Відділ з питань інтелектуальної власності

Завідувач відділу – Драгуновська Ольга Іллівна

Контактний тел.: +38(048)723-63-20,
e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В 2009 році з метою набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової діяльності, охорони результатів наукових розробок університету та сприяння запровадження їх у виробничу сферу був створений відділ з питань інтелектуальної власності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику Науково-дослідної частини.

Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету. У межах своєї компетенції відділ співпрацює з органами виконавчої влади, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами.

Основними завданнями відділу є:

  • Забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський обіг.
  • Надання працівникам університету і особам, які навчаються, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомогу в реалізації ними особистих немайнових и майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
  • Проведення аналізу результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування.
  • Забезпечення реклами наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності.
  • Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, розробка проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет, участь у переговорах щодо укладання таких договорів, контроль за їх виконанням.

НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ в ОНУ

Нормативні документи

Корисні посилання

Міжнародна патентна класифікація

ПАТЕНТИ
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

(зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2020 р.)

№ з/п№ патентаДата реєстраціїНазваНДР, по якій отримано патент
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
1 139818 27.01.2020 Спосіб вилучення важких і рідкісних металів з відходів за допомогою консорціуму мікроорганізмів Дбт 599
2 139770 27.01.2020 Трійковий повний однорозрядний суматор Кт 127
3 142170 25.05.2020 Спосіб отримання колоїдного розчину наночастинок CdSe Дбт 584
4 142536 10.06.2020 Спосіб визначення рівня ізогенності ліній-аналогів пшениці Дбт 597
5 143307 27.07.2020 Спосіб виготовлення каталізатора для очистки повітря від монооксиду карбону Дбт 580
6 120728 27.01.2020 Спосіб концентрування і очищення антоціанів Кт 170
НА ВИНАХІД
7 121834 27.07.2020 Спосіб очищення води від сумішей неіоногенної та аніонної поверхнево-активних речовин Кт 170
8 121794 27.07.2020 Амоній етилендіамінтетраацетатогерманат(IV) з рістстимулюючою активністю Дбт 589
9 122442 10.11.2020 Застосування біологічно активного комплексу Sn(IV) з 1-[(2-гідрокси-1-нафтил)метиленгідразино]карбонілметил-7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-3н-1,4-бенздіазепін-2-оном як високоефективного анальгетичного засобу Дбт 589
10 122630 10.12.2020 Сенсор інфрачервоного випромінювання на шаруватій структурі Дбт 595
11 122722 28.12.2020 Штам Еnterococcus italicus IMB B-7776 зі здатністю до продукції бактеріоцину та активний проти псувних та фітопатогенних бактерій Дбт 585

(зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2021 р.)

№ з/п№ патентаДата реєстраціїНазваНДР, за якою отримано патент
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
1 147051 07.04.2021 Спосіб очистки водних розчинів від аліфатичних спиртів Пр. 598
2 147565 19.05.2021 Спосіб визначення гумінових кислот у морських донних відкладах Пр. 590
3 147564 19.05.2021 Спосіб визначення біологічної активності гумінових кислот донних відкладів Пр. 590
4 147563 19.05.2021 Спосіб створення універсальних хибних цілей для захисту літальних апаратів Пр. 596
5 147546 19.05.2021 Спосіб формування діаграми спрямованості смугової форми Пр. 595
6 147938 23.06.2021 Спосіб створення біполярно заряджених хмар Пр. 596
7 149386 10.11.2021 Трійковий RS-тригер Р. 604
8 149329 11.11.2021 Спосіб одержання ліпопептидних антибіотиків Ф. 608
9 149638 24.11.2021 Спосіб отримання каталізатора для очистки повітря від монооксиду карбону Каф. 310
НА ВИНАХІД
1 123470 07.04.2021 Спосіб вилучення важких і рідкісних металів з техногенних відходів вугільної промисловості, що включає використання ацидофільних хемолітотрофних бактерій Пр. 599
2 123560 21.04.2021 Спосіб одержання активної біомаси аборигенного консорціуму мікроорганізмів для десульфуризації вугілля Пр. 599

зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2022 р.

№ з/п№ патентаДата реєстраціїНазваНДР, за якою отримано патентПосилання на сайт «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту»
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
1 151250 29.06.2022 Спосіб позакореневого підживлення вегетуючих рослин ДБТ 603 https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1693818/
2 150945 11.05.2022 Багаторівнева седиментаційна пастка на жорсткій основі зі змінними пробоприймачами ДБТ 612 https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1688439/
3 150754 13.04.2022 Спосіб виявлення транспортних засобів, що рухаються, по сейсмічному сигналу ДБТ 604 https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1685558/
4 150716 30.03.2022 Спосіб визначення прогнозних критеріїв і пошукових ознак вуглеводневих покладів на шельфі моря ДБТ 612 https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1684494/
НА ВИНАХІД
1 126189 25.08.2022 Спосіб виготовлення каталізатора для низькотемпературної очистки повітря від монооксиду карбону КТ 310 https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1703038/

зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2023 р.

№ з/п№ патентаДата реєстраціїНазваНДР, за якою отримано патентПосилання на сайт «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту»
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 
1 153314 14.06.2023 Спосіб твердофазно-спектрофотометричного визначення Мо(VI) Кт 323 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1743453/
2 154290 01.11.2023 Спосіб отримання високодисперсного масляного туману з контрольованою масовою концентрацією Дбт 613 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1769154/
3 154735 13.12.2023 Генератор струменя монодисперсних крапель Дбт 613 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1775463/
НА ВИНАХІД
1 126710 11.01.2023 Штам Bacillus velezensis ONU553  –   продуцент ліпопептидних антибіотиків, антагоніст Staphylococcus aureus та ентеробактерій з ростостимулювальною активністю Дбт 608 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718149/
2 126734 11.01.2023 Біокоординаційна сполука з цинк (II) 1,10-фенантроліновим катіоном і тартратогерманатним (IV) аніоном як потужний антимікробний агент Кт 329 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718198/
3 127689 29.11.2023 Спосіб формування діаграми спрямованості смугової форми оптико-електронних пристроїв Дбт 605 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1773325/

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top