Калінюк Олена Олексіївна

kalinuk
Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID:

Google Scholar:

Біографія:

 • В 1995 р. здобула диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (англійська/німецька)»;
 • В 1995-1998 рр. - аспірант кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • В 1996 р. пройшла курс підвищення кваліфікації у Сент-Ендрюскому університеті (University of St. Andrews), Шотландія, по програмі підготовки викладачів терміном 2 місяці.
 • В 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Композиційно-мовленнєва форма "Опис" у науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських письменників 20 століття)» (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.
 • В 1998-2001 рр. працювала викладачем кафедри лексикології та стилістики англійської мови ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • В 2000 р. пройшла курс підвищення кваліфікації по програмі літньої школи з Американських студій у Національному університеті ім. Тараса Шевченко, Київ, на протязі 2 місяців.
 • В 2000 р. пройшла курс підвищення кваліфікації по програмі з Американських студій в Университеті Марії Кюрі-Склодовської, Пулави, Польща, на протязі 2 місяців.
 • В 2001-2003 рр. працювала на посаді доцента кафедри лексикології та стилістики англійської мови ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • В 2002-2003 рр. стипендіат програми офіса Фулбрайта Госдепартамента США з підготовки молодих викладачів (Junior Faculty Development Program). Завершила з відзнакою річну програму для викладачів за фахом Лінгво-Культурологічні Студії/Соціальна Антропологія у Сем-Хьюстонському державному університеті, Хантсвіл, штат Техас, США.
 • В 2003 р. здобула вчене звання доцента кафедри лексикології та стилістики англійської мови.
 • З 2003 р. по теперішній час - доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • В 2004 пройшла курс підвищення кваліфікації та закінчила з відзнакою курс Кеймбриджського університету для викладачів англійської мови CELTA на базі лінгвістичної школи International House, Київ, терміном 1 місяць.

Навчальна діяльність:

 • Курс основної іноземної мови (англійської): лексика, домашнє читання, курс аналітичного читання;
 • Курс лінгвокраїнознавства США та Великої Британії.
 • Вибіркові дисципліни.
 • Сфера наукових зацікавлень: загальне мовознавство, когнітивна лінгвістика, дослідження тексту, американські/лінгвокультурологічні студії.

Основні публікації:

 1. Калінюк О.О. Особливості адаптації тексту художнього твору в кіносценарний коммунікативний трансформ. Записки з романо-германської філології. 2017. Вип. 1(38). С.50–59.
 2. Калинюк Е.А. Портретное описание в научно-фантастическом тексте. Інтегральна теорія англомовної комунікації: колективна монографія/Під загально. редакцією д-ра філол. наук Т.І.Домброван.2015. С. 266-304.
 3. Калинюк Е.А. Киносценарий как коммуникативный трансформ художественного произведения. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця. Електронне видання". 2014. С.169–174.
 4. Калінюк О.О. Функціонування неологізмів у науково-фантастичному тексті. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2014. Частина 1. С.142-147.
 5. Калинюк Е.А. Киносценарий экранизации как элемент коммуникативной парадигмы художественного текста (к постановке проблемы). Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов". 2014. Вип.77. С.42–49.
 6. Kalinyuk O.O. American Science Fiction. The History of the Genre. Записки з романо-германської філології. 2007. Вип. 18. С.207–214.
 7. Kalinyuk O.O.Cultural aspects in foreign language teaching. Матеріали третьої щорічної конференції Межнародної асоціації вчителів англійської як іноземної України. / Proceedings of the 3rd IATEFL South Ukraine Аnnual Conference: Spotting English in ELT. 2001. С. 34-38.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top