Д41.051.11 економічні науки

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д41.051.11

за спеціальностями 

12.00.03
«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО», 12.00.07 «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І
ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО»

08.00.03 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ»
08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

08.00.08 «ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р. № 530 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

 • Склад Ради

  Голова ради: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.

  Заступник голови: Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку і фінансів, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;

  Вчений секретар: Ломачинська Ірина Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.08.

  Члени ради:

  • Барна Марта Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, перший проректор, спеціальність 08.00.03;
  • Горняк Ольга Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Грінченко Юрій Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Маргасова Вікторія Геннадіївна – д.е.н., професор, Національний Університет «Чернігівська Політехніка», проректор з наукової роботи, 08.00.08;
  • Масленніков Євген Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Нєнно Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Радченко Олександр Петрович, д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Савастєєва Оксана Миколаївна – д.е.н., доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 08.00.08;
  • Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і України, спеціальність 08.00.03;
  • Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Сахацький Микола Павлович,  д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.04;
  • Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Херсонський державний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Чуркіна Ірина Євгенівна, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.08;
  • Щур Роман Іванович – д.е.н., професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри фінансів, 08.00.08;
  • Якубовський Сергій Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.08.
Підготовка та етапи подання документів Корисна інформація

 

Об’яви про захист

 • Баженков Євген Володимирович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення системи стратегічного управління освітньої галузі: теорія і методологія

  Дата захисту: 23.02.2023

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Реферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна завантажити
  • доктор економічних наук, профессор Мельник Віктор Миколайович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Штулер Ірина Юріївна завантажити

  Довідка завантажити

  Відеозапис завантажити

  Облікова картка дисертації (ОДК) завантажити

 • Журавльова Юлія Олегівна

  Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання суспільних благ в транзитивній економіці

  Дата захисту: 23.12.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Звєряков Михайло Іванович

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН Гриценко Андрій Андрійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Нєнно Ірина Михайлівна (завантажити)
 • Карпін Сергій Іванович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів

  Дата захисту: 23.12.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мельник Юрій миколайович

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Радченко Олександр Петрович (завантажити)
  • кандидат економічних наук Головченко Оксана Юріївна (завантажити)
 • Коротун Ольга Петрівна

  Назва дисертаційної роботи: Формування стратегії розвитку туристичної галузі

  Дата захисту: 17.09.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гуткевич Світлана Олександрівна

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, асистент Габа Мирослава Ігорівна (завантажити)
 • Чайковська Марина Петрівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення системи управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій

  Дата захисту: 16.09.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
 • Білах Іван Богданович

  Назва дисертаційної роботи: Формування механізму економічної безпеки у видавничій діяльності

  Дата захисту: 16.09.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Григор’єв Геннадій Степанович

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гальцова Ольга Леонідівна (завантажити)
  • доктор економічних наук Головченко Оксана Юріївна (завантажити)
 • Рогачевський Олександр Петрович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стратегічного управління у системі охорони здоров'я в умовах глобальних викликів: теорія і методологія

  Дата захисту: 07.05.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Роговий Андрій Віталійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Лагодієнко Володимир Вікторович (завантажити)
 • Мумладзе Анзор Олександрович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в контексті трансформації фінансово-економічних процесів

  Дата захисту: 07.05.2021

  Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Ломачинська Ірина Анатоліївна

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, с.н.с. Захарін Сергій Володимирович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Мельник Віктор Миколайович (завантажити)
 • Полотнянко Оксана Іванівна

  • Назва дисертаційної роботи: Механізм інтегральної підготовки управлінських кадрів
  • Дата захисту: 06.05.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна ( завантажити )
  • доктор економічних наук, професор Свидрук Ірена Ігорівна ( завантажити )
 • Макаренко Сергій Миколайович

  • Назва дисертаційної роботи: Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства
  • Дата захисту: 06.05.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат:  завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна ( завантажити )
  • доктор економічних наук, професор Гончар Ольга Іванівна ( завантажити )
  • доктор економічних наук, професор Коваленко Олександр Михайлович ( завантажити )
 • Савін Станіслав Юрійович

  Назва дисертаційної роботи: Системне забезпечення цілісності соціально-трудових структур

  • Дата захисту: 16.04.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Наумов Олександр Борисович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Стадник Валентина Василівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Семикіна Марина Валентинівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна (завантажити)
 • Петрушко Андрій Віталійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації

  • Дата захисту: 15.04.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Шапошніков Костянтин Сергійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажити)
 • Робул Юрій Володимирович

  Назва дисертаційної роботи: теоретико-методологічні основи формування маркетингових систем під впливом розвитку інформаційних технологій

  • Дата захисту: 15.04.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Семак Богдан Богданович (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович (завантажити)
 • Козакова Тетяна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата захисту: 19.04.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Висновки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Соколюк Галина Олександрівна (завантажити)
 • Гавренкова Вікторія Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Дата захисту: 31.05.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Савін Станіслав Юрійович (завантажити)
 • Масіна Людмила Олександрівна

  • Назва дисертаційної роботи: СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Мельник Віктор Миколайович (завантажити)
 • Прокоф’єва Ганна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, доцент Коваль Віктор Васильович (завантажити)
  • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тищенко Олександр Петрович (завантажити)
 • Шеремет Олег Олексійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажити)
 • Церковна Альона Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович (завантажити)
 • Філіппов Володимир Юрійович

  Назва дисертаційної роботи: Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажитиl)
  • доктор економічних наук, професор Мних Ольга Богданівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Пилипенко Андрій Анатолійович (завантажити)
 • Головченко Оксана Юріївна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації (завантажити)

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
 • Дименко Руслан Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія

  • Дата захисту: 10.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій
  • Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Коваленко Микола Андрійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шапошніков Костянтин Сергійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажити)
 • Гайворонська Інна Віталіївна

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації

  Дата захисту: 10.09.2020 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна На здобуття наукового ступеня: кандидат наук Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
 • Радченко Олександр Петрович

  Назва дисертаційної роботи: Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія

  • Дата захисту: 11.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шебаніна Олена В’ячеславівна (завантажити)
 • Станіславик Олена В'ячеславівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки: теорія і методологія

  • Дата захисту: 21.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Котляревський Ярослав Вікторович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Штулер Ірина Юріївна (завантажити)
 • Данько Владислав Віталійович

  Назва дисертаційної роботи: Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров’я

  • Дата захисту: 21.12.2020
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Макаренко Сергій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Козирєва Олена Вадимівна (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Борщ Вікторія Ігорівна (завантажити)
 • Горбаченко Станіслав Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку системи управління морегосподарським комплексом

  • Дата захисту: 22.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Мінакова Світлана Михайлівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Парсяк Володимир Никифорович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
 • Павлович Олександра Романівна

  Назва дисертаційної роботи: Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти

  • Дата захисту: 22.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна (завантажити)
 • Грінченко Юрій Леонідович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в умовах відкритої економіки

  • Дата захисту: 23.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Нєнно Ірина Михайлівна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Мінакова Світлана Михайлівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна (завантажити)
 • Брятко Анатолій Андрійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті світової фінансово-економічної нестабільності

  • Дата захисту: 23.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Якубовський Сергій Олексійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Котикова Олена Іванівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Сакун Олександра Сергіївна (завантажити)

Контакти

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, кабінет 2-н.
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web-site: http://k4105111.onu.edu.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top