               

  • виконання міжфакультетскої кафедральної комплексної наукової теми з дослідження феномену тоталітаризму та його проявів у різні періоди у різних країнах, у тому числі на Одещині, а також шляхів його подолання;
  • дослідження документів і складання життєписів співробітників і студентів Одеського державного університету, репресованих у роки радянської влади;
  • проведення досліджень з історії різних наук і відновлення інформації щодо репресованих (заборонених, знищених) наукових шкіл та напрямків;
  • дослідження проявів спадщини тоталітаризму в сучаснім суспільстві;
  • пропозиція тематики з феномену тоталітаризму й історії репресій аспірантам і здобувачам;
  • організація роботи у відомчих і державних архівах;
  • проведення міждисциплінарних (міжкафедральних) семінарів, круглих столів, конференцій,  симпозіумів, інтернет-конференцій за даною тематикою;
  • проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій за даною тематикою;
  • публікація наукових статей, монографій, збірок за даною тематикою

  науково-методичний:                            

  • розробка для студентів різних спеціальностей спецкурсів з феномену тоталітаризму, історії репресій та їхнім регіональним аспектам;
  • підготовка методичних розробок для середніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів з викладання даної тематики в рамках навчальних програм з різних предметів (історія, література, суспільствознавство, правознавство, краєзнавство тощо);
  • підготовка й видання тематичних збірок методичних матеріалів

  освітній:

  • включення до навчальних програм з різних дисциплін, що читаються в університеті, тем з феномену тоталітаризму й історії репресій і результатів наукових досліджень за даною тематикою;
  • включення у кафедральні тематики курсових, бакалаврських, фахових, магістерських робіт тем з феномену тоталітаризму й/або історії репресій;
  • проведення студентської архівної практики за фондами радянського періоду;
  • підготовка рефератів і студентських доповідей на наукових гуртках;
  • проведення в рамках студентських конференцій міждисциплінарних секцій із проблем тоталітаризму й історії репресій;
  • у перспективі — проведення студентських конференцій за даною тематикою

  громадський:

  • розробка проектів правових документів (законів і підзаконних актів), що сприятимуть подоланню спадщини тоталітаризму в сучаснім суспільстві, повноцінній реабілітації репресованих і потерпілих за роки радянської влади, установленню норм правової держави й громадянського суспільства;
  • ініціювання їх публічного обговорення й розгляду відповідними органами влади;
  • організація й проведення суспільних слухань з історії СРСР, проявам тоталітарності, масовим репресіям

  культурно-просвітницький:

  • організація лекторію з проблем тоталітаризму й історії репресій;
  • підготовка й проведення літературних, музичних, драматичних та інших художніх програм за даною тематикою;
  • проведення тематичних кінопереглядів і організація кіноклубу з обговоренням переглянутих фільмів;
  • підготовка й проведення тематичних виставок, концертів, вечорів тощо

  пошуковий:

  • пошук і встановлення меморіальних місць радянського тоталітаризму й масових репресій на Одещині (в'язниць, ДОПРів, КПУ, концтаборів, промислових і сільськогосподарських ВТК, ВТЗ тощо);
  • участь у пошуку місць масових могильників жертв репресій, у розкопках, ексгумації останків репресованих і проведенні судово-медичної експертизи;

  меморіальний:

  • складання списків імен репресованих і потерпілих від радянської влади громадян Одещини й розміщення їх на сайті університету;
  • запис спогадів репресованих і потерпілих від радянської влади громадян Одещини й розміщення їх на сайті університету;
  • розробка проектів пам'ятників і пам'ятних знаків жертвам радянського тоталітаризму;
  • ініціювання й участь у встановленні меморіальних дощок і пам'ятних знаків на місцях масових репресій і на згадку про репресованих громадянах Одещини;
  • участь у благоустрої й підтримці порядку в місцях поховання жертв масових репресій на Одещині

  благодійний:

  • надання соціальної допомоги репресованим і потерпілим від радянської влади громадянам Одещини;
  • організація безкоштовних юридичних консультацій для них;
  • надання допомоги потерпілим у відновленні їхніх прав і в листуванні з органами влади

  інформаційний:

  • представлення програми на сайті університету й періодичне поновлення інформації при появі нових розробок;
  • публікація на сайті тематики курсових, бакалаврських, фахових, магістерських робіт і відповідних розділів навчальних програм по кожній кафедрі, що бере участь у програмі;
  • публікація на сайті викладацьких і студентських робіт за темами програми;
  • публікація на сайті тематичних методичних матеріалів;
  • формування електронної джерельної бази;
  • підготовка теле-, відео-, радіо- й інтернет-програм за різними аспектами теми «Тоталітаризм і масові репресії»

  У перспективі — створення науково-дослідного, науково-методичного й просвітницького центру з архівом, бібліотекою, відеотекою, фільмотекою, музеєм із проблем тоталітаризму та історії репресій.

  Запрошені до участі у програмі:

  • Історичний факультет
  • Економіко-правовий факультет
  • Інститут соціальних наук
  • Інститут математики, економіки та механіки
  • Філософський факультет
  • Філологічний факультет
  • Факультет РГФ
  • Інститут інноваційної та післядипломної освіти

  У перспективі — природничі факультети і кафедри за напрямком історія науки.

  Словник понять і термінів

  Електронні бази даних (ЕБД), списки, бібліографії:

  Матеріали за напрямками досліджень:

  Джерела

  Куратори програми:

  • д. ю.н., професор Є. Л. Стрєльцов
  • д. і. н., професор В. М. Хмарський

  Координатори програми:

  • к. ф.н., доцент Л. В. Ковальчук
  • к. і. н., доцент Е. П. Петровський

  Контакти: тел.: 700-69-50, 094-95-299-50

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Лідія Всеволодівна Ковальчук

  Шановні колеги, шановні студенти!

  Просимо кожного, хто вважає це важливим для себе, взяти участь у нашій програмі.

  Будемо вдячні за нові ідеї, пропозиції, доповнення, корегування.

  Дай Боже нам сил і натхнення на все задумане.

  ЛВ.

Присвячується світлої пам'яті наших вельмишановних і улюблених колег:

Ірини Марківни Попової,

Авеніра Івановича Уйомова,

Віри Олександрівни Фабіанської,

Бориса Олександровича Шайкевича та багатьох інших.

Самою своєю природою, духом, високим професіоналізмом, науковою й викладацькою діяльністю, громадянською позицією та суспільною ініціативою вони протистояли  тоталітаризму. Дай Боже нам сил продовжити їхній Шлях...

 • 2024

 • 2023

 • 2022

  Шановні колеги!

  У зв’язку з війною в Україні 10-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  переноситься на повоєнний час.

  Запрошуємо ознайомитись з відеозаписом круглого столу на тему:

  «Феномен тоталітаризму ХХI століття»,

  проведеного 21 квітня 2022 року в рамках наукової програми.

  Відео, хронологія виступів учасників, чат

   

  Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у 10-й науково-практичній конференції

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання,

  що відбудеться 21–23 квітня 2022 року онлайн в ОНУ імені І. І. Мечникова

  Конференція проводиться в рамках комплексної програми

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Для обговорення на конференції пропонуються проблеми:

  • прояви тоталітаризму в різних сферах буття та їхній вплив на особистість людини, її життя, діяльність, свідомість;
  • порівняльний аналіз різних тоталітарних, посттоталітарних та авторитарних систем: спільне й відмінне;
  • масштаби та наслідки масового знищення людей у ХХ і XXI століттях: ціна людського життя;
  • минуле в:
   • документальних джерелах (архіви, музеї, бібліотеки, фільмотеки, аудіотеки тощо),
   • історичних і сучасних офіційних матеріалах, законодавчих актах,
   • наукових дослідженнях різних періодів,
   • документальних, художніх, публіцистичних творах,
   • народній пам'яті та усній історії;
  • проблема неподоланного минулого: шляхи вирішення;
  • тоталітаризм і авторитаризм у епоху масових суспільств, привабливість цих систем для масової свідомості;
  • інакомислення, нонконформізм, дисидентство, правозахист в умовах тоталітарних, посттоталітарних і авторитарних держав: минуле і сучасність;
  • шляхи і методи протистояння і протидії тоталітарним і авторитарним проявам у сучасному світі.

  Запрошуємо до участі студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів, молодих вчених і всіх, хто займається науковими дослідженнями (незалежно від віку і статусу).

  Запрошуємо викладачів, доцентів, докторантів, професорів, співробітників вузів та інших наукових центрів виступити з доповіддю, надати свої наукові розробки для обговорення на круглому столі та/або провести засідання секцій конференції відповідно до своїх наукових інтересів.

  Запрошуємо спеціалістів різних напрямів:

  • історія, філософія, етика, логіка, теологія, релігієзнавство,
  • соціологія, політологія, правознавство, економіка,
  • психологія, культурологія, естетика, мистецтвознавство,
  • музеєзнавство, бібліотекознавство,
  • філологія, журналістика, ЗМІ, педагогіка,
  • природничі науки (історія науки),
  • математика (інформаційні системи) тощо.

  Для участі в конференції просимо до 14 березня 2022 року надіслати:

  • заявку, де вказати:
   • прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вік (за бажанням),
   • курс, відділення, факультет/інститут, вуз, місто, країну (для студентів і бакалаврів),
   • рік навчання, кафедру, факультет/інститут, вуз, місто, країну (для магістрантів, здобувачів,
   • аспірантів, докторантів),
   • вчену ступінь і звання, посаду і місце роботи наукового керівника (для студентів, магістрантів, здобувачів, аспірантів),
   • вчену ступінь і звання, посаду і місце роботи, місто, країну (для викладачів, доцентів, професорів, співробітників вузів та інших наукових центрів),
   • форму участі (доповідь, повідомлення, участь у круглому столі, проведення засідання),
   • тему (українською та російською мовами),
   • електронні адреси, телефони, робочу і домашню адреси, інші контакти;
  • текст доповіді (до 7500 знаків з пробілами), список джерел і літератури (до кількості знаків не входить) і презентацію у форматі microsoft powerpoint 2007 .pptx, без анімації — всім учасникам, хто бажає виступити з доповіддю на засіданні (незалежно від Вашого статусу),
  • текст статті чи іншої наукової, науково-методичної розробки, що пропонується для обговорення на круглому столі, та/або Ваші пропозиції щодо тематики засідання, яке Ви могли б провести — викладачам, доцентам, докторантам, професорам, співробітникам вузів та інших наукових центрів.

  Заявку, текст доповіді та презентацію можна прислати одночасно або заявку завчасно.

  Конференція проводиться онлайн у форматі відеоконференції на платформі ZOOM. Робочі мови — українська, російська, англійська.

  На засіданнях конференції доповіді зачитуються строго за текстом і у відповідності до презентації (до 10 хв.). Після кожної доповіді — питання й обговорення (до 20 хв.). Особиста участь у роботі конференції, виступ з доповіддю / повідомленням / на круглому столі обов’язкова для всіх, чиї заявки прийняті.

  Оргкомітет залишає за собою право не прийняти заявку та матеріали, якщо вони:

  • не відповідають темі конференції,
  • не відповідають вимогам до наукової (публіцистичної, художньої) публікації,
  • містять ідеї людиноненависництва, ксенофобії, расизму, насильства тощо,
  • не відповідають запропонованому формату,
  • надіслані після вказаного терміну.

  Після включення надісланих матеріалів до програми учаснику направляється повідомлення про це електронною поштою. Про необхідність офіційного запрошення треба повідомити оргкомітет.

  Інформація про конференцію розміщується на сайті ОНУ імені І. І. Мечникова в розділі програми «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання». Організаційний внесок і друковане видання матеріалів конференції не передбачені.

  Адреса для заявок і матеріалів:

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Лідії Всеволодівні Ковальчук

  вул. Троїцька, 17/13, Одеса-48, Україна, 65048

  тел.: +(38) (048) 700 69 50; +(38) 098 413 83 26; +(38) 094 95 299 50

  Оргкомітет конференції

 • 2021

  Шановні колеги!

  Запрошуємо взяти участь у 9-й науково-практичній конференції 

  Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання, що відбудеться 21–23 квітня 2021 року онлайн в ОНУ імені І. І. Мечникова

  Конференція проводиться в рамках комплексної програми

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Програма конференції

  Для обговорення на конференції пропонуються проблеми:

  • прояви тоталітаризму в різних сферах буття та їхній вплив на особистість людини, її життя, діяльність, свідомість;
  • порівняльний аналіз різних тоталітарних, посттоталітарних та авторитарних систем: спільне й відмінне;
  • масштаби та наслідки масового знищення людей у ХХ і XXI століттях: ціна людського життя;
  • минуле в:
   • документальних джерелах (архіви, музеї, бібліотеки, фільмотеки, аудіотеки тощо),
   • історичних і сучасних офіційних матеріалах, законодавчих актах,
   • наукових дослідженнях різних періодів,
   • документальних, художніх, публіцистичних творах,
   • народній пам'яті та усній історії;
  • проблема неподоланного минулого: шляхи вирішення;
  • тоталітаризм і авторитаризм у епоху масових суспільств, привабливість цих систем для масової свідомості;
  • інакомислення, нонконформізм, дисидентство, правозахист в умовах тоталітарних, посттоталітарних і авторитарних держав: минуле і сучасність;
  • шляхи і методи протистояння і протидії тоталітарним і авторитарним проявам у сучасному світі.

  Запрошуємо до участі студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів, молодих вчених і всіх, хто займається науковими дослідженнями (незалежно від віку і статусу).

  Запрошуємо викладачів, доцентів, докторантів, професорів, співробітників вузів та інших наукових центрів виступити з доповіддю, надати свої наукові розробки для обговорення на круглому столі та/або провести засідання секцій конференції відповідно до своїх наукових інтересів.

  Запрошуємо спеціалістів різних напрямів:

  • історія, філософія, етика, логіка, теологія, релігієзнавство,
  • соціологія, політологія, правознавство, економіка,
  • психологія, культурологія, естетика, мистецтвознавство,
  • музеєзнавство, бібліотекознавство,
  • філологія, журналістика, ЗМІ, педагогіка,
  • природничі науки (історія науки),
  • математика (інформаційні системи) тощо.

  Для участі в конференції просимо до 1 березня 2021 року надіслати:

  • заявку, де вказати прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вік (за бажанням), курс, відділення, факультет/інститут, вуз, місто, країну (для студентів і бакалаврів), рік навчання, кафедру, факультет/інститут, вуз, місто, країну (для магістрантів, здобувачів, аспірантів, докторантів), вчену ступінь і звання, посаду і місце роботи наукового керівника (для студентів, магістрантів, здобувачів, аспірантів), вчену ступінь і звання, посаду і місце роботи, місто, країну (для викладачів, доцентів, професорів, співробітників вузів та інших наукових центрів), форму участі (доповідь, повідомлення, участь у круглому столі, проведення засідання), тему (українською та російською мовами), електронні адреси, телефони, робочу і домашню адреси, інші контакти;
  • текст доповіді (до 7500 знаків з пробілами), список джерел і літератури (до кількості знаків не входить) і презентацію у форматі microsoft powerpoint 2007 .pptx, без анімації — всім учасникам, хто бажає виступити з доповіддю на засіданні (незалежно від Вашого статусу),
  • текст статті чи іншої наукової, науково-методичної розробки, що пропонується для обговорення на круглому столі, та/або Ваші пропозиції щодо тематики засідання, яке Ви могли б провести — викладачам, доцентам, докторантам, професорам, співробітникам вузів та інших наукових центрів.

  Заявку, текст доповіді та презентацію можна прислати одночасно або заявку завчасно.

  Конференція проводиться онлайн у форматі відеоконференції на платформі ZOOM. Робочі мови — українська, російська, англійська.

  На засіданнях конференції доповіді зачитуються строго за текстом і у відповідності до презентації (до 10 хв.). Після кожної доповіді — питання й обговорення (до 20 хв.). Особиста участь у роботі конференції, виступ з доповіддю / повідомленням / на круглому столі обов’язкова для всіх, чиї заявки прийняті.

  Оргкомітет залишає за собою право не прийняти заявку та матеріали, якщо вони:

  • не відповідають темі конференції,
  • не відповідають вимогам до наукової (публіцистичної, художньої) публікації,
  • містять ідеї людиноненависництва, ксенофобії, расизму, насильства тощо,
  • не відповідають запропонованому формату,
  • надіслані після вказаного терміну.

  Після включення надісланих матеріалів до програми учаснику направляється повідомлення про це електронною поштою. Про необхідність офіційного запрошення треба повідомити оргкомітет.

  Інформація про конференцію розміщується на сайті ОНУ імені І. І. Мечникова в розділі програми «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання». Організаційний внесок і друковане видання матеріалів конференції не передбачені.

  Адреса для заявок і матеріалів:

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Лідії Всеволодівні Ковальчук

  вул. Троїцька, 17/13, Одеса-48, Україна, 65048

  тел.: +(38) (048) 700 69 50; +(38) 098 413 83 26; +(38) 094 95 299 50;

  Оргкомітет конференції

 • 2020

  Шановні колеги! 

  22–25 квітня 2020 року 

  відбудеться 8-а науково-практична конференція 

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 

  Захід проводиться в режимі відео-конференції. Для участі треба зареєструватися і встановити програму Zoom (інструкція).

  Ідентифікатор конференції буде надіслано на вказану електронну адресу всім зареєстрованим. Запрошуємо до участі!

  Програма конференції

  22 квітня (середа)

  • 10:00–11:00 — приєднання учасників до відео-конференції, реєстрація, перевірка зв’язку, інформація щодо регламенту роботи

  23 квітня (четвер)

  • 10:00 — відкриття конференції
  • 10:20 — перше засідання: «Феномени тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та історичні аспекти». Доповіді учасників про репресії 1920-х — 1940-х років, порівняння радянського і нацистського варіантів режиму, обговорення сучасних проявів тоталітаризму та способів його подолання

  24 квітня (п’ятниця)

  • 11:00 — друге засідання: «Центр досліджень визвольного руху». Презентацію програм Центру проведе в. о. директорки Центру досліджень визвольного руху А. Я. Олійник
  • 14:00 — третє засідання: «Архів національної пам'яті». Презентацію «Архів національної пам'яті: довгий шлях до правди» проведе директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті І. М. Кулик

  25 квітня (субота)

  • 11:00 — круглий стіл: «Пандемія та права людини». Обговорення учасниками конференції проблем дотримання та захисту прав людини в умовах пандемії, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану. Юридичний коментар ситуації надасть адвокат, голова ГО «Адвокація міста» І. В. Дробінова.
  • Підведення підсумків і закриття конференції

  Контакти:

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Лідія Всеволодівна Ковальчук тел.: +(38) (048) 700-69-50; +(38) 098 413-83-26

  Оргкомітет конференції

  Інформаційний лист

 • 2019

  17-20 квітня 2019 року

  відбудеться 7-а науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Запрошуємо до участі у конференції та науковій програмі

  Довідки за телефонами:

  (048) 700-69-50, 098 413-83-26

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

  Лідія Всеволодівна Ковальчук

 • 2018

  Виставка «Правда та Пам'ять. Катинський злочин». Відкриття 17 травня о 12:00    

  Поминання репресованих    

  19 травня о 12:00 на Західному цвинтарі 20 травня о 10:00 на Другому Християнському цвинтарі

  Конференція (квітень)

  Інформаційний лист    

  Програма     

 • 2017

  Конференція (квітень)

  Інформаційний лист    

  Програма    

  Матеріали конференції    

  Об'ява     

 • 2016

  Міждисциплінарний науковий семінар

  Конференція (квітень)

  Інформаційний лист     

  Програма     

  Об'ява     

  27 жовтня — зустріч з директором ГДА СБУ Андрїєм Когутом     

  30 жовтня — День политв'язня в СРСР     

 • 2015

  Міждисциплінарний науковий семінар

  13-е засiдання (10 січня)     

  14-е засiдання (7 лютого)     

  15-е засiдання (14 березня)     

  16-е засiдання (11 квітня)     

  17-е засiдання (2 травня)     

  18-е засiдання (6 червня)     

  19-е засідання  (4 липня)     

  20-е засідання (5 вересня)     

  21-е засідання (10 жовтня)     

  22-е засідання (7 листопада)     

  Конференція (квітень)

  Інформаційний лист     

  Об'ява     

  Програма     

  Конференція (жовтень)

  Інформаційний лист     

  Програма     

  Міжнародна програма «Усна історія (не)подоланого минулого» Одеса, 8–11 жовтня 2015 року;

  8–9 жовтня — Міжнародна наукова конференція «Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація». Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Гуманітарний корпус, Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх, конференц-зал, ауд. 202, 202а, 9:00–19:00

  10 жовтня — Панельна дискусія «Жіночий досвід війни: історичні дослідження у сучасних контекстах» і презентація збірника наукових статей «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства» / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь (Київ, 2015). Учасниці дискусії — редакторки та авторки збірника: Гелінада Грінченко (Харків), Оксана Кісь (Львів), Олена Стяжкіна (Київ — Донецьк), Тетяна Пастушенко (Київ). Модератор — Олександр Прігарін (Одеса) Одеська національна наукова бібліотека імені Горького вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда, 10:00–12:00

  10 жовтня — Круглий стіл «Документальна основа радянського самвидаву (1960–1980-ті роки): усні та письмові джерела», за участю Олександра Алтуняна (Москва), Леоніда Гіршовича (Берлін), Сергія Дєдюліна (Париж), Аллана Ріда (Нью-Брансуік, Фредеріктон, Канада), Антона Свєшнікова (Омськ), а також Барбари Мартен (Женева), Тетяни Рогозовської (Київ) та Сергія Стратановського (Санкт-Петербург). Ведуча — Лідія Ковальчук (Одеса). Одеська національна наукова бібліотека імені Горького вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда, 12:00–18:00

  11 жовтня — Літературні читання: проза та поезія Дмитра Бобишева (Шампейн-Урбана, штат Іллінойс, США), Тамари Буковської (Санкт-Петербург — Москва), Леоніда Гіршовича (Берлін), Сергія Стратановського (Санкт-Петербург), Андрія Чернова (Санкт-Петербург — Москва). Ведучий — Сергій Дєдюлін (Париж). Одеська національна наукова бібліотека імені Горького вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда, 12:00–15:00

  Запрошуємо на всі заходи. Вхід вільний

  Міжнародна програма "Усна історія (не)подоланого минулого"    

  Об'яви для поширення    

 • 2014

 • 2013

  Квітень    

  У квітні 2013 року в рамках 69-ї студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова планується проведення міждисциплінарної міжкафедральної секції, присвяченої аналізу феномену тоталітаризму, його проявів у минулому і сучасності та шляхів подолання.

  Дослідження пропонується проводити в аспектах різних наук:

  • історії, філософії, етики, логіки, психології, соціології, політології, правознавства, економіки,
  • культурології, естетики, мистецтвознавства, філології, педагогіки, журналістики,
  • природничих наук (історія науки), математики (інформаційні системи) тощо.

  Запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів всіх факультетів ОНУ та інших вузів, хто займається цими проблемами, взяти участь у роботі цієї секції.

  Просимо до 1 березня 2013 року надсилати заявки (за формою) і тези виступів (відповідно вимогам) за адресами: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. чи подавати на історичний факультет (вул. Єлисаветинська, 12), кафедра історії України (ауд. 10), для Едуарда Петровича Петровського.

  Контакти:

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  тел.:(048) 700 69 50; 094 95 299 50

  тел.-факс, автовідповідач: (048) 722 18 67 (цілодобово)

  Лідія Всеволодівна Ковальчук

  Конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Червень    

  З 23 по 27 червня 2013 рокуна базі ОНУ імені І. І. Мечникова планується проведення науково-практичної конференції «Особа у тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття»

  Пропонуємо Вашій увазі інформаційні матеріали:

  Контакти:

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  тел.:(048) 700 69 50; 094 95 299 50

  тел.-факс, автовідповідач: (048) 722 18 67 (цілодобово)

  Лідія Всеволодівна Ковальчук

    Сайт конференції «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» 

  Програма конференції    

  Міждисциплінарний науковий семінар

Меморіальна сторінка

Інститути

Факультети

 • Історичний факультет

  Кафедра історії України

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

  На кафедрі історії України за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:

  к. і. н., доцент Т. С. Вінцковський

  Т. С. Вінцковський, кандидат історичних наук, доцент

  Список публікацій за темою програми

  1. Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917–1920 рр. — Одеса: ТЕС, 2011. — 586 с. — 10,08 д. а. (у співавторстві з О. Музичком, В. Хмарським, А. Мисечком, Т. Гончаруком).
  2. Іван Луценко в українському національному русі кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Український історичний журнал. — 2009. — № 4. — С. 94–106. — 0,7 д. а. (у співавторстві з О. Музичком).
  3. Доля одного одеського просвітянина (Лев Полікарпович Ковальчук) // Краєзнавство. Науковий журнал. — 2009. — № 3–4. — С. 241–252. — 1 д. а.
  4. Призабута особистість українського національного здвигу // Історичний календар 2009. Науково-популярний альманах. Випуск 14. — К., 2009. — С. 394–407. — 0,7 д. а. (у співавторстві з О. Музичком).
  5. Кримські татари — випускники Новоросійського (Одеського) університету та їх доля // Краєзнавство. — 2011. — № 4. — С. 17–25. — 0, 55 д. а. (у співавторстві з Д. Урсу).
  6. Політичні діячі України: 1917–2004 рр. Навчальний посібник. — Харків: Видавнича група «Основа», 2005. — 112 с. — 6,51 д. а.

  к. і. н., доцент О. Є. Музичко

  О. Є. Музичко, кандидат історичних наук, доцент

  Список публікацій за темою програми

  1. Рецепція постаті В. Леніна та ленінізму в ідейній спадщині Дмитра Донцова // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: історія. — Вип. 6. / Голова ред. кол. Г.І. Гончарук. — Одеса, 2006. — С. 152–164.
  2. Листи Михайла Слабченка до Івана Линниченка // Київська старовина. — 2007. — № 2 (березень — квітень). — С. 130–146.
  3. Сприйняття Росії та російсько-українських відносин у науково-публіцистичній спадщині Юрія Липи // Треті липівські читання пам’яті Івана та Юрія Лип. Матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції. — Одеса, 2007. — С. 39–50.
  4. Український патріотизм та націоналізм на Півдні України: симбіоз чи протиставлення // Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір: українська національна ідея та шляхи її втілення в життя суспільства: матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 7–8 грудня 2007 р.). — Одеса, 2007. — С. 39–45.
  5. Історична пам’ять населення України як віддзеркалення кризи українського суспільства// Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір: українська національна ідея та шляхи її втілення в життя суспільства: матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 7–8 грудня 2007 р.). — Одеса, 2007. — С. 109–123.
  6. «Вчений з чулою душею»: український історик літератури Володимир Федорович Лазурський (до 140-ї річниці з дня народження) // Українознавство. Календар-Щорічник. — 2009. / Упор. В. Піскун, О. Ціпко, О. Щербатюк. — 2008. — С. 218–221.
  7. Одеська інтелігенція на зламі епох: професори Іван Линниченко та Володимир Лазурський в історії Одеси // Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — 2009. — Вип. 7. — С. 55–85.
  8. Нові епістолярні джерела до біографії представників школи істориків І. Линниченка та М. Слабченка // Пам’ятки: археографічний щорічник. — К., 2009. — Т. 9. — С. 181–193.
  9. Український студентський рух в Одесі у роки Румунської окупації (1941–1944) // Інтелігенція і влада. Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 24–25 грудня 2009 р.). — Одеса, 2009. — Ч. 1. — С. 159–164.
  10. Український історик, просвітянин та педагог Павло Григорович Клепатський (1885- після 1938 року) // Четверті липівські читання Пам’яті Івана та Юрія Лип. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 18 квітня 2008 року. — К., 2009. — С. 102–114.
  11. Український національно-релігійний рух в Одесі та на Одещині у 1917–1920 рр. // Революції в Україні ХХ–ХХІ століттях: співзвуччя епох. Матеріали V Всеукраїнської наук. конф. «Національно-визвольна революція 1919–1920 рр. на Півдні України». — Одеса, 2009. — С. 65–67.
  12. Иван Яковлевич Фаас: декан юридического факультета Одесского университета в годы румынской оккупации // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. — 2010. — № 9. — С. 46–56.
  13. Грузини в Одесі: історія і сучасність. — Одеса, 2010. — 362 с.
  14.  «Одеський народний університет в пам’ять революції 1917 року» в історії культури Одеси // Південний-Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 11. — Одеса, 2011. — С. 87–116.
  15. Українське бібліографічне товариство в Одесі (1925-1930): ініціатива інтелігенції, жертва влади // Інтелігенція і влада. — Вип. 23. — 2011. Серія Історія. — С. 84–90.
  16. Чорноморська хвиля Української революції. — Одеса, 2011. — 562 с. (Співавтори: Т. С. Вінцковський, В. М. Хмарський, А. І. Мисечко, Т. Г. Гончарук).
  17.  Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868 — 1927): біографічний нарис. — Одеса, 2011. — 224 с.
  18.  Еміграції та депортації науковців з території Південної України у першій половині XX ст.: етапи, склад, долі // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки: наукове видання / Гол. ред. В. Г. Берковський; Ред. кол.: А. Є. Атаманенко, В. М. Воронін, М.Г. Палієнко, Л. В. Пекарська, В. В. Яценківський. Державна архівна служба України; Центральний державний архів зарубіжної україніки. — Вип. 1. — Кам'янець-Подільський: Видавець ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. — С. 126–169.
  19. Ґенезис російського тоталітаризму в українській інтелектуальній традиції кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни: причини і наслідки. — К., 2011. — С. 110–118.

  к. і. н., доцент Е. П. Петровський

  Е. П. Петровський, кандидат історичних наук, доцент

  Список публікацій за темою програми

  2003

  1. Бринош І., Петровський Е. Увіковічити імена репресованих освітян — наш спільний моральний обов’язок // Степові зорі. – 2003. – 22 листопада. – С. 3; 29 листопада. – С. 3.

  2004

  1. Петровський Е. П. З історії історичного факультету Одеського університету у 1930-ті роки: декан Ізраїль Давидович Сєроглазов // Записки історичного факультету. − Одеса: Астропринт, 2004. − Вип. 15. − С. 509−520.
  2.  Петровський Е. П. Іван?Іванович Погорілий (1899−1937): трагічна доля керівника кафедри історії України Одеського університету // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. − К.: Інститут історії України НАН України, 2004. − Вип. 12. − С. 380−388.
  3. Петровський Е. П. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. − К.: Інститут історії України НАН України, 2004. − Вип. 13. − С. 260−273.
  4. Петровський Е. П. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення біографій репресованих у 1937−1938 роках // Філософські пошуки. − Вип. ХVІІ−ХVІІІ. − Львів-Одеса, 2004. − С. 651−658.
  5.  Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918−1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє». − Одеса: Астропринт, 2004. − С. 82.

  2005

  1. Петровський Е. П. З історії національних репресій 1937 року на півдні України: справа «німецької організації на Одеській залізниці» // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. − Науки: економіка, політологія, історія. − 2005. − № 6 (18). − С. 143−155.
  2. Петровський Е. П. Деякі аспекти джерелознавчих можливостей архівно-слідчих справ при дослідженні української історії 1937−1938 років // Знаки питання в історії України: українська історія у східноєвропейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції. − Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. − С. 121−124.
  3.  Петровський Е. П. Одеський обласний відділ народної освіти в період масових репресій 1930-х років: невідомі сторінки історії // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Т. 3 / Уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. – Одеса: ОКФА, 2005. – С. 827−842.
  4.  Бринош І. В., Петровський Е. П. Заручники системи: Справа контрреволюційної організації болгарських політемігрантів // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Т. 3 / Уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. – Одеса: ОКФА, 2005. – С. 843−869. (У співавторстві з І. В. Бриношем; автор − 50 %).

  2006

  1. Петровський Е. П. Методи слідства в період масових репресій 1937−1938 років на Одещині (на матеріалах архіву УСБУ) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2006. – С. 101−119.
  2. Петровський Е. П. Радянська дійсність 1930-х років очима молодого актора театру: уривок з фатального щоденника // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 2. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2006. – С. 247–255.
  3. Петровський Е. П. Долі керівників Одеського обласного відділу народної освіти в період масових репресій 1930-х рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – С. 349–353.
  4. Бринош І. В., Петровський Е. П. Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район) / Ред. кол.: Л. В. Ковальчук та ін. – Одеса: СМИЛ, 2006. – 224 с., іл. 16 с.
  5. DIVISION. Кирьязов В. П. Новая книга о трагических судьбах учителей Одесщины // Слава і честь. – 2006. – 4 листопада (№ 44). – С. 9.
  6. DIVISION. Съдба българска, морава, кървава – 1930-е. Трагедии в Катаржино, Благоево и далее везде… // Болгары в диаспорах всего мира. – 2006. – № 5. – С. 48–49.
  7. Петровський Е. П. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937−1938 роках. (Рукопис). − Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 − Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. − Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. − Київ, 2006. – 300 с.
  8. Петровський Е. П. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937−1938 роках. − Автореф. дис. канд. іст. наук. − Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-кого. − Київ, 2006. – 20 с.

  2007

  1. Бринош І., Петровський Е. Заручник системи: справа болгарського революціонера-політемігранта Б. М. Малчева // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 3. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 246–261. 
  2. Парієнко Г. Кривавий відгомін 1930-х років. Рецензія на книгу І. В. Бриноша, Е. П. Петровського «Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район)» // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 3. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 283–286.
  3. Петровський Е. П. Українці як об’єкт репресій органів НКВС на Одещині в 1937–1938 рр. // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 4. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 108–121. 
  4. Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 жовтня 2007 р.). – Одеса: ВМВ, 2007. – С. 292-300.

  2008

  1. Петровський Е. П. Історичні дослідження на кафедрі історії України Одеського державного університету в 30-ті роки ХХ століття // Записки історичного факультету. − Одеса: Астропринт, 2005. − Вип. 16. − С. 184-192.
  2. Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // Записки історичного факультету. − Одеса: Астропринт, 2006. − Вип. 17. − С. 374-382.
  3. Петровський Е. П. В судьбе семьи // Психологическая газета 360º. – 2008. – № 1.
  4. Петровський Е. П. Професор Одеського університету О. О. Сухов (1881–1944): нові дані про останні роки життя // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2004. – № 1/2. – С. 315–325.(вийшов з друку у вересні 2008 р.)
  5. Левченко В.В., Петровський Е.П. Штрихи до біографії професора О. О. Сухова (До 70-річчя з часів трагічних подій) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 6. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2008. – С. 207–226.
  6.  Кушнір В.Г., Петровський Е. П. Національна трагедія в Україні: гірка правда Голодомору на Одещині // Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Одеська область. Частина I. Редакційна колегія (співголови – М. Д.Сердюк і М. Л. Скорик), автори-упорядники Л. І. Білоусова (керівник), М. Г. Батуріна, А. Є. Бух, О. В.  Мартиненко, Г. М. Паніван. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 6–11.
  7. ГОЛОДНИЙ ХЛІБ. Голод 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С. С. Аргатюк, Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 400 с., 80 с. іл.

  2009

  1. Петровський Е. Репресії періоду «Великого терору» 1937–1938 рр. на Одещині: «Польська лінія» // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квітня 2009 р., Одеса / Відп. ред. М.І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2009. – С. 254-260.
  2. Левченко В. В., Петровський Е. П. «Арештувати як українського есера…» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2008. – № 1/2. – С. 415–432.
  3. Хмарський В. М. Голодний хліб: який він на смак? (Рецензія на книгу ГОЛОДНИЙХЛІБ. Голод 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С. С. Аргатюк, Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008.) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 7. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2009. – С. 267–271.
  4. Петровський Е. П. Репресії 1930-х рр. серед керівного складу Одеської залізниці: Аркадій Іванович Крихун // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 8. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 187–198.
  5. Урсу Д. П., Петровський Е. П. Відродження історичного факультету в Одеському державному університеті (1934 – 1941 роки) // Записки істо­ричного факультету. − Одеса, 2008. − Вип. 19. − С. 233–245.

  2010

  1. Петровський Е., Майборода П. Академічні традиції і боротьба на історичному фронті: штрихи до біографії професора М. М. Розенталя // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 9. – Одеса: Друкарський дім, 2010. – С. 163–176.   
  2. Левченко В., Петровський Е. Гордієвський Михайло Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 102–104.
  3. Левченко В., Петровський Е. Межберг Наум (Наїм) Ісакович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 230–232.
  4. Левченко В., Петровський Е. Петринський Микола Миколайович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 295–297.
  5. Петровський Е. Погорілий Іван Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 306–308.
  6. Петровський Е. Розенталь Микола Миколайович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 326–328.
  7.  Петровський Е. Сєроглазов (Шехтер) Ізраїль Давидович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 348–350.
  8. Левченко В., Петровський Е. Сухов Олександр Опанасович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 391–394.
  9. Левченко В., Петровський Е. Трачевський Гнат Митрофанович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 397–398.
  10. Левченко В., Петровський Е. Шмідт Ісай Павлович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 442–443.

  2011

  1. Левченко В., Петровський Е. Михайло Іванович Гордієвський: постать на тлі революційних змагань 1917–1920 років в Одесі // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Умань, 2010. – С. 28–31.
  2. Петровський Е. Одеське студенство1930-х рр. як об’єкт освітянських експериментів радянської влади (на прикладі історичного факультету ОДУ) // Південь України: етноісторичний, мовний культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук. конф., 15–16 квітня 2011 р., Одеса / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2011. – С. 283–288.
  3. Петровський Е. Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження слідства органами НКВС на Одещині в період «великого терору» 1937–1938 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2008. – № 3. – С. 172–188.

  2012

  1. Урсу Д. П., Петровський Е. П. Особливості науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету в 1934 – 1941 роках // Записки історичного факультету. – Одеса: Астропринт, 2009. − Вип. 20. − С. 300–312.
  2. Музичко О., Петровський Е. «Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – Харків: Права людини, 2011. – № 2 (35). – С. 165–179.
  3. Петровський Е. У горнилі освітянських експериментів. Рец. на кн.: Левченка В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – 428 с. // Краєзнавство. Науковий журнал. – К., 2011. – № 4 (77). – С. 294–297.
  4. Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – 800 с., вкл. 64 с.
  5. Гонтар О. В., Савченко В. А., Петровський Е. П. З історії політичних репресій на Одещині за часів радянської влади: вступна стаття // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 17–217. (Розділ 4 «Великий терор» на Одещині (1937–1938); Розділ 7 Репресивна та реабілітаційна політика доби «хрущовської відлиги» і системної кризи тоталітарного ладу. Репресії на Одещині (середина 1950-х – кінець 1980-х).
  6.  Петровський Е. Справа професора Сухова // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 569–576.
  7. Петровський Е. Трагічна доля (І. І. Погорілий) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 613–618.
  8. Петровський Е. Фатальний щоденник (П. І. Мусяков) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 619–623.
  9. Левченко В., Петровський Е. Забуте ім’я (М. І. Гордієвський) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 631–639.
  10. Петровський Е. Репресований начальник залізниці (А. І. Крихун) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 654–660.
  11. Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – 280 с., іл.
  12. Бринош І., Петровський Е. Передмова // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 5–7.
  13. Бринош І., Петровський Е. Градоначальники Одеси – представники різних національностей // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 46–57.
  14. Левченко В., Петровський Е. Традиції полінаціонального кіномистецтва Одеси // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 126–135.
  15. Петровський Е. Роль іноземців в зародженні та розвитку підприємництва Одещини // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 69–87.
  16. Петровський Е. Одеська торгівля – «поза кордонами» // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 88–103. (0,5 д.а.)
  17. Левченко В., Петровський Е. Исай Павлович Шмидт (1895–1975): первый ректор Одесского государственного университета // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 14. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 266-290.(1,0 д.а.)

  Підручники та навчально-методичні видання

  1. Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій для студентів ІІ курсів всіх спеціальностей). − Одеса, 2006. − 80 с.
  2. Петровський Е. П. Робочий зошит з історії України (Тести, завдання, запитання). − Одеса, 2006. − 64 с.
  3.  Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій для студентів заочного відділення). − Одеса, 2006. − 96 с.
  4. Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій для студентів І курсів всіх спеціальностей). − Одеса, 2007. − 80 с.
  5. Петровський Е. П. Історія України (Методичний комплекс за кредитно-модульною системою організації навчального процесу). – Одеса, 2007. – 28 с.
  6. Петровський Е. П. Зошит для самостійної роботи студентів з історії України (тести, завдання, запитання). – Одеса, 2007. – 40 с.
  7. Петровський Е. П. Зошит для самостійної роботи студентів з історії України (тести, завдання, запитання). – Одеса, 2008. – 40 с. (Вид. 2-ге)
  8. Грегуль Р. В., Петровський Е. П. Положення про оцінку рівня знань студентів методом педагогічного тестування. – Одеса, 2008. – 18 с.
  9. Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій). – Ч. 1 (від найдавніших часів до 1914 року). – Одеса, 2012. − 100 с.
  10. Петровський Е. П. Джерела з історії України (Програма та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу історичного факультету денного відділення спеціалізації «історія України» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Одеса, 2012. − 28 с.
  11. Петровський Е. П. Історія України. Тестові завдання. Методична розробка для слухачів факультету довузівської підготовки. – Одеса, 2012. – 134 с.

  Дисертації й автореферати

  Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них),у яких розглядаються проблеми тоталітаризму та історії репресій

  3-й курс

  4-й курс

  5-й курс

  6-й курс

  Магістерські й дипломні роботи

  На кафедрі історії України в тематиці курсових, бакалаврських та дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік студентам запропоновані наступні теми:

  к. і. н. Е. П. Петровський

  ТЕМАТИКА курсових, бакалаврських і дипломних робіт для студентів історичного факультету денної і заочної форми навчання на 2012–2013 навчальний рік

  1. Розвиток освіти в Українській СРР в умовах політики «українізації» (20-ті роки ХХ століття).
  2. Виникнення та становлення дисидентського руху в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.).
  3. Нова економічна політика в Українській СРР: особливості впровадження та результати.
  4. Гетьман Павло Скоропадський: особистість на тлі епохи.
  5. Боротьба радянської влади проти опозиційних політичних партій і організацій в Україні у 1920-х роках.
  6. Масові політичні репресії в Україні у роки «Великого терору» 1937–1938 років.
  7. Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928–1941 рр.).
  8. «Національні операції» на Півдні України в період «Великого терору» 1937–1938 рр.
  9. Феномен українського «шістдесятництва» в історії ХХ століття.
  10. Історія дисидентського руху в Україні: джерела й історіографія.
  11. Політика радянської влади щодо релігії і церкви в Україні в 1920–1930-х роках.
  12. Вища освіта в Одесі у 1930-х роках.
  13. Репресії проти польського населення в Україні у 1920–1930-х роках.
  14. Політика радянської влади щодо національних меншин в Україні у 1920–1930-х роках.
  15. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: етапи і проблеми.
  16. Політичні репресії на Одещині в 1920–1930-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості.
  17. Основні напрямки репресивної політики радянської влади на Одещині в 1920–1930-х рр.
  18. Види репресій і категорії репресованих в Україні за роки радянської влади (1917–1991 роки).
  19. Дослідження тоталітаризму і історії радянських репресій на Півдні України (1991–2007 рр.).
  20. Голодомор 1932–1933 рр. як наслідок знищення радянською владою селянських господарств в Україні у період колективізації
  21. Наслідки розкуркулення селянських господарств в Україні у 1930-х роках.
  22. Позбавлення політичних прав як різновид радянських репресій.
  23. Чорнобильська трагедія в Україні: історіографія проблеми.
  24. Реакція українського суспільства на ХХ з’їзд КПРС: громадська думка та позиція владних структур.
  25. Економічні реформи в Українській РСР в роки «перебудови» (1985–1991 рр.).
  26. Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

  Бакалаврські роботи

  На кафедрі історії України в тематиці курсових, бакалаврських та дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік студентам запропоновані наступні теми:

  к. і. н. Е. П. Петровський

  ТЕМАТИКА курсових, бакалаврських і дипломних робіт для студентів історичного факультету денної і заочної форми навчання на 2012–2013 навчальний рік

  1. Розвиток освіти в Українській СРР в умовах політики «українізації» (20-ті роки ХХ століття).
  2. Виникнення та становлення дисидентського руху в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.).
  3. Нова економічна політика в Українській СРР: особливості впровадження та результати.
  4. Гетьман Павло Скоропадський: особистість на тлі епохи.
  5. Боротьба радянської влади проти опозиційних політичних партій і організацій в Україні у 1920-х роках.
  6. Масові політичні репресії в Україні у роки «Великого терору» 1937–1938 років.
  7. Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928–1941 рр.).
  8. «Національні операції» на Півдні України в період «Великого терору» 1937–1938 рр.
  9.  Феномен українського «шістдесятництва» в історії ХХ століття.
  10. Історія дисидентського руху в Україні: джерела й історіографія.
  11.  Політика радянської влади щодо релігії і церкви в Україні в 1920–1930-х роках.
  12.  Вища освіта в Одесі у 1930-х роках.
  13. Репресії проти польського населення в Україні у 1920–1930-х роках.
  14.  Політика радянської влади щодо національних меншин в Україні у 1920–1930-х роках.
  15. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: етапи і проблеми.
  16. Політичні репресії на Одещині в 1920–1930-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості.
  17. Основні напрямки репресивної політики радянської влади на Одещині в 1920–1930-х рр.
  18. Види репресій і категорії репресованих в Україні за роки радянської влади (1917–1991 роки).
  19. Дослідження тоталітаризму і історії радянських репресій на Півдні України (1991–2007 рр.).
  20. Голодомор 1932–1933 рр. як наслідок знищення радянською владою селянських господарств в Україні у період колективізації
  21. Наслідки розкуркулення селянських господарств в Україні у 1930-х роках.
  22. Позбавлення політичних прав як різновид радянських репресій.
  23. Чорнобильська трагедія в Україні: історіографія проблеми.
  24. Реакція українського суспільства на ХХ з’їзд КПРС: громадська думка та позиція владних структур.
  25.  Економічні реформи в Українській РСР в роки «перебудови» (1985–1991 рр.).
  26.  Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

  Курсові роботи

  На кафедрі історії України в тематиці курсових, бакалаврських та дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік студентам запропоновані наступні теми:

  к. і. н. Е. П. Петровський

  ТЕМАТИКА курсових, бакалаврських і дипломних робіт для студентів історичного факультету денної і заочної форми навчання на 2012–2013 навчальний рік

  1. Розвиток освіти в Українській СРР в умовах політики «українізації» (20-ті роки ХХ століття).
  2. Виникнення та становлення дисидентського руху в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.).
  3. Нова економічна політика в Українській СРР: особливості впровадження та результати.
  4. Гетьман Павло Скоропадський: особистість на тлі епохи.
  5. Боротьба радянської влади проти опозиційних політичних партій і організацій в Україні у 1920-х роках.
  6. Масові політичні репресії в Україні у роки «Великого терору» 1937–1938 років.
  7. Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928–1941 рр.).
  8. «Національні операції» на Півдні України в період «Великого терору» 1937–1938 рр.
  9.  Феномен українського «шістдесятництва» в історії ХХ століття.
  10.  Історія дисидентського руху в Україні: джерела й історіографія.
  11.  Політика радянської влади щодо релігії і церкви в Україні в 1920–1930-х роках.
  12.  Вища освіта в Одесі у 1930-х роках.
  13.  Репресії проти польського населення в Україні у 1920–1930-х роках.
  14. Політика радянської влади щодо національних меншин в Україні у 1920–1930-х роках.
  15. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: етапи і проблеми.
  16. Політичні репресії на Одещині в 1920–1930-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості.
  17.  Основні напрямки репресивної політики радянської влади на Одещині в 1920–1930-х рр.
  18. Види репресій і категорії репресованих в Україні за роки радянської влади (1917–1991 роки).
  19. Дослідження тоталітаризму і історії радянських репресій на Півдні України (1991–2007 рр.).
  20. Голодомор 1932–1933 рр. як наслідок знищення радянською владою селянських господарств в Україні у період колективізації
  21. Наслідки розкуркулення селянських господарств в Україні у 1930-х роках.
  22.  Позбавлення політичних прав як різновид радянських репресій.
  23. Чорнобильська трагедія в Україні: історіографія проблеми.
  24. Реакція українського суспільства на ХХ з’їзд КПРС: громадська думка та позиція владних структур.
  25. Економічні реформи в Українській РСР в роки «перебудови» (1985–1991 рр.).
  26. Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

  Кафедра нової та новітньої історії

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

  Список публікацій викладачів кафедри за тематикою програми

  1. Дьомін О. Б. Медієвістика в УСРР 20–30-х років ХХ століття: час стагнації тавиживання// Древнее Причерноморье. — Вып. ІХ. — Одесса, 2011. — С.147–152.
  2. Самойлов Ф. О. Документы государственного архива Одесской области о методах осуществления коллективизации в Одесском регионе // Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 7. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 148–163.
  3. Шкляев И. Н. Мятеж // Аккерманские хроники. —Белгород-Днестровский, 1997. — 204–211.
  4. Шкляев И. Н. История одесской губЧК.1917–1922 гг.— Одесса, 2002.
  5. Шкляев И. Н. Расстрелять каждого пятого// Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. — Одеса, 2007. — № 4. — С. 19–21.
  6. Шкляев И. Н. Грязная пена революции // Человек в истории и культуре:Сб. научн. работ в честь 70-летия В.Н. Станко. — Одеса— Терновка, 2007. — С. 487–490.
  7. Шкляев И. Н. Региональная политика нейтралитета легитимной одесской власти в 1917 — начале 1918 гг. // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Т. 96. — Вип. 83. — Миколаїв, 2008. — С. 232–235.
  8. Шкляев И. Н. Боевая операция по изгнанию из Одессы войск Украинской Директории в декабре 1918 г. (к 90-летию события) // Новик:Сб.научн.статей по военной истории. — Одесса, 2009. — Вып. 2. — С. 173–176.

  д.i.н., професор Урсу Д.П.

  Д. П. Урсу доктор історичних наук, професор

  Список публікацій за темою програми

  Крим

  1. Урсу Д. П. Судьба крымских ученых // Янъы дюнья. — 1994. — 18 мая. (на крымско-татарском языке)
  2. Урсу Д. П. Трагедия крымской науки и культуры // Кримські татари: історія і сучасність. Матеріали міжнародної конференції. — К., 1995. — С. 180–184.
  3. Та ж сама стаття передрукована в Туреччині // Emel. — 1995. № 208.
  4. Урсу Д. П. Растрелянное поколение крымско-татарских деятелей культуры (Серия статей в газете «Голос Крыма»). — 1996.
  5. Урсу Д. П. Поэт и художник: Очерк // Культура народов Причерноморья. — 1997. — № 2. — С. 219–225.
  6. Урсу Д. П. Большой террор в Крыму: трагедия народа, трагедия культуры // Голос Крыма. — 1999. — 22, 29 октября.
  7. Урсу Д. П. Карательная юстиция в региональном измерении: 37-й год в Крыму //
  8.  Урсу Д. П. Судьба крымских национал-коммунистов: На культурном фронте в эпоху террора //
  9.  Урсу Д. П. Великий террор в Крыму: трагедия народа, трагедия культуры // Репрессированное поколение: Материалы международ. конф. — Симферополь, 2001. — С. 5-22.
  10.  10.  Урсу Д. П. Бекир Чобан-заде: жизнь, судьба, эпоха. — Симферополь, 2004. — 276 с.

  Одеса

  1. Урсу Д. П. «…Особенно засорен враждебным элементом» // Одесский университет. — 1995. — 12 мая, 7 июня. (Перепечатано в журнале: Демократическое действие. — 1995. — № 2. — С. 20–25.
  2. Урсу Д. П., Петровський Е. П. Відродження історичного факультету в Одеському державному університеті (1934–1941 роки) // Записки історичного факультету. — Одеса, 2008. — Вип. 19. — С. 233–245.
  3. Урсу Д. Одесский транзит 1945 года (репатриация французских военнопленных из СССР) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 8. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 103–118.
  4. Урсу Д. Одесский транзит 1946 года. Часть 2. Репатриация советских граждан из Франции // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 9. — Одеса: Друкарський дім, 2010. — С. 93–122.
  5. Урсу Д. Ученые Одессы — жертвы идеологических кампаний 1946–1953 гг. // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 10. — Одеса: Друкарський дім, 2010. — С. 114–174.
  6. Урсу Д. Крымские татары — выпускники Новороссийского университета и их судьбы // Культура народов Причерноморья. — 2011. — № 199. — С. 68–74.
  7. Урсу Д. Апология отрицания или поиски истины (рецензия на монографию: Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 13. — Одеса: Друкарський дім, 2012. — С. 273–277.
  8. Урсу Д. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед и поражений // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 14. — Одеса: Друкарський дім, 2012. — С. 210–257.

  Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них), у яких розглядаються проблеми тоталітаризму та історії репресій

  Магістерські й дипломні роботи

  Бакалаврські роботи

  Курсові роботи

  Студентські конференції (фрагменти програми, тези доповідей та повідомлень)

  25 листопада 2011 року к. і. наук доцент Поліна Іванівна Барвінська проводила на історичному факультеті студентську наукову конференцію на тему: «Голодомор 1932–1933 рр. в Україні очима зарубіжних дослідників»

  Теми виступів:

  • Голодомор в СРСР та міжнародна спільнота (А. Просянюк)
  • Інтерпретації Голодомору 1932–1933 рр. в Україні проф. Р. Конквестом (Карабецька)
  • Проф. Дж. Мейс про геноцид українського народу сталінським режимом (І. Ніколаєвич)
  • Аргументації проф. Граціозі щодо визначення Голодомору геноцидом українського народу (Л. Комнат)
  • Тіматі Снайдер про Голодомор 1932–1933 рр в Україні (О. Феденко)
 • Економіко-правовий факультет

  Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

  Магістерські та дипломні роботи

  На кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики в тематиці дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік за тематикою програми студентам запропоновані наступні теми:

  1. Феномен тоталітаризму: правове визначення.
  2. Міжнародне та внутрідержавне поняття та ознаки тоталітаризму: правові аспекти.
  3. Демократично-правові інститути подолання прояв тоталітаризму.

  Курсові роботи

  На кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики в тематиці курсових робіт на 2012–2013 навчальний рік за тематикою програми студентам запропоновані наступні теми:

  1. Кримінальна відповідальність за катування.
  2. Попередження порушень прав людини при проведенні досудового слідства.

  Кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права

  Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

  На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права проблеми, пов’язані з тематикою програми, розглядаються у курсах навчальних дисциплінах: «Теорія держави і права», «Історія політичних і правових вчень», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право» та інших.

  Магістерські та дипломні роботи

  На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми магістерських і дипломних робіт:

  Науковий керівник — к. і. н., доцент О. І. Домбровський

  Вибірка з тематики студентських наукових робіт (курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських та рефератів для виступу на науковому гуртку) за дисципліною «Історія держави і права України» на 2012–2013 навчальний рік

  1. Аграрна політика австро-німецького командування в Україні у 1918 році.
  2. Червоний терор 1920–1921 років на Одещині.
  3. Червоний терор 1920–1921 років у Криму.
  4. Правові засади голоду 1921–1923 років в Україні.
  5. Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні.
  6. Правові засади голоду 1946–1947 років в Україні.
  7. Репресії періоду «великого терору» на Одещині.
  8. Репресії періоду «великого терору» на Поділлі.
  9. Німецько-фашистський окупаційний режим на території України у 1941–1944 роках.
  10. Адміністративні органи влади та управління в Трансністрії (1941–1944 роки).
  11. Репресивні органи Трансністрії (1941–1944 роки).
  12. Репатріація громадян України (1940–1950-ті роки).
  13. Виселення на спецпоселення громадян України у другій половині 1940-х років.
  14. Дисидентський рух в Україні.
  15. Реабілітаційний процес в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття.
  16. Реабілітаційний процес в Україні у 90-ті роки ХХ століття.
  17. Реабілітаційний процес в Україні у 2000-ні роки.

  Науковий керівник — к. ф. н., доцент А. С. Зикін

  Вибірка з тематики дипломних і магістерських робіт за дисципліною «Історія політичних і правових вчень»

  1. Політичні та правові вчення у Давній Індії та Давньому Китаї: ідеї норми, примусу, свободи.
  2. Платон про державу та ідеальний політичний лад: умови ідеальності.
  3. Політико-правові ідеї римських юристів: концепції принципату та імперії.
  4. Теорія Філофея «Москва – третій Рим»: ідея месіанства.
  5. М. Макіавеллі про сутність, форми держави і права: концепція правителя.
  6. Європейські утопії XVI–XVIIIстоліть (Т. Кампанелла, Т. Мор тощо): умови ідеальності.
  7. І. Кант про державу і право: етична компонента.
  8. Політико-правове вчення Ф. Ніцше: концепція влади.
  9. Політико-правова ідеологія націонал-соціалізму: концепція тоталітарної держави.
  10. Політична теорія М. Вебера: типологія влади

  Вибірка з тематики дипломних і магістерських робіт за дисципліною «Міжнародне право»

  З розділу I: Поняття міжнародного права

  1. Юридично обов’язкова сила міжнародного права.

  З розділу II: Норми та джерела міжнародного права

  1. Концепція норм Juscogensв міжнародному праві.
  2. Імплементація міжнародно-правових норм і стандартів в законодавство України.

  З розділу IV: Міжнародно-правова відповідальність

  1. Санкція в міжнародному праві.

  З розділу V: Історія і наука міжнародного права

  1. Перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті.

  Розділ VII: Міжнародний захист прав людини

  1. Тенденції становлення та розвитку прав людини: міжнародно-правовий підхід.
  2. Загальна декларація прав людини.
  3. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод як джерело формування європейських стандартів прав людини.
  4. Концепція «право на життя» в міжнародному праві.
  5. Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд.
  6. Міжнародно-правові гарантії дотримання прав людини при проведенні процедури екстрадиції.
  7. Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом.

  З розділу XII: Міжнародне кримінальне право

  1. Злочин «геноцид» як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда.
  2. Злочин проти людяності як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда.
  3. Військові злочини як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда.

  Бакалаврські роботи

  На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми кваліфікаційних (бакалаврських) робіт:

  Науковий керівник — к. і. н., доцент О. І. Домбровський

  Вибірка з тематики студентських наукових робіт (курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських та рефератів для виступу на науковому гуртку) за дисципліною «Історія держави і права України» на 2012–2013 навчальний рік

  1. Аграрна політика австро-німецького командування в Україні у 1918 році.
  2. Червоний терор 1920–1921 років на Одещині.
  3. Червоний терор 1920–1921 років у Криму.
  4. Правові засади голоду 1921–1923 років в Україні.
  5. Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні.
  6. Правові засади голоду 1946–1947 років в Україні.
  7. Репресії періоду «великого терору» на Одещині.
  8. Репресії періоду «великого терору» на Поділлі.
  9. Німецько-фашистський окупаційний режим на території України у 1941–1944 роках.
  10. Адміністративні органи влади та управління в Трансністрії (1941–1944 роки).
  11. Репресивні органи Трансністрії (1941–1944 роки).
  12. Репатріація громадян України (1940–1950-ті роки).
  13. Виселення на спецпоселення громадян України у другій половині 1940-х років.
  14. Дисидентський рух в Україні.
  15. Реабілітаційний процес в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття.
  16. Реабілітаційний процес в Україні у 90-ті роки ХХ століття.
  17. Реабілітаційний процес в Україні у 2000-ні роки.

  Курсові роботи

  На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми курсових робіт:

  Науковий керівник — к. ю. н., доцент І. В. Борщевський

  Серед запропонованих тем курсових робіт для студентів 1 курсу за дисципліною «Теорія права і держави» проблеми тоталітарної держави висвітлюються у темі: «Внутрішня та зовнішня форми держави».

  Науковий керівник — к. і. н., доцент О. І. Домбровський

  Вибірка з тематики студентських наукових робіт (курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських та рефератів для виступу на науковому гуртку) за дисципліною «Історія держави і права України» на 2012–2013 навчальний рік

  1. Аграрна політика австро-німецького командування в Україні у 1918 році.
  2. Червоний терор 1920–1921 років на Одещині.
  3. Червоний терор 1920–1921 років у Криму.
  4. Правові засади голоду 1921–1923 років в Україні.
  5. Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні.
  6. Правові засади голоду 1946–1947 років в Україні.
  7. Репресії періоду «великого терору» на Одещині.
  8. Репресії періоду «великого терору» на Поділлі.
  9. Німецько-фашистський окупаційний режим на території України у 1941–1944 роках.
  10. Адміністративні органи влади та управління в Трансністрії (1941–1944 роки).
  11. Репресивні органи Трансністрії (1941–1944 роки).
  12. Репатріація громадян України (1940–1950-ті роки).
  13. Виселення на спецпоселення громадян України у другій половині 1940-х років.
  14. Дисидентський рух в Україні.
  15. Реабілітаційний процес в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття.
  16. Реабілітаційний процес в Україні у 90-ті роки ХХ століття.
  17. Реабілітаційний процес в Україні у 2000-ні роки.

  Кафедра адміністративного та господарського права

  Кафедра конституційного права та правосуддя

  Кафедра цивільно-правових дисциплін

  Кафедра економіки та управління

  Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

  На кафедрі економіки та управління проблеми, пов'язані з тематикою програми, розглядаються в курсі навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності «Менеджмент». Викладач — к. е. н., доцент Е. А. Кузнєцов.

  На семінарське заняття за темою «Еволюція науки менеджменту в ринковій економіці» серед тем для рефератів запропоновані наступні:

  1. Тоталітаризм і розвиток школи наукової організації праці (НОТ).
  2. Формування наукових шкіл управління в адміністративно-централізованій економіці.
 • РГФ

  Кафедра німецької філології

  Кафедра перекладу

  На кафедрі перекладу в рамках студентської практики студенти 5-го курсу під керівництвом викладачів кафедри виконують переклад інформаційних матеріалів за програмою «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» для англійської версії сайту ОНУ імені І. І. Мечникова.

  Кафедра зарубіжної літератури

  Дисертацiї та автореферати

  По кафедрі зарубіжної літератури у 2012 році рекомендована до захисту кандидатська дисертація Олени Анатоліївни Бежан на тему: «Мотив холокосту в новітній американській та російській літературі (У. Стайрон, Дж. Фоер, А. Кузнєцов, В. Гроссман)» на звання кандидату філологічних наук за фахом 10.01.05 — Порівняльне літературознавство.

  Масове знищення людей розглядається у дисертації як закономірне породження тоталітарної системи.

  На матеріалі художніх текстів порівнюються особливості німецького й радянського тоталітаризму, осмислені письменниками.

  Підрозділи роботи присвячені аналізу теорії й практики масового знищення, втіленому в романах, табірному локусу й сформованої ним людини, проблемі історичної пам'яті, документалізму сучасного роману.

  Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

  Зарубіжна література ХХ століття: фрагменти робочої програми лекційного курсу для студентів 4 курсу англійського відділення (переклад). Викладач — к. ф. н., доц. Л. В. Ковальчук. (Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

  Курсові роботи

  Теми курсових робіт із зарубіжної літератури ХХ століття на 2012–2013 навчальний рік для студентів 2 курсу англійського відділення (філологи) факультету РГФ. Керівник — к. ф. н., доц. Л. В. Ковальчук

  Кафедра педагогіки

 • Філологічний факультет

  Кафедра прикладної лінгвістики

  Курсові роботи

  На кафедрі прикладної лінгвістики у тематиці курсових робіт на 2012–2013 навчальний рік для студентів 2-го курсу запропонована тема: «Оказіоналізми у політичній лексиці радянського періоду та сучасності (порівняльний аспект)». Керівник — к. ф. н., доцент Н. В. Кондратенко

  Кафедра росiйської мови

  Кафедра української мови

  Кафедра журналістики

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

  На кафедрі журналістики за тематикою програми у минулі роки опубліковані наступні роботи:

  к. ф. н., доцент А. Ф. Коваленко

  А. Ф. Коваленко (Шаргородська) кандидат філологічних наук, доцент

  Список публікацій за темою програми

  Дисертації та автореферати

  Магістерські й дипломні роботи

  На кафедрі журналістики за тематикою програми у 2012/13 навчальному році на 5 курсі денної форми навчання та 6 курсі заочної форми навчання виконуються наступні дипломні роботи: Науковий керівник — к. ф. н., доцент А. Ф. Коваленко
  • «Формування суспільної свідомості в радянській публіцистиці 1930-х рр. (на прикладі творів С. Пилипенка, Я. Савченка, В. Коряка, С. Щупака)». Студентка 5 курсу А. С. Грибоносова.
  • «Жанрова палітра публіцистики Івана Багряного». Студент 5 курсу М. С. Таран.
  • «Документалізм та образність у публіцистиці Уласа Самчука (1941 – 1943 рр.)». Студентка 5 курсу А. В. Твердохліб.
  • «Міф радянської літератури в кон’юнктурній публіцистиці М. Шамоти». Студентка 6 курсу І. А. Іотова.
  • «Автобіографізм української дисидентської публіцистики (за матеріалами творів Михайла Гориня)». Студентка 6 курсу М. Р. Шелія.

  Науковий керівник — викладач І. В. Сидун

  • «Репресії радянської влади 40–50 рр. ХХ ст. (у висвітленні сучасної української преси)». Студент 6 курсу Є. М. Павленко.

  Бакалаврські роботи

  На кафедрі журналістики за тематикою програми у 2012/13 навчальному році на 4 курсі денної форми навчання виконуються наступні кваліфікаційні (бакалаврські) роботи: Науковий керівник — викладач І. В. Сидун
  1. «Репресії щодо національних меншин 20–40 рр. XX століття у висвітленні преси («День» та «Україна молода», 1999–2007 рр.)». Студентка 4 курсу К. О. Горевич
  2. «Історія політичних репресій в Україні 1917–1930 рр. (за матеріалами преси України: «День», «Дзеркало тижня», «Урядовий кур’єр»)». Студентка 4 курсу А. Т. Геворкян.

  Кафедра теорії літератури та компаративістики

  Кафедра української літератури

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

  Дисертації та автореферати

  На кафедрі української літератури у 2012 році аспіранткою І. Б. Заровною захищено кандидатську дисертацію на тему «Концепція жанрового розвитку російської комедії у роботах Б. В. Варнеке». (файл «33_автореф») Науковий керівник — д. ф. н., професор Н. П. Малютіна.

  Борис Васильович Варнеке (1874–1944) — видатний театрознавець, літературознавець, у 1905 році захистив докторську дисертацію у Московському університеті, з 1910 року — професор кафедри класичної філології Новоросійського, надалі Одеського університету, у січні 1941 року отримав звання заслуженого діяча науки УРСР. У роки окупації залишався в Одесі, викладав в університеті, за що й був заарештованим одразу ж після звільнення міста. 31 липня 1944 року помер у київській в’язниці (Архів УСБУ в Одеській області, архівно-слідча справа № 26277-п; Малинова Г. Л. Трудная тема // Одесский мартиролог. — Одесса, 1999. — С. 750–772).

  Магістерські й дипломні роботи

  На кафедрі української літератури за тематикою програми у 2012/13 навчальному році студенткою 5 курсу К. В. Степанець виконується магістерська робота на тему «Драматургія Івана Багряного». Науковий керівник — д. ф. н., професор Н. П. Малютіна.

  Курсові роботи

  На кафедрі української літератури за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано теми курсових робіт:

  1. Наукова спадщина Бориса Васильовича Варнеке. (Науковий керівник — д. ф. н., професор Н. П. Малютіна).
  2. Драматургія Володимира Винниченка. (Науковий керівник — к. ф. н., доцент В. П. Саєнко).
  3. Творчість Миколи Руденка. (Науковий керівник — д. ф. н., професор О. Г. Шупта- В’язовська).

  кафедра болгарської філології

  кафедра загального та слов'янського мовознавства

  кафедра всесвітньої літератури

 • Філософський факультет

  Кафедра філософії природничих факультетів

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

  На кафедрі філософії природничих факультетів за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:

  д. ф. н., професор А. І. Уйомов

  д. ф. н., професор І. В. Голубович

  1. Голубович И. В. Биография: методология анализа в гуманитарном знании // Эпистемология и философия науки / Институт философии Российской Академии наук. — Т. XXXIII. — № 3. — М.: Альфа-М, 2012. — С. 84-97.

  Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

  Основи теоретичної біографістики: Робоча програма спецкурсу для студентів 5 курсу спеціальностей «Філософія» та «Культурологія». Викладач — д. ф. н., професор І. В. Голубович.

  На 5 курсі філософського факультету для магістрів і спеціалістів д. ф. н. професор І. В. Голубович читає спецкурс «Архівні студії у філософському дослідженні». У рамках спецкурсу:

  18 жовтня 2012 року відбулася зустріч із кандидатом історичних наук Валерієм Валерійовичем Левченком на тему: «Історія Одеського інституту народної освіти в архівах: методологія та технологія дослідження». Була представлена книга В. В. Левченка «Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 роки): позитивний досвід невдалого експерименту: монографія / відп. ред. В. М. Хмарський; наук. ред. Т. М. Попова. — Одеса: ТЕС, 2010. — 428 с.

  16 листопада 2012 року відбулося практичне заняття в Державному архіві Одеської області, у ході якого студенти знайомилисяіз процедурою роботи в архівах, документами й архівно-слідчими справами репресованих.

  7 грудня 2012 року у рамках Тижню культуролога відбулося засідання Науково-дослідницького та освітнього центру імені Г. В. Флоровського на тему «Долі вчених-мистецтвознавців Імператорського Новоросійського університету в радянську епоху: повернені імена». Ведучий — кандидат історичних наук В. В. Левченко.

  Кафедра філософії та основ загальногуманiтарного знання

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

  На кафедрі філософії та основ загальногуманiтарного знання за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:

  к. ф. н., доцент С. Г. Секундант

  ст. викладач Н. А. Іванова-Георгієвська

  Українське прямування до універсальних європейських цінностей: криза ідентичності // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови / Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України. — К., 2007. — С. 214–229.

  Смех в пограничной ситуации // Δ?ξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2008. — Вип. 13: Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин. — С. 90–99.

  Кафедра культурологiї

  Наукові публікації (монографії, статті, нариси тощо)

  Дисертації й автореферати

  З 2012 року аспірант кафедри Т. М. Черопіта працює над темою кандидатської дисертації «Протистояння творчої інтелігенції ідеології тоталітаризму: соціально-філософський аналіз». Спеціальність — соціальна філософія. Науковий керівник — к. ф. н., доцент, зав. кафедри культурології К. В. Ушакова.

Електронні бази даних (ЕБД), списки, бібліографії

Матеріали за напрямками досліджень

Джерела

Тематичні сайти

Матеріали конференцій

 • 2017 рік

   
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеське відділення Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України Академічний центр «Наука та освіта» Одеський академічний центр Міжнародної академії наук
   
  Матеріали 5-ї науково-практичної конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»
  19–22 квітня 2017 року
   
  Шановні колеги!
   
  Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» започаткована в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2012 році. Розміщена на web-сайті ОНУ:
   
  За планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013–2017 роки затверджена комплексна міжфакультетська міжкафедральна тема № 110 «Дослідження феномену тоталітаризму, його проявів та шляхів подолання» (наказ № 778-18 від 14.03.2013 року, державний реєстраційний номер 0113U002696).
   
  Протягом п’яти років за програмою і темою відбулись п’ять наукових конференцій ОНУ (25–27 квітня 2013 року, 10–12 квітня 2014 року, 9–11 квітня 2015 року, 13–17 квітня 2016 року, 19–22 квітня 2017 року), Міжнародна науково-практична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (23–27 червня 2013 року) та Міжнародна наукова конференція «Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація» (8–9 жовтня 2015 року), яка пройшла в рамках міжнародної наукової програми «Усна історія (не)подоланого минулого» (8–11 жовтня 2015 року).
   
  На 2018 рік запланована 6-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (18–21 квітня).
   
  Відкриття конференції
  Вітання учасників конференції
  • кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук
  • кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
  Презентація проекту «Hubs of History у пошуках примирення історичних пам’ятей» Автор проекту — доктор філософських наук, професор Оксана Андріївна Довгополова 

  Перше засідання «Феномени тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспекти» 

  1. Искусство и тоталитаризм: «новояз» в искусстве тоталитарных режимов ХХ века Докладчик — старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства Юлия Николаевна Томашевская-Гарачук
  2. Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою Доповідач — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій Світлана Анатоліївна Дмитрашко
  3. Два роки декомунізації в Україні: перші підсумки реформи Доповідач — магістр політології, аналітик Центру досліджень визвольного руху (Київ) Анна Ярославівна Олійник
  4. Современный терроризм: политико-антропологические аспекты в тоталитарной перспективе Докладчик — кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Михаил Александрович Шабанов
  5. Презентація книжкової виставки «Українська Гельсінська група: Одеса — Україна — світ» Представляє — магістр культурології, провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю і реклами Одеської національної наукової бібліотеки Анастасія Олександрівна Фомичова

  ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОГО ЗАСІДАННЯ

   

  Друге засідання «Феномен тоталітаризму: історичні аспекти (1920–1930-і)»

  1. Справа № 017017 (до історії діяльності Одеської губернської надзвичайної комісії у травні 1920 року) Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології, філософії та права Одеської національної академії харчових технологій Олександр Григорович Шишко
  2. Політика репресій: боротьба радянської влади з одеським осередком РСДРП у 1919– 1924 роках Доповідач — студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Анастасія Сергіївна Попик Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
  3. Одеська «прелюдія» «опери СВУ»: до історії більшовицького знищення української наукової еліти наприкінці 1920-х років Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету Валерій Валерійович Левченко
  4.  Ідеї комуністичного виховання і формування нової радянської сім’ї в 1920−1930-х роках Доповідач — магістерка історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Оксана Юріївна Лаврі Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
  5. Архівні документи як джерело формування історичної пам’яті про події 1920–1930-х років на Черкащині Доповідач — старший науковий співробітник відділу історії краю ХХ — початку ХХІ століття Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Олександрівна Григоренко
  6. Політика радянської влади щодо театрального мистецтва на Донбасі напередодні другої світової війни Доповідач — асистент, завідувач навчальної лабораторії кафедри історії України Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) Євгенія Олександрівна Проценко
  ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ДРУГОГО ЗАСІДАННЯ

  Третє засідання «Феномен тоталітаризму: історичні аспекти (1930–1970-і)»

  1.  Грецька національна операція НКВС у Києві (у контексті биківнянської трагедії) (1937–1938) Доповідач — науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ) Микола Вікторович Бривко
  2.  Сталинский террор в Молдавской АССР в период 1937–1938 годов в источниках устной истории и арxивныx документаx: судьба Антона Івановича Лашкевича Докладчик — докторант Государственного Университета Молдовы, главный специалист Государственного архива Республики Молдовы (г. Кишинев) Раду Витальевич Дан Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент Лудмила Кожокару
  3. Цензура як один із засобів становлення тоталітарного режиму (на прикладі Закарпаття 1944–1950-х років) Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету Василь Васильович Міщанин
  4. Письма из лагеря: Сергей Бондарин — Генриетте Адлер (1945–1954) Докладчик — заместитель директора по научной работе Одесского литературного музея Елена Леонидовна Яворская
  5.  Гідне право на власну думку генерала Петра Григоренка Доповідач — магістр культурології, провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю і реклами Одеської національної наукової бібліотеки Анастасія Олександрівна Фомичова
   
  ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ТРЕТЬОГО ЗАСІДАННЯ

  Четверте засідання «Шляхи подолання тоталітарної спадщини»

  1. Память о коллективной травме Вводное слово кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии и психологии развития личности Института математики, экономики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова Светланы Леонидовны Чачко
  2. «Архів» як травматичний простір історичної пам’яті Доповідач — випускниця аспірантури кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ Вікторія Олегівна Полякова Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович
  3. Лето, которое ты не вспомнишь. Реакция «несогласных» на «Пражскую весну» в Одессе Докладчик — магистр истории, выпускник Украинского католического университета Андрей Сергеевич Бондаренко
  4. Спогади евакуйованої з Чорнобиля як відлуння тоталітаризму Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Світлана Степанівна Телуха
  5.  Преодоление прошлого как социокультурная и политическая проблема в объединенной Германии Докладчик — студентка 5 курса отделения политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Марина Руслановна Стеценко Научный руководитель — доктор политических наук, профессор кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Мария Ильинична Милова
  6.  Создание ОСМД как путь перехода от тоталитаризма к рыночным отношениям в Украине Докладчик — аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин ОНУ имени И. И. Мечникова Станислав Сергеевич Драганов Научный руководитель — доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин экономико-правового факультета ОНУ имени И. И. Мечникова Илона Станиславовна Канзафарова
  ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСІДАННЯ

  Круглий стіл «Процес формування політики національної пам'яті в Україні: реальність і перспективи» 

  Ведучі — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук
   
  Питання для обговорення:
  1. Принципи пам’яті як елементу культурної політики.
  2. Критичне осмислення минулого. Публічні дискусії.
  3. Конфронтація чи діалог серед громадянського суспільства України.
  4. Формування політичної нації та української ідентифікації на основі колективної історичної пам’яті.
  5. Формування загальних соціальних стратегій розвитку.
  Учасники:
  • Микола Вікторович Бривко, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ); Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  • Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та методології пізнання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  • Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, директор Одеського академічного центру Міжнародної академії наук;
  • Марія Иллівна Мілова, доктор політичних наук, професор кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова;
  • Василь Васильович Міщанин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету;
  • Марк Ісаакович Найдорф, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного університету;
  • Володимир Володимирович Немерцалов, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  • Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, професор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
  • Вікторія Олегівна Полякова, випускниця аспірантури кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ;
  • Світлана Леонідівна Чачко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова;
  • Сергій Павлович Шевцов, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та методології пізнання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова; Микола Андрійович Шевчук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова
  Закриття конференції
   
  У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, співробітники: 
   
  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  • біологічного факультету: кафедра ботаніки
  • економіко-правового факультету: кафедра цивільно-правових дисциплін
  • Інституту інноваційної та післядипломної освіти: кафедра соціальних теорій
  • Інституту математики, економіки і механіки: кафедра загальної психології та психології розвитку особистості
  • Інституту соціальних наук: кафедра історії та світової політики, кафедра політології, кафедра соціології
  • історичного факультету: кафедра історії України
  • філософського факультету: кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання, кафедра філософії та методології пізнання 
  Одеського національного морського університету: кафедра українознавства, історико-правових та мовних дисциплін
  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: кафедра філософських і соціально-політичних наук
  Одеської національної академії харчових технологій: кафедра соціології, філософії та права 
  Академічного центру «Наука та освіта» 
  Державного архіву Республіки Молдова (м. Кишинів) 
  Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця): кафедра історії України
  Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (м. Київ) 
  Національного технічного університету, «Харківський політехнічний інститут»: кафедра політичної історії
  Одеського академічного центру Міжнародної академії наук 
  Одеського літературного музею 
  Одеського музею західного і східного мистецтва 
  Одеська національна наукова бібліотека 
  Ужгородського національного університету: кафедра історії України
  Центру досліджень визвольного руху (м. Київ) 
  Черкаського обласного краєзнавчого музею
   
  Щиро дякуємо всім!
   
  Запрошуємо до участі у подальшій спільній роботі всіх зацікавлених у проблематиці програми.
   
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50, 098 413-83-26 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Лідія Всеволодівна Ковальчук
 • 2015 рік

  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Одеське відділення Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України
  Академічний центр «Наука та освіта»
  Одеський академічний центр Міжнародної академії наук

  Матеріали 3-ї науково-практичної конференції

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  9—11 квітня 2015 року

   
  Шановні колеги!
  Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» започаткована в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2012 році. Розміщена на сайті ОНУ:
  За планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013—2017 роки затверджена комплексна міжфакультетська міжкафедральна тема № 110 «Дослідження феномену тоталітаризму, його проявів та шляхів подолання» (наказ № 778-18 від 14.03.2013 року, державний реєстраційний номер 0113U002696).
   
  Протягом двох років за програмою і темою відбулись дві наукові конференції ОНУ (25—27 квітня 2013 року, 10–12 квітня 2014 року) та міжнародна науково-практична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (23—27 червня 2013 року).
   
  У 2015 році проводиться 3-тя науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (9—11 квітня).
   
  На 2016 рік запланована 4-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання».
   
  Запрошуємо до участі в комплексній програмі, науковій темі, конференціях і всіх наступних заходах.
   
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50, 098 413-83-26
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Лідія Всеволодівна Ковальчук
   

  3-тя науково-практична конференція

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Перше засідання

  «Феномен тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспекти»

   
  Докладчик — кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политологии Института социальных наук ОНУ Михаил Александрович Шабанов.
   
  Доповідач — аспірант кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ Альона Юріївна Долгочуб.
  Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович.
   
  Доповідачі — кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права економіко-правового факультету ОНУ Оксана Дмитрівна Гринь та студентка 4-го курсу економіко-правового факультету ОНУ Вікторія Сергіївна Стеблюк.
   
  Докладчик — доктор политических наук, профессор кафедры политологии Института социальных наук ОНУ Мария Ильинична Милова.
   
  Доповідач — магістрант філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відділення
  політології), співробітник інформаційного відділу Центру досліджень визвольного руху Анна Ярославівна Олійник.
  Науковий керівник — кандидат політичних наук, доцент Валерій Петрович Гончарук.
   
  Докладчик — доктор философских наук, профессор кафедры философии естественных факультетов философского факультета ОНУ Оксана Андреевна Довгополова.
   
  7. Деятельность «Антисталинского клуба» в Перми.
  Выступление по скайпу кандидата философских наук, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Пермского филиала национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексея Александровича Каменских.
   

  Презентації доповідей першого засідання

   

   

  Друге засідання

  «Феномен тоталітаризму: історичні аспекти (1919–1930-ті)»

   
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології, філософії та права Одеської національної академії харчових технологій Олександр Григорович Шишко.
   
  Доповідач — студентка 2-го курсу історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Анастасія Сергіївна Попик.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
   
  Доповідач — студент 2-го курсу історичного факультету ОНУ (кафедра нової та новітньої історії) Вадим Володимирович Трофименко.
  Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Поліна Іванівна Барвінська.
   
  Доповідач — студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Оксана Юріївна Лаврі.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
   
  Доповідач — аспірант кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ Вікторія Олегівна Полякова.
  Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович.
   
  Доповідач — студент 2-го курсу судномеханічного факультету Одеського національного морського університету (кафедра українознавства, історико-правових та мовних дисциплін) Владислав Іванович Макушинський.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Валерій Валерійович Левченко.
   

  Презентації доповідей другого засідання

  Третє засідання

  «Феномени тоталітаризму й авторитаризму: історичні аспекти (1940–2000-ні)»

   
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету Валерій Валерійович Левченко.
   
  Доповідач — аспірант кафедри історії України Криворізького державного педагогічного інституту Криворізького національного університету Катерина Олегівна Долгорученко.
  Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Валентина Олексіївна Шайкан.
   
  Доповідач — студентка 1-го курсу Інституту соціальних наук ОНУ (кафедра історії та світової політики) Олександра Юріївна Кузик.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Микола Андрійович Шевчук.
   
  Доповідач — студент 1-го курсу Інституту комп’ютерних технологій, автоматизації і логістики Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова (кафедра філософії та історії України) Юрій Олександрович Байдан.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
   
  Докладчик — студентка 4-го курса исторического факультета ОНУ (кафедра новой и новейшей истории) Анна Яковлевна Шевчук.
  Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор Полина Ивановна Барвинская.
   
  Докладчик — студентка 4-го курса Института социальных наук ОНУ (кафедра международных отношений) Ксения Фаиковна Пашаева.
  Научный руководитель — доктор политических наук, профессор Ольга Ильинична Брусиловская.
   
  Доповідач — магістрант гуманітарного факультету Українського католицького університету (Львів) (магістерська програма «Історія») Тетяна Степанівна Бобик.
  Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Ігор Ярославович Скочиляс.
   

  Презентації доповідей третього засідання

  Четверте засідання

  «Феномен тоталітаризму і посттоталітаризму: психологічні, етичні та естетичні аспекти»

   
  Доповідач — студентка 4-го курсу філософського факультету ОНУ (кафедра культурології) Олена Сергіївна Козакова.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Ірина Іванівна Старовойтова.
   
  Доповідач — заступник директора з наукової роботи Одеського літературного музею Олена Леонідівна Яворська.
   
  Докладчик — кандидат филологических наук, доцент, докторант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Наталья Николаевна Рудницкая.
   
  Доповідач — викладач світової літератури Одеського коледжу транспортних технологій Людмила Іванівна Петровська.
   
  Докладчик — студентка 2-го курса факультета романо-германской филологии ОНУ (кафедра зарубежной литературы) Дария Александровна Верягина.
  Научный руководитель — кандидат филологических наук, доцент Лидия Семеновна Савкова.
   
  Докладчик — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы факультета романо-германской филологии ОНУ Лидия Семеновна Савкова.
   

  Презентації доповідей четвертого засідання

  П’яте засідання

  «Посттоталітарна сучасність: проблеми й перспективи»

   
  Докладчик — магистрант кафедры социологии Института социальных наук ОНУ Виктория Геннадиевна Баласанян.
  Научный руководитель — кандидат социологических наук, доцент Елена Владимировна Князева.
   
  Доповідач — магістрант кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ Андрій Андрійович Гончаров.
  Науковий керівник — кандидат політичних наук, старший викладач Михайло Олександрович Шабанов.
   
  Доповідачі — кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права економіко-правового факультету ОНУ Олена Іванівна Донченко та студент 5-го курсу економіко-правового факультету ОНУ Олексій Олександрович Ярошенко.
   
  Доповідач — аспірант кафедри історії України історичного факультету ОНУ Ігор Іванович Стамбол.
  Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Вадим Михайлович Хмарський.
   
  Доповідач — науковий співробітник Українського центру культурних досліджень (Київ) Надія Кузьмовна Гончаренко.
   
  Докладчик — кандидат филологических наук, доцент кафедры медиакоммуникаций школы журналистики и медиакоммуникаций Украинского католического университета (Львов) Юлия Александровна Голодникова.
   
  Доповідач — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету Оксана Миколаївна Кожем’якіна.

  Презентації доповідей п’ятого засідання

  Круглий стіл

  «Стратегії гуманітарного розвитку України: шляхи виходу з тоталітарного минулого й пострадянської посттоталітарної сучасності»

   
  Запрошені до участі:
   
  Михайло Юрійович Борисов, старший викладач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту математики, економіки та механіки ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Емма Августівна Гансова, доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Сергій Миколайович Єрмошкін, філолог, юрист, PhD, директор громадської наукової організації «Інститут ромознавства»;
  Андрій Семенович Крупник, кандидат політичних наук, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
  Марія Иллівна Мілова, доктор політичних наук, професор кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Ганна Олександрівна Місюк, старший науковий співробітник Одеського літературного музею;
  Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, професор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
  Галина Тимофіївна Паламарчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Ірина Іванівна Старовойтова, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Геннадій Олександрович Тараканов, магістр теології, випускник Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (Одеса);
  Тимофій Миколайович Черопіта, аспірант кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Сергій Павлович Шевцов, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Микола Андрійович Шевчук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова.
   
  Запрошуються до участі учасники конференції та наукового семінару з проблем подолання тоталітаризму.
   
  Питання для обговорення
   
  1. Типологія й еволюція понять: «тоталітаризм», «комунізм», «фашизм», «нацизм», «неонацизм», «авторитаризм», «антифашизм», «антитоталітаризм» тощо.
  2. Історична пам’ять у посттоталітарному українському суспільстві: примирення і нові виклики.
  3. Соціальні міфи сучасності: погляд на радянське минуле з позицій ХХІ століття.
  4. Гуманітарна політика України: витоки, принципи, правові гарантії подолання тоталітаризму.
  5. «За» чи «проти»? Люстрація пам’яток історії та культури, назв населених пунктів та вулиць тощо: наслідок зваженої політики чи стихійна емоційна складова?
  6. Українські реалії: формування нової політичної еліти в Україні. Влада і громада: конкуренти чи партнери?
  7. Тоталітарна особистість і тоталітарна ментальність — кількісно-якісний рівень представлення в українському суспільстві.
  8. (Не)розрив з тоталітарним минулим: чим обумовлений вибір пострадянських країн?
  9. Національна ідентичність в практиці подолання тоталітарного минулого.
   
  Рекомендовані джерела
   
  Вьятрович В. (Не)преодоленный тоталитаризм. Украинский урок // Зеркало недели. — 2014. — 21 марта.
  Гронская Н. Э., Зусман В. Г., Батищева Т. С. Сопоставление тоталитарных дискурсов: три ритора, три текста, три языка // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. — Вып. 1/2. — Н. Новгород, 2013. — С. 56–62.
  Гулик І. Коротке есе про мотивації: На чому стоїть українська державність, кого вона потрактовує як героїв, до кого ставиться як до негідників. [Електроний ресурс]
  Деренский В. Ю. Тоталитаризм как экзистенциальный феномен // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. — 2014. — Вып. 3 (39). — С. 122–129.
  Колісник Ю. Подолання рудиментів тоталітаризму в інформаційному просторі України // Вісник Львівського університету. — Серія: Журналістика. — 2011. — Вип. 34. — С. 109–115.
  Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб.: Макет, 1995.
  Михалева Г. Преодоление тоталитарного прошлого: зарубежный опыт и российские проблемы // Неприкосновенный запас. — 2009. — № 6 (68).
  Московичи C. Век толп / Пер с фр. — М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. — 480 с.
  Овчаренко С. В. Гуманітарна та культурна політика: навчальний посібник. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. — 155 с.
  Овчаренко С. В. Гуманітарна політика та національна культура // Актуальні проблеми державного управління. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. — Вип. 3 (43). — Т. 1. — С. 123–130.
  Овчаренко С. В. Державне управління в контексті універсальної моделі соціокультурної самоорганізації // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 25 жовтня 2013. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. — С. 150–151.
  Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп на личность: профилактика и преодоление зависимости // Контроль сознания и методы подавления личности: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. — Минск: Харвест; М.: ACT, 2001. — 624 с. — С. 413–443.
  Психология господства и подчинения: Хрестоматия / Сост. А. Г. Чернявская. — Минск: Харвест, 1998.
  Психология масс: Хрестоматия / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. — Самара: Бахрах, 1998. — 592 с.
  Уемов А. И. Системный анализ тоталитарного массового сознания. [Электронный ресурс]
  фон Хаген М. Сталинизм в свете постсоветской исторической рефлексии // Политическая наука современной России: тенденции развития. — М., 2000. — С. 167–184.
   
  Статті, надані учасниками конференції
   
   

  У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, співробітники:

  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

  • економіко-правового факультету: кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права;
  • Інституту математики, економіки і механіки: кафедра загальної психології та психології розвитку особистості;
  • Інституту соціальних наук: кафедра історії та світової політики; кафедра міжнародних відносин; кафедра політології; кафедра соціології;
  • історичного факультету: кафедра історії України; кафедра нової та новітньої історії;
  • факультету романо-германської філології: кафедра зарубіжної літератури;
  • філософського факультету: кафедра культурології; кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання; кафедра філософії природничих факультетів
  Одеського коледжу транспортних технологій
  Одеського літературного музею
  Одеського національного морського університету:кафедра українознавства, історико-правових та мовних дисциплін
  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:кафедра державного управління і місцевого самоврядування; кафедра філософських і соціально-політичних наук
  Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова:кафедра філософії та історії України
  Одеської національної академії харчових технологій: кафедра соціології, філософії та права
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка: філософський факультет (відділення політології); філологічний факультет
  Криворізького державного педагогічного інституту Криворізького національного університету: кафедра історії України
  Пермської філії національного дослідного університету «Высшая школа экономики»: кафедра гуманітарних дисциплін
  Українського католицького університету (Львів): гуманітарний факультет; кафедра медіакомунікацій школи журналістики і медіакомунікацій
  Українського центру культурних досліджень (Київ)
  Черкаського державного технологічного університету: кафедра філософії
   
  Щиро дякуємо всім!
  Запрошуємо до участі у подальшій спільній роботі всіх зацікавлених у проблематиці програми
   
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50, 098 413-83-26
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
 • 2014 рік

  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  Одеське відділення Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України
  Академічний центр «Наука та освіта»
  Одеський академічний центр Міжнародної академії наук

  Програма 2-ї науково-практичної конференції

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  10—12 квітня 2014 року 

  Шановні колеги!
  Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» започаткована в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2012 році. Розміщена на web-сайті ОНУ:
  За планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013—2017 роки затверджена комплексна міжфакультетська міжкафедральна тема № 110 «Дослідження феномену тоталітаризму, його проявів та шляхів подолання» (наказ № 778-18 від 14.03.2013 року, державний реєстраційний номер 0113U002696).
   
  У 2013 році за програмою і темою відбулись студентська наукова конференція ОНУ (25—27 квітня) та Міжнародна науково-практична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (23—27 червня).
   
  У 2014 році проводиться 2-га науково-практична конферен-ція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (10—12 квітня).
   
  На 2015 рік запланована 3-тя науково-практична конферен-ція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання».
   
  Запрошуємо до участі в комплексній програмі, науковій темі, конференціях і всіх наступних заходах.
   
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, (094) 952-99-50
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Лідія Всеволодівна Ковальчук
   
  На обкладинці — фото Фелікси Ковальчик «Пам’яті Олега Соколова. Перейти безодню» (2011)

  2-га науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  Порядок роботи:

  10 квітня (четвер) 

  Головний корпус ОНУ
  вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конференц-зал
  З 13:30 — реєстрація учасників і гостей.
  14:00 — відкриття конференції та перше засідання: «Феномен тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичний та історичний аспекти».

  11 квітня (п’ятниця)

  Головний корпус ОНУ
  вул. Дворянська, 2, 2-й поверх (праве крило), ауд. 72
  З 14:00 — друге засідання: «Етичний та естетичний аспекти осмислення феномену тоталітаризму і посттоталітаризму».

  12 квітня (субота) 

  Головний корпус ОНУ
  вул. Дворянська, 2, 2-й поверх (праве крило), ауд. 72
  З 14:00 — круглий стіл «Масове суспільство як джерело тоталітаризму».
  Підведення підсумків та закриття конференції.

  Регламент: 

  — доповіді (включаючи презентації) — до 10 хвилин;
  — запитання після кожної доповіді і обговорення — до 15 хвилин;
  — підведення підсумків засідання — до 20 хвилин;
  — виступи на круглому столі — до 5 хвилин по кожному з питань;
  — підведення підсумків роботи конференції — до 20 хвилин.
   
  Робочі мови конференції — українська та російська.
   
  10 квітня (четвер), з 14:00
  Відкриття конференції
  Головний корпус ОНУ
  вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конференц-зал

  Перше засідання:

  «Феномен тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичний та історичний аспекти» 

  Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент
  Лідія Всеволодівна Ковальчук,
  кандидат історичних наук, доцент
  Едуард Петрович Петровський
  Секретар — аспірант кафедри культурології
  Тимофій Миколайович Черопіта
   
  1. Политико-антропологические основания современной демократии в условиях посттоталитарной адаптации.
  Докладчик — кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политологии Института социальных наук ОНУ Михаил Александрович Шабанов.
  2. Особенности исследования феномена национального характера в современной гуманитаристике.
  Докладчик — кандидат философских наук, доцент кафедры философии естественных факультетов философского факультета ОНУ Ирина Ивановна Старовойтова.
  3. Природа тоталитаризма: обзор современных теорий.
  Докладчик — магистрант кафедры философии естественных факультетов философского факультета ОНУ Екатерина Алексеевна Московая.
  Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент Елена Сергеевна Петриковская.
  4. Тоталітарна політична свідомість.
  Доповідач — студентка 4-го курсу Інституту соціальних наук ОНУ (кафедра міжнародних відносин) Вікторія Дмитрівна Олішевська.
  Науковий керівник — доктор політичних наук, професор Ольга Іллівна Брусиловська.
  5. Категория «признания» в тоталитарном государстве.
  Докладчик — аспирант кафедры культурологии философского факультета ОНУ Тимофей Николаевич Черопита.
  Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент Клара Викторовна Ушакова.
  6. Поняття «політичного» у Карла Шмітта.
  Доповідач — студент 4-го курсу Інституту соціальних наук ОНУ (кафедра політології) Андрій Сергійович Бондаренко.
  Науковий керівник — кандидат політичних наук, старший викладач Михайло Олександрович Шабанов.
   
  Перерва 15 хвилин
   
  7. Червоний терор в Одесі 1917—1918 років.
  Доповідач — студентка 2-го курсу Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені В. С. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій (кафедра філософії, соціології та права) Наталія Анатоліївна Баран.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Олександр Григорович Шишко.
  8. Спогади про Жовтневу революцію у 1920-х роках: «пригадування» та вплив на радянську людину.
  Доповідач — магістрант кафедри історії факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Оксана Михайлівна Клименко.
  Науковий керівник — доктор філософії (Ph.D.), кандидат історичних наук, доцент Наталя Василівна Шліхта.
  9. Геноцид вірмен 1915—1923 років. Історико-правові засади.
  Доповідач — студентка 1-го курсу економіко-правового факультету ОНУ (кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права) Ліліт Арменівна Бегларян.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Олексій Ілліч Домбровський.
  10. Теоретико-практичний аспект взаємовпливів політичної ідеології та діяльності нацистського режиму.
  Доповідач — асистент кафедри філософії, соціології та права Одеської національної академії харчових технологій Світлана Анатоліївна Дмитрашко.
  Науковий керівник — доктор політичних наук, професор Марія Іллівна Мілова.
  11. Голокост єврейського населення на території Трансністрії в роки Другої світової війни.
  Доповідач — студентка 1-го курсу Науково-навчального інституту економіки та менеджменту Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова (кафедра філософії та історії України) Альона Сергіївна Ольшевська.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент
  Едуард Петрович Петровський.
  Підведення підсумків засідання

  11 квітня (п’ятниця), з 14:00

  Головний корпус ОНУ
  вул. Дворянська, 2, 2-й поверх (праве крило), ауд. 72

  Друге засідання:

  «Етичний та естетичний аспекти осмислення феномену тоталітаризму і посттоталітаризму»

  Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент
  Лідія Всеволодівна Ковальчук,
  кандидат філософських наук, доцент
  Віра Володимирівна Савченко
  Секретар — студентка 4-го курсу
  Інституту соціальних наук ОНУ
  Ганна Ярославівна Олійник
   
  1. Понятие «человечество» и тоталитаризм.
  Докладчик — аспирант кафедры философии естественных факультетов философского факультета ОНУ Вера Сергеевна Бойко.
  Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент Эдуард Иванович Мартынюк.
  2. Трансформация мотива искупления от Ветхого Завета к Но- вому Завету (по материалам работ Рене Жирара).
  Докладчик — студент 2-го курса философского факультета ОНУ (кафедра культурологии) Михаил Николаевич Козаков.
  Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент Вера Владимировна Савченко.
  3. Мотив распятия Христа в изобразительном искусстве: культурфилософский аспект.
  Докладчик — студентка 3-го курса философского факультета ОНУ (кафедра культурологии) Елена Сергеевна Козакова.
  Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент Вера Владимировна Савченко.
  4. Джорджо Агамбен об антропологической машине эпохи модерна.
  Докладчик — студентка 4-го курса философского факультета ОНУ (кафедра культурологии) Анастасия Александровна Фомичева.
  Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент Елена Сергеевна Петриковская.
  5. Атеизация как важная составляющая советской идеологии.
  Докладчик — магистрант кафедры философии естественных факультетов философского факультета ОНУ Алёна Юрьевна Рогожинская.
  Научный руководитель — доктор философских наук, профессор Людмила Николаевна Терентьева.
  6. Генеза міфологеми в радянському тоталітарному дискурсі (на прикладі зміни трактувань постаті Богдана Хмельницького).
  Доповідач — студентка 4-го курсу Інституту соціальних наук ОНУ (кафедра політології) Ганна Ярославівна Олійник.
  Науковий керівник — кандидат політичних наук, доцент Олег Юрійович Хорошилов.
  Перерва 15 хвилин
  7. Поэтика повестей Михаила Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (1924—1925).
  Докладчик — старший преподаватель кафедры мировой ли-тературы филологического факультета ОНУ Валентина Николаевна Вербенко.
  8. Поширення практики доносів у СРСР в період «великого терору» (1937—1938).
  Доповідач — студентка 3-го курсу історичного факультету ОНУ (кафедра історії України) Оксана Юріївна Лаврі.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
  10 11
  9. Театр життя у комедії-сатирі Івана Багряного «Генерал» (1944).
  Доповідач — аспірант кафедри української літератури філологічного факультету ОНУ Катерина Вікторівна Степанець.
  Науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Наталія Павлівна Малютіна.
  10. З плеяди нескорених українських шістдесятників: Алла Горська (1929—1970).
  Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Одеського національного політехнічного університету Олена Андріївна Шановська.
  11. Дисидентські мотиви у творчості Миколи Руденка (1920—2004).
  Доповідач — студентка 3-го курсу філологічного факультету ОНУ (кафедра української літератури) Ірина Валеріївна Косюга.
  Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Оксана Григорівна Шупта-В’язовська.
  Підведення підсумків засідання

  12 квітня (субота), з 14:00

  Головний корпус ОНУ
  вул. Дворянська, 2, 2-й поверх (праве крило), ауд. 72

  Круглий стіл

  «Масове суспільство як джерело тоталітаризму»
  Ведучий — кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного університету Марк Ісаакович Найдорф

  Запрошені до участі:

  Ольга Миколаївна Барановська, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету;
  Михайло Юрійович Борисов, старший викладач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту математики, економіки та механіки ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Олександр Миколайович Захарія, кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Олександр Сергійович Кирилюк, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Одеської філії Центра гуманітарної освіти НАН України;
  Марія Иллівна Мілова, доктор політичних наук, професор кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, професор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України;
  Сергій Григорович Секундант, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Ірина Іванівна Старовойтова, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Світлана Леонідівна Чачко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Михайло Олександрович Шабанов, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова;
  Микола Андрійович Шевчук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова.
  Запрошуються до участі всі учасники конференції.

  Питання для обговорення

  1. До якого ступеня представляється виправданим розширювальне тлумачення терміна «тоталітаризм», якщо відносити його не лише до держави, а й до суспільства? В яких випадках (і чи можливо взагалі) говорити не лише про державний, а й про суспільний тоталітаризм?
  2. Що називається «масовим суспільством» и які його основні розпізнавальні властивості?
  3. Чи можна вважати, що масовому суспільству притаманна схильність до тоталітаризму, чи тоталітарні режими ХХ століття були виключними проявами політичного життя, що неможливі в наш час?
  4. Якщо масові суспільства схильні до відтворення тоталітарної свідомості і тоталітарних структур, то якими засобами ті чи інші сучасні суспільства захищаються (чи, навпаки, не захищаються) від відтворення тоталітарних рис самоорганізації у власному соціальному просторі?

  Вопросы для обсуждения

  1. До какой степени представляется оправданным расширительное толкование термина «тоталитаризм», если относить его не только к государству, но и к обществу? В каких случаях (и можно ли вообще) говорить не только о государственном, но и об общественном тоталитаризме?
  2. Что называется «массовым обществом» и каковы его основные отличительные свойства?
  3. Можно ли считать, что массовому обществу присуща склонность к тоталитаризму, или тоталитарные режимы ХХ века были исключительными проявлениями политической жизни, которые невозможны в наше время?
  4. Если массовые общества склонны к воспроизводству тоталитарного сознания и тоталитарных структур, то какими средствами те или иные современные общества защищаются (или, наоборот, не защищаются) от воспроизводства тоталитарных черт самоорганизации в собственном социальном пространстве?

  Рекомендовані джерела

  1. Хоффер Э. Истинноверующий [Электронный ресурс]. — М., 2004. — Режим доступа:
  2. Рукетт М.-Л. Познание масс. — М., 2010
  3. Найдорф М. Очерки современной массовой культуры [Электронный ресурс]. — Одесса, 2013. — Режим доступа: https://sites.google.com/site/marknaydorftexts/mass-culture
  4. Найдорф М. Культура тоталитаризма // Найдорф М. И. Введение в теорию культуры. Историко-культурный процесс. Глава VI: Рождение современной культуры [Электронный ресурс]. — Одесса: Optimum: 2004. — Режим доступа: https://sites.google.com/site/marknaydorftexts/process/glava-vi-rozdenie-sovremenoj-kultury
  Підведення підсумків та закриття конференції

  У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти, магістранти, аспіранти:

  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

  економіко-правового факультету:
  — кафедра загальноправових дисциплін
  та міжнародного права;
  Інституту соціальних наук:
  — кафедра міжнародних відносин;
  — кафедра політології;
  історичного факультету:
  — кафедра історії України;
  філологічного факультету:
  — кафедра української літератури;
  — кафедра світової літератури;
  філософського факультету:
  — кафедра культурології;
  — кафедра філософії природничих факультетів
  Національного університету «Києво-Могилянська академія»
  — кафедра історії факультету гуманітарних наук
  Одеського національного політехнічного університету
  — кафедра культурології і мистецтвознавства;
  — кафедра політології
  Одеської національної академії харчових технологій
  — кафедра філософії, соціології та права
  Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова
  — кафедра філософії та історії України
   
  Щиро дякуємо всім!
   
  Запрошуємо до участі у подальшій спільній роботі всіх зацікавлених у проблематиці програми.
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, (094) 952-99-50
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
 • 2013 рік

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  69-та звітна студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
   

  Програма міждисциплінарної міжкафедральної наукової студентської конференції

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  25–27 квітня 2013 року

   
  Шановні колеги!
   
  Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» започаткована в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2012 році. Вона розміщена на веб-сайті ОНУ:
   
  За планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013–2017 роки затверджена комплексна міжфакультетська міжкафедральна тема № 110 «Дослідження феномену тоталітаризму, його проявів та шляхів подолання» (наказ № 778-18 від 14.03.2013). У 2013 році за програмою і темою проводяться тематична конференція в рамках 69-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ та міжнародна науково-практична конференція «Особа у тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (23–27 червня).
   
  Запрошуємо до участі у комплексній програмі, науковій темі, конференціях і всіх наступних заходах.
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Лідія Всеволодівна Ковальчук
   
  На обкладинці — фото Фелікси Ковальчик
  «Пам’яті Олега Соколова. Перейти безодню» (2011)
   
   

  69-та звітна студентська наукова конференція

  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

  Міждисциплінарна міжкафедральна наукова студентська конференція

  «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

  24 квітня, середа

   
  Участь у пленарних та секційних засіданнях 69-ї звітної студентської наукової конференції на факультетах та в інститутах ОНУ
   
  25 квітня, четвер
   
  З 13.30 у конференц-залі ОНУ (вул. Дворянська, 2,
  2-й поверх) — реєстрація учасників;
  14.00 — відкриття конференції.
   
  Регламент:
   
  — доповіді (включаючи презентації) — до 10 хвилин;
  — запитання після кожної доповіді — до 10 хвилин;
  — обговорення доповідей (в кінці засідання) — до 20 хвилин;
  — підведення підсумків роботи конференції— до 15 хвилин.
   
  25 квітня, четвер, з 14.00

  Перше засідання:

  «Формування тоталітарних систем: 1920–1940-ві»
   
  Головний корпус ОНУ
  (вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конференц-зал)
   
  Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат історичних наук, доцент
  Едуард Петрович Петровський
  Секретар — аспірант кафедри культурології Тимофій Миколайович Черопіта
   
  1. Тоталітаризм: визначення та концептуальні підходи до проблеми.
  Доповідач — аспірант кафедри культурології філософського факультету Тимофій Черопіта.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Клара Вікторівна Ушакова.
  2. Репресія як системна складова тоталітарного суспільства і тоталітарної держави.
  Доповідач — студент 3-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра політології) Роман Каприця.
  Науковий керівник — старший викладач кафедри політології Михайло Олександрович Шабанов.
  3. Правові засади голоду 1921–1923 і 1932–1933 років в Україні: порівняльний аналіз.
  Доповідачі — студенти 1-го курсу економіко-правового факультету (кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права) Анастасія Юренко і Павло Бичков.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Олексій Ілліч Домбровський.
  4. Політичні партії Німеччини в боротьбі за владу на початку 1930-х років.
  Доповідач — студентка 1-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра історії та світової політики) Валерія Чорна.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Микола Андрійович Шевчук.
  5. Репресії дружин «ворогів народу» на Одещині в період «великого терору» 1937–1938 років: історико-правовий аспект.
  Доповідач — студентка 2-го курсу історичного факультету (кафедра історії України) Оксана Лаврі.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
  6. Вплив постаті Л. П. Берія на початок розгортання процесу перегляду справ репресованих в Українській РСР у 1939–1941 роках.
  Доповідач — студентка 2-го курсу історичного факультету (кафедра історії України) Аліна Іванова.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
   
  Перерва 15 хвилин
   
  7. Стилістичне оформлення тоталітарного дискурсу в архітектурі (на прикладі СРСР і Третього рейху).
  Доповідач — аспірант кафедри політології Інституту соціальних наук Олексій Маленко.
  Науковий керівник — доктор політичний наук, професор Марія Іллівна Мілова.
  8. Губернія Трансністрія в 1941–1944 роках: адміністративне управління та окупаційна політика.
  Доповідач — студентка 1-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра історії та світової політики) Вікторія Ковальчук.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Микола Андрійович Шевчук.
  9. Документалізм та образність у публіцистиці Уласа Самчука (1941–1943 роки).
  Доповідач — студентка 5-го курсу філологічного факультету (кафедра журналістики) Анастасія Твердохліб.
  Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Алла Федосіївна Коваленко.
  10. Радянський Союз на Потсдамській конференції: проблема репарацій (1945 рік).
  Доповідач — студентка 2-го курсу історичного факультету (кафедра нової та новітньої історії) Ганна Шевчук.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Поліна Іванівна Барвінська.
  11. Георгій Йосипович Потапенко (1889–1982) — видатний вчений та «ворог народу» (1946 рік).
  Доповідач — аспірантка кафедри ботаніки біологічного факультету Наталія Герасимюк.
  Науковий керівник — кандидат біологічних наук, доцент Тетяна Володимирівна Васильєва.
  12. Ідеологічні причини розгрому генетики в СРСР (1930-ті — 1948 рік).
  Доповідач — студент 3-го курсу біологічного факультету (кафедра генетики та молекулярної біології) Андрій Захаров.
  Науковий керівник — кандидат біологічних наук, доцент Володимир Володимирович Немерцалов.
  13. Механізми оновлення політичних еліт в тоталітарних режимах: загальні тенденції та досвід СРСР.
  Доповідач — студентка 3-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра політології) Ганна Олійник.
  Науковий керівник — кандидат політичних наук, доцент Олег Юрійович Хорошилов.
   
  Обговорення доповідей
   
  26 квітня, п’ятниця, з 14.00

  Друге засідання:

  «Модифікації тоталітаризму та шляхи його подолання: 1950–2000-ні»
   
  Головний корпус ОНУ
  (вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, 73-я аудиторія)
   
  Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук,
  кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський
  Секретар — студентка 5-го курсу історичного факультету Анастасія Петрівна Ільченко
   
  1. Чи можливе подолання «події-на-межі»? Вирок і Примирення.
  Доповідач — аспірантка кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету Ганна Шапіро.
  Науковий керівник — доктор філософських наук, доцент Оксана Андріївна Довгополова.
  2. Ідеї насильства в творчій спадщині теоретиків українського націоналізму.
  Доповідач — студентка 4-го курсу історичного факультету (кафедра історії України) Жанна Вознюк.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
  3. Антирадянська національна опозиція в Україні 1940–1970-х років.
  Доповідач — студентка 4-го курсу філологічного факультету (кафедра журналістики) Катерина Горевич.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, старший викладач Ірина Володимирівна Сидун.
  4. Дисидентський рух в Україні: правові аспекти.
  Доповідач — студентка 1-го курсу економіко-правового факультету (кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права) Юлія Золотайко.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Олексій Ілліч Домбровський.
  5. Постать і творчість Миколи Руденка (1920–2004).
  Доповідач — студентка 2-го курсу філологічного факультету (кафедра української літератури) Ірина Косюга.
  Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Оксана Григорівна Шупта-В’язовська.
  6. Автобіографізм української дисидентської публіцистики: за матеріалами творів Михайла Гориня (1930–2013).
  Доповідач — студентка 5-го курсу філологічного факультету (кафедра журналістики), з/в Марія Шелія.
  Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Алла Федосіївна Коваленко.
   
  Перерва 15 хвилин
   
  7. Принципи одивнення соцреалістичної ритуалізації суспільної поведінки у романі Івана Багряного «Маруся Богуславка» (1957).
  Доповідач — магістрант кафедри української літератури філологічного факультету Катерина Степанець.
  Науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Наталія Павлівна Малютіна.
  8. Жанр «критика буржуазної ідеології» в радянській філософії (на прикладі аналізу праць Х. Ортегі-і-Гассета радянськими науковцями в кінці 1960-х — 1970-х роках).
  Доповідач — студентка 4-го курсу філософського факультету (кафедра філософії природничих факультетів) Ксенія Петко.
  Науковий керівник — доктор філософських наук, доцент Інна Володимирівна Голубович.
  9. Політичні репресії радянської доби на території Одещини: українська історіографія кінця 1980-х — початку 1990-х років.
  Доповідач — студентка 5-го курсу історичного факультету (кафедра історії України) Анастасія Ільченко.
  Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард Петрович Петровський.
  10. Проблема моралі та права в посттоталітарному суспільстві.
  Доповідач — магістрант кафедри філософії природничих факультетів філософського факультету Віра Бойко.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Сергій Павлович Шевцов.
  11. Окказіоналізми у політичній лексиці радянського періоду та сучасності (порівняльний аналіз).
  Доповідач — студентка 2-го курсу філологічного факультету (кафедра прикладної лінгвістики) Станіслава Глигало.
  Науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Наталія Василівна Кондратенко.
  12. Мистецтво і реклама: на межах сучасної масової культури.
  Доповідач — студентка 3-го курсу філософського факультету (кафедра культурології) Тетяна Каменська.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
   
  Обговорення доповідей
   
  27 квітня, субота, з 11.00

  Третє засідання:

  «Духовна свобода особистості»
   
  Наукова бібліотека ОНУ
  (вул. Преображенська, 24, 3-й поверх, Галерея мистецтв)
   
  Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук,
  кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко
  Секретар — студентка 5-го курсу філософського факультету Вікторія Сергіївна Павленко
   
  1. Свобода особистості: до історії відносин А. І. Куїнджі та Санкт-Петербурзької Академії мистецтв.
  Доповідач — студент 3-го курсу філософського факультету (кафедра культурології), з/в Володимир Іванов.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
  2. Художня фотографія Фелікси Ковальчик в контексті своєрідності життєвого і творчого шляху.
  Доповідач — студентка 2-го курсу філософського факультету (кафедра культурології) Світлана Голємбієвська.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
  3. Культура дитинства в умовах масовізації свідомості.
  Доповідач — студентка 5-го курсу філософського факультету (кафедра культурології) Вікторія Павленко.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
  4. Street art: до аналізу протестної культури.
  Доповідач — студентка 4-го курсу філософського факультету (кафедра культурології) Оксана Нещерет.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
  5. Арт-проект «Бебеля, 19. Квартирні виставки» в Мистецькому Арсеналі: до вивчення явища одеського нонконформізму.
  Доповідачі — студент 3-го курсу філософського факультету (кафедра культурології), з/в, власник галереї «NT-Art» Анатолій Димчук і директор галереї «NT-Art» Катерина Білощенко.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
  6. Виставкові і видавничі проекти галереї «NT-Art» в осмисленні феномену одеського нонконформізму.
  Доповідачі — студентки 4-го і 3-го курсів філософського факультету (кафедра культурології), з/в Наталія Димчук і Аліна Мусієнко (співробітники галереї «NT-Art»).
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
  7. Мистецтво і політика за часів Наполеона Бонапарта: Жак-Луі Давід і Луі-Франсуа Лєжен.
  Доповідач — студентка 3-го курсу філософського факультету (кафедра культурології) Анна Шевченко.
  Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Віра Володимирівна Савченко.
   
  Обговорення доповідей
  Підведення підсумків засідання і конференції
   
  В рамках конференції відкрита художня виставка за темами доповідей засідання «Духовна свобода особистості».
   
  • Стенд «Одивнення: художній світ Фелікси Ковальчик» представляє мистецтво фотографії співробітника ОНУ — кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри комп’ютерної алгебри та дискретної математики Інституту математики, економіки і механіки ОНУ Фелікси Бернардівни Ковальчик.
  • Стенд «„Якщо насмілитися бути…“: одеські художники-нонконформісти 1960–1970-х років» репрезентує твор чість Олександра Ануфрієва, Володимира Стрельникова, Валерія Басанця, Віктора Маринюка, Людмили Ястреб, Валентина Хруща, Станіслава Сичова, Олега Соколова, Юрія Єгорова, Олександра Стовбура, Ігора Божка, Євгена Рахманіна, Володимира Цюпка, Олега Волошинова, Миколи Степанова, Сергія Савченка та інших митців (репродукції, каталоги, огляди, статті).
  Організатори виставки — Віра Савченко та наукова бібліотека ОНУ.
   
  Виставка працює у науковій бібліотеці ОНУ (хол другого поверху, перед залами каталогів) протягом квітня і травня 2013 року.
   
  У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти, магістранти, аспіранти
   
  біологічного факультету:
  — кафедра ботаніки;
  — кафедра генетики та молекулярної біології;
  економіко-правового факультету:
  — кафедра загальноправових дисциплін та міжна-
  родного права;
  Інституту соціальних наук:
  — кафедра історії та світової політики;
  — кафедра політології;
  історичного факультету:
  — кафедра історії України;
  — кафедра нової та новітньої історії;
  філологічного факультету:
  — кафедра журналістики;
  — кафедра прикладної лінгвістики;
  — кафедра української літератури;
  філософського факультету:
  — кафедра культурології;
  — кафедра філософії природничих факультетів;
  а також співробітники наукової бібліотеки ОНУ.
   
  Щиро дякуємо всім!
   
  Запрошуємо до участі у подальшій спільній роботі всіх
  зацікавлених у проблематиці програми.
  Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт конференції "Особа в тоталітарному суспільстві. Рефлексії ХХI століття"

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top