Д41.051.01 фізико-математичні науки

 • Птащенко Федір Олександрович

  Посилання на відео-трансляцію :https://drive.google.com 

  18 листопада 2022 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 Фізика напівпровдників та діелектриків Птащенка Федіра Олександровича. Тема дисертації: «Вплив віддаленої взаємодії між домішковими атомами та поверхневими дефектами на процес формування, провідність та сенсорну чутливість до молекул NO2 NH3 поруватого кремнію та інших кремнієвих структур».

  Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор Михайленко Віталій Іванович, Національний університет «Одеська морська академія», професор кафедри фізики і хімії. 

  Офіційні опоненти:

  Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру;

  Євтух Анатолій Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор. Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, провідний науковий співробітник відділу фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки, керівник лабораторії фізики адсорбційних і поверхневих дефектів в напівпровідниках і тонких плівках;

  Оленич Ігор Богданович доктор фізико-математичних наук, доцент. Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри радіоелектронних та комп’ютерних систем.

 • Колесников Кирило Володимирович

  29 квітня 2021 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика Колесникова Кирило Володимировича.

  Тема дисертації: «Теплові процеси в гетерогенній димовій плазмі».

  Науковий керівник: Драган Григорій Сильвестрович, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

  Офіційні опоненти:

  • Швець Валерій Тимофійович доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних наук Одеської національної академії харчових технологій
  • Козицький Сергій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки Національного університету "Одеська морська академія"
 • Стіранець Марина Володимирівна

  29 вересня 2021 року о 16.30 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика  Стіранець Марини Володимирівни.

  Тема дисертації: «  Діелектричні властивості водних розчинів спиртів в околі їх особливих точок».

   Науковий керівник: Гоцульський Володимир Якович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

  Офіційні опоненти

  • Ушкац Михайло Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 
  • Білоус Оксана Іванівна, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 • Ханчич Катерина Юріївна

  29 вересня 2021 року о 14.30 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика  Ханчич Катерини Юріївни.

  Тема дисертації: « Особливості оптичних і теплофізичних властивостей системи (фулерен С60)-(о-ксилол)»    

  Науковий керівник: Гоцульський Володимир Якович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

  Офіційні опоненти

  • Якуб Євген Соломоновичдоктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Одеського національного економічного університету; 
  • Рудніков Євгеній Григорович, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри біо-медичної кібернетики Національного технічного університету України «Киівський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • Федоренко Анна Вікторівна

  28 квітня 2021 року о 13.30 на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика Федоренко Анни Вікторівни.

  Відеоконференція на платформі Google meet доступна за посиланням: Идентификатор зустрічі meet.google.com

  Тема дисертації: «Теплофізичні механізми безполум’яного горіння домішок горючих газів на дисперсному каталізаторі».

  Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Калінчак Валерій Володимирович

  Офіційні опоненти:

  • Швець Валерій Тимофійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних наук Одеської національної академії харчових технологій;
  • Кіро Сергій Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-хімічного інституту охорони навколишнього середовища і людини Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.
 • Бутенко Олександра Федоровича

  28 квітня 2021 року о 16.00 на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика Бутенко Олександра Федоровича.

  Відеоконференція на платформі Google meet доступна за посиланням: Идентификатор зустрічі meet.google.com

  Тема дисертації: «Надмолекулярна структура епітропних рідкокристалічних шарів немезогенів».

  Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Алтоіз Борис Анатолійович

  Офіційні опоненти:

  • Вишняков Володимир Іванович - доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Локалізації і уловлювання зварювальних аерозолів Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини;
  • Завальнюк Володимир Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних наук Військової академії , м.Одеса
 • Опарін Андрій Сергійович

  18 грудня 2020 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Опаріна Андрія Сергійовича. Тема дисертації: «Горіння гібридних сумішей».

  Науковий керівник:

  • Шевчук Володимир Гаврилович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

  Офіційні опоненти:

  • Свинаренко Андрій Андрійович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої та прикладної математики Одеського державного екологічного університету;
  • Кіро Сергій Анатолійович - кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-хімічного інституту охорони навколишнього середовища і людини Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. 
 • Черненко Олександр Сергійович

  ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГІСТЕРЕЗИСНОГО ТИПУ В АЕРОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ

  01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика

 • Рокицька Галина Василівна

  27 вересня 2019 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика, завідувачки лабораторії “Полімерних нанокомпозитів” кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Рокицької Галини Василівни. Тема дисертації  «Теплофізичні та релаксаційні властивості полімерних композицій на основі пентапласту».

  Науковий керівник: Шут Микола Іванович – академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

  Офіційні опоненти:

  Драган Григорій Сильвестрович - доктор фізико-математичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фізики (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

  Алєксєєв Олександр Миколайович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідною лабораторією «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» фізичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 • Жуков Сергій Олександрович

  Повідомлення про захист дисертації

  18 жовтня 2018 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху, старшого наукового співробітника НДІ фізики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Жукова Сергія Олександровича.

  Тема дисертації «Фотоіндуковані фізико-хімічні процеси та їх сенсибілізація у мікросистемах “ядро – галогеносрібна оболонка”»

 • Полєтаєв Микола Іванович

  Полєтаєв Микола Іванович

  ПИЛОВЕ ПОЛУМ‘Я МЕТАЛІВ: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ

  01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

  Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математических наук

 • Сидоров Олексій Євгенович

  ЛАМІНАРНИЙ РЕЖИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЛУМ’Я ПО ГАЗОЗАВИСАМ ЧАСТИНОК ТВЕРДОГО ПАЛЬНОГО

  01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

  Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук

 • Терещенко Алла Володимирівна

   Повідомлення про захист дисертації

  24 січня 2018 року о 14.00 в ауд №22 за адресою вул. Пастера 42, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектриків молодшого наукового співробітника Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру ОНУ імені І.І.Мечникова Терещенко Алли Володимирівни. Тема дисертації "Вплив адсорбції біомолекул на оптичні властивості наноструктурованих плівок ТіО2" 

 • Калугін Володимир Віталійович

   

  Повідомлення про захист дисертації 

  26 лютого 2016 року о 14.00 в ауд №22 за адресою вул. Пастера 42, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи  Калугіна Володимира Віталійовича "Гістерезис тепломасообміну частинок і дротиків каталізатора в хімічно активних середовищах" за спеціальністю 01.04.14 теплофізика і молекулярна фізика. 

  Науковий керівник: професор кафедри теплофізики Калінчак В.В.  

 • Дараков Денис Сергійович

  Повідомлення про захист дисертації

  27 листопада о 14.00 в ауд №22 за адресою вул. Пастера 42, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри загальної та хімічної фізики ОНУ імені І.І.Мечникова Даракова Дениса Сергійовича.

  Тема дисертації "ВОСПЛАМЕНЕНИЕ И ГОРЕНИЕ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫХ БИОТОПЛИВ" спеціальність 01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top