Конференції студентів і молодих вчених

Програма 80-ї звітної студентської наукової конференції Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Програма 79-ї звітної студентської наукової конференції Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

  

Перелік наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених в   

 Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова на 2024 рік  

Назва конференціНазва, адреса ЗВО та контакти відповідальної особиКількість учасниківМісто, час проведенняСпіворганізатори
1 2 3 4 5 6
МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1 XІX міжнародна літня школаконференція «MOLECULAR BIOLOGY, BIOTECHNOLOG Y AND BIOMEDICINE» Тема: питання сучасних досягнень з проблем молекулярної біології, біотехнології та біомедицини Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, пров. Шампанський, 2. Коротаєва Надія Володимирівна, +380633548218 200 м. Одеса, 1-15 липня 2024 року Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАНУ (Україна); . Інститут мікробіології і вірусології НАНУ; Товариство мікробіологів України (Україна); Спілка біологів і біотехнологів Одеси (Україна); Ганноверськ,а медична школа (Німеччина); Університет Умео, (Швеція), Автономний університет Барселони (Іспанія)
 ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
2 II Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Ґрунтовоземельні ресурси України» Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, геологогеографічний факультет кафедра географії України,ґрунтознавства та земельного кадастру. Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони ОНУ імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082. доцент кафедри географії України, грунтознавства та земельного кадастру Ожован О.О., номер телефону: +380970684356, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 65  м. Одеса, 25-26 жовтня 2024 року Міністерство освіти і науки України 

Перелік наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених на 2024 рік 

(Одеський національний університет імені І.І. Мечникова – співорганізатор конференцій)

Назва конференціНазва, адреса ЗВО та контакти відповідальної особиКількість учасниківМісто, час проведенняСпіворганізатори
1 2 3 4 5 6
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1 ІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Полілог мов і культур в освітньо-науковому просторі» Київський національний лінгвістичний університет, вул. Велика Васильківська, 73, м. Київ. Філоненко Наталія Георгіївна, (044)521-61-59, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 60 

м. Київ, 14-15 березня 2024 року

Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історична, краєзнавча та літературна Одещина»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Сєкерська Олена Петрівна, тел.: (067) 488-61-56, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

60 м. Одеса, 14-15 березня 2024 року Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Сєкерська Олена Петрівна, тел.: (067) 488-61-56, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Одеський історико-краєзнавчий музей; Відділ археології Криму і Північно-Західного Причорномор'я. Інститут археології НАН України.
3 ХХІ Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Бойко Ольга Павлівна, тел.: (048) 726-19-42, 097-089-1134 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 70 м. Одеса, 26 квітня 2024 року Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Одеський національний університет імені І. І.Мечникова.
4 Актуальні проблеми історії та археології: регіональний та глобальний вимір Херсонський державний університет, вул. Шевченка, 14, м. ІваноФранківськ, Україна, 76018. Кузовова Наталя Миколаївна, +380668488156 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 60 м. Херсон, 11-12 травня 2024 року Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського; Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
5 Х Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2024: проблеми та рішення» Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 54007, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9. Філіппова Ніна Михайлівна, зав. кафедри прикладної лінгвістики, канд. філол. наук, проф. НУК, тел. +38(050) 6864399; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 100 м. Миколаїв, 16-17 травня 2024 року Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; Державний університет «Житомирська політехніка»; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова
6 VI Всеукраїнська студентська науковопрактична інтернетконференція «Студентський науковий вимір проблем природничоматематичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору». Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24, м. Глухів, Сумська обл., 41400. Хлонь Надія Василівна; +38 (050) 856-49-07; Полякова Анастасія Сергіївна, +38 (050) 589-70-64; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..u 70 м. Глухів, травень 2024 року Міністерство освіти і науки України; Рівненський державний гуманітарний університет; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Херсонський державний університет; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; КЗ Сумської обласної ради «Глухівський фаховий медичний коледж»; КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж»; КЗ Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж»; КЗ Чернігівської обласної ради «НовгородСіверський фаховий медичний коледж»; КЗ Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка»
7 Освітні інновації у закладах освіти:проблеми та перспективи Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, Яковенко О. І., Мурашко І. С., +38(093)142-37-53, +38(067)704-51-09. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Драгієва Л. В., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 60 м. Ізмаїл, 12 грудня 2024 року Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна); Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» (м. Ізмаїл, Україна); Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ»МАУП» (м. Ізмаїл, Україна

Міжнародні конференції

Тема конференціїЗаклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення (адреса, телефон,e-mail)Місто та термін проведенняКількість учасниківМіністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
1 2 3 4 5
ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених ”Етнічна культура в глобалізованому світі” Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 65082,
вул. Єлісаветинська, 12 ф-т історії та філософії, кафедра археології та етнології України т.
(048)723-62-14 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
квітень-травень 2021 р. 30 МОН України
XVI Міжнародна літня школа-конференція молодих учених ”Modern Problems of Biology, Biotehnology, Biomedicene” Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 65058
Біологічний ф-т, пров. Шампанський, 2 школа – доц.Іваниця Т.В., 0677533305 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. конференція – доц. Галкін М.Б.
т. 097 938-22-91
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
червень-липень 2021 р. 70 МОН України, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Товариство мікробіологів України імені С.М. Вернадського та Одеське товариство біологів і біотехнологів

Всеукраїнські конференції

Тема конференціїВищий навчальний заклад відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон, e-mail)Термін проведенняКількість учасниківМіністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції
1 2 3 4 5
Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів філософських факультетів “ХХIV наукові читання пам’яті Георгія Флоровського” Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 65082 м. Одеса, вул. Новосельського, 64 проф. Голубович І.В. т. 097-447-67-46 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 20-21 жовтня 2021 р. 20 МОН України
Всеукраїнська наукова конференція “Сучасний медіапростір: історія, проблеми, перспективи” Одеський національний університет імені І.І. Мечникова ф-т журналістики, реклами та видавничої справи б-р Французький, 24/26 65082 т.+38(048) 7760886Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та Херсонський державний університет травень 2021 р. 30 МОН України

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top